Výskum a vývoj softvérového riešenia s aplikáciou technológie blockchain v oblasti medzinárodnej železničnej a kontajnerovej prepravy tovarov

OLTIS Slovakia s.r.o.

Popis projektu

Spoločnosť OLTIS Slovakia s.r.o. bola založená v roku 2007. Poskytuje komplexné služby v oblasti informačných technológií pre dopravu a logistiku, so zameraním na najrozsiahlejšie projekty navrhované na mieru podľa špecifikácií užívateľa.

  • Vývoj komplexného a flexibilného softvérového riešenia.
  • Množstvo komponentov ušitých na mieru.
  • Široká škála sprievodných služieb.

Medzi zákazníkov a partnerov spoločnosti patria najvýznamnejší dopravcovia, manažéri dopravnej infraštruktúry a výrobné podniky na Slovensku a v zahraničí.

S ohľadom na dlhoročné skúsenosti spoločnosti v tejto oblasti, spoločnosť identifikovala na trhu príležitosť pre vytvorenie nového softvérového riešenia, pričom hlavným cieľom projektu je vytvorenie celosvetovo najpoužívanejšej aplikácie na zabezpečenie transparentnosti, nemennosti a sledovanosti údajov v odberateľsko-dodávateľskom reťazci, so zameraním na medzinárodnú železničnú a kontajnerovú prepravu tovaru, ktorá svojou unikátnou technológiou pomôže spotrebiteľom robiť správne rozhodnutia a výrobcom ochrániť ich značky.

Aktivita 1 Priemyselný výskum: 10/2019 – 9/2022

Aktivita 2 Experimentálny vývoj: 10/2020 – 9/2022

Aktivita 3 Ochrana práv duševného vlastníctva: 10/2020 - 9/2022

M1: Výskum a vývoj funkcionalít a jednotlivých prvkov softvérového riešenia

M2: Výskum a vývoj platformy pre zapojenie blockchain technológie

M3: Výskum v oblasti aplikovateľnosti technológie blockchain v nedôveryhodnom prostredí

M4: Prihláška úžitkového vzoru

Projekt je v súlade a bude realizovaný

Naplnenie cieľov predkladaného projektu bude sledované prostredníctvom merateľných ukazovateľov:

Počet produktov, ktoré sú pre firmu nové: 2

Počet podnikov, ktoré dostávajú granty: 1

Počet produktov, ktoré sú pre trh nové: 2

Počet podnikov spolupracujúcich s výskumnými inštitúciami: 1

Počet prihlášok registrácie práv duševného vlastníctva: 2

Počet podaných patentových prihlášok: 0

Počet podporených výskumných inštitúcií: 2

Počet podporených výskumných inštitúcií spolupracujúcich s podnikmi: 1

Viac
Subjekt
OLTIS Slovakia s.r.o.
Partneri
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Miesta realizácie
Bratislava - mestská časť Karlova Ves, Bratislava - mestská časť Ružinov
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.01.2020 - 01.12.2022
Celková suma
854,468 €
Vlastné zdroje
224,385 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Priemyselný výskum
Typ
Podpora zvyšovania …
Plánovaný začiatok
01.01.2020
Skutočný začiatok
02.01.2020
Plánovaný koniec
01.12.2022
Skutočný koniec
31.12.2022
Názov
Ochrana práv duševného vlastníctva
Typ
Podpora aktivít zam…
Plánovaný začiatok
01.01.2021
Skutočný začiatok
02.01.2021
Plánovaný koniec
01.12.2022
Skutočný koniec
31.12.2022
Názov
Experimentálny vývoj
Typ
Podpora zvyšovania …
Plánovaný začiatok
01.01.2021
Skutočný začiatok
02.01.2021
Plánovaný koniec
01.12.2022
Skutočný koniec
31.12.2022
Názov
Priemyselný výskum
Typ
Podpora zvyšovania …
Plánovaný začiatok
01.01.2020
Skutočný začiatok
02.01.2020
Plánovaný koniec
01.12.2022
Skutočný koniec
31.12.2022
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.01.2020
Skutočný začiatok
02.01.2020
Plánovaný koniec
01.12.2022
Skutočný koniec
31.12.2022
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.01.2020
Skutočný začiatok
02.01.2020
Plánovaný koniec
01.12.2022
Skutočný koniec
31.12.2022
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Nárast zamestnanosti v podporovaných podnikoch
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (FTE)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu s cieľom predstaviť výrobky, ktoré sú pre trh nové
Hodnota
1,0 (podniky)
Cieľ
1,0 (podniky)
Naposledy aktualizované
13.02.2023
Riziko
Áno
Názov
Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu s cieľom predstaviť výrobky, ktoré sú pre firmu nové
Hodnota
1,0 (podniky)
Cieľ
1,0 (podniky)
Naposledy aktualizované
13.02.2023
Riziko
-
Názov
Počet podnikov, ktoré dostávajú granty
Hodnota
1,0 (podniky)
Cieľ
1,0 (podniky)
Naposledy aktualizované
13.02.2023
Riziko
-
Názov
Počet podnikov spolupracujúcich s výskumnými inštitúciami
Hodnota
1,0 (podniky)
Cieľ
1,0 (podniky)
Naposledy aktualizované
13.02.2023
Riziko
-
Názov
Počet podporených výskumných inštitúcií
Hodnota
2,0 (počet)
Cieľ
2,0 (počet)
Naposledy aktualizované
13.02.2023
Riziko
-
Názov
Počet podporených výskumných inštitúcií spolupracujúcich s podnikmi
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
13.02.2023
Riziko
-
Názov
Počet prihlášok registrácie práv duševného vlastníctva
Hodnota
2,0 (počet)
Cieľ
2,0 (počet)
Naposledy aktualizované
13.02.2023
Riziko
-
Názov
Počet produktov, ktoré sú pre firmu nové
Hodnota
2,0 (počet)
Cieľ
2,0 (počet)
Naposledy aktualizované
13.02.2023
Riziko
-
Názov
Počet produktov, ktoré sú pre trh nové
Hodnota
2,0 (počet)
Cieľ
2,0 (počet)
Naposledy aktualizované
13.02.2023
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Mzdy 03/2022 - Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Mzdy 03/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
170 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2022
Názov

Mzdy 03/2022 - Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Mzdy 03/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
3,842 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2022
Názov

Mzdy 04/2022 - Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Mzdy 04/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
4,608 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.05.2022
Názov

Mzdy 04/2022 - Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Mzdy 04/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
186 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.05.2022
Názov

Paušálna sadzba na nepriame výdavky 03-04/2022

Paušálna sadzba 03-04/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,321 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušálna sadzba na nepriame výdavky 01-02/2022

Paušálna sadzba 01-02/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,303 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdy 01/2022 - Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Mzdy 01/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
3,934 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2022
Názov

Mzdy 01/2022 - Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Mzdy 01/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
93 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2022
Názov

Mzdy 02/2022 - Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Mzdy 02/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
4,467 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2022
Názov

Mzdy 02/2022 - Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Mzdy 02/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
195 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2022
Názov

Mzdy 05/2022 - Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti-odborná činnosť

Mzdy 05/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
112 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2022
Názov

Mzdy 05/2022 - Výskumný vývojový pracovník - odborná činnosť

Mzdy 05/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
4,432 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2022
Názov

Mzdy 06/2022-Výskumno/vývojový pracovník-odborná činnosť

Mzdy 06/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
4,163 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.07.2022
Názov

Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou 05-06/2022

Paušálna sadzba 05-06/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,306 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť_EV

Mzdy 1/2022

Vlastník dokladu
OLTIS Slovakia s.r.o.
Dodávateľ
OLTIS Slovakia s.r.o.
Žiadaná suma
751 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.02.2022
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť_PV

Mzdy 1/2022

Vlastník dokladu
OLTIS Slovakia s.r.o.
Dodávateľ
OLTIS Slovakia s.r.o.
Žiadaná suma
1,752 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.02.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť_PV

Mzdy 1/2022

Vlastník dokladu
OLTIS Slovakia s.r.o.
Dodávateľ
OLTIS Slovakia s.r.o.
Žiadaná suma
8,412 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.02.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť_EV

Mzdy 1/2022

Vlastník dokladu
OLTIS Slovakia s.r.o.
Dodávateľ
OLTIS Slovakia s.r.o.
Žiadaná suma
3,605 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.02.2022
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť_EV

Mzdy 1/2022

Vlastník dokladu
OLTIS Slovakia s.r.o.
Dodávateľ
OLTIS Slovakia s.r.o.
Žiadaná suma
1,038 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.02.2022
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť_EV

Mzdy 2/2022

Vlastník dokladu
OLTIS Slovakia s.r.o.
Dodávateľ
OLTIS Slovakia s.r.o.
Žiadaná suma
751 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.03.2022
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť_EV

Mzdy 2/2022

Vlastník dokladu
OLTIS Slovakia s.r.o.
Dodávateľ
OLTIS Slovakia s.r.o.
Žiadaná suma
1,038 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.03.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť_EV

Mzdy 2/2022

Vlastník dokladu
OLTIS Slovakia s.r.o.
Dodávateľ
OLTIS Slovakia s.r.o.
Žiadaná suma
4,093 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.03.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť_PV

Mzdy 2/2022

Vlastník dokladu
OLTIS Slovakia s.r.o.
Dodávateľ
OLTIS Slovakia s.r.o.
Žiadaná suma
9,550 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.03.2022
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť_PV

Mzdy 2/2022

Vlastník dokladu
OLTIS Slovakia s.r.o.
Dodávateľ
OLTIS Slovakia s.r.o.
Žiadaná suma
1,752 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.03.2022
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť_EV

Mzdy 3/2022

Vlastník dokladu
OLTIS Slovakia s.r.o.
Dodávateľ
OLTIS Slovakia s.r.o.
Žiadaná suma
1,038 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.04.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť_EV

Mzdy 3/2022

Vlastník dokladu
OLTIS Slovakia s.r.o.
Dodávateľ
OLTIS Slovakia s.r.o.
Žiadaná suma
4,095 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.04.2022
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť_EV

Mzdy 3/2022

Vlastník dokladu
OLTIS Slovakia s.r.o.
Dodávateľ
OLTIS Slovakia s.r.o.
Žiadaná suma
751 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.04.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť_PV

Mzdy 3/2022

Vlastník dokladu
OLTIS Slovakia s.r.o.
Dodávateľ
OLTIS Slovakia s.r.o.
Žiadaná suma
9,554 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.04.2022
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť_PV

Mzdy 3/2022

Vlastník dokladu
OLTIS Slovakia s.r.o.
Dodávateľ
OLTIS Slovakia s.r.o.
Žiadaná suma
1,752 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.04.2022
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť_PV

Mzdy 4/2022

Vlastník dokladu
OLTIS Slovakia s.r.o.
Dodávateľ
OLTIS Slovakia s.r.o.
Žiadaná suma
1,752 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.05.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť_EV

Mzdy 4/2022

Vlastník dokladu
OLTIS Slovakia s.r.o.
Dodávateľ
OLTIS Slovakia s.r.o.
Žiadaná suma
4,095 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.05.2022
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť_EV

Mzdy 4/2022

Vlastník dokladu
OLTIS Slovakia s.r.o.
Dodávateľ
OLTIS Slovakia s.r.o.
Žiadaná suma
1,038 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.05.2022
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť_EV

Mzdy 4/2022

Vlastník dokladu
OLTIS Slovakia s.r.o.
Dodávateľ
OLTIS Slovakia s.r.o.
Žiadaná suma
751 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.05.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť_PV

Mzdy 4/2022

Vlastník dokladu
OLTIS Slovakia s.r.o.
Dodávateľ
OLTIS Slovakia s.r.o.
Žiadaná suma
9,554 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.05.2022
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť_EV

Mzdy 5/2022

Vlastník dokladu
OLTIS Slovakia s.r.o.
Dodávateľ
OLTIS Slovakia s.r.o.
Žiadaná suma
751 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.06.2022
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť_EV

Mzdy 5/2022

Vlastník dokladu
OLTIS Slovakia s.r.o.
Dodávateľ
OLTIS Slovakia s.r.o.
Žiadaná suma
1,038 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.06.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť_EV

Mzdy 5/2022

Vlastník dokladu
OLTIS Slovakia s.r.o.
Dodávateľ
OLTIS Slovakia s.r.o.
Žiadaná suma
4,085 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.06.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť_PV

Mzdy 5/2022

Vlastník dokladu
OLTIS Slovakia s.r.o.
Dodávateľ
OLTIS Slovakia s.r.o.
Žiadaná suma
9,525 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.06.2022
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť_PV

Mzdy 5/2022

Vlastník dokladu
OLTIS Slovakia s.r.o.
Dodávateľ
OLTIS Slovakia s.r.o.
Žiadaná suma
1,752 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.06.2022
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť_EV

Mzdy 6/2022

Vlastník dokladu
OLTIS Slovakia s.r.o.
Dodávateľ
OLTIS Slovakia s.r.o.
Žiadaná suma
751 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.07.2022
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť_EV

Mzdy 6/2022

Vlastník dokladu
OLTIS Slovakia s.r.o.
Dodávateľ
OLTIS Slovakia s.r.o.
Žiadaná suma
208 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.07.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť_EV

Mzdy 6/2022

Vlastník dokladu
OLTIS Slovakia s.r.o.
Dodávateľ
OLTIS Slovakia s.r.o.
Žiadaná suma
4,095 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.07.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť_PV

Mzdy 6/2022

Vlastník dokladu
OLTIS Slovakia s.r.o.
Dodávateľ
OLTIS Slovakia s.r.o.
Žiadaná suma
9,554 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.07.2022
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť_PV

Mzdy 6/2022

Vlastník dokladu
OLTIS Slovakia s.r.o.
Dodávateľ
OLTIS Slovakia s.r.o.
Žiadaná suma
1,752 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.07.2022
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť_EV

Mzdy 7/2022

Vlastník dokladu
OLTIS Slovakia s.r.o.
Dodávateľ
OLTIS Slovakia s.r.o.
Žiadaná suma
751 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.08.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť_PV

Mzdy 7/2022

Vlastník dokladu
OLTIS Slovakia s.r.o.
Dodávateľ
OLTIS Slovakia s.r.o.
Žiadaná suma
9,640 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.08.2022
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť_PV

Mzdy 7/2022

Vlastník dokladu
OLTIS Slovakia s.r.o.
Dodávateľ
OLTIS Slovakia s.r.o.
Žiadaná suma
1,752 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.08.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť_EV

Mzdy 7/2022

Vlastník dokladu
OLTIS Slovakia s.r.o.
Dodávateľ
OLTIS Slovakia s.r.o.
Žiadaná suma
4,131 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.08.2022
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť_EV

