Popis projektu

Výskumný projekt: Výskumu pokročilých metód inteligentného spracovania informácií je projekt, ktorý pripravuje je nanajvýš aktuálny a celospoločensky potrebný, pretože bude prvýkrát komplexne riešiť celý rad otázok a možností súvisiacich s problematikou využitia IKT pri analýze dát. Zameranie výskumu ide v oblasti zberu a ankýzy dát vrátane vizualizácie, AR nad rôznymi typmi dát. Zdrojmi dát sú prioritne IoT siete a industriálne siete. Zber dát a analáza je obohatená o aspekt bezpečnosti a konzistentného ukladania dát (napr. blockchain). Žiadateľ je verejná vysoká škola, vlajková výskumná inštitúcia v SR. STU je v projekte reprezentovaná dvomi fakultami: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave (MTF STU) a Fakulta informatiky a informačných technológií (FIIT STU). Obidve fakulty poskytujú do projektu skúsený tím a sú zárukou úspešného riešenia predloženého projektu. Nadváznosť projektu na ciele výzvy je detailne popísaný v ďalšej časti.

Viac
Subjekt
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Miesta realizácie
Trnava
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.01.2016 - 01.12.2019
Celková suma
3,690,039 €
Vlastné zdroje
184,502 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Zber, analýza a zabezpečenie dát
Typ
Podpora návratu špi…
Plánovaný začiatok
01.01.2016
Skutočný začiatok
01.01.2016
Plánovaný koniec
01.12.2019
Skutočný koniec
31.12.2019
Názov
Analýza dát v podnikovom prostredí
Typ
Podpora návratu špi…
Plánovaný začiatok
01.01.2016
Skutočný začiatok
01.01.2016
Plánovaný koniec
01.12.2019
Skutočný koniec
31.12.2019
Názov
Podporné aktivity mimo oprávneného územ…
Typ
Podporná aktivita m…
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
01.01.2016
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
31.12.2019
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
01.01.2016
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
31.12.2019
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Finančná podpora poskytnutá na podporu a registráciu práv duševného vlastníctva
Hodnota
344 €
Cieľ
2 €
Naposledy aktualizované
20.05.2020
Riziko
Áno
Názov
Počet navrátivších slovenských výskumníkov zo zahraničia
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
20.05.2020
Riziko
Áno
Názov
Počet podaných patentových prihlášok
Hodnota
2,0 (počet)
Cieľ
2,0 (počet)
Naposledy aktualizované
20.05.2020
Riziko
Áno
Názov
Počet podporených účastí zahraničných výskumníkov v projektových aktivitách slovenskej inštitúcie VaV
Hodnota
3,0 (počet)
Cieľ
3,0 (počet)
Naposledy aktualizované
20.05.2020
Riziko
Áno
Názov
Počet podporených výskumných inštitúcií
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
20.05.2020
Riziko
-
Názov
Počet prihlášok registrácie práv duševného vlastníctva
Hodnota
3,0 (počet)
Cieľ
2,0 (počet)
Naposledy aktualizované
20.05.2020
Riziko
Áno
Názov
Počet publikácií vytvorených v rámci projektu
Hodnota
28,16 (počet)
Cieľ
8,0 (počet)
Naposledy aktualizované
20.05.2020
Riziko
-
Názov
Počet existujúcich výskumných pracovníkov pracujúcich na VaV aktivitách projektu
Hodnota
31,6282 (FTE)
Cieľ
42,22 (FTE)
Naposledy aktualizované
20.05.2020
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Paušálna sadzba 04-12/2016 MTF STU

Paušálna sadzba 04-12/2016 MTF STU_T570

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
115,389 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Osobné výdavky 11/2016

Zaúčtovanie miezd MTF STU za 04-12/2016_T570

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
34,069 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2016
Názov

Osobné výdavky 09/2016

Zaúčtovanie miezd MTF STU za 04-12/2016_T570

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
31,953 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.10.2016
Názov

Osobné výdavky 07/2016

Zaúčtovanie miezd MTF STU za 04-12/2016_T570

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
21,148 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.08.2016
Názov

Osobné výdavky 05/2016

Zaúčtovanie miezd MTF STU za 04-12/2016_T570

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
38,607 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2016
Názov

