Popis projektu

Cílem projektu na základě průzkumu trhu práce na Slovensku a v Česku definovat aktuální skupinu nejžádanějších ze strany zaměstnavatelů. Na jeho základě sestávající se ze dvou na sebe navazujících modulů pro studenty Bc., NMgr./Ing. a Mgr. studijních programů  partnerských vysokých škol. Moduly budou cíleně zaměřeny na posilování těchto tzv. přenositelných pracovních kompetencí pro trh práce se snahou výrazně posílit kompetenční výbavu absolventu s důrazem na jejich lepší uplatnění na trhu práce. Současně pro výše uvedené moduly zaměřené na pedagogy a doktorandy partnerských vysokých škol a zástupce zaměstnavatelů, kteří budou v modulech vyučovat.Zmíněné aktivity směřují k s ohledem na změny probíhající v souvislosti s trendy Průmyslu 4.0 ve spolupráci se zástupci zaměstnavatelů Moravskoslezského a Trnavského kraje. Cílovou skupinou tak budou studenti vysokých škol, ale současně i pedagogové a doktorandi vysokých škol se zapojením zástupců zaměstnavatelů. Důraz u všech realizovaných vzdělávacích aktivit je kladen na jejich které pomohou k online distribuci a sdílení studijního obsahu a řízení elektronické výuky s maximálním respektem k individuálním potřebám vzdělávaných osob.

Viac
Subjekt
Ostravská univerzita
Partneri
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Trnavská univerzita v Trnave
Miesta realizácie
Trnava, Ostrava
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.09.2021 - 01.07.2023
Celková suma
193,884 €
Vlastné zdroje
13,441 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika 2014-2020
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
304010110AX01 - Realizácia aktivít proj…
Typ
Realizácia aktivít …
Plánovaný začiatok
01.09.2021
Skutočný začiatok
01.09.2021
Plánovaný koniec
01.07.2023
Skutočný koniec
31.07.2023
Názov
304010110AX01 - Realizácia aktivít proj…
Typ
Realizácia aktivít …
Plánovaný začiatok
01.09.2021
Skutočný začiatok
01.09.2021
Plánovaný koniec
01.07.2023
Skutočný koniec
31.07.2023
Názov
304010110AX01 - Realizácia aktivít proj…
Typ
Realizácia aktivít …
Plánovaný začiatok
01.09.2021
Skutočný začiatok
01.09.2021
Plánovaný koniec
01.07.2023
Skutočný koniec
31.07.2023
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.09.2021
Skutočný začiatok
01.09.2021
Plánovaný koniec
01.07.2023
Skutočný koniec
31.07.2023
Názov
Podporné aktivity mimo oprávneného územ…
Typ
Podporná aktivita m…
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.09.2021
Skutočný začiatok
01.09.2021
Plánovaný koniec
01.07.2023
Skutočný koniec
31.07.2023
Názov
Podporné aktivity mimo oprávneného územ…
Typ
Podporná aktivita m…
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.09.2021
Skutočný začiatok
01.09.2021
Plánovaný koniec
01.07.2023
Skutočný koniec
31.07.2023
Názov
Podporné aktivity mimo oprávneného územ…
Typ
Podporná aktivita m…
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Podporené partnerstvá v oblasti vzdelávania (vrátane celoživotného vzdelávania)
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet účastníkov cezhraničných programov spoločného vzdelávania a odbornej prípravy na podporu zamestnanosti mladých ľudí, možnosti vzdelávania a vyššieho odborného vzdelávania
Hodnota
15,0 (počet)
Cieľ
15,0 (počet)
Naposledy aktualizované
28.11.2023
Riziko
-
Názov
Spoločné nástroje na podporu odborného vzdelávania v cezhraničnom regióne
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
28.11.2023
Riziko
-
Názov
Vytvorené spoločné prvky systému vzdelávania aplikované v cezhraničnom regióne
Hodnota
3,0 (počet)
Cieľ
3,0 (počet)
Naposledy aktualizované
28.11.2023
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Náklady na vybavenie

