Popis projektu

Hlavným cieľom projektu je stabilizovať kvalitné výskumné tímy žiadateľa v  znalostnej oblasti Materiálové inžinierstvo a nanotechnológie a umožniť realizovať aktivitu nezávislého výskumu a vývoja  v horizonte do 30.6.2019 s príslušnými výstupmi projektu.  V rámci projektu sa bude realizovať nezávislý výskum a vývoj v oblasti materiálov s vysokou entrópiou (HEA), ktorých použitie je perspektívne v špeciálnych komponentoch dopravných prostriedkov, ale majú aplikačné využitie aj v oblasti prepravy kvapalných plynov. Výroba komponentov pre dopravné prostriedky vyžaduje použitie špeciálnych nástrojov s vysokou trvanlivosťou. Pre tieto účely je vhodné použiť moderné technológie ich spracovania aj pomocou kryogénnych postupov. Výskum vlastností takto upravených materiálov prináša významné vedecké poznatky aplikovateľné v praxi. Korózna odolnosť materiálov používaných na ochranu neušlachtilých kovov zohráva významú úlohu v znižovaní degradácie komponentov pre dopravné prostriedky, práve preto je jedna z oblastí výskumu zameraná na vývoj nových typov materiálov pre koróznu ochranu a charakterizáciu koróznych procesov. Pri rozvoji elektrifikácie dopravných prostriedkov je nutné použitie aj supravodivých materiálov, pričom hlavným problémom je ich spájanie s elimináciou tepelného mostu. V tomto smere sa budú aplikovať významné vedecké poznatky riešiteľského tímu podporené tak teoretickými ako aj praktickými skúsenosťami. Špeciálnou oblasťou sú materiály používané gumárenskom priemysle a oblasť chalkogenidových skiel pre použitie v optotechnike, ktorej výskumu sa na pracovisku žiadateľa venujú z hľadiska  teplotnej stability, výskytu kryštalickej fázy, objemovej homogenita a pod.. Aplikáciou všetkých týchto postupov súčasne s úpravou technológie prípravy skúmaných materiálov a ich následnou štruktúrnou analýzou sa získajú významné poznatky, doteraz nepublikované, ktoré umožnia kvalitatívne priniesť významnú ekonomickú úsporu nákladov v procesoch ich spracovania.

Viac
Subjekt
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Miesta realizácie
Trnava
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.07.2016 - 01.12.2019
Celková suma
412,020 €
Vlastné zdroje
20,601 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Nezávislý výskum a vývoj nových progres…
Typ
Podpora návratu špi…
Plánovaný začiatok
01.07.2016
Skutočný začiatok
01.07.2016
Plánovaný koniec
01.12.2019
Skutočný koniec
31.12.2019
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.07.2016
Skutočný začiatok
01.07.2016
Plánovaný koniec
01.12.2019
Skutočný koniec
31.12.2019
Názov
Podporné aktivity mimo oprávneného územ…
Typ
Podporná aktivita m…
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
01.07.2016
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
31.12.2019
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet existujúcich výskumných pracovníkov pracujúcich na VaV aktivitách projektu
Hodnota
4,6706 (FTE)
Cieľ
4,67 (FTE)
Naposledy aktualizované
08.04.2020
Riziko
-
Názov
Počet podporených účastí zahraničných výskumníkov v projektových aktivitách slovenskej inštitúcie VaV
Hodnota
2,0 (počet)
Cieľ
2,0 (počet)
Naposledy aktualizované
08.04.2020
Riziko
Áno
Názov
Počet podporených výskumných inštitúcií
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
08.04.2020
Riziko
-
Názov
Finančná podpora poskytnutá na podporu a registráciu práv duševného vlastníctva
Hodnota
-
Cieľ
0 €
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Počet navrátivších slovenských výskumníkov zo zahraničia
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Počet podaných patentových prihlášok
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Počet prihlášok registrácie práv duševného vlastníctva
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Počet publikácií vytvorených v rámci projektu
Hodnota
14,31 (počet)
Cieľ
2,0 (počet)
Naposledy aktualizované
08.04.2020
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