Osobné výdavky 04/2016

Zaúčtovanie miezd MTF STU za 04-12/2016_T570

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
39,154 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.05.2016
Názov

Osobné výdavky 06/2016

Zaúčtovanie miezd MTF STU za 04-12/2016_T570

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
40,529 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2016
Názov

Osobné výdavky 08/2016

Zaúčtovanie miezd MTF STU za 04-12/2016_T570

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
16,508 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2016
Názov

Osobné výdavky 10/2016

Zaúčtovanie miezd MTF STU za 04-12/2016_T570

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
37,758 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.11.2016
Názov

Osobné výdavky 12/2016

Zaúčtovanie miezd MTF STU za 04-12/2016_T570

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
28,747 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.01.2017
Názov

Osobné výdavky 02/2016

Zaúčtovanie miezd MTF STU za 01 - 03/2016

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
36,922 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2016
Názov

Osobné výdavky 01/2016

Zaúčtovanie miezd MTF STU za 01 - 03/2016

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
33,120 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2016
Názov

Osobné výdavky 03/2016

Zaúčtovanie miezd MTF STU za 01 - 03/2016

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
36,475 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2016
Názov

Paušálna sadzba 01-03/2016 MTF STU

Paušálna sadzba 01-03/2016 - MTF STU

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
42,607 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Osobné výdavky 03/2016

Zaúčtovanie miezd FIIT STU za 01-03/2016_T570

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
12,442 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.04.2016
Názov

Osobné výdavky 02/2016

Zaúčtovanie miezd FIIT STU za 01-03/2016_T570

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
11,551 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2016
Názov

Osobné výdavky 01/2016

Zaúčtovanie miezd FIIT STU za 01-03/2016_T570

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
7,749 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2016
Názov

Paušálna sadzba 01-12/2017 MTF STU_T570

Paušálna sadzba 01-12/2017 MTF STU_T570

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
131,336 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Osobné výdavky 07/2017

Zaúčtovanie miezd MTF STU za 01-12/2017_MTF_T570

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
16,837 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.08.2017
Názov

Osobné výdavky 05/2017

Zaúčtovanie miezd MTF STU za 01-12/2017_MTF_T570

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
31,108 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2017
Názov

Osobné výdavky 03/2017

Zaúčtovanie miezd MTF STU za 01-12/2017_MTF_T570

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
34,353 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.04.2017
Názov

Osobné výdavky 11/2017

Zaúčtovanie miezd MTF STU za 01-12/2017_MTF_T570

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
30,998 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.12.2017
Názov

Osobné výdavky 01/2017

Zaúčtovanie miezd MTF STU za 01-12/2017_MTF_T570

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
28,840 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2017
Názov

Osobné výdavky 02/2017

Zaúčtovanie miezd MTF STU za 01-12/2017_MTF_T570

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
29,986 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2017
Názov

Osobné výdavky 04/2017

Zaúčtovanie miezd MTF STU za 01-12/2017_MTF_T570

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
27,830 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.05.2017
Názov

Osobné výdavky 06/2017

Zaúčtovanie miezd MTF STU za 01-12/2017_MTF_T570

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
30,902 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.07.2017
Názov

Osobné výdavky 08/2017

Zaúčtovanie miezd MTF STU za 01-12/2017_MTF_T570

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
15,632 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2017
Názov

Osobné výdavky 10/2017

Zaúčtovanie miezd MTF STU za 01-12/2017_MTF_T570

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
33,671 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.11.2017
Názov

Osobné výdavky 12/2017

Zaúčtovanie miezd MTF STU za 01-12/2017_MTF_T570

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
20,483 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.01.2018
Názov

Osobné výdavky 09/2017

Zaúčtovanie miezd MTF STU za 01-12/2017_MTF_T570

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
27,702 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.10.2017
Názov

Osobné výdavky 11/2016

Zúčtovanie miezd FIIT STU za 04-12/2016 T_570

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
11,678 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.12.2016
Názov

Osobné výdavky 09/2016

Zúčtovanie miezd FIIT STU za 04-12/2016 T_570

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
11,908 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.10.2016
Názov

