Popis projektu

Projekt  Nová generácia nákladných železničných vozidiel bude realizovaný v konzorciu: veľký podnik Tatravagónka (žiadateľ), malý podnikJ.R.G. s.r.o. (partner 1),  Slovenská technická univerzita v Bratislave (partner 2) a Žilinská univerzita v Žiline (partner 3). Projekt bude realizovaný v Poprade, v Trebišove a v Žiline. Formou efektívnej spolupráce zahŕňa aktivity - priemyselný výskum a realizáciu inovačných opatrení. Hlavným zámerom projektu je vyvinúť 4 nové typy výrobkov - nákladné železničné vozne rôznych typových prevedení. Pôjde o inovácie stredného až vysokého stupňa. Z pohľadu aktivít sa sústredime na úplne nové konštrukčné riešenia, aplikáciu nových progresívnych materiálov a riešenia, ktoré umožnia znižovať hluk a hmotnosť nákladných vagónov, zvyšovať ich jazdnú stabilitu a bezpečnosť, znižovať náklady životného cyklu a celková konštrukcia a finálny výrobok bude svojimi parametrami znižovať negatívne účinky na opotrebenie infraštruktúry. Plánujeme podať 6 prihlášok registrácie práv duševného vlastníctva formou patentových prihlášok, u 2 zúčastnených podnikov plánujeme spoluprácu s výskumnými inštitúciami, počet produktov nových pre firmu i trh = 4, zavedieme 1 inovovaný proces, vytvoríme 1 nové pracovné miesto pre výskumníka v malom podniku. Počet podporených výskumných inštitúcií = 4.

Viac
Subjekt
TATRAVAGÓNKA a.s.
Partneri
Žilinská univerzita v Žiline, Slovenská technická univerzita v Bratislave, J.R.G. s.r.o.
Miesta realizácie
Trnava, Trebišov, Poprad, Žilina
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.03.2019 - 01.11.2023
Celková suma
3,049,991 €
Vlastné zdroje
929,944 €
Vyčerpané z projektu
217,369 €
Nezrovnalosti
18,089 €

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
priemyselný výskum
Typ
Podpora výskumných,…
Plánovaný začiatok
01.03.2019
Skutočný začiatok
01.03.2019
Plánovaný koniec
01.10.2023
Skutočný koniec
31.10.2023
Názov
realizácia inovačných opatrení
Typ
Podpora výskumných,…
Plánovaný začiatok
01.05.2021
Skutočný začiatok
01.05.2021
Plánovaný koniec
01.11.2023
Skutočný koniec
30.11.2023
Názov
priemyselný výskum
Typ
Podpora výskumných,…
Plánovaný začiatok
01.03.2019
Skutočný začiatok
01.03.2019
Plánovaný koniec
01.10.2023
Skutočný koniec
31.10.2023
Názov
realizácia inovačných opatrení
Typ
Podpora výskumných,…
Plánovaný začiatok
01.05.2021
Skutočný začiatok
01.05.2021
Plánovaný koniec
01.11.2023
Skutočný koniec
30.11.2023
Názov
priemyselný výskum
Typ
Podpora výskumných,…
Plánovaný začiatok
01.03.2019
Skutočný začiatok
01.03.2019
Plánovaný koniec
01.10.2023
Skutočný koniec
31.10.2023
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.03.2019
Skutočný začiatok
01.03.2019
Plánovaný koniec
01.10.2023
Skutočný koniec
31.10.2023
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.03.2019
Skutočný začiatok
01.03.2019
Plánovaný koniec
01.11.2023
Skutočný koniec
30.11.2023
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.03.2019
Skutočný začiatok
01.03.2019
Plánovaný koniec
01.11.2023
Skutočný koniec
30.11.2023
Názov
priemyselný výskum
Typ
Podpora výskumných,…
Plánovaný začiatok
01.03.2019
Skutočný začiatok
01.03.2019
Plánovaný koniec
01.10.2023
Skutočný koniec
31.10.2023
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.03.2019
Skutočný začiatok
01.03.2019
Plánovaný koniec
01.10.2023
Skutočný koniec
31.10.2023
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Nárast zamestnanosti v podporovaných podnikoch
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (FTE)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet podporených výskumných inštitúcií spolupracujúcich s podnikmi
Hodnota
4,0 (počet)
Cieľ
4,0 (počet)
Naposledy aktualizované
30.11.2023
Riziko
-
Názov
Počet podporených výskumných inštitúcií
Hodnota
4,0 (počet)
Cieľ
4,0 (počet)
Naposledy aktualizované
30.11.2023
Riziko
-
Názov
Počet podnikov, ktoré dostávajú granty
Hodnota
2,0 (podniky)
Cieľ
2,0 (podniky)
Naposledy aktualizované
30.11.2023
Riziko
-
Názov
Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu s cieľom predstaviť výrobky, ktoré sú pre trh nové
Hodnota
2,0 (podniky)
Cieľ
2,0 (podniky)
Naposledy aktualizované
30.11.2023
Riziko
Áno
Názov
Počet podnikov spolupracujúcich s výskumnými inštitúciami
Hodnota
2,0 (podniky)
Cieľ
2,0 (podniky)
Naposledy aktualizované
30.11.2023
Riziko
-
Názov
Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu s cieľom predstaviť výrobky, ktoré sú pre firmu nové
Hodnota
2,0 (podniky)
Cieľ
2,0 (podniky)
Naposledy aktualizované
30.11.2023
Riziko
-
Názov
Počet prihlášok registrácie práv duševného vlastníctva
Hodnota
39,0 (počet)
Cieľ
6,0 (počet)
Naposledy aktualizované
30.11.2023
Riziko
-
Názov
Počet podaných patentových prihlášok
Hodnota
22,0 (počet)
Cieľ
6,0 (počet)
Naposledy aktualizované
30.11.2023
Riziko
-
Názov
Počet nových výskumných pracovníkov v podporovaných subjektoch/podnikoch
Hodnota
2,0 (FTE)
Cieľ
1,0 (FTE)
Naposledy aktualizované
30.11.2023
Riziko
-
Názov
Počet inovovaných procesov
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
30.11.2023
Riziko
-
Názov
Počet produktov, ktoré sú pre firmu nové
Hodnota
4,0 (počet)
Cieľ
4,0 (počet)
Naposledy aktualizované
30.11.2023
Riziko
-
Názov
Počet produktov, ktoré sú pre trh nové
Hodnota
4,0 (počet)
Cieľ
4,0 (počet)
Naposledy aktualizované
30.11.2023
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

