Popis projektu

Projekt je zameraný na nové postupy hodnotenia stavu materiálov primárneho okruhu jadrových elektrární typu VVER sú determinované kombináciou týchto prístupov a nový spôsob stanovenia zvyškovej životnosti jednotlivých kritických komponentov založený na prediktívnom modeli. Súčasťou cieľov predkladaného projektu tvorba predikčných modelov a tým zvýšiť príspevok výskumu k hospodárskemu rastu cestou globálnej excelentnosti a lokálnej relevantnosti. Výskum korózie a korózneho praskania v tlakových systémoch primárneho okruhu jadrových elektrární prispeje k vytvoreniu nových a udržaniu existujúcich pracovných výskumných miest, k technologickým a netechnologickým výstupom výskumu a vývoja uplatnených v praxi formou inovácií a k spoločným vzájomným projektom v oblastiach tematických priorít RIS3 SK – Priemysel pre 21. storočie, trend Kvalita, testovanie, metrológia, procesy, energia. Projekt bude realizovaný v Bratislave (Výskumný ústav zváračský a Centrum pre vedu a výskum, s. r. o.) a Trnave (Materiálovotechnologická fakulta STU BA, Univerzitný vedecký park CAMBO).

Viac
Subjekt
Výskumný ústav zváračský
Partneri
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Centrum pre vedu a výskum, s. r. o.
Miesta realizácie
Bratislava - mestská časť Nové Mesto
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.07.2020 - 01.06.2023
Celková suma
597,871 €
Vlastné zdroje
66,974 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
A1 Výskum korózie a korózneho praskania…
Typ
Konsolidácia a opti…
Plánovaný začiatok
01.07.2020
Skutočný začiatok
01.07.2020
Plánovaný koniec
01.06.2023
Skutočný koniec
30.06.2023
Názov
A3 Výskum korózie a korózneho praskania…
Typ
Konsolidácia a opti…
Plánovaný začiatok
01.07.2020
Skutočný začiatok
01.07.2020
Plánovaný koniec
01.06.2023
Skutočný koniec
30.06.2023
Názov
A2 Priemyselný výskum korózie a korózne…
Typ
Konsolidácia a opti…
Plánovaný začiatok
01.07.2020
Skutočný začiatok
01.07.2020
Plánovaný koniec
01.06.2023
Skutočný koniec
30.06.2023
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.07.2020
Skutočný začiatok
01.07.2020
Plánovaný koniec
01.06.2023
Skutočný koniec
30.06.2023
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.07.2020
Skutočný začiatok
01.07.2020
Plánovaný koniec
01.06.2023
Skutočný koniec
30.06.2023
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.07.2020
Skutočný začiatok
01.07.2020
Plánovaný koniec
01.06.2023
Skutočný koniec
30.06.2023
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet publikácií subjektov zo SR v databázach Web of Science Core Collection a SCOPUS vytvorených v rámci projektu
Hodnota
2,0 (počet)
Cieľ
2,0 (počet)
Naposledy aktualizované
07.08.2023
Riziko
Áno
Názov
Počet subjektov, ktoré podali žiadosť v rámci programov EÚ
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
07.08.2023
Riziko
-
Názov
Počet publikácií subjektov zo SR v iných databázach ako Web of Science Core Collection a SCOPUS vytvorených v rámci projektu
Hodnota
9,16 (počet)
Cieľ
6,0 (počet)
Naposledy aktualizované
07.08.2023
Riziko
Áno
Názov
Finančná podpora poskytnutá na rekonštrukciu a modernizáciu zariadení výskumnej infraštruktúry
Hodnota
-
Cieľ
0 €
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Finančná podpora poskytnutá na podporu a registráciu práv duševného vlastníctva
Hodnota
978 €
Cieľ
1,000 €
Naposledy aktualizované
07.08.2023
Riziko
-
Názov
Počet publikácií vytvorených v rámci projektu
Hodnota
8,16 (počet)
Cieľ
8,0 (počet)
Naposledy aktualizované
07.08.2023
Riziko
-
Názov
Počet prihlášok registrácie práv duševného vlastníctva
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
07.08.2023
Riziko
Áno
Názov
Počet podporených výskumných inštitúcií
Hodnota
3,0 (počet)
Cieľ
3,0 (počet)
Naposledy aktualizované
07.08.2023
Riziko
-
Názov
Počet podporených účastí zahraničných výskumníkov v projektových aktivitách slovenskej inštitúcie VaV
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
07.08.2023
Riziko
Áno
Názov
Počet podnikov, ktoré dostávajú granty
Hodnota
1,0 (podniky)
Cieľ
1,0 (podniky)
Naposledy aktualizované
07.08.2023
Riziko
-
Názov
Počet podaných patentových prihlášok
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
07.08.2023
Riziko
Áno
Názov
Počet nových výskumných pracovníkov v podporovaných subjektoch/podnikoch
Hodnota
1,0 (FTE)
Cieľ
1,0 (FTE)
Naposledy aktualizované
07.08.2023
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