Osobné výdavky 07/2016

Zúčtovanie miezd FIIT STU za 04-12/2016 T_570

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
7,086 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.08.2016
Názov

Osobné výdavky 05/2016

Zúčtovanie miezd FIIT STU za 04-12/2016 T_570

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
14,024 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.06.2016
Názov

Osobné výdavky 04/2016

Zúčtovanie miezd FIIT STU za 04-12/2016 T_570

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
13,787 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.05.2016
Názov

Osobné výdavky 06/2016

Zúčtovanie miezd FIIT STU za 04-12/2016 T_570

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
14,002 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.07.2016
Názov

Osobné výdavky 08/2016

Zúčtovanie miezd FIIT STU za 04-12/2016 T_570

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
6,073 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2016
Názov

Osobné výdavky 10/2016

Zúčtovanie miezd FIIT STU za 04-12/2016 T_570

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
12,649 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.11.2016
Názov

Osobné výdavky 12/2016

Zúčtovanie miezd FIIT STU za 04-12/2016 T_570

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
7,875 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.01.2017
Názov

Paušálna sadzba 01-03/2016 STU_T570

Paušálna sadzba 01-03/2016 STU_T570

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
12,697 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušálna sadzba 04-12/2016 STU_T570

Paušálna sadzba 04-12/2016 STU_T570

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
39,633 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Osobné výdavky 12/2016

Zaúčtovanie miezd FIIT STU za 01-12/2016 T_570

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
13,048 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.01.2017
Názov

Osobné výdavky 11/2016

Zaúčtovanie miezd FIIT STU za 01-12/2016 T_570

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
16,806 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.12.2016
Názov

Osobné výdavky 10/2016

Zaúčtovanie miezd FIIT STU za 01-12/2016 T_570

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
15,877 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.11.2016
Názov

Osobné výdavky 9/2016

Zaúčtovanie miezd FIIT STU za 01-12/2016 T_570

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
15,072 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.10.2016
Názov

Osobné výdavky 8/2016

Zaúčtovanie miezd FIIT STU za 01-12/2016 T_570

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
10,419 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2016
Názov

Osobné výdavky 7/2016

Zaúčtovanie miezd FIIT STU za 01-12/2016 T_570

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
12,490 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.08.2016
Názov

Osobné výdavky 6/2016

Zaúčtovanie miezd FIIT STU za 01-12/2016 T_570

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
18,931 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.07.2016
Názov

Osobné výdavky 5/2016

Zaúčtovanie miezd FIIT STU za 01-12/2016 T_570

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
17,612 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.06.2016
Názov

Osobné výdavky 4/2016

Zaúčtovanie miezd FIIT STU za 01-12/2016 T_570

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
17,630 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.05.2016
Názov

Osobné výdavky 3/2016

Zaúčtovanie miezd FIIT STU za 01-12/2016 T_570

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
15,648 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.04.2016
Názov

Osobné výdavky 1/2016

Zaúčtovanie miezd FIIT STU za 01-12/2016 T_570

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
12,793 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2016
Názov

Osobné výdavky 2/2016

Zaúčtovanie miezd FIIT STU za 01-12/2016 T_570

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
14,683 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2016
Názov

Osobné výdavky 12/2017

Zaúčtovanie miezd FIIT STU za 01-12/2017 T_570

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
25,362 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.01.2018
Názov

Osobné výdavky 11/2017

Zaúčtovanie miezd FIIT STU za 01-12/2017 T_570

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
36,392 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.12.2017
Názov

Osobné výdavky 9/2017

Zaúčtovanie miezd FIIT STU za 01-12/2017 T_570

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
35,714 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.10.2017
Názov

Osobné výdavky 8/2017

Zaúčtovanie miezd FIIT STU za 01-12/2017 T_570

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
17,723 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2017
Názov

Osobné výdavky 7/2017

Zaúčtovanie miezd FIIT STU za 01-12/2017 T_570

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
23,311 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.08.2017
Názov

Osobné výdavky 6/2017

Zaúčtovanie miezd FIIT STU za 01-12/2017 T_570

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
35,838 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.07.2017
Názov

Osobné výdavky 5/2017

Zaúčtovanie miezd FIIT STU za 01-12/2017 T_570

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
24,385 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.06.2017
Názov