Mzdy 8/2022

Vlastník dokladu
OLTIS Slovakia s.r.o.
Dodávateľ
OLTIS Slovakia s.r.o.
Žiadaná suma
751 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.09.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť_PV

Mzdy 8/2022

Vlastník dokladu
OLTIS Slovakia s.r.o.
Dodávateľ
OLTIS Slovakia s.r.o.
Žiadaná suma
8,632 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.09.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť_EV

Mzdy 8/2022

Vlastník dokladu
OLTIS Slovakia s.r.o.
Dodávateľ
OLTIS Slovakia s.r.o.
Žiadaná suma
3,699 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.09.2022
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť_PV

Mzdy 8/2022

Vlastník dokladu
OLTIS Slovakia s.r.o.
Dodávateľ
OLTIS Slovakia s.r.o.
Žiadaná suma
1,752 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.09.2022
Názov

Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou_EV za 1-8/2022

Paušálna sadzba 1-8/2022

Vlastník dokladu
OLTIS Slovakia s.r.o.
Dodávateľ
OLTIS Slovakia s.r.o.
Žiadaná suma
6,495 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.09.2022
Názov

Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou_PV za 1-8/2022

Paušálna sadzba 1-8/2022

Vlastník dokladu
OLTIS Slovakia s.r.o.
Dodávateľ
OLTIS Slovakia s.r.o.
Žiadaná suma
13,266 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.09.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť_7/22

Mzdy 7/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
3,226 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.08.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť_8/22

Mzdy 8/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,198 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť_9/22

Mzdy 9/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,626 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.10.2022
Názov

Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou za 7-9/2022

Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou za 7-9/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
907 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky 06/2020 -Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Mzdy 06/2020

Vlastník dokladu
OLTIS Slovakia s.r.o.
Dodávateľ
OLTIS Slovakia s.r.o.
Žiadaná suma
2,503 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.07.2020
Názov

Mzdové výdavky 06/2020 -Technický pracovník - odborná činnosť

Mzdy 06/2020

Vlastník dokladu
OLTIS Slovakia s.r.o.
Dodávateľ
OLTIS Slovakia s.r.o.
Žiadaná suma
3,224 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.07.2020
Názov

Mzdové výdavky 06/2020 -Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Mzdy 06/2020

Vlastník dokladu
OLTIS Slovakia s.r.o.
Dodávateľ
OLTIS Slovakia s.r.o.
Žiadaná suma
13,388 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.07.2020
Názov

Mzdové výdavky 05/2020 -Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Mzdy 05/2020

Vlastník dokladu
OLTIS Slovakia s.r.o.
Dodávateľ
OLTIS Slovakia s.r.o.
Žiadaná suma
13,691 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2020
Názov

Mzdové výdavky 05/2020 -Technický pracovník - odborná činnosť

Mzdy 05/2020

Vlastník dokladu
OLTIS Slovakia s.r.o.
Dodávateľ
OLTIS Slovakia s.r.o.
Žiadaná suma
3,460 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2020
Názov

Mzdové výdavky 05/2020 - Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Mzdy 05/2020

Vlastník dokladu
OLTIS Slovakia s.r.o.
Dodávateľ
OLTIS Slovakia s.r.o.
Žiadaná suma
2,503 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2020
Názov

Mzdové výdavky 04/2020 -Technický pracovník - odborná činnosť

Mzdy 04/2020

Vlastník dokladu
OLTIS Slovakia s.r.o.
Dodávateľ
OLTIS Slovakia s.r.o.
Žiadaná suma
3,460 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.05.2020
Názov

Mzdové výdavky 04/2020 - Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Mzdy 04/2020

Vlastník dokladu
OLTIS Slovakia s.r.o.
Dodávateľ
OLTIS Slovakia s.r.o.
Žiadaná suma
2,503 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.05.2020
Názov

Mzdové výdavky 04/2020 -Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Mzdy 04/2020

Vlastník dokladu
OLTIS Slovakia s.r.o.
Dodávateľ
OLTIS Slovakia s.r.o.
Žiadaná suma
13,377 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.05.2020
Názov

Mzdové výdavky 03/2020 -Technický pracovník - odborná činnosť

Mzdy 03/2020

Vlastník dokladu
OLTIS Slovakia s.r.o.
Dodávateľ
OLTIS Slovakia s.r.o.
Žiadaná suma
3,303 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.04.2020
Názov

Mzdové výdavky 03/2020 -Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Mzdy 03/2020

Vlastník dokladu
OLTIS Slovakia s.r.o.
Dodávateľ
OLTIS Slovakia s.r.o.
Žiadaná suma
13,456 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.04.2020
Názov

Mzdové výdavky 03/2020 - Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Mzdy 03/2020

Vlastník dokladu
OLTIS Slovakia s.r.o.
Dodávateľ
OLTIS Slovakia s.r.o.
Žiadaná suma
2,503 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.04.2020
Názov

Mzdové výdavky 02/2020 - Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Mzdy 02/2020

Vlastník dokladu
OLTIS Slovakia s.r.o.
Dodávateľ
OLTIS Slovakia s.r.o.
Žiadaná suma
2,503 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2020
Názov

Mzdové výdavky 02/2020 - Technický pracovník - odborná činnosť

Mzdy 02/2020

Vlastník dokladu
OLTIS Slovakia s.r.o.
Dodávateľ
OLTIS Slovakia s.r.o.
Žiadaná suma
3,460 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2020
Názov

Mzdové výdavky 02/2020 -Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Mzdy 02/2020

Vlastník dokladu
OLTIS Slovakia s.r.o.
Dodávateľ
OLTIS Slovakia s.r.o.
Žiadaná suma
13,565 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2020
Názov

Mzdové výdavky 01/2020 - Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Mzdy 01/2020

Vlastník dokladu
OLTIS Slovakia s.r.o.
Dodávateľ
OLTIS Slovakia s.r.o.
Žiadaná suma
2,503 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2020
Názov

Mzdové výdavky 01/2020 - Technický pracovník - odborná činnosť

Mzdy 01/2020

Vlastník dokladu
OLTIS Slovakia s.r.o.
Dodávateľ
OLTIS Slovakia s.r.o.
Žiadaná suma
3,460 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2020
Názov

Mzdové výdavky 01/2020 -Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Mzdy 01/2020

Vlastník dokladu
OLTIS Slovakia s.r.o.
Dodávateľ
OLTIS Slovakia s.r.o.
Žiadaná suma
13,456 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2020
Názov

Paušálna sadzba 01-06/2020

Paušálna sadza zo mzdových výdavkov 01-06/2020

Vlastník dokladu
OLTIS Slovakia s.r.o.
Dodávateľ
OLTIS Slovakia s.r.o.
Žiadaná suma
17,448 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušálna sadzba na nepriame výdavky za 01/2020

Paušálna sadzba 01/2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
500 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.08.2020
Názov

Paušálna sadzba na nepriame výdavky za 06/2020

Paušálna sadzba 06/2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
458 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.08.2020
Názov

Paušálna sadzba na nepriame výdavky za 05/2020

Paušálna sadzba 05/2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
408 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.08.2020
Názov

Paušálna sadzba na nepriame výdavky za 04/2020

Paušálna sadzba 04/2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
62 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.08.2020
Názov

Paušálna sadzba na nepriame výdavky za 03/2020

Paušálna sadzba 03/2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
69 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.08.2020
Názov