MZD_0001_2022_MTF_STU_W996

Zaúčtovanie miezd_MTF STU_1_2022_W996

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,755 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2022
Názov

MZD_0002_2022_MTF_STU_W996

Zaúčtovanie miezd_MTF_STU_2_2022_W996

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
2,182 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2022
Názov

MZD_0003_2022_MTF_STU_W996

Zaúčtovanie miezd_MTF STU_3_2022_W996

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
2,086 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2022
Názov

MZD_0004_2022_MTF_STU_W996

Zaúčtovanie miezd_MTF STU_4_2022_W996

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,874 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.05.2022
Názov

Doplnenie_Učtovný doklad SH 01/2022

Doplnenie_Učtovný doklad SH 01/2022

Vlastník dokladu
Výskumný ústav zváračský
Dodávateľ
Výskumný ústav zváračský
Žiadaná suma
10,283 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.02.2022
Názov

Doplnenie_Učtovný doklad SH 02/2022

Doplnenie_Učtovný doklad SH 02/2022

Vlastník dokladu
Výskumný ústav zváračský
Dodávateľ
Výskumný ústav zváračský
Žiadaná suma
13,157 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.03.2022
Názov

Doplnenie_Učtovný doklad SH 03/2022

Doplnenie_Učtovný doklad SH 03/2022

Vlastník dokladu
Výskumný ústav zváračský
Dodávateľ
Výskumný ústav zváračský
Žiadaná suma
8,162 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.04.2022
Názov

Doplnenie_Učtovný doklad Paušalna sadzba_01-03/2022

Doplnenie_Učtovný doklad Paušalna sadzba_01-03/2022

Vlastník dokladu
Výskumný ústav zváračský
Dodávateľ
Výskumný ústav zváračský
Žiadaná suma
3,091 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.04.2022
Názov

Účtovný doklad 04/2022

Účtovný doklad 04/2022

Vlastník dokladu
Výskumný ústav zváračský
Dodávateľ
Výskumný ústav zváračský
Žiadaná suma
7,401 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2022
Názov

Účtovný doklad 05/2022

Účtovný doklad 05/2022

Vlastník dokladu
Výskumný ústav zváračský
Dodávateľ
Výskumný ústav zváračský
Žiadaná suma
6,614 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2022
Názov

Účtovný doklad 06/2022

Účtovný doklad 06/2022

Vlastník dokladu
Výskumný ústav zváračský
Dodávateľ
Výskumný ústav zváračský
Žiadaná suma
7,470 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.07.2022
Názov

Paušálna sadzba_04-06/2022

Paušálna sadzba_04-06/2022

Vlastník dokladu
Výskumný ústav zváračský
Dodávateľ
Výskumný ústav zváračský
Žiadaná suma
2,101 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.07.2022
Názov

Uct doklad 08/2022

Uct doklad 08/2022

Vlastník dokladu
Centrum pre vedu a výskum, s. r. o.
Dodávateľ
Centrum pre vedu a výskum, s. r. o.
Žiadaná suma
5,611 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.09.2022
Názov

Uct doklad 03/2022

Uct doklad 03/2022

Vlastník dokladu
Centrum pre vedu a výskum, s. r. o.
Dodávateľ
Centrum pre vedu a výskum, s. r. o.
Žiadaná suma
5,796 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.04.2022
Názov

Uct doklad 04/2022

Uct doklad 04/2022

Vlastník dokladu
Centrum pre vedu a výskum, s. r. o.
Dodávateľ
Centrum pre vedu a výskum, s. r. o.
Žiadaná suma
5,642 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.05.2022
Názov

Uct doklad 05/2022

Uct doklad 05/2022

Vlastník dokladu
Centrum pre vedu a výskum, s. r. o.
Dodávateľ
Centrum pre vedu a výskum, s. r. o.
Žiadaná suma
6,643 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.06.2022
Názov