08/2016_MTF_T606

Zaúčtovanie miezd_07-12/2016_MTF STU

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
4,483 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2016
Názov

12/2016_MTF_T606

Zaúčtovanie miezd_07-12/2016_MTF STU

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
7,009 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.01.2017
Názov

10/2016_MTF_T606

Zaúčtovanie miezd_07-12/2016_MTF STU

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
9,394 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.11.2016
Názov

07/2016_MTF_T606

Zaúčtovanie miezd_07-12/2016_MTF STU

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
6,649 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.08.2016
Názov

09/2016_MTF_T606

Zaúčtovanie miezd_07-12/2016_MTF STU

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
8,327 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.10.2016
Názov

11/2016_MTF_T606

Zaúčtovanie miezd_07-12/2016_MTF STU

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
8,797 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2016
Názov

Paušálna sadzba_MTF_STU_2016_T606

Zaúčtovanie miezd_07-12/2016_MTF STU

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
17,864 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušálna sadzba_MTF_STU_2016_T598

Zaúčtovanie miezd_07-12/2016_MTF STU

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
7,567 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

12/2016_MTF_T598

Zaúčtovanie miezd_07-12/2016_MTF STU

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
2,617 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

10/2016_MTF_T598

Zaúčtovanie miezd_07-12/2016_MTF STU

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
3,615 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

07/2016_MTF_T598

Zaúčtovanie miezd_07-12/2016_MTF STU

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
2,962 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

09/2016_MTF_T598

Zaúčtovanie miezd_07-12/2016_MTF STU

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
3,802 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

11/2016_MTFT598

Zaúčtovanie miezd_07-12/2016_MTF STU

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
3,729 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

08/2016_MTF_T598

Zaúčtovanie miezd_07-12/2016_MTF STU

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
2,192 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušálna sadzba_MTF_T598_2017

Zaúčtovanie mzdy MTF 01-12/2017

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
16,863 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

11/2017_MTF_T598

Zaúčtovanie mzdy MTF 01-12/2017

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
4,112 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.12.2017
Názov

09/2017_MTF_T598

Zaúčtovanie mzdy MTF 01-12/2017

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
3,722 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.10.2017
Názov

08/2017_MTF_T598

Zaúčtovanie mzdy MTF 01-12/2017

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
2,508 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2017
Názov

06/2017_MTF_T598

Zaúčtovanie mzdy MTF 01-12/2017

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
3,769 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.07.2017
Názov

04/2017_MTF_T598

Zaúčtovanie mzdy MTF 01-12/2017

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
3,662 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.05.2017
Názov

02/2017_MTF_T598

Zaúčtovanie mzdy MTF 01-12/2017

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
3,884 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2017
Názov

01/2017_MTF_T598

Zaúčtovanie mzdy MTF 01-12/2017

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
3,542 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2018
Názov

03/2017_MTF_T598

Zaúčtovanie mzdy MTF 01-12/2017

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
3,996 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.04.2017
Názov

05/2017_MTF_T598

Zaúčtovanie mzdy MTF 01-12/2017

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
3,712 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2017
Názov

07/2017_MTF_T598

Zaúčtovanie mzdy MTF 01-12/2017

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
2,670 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.08.2017
Názov

10/2017_NC_STU_T598

Zaúčtovanie mzdy MTF 01-12/2017

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
3,984 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.11.2017
Názov

12/2017_MTF_T598

Zaúčtovanie mzdy MTF 01-12/2017

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
2,596 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.01.2018
Názov

Paušálna sadzba_2017_T606

Zaúčtovanie mzdy MTF 01-12/2017

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
33,370 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

11/2017_MTF_T606

Zaúčtovanie mzdy MTF 01-12/2017

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
7,854 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.12.2017
Názov

09/2017_MTF_T606

Zaúčtovanie mzdy MTF 01-12/2017

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
7,294 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.10.2017
Názov

07/2017_MTF_T606

Zaúčtovanie mzdy MTF 01-12/2017

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
4,335 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.08.2017
Názov

05/2017_MTF_T606

Zaúčtovanie mzdy MTF 01-12/2017

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
7,323 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2017
Názov

