Popis projektu

Hlavným cieľom projektu je stabilizovať kvalitné výskumné tímy žiadateľa v  znalostnej oblasti Materiálové inžinierstvo a nanotechnológie a umožniť realizovať aktivitu nezávislého výskumu a vývoja  v horizonte do 30.6.2019 s príslušnými výstupmi projektu.  V rámci projektu sa bude realizovať nezávislý výskum a vývoj v oblasti materiálov na vytváranie funkčných povrchov s cieľom rozšíriť poznatky v tejto oblasti, navrhnúť vhodné zloženie týchto povlakov s prihliadnutím na konkrétne technologické operácie spracovania kovov, overiť a lepšie porozumieť daným témam. Ide hlavne o aplikáciu takých technologických postupov pri vytváraní funkčných povlakov, ktoré zvýšia ich tribologické charakteristiky najmä rozšírením prvkovej bázy v súčasnosti najviac aplikovaných povlakov Al-Ti-N a Al-Cr-N o intersticiálne prvky B, C, O amorfizujúce prvky Si a ostatné tranzitivne a vysokotaviteľné prvky na zlepšenie mechanických vlastností povlakov a zvýšenie termickej stability pri procesoch vysokorýchlostného obrábania. Veľmi dôležitým prvkom výskumu je aj sledovanie interakcií na rozhraní povlak/podložka a atmosféra/povrch povlaku, ako aj možností využitia riadenej oxidácie pre .  Aplikáciou týchto postupov súčasne s úpravou technológie ich vytvárania a následnou štruktúrnou analýzou sa získajú významné poznatky, doteraz nepublikované, ktoré umožnia kvalitatívne zvýšiť vlastnosti rezných nástrojov s významnou ekonomickou úsporou nákladov v procesoch spracovania kovových materiálov.

Viac
Subjekt
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Miesta realizácie
Trnava
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.07.2016 - 01.12.2019
Celková suma
410,702 €
Vlastné zdroje
20,535 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Integrovaná infraštruktúra
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Nezávislý výskum a vývoj nových vysokot…
Typ
Podpora návratu špi…
Plánovaný začiatok
01.07.2016
Skutočný začiatok
01.07.2016
Plánovaný koniec
01.12.2019
Skutočný koniec
31.12.2019
Názov
Nezávislý výskum a vývoj nových vysokot…
Typ
Podpora návratu špi…
Plánovaný začiatok
01.07.2016
Skutočný začiatok
01.07.2016
Plánovaný koniec
01.12.2019
Skutočný koniec
31.12.2019
Názov
Podporné aktivity mimo oprávneného územ…
Typ
Podporná aktivita m…
Plánovaný začiatok
01.07.2016
Skutočný začiatok
01.07.2016
Plánovaný koniec
01.12.2019
Skutočný koniec
31.12.2019
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.07.2016
Skutočný začiatok
01.07.2016
Plánovaný koniec
01.12.2019
Skutočný koniec
31.12.2019
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet podporených účastí zahraničných výskumníkov v projektových aktivitách slovenskej inštitúcie VaV
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
07.05.2020
Riziko
Áno
Názov
Počet podporených výskumných inštitúcií
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
07.05.2020
Riziko
-
Názov
Počet prihlášok registrácie práv duševného vlastníctva
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
07.05.2020
Riziko
Áno
Názov
Počet publikácií vytvorených v rámci projektu
Hodnota
11,22 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
07.05.2020
Riziko
-
Názov
Počet existujúcich výskumných pracovníkov pracujúcich na VaV aktivitách projektu
Hodnota
3,09 (FTE)
Cieľ
1,97 (FTE)
Naposledy aktualizované
07.05.2020
Riziko
-
Názov
Finančná podpora poskytnutá na podporu a registráciu práv duševného vlastníctva
Hodnota
-
Cieľ
0 €
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Počet navrátivších slovenských výskumníkov zo zahraničia
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Počet podaných patentových prihlášok
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

12/2016_NC_STU_T598

Zaúčtovanie miezd 07-12/2016_NC_STU

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
4,449 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

10/2016_NC_STU_T598

Zaúčtovanie miezd 07-12/2016_NC_STU

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
3,891 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

08/2016_NC_STU_T598

Zaúčtovanie miezd 07-12/2016_NC_STU

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
2,808 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

07/2016_NC_STU_T598

Zaúčtovanie miezd 07-12/2016_NC_STU

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
2,865 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

09/2016_NC_STU_T598

Zaúčtovanie miezd 07-12/2016_NC_STU

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
2,911 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

11/2016_NC_STU_T598

Zaúčtovanie miezd 07-12/2016_NC_STU

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
4,308 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušálna sadzba_NC_STU_2016_T598

Zaúčtovanie miezd 07-12/2016_NC_STU

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
8,493 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