Uct doklad 06/2022

Uct doklad 06/2022

Vlastník dokladu
Centrum pre vedu a výskum, s. r. o.
Dodávateľ
Centrum pre vedu a výskum, s. r. o.
Žiadaná suma
5,840 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.07.2022
Názov

Uct doklad 07/2022

Uct doklad 07/2022

Vlastník dokladu
Centrum pre vedu a výskum, s. r. o.
Dodávateľ
Centrum pre vedu a výskum, s. r. o.
Žiadaná suma
5,187 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.08.2022
Názov

Paušálna sadzba 03-08/2022

Pausálna sadzba 03-08/2022

Vlastník dokladu
Centrum pre vedu a výskum, s. r. o.
Dodávateľ
Centrum pre vedu a výskum, s. r. o.
Žiadaná suma
5,163 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.09.2022
Názov

MZD_0005_2022_MTF_STU_W996

Zaúčtovanie miezd_MTF STU_5_2022_W996

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,958 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2022
Názov

MZD_0006_2022_MTF_STU_W996

Zaúčtovanie miezd_MTF STU_6_2022_W996

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,947 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2022
Názov

MZD_0007_2022_MTF_STU_W996

Zaúčtovanie miezd _MTF STU_7_2022_W996

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
861 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.08.2022
Názov

MZD_0008_2022_MTF_STU_W996

Zaúčtovanie miezd_MTF_STU_8_2022_W996

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,448 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2022
Názov

Uct doklad_08/2022

Uct doklad_08/2022

Vlastník dokladu
Výskumný ústav zváračský
Dodávateľ
Výskumný ústav zváračský
Žiadaná suma
9,138 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.09.2022
Názov

Uct doklad_07/2022

Uct doklad_07/2022

Vlastník dokladu
Výskumný ústav zváračský
Dodávateľ
Výskumný ústav zváračský
Žiadaná suma
8,435 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.08.2022
Názov

Uct doklad_9/2022

Uct doklad_09/2022

Vlastník dokladu
Výskumný ústav zváračský
Dodávateľ
Výskumný ústav zváračský
Žiadaná suma
9,050 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.10.2022
Názov

Paušálna sadzba_7-9/2022

Paušálna sadzba_7-9/2022

Vlastník dokladu
Výskumný ústav zváračský
Dodávateľ
Výskumný ústav zváračský
Žiadaná suma
2,604 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.10.2022
Názov

Paušálna sadzba 05/2021

Paušálna sadzba 05/2021

Vlastník dokladu
Výskumný ústav zváračský
Dodávateľ
Výskumný ústav zváračský
Žiadaná suma
181 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.06.2021
Názov

Paušálna sadzba 04/2021

Paušálna sadzba 04/2021

Vlastník dokladu
Výskumný ústav zváračský
Dodávateľ
Výskumný ústav zváračský
Žiadaná suma
161 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.05.2021
Názov

0H1P_Ing.Milan Baláž, PhD_05_2021

Sumarizačný hárok_05_2021

Vlastník dokladu
Výskumný ústav zváračský
Dodávateľ
Výskumný ústav zváračský
Žiadaná suma
1,852 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.06.2021
Názov

0H1P4_Ing.Milan Baláž, PhD_04_2021

Sumarizačný hárok_04_2021

Vlastník dokladu
Výskumný ústav zváračský
Dodávateľ
Výskumný ústav zváračský
Žiadaná suma
1,647 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.05.2021
Názov

Paušálna sadzba 06_2021

Paušálna sadzba 06_2021

Vlastník dokladu
Výskumný ústav zváračský
Dodávateľ
Výskumný ústav zváračský
Žiadaná suma
516 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Účtovné doklady 06_2021

Sumarizačný hárok 06_2021

Vlastník dokladu
Výskumný ústav zváračský
Dodávateľ
Výskumný ústav zváračský
Žiadaná suma
5,271 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušálna sadzba 07_2021

Paušálna sadzba 07_2021

Vlastník dokladu
Výskumný ústav zváračský
Dodávateľ
Výskumný ústav zváračský
Žiadaná suma
561 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Účtovné doklady 08_2021

Sumarizačný hárok 08_2021

Vlastník dokladu
Výskumný ústav zváračský
Dodávateľ
Výskumný ústav zváračský
Žiadaná suma
5,230 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušálna sadzba 08_2021