Sumarizačný hárok - ZDV_HCP_1

Vlastník dokladu
Trnavská univerzita v Trnave
Dodávateľ
Trnavská univerzita v Trnave
Žiadaná suma
1,200 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na zamestnancov

Sumarizačný hárok - ZDV_HCP_1

Vlastník dokladu
Trnavská univerzita v Trnave
Dodávateľ
Trnavská univerzita v Trnave
Žiadaná suma
4,683 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na externú expertízu a služby

Sumarizačný hárok - ZDV_HCP_1

Vlastník dokladu
Trnavská univerzita v Trnave
Dodávateľ
Trnavská univerzita v Trnave
Žiadaná suma
5,140 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Kancelárske, administratívne a iné nepriame výdavky

Sumarizačný hárok - ZDV_HCP_1

Vlastník dokladu
Trnavská univerzita v Trnave
Dodávateľ
Trnavská univerzita v Trnave
Žiadaná suma
702 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Kancelárske, administratívne a iné nepriame výdavky

Sumarizačný hárok - ZDV_HCP_2

Vlastník dokladu
Trnavská univerzita v Trnave
Dodávateľ
Trnavská univerzita v Trnave
Žiadaná suma
1,517 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na zamestnancov

Sumarizačný hárok - ZDV_HCP_2

Vlastník dokladu
Trnavská univerzita v Trnave
Dodávateľ
Trnavská univerzita v Trnave
Žiadaná suma
10,112 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na zamestnancov

Sumarizačný hárok - ZDV_HCP_2

Vlastník dokladu
Trnavská univerzita v Trnave
Dodávateľ
Trnavská univerzita v Trnave
Žiadaná suma
10,035 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Kancelárske, administratívne a iné nepriame výdavky

Sumarizačný hárok - ZDV_HCP_2

Vlastník dokladu
Trnavská univerzita v Trnave
Dodávateľ
Trnavská univerzita v Trnave
Žiadaná suma
1,505 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Personální náklady

Sumarizačný hárok – ZDV_VP_1

Vlastník dokladu
Ostravská univerzita
Dodávateľ
Ostravská univerzita
Žiadaná suma
6,533 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na vybavení

Sumarizačný hárok – ZDV_VP_1

Vlastník dokladu
Ostravská univerzita
Dodávateľ
Ostravská univerzita
Žiadaná suma
3,483 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Kancelářské, administrativní a jiné nepřímé výdaje

Sumarizačný hárok – ZDV_VP_1

Vlastník dokladu
Ostravská univerzita
Dodávateľ
Ostravská univerzita
Žiadaná suma
980 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Kancelářské, administrativní a jiné nepřímé výdaje

Sumarizačný hárok – ZDV_VP_1

Vlastník dokladu
Ostravská univerzita
Dodávateľ
Ostravská univerzita
Žiadaná suma
980 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Personální náklady

Sumarizačný hárok – ZDV_VP_1

Vlastník dokladu
Ostravská univerzita
Dodávateľ
Ostravská univerzita
Žiadaná suma
6,533 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na vybavení

Sumarizačný hárok – ZDV_VP_1

Vlastník dokladu
Ostravská univerzita
Dodávateľ
Ostravská univerzita
Žiadaná suma
3,483 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na zamestnancov

Sumarizačný hárok - ZDV_HCP_3

Vlastník dokladu
Trnavská univerzita v Trnave
Dodávateľ
Trnavská univerzita v Trnave
Žiadaná suma
10,446 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na vybavenie

Sumarizačný hárok - ZDV_HCP_3

Vlastník dokladu
Trnavská univerzita v Trnave
Dodávateľ
Trnavská univerzita v Trnave
Žiadaná suma
499 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Cestovné náklady a náklady na ubytovanie

Sumarizačný hárok - ZDV_HCP_3

Vlastník dokladu
Trnavská univerzita v Trnave
Dodávateľ
Trnavská univerzita v Trnave
Žiadaná suma
115 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Kancelárske, administratívne a iné nepriame náklady