Paušálna sadzba na nepriame výdavky za 02/2020

Paušálna sadzba 02/2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
619 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.08.2020
Názov

Mzdové výdavky 06/2020 - Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Mzdy 2020/06

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
2,864 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2020
Názov

Mzdové výdavky 06/2020 - Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Mzdy 2020/06

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
189 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2020
Názov

Mzdové výdavky 05/2020 - Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Mzdy 2020/05

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
2,546 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.06.2020
Názov

Mzdové výdavky 05/2020 - Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Mzdy 2020/05

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
174 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.06.2020
Názov

Mzdové výdavky 04/2020 - Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Mzdy 2020/04

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
416 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2020
Názov

Mzdové výdavky 03/2020 - Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Mzdy 2020/03

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
462 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.04.2020
Názov

Mzdové výdavky 02/2020 - Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Mzdy 2020/02

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
2,557 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.03.2020
Názov

Mzdové výdavky 02/2020 - Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Mzdy 2020/02

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,569 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.03.2020
Názov

Mzdové výdavky 01/2020 - Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Mzdy 2020/01

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
2,190 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.02.2020
Názov

Mzdové výdavky 01/2020 - Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Mzdy 2020/01

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,140 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.02.2020
Názov

Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou za_PV 9-10/2022

Paušálna sadzba za 09-10/2022

Vlastník dokladu
OLTIS Slovakia s.r.o.
Dodávateľ
OLTIS Slovakia s.r.o.
Žiadaná suma
3,371 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou za_EV 9-10/2022

Paušálna sadzba za 09-10/2022

Vlastník dokladu
OLTIS Slovakia s.r.o.
Dodávateľ
OLTIS Slovakia s.r.o.
Žiadaná suma
1,454 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť_EV

Mzdy 09/2022

Vlastník dokladu
OLTIS Slovakia s.r.o.
Dodávateľ
OLTIS Slovakia s.r.o.
Žiadaná suma
4,098 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.10.2022
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť_EV

Mzdy 09/2022

Vlastník dokladu
OLTIS Slovakia s.r.o.
Dodávateľ
OLTIS Slovakia s.r.o.
Žiadaná suma
751 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.10.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť_PV

Mzdy 09/2022

Vlastník dokladu
OLTIS Slovakia s.r.o.
Dodávateľ
OLTIS Slovakia s.r.o.
Žiadaná suma
9,561 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.10.2022
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť_PV

Mzdy 09/2022

Vlastník dokladu
OLTIS Slovakia s.r.o.
Dodávateľ
OLTIS Slovakia s.r.o.
Žiadaná suma
1,752 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.10.2022
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť_EV

Mzdy 10/2022

Vlastník dokladu
OLTIS Slovakia s.r.o.
Dodávateľ
OLTIS Slovakia s.r.o.
Žiadaná suma
751 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.11.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť_EV

Mzdy 10/2022

Vlastník dokladu
OLTIS Slovakia s.r.o.
Dodávateľ
OLTIS Slovakia s.r.o.
Žiadaná suma
4,095 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.11.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť_PV

Mzdy 10/2022

Vlastník dokladu
OLTIS Slovakia s.r.o.
Dodávateľ
OLTIS Slovakia s.r.o.
Žiadaná suma
9,405 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.11.2022
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť_PV

Mzdy 10/2022

Vlastník dokladu
OLTIS Slovakia s.r.o.
Dodávateľ
OLTIS Slovakia s.r.o.
Žiadaná suma
1,752 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.11.2022
Názov

Mzdové výdavky 07/2020 -Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Mzdy 07/2020

Vlastník dokladu
OLTIS Slovakia s.r.o.
Dodávateľ
OLTIS Slovakia s.r.o.
Žiadaná suma
2,503 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.08.2020
Názov

Mzdové výdavky 07/2020 - Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Mzdy 07/2020

Vlastník dokladu
OLTIS Slovakia s.r.o.
Dodávateľ
OLTIS Slovakia s.r.o.
Žiadaná suma
13,825 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.08.2020
Názov

Mzdové výdavky 07/2020 - Technický pracovník - odborná činnosť

Mzdy 07/2020

Vlastník dokladu
OLTIS Slovakia s.r.o.
Dodávateľ
OLTIS Slovakia s.r.o.
Žiadaná suma
3,460 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.08.2020
Názov

Mzdové výdavky 07/2020 - Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Mzdy 07/2020

Vlastník dokladu
OLTIS Slovakia s.r.o.
Dodávateľ
OLTIS Slovakia s.r.o.
Žiadaná suma
13,777 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.08.2020
Názov

Mzdové výdavky 07/2020 - Technický pracovník - odborná činnosť

Mzdy 07/2020

Vlastník dokladu
OLTIS Slovakia s.r.o.
Dodávateľ
OLTIS Slovakia s.r.o.
Žiadaná suma
3,460 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.08.2020
Názov

Mzdové výdavky 07/2020 -Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Mzdy 07/2020

Vlastník dokladu
OLTIS Slovakia s.r.o.
Dodávateľ
OLTIS Slovakia s.r.o.
Žiadaná suma
2,503 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.08.2020
Názov

Paušálna sadzba na nepriame výdavky

Paušálna sadzba na nepriame výdavky 07/2020

Vlastník dokladu
OLTIS Slovakia s.r.o.
Dodávateľ
OLTIS Slovakia s.r.o.
Žiadaná suma
2,968 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušálna sadzba na nepriame výdavky

Paušálna sadzba na nepriame výdavky 07/2020

Vlastník dokladu
OLTIS Slovakia s.r.o.
Dodávateľ
OLTIS Slovakia s.r.o.
Žiadaná suma
2,961 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušálna sadzba na nepriame výdavky za 08/2020

Paušálna sadzba 08/2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
239 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušálna sadzba na nepriame výdavky za 08/2020

Paušálna sadzba 08/2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
257 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušálna sadzba na nepriame výdavky za 07/2020

Paušálna sadzba 07/2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
557 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušálna sadzba na nepriame výdavky za 07/2020

Paušálna sadzba 07/2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
498 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky 08/2020 - Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Mzdy 2020/08

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,597 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky 08/2020 - Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Mzdy 2020/08

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
186 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky 08/2020 - Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Mzdy 2020/08

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,528 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky 07/2020 -Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Mzdy 2020/07

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
3,714 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky 07/2020 -Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Mzdy 2020/07

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
3,137 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky 07/2020 - Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Mzdy 2020/07

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
187 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušálna sadzba na nepriame výdavky

Paušálna sadzba na nepriame výdavky

Vlastník dokladu
OLTIS Slovakia s.r.o.
Dodávateľ
OLTIS Slovakia s.r.o.
Žiadaná suma
8,439 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky 10/2020 - Technický pracovník - odborná činnosť

Mzdy 10/2020

Vlastník dokladu
OLTIS Slovakia s.r.o.
Dodávateľ
OLTIS Slovakia s.r.o.
Žiadaná suma
3,460 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2020
Názov

Mzdové výdavky 10/2020 - Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Mzdy 10/2020

Vlastník dokladu
OLTIS Slovakia s.r.o.
Dodávateľ
OLTIS Slovakia s.r.o.
Žiadaná suma
2,503 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2020
Názov

Mzdové výdavky 10/2020 - Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Mzdy 10/2020

Vlastník dokladu
OLTIS Slovakia s.r.o.
Dodávateľ
OLTIS Slovakia s.r.o.
Žiadaná suma
12,608 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2020
Názov

Mzdové výdavky 09/2020 - Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Mzdy 09/2020