Paušálna sadzba 08_2021

Vlastník dokladu
Výskumný ústav zváračský
Dodávateľ
Výskumný ústav zváračský
Žiadaná suma
512 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Účtovné doklady 07_2021

Sumarizačný harok 07_2021

Vlastník dokladu
Výskumný ústav zváračský
Dodávateľ
Výskumný ústav zváračský
Žiadaná suma
5,739 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

MZD_06/2021_MTF STU_W996

Zaúčtovanie miezd MTF STU_6_2021_W996

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,962 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2021
Názov

MZD_07/2021_MTF STU_W996

Zaúčtovanie miezd MTF STU_7_2021_W996

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
742 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.08.2021
Názov

MZD_08/2021_MTF STU_W996

Zaúčtovanie miezd MTF STU_8_2021_W996

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
555 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2021
Názov

MZD_09/2021_MTF STU_W996

Zaúčtovanie miezd MTF STU_9_2021_W996

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,755 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.10.2021
Názov

MZD_10/2021_MTF STU_W996

Zaúčtovanie miezd MTF STU_10_2021_W996

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
2,054 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.11.2021
Názov

MZD_11/2021_MTF STU_W996

Zaúčtovanie miezd MTF STU_11_2021_W996

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,863 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2021
Názov

MZD_12/2021_MTF STU_W996

Zaúčtovanie miezd MTF STU_12_2021_W996

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,765 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.01.2022
Názov

Uct doklad 12/2021

Uct doklad 12/2021

Vlastník dokladu
Centrum pre vedu a výskum, s. r. o.
Dodávateľ
Centrum pre vedu a výskum, s. r. o.
Žiadaná suma
5,950 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.01.2022
Názov

Uct doklad 12/2021

Uct doklad 12/2021

Vlastník dokladu
Centrum pre vedu a výskum, s. r. o.
Dodávateľ
Centrum pre vedu a výskum, s. r. o.
Žiadaná suma
5,950 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.01.2022
Názov

Uct doklad 01/2022

Uct doklad 01/2022

Vlastník dokladu
Centrum pre vedu a výskum, s. r. o.
Dodávateľ
Centrum pre vedu a výskum, s. r. o.
Žiadaná suma
7,442 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.02.2022
Názov

Uct doklad 01/2022

Uct doklad 01/2022

Vlastník dokladu
Centrum pre vedu a výskum, s. r. o.
Dodávateľ
Centrum pre vedu a výskum, s. r. o.
Žiadaná suma
7,442 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.02.2022
Názov

Uct doklad 11/2021

Uct doklad 11/2021

Vlastník dokladu
Centrum pre vedu a výskum, s. r. o.
Dodávateľ
Centrum pre vedu a výskum, s. r. o.
Žiadaná suma
6,594 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.12.2021
Názov

Uct doklad 11/2021

Uct doklad 11/2021

Vlastník dokladu
Centrum pre vedu a výskum, s. r. o.
Dodávateľ
Centrum pre vedu a výskum, s. r. o.
Žiadaná suma
6,594 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.12.2021
Názov

Uct doklad 02/2022

Uct doklad 02/2022

Vlastník dokladu
Centrum pre vedu a výskum, s. r. o.
Dodávateľ
Centrum pre vedu a výskum, s. r. o.
Žiadaná suma
10,510 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.03.2022
Názov

Uct doklad 02/2022

Uct doklad 02/2022

Vlastník dokladu
Centrum pre vedu a výskum, s. r. o.
Dodávateľ
Centrum pre vedu a výskum, s. r. o.
Žiadaná suma
10,510 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.03.2022
Názov

Účtovný doklad_09/2021

Účtovný doklad_09/2021

Vlastník dokladu
Výskumný ústav zváračský
Dodávateľ
Výskumný ústav zváračský
Žiadaná suma
6,316 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.10.2021
Názov

Účtovný doklad_09/2021

Účtovný doklad_10/2021

Vlastník dokladu
Výskumný ústav zváračský
Dodávateľ
Výskumný ústav zváračský
Žiadaná suma
6,821 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.11.2021
Názov

Účtovný doklad_11/2021

Účtovný doklad_11/2021

Vlastník dokladu
Výskumný ústav zváračský
Dodávateľ
Výskumný ústav zváračský
Žiadaná suma
5,446 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2021
Názov