P062 Garant/vedúci výskumnej/ vývojovej činnosti-odborná činnosť

Mzdy SjF 03/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
981 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2022
Názov

P062 Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Mzdy SjF 03/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
3,561 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2022
Názov

P062 Technický pracovník

Mzdy SjF 03/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
2,200 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2022
Názov

P612 Riadenie aktivity

Mzdy SjF 03/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
350 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2022
Názov

P612 Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Mzdy SjF 03/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
3,804 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2022
Názov

P612 Garant/vedúci výskumnej/ vývojovej činnosti-odborná činnosť

Mzdy SjF 03/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
2,772 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2022
Názov

Mzdy_03_2022 313BUH700002 - SjF

Mzdy SjF 03/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
2,948 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2022
Názov

P922 Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Mzdy SjF 03/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,069 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2022
Názov

P922 Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Mzdy SjF 03/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,209 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2022
Názov

Paušálna sadzba na nepriame výdavky 001

ID P922 paušálna sadzba 01-04/2022

Vlastník dokladu
TATRAVAGÓNKA a.s.
Dodávateľ
TATRAVAGÓNKA a.s.
Žiadaná suma
23,504 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

ID 0000004782 04/2022 P922

Vlastník dokladu
TATRAVAGÓNKA a.s.
Dodávateľ
TATRAVAGÓNKA a.s.
Žiadaná suma
2,631 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

ID 0000004782 04/2022 P922

Vlastník dokladu
TATRAVAGÓNKA a.s.
Dodávateľ
TATRAVAGÓNKA a.s.
Žiadaná suma
25,427 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Technický pracovník – odborná činnosť

ID 0000004782 04/2022 P922

Vlastník dokladu
TATRAVAGÓNKA a.s.
Dodávateľ
TATRAVAGÓNKA a.s.
Žiadaná suma
5,081 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Riadenie aktivity

ID 0000004782 04/2022 P922

Vlastník dokladu
TATRAVAGÓNKA a.s.
Dodávateľ
TATRAVAGÓNKA a.s.
Žiadaná suma
3,547 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Riadenie aktivity

ID 0000004768 03/2022 P922

Vlastník dokladu
TATRAVAGÓNKA a.s.
Dodávateľ
TATRAVAGÓNKA a.s.
Žiadaná suma
4,113 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

ID 0000004768 03/2022 P922

Vlastník dokladu
TATRAVAGÓNKA a.s.
Dodávateľ
TATRAVAGÓNKA a.s.
Žiadaná suma
3,109 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Technický pracovník – odborná činnosť

ID 0000004768 03/2022 P922

Vlastník dokladu
TATRAVAGÓNKA a.s.
Dodávateľ
TATRAVAGÓNKA a.s.
Žiadaná suma
5,658 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

ID 0000004768 03/2022 P922

Vlastník dokladu
TATRAVAGÓNKA a.s.
Dodávateľ
TATRAVAGÓNKA a.s.
Žiadaná suma
30,794 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

ID 0000004755 02/2022 P922

Vlastník dokladu
TATRAVAGÓNKA a.s.
Dodávateľ
TATRAVAGÓNKA a.s.
Žiadaná suma
29,657 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

ID 0000004755 02/2022 P922

Vlastník dokladu
TATRAVAGÓNKA a.s.
Dodávateľ
TATRAVAGÓNKA a.s.
Žiadaná suma
2,275 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Technický pracovník – odborná činnosť

ID 0000004755 02/2022 P922

Vlastník dokladu
TATRAVAGÓNKA a.s.
Dodávateľ
TATRAVAGÓNKA a.s.
Žiadaná suma
5,793 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Riadenie aktivity

ID 0000004755 02/2022 P922

Vlastník dokladu
TATRAVAGÓNKA a.s.
Dodávateľ
TATRAVAGÓNKA a.s.
Žiadaná suma
3,910 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

ID 0000004737 01/2022 P922

Vlastník dokladu
TATRAVAGÓNKA a.s.
Dodávateľ
TATRAVAGÓNKA a.s.
Žiadaná suma
2,476 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Technický pracovník – odborná činnosť

ID 0000004737 01/2022 P922

Vlastník dokladu
TATRAVAGÓNKA a.s.
Dodávateľ
TATRAVAGÓNKA a.s.
Žiadaná suma
4,596 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

ID 0000004737 01/2022 P922

Vlastník dokladu
TATRAVAGÓNKA a.s.
Dodávateľ
TATRAVAGÓNKA a.s.
Žiadaná suma
24,448 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Riadenie aktivity

ID 0000004737 01/2022 P922

Vlastník dokladu
TATRAVAGÓNKA a.s.
Dodávateľ
TATRAVAGÓNKA a.s.
Žiadaná suma
3,176 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušálna sadzba na nerpiame výdavky

Paušálna sadzaba na nepriame výdavky 001

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
281 €
Schválené na preplatenie
281 €
Realizácia
21.11.2019
Názov

902 Paušálna sadzba

ID 902 paušálna sadzba

Vlastník dokladu
TATRAVAGÓNKA a.s.
Dodávateľ
TATRAVAGÓNKA a.s.
Žiadaná suma
6,219 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Sumarizačný hárok 03/2019

Vlastník dokladu
TATRAVAGÓNKA a.s.
Dodávateľ
TATRAVAGÓNKA a.s.
Žiadaná suma
2,212 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2019
Názov

Riadenie aktivity

Sumarizačný hárok 03/2019

Vlastník dokladu
TATRAVAGÓNKA a.s.
Dodávateľ
TATRAVAGÓNKA a.s.
Žiadaná suma
2,595 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2019
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť

Sumarizačný hárok 03/2019

Vlastník dokladu
TATRAVAGÓNKA a.s.
Dodávateľ
TATRAVAGÓNKA a.s.
Žiadaná suma
1,111 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2019
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Sumarizačný hárok 03/2019

Vlastník dokladu
TATRAVAGÓNKA a.s.
Dodávateľ
TATRAVAGÓNKA a.s.
Žiadaná suma
1,544 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2019
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Sumarizačný hárok 03/2019

Vlastník dokladu
TATRAVAGÓNKA a.s.
Dodávateľ
TATRAVAGÓNKA a.s.
Žiadaná suma
1,911 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2019
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Sumarizačný hárok 03/2019

Vlastník dokladu
TATRAVAGÓNKA a.s.
Dodávateľ
TATRAVAGÓNKA a.s.
Žiadaná suma
2,064 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2019
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Sumarizačný hárok 03/2019

Vlastník dokladu
TATRAVAGÓNKA a.s.
Dodávateľ
TATRAVAGÓNKA a.s.
Žiadaná suma
2,243 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2019
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Sumarizačný hárok 03/2019

Vlastník dokladu
TATRAVAGÓNKA a.s.
Dodávateľ
TATRAVAGÓNKA a.s.
Žiadaná suma
1,218 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2019
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Sumarizačný hárok 03/2019

Vlastník dokladu
TATRAVAGÓNKA a.s.
Dodávateľ
TATRAVAGÓNKA a.s.
Žiadaná suma
1,807 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2019
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Sumarizačný hárok 03/2019

Vlastník dokladu
TATRAVAGÓNKA a.s.
Dodávateľ
TATRAVAGÓNKA a.s.
Žiadaná suma
2,943 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2019
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Sumarizačný hárok 03/2019

Vlastník dokladu
TATRAVAGÓNKA a.s.
Dodávateľ
TATRAVAGÓNKA a.s.
Žiadaná suma
1,421 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2019
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Sumarizačný hárok 03/2019

Vlastník dokladu
TATRAVAGÓNKA a.s.
Dodávateľ
TATRAVAGÓNKA a.s.
Žiadaná suma
1,543 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2019
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Sumarizačný hárok 03/2019

Vlastník dokladu
TATRAVAGÓNKA a.s.
Dodávateľ
TATRAVAGÓNKA a.s.
Žiadaná suma
2,357 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2019
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť

Sumarizačný hárok 03/2019

Vlastník dokladu
TATRAVAGÓNKA a.s.
Dodávateľ
TATRAVAGÓNKA a.s.
Žiadaná suma
1,162 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2019
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Sumarizačný hárok 03/2019

Vlastník dokladu
TATRAVAGÓNKA a.s.
Dodávateľ
TATRAVAGÓNKA a.s.
Žiadaná suma
3,095 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2019
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Sumarizačný hárok 03/2019

Vlastník dokladu
TATRAVAGÓNKA a.s.
Dodávateľ
TATRAVAGÓNKA a.s.
Žiadaná suma
2,052 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2019
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Sumarizačný hárok 03/2019

Vlastník dokladu
TATRAVAGÓNKA a.s.
Dodávateľ
TATRAVAGÓNKA a.s.
Žiadaná suma
2,023 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2019
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Sumarizačný hárok 03/2019

Vlastník dokladu
TATRAVAGÓNKA a.s.
Dodávateľ
TATRAVAGÓNKA a.s.
Žiadaná suma
1,223 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2019
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Sumarizačný hárok 03/2019

Vlastník dokladu
TATRAVAGÓNKA a.s.
Dodávateľ
TATRAVAGÓNKA a.s.
Žiadaná suma
2,309 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2019
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Sumarizačný hárok 03/2019

Vlastník dokladu
TATRAVAGÓNKA a.s.
Dodávateľ
TATRAVAGÓNKA a.s.
Žiadaná suma
1,263 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2019
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť

Sumarizačný hárok 03/2019

Vlastník dokladu
TATRAVAGÓNKA a.s.
Dodávateľ
TATRAVAGÓNKA a.s.
Žiadaná suma
1,505 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2019
Názov

Riadenie aktivity

Sumarizačný hárok 03/2019

Vlastník dokladu
TATRAVAGÓNKA a.s.
Dodávateľ
TATRAVAGÓNKA a.s.
Žiadaná suma
1,858 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2019
Názov

Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou

Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
180 €
Schválené na preplatenie
180 €
Realizácia
-
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť

Sumarizačný hárok 03/2019 P922

Vlastník dokladu
J.R.G. s.r.o.
Dodávateľ
J.R.G. s.r.o.
Žiadaná suma
1,078 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.04.2019
Názov

902 Paušalna sadzba 03/2019

902 Paušálna sadzba

Vlastník dokladu
J.R.G. s.r.o.
Dodávateľ
J.R.G. s.r.o.
Žiadaná suma
162 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušálna sadzba P922 04-05/2019

Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou

Vlastník dokladu
TATRAVAGÓNKA a.s.
Dodávateľ
TATRAVAGÓNKA a.s.
Žiadaná suma
11,789 €
Schválené na preplatenie
11,789 €
Realizácia
-
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Sumarizačný hárok 05/2019 P922

Vlastník dokladu
TATRAVAGÓNKA a.s.
Dodávateľ
TATRAVAGÓNKA a.s.
Žiadaná suma
1,691 €
Schválené na preplatenie
1,691 €
Realizácia
10.06.2019
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Sumarizačný hárok 05/2019 P922

Vlastník dokladu
TATRAVAGÓNKA a.s.
Dodávateľ
TATRAVAGÓNKA a.s.
Žiadaná suma
1,410 €
Schválené na preplatenie
1,410 €
Realizácia
10.06.2019
Názov

Riadenie aktivity

Sumarizačný hárok 05/2019 P922

Vlastník dokladu
TATRAVAGÓNKA a.s.
Dodávateľ
TATRAVAGÓNKA a.s.
Žiadaná suma
1,437 €
Schválené na preplatenie
1,437 €
Realizácia
10.06.2019
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť

Sumarizačný hárok 05/2019 P922

Vlastník dokladu
TATRAVAGÓNKA a.s.
Dodávateľ
TATRAVAGÓNKA a.s.
Žiadaná suma
1,243 €
Schválené na preplatenie
1,243 €
Realizácia
10.06.2019
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť

Sumarizačný hárok 05/2019 P922

Vlastník dokladu
TATRAVAGÓNKA a.s.
Dodávateľ
TATRAVAGÓNKA a.s.
Žiadaná suma
1,356 €
Schválené na preplatenie
1,356 €
Realizácia
10.06.2019
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Sumarizačný hárok 05/2019 P922

Vlastník dokladu
TATRAVAGÓNKA a.s.
Dodávateľ
TATRAVAGÓNKA a.s.
Žiadaná suma
2,347 €
Schválené na preplatenie
2,347 €
Realizácia
10.06.2019
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Sumarizačný hárok 05/2019 P922

Vlastník dokladu
TATRAVAGÓNKA a.s.
Dodávateľ
TATRAVAGÓNKA a.s.
Žiadaná suma
2,161 €
Schválené na preplatenie
2,161 €
Realizácia
10.06.2019
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Sumarizačný hárok 05/2019 P922

Vlastník dokladu
TATRAVAGÓNKA a.s.
Dodávateľ
TATRAVAGÓNKA a.s.
Žiadaná suma
1,117 €
Schválené na preplatenie
1,117 €
Realizácia
10.06.2019
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Sumarizačný hárok 05/2019 P922

Vlastník dokladu
TATRAVAGÓNKA a.s.
Dodávateľ
TATRAVAGÓNKA a.s.
Žiadaná suma
2,020 €
Schválené na preplatenie
2,020 €
Realizácia
10.06.2019
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Sumarizačný hárok 05/2019 P922

Vlastník dokladu
TATRAVAGÓNKA a.s.
Dodávateľ
TATRAVAGÓNKA a.s.
Žiadaná suma
1,939 €
Schválené na preplatenie
1,939 €
Realizácia
10.06.2019
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Sumarizačný hárok 05/2019 P922

Vlastník dokladu
TATRAVAGÓNKA a.s.
Dodávateľ
TATRAVAGÓNKA a.s.
Žiadaná suma
1,775 €
Schválené na preplatenie
1,775 €
Realizácia
10.06.2019
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Sumarizačný hárok 05/2019 P922

Vlastník dokladu
TATRAVAGÓNKA a.s.
Dodávateľ
TATRAVAGÓNKA a.s.
Žiadaná suma
1,570 €
Schválené na preplatenie
1,570 €
Realizácia
10.06.2019
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Sumarizačný hárok 05/2019 P922

Vlastník dokladu
TATRAVAGÓNKA a.s.
Dodávateľ
TATRAVAGÓNKA a.s.
Žiadaná suma
2,967 €
Schválené na preplatenie
2,967 €
Realizácia
10.06.2019
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Sumarizačný hárok 05/2019 P922

Vlastník dokladu
TATRAVAGÓNKA a.s.
Dodávateľ
TATRAVAGÓNKA a.s.
Žiadaná suma
2,821 €
Schválené na preplatenie
2,821 €
Realizácia
10.06.2019
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Sumarizačný hárok 05/2019 P922

Vlastník dokladu
TATRAVAGÓNKA a.s.
Dodávateľ
TATRAVAGÓNKA a.s.
Žiadaná suma
1,449 €
Schválené na preplatenie
1,449 €
Realizácia
10.06.2019
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Sumarizačný hárok 05/2019 P922

Vlastník dokladu
TATRAVAGÓNKA a.s.
Dodávateľ
TATRAVAGÓNKA a.s.
Žiadaná suma
1,485 €
Schválené na preplatenie
1,485 €
Realizácia
10.06.2019
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Sumarizačný hárok 05/2019 P922

Vlastník dokladu
TATRAVAGÓNKA a.s.
Dodávateľ
TATRAVAGÓNKA a.s.
Žiadaná suma
1,350 €
Schválené na preplatenie
1,350 €
Realizácia
10.06.2019
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Sumarizačný hárok 05/2019 P922

Vlastník dokladu
TATRAVAGÓNKA a.s.
Dodávateľ
TATRAVAGÓNKA a.s.
Žiadaná suma
1,725 €
Schválené na preplatenie
1,725 €
Realizácia
10.06.2019
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Sumarizačný hárok 05/2019 P922

Vlastník dokladu
TATRAVAGÓNKA a.s.
Dodávateľ
TATRAVAGÓNKA a.s.
Žiadaná suma
1,617 €
Schválené na preplatenie
1,617 €
Realizácia
10.06.2019
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Sumarizačný hárok 05/2019 P922

Vlastník dokladu
TATRAVAGÓNKA a.s.
Dodávateľ
TATRAVAGÓNKA a.s.
Žiadaná suma
1,424 €
Schválené na preplatenie
1,424 €
Realizácia
10.06.2019
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť

Sumarizačný hárok 05/2019 P922

Vlastník dokladu
TATRAVAGÓNKA a.s.
Dodávateľ
TATRAVAGÓNKA a.s.
Žiadaná suma
1,542 €
Schválené na preplatenie
1,542 €
Realizácia
10.06.2019
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť

Sumarizačný hárok 05/2019 P922

Vlastník dokladu
TATRAVAGÓNKA a.s.
Dodávateľ
TATRAVAGÓNKA a.s.
Žiadaná suma
1,014 €
Schválené na preplatenie
1,014 €
Realizácia
10.06.2019
Názov

Riadenie aktivity

Sumarizačný hárok 05/2019 P922

Vlastník dokladu
TATRAVAGÓNKA a.s.
Dodávateľ
TATRAVAGÓNKA a.s.
Žiadaná suma
2,257 €
Schválené na preplatenie
2,257 €
Realizácia
10.06.2019
Názov

Riadenie aktivity

Sumarizačný hárok 04/2019 P922

Vlastník dokladu
TATRAVAGÓNKA a.s.
Dodávateľ
TATRAVAGÓNKA a.s.
Žiadaná suma
1,557 €
Schválené na preplatenie
1,557 €
Realizácia
09.05.2019
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť

Sumarizačný hárok 04/2019 P922

Vlastník dokladu
TATRAVAGÓNKA a.s.
Dodávateľ
TATRAVAGÓNKA a.s.
Žiadaná suma
1,368 €
Schválené na preplatenie
1,368 €
Realizácia
09.05.2019
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť

Sumarizačný hárok 04/2019 P922

Vlastník dokladu
TATRAVAGÓNKA a.s.
Dodávateľ
TATRAVAGÓNKA a.s.
Žiadaná suma
1,350 €
Schválené na preplatenie
1,350 €
Realizácia
09.05.2019
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Sumarizačný hárok 04/2019 P922

Vlastník dokladu
TATRAVAGÓNKA a.s.
Dodávateľ
TATRAVAGÓNKA a.s.
Žiadaná suma
2,104 €
Schválené na preplatenie
2,104 €
Realizácia
09.05.2019
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Sumarizačný hárok 04/2019 P922

Vlastník dokladu
TATRAVAGÓNKA a.s.
Dodávateľ
TATRAVAGÓNKA a.s.
Žiadaná suma
2,204 €
Schválené na preplatenie
2,204 €
Realizácia
09.05.2019
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Sumarizačný hárok 04/2019 P922

Vlastník dokladu
TATRAVAGÓNKA a.s.
Dodávateľ
TATRAVAGÓNKA a.s.
Žiadaná suma
1,051 €
Schválené na preplatenie
1,051 €
Realizácia
09.05.2019
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Sumarizačný hárok 04/2019 P922

Vlastník dokladu
TATRAVAGÓNKA a.s.
Dodávateľ
TATRAVAGÓNKA a.s.
Žiadaná suma
2,167 €
Schválené na preplatenie
2,167 €
Realizácia
09.05.2019
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Sumarizačný hárok 04/2019 P922

Vlastník dokladu
TATRAVAGÓNKA a.s.
Dodávateľ
TATRAVAGÓNKA a.s.
Žiadaná suma
2,955 €
Schválené na preplatenie
2,955 €
Realizácia
09.05.2019
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Sumarizačný hárok 04/2019 P922

Vlastník dokladu
TATRAVAGÓNKA a.s.
Dodávateľ
TATRAVAGÓNKA a.s.
Žiadaná suma
2,809 €
Schválené na preplatenie
2,809 €
Realizácia
09.05.2019
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Sumarizačný hárok 04/2019 P922

Vlastník dokladu
TATRAVAGÓNKA a.s.
Dodávateľ
TATRAVAGÓNKA a.s.
Žiadaná suma
1,330 €
Schválené na preplatenie
1,330 €
Realizácia
09.05.2019
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Sumarizačný hárok 04/2019 P922

Vlastník dokladu
TATRAVAGÓNKA a.s.
Dodávateľ
TATRAVAGÓNKA a.s.
Žiadaná suma
1,552 €
Schválené na preplatenie
1,552 €
Realizácia
09.05.2019
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Sumarizačný hárok 04/2019 P922

Vlastník dokladu
TATRAVAGÓNKA a.s.
Dodávateľ
TATRAVAGÓNKA a.s.
Žiadaná suma
1,412 €
Schválené na preplatenie
1,412 €
Realizácia
09.05.2019
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Sumarizačný hárok 04/2019 P922

Vlastník dokladu
TATRAVAGÓNKA a.s.
Dodávateľ
TATRAVAGÓNKA a.s.
Žiadaná suma
2,254 €
Schválené na preplatenie
2,254 €
Realizácia
09.05.2019
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Sumarizačný hárok 04/2019 P922

Vlastník dokladu
TATRAVAGÓNKA a.s.
Dodávateľ
TATRAVAGÓNKA a.s.
Žiadaná suma
1,920 €
Schválené na preplatenie
1,920 €
Realizácia
09.05.2019
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Sumarizačný hárok 04/2019 P922

Vlastník dokladu
TATRAVAGÓNKA a.s.
Dodávateľ
TATRAVAGÓNKA a.s.
Žiadaná suma
1,602 €
Schválené na preplatenie
1,602 €
Realizácia
09.05.2019
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Sumarizačný hárok 04/2019 P922

Vlastník dokladu
TATRAVAGÓNKA a.s.
Dodávateľ
TATRAVAGÓNKA a.s.
Žiadaná suma
1,418 €
Schválené na preplatenie
1,418 €
Realizácia
09.05.2019
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť

Sumarizačný hárok 04/2019 P922

Vlastník dokladu
TATRAVAGÓNKA a.s.
Dodávateľ
TATRAVAGÓNKA a.s.
Žiadaná suma
1,369 €
Schválené na preplatenie
1,369 €
Realizácia
09.05.2019
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť

Sumarizačný hárok 04/2019 P922

Vlastník dokladu
TATRAVAGÓNKA a.s.
Dodávateľ
TATRAVAGÓNKA a.s.
Žiadaná suma
909 €
Schválené na preplatenie
909 €
Realizácia
09.05.2019
Názov

Riadenie aktivity

Sumarizačný hárok 04/2019 P922

Vlastník dokladu
TATRAVAGÓNKA a.s.
Dodávateľ
TATRAVAGÓNKA a.s.
Žiadaná suma
2,123 €
Schválené na preplatenie
2,123 €
Realizácia
09.05.2019
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Sumarizačný hárok 04/2019 P922

Vlastník dokladu
TATRAVAGÓNKA a.s.
Dodávateľ
TATRAVAGÓNKA a.s.
Žiadaná suma
1,738 €
Schválené na preplatenie
1,738 €
Realizácia
09.05.2019
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Sumarizačný hárok 04/2019 P922

Vlastník dokladu
TATRAVAGÓNKA a.s.
Dodávateľ
TATRAVAGÓNKA a.s.
Žiadaná suma
1,959 €
Schválené na preplatenie
1,959 €
Realizácia
09.05.2019
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Sumarizačný hárok 04/2019 P922

Vlastník dokladu
TATRAVAGÓNKA a.s.
Dodávateľ
TATRAVAGÓNKA a.s.
Žiadaná suma
1,728 €
Schválené na preplatenie
1,728 €
Realizácia
09.05.2019
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť

Sumarizačný hárok 04/2019 P922

Vlastník dokladu
J.R.G. s.r.o.
Dodávateľ
J.R.G. s.r.o.
Žiadaná suma
1,176 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2019
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť

Sumarizačný hárok 05/2019 P922

Vlastník dokladu
J.R.G. s.r.o.
Dodávateľ
J.R.G. s.r.o.
Žiadaná suma
1,153 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.06.2019
Názov

P922 Paušálna sadzba 04-05/2019

Paušálna sadzba P922

Vlastník dokladu
J.R.G. s.r.o.
Dodávateľ
J.R.G. s.r.o.
Žiadaná suma
349 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

902 Paušálna sadzba na nepriame výdavky

Paušálna sadzba na nepriame výdavky 002

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,766 €
Schválené na preplatenie
1,766 €
Realizácia
11.06.2019
Názov

Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou

Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
816 €
Schválené na preplatenie
816 €
Realizácia
-
Názov

Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou

Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou

Vlastník dokladu
TATRAVAGÓNKA a.s.
Dodávateľ
TATRAVAGÓNKA a.s.
Žiadaná suma
11,634 €
Schválené na preplatenie
11,634 €
Realizácia
-
Názov

Technický pracovník

Sumarizačný hárok 06/2019 P922

Vlastník dokladu
J.R.G. s.r.o.
Dodávateľ
J.R.G. s.r.o.
Žiadaná suma
1,229 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.07.2019
Názov

Výskumný/vývojový pracovník

Sumarizačný hárok 06/2019 P922

Vlastník dokladu
J.R.G. s.r.o.
Dodávateľ
J.R.G. s.r.o.
Žiadaná suma
2,424 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.07.2019
Názov

Paušálna sadzba P 922

Paušálna sadzba P922

Vlastník dokladu
J.R.G. s.r.o.
Dodávateľ
J.R.G. s.r.o.
Žiadaná suma
548 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

902 Paušálna sadzba na nepriame výdavky

Paušálna sadzba na nepriame výdavky 003

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
974 €
Schválené na preplatenie
974 €
Realizácia
-
Názov

Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou

Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
912 €
Schválené na preplatenie
912 €
Realizácia
-
Názov

Výskumný/vývojovýpracovník

Sumarizačný hárok 07/2019 P922

Vlastník dokladu
J.R.G. s.r.o.
Dodávateľ
J.R.G. s.r.o.
Žiadaná suma
2,319 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.08.2019
Názov

Technický pracovník

Sumarizačný hárok 07/2019 P922

Vlastník dokladu
J.R.G. s.r.o.
Dodávateľ
J.R.G. s.r.o.
Žiadaná suma
1,013 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.08.2019
Názov

Paušálna sadzba P922 07/2019

Paušálna sadzba P922

Vlastník dokladu
J.R.G. s.r.o.
Dodávateľ
J.R.G. s.r.o.
Žiadaná suma
500 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 3/2019

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
488 €
Schválené na preplatenie
488 €
Realizácia
05.04.2019
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 3/2019

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
400 €
Schválené na preplatenie
400 €
Realizácia
05.04.2019
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 4/2019

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
255 €
Schválené na preplatenie
255 €
Realizácia
07.05.2019
Názov

Riadenie aktivity

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 4/2019

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
124 €
Schválené na preplatenie
124 €
Realizácia
07.05.2019
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 4/2019

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
610 €
Schválené na preplatenie
610 €
Realizácia
07.05.2019
Názov

Technický pracovník – odborná činnosť

Sumarizačný hárok 06/2019 P922_DOPL

Vlastník dokladu
TATRAVAGÓNKA a.s.
Dodávateľ
TATRAVAGÓNKA a.s.
Žiadaná suma
5,582 €
Schválené na preplatenie
5,582 €
Realizácia
-
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Sumarizačný hárok 06/2019 P922_DOPL

Vlastník dokladu
TATRAVAGÓNKA a.s.
Dodávateľ
TATRAVAGÓNKA a.s.
Žiadaná suma
3,250 €
Schválené na preplatenie
3,250 €
Realizácia
-
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Sumarizačný hárok 06/2019 P922_DOPL

Vlastník dokladu
TATRAVAGÓNKA a.s.
Dodávateľ
TATRAVAGÓNKA a.s.
Žiadaná suma
30,455 €
Schválené na preplatenie
30,455 €
Realizácia
-
Názov

Riadenie aktivity

Sumarizačný hárok 06/2019 P922_DOPL

Vlastník dokladu
TATRAVAGÓNKA a.s.
Dodávateľ
TATRAVAGÓNKA a.s.
Žiadaná suma
4,169 €
Schválené na preplatenie
4,169 €
Realizácia
-
Názov

Riadenie aktivity

Sumarizačný hárok 07/2019 P922_DOPL

Vlastník dokladu
TATRAVAGÓNKA a.s.
Dodávateľ
TATRAVAGÓNKA a.s.
Žiadaná suma
3,480 €
Schválené na preplatenie
3,480 €
Realizácia
-
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Sumarizačný hárok 07/2019 P922_DOPL

Vlastník dokladu
TATRAVAGÓNKA a.s.
Dodávateľ
TATRAVAGÓNKA a.s.
Žiadaná suma
1,837 €
Schválené na preplatenie
1,837 €
Realizácia
-
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Sumarizačný hárok 07/2019 P922_DOPL

Vlastník dokladu
TATRAVAGÓNKA a.s.
Dodávateľ
TATRAVAGÓNKA a.s.
Žiadaná suma
24,955 €
Schválené na preplatenie
24,955 €
Realizácia
-
Názov

Technický pracovník – odborná činnosť

Sumarizačný hárok 07/2019 P922_DOPL

Vlastník dokladu
TATRAVAGÓNKA a.s.
Dodávateľ
TATRAVAGÓNKA a.s.
Žiadaná suma
3,833 €
Schválené na preplatenie
3,833 €
Realizácia
-
Názov