Sumarizačný hárok - ZDV_HCP_3

Vlastník dokladu
Trnavská univerzita v Trnave
Dodávateľ
Trnavská univerzita v Trnave
Žiadaná suma
1,567 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na externú expertízu a služby

Sumarizačný hárok - ZDV_HCP_3

Vlastník dokladu
Trnavská univerzita v Trnave
Dodávateľ
Trnavská univerzita v Trnave
Žiadaná suma
61 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na zamestnancov

Sumarizačný hárok - ZDV_HCP_3

Vlastník dokladu
Trnavská univerzita v Trnave
Dodávateľ
Trnavská univerzita v Trnave
Žiadaná suma
10,366 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na vybavenie

Sumarizačný hárok - ZDV_HCP_3

Vlastník dokladu
Trnavská univerzita v Trnave
Dodávateľ
Trnavská univerzita v Trnave
Žiadaná suma
499 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Kancelárske, administratívne a iné nepriame náklady

Sumarizačný hárok - ZDV_HCP_3

Vlastník dokladu
Trnavská univerzita v Trnave
Dodávateľ
Trnavská univerzita v Trnave
Žiadaná suma
1,555 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Cestovné náklady a náklady na ubytovanie

Sumarizačný hárok - ZDV_HCP_3

Vlastník dokladu
Trnavská univerzita v Trnave
Dodávateľ
Trnavská univerzita v Trnave
Žiadaná suma
115 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na externú expertízu a služby

Sumarizačný hárok - ZDV_HCP_3

Vlastník dokladu
Trnavská univerzita v Trnave
Dodávateľ
Trnavská univerzita v Trnave
Žiadaná suma
61 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Cestovní náklady a náklady na ubytování

Sumarizačný hárok - ZDV_VP_3

Vlastník dokladu
Ostravská univerzita
Dodávateľ
Ostravská univerzita
Žiadaná suma
359 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Personální výdaje

Sumarizačný hárok - ZDV_VP_3

Vlastník dokladu
Ostravská univerzita
Dodávateľ
Ostravská univerzita
Žiadaná suma
20,887 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Kancelářské, administrativní a jiné nepřímé výdaje

Sumarizačný hárok - ZDV_VP_3

Vlastník dokladu
Ostravská univerzita
Dodávateľ
Ostravská univerzita
Žiadaná suma
3,133 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na externí expertízu a externí služby

Sumarizačný hárok - ZDV_VP_3

Vlastník dokladu
Ostravská univerzita
Dodávateľ
Ostravská univerzita
Žiadaná suma
298 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na vybavení

Sumarizačný hárok - ZDV_VP_3

Vlastník dokladu
Ostravská univerzita
Dodávateľ
Ostravská univerzita
Žiadaná suma
541 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na vybavení

Sumarizačný hárok - ZDV_VP_3

Vlastník dokladu
Ostravská univerzita
Dodávateľ
Ostravská univerzita
Žiadaná suma
541 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Personální výdaje

Sumarizačný hárok - ZDV_VP_3

Vlastník dokladu
Ostravská univerzita
Dodávateľ
Ostravská univerzita
Žiadaná suma
20,862 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Cestovní náklady a náklady na ubytování

Sumarizačný hárok - ZDV_VP_3

Vlastník dokladu
Ostravská univerzita
Dodávateľ
Ostravská univerzita
Žiadaná suma
359 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na externí expertízu a externí služby

Sumarizačný hárok - ZDV_VP_3

Vlastník dokladu
Ostravská univerzita
Dodávateľ
Ostravská univerzita
Žiadaná suma
298 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Kancelářské, administrativní a jiné nepřímé výdaje

Sumarizačný hárok - ZDV_VP_3

Vlastník dokladu
Ostravská univerzita
Dodávateľ
Ostravská univerzita
Žiadaná suma
3,129 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na zamestnancov

ZDV_PP1_1

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
18,397 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Kancelárske, administratívne a iné nepriame výdavky

ZDV_PP1_1

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
2,760 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na vybavenie

ZDV_PP1_1

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
588 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na vybavenie