Účtovný doklad_12/2021

Účtovný doklad_12/2021

Vlastník dokladu
Výskumný ústav zváračský
Dodávateľ
Výskumný ústav zváračský
Žiadaná suma
3,030 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.01.2022
Názov

Paušálna sadzba_09-12/2021

Paušálna sadzba_09-12/2021

Vlastník dokladu
Výskumný ústav zváračský
Dodávateľ
Výskumný ústav zváračský
Žiadaná suma
2,114 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.01.2022
Názov

Paušálna sadzba 11/2021 - 02/2022

Paušálna sadzba 11/2021 - 02/2022

Vlastník dokladu
Centrum pre vedu a výskum, s. r. o.
Dodávateľ
Centrum pre vedu a výskum, s. r. o.
Žiadaná suma
4,535 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.05.2022
Názov

MZD_0009_2022_MTF_STU_W996

Zaúčtovanie miezd_MTF STU_9_2022_W996

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,829 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.10.2022
Názov

MZD_0010_2022_MTF_STU_W996

Zaúčtovanie miezd_MTF STU_10_2022_W996

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
2,157 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.11.2022
Názov

MZD_0011_2022_MTF_STU_W996

Zaúčtovanie miezd_MTF STU_11_2022_W996

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
2,340 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2022
Názov

MZD_0012_2022_MTF_STU_W996

Zaúčtovanie miezd_MTF STU_12_2022_W996

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,367 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.01.2023
Názov

Uct doklad_12/2022

Uct doklad_12/2022

Vlastník dokladu
Výskumný ústav zváračský
Dodávateľ
Výskumný ústav zváračský
Žiadaná suma
6,948 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.01.2023
Názov

Paušálna sadzba_1-12/2022

Paušálna sadzba_10-12/2022

Vlastník dokladu
Výskumný ústav zváračský
Dodávateľ
Výskumný ústav zváračský
Žiadaná suma
2,315 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.01.2023
Názov

Uct doklad_10/2022

Uct doklad_10/2022

Vlastník dokladu
Výskumný ústav zváračský
Dodávateľ
Výskumný ústav zváračský
Žiadaná suma
9,247 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2022
Názov

Uct doklad_11/2022

Uct doklad_11/2022

Vlastník dokladu
Výskumný ústav zváračský
Dodávateľ
Výskumný ústav zváračský
Žiadaná suma
7,471 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.12.2022
Názov

Faktúra č.22100521

Faktúra

Vlastník dokladu
Výskumný ústav zváračský
Dodávateľ
Výskumný ústav zváračský
Žiadaná suma
5,295 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.08.2022
Názov

1H3P8_Faktúra č. 7112170493

Faktúra č. 7112170493

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
ZSE Energia, a.s.
Žiadaná suma
346 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.07.2021
Názov

1H3P8_Faktúra č. 7181133027

Faktúra č. 7181133027

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
ZSE Energia, a.s.
Žiadaná suma
158 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.08.2021
Názov

1H3P8_Faktúra č.7171227603

Faktúra č.7171227603

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
ZSE Energia, a.s.
Žiadaná suma
119 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.09.2021
Názov

1H3P8_Faktúra č. 7103539857

Faktúra č. 7103539857

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
ZSE Energia, a.s.
Žiadaná suma
321 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.11.2021
Názov

1H3P8_Faktúra č.7240717388

Faktúra č.7240717388

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
ZSE Energia, a.s.
Žiadaná suma
370 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.11.2021
Názov

1H3P8_Faktúra č. 7200971832

Faktúra č. 7200971832

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
ZSE Energia, a.s.
Žiadaná suma
328 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.12.2021
Názov

1H3P8_Faktúra č. 7171266688

Faktúra č. 7171266688

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
ZSE Energia, a.s.
Žiadaná suma
311 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.01.2022
Názov

1H3P8_Faktúra č.7230854201

Faktúra č.7230854201

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
ZSE Energia, a.s.
Žiadaná suma
353 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.11.2022
Názov

1H3P8_Faktúra č.7240723043

Faktúra č.7240723043

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
ZSE Energia, a.s.
Žiadaná suma
321 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.02.2022
Názov

1H3P8_Faktúra č.7141648848

Faktúra č.7141648848

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
ZSE Energia, a.s.
Žiadaná suma
333 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.05.2022
Názov

1H3P8_Faktúra č.7240741859

Faktúra č.7240741859

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
ZSE Energia, a.s.
Žiadaná suma
355 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.06.2022
Názov