08/2016_MTF_T606

Zaúčtovanie miezd_07-12/2016_MTF STU

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
4,483 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2016
Názov

12/2016_MTF_T606

Zaúčtovanie miezd_07-12/2016_MTF STU

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
7,009 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.01.2017
Názov

10/2016_MTF_T606

Zaúčtovanie miezd_07-12/2016_MTF STU

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
9,394 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.11.2016
Názov

07/2016_MTF_T606

Zaúčtovanie miezd_07-12/2016_MTF STU

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
6,649 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.08.2016
Názov

09/2016_MTF_T606

Zaúčtovanie miezd_07-12/2016_MTF STU

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
8,327 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.10.2016
Názov

11/2016_MTF_T606

Zaúčtovanie miezd_07-12/2016_MTF STU

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
8,797 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2016
Názov

Paušálna sadzba_MTF_STU_2016_T606

Zaúčtovanie miezd_07-12/2016_MTF STU

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
17,864 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušálna sadzba_MTF_STU_2016_T598

Zaúčtovanie miezd_07-12/2016_MTF STU

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
7,567 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

12/2016_MTF_T598

Zaúčtovanie miezd_07-12/2016_MTF STU

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
2,617 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

10/2016_MTF_T598

Zaúčtovanie miezd_07-12/2016_MTF STU

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
3,615 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

07/2016_MTF_T598

Zaúčtovanie miezd_07-12/2016_MTF STU

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
2,962 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

09/2016_MTF_T598

Zaúčtovanie miezd_07-12/2016_MTF STU

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
3,802 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

11/2016_MTFT598

Zaúčtovanie miezd_07-12/2016_MTF STU

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
3,729 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

08/2016_MTF_T598

Zaúčtovanie miezd_07-12/2016_MTF STU

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
2,192 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušálna sadzba_MTF_T598_2017

Zaúčtovanie mzdy MTF 01-12/2017

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
16,863 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

11/2017_MTF_T598

Zaúčtovanie mzdy MTF 01-12/2017

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
4,112 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.12.2017
Názov

09/2017_MTF_T598

Zaúčtovanie mzdy MTF 01-12/2017

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
3,722 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.10.2017
Názov

08/2017_MTF_T598

Zaúčtovanie mzdy MTF 01-12/2017

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
2,508 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2017
Názov

06/2017_MTF_T598

Zaúčtovanie mzdy MTF 01-12/2017

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
3,769 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.07.2017
Názov

04/2017_MTF_T598

Zaúčtovanie mzdy MTF 01-12/2017

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
3,662 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.05.2017
Názov

02/2017_MTF_T598

Zaúčtovanie mzdy MTF 01-12/2017

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
3,884 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2017
Názov

01/2017_MTF_T598

Zaúčtovanie mzdy MTF 01-12/2017

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
3,542 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2018
Názov

03/2017_MTF_T598

Zaúčtovanie mzdy MTF 01-12/2017

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
3,996 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.04.2017
Názov

05/2017_MTF_T598

Zaúčtovanie mzdy MTF 01-12/2017

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
3,712 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2017
Názov

07/2017_MTF_T598

Zaúčtovanie mzdy MTF 01-12/2017

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
2,670 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.08.2017
Názov

10/2017_NC_STU_T598

Zaúčtovanie mzdy MTF 01-12/2017

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
3,984 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.11.2017
Názov

12/2017_MTF_T598

Zaúčtovanie mzdy MTF 01-12/2017

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
2,596 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.01.2018
Názov

Paušálna sadzba_2017_T606

Zaúčtovanie mzdy MTF 01-12/2017

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
33,370 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

11/2017_MTF_T606

Zaúčtovanie mzdy MTF 01-12/2017

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
7,854 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.12.2017
Názov

09/2017_MTF_T606

Zaúčtovanie mzdy MTF 01-12/2017

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
7,294 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.10.2017
Názov

07/2017_MTF_T606

Zaúčtovanie mzdy MTF 01-12/2017

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
4,335 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.08.2017
Názov

05/2017_MTF_T606

Zaúčtovanie mzdy MTF 01-12/2017

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
7,323 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2017
Názov

03/2017_MTF_T606

Zaúčtovanie mzdy MTF 01-12/2017

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
8,395 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.04.2017
Názov

01/2017_MTF_T606

Zaúčtovanie mzdy MTF 01-12/2017

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
7,382 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2017
Názov

02/2017_MTF_T606

Zaúčtovanie mzdy MTF 01-12/2017

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
7,396 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2017
Názov

04/2017_MTF_T606

Zaúčtovanie mzdy MTF 01-12/2017

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
7,191 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.05.2017
Názov

06/2017_MTF_T606

Zaúčtovanie mzdy MTF 01-12/2017

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
6,830 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.07.2017
Názov

10/2017_MTF_T606

Zaúčtovanie mzdy MTF 01-12/2017

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
8,681 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.11.2017
Názov