03/2017_MTF_T606

Zaúčtovanie mzdy MTF 01-12/2017

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
8,395 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.04.2017
Názov

01/2017_MTF_T606

Zaúčtovanie mzdy MTF 01-12/2017

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
7,382 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2017
Názov

02/2017_MTF_T606

Zaúčtovanie mzdy MTF 01-12/2017

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
7,396 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2017
Názov

04/2017_MTF_T606

Zaúčtovanie mzdy MTF 01-12/2017

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
7,191 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.05.2017
Názov

06/2017_MTF_T606

Zaúčtovanie mzdy MTF 01-12/2017

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
6,830 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.07.2017
Názov

10/2017_MTF_T606

Zaúčtovanie mzdy MTF 01-12/2017

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
8,681 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.11.2017
Názov

12/2017_MTF_T606

Zaúčtovanie mzdy MTF 01-12/2017

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
6,974 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.01.2018
Názov

08/2017_MTF_T606

Zaúčtovanie mzdy MTF 01-12/2017

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
3,771 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2017
Názov

Paušálna sadzba_2017_MTF_Y837

Zaúčtovanie mzdy MTF 01-12/2017

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
20,364 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.01.2018
Názov

02/2017_MTF_Y837

Zaúčtovanie mzdy MTF 01-12/2017

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
7,564 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2017
Názov

03/2017_MTF_Y837

Zaúčtovanie mzdy MTF 01-12/2017

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
5,160 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.04.2017
Názov

04/2017_MTF_Y837

Zaúčtovanie mzdy MTF 01-12/2017

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
7,425 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.05.2017
Názov

10/2017_MTF_Y837

Zaúčtovanie mzdy MTF 01-12/2017

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
5,445 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.11.2017
Názov

06/2017_MTF_Y837

Zaúčtovanie mzdy MTF 01-12/2017

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
8,067 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.07.2017
Názov

05/2017_MTF_Y837

Zaúčtovanie mzdy MTF 01-12/2017

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
3,313 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2017
Názov

09/2017_MTF_Y837

Zaúčtovanie mzdy MTF 01-12/2017

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
7,482 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.10.2017
Názov

11/2017_MTF_Y837

Zaúčtovanie mzdy MTF 01-12/2017

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
6,455 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.12.2017
Názov

06/2017_MTF_T588

Zaúčtovanie mzdy MTF 01-12/2017

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
13,461 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.07.2017
Názov

Paušálna sadzba_MTF_T588_2017

Zaúčtovanie mzdy MTF 01-12/2017

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
53,099 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

11/2017_MTF_T588

Zaúčtovanie mzdy MTF 01-12/2017

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
12,218 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.12.2017
Názov

09/2017_MTF_T588

Zaúčtovanie mzdy MTF 01-12/2017

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
11,073 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.10.2017
Názov

07/2017_MTF_T588

Zaúčtovanie mzdy MTF 01-12/2017

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
6,878 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.08.2017
Názov

05/2017_MTF_T588

Zaúčtovanie mzdy MTF 01-12/2017

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
11,859 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2017
Názov

03/2017_MTF_T588

Zaúčtovanie mzdy MTF 01-12/2017

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
12,871 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.04.2017
Názov

01/2017_MTF_T588

Zaúčtovanie mzdy MTF 01-12/2017

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
11,245 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2017
Názov

04/2017_MTF_T588

Zaúčtovanie mzdy MTF 01-12/2017

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
10,147 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.05.2017
Názov

08/2017_MTF_T588

Zaúčtovanie mzdy MTF 01-12/2017

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
10,303 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2017
Názov

10/2017_MTF_T588

Zaúčtovanie mzdy MTF 01-12/2017

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
12,759 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.11.2017
Názov

12/2017_MTF_T588

Zaúčtovanie mzdy MTF 01-12/2017

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
7,772 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.01.2018
Názov

02/2017_MTF_T588

Zaúčtovanie mzdy MTF 01-12/2017

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
12,161 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2017
Názov