Výskumný/vývojový pracovník – odborná činnosť – 04/2019

Sumarizačný hárok 04_2019

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
445 €
Schválené na preplatenie
445 €
Realizácia
10.05.2019
Názov

Riadenie aktivity – 04/2019

Sumarizačný hárok 04_2019

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
107 €
Schválené na preplatenie
107 €
Realizácia
10.05.2019
Názov

Riadenie aktivity

Sumarizačný hárok 09/2019 P922

Vlastník dokladu
TATRAVAGÓNKA a.s.
Dodávateľ
TATRAVAGÓNKA a.s.
Žiadaná suma
3,313 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.10.2019
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Sumarizačný hárok 09/2019 P922

Vlastník dokladu
TATRAVAGÓNKA a.s.
Dodávateľ
TATRAVAGÓNKA a.s.
Žiadaná suma
29,594 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.10.2019
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Sumarizačný hárok 09/2019 P922

Vlastník dokladu
TATRAVAGÓNKA a.s.
Dodávateľ
TATRAVAGÓNKA a.s.
Žiadaná suma
2,940 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.10.2019
Názov

Technický pracovník – odborná činnosť

Sumarizačný hárok 09/2019 P922

Vlastník dokladu
TATRAVAGÓNKA a.s.
Dodávateľ
TATRAVAGÓNKA a.s.
Žiadaná suma
5,410 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.10.2019
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 7/2019

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
460 €
Schválené na preplatenie
460 €
Realizácia
07.08.2019
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 7/2019

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
3,479 €
Schválené na preplatenie
3,479 €
Realizácia
07.08.2019
Názov

Riadenie aktivity

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 7/2019

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
231 €
Schválené na preplatenie
231 €
Realizácia
07.08.2019
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti – odborná činnosť – 08/2019

Sumarizačný hárok 08_2019

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,167 €
Schválené na preplatenie
1,167 €
Realizácia
10.09.2019
Názov

Riadenie aktivity - 08/2019

Sumarizačný hárok 08_2019

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
100 €
Schválené na preplatenie
100 €
Realizácia
10.09.2019
Názov

Výskumný/vývojový pracovník – odborná činnosť – 08/2019

Sumarizačný hárok 08_2019

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,904 €
Schválené na preplatenie
1,904 €
Realizácia
10.09.2019
Názov

Výskumný/vývojový pracovník – odborná činnosť – 05/2019

Sumarizačný hárok 05_2019

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,705 €
Schválené na preplatenie
1,705 €
Realizácia
11.06.2019
Názov

Riadenie aktivity - 05/2019

Sumarizačný hárok 05_2019

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
95 €
Schválené na preplatenie
95 €
Realizácia
11.06.2019
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti – odborná činnosť – 05/2019

Sumarizačný hárok 05_2019

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
597 €
Schválené na preplatenie
597 €
Realizácia
11.06.2019
Názov

Riadenie aktivity

Sumarizačný hárok 08/2019 P922

Vlastník dokladu
TATRAVAGÓNKA a.s.
Dodávateľ
TATRAVAGÓNKA a.s.
Žiadaná suma
2,996 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2019
Názov

Technický pracovník – odborná činnosť

Sumarizačný hárok 08/2019 P922

Vlastník dokladu
TATRAVAGÓNKA a.s.
Dodávateľ
TATRAVAGÓNKA a.s.
Žiadaná suma
4,952 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2019
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Sumarizačný hárok 08/2019 P922

Vlastník dokladu
TATRAVAGÓNKA a.s.
Dodávateľ
TATRAVAGÓNKA a.s.
Žiadaná suma
24,324 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2019
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Sumarizačný hárok 08/2019 P922

Vlastník dokladu
TATRAVAGÓNKA a.s.
Dodávateľ
TATRAVAGÓNKA a.s.
Žiadaná suma
2,659 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2019
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 8/2019

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,430 €
Schválené na preplatenie
1,430 €
Realizácia
05.09.2019
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 8/2019

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
651 €
Schválené na preplatenie
651 €
Realizácia
05.09.2019
Názov

Riadenie aktivity

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 8/2019

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
242 €
Schválené na preplatenie
242 €
Realizácia
05.09.2019
Názov

Výskumný/vývojový pracovník – odborná činnosť – 07/2019

Sumarizačný hárok 07_2019

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,983 €
Schválené na preplatenie
1,983 €
Realizácia
09.08.2019
Názov

Riadenie aktivity - 07/2019

Sumarizačný hárok 07_2019

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
95 €
Schválené na preplatenie
95 €
Realizácia
09.08.2019
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti – odborná činnosť – 07/2019

Sumarizačný hárok 07_2019

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
834 €
Schválené na preplatenie
834 €
Realizácia
09.08.2019
Názov

Výskumný/vývojový pracovník – odborná činnosť – 03/2019

Sumarizačný hárok 03_2019

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
520 €
Schválené na preplatenie
520 €
Realizácia
09.04.2019
Názov

Riadenie aktivity – 03/2019

Sumarizačný hárok 03_2019

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
127 €
Schválené na preplatenie
127 €
Realizácia
09.04.2019
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti – odborná činnosť – 06/2019

Sumarizačný hárok 06_2019

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
889 €
Schválené na preplatenie
889 €
Realizácia
09.07.2019
Názov

Riadenie aktivity - 06/2019

Sumarizačný hárok 06_2019

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
110 €
Schválené na preplatenie
110 €
Realizácia
09.07.2019
Názov

Výskumný/vývojový pracovník – odborná činnosť – 06/2019

Sumarizačný hárok 06_2019

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
2,040 €
Schválené na preplatenie
2,040 €
Realizácia
09.07.2019
Názov

Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou

Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou

Vlastník dokladu
TATRAVAGÓNKA a.s.
Dodávateľ
TATRAVAGÓNKA a.s.
Žiadaná suma
11,428 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou

902 Paušálna sadzba na nepriame výdavky

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,685 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Výskumný/vývojový pracovník – odborná činnosť

Sumarizačný hárok 10_2019

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
2,818 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.11.2019
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti – odborná činnosť

Sumarizačný hárok 10_2019

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,234 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.11.2019
Názov