12/2017_MTF_T606

Zaúčtovanie mzdy MTF 01-12/2017

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
6,974 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.01.2018
Názov

08/2017_MTF_T606

Zaúčtovanie mzdy MTF 01-12/2017

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
3,771 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2017
Názov

Paušálna sadzba_2017_MTF_Y837

Zaúčtovanie mzdy MTF 01-12/2017

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
20,364 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.01.2018
Názov

02/2017_MTF_Y837

Zaúčtovanie mzdy MTF 01-12/2017

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
7,564 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2017
Názov

03/2017_MTF_Y837

Zaúčtovanie mzdy MTF 01-12/2017

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
5,160 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.04.2017
Názov

04/2017_MTF_Y837

Zaúčtovanie mzdy MTF 01-12/2017

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
7,425 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.05.2017
Názov

10/2017_MTF_Y837

Zaúčtovanie mzdy MTF 01-12/2017

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
5,445 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.11.2017
Názov

06/2017_MTF_Y837

Zaúčtovanie mzdy MTF 01-12/2017

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
8,067 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.07.2017
Názov

05/2017_MTF_Y837

Zaúčtovanie mzdy MTF 01-12/2017

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
3,313 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2017
Názov

09/2017_MTF_Y837

Zaúčtovanie mzdy MTF 01-12/2017

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
7,482 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.10.2017
Názov

11/2017_MTF_Y837

Zaúčtovanie mzdy MTF 01-12/2017

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
6,455 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.12.2017
Názov

06/2017_MTF_T588

Zaúčtovanie mzdy MTF 01-12/2017

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
13,461 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.07.2017
Názov

Paušálna sadzba_MTF_T588_2017

Zaúčtovanie mzdy MTF 01-12/2017

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
53,099 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

11/2017_MTF_T588

Zaúčtovanie mzdy MTF 01-12/2017

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
12,218 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.12.2017
Názov

09/2017_MTF_T588

Zaúčtovanie mzdy MTF 01-12/2017

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
11,073 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.10.2017
Názov

07/2017_MTF_T588

Zaúčtovanie mzdy MTF 01-12/2017

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
6,878 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.08.2017
Názov

05/2017_MTF_T588

Zaúčtovanie mzdy MTF 01-12/2017

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
11,859 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2017
Názov

03/2017_MTF_T588

Zaúčtovanie mzdy MTF 01-12/2017

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
12,871 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.04.2017
Názov

01/2017_MTF_T588

Zaúčtovanie mzdy MTF 01-12/2017

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
11,245 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2017
Názov

04/2017_MTF_T588

Zaúčtovanie mzdy MTF 01-12/2017

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
10,147 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.05.2017
Názov

08/2017_MTF_T588

Zaúčtovanie mzdy MTF 01-12/2017

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
10,303 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2017
Názov

10/2017_MTF_T588

Zaúčtovanie mzdy MTF 01-12/2017

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
12,759 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.11.2017
Názov

12/2017_MTF_T588

Zaúčtovanie mzdy MTF 01-12/2017

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
7,772 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.01.2018
Názov

02/2017_MTF_T588

Zaúčtovanie mzdy MTF 01-12/2017

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
12,161 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2017
Názov

11/2017_MTF_T596

Zaúčtovanie mzdy MTF 01-12/2017

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
7,133 €
Schválené na preplatenie
7,133 €
Realizácia
07.12.2017
Názov

paušálna sadzba_MTF_T596

Zaúčtovanie mzdy MTF 01-12/2017

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
32,172 €
Schválené na preplatenie
32,172 €
Realizácia
-
Názov

09/2017_MTF_T596

Zaúčtovanie mzdy MTF 01-12/2017

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
7,058 €
Schválené na preplatenie
7,058 €
Realizácia
06.10.2017
Názov

07/2017_MTF_T596

Zaúčtovanie mzdy MTF 01-12/2017

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
3,750 €
Schválené na preplatenie
3,750 €
Realizácia
08.08.2017
Názov

05/2017_MTF_T596

Zaúčtovanie mzdy MTF 01-12/2017

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
8,135 €
Schválené na preplatenie
8,135 €
Realizácia
08.06.2017
Názov

03/2017_MTF_T596

Zaúčtovanie mzdy MTF 01-12/2017

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
8,263 €
Schválené na preplatenie
8,263 €
Realizácia
07.04.2017
Názov

01/2017_MTF_T596

Zaúčtovanie mzdy MTF 01-12/2017

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
7,920 €
Schválené na preplatenie
7,920 €
Realizácia
08.02.2017
Názov

02/2017_MTF_T596

Zaúčtovanie mzdy MTF 01-12/2017

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
6,858 €
Schválené na preplatenie
6,858 €
Realizácia
08.03.2017
Názov