1H3P8_Faktúra č.7380017395

Faktúra č.7380017395

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
ZSE Energia, a.s.
Žiadaná suma
350 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.08.2022
Názov

1H3P8_Faktúra č.7240750268

Faktúra č.7240750268

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
ZSE Energia, a.s.
Žiadaná suma
170 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.08.2022
Názov

1H3P8_Faktúra č.7161375656

Faktúra č.7161375656

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
ZSE Energia, a.s.
Žiadaná suma
396 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.03.2022
Názov

1H3P8_Faktúra č.7171295568

Faktúra č.7171295568

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
ZSE Energia, a.s.
Žiadaná suma
372 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.05.2022
Názov

1H3P8_Faktúra č.7240758076

Faktúra č.7240758076

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
ZSE Energia, a.s.
Žiadaná suma
267 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.09.2022
Názov

1H3P8_Faktúra č.7240773613

Faktúra č.7240773613

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
ZSE Energia, a.s.
Žiadaná suma
394 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.12.2022
Názov

1H3P8_Faktúra č.7210989163

Faktúra č.7210989163

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
ZSE Energia, a.s.
Žiadaná suma
415 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.12.2022
Názov

1H3P8_Faktúra č.7240781909

Faktúra č.7240781909

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
ZSE Energia, a.s.
Žiadaná suma
231 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.01.2023
Názov

Uct_doklad_03/2023

Uct_doklad_03/2023

Vlastník dokladu
Výskumný ústav zváračský
Dodávateľ
Výskumný ústav zváračský
Žiadaná suma
7,853 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.04.2023
Názov

Paušálna sadzba_01-03/2023

Paušálna sadzba_01-03/2023

Vlastník dokladu
Výskumný ústav zváračský
Dodávateľ
Výskumný ústav zváračský
Žiadaná suma
2,212 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.04.2023
Názov

Uct_doklad_01/2023

Uct doklad_01/2023

Vlastník dokladu
Výskumný ústav zváračský
Dodávateľ
Výskumný ústav zváračský
Žiadaná suma
7,264 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.02.2023
Názov

Uct_doklad_02/2023

Uct_doklad_02/2023

Vlastník dokladu
Výskumný ústav zváračský
Dodávateľ
Výskumný ústav zváračský
Žiadaná suma
7,497 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.03.2023
Názov

Uct_doklad_09/2023_doplnenie

Uct_doklad_09/2023_doplnenie

Vlastník dokladu
Centrum pre vedu a výskum, s. r. o.
Dodávateľ
Výskumný ústav zváračský
Žiadaná suma
4,229 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.10.2022
Názov

Uct_doklad_11/2022_doplnenie

Uct_doklad_11/2022_doplnenie

Vlastník dokladu
Centrum pre vedu a výskum, s. r. o.
Dodávateľ
Výskumný ústav zváračský
Žiadaná suma
3,765 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.12.2022
Názov

Uct_doklad_02/2023_doplnenie

Uct_doklad_02/2023_doplnenie

Vlastník dokladu
Centrum pre vedu a výskum, s. r. o.
Dodávateľ
Výskumný ústav zváračský
Žiadaná suma
4,425 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.03.2023
Názov

Uct_doklad_12/2022_doplnenie

Uct_doklad_12/2022_doplnenie

Vlastník dokladu
Centrum pre vedu a výskum, s. r. o.
Dodávateľ
Výskumný ústav zváračský
Žiadaná suma
3,300 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.01.2023
Názov

Uct_doklad_10/2023_doplnenie

Uct_doklad_10/2023_doplnenie

Vlastník dokladu
Centrum pre vedu a výskum, s. r. o.
Dodávateľ
Výskumný ústav zváračský
Žiadaná suma
4,430 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.11.2022
Názov

Uct_doklad_01/2023_doplnenie

Uct_doklad_01/2023_doplnenie

Vlastník dokladu
Centrum pre vedu a výskum, s. r. o.
Dodávateľ
Výskumný ústav zváračský
Žiadaná suma
4,800 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.02.2023
Názov

Uct_doklad_03/2023_doplnenie

Uct_doklad_03/2023_doplnenie

Vlastník dokladu
Centrum pre vedu a výskum, s. r. o.
Dodávateľ
Výskumný ústav zváračský
Žiadaná suma
4,055 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.04.2023
Názov