ZDV_PP1_1

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
588 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Kancelárske, administratívne a iné nepriame výdavky

ZDV_PP1_1

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
2,760 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na zamestnancov

ZDV_PP1_1

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
18,397 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Administratívne, kancelárske a iné nepriame výdavky

Sumarizačný hárok - ZDV_PP1_2

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,360 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Cestovné náklady a náklady na ubytovanie

Sumarizačný hárok - ZDV_PP1_2

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
112 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na expertízu a iné externé služby

Sumarizačný hárok - ZDV_PP1_2

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
11,085 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na zamestnancov

Sumarizačný hárok - ZDV_PP1_2

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
9,068 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Administratívne, kancelárske a iné nepriame výdavky

Sumarizačný hárok - ZDV_PP1_2

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,360 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Cestovné náklady a náklady na ubytovanie

Sumarizačný hárok - ZDV_PP1_2

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
112 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na expertízu a iné externé služby

Sumarizačný hárok - ZDV_PP1_2

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
11,085 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na zamestnancov

Sumarizačný hárok - ZDV_PP1_2

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
9,068 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na externí expertízu a služby

Sumarizačný hárok – ZDV_VP_4

Vlastník dokladu
Ostravská univerzita
Dodávateľ
Ostravská univerzita
Žiadaná suma
1,452 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Cestovní náklady a náklady na ubytování

Sumarizačný hárok – ZDV_VP_4

Vlastník dokladu
Ostravská univerzita
Dodávateľ
Ostravská univerzita
Žiadaná suma
391 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na zaměstnance

Sumarizačný hárok – ZDV_VP_4

Vlastník dokladu
Ostravská univerzita
Dodávateľ
Ostravská univerzita
Žiadaná suma
18,406 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Kancelářské, administrativní a jiné nepřímé výdaje

Sumarizačný hárok – ZDV_VP_4

Vlastník dokladu
Ostravská univerzita
Dodávateľ
Ostravská univerzita
Žiadaná suma
2,761 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na externí expertízu a služby

Sumarizačný hárok – ZDV_VP_4

Vlastník dokladu
Ostravská univerzita
Dodávateľ
Ostravská univerzita
Žiadaná suma
1,452 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Cestovní náklady a náklady na ubytování

Sumarizačný hárok – ZDV_VP_4

Vlastník dokladu
Ostravská univerzita
Dodávateľ
Ostravská univerzita
Žiadaná suma
401 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na zaměstnance

Sumarizačný hárok – ZDV_VP_4

Vlastník dokladu
Ostravská univerzita
Dodávateľ
Ostravská univerzita
Žiadaná suma
18,406 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Kancelářské, administrativní a jiné nepřímé výdaje

Sumarizačný hárok – ZDV_VP_4

Vlastník dokladu
Ostravská univerzita
Dodávateľ
Ostravská univerzita
Žiadaná suma
2,761 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Administratívne, kancelárske a iné nepriame náklady

Sumarizačný hárok - ZDV_HCP_4

Vlastník dokladu
Trnavská univerzita v Trnave
Dodávateľ
Trnavská univerzita v Trnave
Žiadaná suma
1,375 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na zamestnancov

Sumarizačný hárok - ZDV_HCP_4

Vlastník dokladu
Trnavská univerzita v Trnave
Dodávateľ
Trnavská univerzita v Trnave
Žiadaná suma
9,164 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Cestovné náklady a náklady na ubytovanie

Sumarizačný hárok - ZDV_HCP_4

Vlastník dokladu
Trnavská univerzita v Trnave
Dodávateľ
Trnavská univerzita v Trnave
Žiadaná suma
469 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na expertízu a iné externé služby

Sumarizačný hárok - ZDV_HCP_4

Vlastník dokladu
Trnavská univerzita v Trnave
Dodávateľ
Trnavská univerzita v Trnave
Žiadaná suma
400 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov IČO
Názov
Slovenská technická univerzita v Bratislave
IČO
00397687
Názov
Trnavská univerzita v Trnave
IČO
31825249
Názov
Ostravská univerzita
IČO
61988987
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.