11/2017_MTF_T596

Zaúčtovanie mzdy MTF 01-12/2017

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
7,133 €
Schválené na preplatenie
7,133 €
Realizácia
07.12.2017
Názov

paušálna sadzba_MTF_T596

Zaúčtovanie mzdy MTF 01-12/2017

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
32,172 €
Schválené na preplatenie
32,172 €
Realizácia
-
Názov

09/2017_MTF_T596

Zaúčtovanie mzdy MTF 01-12/2017

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
7,058 €
Schválené na preplatenie
7,058 €
Realizácia
06.10.2017
Názov

07/2017_MTF_T596

Zaúčtovanie mzdy MTF 01-12/2017

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
3,750 €
Schválené na preplatenie
3,750 €
Realizácia
08.08.2017
Názov

05/2017_MTF_T596

Zaúčtovanie mzdy MTF 01-12/2017

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
8,135 €
Schválené na preplatenie
8,135 €
Realizácia
08.06.2017
Názov

03/2017_MTF_T596

Zaúčtovanie mzdy MTF 01-12/2017

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
8,263 €
Schválené na preplatenie
8,263 €
Realizácia
07.04.2017
Názov

01/2017_MTF_T596

Zaúčtovanie mzdy MTF 01-12/2017

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
7,920 €
Schválené na preplatenie
7,920 €
Realizácia
08.02.2017
Názov

02/2017_MTF_T596

Zaúčtovanie mzdy MTF 01-12/2017

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
6,858 €
Schválené na preplatenie
6,858 €
Realizácia
08.03.2017
Názov

04/2017_MTF_T596

Zaúčtovanie mzdy MTF 01-12/2017

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
7,061 €
Schválené na preplatenie
7,061 €
Realizácia
05.05.2017
Názov

08/2017_MTF_T596

Zaúčtovanie mzdy MTF 01-12/2017

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
2,919 €
Schválené na preplatenie
2,919 €
Realizácia
08.09.2017
Názov

10/2017_MTF_T596

Zaúčtovanie mzdy MTF 01-12/2017

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
8,541 €
Schválené na preplatenie
8,541 €
Realizácia
08.11.2017
Názov

12/2017_MTF_T596

Zaúčtovanie mzdy MTF 01-12/2017

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
5,200 €
Schválené na preplatenie
5,200 €
Realizácia
08.01.2018
Názov

06/2017_MTF_T596

Zaúčtovanie mzdy MTF 01-12/2017

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
7,593 €
Schválené na preplatenie
7,593 €
Realizácia
10.07.2017
Názov

Paušálna sadzba_MTF_T589

Zaúčtovanie mzdy MTF 01-12/2017

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
50,826 €
Schválené na preplatenie
50,826 €
Realizácia
-
Názov

08/2017_MTF_T589

Zaúčtovanie mzdy MTF 01-12/2017

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
4,467 €
Schválené na preplatenie
4,467 €
Realizácia
08.09.2017
Názov

12/2017_MTF_T589

Zaúčtovanie mzdy MTF 01-12/2017

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
7,493 €
Schválené na preplatenie
7,493 €
Realizácia
08.01.2018
Názov

10/2017_MTF_T589

Zaúčtovanie mzdy MTF 01-12/2017

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
12,104 €
Schválené na preplatenie
12,104 €
Realizácia
08.11.2017
Názov

06/2017_MTF_T589

Zaúčtovanie mzdy MTF 01-12/2017

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
12,241 €
Schválené na preplatenie
12,241 €
Realizácia
10.07.2017
Názov

04/2017_MTF_T589

Zaúčtovanie mzdy MTF 01-12/2017

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
10,960 €
Schválené na preplatenie
10,960 €
Realizácia
05.05.2017
Názov

02/2017_MTF_T589

Zaúčtovanie mzdy MTF 01-12/2017

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
12,388 €
Schválené na preplatenie
12,388 €
Realizácia
08.03.2017
Názov

01/2017_MTF-T589

Zaúčtovanie mzdy MTF 01-12/2017

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
12,560 €
Schválené na preplatenie
12,560 €
Realizácia
08.02.2017
Názov

03/2017_MTF_T589

Zaúčtovanie mzdy MTF 01-12/2017

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
13,747 €
Schválené na preplatenie
13,747 €
Realizácia
07.04.2017
Názov