Paušálna sadzba_09/2022-03/2023_doplnenie

Paušálna sadzba_09/2022-03/2023_doplnenie

Vlastník dokladu
Centrum pre vedu a výskum, s. r. o.
Dodávateľ
Výskumný ústav zváračský
Žiadaná suma
4,313 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.04.2023
Názov

W996_SH_04_23_doplnenie

W996_SH_04_23_doplnenie

Vlastník dokladu
Výskumný ústav zváračský
Dodávateľ
Výskumný ústav zváračský
Žiadaná suma
6,159 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.05.2023
Názov

Paušálna sadzba_04-06/2023_doplnenie

Paušálna sadzba_04-06/2023_doplnenie

Vlastník dokladu
Výskumný ústav zváračský
Dodávateľ
Výskumný ústav zváračský
Žiadaná suma
3,912 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.06.2023
Názov

W996_SH_06_23_doplnenie

W996_SH_06_23_doplnenie

Vlastník dokladu
Výskumný ústav zváračský
Dodávateľ
Výskumný ústav zváračský
Žiadaná suma
17,894 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.06.2023
Názov

W996_SH_05_23_doplnenie

W996_SH_05_23_doplnenie

Vlastník dokladu
Výskumný ústav zváračský
Dodávateľ
Výskumný ústav zváračský
Žiadaná suma
15,952 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.06.2023
Názov

MZD_0601_0003_2023_MTF_STU_W996

Zaúčtovanie miezd_MTF STU_3_2023_W996

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
4,912 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.04.2023
Názov

MZD_0601_0001_2023_MTF_STU_W996

Zaúčtovanie miezd_MTF STU_1_2023_W996

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
2,701 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2023
Názov

MZD_0601_0002_2023_MTF_STU_W996

Zaúčtovanie miezd_MTF STU_2_2023_W996

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
3,544 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2023
Názov

MZD_0601_0004_2023_MTF_STU_W996

Zaúčtovanie miezd_MTF STU_4_2023_W996

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
3,646 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.05.2023
Názov

MZD_0601_0005_2023_MTF_STU_W996

Zaúčtovanie miezd_MTF STU_5_2023_W996

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
3,692 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2023
Názov

1H3P8_Faktúra č. 7210997489

Faktúra č. 7210997489

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
ZSE Energia, a.s.
Žiadaná suma
482 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.02.2023
Názov

1H3P8_Faktúra č. 7240817054

Faktúra č. 7240817054

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
ZSE Energia, a.s.
Žiadaná suma
603 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.06.2023
Názov

1H3P8_Faktúra č. 7181281093

Faktúra č. 7181281093

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
ZSE Energia, a.s.
Žiadaná suma
608 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.03.2023
Názov

1H3P8_Faktúra č. 7122087175

Faktúra č. 7122087175

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
ZSE Energia, a.s.
Žiadaná suma
805 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.04.2023
Názov

1H3P8_Faktúra č. 7240808675

Faktúra č. 7240808675

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
ZSE Energia, a.s.
Žiadaná suma
596 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.05.2023
Názov

Uct_doklad_05/2023

Uct_doklad_05/2023

Vlastník dokladu
Centrum pre vedu a výskum, s. r. o.
Dodávateľ
Výskumný ústav zváračský
Žiadaná suma
3,512 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.06.2023
Názov

Uct_doklad_06/2023

Uct_doklad_06/2023

Vlastník dokladu
Centrum pre vedu a výskum, s. r. o.
Dodávateľ
Výskumný ústav zváračský
Žiadaná suma
2,928 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.06.2023
Názov

Uct_doklad_04/2023

Uct_doklad_04/2023

Vlastník dokladu
Centrum pre vedu a výskum, s. r. o.
Dodávateľ
Výskumný ústav zváračský
Žiadaná suma
3,698 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.05.2023
Názov

Paušálna sadzby_04-06/2023

Paušálna sadzba_04_06//2023

Vlastník dokladu
Centrum pre vedu a výskum, s. r. o.
Dodávateľ
Výskumný ústav zváračský
Žiadaná suma
1,498 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.06.2023
Názov

1H3P7_Faktúra č. 23VF00195

Faktúra č. 23VF00195

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,829 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.06.2023
Názov IČO
Názov
Slovenská technická univerzita v Bratislave
IČO
00397687
Názov
Výskumný ústav zváračský
IČO
36065722
Názov
Centrum pre vedu a výskum, s. r. o.
IČO
36856738
Názov
ZSE Energia, a.s.
IČO
36677281
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.