04/2017_MTF_T596

Zaúčtovanie mzdy MTF 01-12/2017

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
7,061 €
Schválené na preplatenie
7,061 €
Realizácia
05.05.2017
Názov

08/2017_MTF_T596

Zaúčtovanie mzdy MTF 01-12/2017

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
2,919 €
Schválené na preplatenie
2,919 €
Realizácia
08.09.2017
Názov

10/2017_MTF_T596

Zaúčtovanie mzdy MTF 01-12/2017

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
8,541 €
Schválené na preplatenie
8,541 €
Realizácia
08.11.2017
Názov

12/2017_MTF_T596

Zaúčtovanie mzdy MTF 01-12/2017

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
5,200 €
Schválené na preplatenie
5,200 €
Realizácia
08.01.2018
Názov

06/2017_MTF_T596

Zaúčtovanie mzdy MTF 01-12/2017

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
7,593 €
Schválené na preplatenie
7,593 €
Realizácia
10.07.2017
Názov

Paušálna sadzba_MTF_T589

Zaúčtovanie mzdy MTF 01-12/2017

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
50,826 €
Schválené na preplatenie
50,826 €
Realizácia
-
Názov

08/2017_MTF_T589

Zaúčtovanie mzdy MTF 01-12/2017

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
4,467 €
Schválené na preplatenie
4,467 €
Realizácia
08.09.2017
Názov

12/2017_MTF_T589

Zaúčtovanie mzdy MTF 01-12/2017

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
7,493 €
Schválené na preplatenie
7,493 €
Realizácia
08.01.2018
Názov

10/2017_MTF_T589

Zaúčtovanie mzdy MTF 01-12/2017

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
12,104 €
Schválené na preplatenie
12,104 €
Realizácia
08.11.2017
Názov

06/2017_MTF_T589

Zaúčtovanie mzdy MTF 01-12/2017

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
12,241 €
Schválené na preplatenie
12,241 €
Realizácia
10.07.2017
Názov

04/2017_MTF_T589

Zaúčtovanie mzdy MTF 01-12/2017

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
10,960 €
Schválené na preplatenie
10,960 €
Realizácia
05.05.2017
Názov

02/2017_MTF_T589

Zaúčtovanie mzdy MTF 01-12/2017

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
12,388 €
Schválené na preplatenie
12,388 €
Realizácia
08.03.2017
Názov

01/2017_MTF-T589

Zaúčtovanie mzdy MTF 01-12/2017

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
12,560 €
Schválené na preplatenie
12,560 €
Realizácia
08.02.2017
Názov

03/2017_MTF_T589

Zaúčtovanie mzdy MTF 01-12/2017

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
13,747 €
Schválené na preplatenie
13,747 €
Realizácia
07.04.2017
Názov

05/2017_MTF_T589

Zaúčtovanie mzdy MTF 01-12/2017

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
12,987 €
Schválené na preplatenie
12,987 €
Realizácia
08.06.2017
Názov

07/2017_MTF_T589

Zaúčtovanie mzdy MTF 01-12/2017

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
5,587 €
Schválené na preplatenie
5,587 €
Realizácia
08.08.2017
Názov

11/2017_MTF_T589

Zaúčtovanie mzdy MTF 01-12/2017

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
11,632 €
Schválené na preplatenie
11,632 €
Realizácia
07.12.2017
Názov

09/2017_MTF_T589

Zaúčtovanie mzdy MTF 01-12/2017

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
10,897 €
Schválené na preplatenie
10,897 €
Realizácia
06.10.2017
Názov

12/2017_NC_STU_T598

Zaúčtovanie miezd 1-12/2017_NC_STU

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
3,296 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.01.2018
Názov

10/2017_NC_STU_T598

Zaúčtovanie miezd 1-12/2017_NC_STU

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
3,723 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.11.2017
Názov

08/2017_NC_STU_T598

Zaúčtovanie miezd 1-12/2017_NC_STU

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
2,268 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2017
Názov

06/2017_NC_STU_T598

Zaúčtovanie miezd 1-12/2017_NC_STU

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
3,467 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.07.2017
Názov

04/2017_NC_STU_T598

Zaúčtovanie miezd 1-12/2017_NC_STU

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
4,203 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.05.2017
Názov

02/2017_NC_STU_T598

Zaúčtovanie miezd 1-12/2017_NC_STU

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
4,430 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2017
Názov

01/2017_NC_STU_T598

Zaúčtovanie miezd 1-12/2017_NC_STU

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
4,431 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2017
Názov

03/2017_NC_STU_T598

Zaúčtovanie miezd 1-12/2017_NC_STU

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
3,980 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.04.2017
Názov

05/2017_NC_STU_T598

Zaúčtovanie miezd 1-12/2017_NC_STU

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
3,643 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2017
Názov

07/2017_NC_STU_T598

Zaúčtovanie miezd 1-12/2017_NC_STU

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
2,818 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.08.2017
Názov