Vlastník dokladu
OLTIS Slovakia s.r.o.
Dodávateľ
OLTIS Slovakia s.r.o.
Žiadaná suma
12,806 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.10.2020
Názov

Mzdové výdavky 09/2020 - Technický pracovník - odborná činnosť

Mzdy 09/2020

Vlastník dokladu
OLTIS Slovakia s.r.o.
Dodávateľ
OLTIS Slovakia s.r.o.
Žiadaná suma
3,460 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.10.2020
Názov

Mzdové výdavky 09/2020 - Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Mzdy 09/2020

Vlastník dokladu
OLTIS Slovakia s.r.o.
Dodávateľ
OLTIS Slovakia s.r.o.
Žiadaná suma
2,503 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.10.2020
Názov

Mzdové výdavky 08/2020 - Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Mzdy 08/2020

Vlastník dokladu
OLTIS Slovakia s.r.o.
Dodávateľ
OLTIS Slovakia s.r.o.
Žiadaná suma
2,503 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2020
Názov

Mzdové výdavky 08/2020 - Technický pracovník - odborná činnosť

Mzdy 08/2020

Vlastník dokladu
OLTIS Slovakia s.r.o.
Dodávateľ
OLTIS Slovakia s.r.o.
Žiadaná suma
3,460 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2020
Názov

Mzdové výdavky 08/2020 -Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Mzdy 08/2020

Vlastník dokladu
OLTIS Slovakia s.r.o.
Dodávateľ
OLTIS Slovakia s.r.o.
Žiadaná suma
12,959 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2020
Názov

Mzdové výdavky 10/2020 - Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Mzdy 10/2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
195 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.11.2020
Názov

Mzdové výdavky 10/2020 - Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Mzdy 10/2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
3,772 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.11.2020
Názov

Mzdové výdavky 09/2020 - Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Mzdy 09/2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
178 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.10.2020
Názov

Mzdové výdavky 09/2020 - Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Mzdy 09/2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
2,674 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.10.2020
Názov

Paušálna sadzba na nepriame výdavky

Paušálna sadzba 09-10/2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,023 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky 12/2020 - Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Mzdy 12/2020

Vlastník dokladu
OLTIS Slovakia s.r.o.
Dodávateľ
OLTIS Slovakia s.r.o.
Žiadaná suma
13,635 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.01.2021
Názov

Mzdové výdavky 12/2020 - Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Mzdy 12/2020

Vlastník dokladu
OLTIS Slovakia s.r.o.
Dodávateľ
OLTIS Slovakia s.r.o.
Žiadaná suma
2,503 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.01.2021
Názov

Mzdové výdavky 12/2020 - Technický pracovník - odborná činnosť

Mzdy 12/2020

Vlastník dokladu
OLTIS Slovakia s.r.o.
Dodávateľ
OLTIS Slovakia s.r.o.
Žiadaná suma
3,460 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.01.2021
Názov

Paušálna sadzba na nepriame výdavky

Paušálna sadzba 01-02/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
957 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky 11/2020 - Technický pracovník - odborná činnosť

Mzdy 11/2020

Vlastník dokladu
OLTIS Slovakia s.r.o.
Dodávateľ
OLTIS Slovakia s.r.o.
Žiadaná suma
3,460 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2020
Názov

Mzdové výdavky 11/2020 - Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Mzdy 11/2020

Vlastník dokladu
OLTIS Slovakia s.r.o.
Dodávateľ
OLTIS Slovakia s.r.o.
Žiadaná suma
2,503 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2020
Názov

Mzdové výdavky 11/2020 - Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Mzdy 11/2020

Vlastník dokladu
OLTIS Slovakia s.r.o.
Dodávateľ
OLTIS Slovakia s.r.o.
Žiadaná suma
13,564 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2020
Názov

Mzdy 02/2021 - Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Mzdy 02/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
3,071 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2021
Názov

Mzdy 02/2021 - Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Mzdy 02/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
195 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2021
Názov

Mzdy 01/2021 - Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Mzdy 01/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
186 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.02.2021
Názov

Mzdy 01/2021 - Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Mzdy 01/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
2,927 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.02.2021
Názov

Paušálna sadzba na nepriame výdavky

Paušálna sadzba 11-12/2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
780 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky 12/2020 - Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Mzdy 12/2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,902 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.01.2021
Názov

Mzdové výdavky 12/2020 - Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Mzdy 12/2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
113 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.01.2021
Názov

Mzdové výdavky 11/2020 - Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Mzdy 11/2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
3,002 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2020
Názov

Mzdové výdavky 11/2020 - Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Mzdy 11/2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
186 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2020
Názov

Paušálna sadzba na nepriame výdavky

Paušálna sadzba 03-04/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,046 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdy 03/2021 - Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Mzdy 03/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
170 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2021
Názov

Mzdy 03/2021 - Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Mzdy 03/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
3,393 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2021
Názov

Mzdy 04/2021 - Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Mzdy 04/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
178 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2021
Názov

Mzdy 04/2021 - Výskumný/vývojový - odborná činnosť

Mzdy 04/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
3,232 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2021
Názov

Mzdy 01/2021 - Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť EV

Mzdy 01/2021

Vlastník dokladu
OLTIS Slovakia s.r.o.
Dodávateľ
OLTIS Slovakia s.r.o.
Žiadaná suma
4,090 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.02.2021
Názov

Mzdy 01/2021 - Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť EV

Mzdy 01/2021

Vlastník dokladu
OLTIS Slovakia s.r.o.
Dodávateľ
OLTIS Slovakia s.r.o.
Žiadaná suma
751 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.02.2021
Názov

Mzdy 01/2021 - Technický pracovník - odborná činnosť EV

Mzdy 01/2021

Vlastník dokladu
OLTIS Slovakia s.r.o.
Dodávateľ
OLTIS Slovakia s.r.o.
Žiadaná suma
1,038 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.02.2021
Názov

Mzdy 01/2021 - Technický pracovník - odborná činnosť PV

Mzdy 01/2021

Vlastník dokladu
OLTIS Slovakia s.r.o.
Dodávateľ
OLTIS Slovakia s.r.o.
Žiadaná suma
2,422 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.02.2021
Názov

Mzdy 01/2021 - Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť PV

Mzdy 01/2021

Vlastník dokladu
OLTIS Slovakia s.r.o.
Dodávateľ
OLTIS Slovakia s.r.o.
Žiadaná suma
1,752 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.02.2021
Názov

Mzdy 01/2021 - Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť PV

Mzdy 01/2021

Vlastník dokladu
OLTIS Slovakia s.r.o.
Dodávateľ
OLTIS Slovakia s.r.o.
Žiadaná suma
9,542 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.02.2021
Názov

Paušálna sadzba na nepriame výdavky 01-02/2021 EV

Paušálna sadzba 01-02/2021

Vlastník dokladu
OLTIS Slovakia s.r.o.
Dodávateľ
OLTIS Slovakia s.r.o.
Žiadaná suma
1,764 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušálna sadzba na nepriame výdavky 01-02/2021 PV

Paušálna sadzba 01-02/2021

Vlastník dokladu
OLTIS Slovakia s.r.o.
Dodávateľ
OLTIS Slovakia s.r.o.
Žiadaná suma
4,115 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdy 02/2021 - Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť EV

Mzdy 02/2021

Vlastník dokladu
OLTIS Slovakia s.r.o.
Dodávateľ
OLTIS Slovakia s.r.o.
Žiadaná suma
4,090 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.03.2021
Názov