Osobné výdavky 4/2017

Zaúčtovanie miezd FIIT STU za 01-12/2017 T_570

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
18,797 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.05.2017
Názov

Osobné výdavky 3/2017

Zaúčtovanie miezd FIIT STU za 01-12/2017 T_570

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
28,622 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.04.2017
Názov

Osobné výdavky 2/2017

Zaúčtovanie miezd FIIT STU za 01-12/2017 T_570

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
29,616 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.03.2017
Názov

Osobné výdavky 1/2017

Zaúčtovanie miezd FIIT STU za 01-12/2017 T_570

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
31,982 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.02.2017
Názov

Osobné výdavky 10/2017

Zaúčtovanie miezd FIIT STU za 01-12/2017 T_570

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
37,125 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.11.2017
Názov

Osobné výdavky 12/2018

Zaúčtovanie miezd FIIT STU za 01-12/2018 T_570

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
16,025 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.01.2019
Názov

Osobné výdavky 11/2018

Zaúčtovanie miezd FIIT STU za 01-12/2018 T_570

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
29,134 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.12.2018
Názov

Osobné výdavky 10/2018

Zaúčtovanie miezd FIIT STU za 01-12/2018 T_570

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
33,132 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.11.2018
Názov

Osobné výdavky 9/2018

Zaúčtovanie miezd FIIT STU za 01-12/2018 T_570

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
33,874 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.10.2018
Názov

Osobné výdavky 8/2018

Zaúčtovanie miezd FIIT STU za 01-12/2018 T_570

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
21,667 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.09.2018
Názov

Osobné výdavky 7/2018

Zaúčtovanie miezd FIIT STU za 01-12/2018 T_570

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
24,263 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.08.2018
Názov

Osobné výdavky 6/2018

Zaúčtovanie miezd FIIT STU za 01-12/2018 T_570

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
39,084 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.07.2018
Názov

Osobné výdavky 5/2018

Zaúčtovanie miezd FIIT STU za 01-12/2018 T_570

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
32,943 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.06.2018
Názov

Osobné výdavky 4/2018

Zaúčtovanie miezd FIIT STU za 01-12/2018 T_570

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
30,163 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2018
Názov

Osobné výdavky 3/2018

Zaúčtovanie miezd FIIT STU za 01-12/2018 T_570

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
31,833 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.04.2018
Názov

Osobné výdavky 2/2018

Zaúčtovanie miezd FIIT STU za 01-12/2018 T_570

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
39,685 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.03.2018
Názov

Osobné výdavky 1/2018

Zaúčtovanie miezd FIIT STU za 01-12/2018 T_570

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
36,018 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.02.2018
Názov

Osobné výdavky 12/2019

Zaúčtovanie miezd FIIT STU za 01-12/2019 T_570

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
16,546 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.12.2019
Názov

Osobné výdavky 11/2019

Zaúčtovanie miezd FIIT STU za 01-12/2019 T_570

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
27,669 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.12.2019
Názov

Osobné výdavky 10/2019

Zaúčtovanie miezd FIIT STU za 01-12/2019 T_570

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
29,681 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.11.2019
Názov

Osobné výdavka 9/2019

Zaúčtovanie miezd FIIT STU za 01-12/2019 T_570

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
25,423 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.10.2019
Názov

Osobné výdavky 8/2019

Zaúčtovanie miezd FIIT STU za 01-12/2019 T_570

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
13,465 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.09.2019
Názov

Osobné výdavky 7/2019

Zaúčtovanie miezd FIIT STU za 01-12/2019 T_570

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
15,891 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.08.2019
Názov

Osobné výdavky 6/2019

Zaúčtovanie miezd FIIT STU za 01-12/2019 T_570

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
22,836 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2019
Názov

Osobné výdavky 5/2019

Zaúčtovanie miezd FIIT STU za 01-12/2019 T_570

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
23,414 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.06.2019
Názov

Osobné výdavky 4/2019

Zaúčtovanie miezd FIIT STU za 01-12/2019 T_570

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
20,616 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2019
Názov

Osobné výdavky 3/2019

Zaúčtovanie miezd FIIT STU za 01-12/2019 T_570

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
21,096 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.04.2019
Názov