09/2017_NC_STU_T598

Zaúčtovanie miezd 1-12/2017_NC_STU

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
3,291 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.10.2017
Názov

11/2017_NC_STU_T598

Zaúčtovanie miezd 1-12/2017_NC_STU

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
3,743 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2017
Názov

Paušálna sadzba_NC_STU_T598_2017

Zaúčtovanie miezd 1-12/2017_NC_STU

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
17,317 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

11/2018_MTF_596

zaúčtovanie mzdy MTF 01-12/2018

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
6,857 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.12.2018
Názov

12/2018_MTF_596

zaúčtovanie mzdy MTF 01-12/2018

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
4,089 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.01.2019
Názov

10/2018_MTF_596

zaúčtovanie mzdy MTF 01-12/2018

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
6,958 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.11.2018
Názov

08/2018_MTF_596

zaúčtovanie mzdy MTF 01-12/2018

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
2,811 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.09.2018
Názov

06/2018_MTF_596

zaúčtovanie mzdy MTF 01-12/2018

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
7,132 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.07.2018
Názov

04/2018_MTF_596

zaúčtovanie mzdy MTF 01-12/2018

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
6,149 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2018
Názov

02/2018_MTF_596

zaúčtovanie mzdy MTF 01-12/2018

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
6,903 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2018
Názov

03/2018_MTF_596

zaúčtovanie mzdy MTF 01-12/2018

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
6,135 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.04.2018
Názov

09/2018_MTF_596

zaúčtovanie mzdy MTF 01-12/2018

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
7,769 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.10.2018
Názov

05/2018_MTF_596

zaúčtovanie mzdy MTF 01-12/2018

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
5,221 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.06.2018
Názov

07/2018_MTF_596

zaúčtovanie mzdy MTF 01-12/2018

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
4,294 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.08.2018
Názov

01/2018_MTF_596

zaúčtovanie mzdy MTF 01-12/2018

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
7,398 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2018
Názov

paušálna sadzba MTF 2018_596

zaúčtovanie mzdy MTF 01-12/2018

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
28,686 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

11/2018_MTF_589

zaúčtovanie mzdy MTF 01-12/2018

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
12,624 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.12.2018
Názov

09/2018_MTF_589

zaúčtovanie mzdy MTF 01-12/2018

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
11,498 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.10.2018
Názov

07/2018_MTF_589

zaúčtovanie mzdy MTF 01-12/2018

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
7,424 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.08.2018
Názov

05/2018_MTF_589

zaúčtovanie mzdy MTF 01-12/2018

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
12,667 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.06.2018
Názov

03/2018_MTF_589

zaúčtovanie mzdy MTF 01-12/2018

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
11,313 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.04.2018
Názov

01/2018_MTF_589

zaúčtovanie mzdy MTF 01-12/2018

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
12,100 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2018
Názov

02/2018_MTF_589

zaúčtovanie mzdy MTF 01-12/2018

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
11,107 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2018
Názov

04/2018_MTF_589

zaúčtovanie mzdy MTF 01-12/2018

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
12,423 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2018
Názov

06/2018_MTF_589

zaúčtovanie mzdy MTF 01-12/2018

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
11,857 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.07.2018
Názov

08/2018_MTF_589

zaúčtovanie mzdy MTF 01-12/2018

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
4,458 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.09.2018
Názov

12/2018_MTF_589

zaúčtovanie mzdy MTF 01-12/2018

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
8,604 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.01.2019
Názov

10/2018_MTF_589

zaúčtovanie mzdy MTF 01-12/2018

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
13,110 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.11.2018
Názov

Paušálna sadzba MTF_2018_589

zaúčtovanie mzdy MTF 01-12/2018

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
51,674 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.01.2019
Názov

12/2018_MTF_T598

zaúčtovanie mzdy MTF 01-12/2018

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
2,683 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.01.2019
Názov

11/2018_MTF_T598

zaúčtovanie mzdy MTF 01-12/2018

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
3,621 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.12.2018
Názov

10/2018_MTF_T598

zaúčtovanie mzdy MTF 01-12/2018

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
3,635 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.11.2018
Názov

08/2018_MTF_T598

zaúčtovanie mzdy MTF 01-12/2018

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
2,529 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.09.2018
Názov

07/2018_MTF_T598

zaúčtovanie mzdy MTF 01-12/2018

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
2,899 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.08.2018
Názov

06/2018_MTF_T598

zaúčtovanie mzdy MTF 01-12/2018

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
3,296 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.07.2018
Názov

05/2018_MTF_T598

zaúčtovanie mzdy MTF 01-12/2018

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
3,446 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2018
Názov

04/2018_MTF_T598

zaúčtovanie mzdy MTF 01-12/2018

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
3,009 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2018
Názov