Mzdy 02/2021 - Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť EV

Mzdy 02/2021

Vlastník dokladu
OLTIS Slovakia s.r.o.
Dodávateľ
OLTIS Slovakia s.r.o.
Žiadaná suma
751 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.03.2021
Názov

Mzdy 02/2021 - Technický pracovník - odborná činnosť EV

Mzdy 02/2021

Vlastník dokladu
OLTIS Slovakia s.r.o.
Dodávateľ
OLTIS Slovakia s.r.o.
Žiadaná suma
1,038 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.03.2021
Názov

Mzdy 02/2021 - Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť PV

Mzdy 02/2021

Vlastník dokladu
OLTIS Slovakia s.r.o.
Dodávateľ
OLTIS Slovakia s.r.o.
Žiadaná suma
1,752 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.03.2021
Názov

Mzdy 02/2021 - Technický pracovník - odborná činnosť PV

Mzdy 02/2021

Vlastník dokladu
OLTIS Slovakia s.r.o.
Dodávateľ
OLTIS Slovakia s.r.o.
Žiadaná suma
2,422 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.03.2021
Názov

Mzdy 02/2021 - Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť PV

Mzdy 02/2021

Vlastník dokladu
OLTIS Slovakia s.r.o.
Dodávateľ
OLTIS Slovakia s.r.o.
Žiadaná suma
9,542 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.03.2021
Názov

Mzdy 06/2021 - Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Mzdy 06/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
4,085 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdy 06/2021 - Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Mzdy 06/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
89 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušálna sadzba na nepriame výdavky 05-06/2021

Paušálna sadzba 05-06/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,193 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdy 05/2021 - Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Mzdy 05/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
186 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdy 05/2021 - Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Mzdy 05/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
3,592 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdy 03/2021 - Technický pracovník - odborná činnosť EV

Mzdy 03/2021

Vlastník dokladu
OLTIS Slovakia s.r.o.
Dodávateľ
OLTIS Slovakia s.r.o.
Žiadaná suma
1,038 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.04.2021
Názov

Mzdy 03/2021 - Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť EV

Mzdy 03/2021

Vlastník dokladu
OLTIS Slovakia s.r.o.
Dodávateľ
OLTIS Slovakia s.r.o.
Žiadaná suma
4,093 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.04.2021
Názov

Mzdy 03/2021 - Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť PV

Mzdy 03/2021

Vlastník dokladu
OLTIS Slovakia s.r.o.
Dodávateľ
OLTIS Slovakia s.r.o.
Žiadaná suma
1,752 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.04.2021
Názov

Mzdy 03/2021 - Technický pracovník - odborná činnosť PV

Mzdy 03/2021

Vlastník dokladu
OLTIS Slovakia s.r.o.
Dodávateľ
OLTIS Slovakia s.r.o.
Žiadaná suma
2,422 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.04.2021
Názov

Mzdy 03/2021 - Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť PV

Mzdy 03/2021

Vlastník dokladu
OLTIS Slovakia s.r.o.
Dodávateľ
OLTIS Slovakia s.r.o.
Žiadaná suma
9,550 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.04.2021
Názov

Mzdy 03/2021 - Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť EV

Mzdy 03/2021

Vlastník dokladu
OLTIS Slovakia s.r.o.
Dodávateľ
OLTIS Slovakia s.r.o.
Žiadaná suma
751 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.04.2021
Názov

Mzdy 04/2021 - Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť EV

Mzdy 04/2021

Vlastník dokladu
OLTIS Slovakia s.r.o.
Dodávateľ
OLTIS Slovakia s.r.o.
Žiadaná suma
751 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.05.2021
Názov

Mzdy 04/2021 - Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť EV

Mzdy 04/2021

Vlastník dokladu
OLTIS Slovakia s.r.o.
Dodávateľ
OLTIS Slovakia s.r.o.
Žiadaná suma
4,090 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.05.2021
Názov

Mzdy 04/2021 - Technický pracovník - odborná činnosť PV

Mzdy 04/2021

Vlastník dokladu
OLTIS Slovakia s.r.o.
Dodávateľ
OLTIS Slovakia s.r.o.
Žiadaná suma
2,422 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.05.2021
Názov

Mzdy 04/2021 - Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť PV

Mzdy 04/2021

Vlastník dokladu
OLTIS Slovakia s.r.o.
Dodávateľ
OLTIS Slovakia s.r.o.
Žiadaná suma
9,542 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.05.2021
Názov

Mzdy 04/2021 - Technický pracovník - odborná činnosť EV

Mzdy 04/2021

Vlastník dokladu
OLTIS Slovakia s.r.o.
Dodávateľ
OLTIS Slovakia s.r.o.
Žiadaná suma
1,038 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.05.2021
Názov

Mzdy 04/2021 - Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť PV

Mzdy 04/2021

Vlastník dokladu
OLTIS Slovakia s.r.o.
Dodávateľ
OLTIS Slovakia s.r.o.
Žiadaná suma
1,752 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.05.2021
Názov

Paušálna sadzba na nepriame výdavky 03-04/2021 PV

Paušálna sadzba 03-04/2021 PV

Vlastník dokladu
OLTIS Slovakia s.r.o.
Dodávateľ
OLTIS Slovakia s.r.o.
Žiadaná suma
4,116 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušálna sadzba na nepriame výdavky 03-04/2021 EV

Paušálna sadzba 03-04/2021 EV

Vlastník dokladu
OLTIS Slovakia s.r.o.
Dodávateľ
OLTIS Slovakia s.r.o.
Žiadaná suma
1,764 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdy 06/2021 - Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť EV

Mzdy 06/2021

Vlastník dokladu
OLTIS Slovakia s.r.o.
Dodávateľ
OLTIS Slovakia s.r.o.
Žiadaná suma
4,082 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2021
Názov

Mzdy 06/2021 - Technický pracovník - odborná činnosť EV

Mzdy 06/2021

Vlastník dokladu
OLTIS Slovakia s.r.o.
Dodávateľ
OLTIS Slovakia s.r.o.
Žiadaná suma
1,038 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2021
Názov

Mzdy 06/2021 - Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť EV

Mzdy 06/2021

Vlastník dokladu
OLTIS Slovakia s.r.o.
Dodávateľ
OLTIS Slovakia s.r.o.
Žiadaná suma
751 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2021
Názov

Mzdy 06/2021 - Technický pracovník - odborná činnosť PV

Mzdy 06/2021

Vlastník dokladu
OLTIS Slovakia s.r.o.
Dodávateľ
OLTIS Slovakia s.r.o.
Žiadaná suma
2,422 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2021
Názov

Mzdy 06/2021 - Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť PV

Mzdy 06/2021

Vlastník dokladu
OLTIS Slovakia s.r.o.
Dodávateľ
OLTIS Slovakia s.r.o.
Žiadaná suma
1,752 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2021
Názov

Mzdy 06/2021 - Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť PV

Mzdy 06/2021

Vlastník dokladu
OLTIS Slovakia s.r.o.
Dodávateľ
OLTIS Slovakia s.r.o.
Žiadaná suma
9,525 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2021
Názov

Mzdy 05/2021 - Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť EV

Mzdy 05/2021

Vlastník dokladu
OLTIS Slovakia s.r.o.
Dodávateľ
OLTIS Slovakia s.r.o.
Žiadaná suma
4,079 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.06.2021
Názov

Mzdy 05/2021 - Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť EV

Mzdy 05/2021

Vlastník dokladu
OLTIS Slovakia s.r.o.
Dodávateľ
OLTIS Slovakia s.r.o.
Žiadaná suma
751 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.06.2021
Názov