05/2017_MTF_T589

Zaúčtovanie mzdy MTF 01-12/2017

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
12,987 €
Schválené na preplatenie
12,987 €
Realizácia
08.06.2017
Názov

07/2017_MTF_T589

Zaúčtovanie mzdy MTF 01-12/2017

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
5,587 €
Schválené na preplatenie
5,587 €
Realizácia
08.08.2017
Názov

11/2017_MTF_T589

Zaúčtovanie mzdy MTF 01-12/2017

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
11,632 €
Schválené na preplatenie
11,632 €
Realizácia
07.12.2017
Názov

09/2017_MTF_T589

Zaúčtovanie mzdy MTF 01-12/2017

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
10,897 €
Schválené na preplatenie
10,897 €
Realizácia
06.10.2017
Názov

11/2018_MTF_596

zaúčtovanie mzdy MTF 01-12/2018

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
6,857 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.12.2018
Názov

12/2018_MTF_596

zaúčtovanie mzdy MTF 01-12/2018

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
4,089 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.01.2019
Názov

10/2018_MTF_596

zaúčtovanie mzdy MTF 01-12/2018

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
6,958 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.11.2018
Názov

08/2018_MTF_596

zaúčtovanie mzdy MTF 01-12/2018

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
2,811 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.09.2018
Názov

06/2018_MTF_596

zaúčtovanie mzdy MTF 01-12/2018

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
7,132 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.07.2018
Názov

04/2018_MTF_596

zaúčtovanie mzdy MTF 01-12/2018

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
6,149 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2018
Názov

02/2018_MTF_596

zaúčtovanie mzdy MTF 01-12/2018

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
6,903 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2018
Názov

03/2018_MTF_596

zaúčtovanie mzdy MTF 01-12/2018

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
6,135 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.04.2018
Názov

09/2018_MTF_596

zaúčtovanie mzdy MTF 01-12/2018

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
7,769 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.10.2018
Názov

05/2018_MTF_596

zaúčtovanie mzdy MTF 01-12/2018

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
5,221 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.06.2018
Názov

07/2018_MTF_596

zaúčtovanie mzdy MTF 01-12/2018

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
4,294 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.08.2018
Názov

01/2018_MTF_596

zaúčtovanie mzdy MTF 01-12/2018

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
7,398 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2018
Názov

paušálna sadzba MTF 2018_596

zaúčtovanie mzdy MTF 01-12/2018

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
28,686 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

11/2018_MTF_589

zaúčtovanie mzdy MTF 01-12/2018

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
12,624 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.12.2018
Názov

09/2018_MTF_589

zaúčtovanie mzdy MTF 01-12/2018

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
11,498 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.10.2018
Názov

07/2018_MTF_589

zaúčtovanie mzdy MTF 01-12/2018

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
7,424 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.08.2018
Názov

05/2018_MTF_589

zaúčtovanie mzdy MTF 01-12/2018

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
12,667 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.06.2018
Názov

03/2018_MTF_589

zaúčtovanie mzdy MTF 01-12/2018

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
11,313 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.04.2018
Názov

01/2018_MTF_589

zaúčtovanie mzdy MTF 01-12/2018

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
12,100 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2018
Názov

02/2018_MTF_589

zaúčtovanie mzdy MTF 01-12/2018

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
11,107 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2018
Názov

04/2018_MTF_589

zaúčtovanie mzdy MTF 01-12/2018

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
12,423 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2018
Názov

06/2018_MTF_589

zaúčtovanie mzdy MTF 01-12/2018

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
11,857 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.07.2018
Názov

08/2018_MTF_589

zaúčtovanie mzdy MTF 01-12/2018

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
4,458 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.09.2018
Názov

12/2018_MTF_589

zaúčtovanie mzdy MTF 01-12/2018

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
8,604 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.01.2019
Názov

10/2018_MTF_589

zaúčtovanie mzdy MTF 01-12/2018

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
13,110 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.11.2018
Názov

Paušálna sadzba MTF_2018_589

zaúčtovanie mzdy MTF 01-12/2018

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
51,674 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.01.2019
Názov