03/2018_MTF_T598

zaúčtovanie mzdy MTF 01-12/2018

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
3,726 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.04.2018
Názov

02/2018_MTF_T598

zaúčtovanie mzdy MTF 01-12/2018

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
3,490 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2018
Názov

09/2018_MTF_T598

zaúčtovanie mzdy MTF 01-12/2018

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
3,917 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.10.2018
Názov

01/2018_MTF_T598

zaúčtovanie mzdy MTF 01-12/2018

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
3,470 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2018
Názov

10/2018_MTF_T588

zaúčtovanie mzdy MTF 01-12/2018

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
13,089 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.11.2018
Názov

03/2018_MTF_T588

zaúčtovanie mzdy MTF 01-12/2018

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
9,579 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.04.2018
Názov

08/2018_MTF_T588

zaúčtovanie mzdy MTF 01-12/2018

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
10,768 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.09.2018
Názov

01/2018_MTF_T588

zaúčtovanie mzdy MTF 01-12/2018

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
10,042 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2018
Názov

12/2018_MTF_T588

zaúčtovanie mzdy MTF 01-12/2018

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
9,678 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.01.2018
Názov

06/2018_MTF_T588

zaúčtovanie mzdy MTF 01-12/2018

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
11,978 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.07.2018
Názov

04/2018_MTF_T588

zaúčtovanie mzdy MTF 01-12/2018

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
11,359 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2018
Názov

02/2018_MTF_T588

zaúčtovanie mzdy MTF 01-12/2018

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
11,016 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2018
Názov

Paušálna sadzba_MTF_T588_2018

zaúčtovanie mzdy MTF 01-12/2018

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
53,986 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

05/2018_MTF_T588

zaúčtovanie mzdy MTF 01-12/2018

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
10,736 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.06.2018
Názov

07/2018_MTF_T588

zaúčtovanie mzdy MTF 01-12/2018

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
9,075 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.08.2018
Názov

09/2018_MTF_T588

zaúčtovanie mzdy MTF 01-12/2018

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
12,338 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.10.2018
Názov

11/2018_MTF_T588

zaúčtovanie mzdy MTF 01-12/2018

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
15,305 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.12.2018
Názov

Paušálna sadzba_2018_T606

zaúčtovanie mzdy MTF 01-12/2018

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
34,582 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

11/2018_MTF_T606

zaúčtovanie mzdy MTF 01-12/2018

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
7,808 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.12.2018
Názov

09/2018_MTF_T606

zaúčtovanie mzdy MTF 01-12/2018

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
7,624 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.10.2018
Názov

07/2018_MTF_T606

zaúčtovanie mzdy MTF 01-12/2018

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
4,417 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.08.2018
Názov

05/2018_MTF_T606

zaúčtovanie mzdy MTF 01-12/2018

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
7,923 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.06.2018
Názov

03/2018_MTF_T606

zaúčtovanie mzdy MTF 01-12/2018

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
7,718 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.04.2018
Názov

01/2018_MTF_T606

zaúčtovanie mzdy MTF 01-12/2018

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
8,699 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2018
Názov

02/2018_MTF_T606

zaúčtovanie mzdy MTF 01-12/2018

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
8,039 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2018
Názov

04/2018_MTF_T606

zaúčtovanie mzdy MTF 01-12/2018

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
8,467 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2018
Názov

06/2018_MTF_T606

zaúčtovanie mzdy MTF 01-12/2018

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
7,476 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.07.2018
Názov

08/2018_MTF_T606

zaúčtovanie mzdy MTF 01-12/2018

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
3,819 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.09.2018
Názov

10/2018_MTF_T606

zaúčtovanie mzdy MTF 01-12/2018

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
7,396 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.11.2018
Názov

12/2018_MTF_T606

zaúčtovanie mzdy MTF 01-12/2018

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
7,068 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.01.2019
Názov

Paušálna sadzba_2018_MTF_Y837

zaúčtovanie mzdy MTF 01-12/2018

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
44,039 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.01.2019
Názov

12/2018_MTF_Y837

zaúčtovanie mzdy MTF 01-12/2018

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
7,277 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.01.2019
Názov

11/2018_MTF_Y837

zaúčtovanie mzdy MTF 01-12/2018

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
11,072 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.12.2018
Názov

10/2018_MTF_Y837

zaúčtovanie mzdy MTF 01-12/2018

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
11,100 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.11.2018
Názov

09/2018_MTF_Y837

zaúčtovanie mzdy MTF 01-12/2018

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
10,429 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.10.2018
Názov

07/2018_MTF_Y837

zaúčtovanie mzdy MTF 01-12/2018

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,982 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.08.2018
Názov

05/2018_MTF_Y837

zaúčtovanie mzdy MTF 01-12/2018

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
11,026 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.06.2018
Názov

03/2018_MTF_Y837

zaúčtovanie mzdy MTF 01-12/2018

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
11,579 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.04.2018
Názov