Mzdy 05/2021 - Technický pracovník - odborná činnosť EV

Mzdy 05/2021

Vlastník dokladu
OLTIS Slovakia s.r.o.
Dodávateľ
OLTIS Slovakia s.r.o.
Žiadaná suma
1,038 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.06.2021
Názov

Mzdy 05/2021 - Technický pracovník - odborná činnosť PV

Mzdy 05/2021

Vlastník dokladu
OLTIS Slovakia s.r.o.
Dodávateľ
OLTIS Slovakia s.r.o.
Žiadaná suma
2,422 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.06.2021
Názov

Mzdy 05/2021 - Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť PV

Mzdy 05/2021

Vlastník dokladu
OLTIS Slovakia s.r.o.
Dodávateľ
OLTIS Slovakia s.r.o.
Žiadaná suma
1,752 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.06.2021
Názov

Mzdy 05/2021 - Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť PV

Mzdy 05/2021

Vlastník dokladu
OLTIS Slovakia s.r.o.
Dodávateľ
OLTIS Slovakia s.r.o.
Žiadaná suma
9,518 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.06.2021
Názov

Paušálna sadzba na nepriame výdavky - PV

Paušálna sadzba 05-06/2021

Vlastník dokladu
OLTIS Slovakia s.r.o.
Dodávateľ
OLTIS Slovakia s.r.o.
Žiadaná suma
4,109 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušálna sadzba na nepriame výdavky - EV

Paušálna sadzba 05-06/2021

Vlastník dokladu
OLTIS Slovakia s.r.o.
Dodávateľ
OLTIS Slovakia s.r.o.
Žiadaná suma
1,761 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdy 07/2021 - Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Mzdy 07/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
3,086 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.08.2021
Názov

Mzdy 07/2021 - Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Mzdy 07/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
290 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.08.2021
Názov

Mzdy 08/2021 - Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Mzdy 08/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,546 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2021
Názov

Mzdy 08/2021 - Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosť - odborná činnosť

Mzdy 08/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
73 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2021
Názov

Paušálna sadzba na nepriame výdavky 07-08/2021

Paušálna sadzba na nepriame výdavky 07-08/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
749 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdy 10/2021 - Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Mzdy 10/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
3,316 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.11.2021
Názov

Mzdy 10/2021 - Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Mzdy 10/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
318 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.11.2021
Názov

Mzdy 09/2021 - Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Mzdy 09/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
2,991 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.10.2021
Názov

Mzdy 09/2021 - Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Mzdy 09/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
295 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.10.2021
Názov

Paušálna sadzba na nepriame výdavky 09-10/2021

Paušálna sadzba na nepriame výdavky 09-10/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,038 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdy 10/2021 - Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť EV

Mzdy 10/2021

Vlastník dokladu
OLTIS Slovakia s.r.o.
Dodávateľ
OLTIS Slovakia s.r.o.
Žiadaná suma
3,760 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.11.2021
Názov

Mzdy 10/2021 - Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť EV

Mzdy 10/2021

Vlastník dokladu
OLTIS Slovakia s.r.o.
Dodávateľ
OLTIS Slovakia s.r.o.
Žiadaná suma
751 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.11.2021
Názov

Mzdy 10/2021 - Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť PV

Mzdy 10/2021

Vlastník dokladu
OLTIS Slovakia s.r.o.
Dodávateľ
OLTIS Slovakia s.r.o.
Žiadaná suma
1,752 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.11.2021
Názov

Mzdy 10/2021 - Technický pracovník - odborná činnosť PV

Mzdy 10/2021

Vlastník dokladu
OLTIS Slovakia s.r.o.
Dodávateľ
OLTIS Slovakia s.r.o.
Žiadaná suma
2,422 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.11.2021
Názov

Mzdy 10/2021 - Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť PV

Mzdy 10/2021

Vlastník dokladu
OLTIS Slovakia s.r.o.
Dodávateľ
OLTIS Slovakia s.r.o.
Žiadaná suma
8,773 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.11.2021
Názov

Mzdy 10/2021 - Technický pracovník - odborná činnosť EV

Mzdy 10/2021

Vlastník dokladu
OLTIS Slovakia s.r.o.
Dodávateľ
OLTIS Slovakia s.r.o.
Žiadaná suma
1,038 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.11.2021
Názov

Mzdy 11/2021 - Technický pracovník - odborná činnosť EV

Mzdy 11/2021

Vlastník dokladu
OLTIS Slovakia s.r.o.
Dodávateľ
OLTIS Slovakia s.r.o.
Žiadaná suma
1,038 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.12.2021
Názov

Mzdy 11/2021 - Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť EV

Mzdy 11/2021

Vlastník dokladu
OLTIS Slovakia s.r.o.
Dodávateľ
OLTIS Slovakia s.r.o.
Žiadaná suma
751 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.12.2021
Názov

Mzdy 11/2021 - Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť EV

Mzdy 11/2021

Vlastník dokladu
OLTIS Slovakia s.r.o.
Dodávateľ
OLTIS Slovakia s.r.o.
Žiadaná suma
3,563 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.12.2021
Názov

Mzdy 11/2021 - Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť PV

Mzdy 11/2021

Vlastník dokladu
OLTIS Slovakia s.r.o.
Dodávateľ
OLTIS Slovakia s.r.o.
Žiadaná suma
1,752 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.12.2021
Názov

Mzdy 11/2021 - Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť PV

Mzdy 11/2021

Vlastník dokladu
OLTIS Slovakia s.r.o.
Dodávateľ
OLTIS Slovakia s.r.o.
Žiadaná suma
8,315 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.12.2021
Názov

Mzdy 11/2021 - Technický pracovník - odborná činnosť PV

Mzdy 11/2021

Vlastník dokladu
OLTIS Slovakia s.r.o.
Dodávateľ
OLTIS Slovakia s.r.o.
Žiadaná suma
1,916 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.12.2021
Názov

Mzdy 12/2021 - Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť PV

Mzdy 12/2021

Vlastník dokladu
OLTIS Slovakia s.r.o.
Dodávateľ
OLTIS Slovakia s.r.o.
Žiadaná suma
8,414 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.01.2022
Názov

Mzdy 12/2021 - Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť PV

Mzdy 12/2021

Vlastník dokladu
OLTIS Slovakia s.r.o.
Dodávateľ
OLTIS Slovakia s.r.o.
Žiadaná suma
1,752 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.01.2022
Názov

Mzdy 07/2021 - Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť EV

Mzdy 07/2021

Vlastník dokladu
OLTIS Slovakia s.r.o.
Dodávateľ
OLTIS Slovakia s.r.o.
Žiadaná suma
4,139 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.08.2021
Názov

Mzdy 07/2021 - Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť EV

Mzdy 07/2021

Vlastník dokladu
OLTIS Slovakia s.r.o.
Dodávateľ
OLTIS Slovakia s.r.o.
Žiadaná suma
751 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.08.2021
Názov

Mzdy 07/2021 - Technický pracovník - odborná činnosť EV

Mzdy 07/2021

Vlastník dokladu
OLTIS Slovakia s.r.o.
Dodávateľ
OLTIS Slovakia s.r.o.
Žiadaná suma
1,038 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.08.2021
Názov

Mzdy 07/2021 - Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť PV

Mzdy 07/2021

Vlastník dokladu
OLTIS Slovakia s.r.o.
Dodávateľ
OLTIS Slovakia s.r.o.
Žiadaná suma
9,659 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.08.2021
Názov