12/2018_MTF_T598

zaúčtovanie mzdy MTF 01-12/2018

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
2,683 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.01.2019
Názov

11/2018_MTF_T598

zaúčtovanie mzdy MTF 01-12/2018

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
3,621 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.12.2018
Názov

10/2018_MTF_T598

zaúčtovanie mzdy MTF 01-12/2018

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
3,635 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.11.2018
Názov

08/2018_MTF_T598

zaúčtovanie mzdy MTF 01-12/2018

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
2,529 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.09.2018
Názov

07/2018_MTF_T598

zaúčtovanie mzdy MTF 01-12/2018

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
2,899 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.08.2018
Názov

06/2018_MTF_T598

zaúčtovanie mzdy MTF 01-12/2018

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
3,296 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.07.2018
Názov

05/2018_MTF_T598

zaúčtovanie mzdy MTF 01-12/2018

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
3,446 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2018
Názov

04/2018_MTF_T598

zaúčtovanie mzdy MTF 01-12/2018

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
3,009 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2018
Názov

03/2018_MTF_T598

zaúčtovanie mzdy MTF 01-12/2018

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
3,726 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.04.2018
Názov

02/2018_MTF_T598

zaúčtovanie mzdy MTF 01-12/2018

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
3,490 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2018
Názov

09/2018_MTF_T598

zaúčtovanie mzdy MTF 01-12/2018

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
3,917 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.10.2018
Názov

01/2018_MTF_T598

zaúčtovanie mzdy MTF 01-12/2018

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
3,470 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2018
Názov

10/2018_MTF_T588

zaúčtovanie mzdy MTF 01-12/2018

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
13,089 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.11.2018
Názov

03/2018_MTF_T588

zaúčtovanie mzdy MTF 01-12/2018

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
9,579 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.04.2018
Názov

08/2018_MTF_T588

zaúčtovanie mzdy MTF 01-12/2018

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
10,768 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.09.2018
Názov

01/2018_MTF_T588

zaúčtovanie mzdy MTF 01-12/2018

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
10,042 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2018
Názov

12/2018_MTF_T588

zaúčtovanie mzdy MTF 01-12/2018

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
9,678 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.01.2018
Názov

06/2018_MTF_T588

zaúčtovanie mzdy MTF 01-12/2018

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
11,978 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.07.2018
Názov

04/2018_MTF_T588

zaúčtovanie mzdy MTF 01-12/2018

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
11,359 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2018
Názov

02/2018_MTF_T588

zaúčtovanie mzdy MTF 01-12/2018

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
11,016 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2018
Názov

Paušálna sadzba_MTF_T588_2018

zaúčtovanie mzdy MTF 01-12/2018

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
53,986 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

05/2018_MTF_T588

zaúčtovanie mzdy MTF 01-12/2018

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
10,736 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.06.2018
Názov

07/2018_MTF_T588

zaúčtovanie mzdy MTF 01-12/2018

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
9,075 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.08.2018
Názov

09/2018_MTF_T588

zaúčtovanie mzdy MTF 01-12/2018

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
12,338 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.10.2018
Názov

11/2018_MTF_T588

zaúčtovanie mzdy MTF 01-12/2018

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
15,305 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.12.2018
Názov

Paušálna sadzba_2018_T606

zaúčtovanie mzdy MTF 01-12/2018

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
34,582 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

11/2018_MTF_T606

zaúčtovanie mzdy MTF 01-12/2018

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
7,808 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.12.2018
Názov

09/2018_MTF_T606

zaúčtovanie mzdy MTF 01-12/2018

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
7,624 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.10.2018
Názov

07/2018_MTF_T606

zaúčtovanie mzdy MTF 01-12/2018

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
4,417 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.08.2018
Názov

05/2018_MTF_T606

zaúčtovanie mzdy MTF 01-12/2018

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
7,923 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.06.2018
Názov

03/2018_MTF_T606

zaúčtovanie mzdy MTF 01-12/2018

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
7,718 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.04.2018
Názov

01/2018_MTF_T606

zaúčtovanie mzdy MTF 01-12/2018

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
8,699 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2018
Názov