01/2018_MTF_Y837

zaúčtovanie mzdy MTF 01-12/2018

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
10,582 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2018
Názov

02/2018_MTF_Y837

zaúčtovanie mzdy MTF 01-12/2018

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
11,705 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2018
Názov

04/2018_MTF_Y837

zaúčtovanie mzdy MTF 01-12/2018

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
11,298 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2018
Názov

06/2018_MTF_Y837

zaúčtovanie mzdy MTF 01-12/2018

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
10,776 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.07.2018
Názov

08/2018_MTF_Y837

zaúčtovanie mzdy MTF 01-12/2018

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,273 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.09.2018
Názov

12/2018_CND_T598

Zaúčtovanie miezd_CND_STU_2018

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
3,069 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.01.2019
Názov

11/2018_CND_T598

Zaúčtovanie miezd_CND_STU_2018

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
3,489 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.12.2018
Názov

10/2018_CND_T598

Zaúčtovanie miezd_CND_STU_2018

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
3,780 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.11.2018
Názov

09/2018_CND_T598

Zaúčtovanie miezd_CND_STU_2018

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
3,447 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.10.2018
Názov

08/2018_CND_T598

Zaúčtovanie miezd_CND_STU_2018

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
2,867 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.09.2018
Názov

07/2018_CND_T598

Zaúčtovanie miezd_CND_STU_2018

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
2,905 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.08.2018
Názov

06/2018_CND_T598

Zaúčtovanie miezd_CND_STU_2018

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
3,176 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.07.2018
Názov

05/2018_CND_T598

Zaúčtovanie miezd_CND_STU_2018

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
3,628 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2018
Názov

04/2018_CND_T598

Zaúčtovanie miezd_CND_STU_2018

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
3,887 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2018
Názov

03/2018_CND_T598

Zaúčtovanie miezd_CND_STU_2018

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
3,931 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.04.2018
Názov

02/2018_CND_T598

Zaúčtovanie miezd_CND_STU_2018

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
4,017 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2018
Názov

01/2018_CND_T598

Zaúčtovanie miezd_CND_STU_2018

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
3,886 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2018
Názov

Paušálna sadzba 01-12/2018_T598

Paušálna sadzba 01-12/2018_T598

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
32,721 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

06/2017_CND_T598

Zaúčtovanie miezd 2017_CND

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
3,467 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.07.2017
Názov

07/2017_CND_T598

Zaúčtovanie miezd 2017_CND

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
2,801 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.08.2017
Názov

11/2017_CND_T598

Zaúčtovanie miezd 2017_CND

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
3,666 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2017
Názov

09/2017_CND_T598

Zaúčtovanie miezd 2017_CND

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
3,252 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.10.2017
Názov

05/2017_CND_T598

Zaúčtovanie miezd 2017_CND

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
3,452 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2017
Názov

03/2017_CND_T598

Zaúčtovanie miezd 2017_CND

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
3,980 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.04.2017
Názov

01/2017_CND_T598

Zaúčtovanie miezd 2017_CND

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
4,337 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2017
Názov

02/2017_CND_T598

Zaúčtovanie miezd 2017_CND

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
4,430 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2017
Názov

04/2017_CND_T598

Zaúčtovanie miezd 2017_CND

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
4,162 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.05.2017
Názov

08/2017_CND_T598

Zaúčtovanie miezd 2017_CND

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
2,158 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2017
Názov

10/2017_CND_T598

Zaúčtovanie miezd 2017_CND

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
3,723 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.11.2017
Názov

12/2017_CND_T598

Zaúčtovanie miezd 2017_CND

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
3,255 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.01.2018
Názov

12/2016_MTF_T598

Zaúčtovanie miezd_MTF_STU_07-12/2016

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
2,617 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.01.2017
Názov

08/2016_MTF_T598

Zaúčtovanie miezd_MTF_STU_07-12/2016

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
2,192 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2016
Názov

07/2016_MTF_T598

Zaúčtovanie miezd_MTF_STU_07-12/2016

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
2,962 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.08.2016
Názov

11/2016_MTF_T598

Zaúčtovanie miezd_MTF_STU_07-12/2016

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
3,760 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2016
Názov

09/2016_MTF_T598

Zaúčtovanie miezd_MTF_STU_07-12/2016

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
3,789 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.10.2016
Názov

10/2016_MTF_T598

Zaúčtovanie miezd_MTF_STU_07-12/2016

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
3,615 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.11.2016
Názov

05/2017_MTF_T598

Zaúčtovanie miezd 2017_MTF_T598

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
3,712 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2017
Názov

11/2017_MTF_T598

Zaúčtovanie miezd 2017_MTF_T598

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
4,112 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.12.2020
Názov

09/2017_MTF_T598

Zaúčtovanie miezd 2017_MTF_T598

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
3,722 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.10.2017
Názov