Osobné výdavky 2/2019

Zaúčtovanie miezd FIIT STU za 01-12/2019 T_570

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
26,157 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.03.2019
Názov

Osobné výdavka 1/2019

Zaúčtovanie miezd FIIT STU za 01-12/2019 T_570

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
25,309 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.02.2019
Názov

Osobné výdavky 12/2018

Zaúčtovanie miezd MTF STU za 01-12/2018 T_570

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
12,849 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.01.2019
Názov

Osobné výdavky 11/2018

Zaúčtovanie miezd MTF STU za 01-12/2018 T_570

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
23,069 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.12.2018
Názov

Osobné výdavky 10/2018

Zaúčtovanie miezd MTF STU za 01-12/2018 T_570

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
25,777 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.11.2018
Názov

Osobné výdavky 9/2018

Zaúčtovanie miezd MTF STU za 01-12/2018 T_570

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
22,296 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.10.2018
Názov

Osobné výdavky 8/2018

Zaúčtovanie miezd MTF STU za 01-12/2018 T_570

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
11,702 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.09.2018
Názov

Osobné výdavky 7/2018

Zaúčtovanie miezd MTF STU za 01-12/2018 T_570

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
13,771 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.08.2018
Názov

Osobné výdavky 6/2018

Zaúčtovanie miezd MTF STU za 01-12/2018 T_570

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
23,978 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.07.2018
Názov

Osobné výdavky 5/2018

Zaúčtovanie miezd MTF STU za 01-12/2018 T_570

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
22,255 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2018
Názov

Osobné výdavky 4/2018

Zaúčtovanie miezd MTF STU za 01-12/2018 T_570

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
23,213 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2018
Názov

Osobné výdavky 3/2018

Zaúčtovanie miezd MTF STU za 01-12/2018 T_570

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
23,232 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.04.2018
Názov

Osobné výdavky 2/2018

Zaúčtovanie miezd MTF STU za 01-12/2018 T_570

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
22,895 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2018
Názov

Osobné výdavky 1/2018

Zaúčtovanie miezd MTF STU za 01-12/2018 T_570

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
21,373 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2018
Názov

Osobné výdavky 6/2019

Zaúčtovanie miezd MTF STU za 01-12/2019 T_570

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
31,843 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2019
Názov

Osobné výdavky 5/2019

Zaúčtovanie miezd MTF STU za 01-12/2019 T_570

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
36,834 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.06.2019
Názov

Osobné výdavky 12/2019

Zaúčtovanie miezd MTF STU za 01-12/2019 T_570

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
21,170 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.12.2019
Názov

Osobné výdavky 11/2019

Zaúčtovanie miezd MTF STU za 01-12/2019 T_570

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
28,926 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2019
Názov

Osobné výdavky 10/2019

Zaúčtovanie miezd MTF STU za 01-12/2019 T_570

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
34,209 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.11.2019
Názov

Osobné výdavky 9/2019

Zaúčtovanie miezd MTF STU za 01-12/2019 T_570

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
32,517 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.10.2019
Názov

Osobné výdavky 8/2019

Zaúčtovanie miezd MTF STU za 01-12/2019 T_570

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
15,889 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.09.2019
Názov

Osobné výdavky 7/2019

Zaúčtovanie miezd MTF STU za 01-12/2019 T_570

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
23,752 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.08.2019
Názov

Osobné výdavky 4/2019

Zaúčtovanie miezd MTF STU za 01-12/2019 T_570

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
36,892 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2019
Názov

Osobné výdavky 3/2019

Zaúčtovanie miezd MTF STU za 01-12/2019 T_570

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
37,729 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2019
Názov

Osobné výdavky 2/2019

Zaúčtovanie miezd MTF STU za 01-12/2019 T_570

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
36,554 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2019
Názov

Osobné výdavky 1/2019

Zaúčtovanie miezd MTF STU za 01-12/2019 T_570

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
37,061 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2019
Názov

Paušálna sadzba 01-12/2016 - 01-12/2019 STU_T570

Paušálna sadzba 01-12/2016 - 01-12/2019 STU_T570

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
712,634 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov IČO
Názov
Slovenská technická univerzita v Bratislave
IČO
00397687
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.