02/2018_MTF_T606

zaúčtovanie mzdy MTF 01-12/2018

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
8,039 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2018
Názov

04/2018_MTF_T606

zaúčtovanie mzdy MTF 01-12/2018

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
8,467 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2018
Názov

06/2018_MTF_T606

zaúčtovanie mzdy MTF 01-12/2018

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
7,476 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.07.2018
Názov

08/2018_MTF_T606

zaúčtovanie mzdy MTF 01-12/2018

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
3,819 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.09.2018
Názov

10/2018_MTF_T606

zaúčtovanie mzdy MTF 01-12/2018

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
7,396 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.11.2018
Názov

12/2018_MTF_T606

zaúčtovanie mzdy MTF 01-12/2018

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
7,068 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.01.2019
Názov

Paušálna sadzba_2018_MTF_Y837

zaúčtovanie mzdy MTF 01-12/2018

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
44,039 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.01.2019
Názov

12/2018_MTF_Y837

zaúčtovanie mzdy MTF 01-12/2018

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
7,277 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.01.2019
Názov

11/2018_MTF_Y837

zaúčtovanie mzdy MTF 01-12/2018

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
11,072 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.12.2018
Názov

10/2018_MTF_Y837

zaúčtovanie mzdy MTF 01-12/2018

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
11,100 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.11.2018
Názov

09/2018_MTF_Y837

zaúčtovanie mzdy MTF 01-12/2018

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
10,429 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.10.2018
Názov

07/2018_MTF_Y837

zaúčtovanie mzdy MTF 01-12/2018

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,982 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.08.2018
Názov

05/2018_MTF_Y837

zaúčtovanie mzdy MTF 01-12/2018

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
11,026 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.06.2018
Názov

03/2018_MTF_Y837

zaúčtovanie mzdy MTF 01-12/2018

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
11,579 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.04.2018
Názov

01/2018_MTF_Y837

zaúčtovanie mzdy MTF 01-12/2018

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
10,582 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2018
Názov

02/2018_MTF_Y837

zaúčtovanie mzdy MTF 01-12/2018

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
11,705 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2018
Názov

04/2018_MTF_Y837

zaúčtovanie mzdy MTF 01-12/2018

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
11,298 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2018
Názov

06/2018_MTF_Y837

zaúčtovanie mzdy MTF 01-12/2018

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
10,776 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.07.2018
Názov

08/2018_MTF_Y837

zaúčtovanie mzdy MTF 01-12/2018

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,273 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.09.2018
Názov

06/2019_MTF_T606

zaúčtovanie dokladu miezd 2019_T606

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
6,850 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2019
Názov

05/2019_MTF_T606

zaúčtovanie dokladu miezd 2019_T606

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
7,840 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.06.2019
Názov

01/2019_MTF_T606

zaúčtovanie dokladu miezd 2019_T606

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
9,087 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2019
Názov

04/2019_MTF_T606

zaúčtovanie dokladu miezd 2019_T606

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
8,157 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2019
Názov

03/2019_MTF_T606

zaúčtovanie dokladu miezd 2019_T606

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
8,618 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2019
Názov

02/2019_MTF_T606

zaúčtovanie dokladu miezd 2019_T606

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
8,325 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2019
Názov

Paušálna sadzba_2019_T606

zaúčtovanie dokladu miezd 2019_T606

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
31,904 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

10/2019_MTF_T606

zaúčtovanie dokladu miezd 2019_T606

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
6,681 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.11.2019
Názov

08/2019_MTF_T606

zaúčtovanie dokladu miezd 2019_T606

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
4,621 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.09.2019
Názov

07/2019_MTF_T606

zaúčtovanie dokladu miezd 2019_T606

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
6,794 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.08.2019
Názov

09/2019_MTF_T606

zaúčtovanie dokladu miezd 2019_T606

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
8,902 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.10.2019
Názov

11/2019_MTF_T606

zaúčtovanie dokladu miezd 2019_T606

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
3,886 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2019
Názov IČO
Názov
Slovenská technická univerzita v Bratislave
IČO
00397687
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.