07/2017_MTF_T598

Zaúčtovanie miezd 2017_MTF_T598

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
2,670 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.08.2017
Názov

03/2017_MTF_T598

Zaúčtovanie miezd 2017_MTF_T598

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
3,996 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.04.2017
Názov

01/2017_MTF_T598

Zaúčtovanie miezd 2017_MTF_T598

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
3,542 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2017
Názov

02/2017_MTF_T598

Zaúčtovanie miezd 2017_MTF_T598

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
3,884 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2012
Názov

04/2017_MTF_T598

Zaúčtovanie miezd 2017_MTF_T598

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
3,662 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.05.2017
Názov

06/2017_MTF_T598

Zaúčtovanie miezd 2017_MTF_T598

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
3,769 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.07.2017
Názov

08/2017_MTF_T598

Zaúčtovanie miezd 2017_MTF_T598

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
2,508 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2017
Názov

10/2017_MTF_T598

Zaúčtovanie miezd 2017_MTF_T598

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
3,984 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.11.2017
Názov

12/2017_MTF_T598

Zaúčtovanie miezd 2017_MTF_T598

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
2,596 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.01.2018
Názov

Paušálna sadzba 2016/2017_T598

Paušálna sadzba 2016/2017_T598

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
49,906 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

11/2016_CND_T598

Zaúčtovabie miezd CND_07-12/2016

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
4,183 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2016
Názov

10/2016_CND_T598

Zaúčtovabie miezd CND_07-12/2016

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
4,017 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.11.2016
Názov

07/2016_CND_T598

Zaúčtovabie miezd CND_07-12/2016

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
2,833 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.08.2016
Názov

08/2016_CND_T598

Zaúčtovabie miezd CND_07-12/2016

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
2,697 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2016
Názov

12/2016_CND_T598

Zaúčtovabie miezd CND_07-12/2016

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
4,330 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.01.2017
Názov

09/2016_CND_T598

Zaúčtovabie miezd CND_07-12/2016

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
2,932 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.10.2016
Názov

12/2019_MTF_T598

Zaúčtovanie miezd MTF STU_2019

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
900 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.12.2019
Názov

11/2019_MTF_T598

Zaúčtovanie miezd MTF STU_2019

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,988 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2019
Názov

10/2019_MTF_T598

Zaúčtovanie miezd MTF STU_2019

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
3,975 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.11.2019
Názov

09/2019_MTF_T598

Zaúčtovanie miezd MTF STU_2019

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
5,406 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.10.2019
Názov

08/2019_MTF_T598

Zaúčtovanie miezd MTF STU_2019

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
3,041 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.09.2019
Názov

07/2019_MTF_T598

Zaúčtovanie miezd MTF STU_2019

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
5,464 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.08.2019
Názov

06/2019_MTF_T598

Zaúčtovanie miezd MTF STU_2019

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
4,768 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2019
Názov

05/2019_MTF_T598

Zaúčtovanie miezd MTF STU_2019

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
5,024 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.06.2019
Názov

04/2019_MTF_T598

Zaúčtovanie miezd MTF STU_2019

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
5,172 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2019
Názov

03/2019_MTF_T598

Zaúčtovanie miezd MTF STU_2019

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
5,527 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2019
Názov

02/2019_MTF_T598

Zaúčtovanie miezd MTF STU_2019

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
5,344 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2019
Názov

01/2019_MTF_T598

Zaúčtovanie miezd MTF STU_2019

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
5,034 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2019
Názov

Paušálna sadzba 2019_T598

Paušálna sadzba T598_2019

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
34,717 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

10/2019_CND_T598

Zaúčtovanie miezd_2019_CND

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
3,371 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.11.2019
Názov

09/2019_CND_T598

Zaúčtovanie miezd_2019_CND

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
3,636 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.10.2019
Názov

08/2019_CND_T598

Zaúčtovanie miezd_2019_CND

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
2,630 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.09.2019
Názov

07/2019_CND_T598

Zaúčtovanie miezd_2019_CND

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
2,909 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.08.2019
Názov

06/2019_CND_T598

Zaúčtovanie miezd_2019_CND

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
3,046 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.07.2019
Názov

05/2019_CND_T598

Zaúčtovanie miezd_2019_CND

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
3,139 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.06.2019
Názov

04/2019_CND_T598

Zaúčtovanie miezd_2019_CND

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
4,313 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2019
Názov

03/2019_CND_T598

Zaúčtovanie miezd_2019_CND

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
4,239 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2019
Názov

02/2019_CND_T598

Zaúčtovanie miezd_2019_CND

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
4,079 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2019
Názov

01/2019_CND_T598

Zaúčtovanie miezd_2019_CND

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
3,788 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2019
Názov IČO
Názov
Slovenská technická univerzita v Bratislave
IČO
00397687
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.