Mzdy 07/2021 - Technický pracovník - odborná činnosť PV

Mzdy 07/2021

Vlastník dokladu
OLTIS Slovakia s.r.o.
Dodávateľ
OLTIS Slovakia s.r.o.
Žiadaná suma
2,422 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.08.2021
Názov

Mzdy 07/2021 - Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť PV

Mzdy 07/2021

Vlastník dokladu
OLTIS Slovakia s.r.o.
Dodávateľ
OLTIS Slovakia s.r.o.
Žiadaná suma
1,752 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.08.2021
Názov

Mzdy 08/2021 - Technický pracovník - odborná činnosť EV

Mzdy 08/2021

Vlastník dokladu
OLTIS Slovakia s.r.o.
Dodávateľ
OLTIS Slovakia s.r.o.
Žiadaná suma
1,038 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.09.2021
Názov

Mzdy 08/2021 - Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť EV

Mzdy 08/2021

Vlastník dokladu
OLTIS Slovakia s.r.o.
Dodávateľ
OLTIS Slovakia s.r.o.
Žiadaná suma
751 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.09.2021
Názov

Mzdy 08/2021 - Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť EV

Mzdy 08/2021

Vlastník dokladu
OLTIS Slovakia s.r.o.
Dodávateľ
OLTIS Slovakia s.r.o.
Žiadaná suma
3,690 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.09.2021
Názov

Mzdy 08/2021 - Technický pracovník - odborná činnosť PV

Mzdy 08/2021

Vlastník dokladu
OLTIS Slovakia s.r.o.
Dodávateľ
OLTIS Slovakia s.r.o.
Žiadaná suma
2,422 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.09.2021
Názov

Mzdy 08/2021 - Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť PV

Mzdy 08/2021

Vlastník dokladu
OLTIS Slovakia s.r.o.
Dodávateľ
OLTIS Slovakia s.r.o.
Žiadaná suma
8,630 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.09.2021
Názov

Mzdy 08/2021 - Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť PV

Mzdy 08/2021

Vlastník dokladu
OLTIS Slovakia s.r.o.
Dodávateľ
OLTIS Slovakia s.r.o.
Žiadaná suma
1,752 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.09.2021
Názov

Mzdy 09/2021 - Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť EV

Mzdy 09/2021

Vlastník dokladu
OLTIS Slovakia s.r.o.
Dodávateľ
OLTIS Slovakia s.r.o.
Žiadaná suma
751 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.10.2021
Názov

Mzdy 09/2021 - Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť EV

Mzdy 09/2021

Vlastník dokladu
OLTIS Slovakia s.r.o.
Dodávateľ
OLTIS Slovakia s.r.o.
Žiadaná suma
4,101 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.10.2021
Názov

Mzdy 09/2021 - Technický pracovník - odborná činnosť EV

Mzdy 09/2021

Vlastník dokladu
OLTIS Slovakia s.r.o.
Dodávateľ
OLTIS Slovakia s.r.o.
Žiadaná suma
1,038 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.10.2021
Názov

Mzdy 09/2021 - Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť PV

Mzdy 09/2021

Vlastník dokladu
OLTIS Slovakia s.r.o.
Dodávateľ
OLTIS Slovakia s.r.o.
Žiadaná suma
1,752 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.10.2021
Názov

Mzdy 09/2021 - Technický pracovník - odborná činnosť PV

Mzdy 09/2021

Vlastník dokladu
OLTIS Slovakia s.r.o.
Dodávateľ
OLTIS Slovakia s.r.o.
Žiadaná suma
2,422 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.10.2021
Názov

Mzdy 09/2021 - Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť PV

Mzdy 09/2021

Vlastník dokladu
OLTIS Slovakia s.r.o.
Dodávateľ
OLTIS Slovakia s.r.o.
Žiadaná suma
9,568 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.10.2021
Názov

Paušálna sadzba na nepriame výdavky 07-09/2021 PV

Paušálna sadzba 07-09/2021

Vlastník dokladu
OLTIS Slovakia s.r.o.
Dodávateľ
OLTIS Slovakia s.r.o.
Žiadaná suma
3,996 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušálna sadzba na nepriame výdavky 07-09/2021 EV

Paušálna sadzba 07-09/2021

Vlastník dokladu
OLTIS Slovakia s.r.o.
Dodávateľ
OLTIS Slovakia s.r.o.
Žiadaná suma
1,712 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdy 12/2021 - Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Mzdy 12/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,211 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.01.2022
Názov

Mzdy 11/2021 - Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Mzdy 11/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
3,556 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2021
Názov

Mzdy 11/2021 - Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Mzdy 11/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
178 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2021
Názov

Paušálna sadzba na nepriame výdavky 11-12/2021

Paušálna sadzba na nepriame výdavky

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
742 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Výskumný/vývojový pracovník 10/2022

Mzdy 10/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,872 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.11.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník 11/2022

Mzdy 11/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
2,216 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.01.2023
Názov

Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou za 10-12/2022

Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou 10-12/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
970 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Výskumný/vývojový pracovník 12/2022

Mzdy 12/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
2,376 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.01.2023
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Mzdy 11/2022

Vlastník dokladu
OLTIS Slovakia s.r.o.
Dodávateľ
OLTIS Slovakia s.r.o.
Žiadaná suma
3,977 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.12.2022
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Mzdy 11/2022

Vlastník dokladu
OLTIS Slovakia s.r.o.
Dodávateľ
OLTIS Slovakia s.r.o.
Žiadaná suma
751 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.12.2022
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Mzdy 11/2022

Vlastník dokladu
OLTIS Slovakia s.r.o.
Dodávateľ
OLTIS Slovakia s.r.o.
Žiadaná suma
1,752 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.12.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Mzdy 11/2022

Vlastník dokladu
OLTIS Slovakia s.r.o.
Dodávateľ
OLTIS Slovakia s.r.o.
Žiadaná suma
9,279 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.12.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Mzdy 12/2022

Vlastník dokladu
OLTIS Slovakia s.r.o.
Dodávateľ
OLTIS Slovakia s.r.o.
Žiadaná suma
4,147 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.01.2023
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Mzdy 12/2022

Vlastník dokladu
OLTIS Slovakia s.r.o.
Dodávateľ
OLTIS Slovakia s.r.o.
Žiadaná suma
751 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.01.2023
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Mzdy 12/2022

Vlastník dokladu
OLTIS Slovakia s.r.o.
Dodávateľ
OLTIS Slovakia s.r.o.
Žiadaná suma
1,752 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.01.2023
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Mzdy 12/2022

Vlastník dokladu
OLTIS Slovakia s.r.o.
Dodávateľ
OLTIS Slovakia s.r.o.
Žiadaná suma
9,677 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.01.2023
Názov

Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou za PV_11-12/22

Paušálna sadzba za 11-12/2022

Vlastník dokladu
OLTIS Slovakia s.r.o.
Dodávateľ
OLTIS Slovakia s.r.o.
Žiadaná suma
3,369 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou za EV_11-12/22

Paušálna sadzba za 11-12/2022

Vlastník dokladu
OLTIS Slovakia s.r.o.
Dodávateľ
OLTIS Slovakia s.r.o.
Žiadaná suma
1,444 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov IČO
Názov
Slovenská technická univerzita v Bratislave
IČO
00397687
Názov
OLTIS Slovakia s.r.o.
IČO
36762644
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.