Riadenie aktivity

Sumarizačný hárok 10_2019

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
69 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.11.2019
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť

Sumarizačný hárok 10_2019

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,348 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.11.2019
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť

Sumarizačný hárok 09_2019

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,338 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.10.2019
Názov

Výskumný/vývojový pracovník – odborná činnosť

Sumarizačný hárok 09_2019

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
3,164 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.10.2019
Názov

Riadenie aktivity

Sumarizačný hárok 09_2019

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
139 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.10.2019
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti – odborná činnosť

Sumarizačný hárok 09_2019

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,126 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.10.2019
Názov

Riadenie aktivity

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 5/2019

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
231 €
Schválené na preplatenie
231 €
Realizácia
07.06.2019
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 5/2019

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
3,375 €
Schválené na preplatenie
3,375 €
Realizácia
07.06.2019
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 5/2019

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,241 €
Schválené na preplatenie
1,241 €
Realizácia
07.06.2019
Názov

Riadenie aktivity

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 6/2019

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
266 €
Schválené na preplatenie
266 €
Realizácia
08.07.2019
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 6/2019

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
4,413 €
Schválené na preplatenie
4,413 €
Realizácia
08.07.2019
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 6/2019

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
2,248 €
Schválené na preplatenie
2,248 €
Realizácia
08.07.2019
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 9/2019

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
2,391 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.10.2019
Názov

Riadenie aktivity

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 9/2019

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
253 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.10.2019
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 9/2019

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
6,232 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.10.2019
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 10/2019

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
6,519 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.11.2019
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 10/2019

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
2,778 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.11.2019
Názov

Riadenie aktivity

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 10/2019

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
231 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.11.2019
Názov

902 Paušálna sadzba na nepriame výdavky

Paušálna sadza na nepriame výdavky 004

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
2,761 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

902 Paušálna sadzba na nepriame výdavky

902 Paušálna sadzba na nepriame výdavky

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,624 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.01.2020
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti – odborná činnosť

Sumarizačný hárok 12_2019

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,046 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2020
Názov

Riadenie aktivity

Sumarizačný hárok 12_2019

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
57 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2020
Názov

Výskumný/vývojový pracovník – odborná činnosť

Sumarizačný hárok 12_2019

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
2,425 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2020
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť

Sumarizačný hárok 12_2019

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,338 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2020
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti – odborná činnosť

Sumarizačný hárok 11_2019

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,331 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.12.2019
Názov

Riadenie aktivity

Sumarizačný hárok 11_2019

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
100 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.12.2019
Názov

Výskumný/vývojový pracovník – odborná činnosť

Sumarizačný hárok 11_2019

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
3,190 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.12.2019
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť

Sumarizačný hárok 11_2019

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,338 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.12.2019
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Sumarizačný hárok 010/2019 P922

Vlastník dokladu
TATRAVAGÓNKA a.s.
Dodávateľ
TATRAVAGÓNKA a.s.
Žiadaná suma
28,465 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.11.2019
Názov

Technický pracovník – odborná činnosť

Sumarizačný hárok 010/2019 P922

Vlastník dokladu
TATRAVAGÓNKA a.s.
Dodávateľ
TATRAVAGÓNKA a.s.
Žiadaná suma
5,184 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.11.2019
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Sumarizačný hárok 010/2019 P922

Vlastník dokladu
TATRAVAGÓNKA a.s.
Dodávateľ
TATRAVAGÓNKA a.s.
Žiadaná suma
3,109 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.11.2019
Názov

Riadenie aktivity

Sumarizačný hárok 010/2019 P922

Vlastník dokladu
TATRAVAGÓNKA a.s.
Dodávateľ
TATRAVAGÓNKA a.s.
Žiadaná suma
4,056 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.11.2019
Názov

Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou

Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou

Vlastník dokladu
TATRAVAGÓNKA a.s.
Dodávateľ
TATRAVAGÓNKA a.s.
Žiadaná suma
11,783 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť

Sumarizačný hárok 011/2019 P922

Vlastník dokladu
TATRAVAGÓNKA a.s.
Dodávateľ
TATRAVAGÓNKA a.s.
Žiadaná suma
5,353 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2019
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Sumarizačný hárok 011/2019 P922

Vlastník dokladu
TATRAVAGÓNKA a.s.
Dodávateľ
TATRAVAGÓNKA a.s.
Žiadaná suma
3,095 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2019
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Sumarizačný hárok 011/2019 P922

Vlastník dokladu
TATRAVAGÓNKA a.s.
Dodávateľ
TATRAVAGÓNKA a.s.
Žiadaná suma
25,386 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2019
Názov

Riadenie aktivity

Sumarizačný hárok 011/2019 P922

Vlastník dokladu
TATRAVAGÓNKA a.s.
Dodávateľ
TATRAVAGÓNKA a.s.
Žiadaná suma
3,909 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2019
Názov

902 Paušálna sadzba na nepriame výdavky

Paušálna sadzba na nepriame výdavky 002

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
2,588 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Riadenie aktivity

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 11/2019

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
338 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.12.2019
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 11/2019

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
7,266 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.12.2019
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 11/2019

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
2,602 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.12.2019
Názov

Riadenie aktivity

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 12/2019

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
242 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 12/2019

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
5,027 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.01.2020
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 12/2019

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,781 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.01.2020
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Sumarizačný hárok 08/2019 P922

Vlastník dokladu
J.R.G. s.r.o.
Dodávateľ
J.R.G. s.r.o.
Žiadaná suma
2,038 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.09.2019
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť

Sumarizačný hárok 08/2019 P922

Vlastník dokladu
J.R.G. s.r.o.
Dodávateľ
J.R.G. s.r.o.
Žiadaná suma
992 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.09.2019
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť

Sumarizačný hárok 11/2019 P922

Vlastník dokladu
J.R.G. s.r.o.
Dodávateľ
J.R.G. s.r.o.
Žiadaná suma
1,078 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.12.2019
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Sumarizačný hárok 11/2019 P922

Vlastník dokladu
J.R.G. s.r.o.
Dodávateľ
J.R.G. s.r.o.
Žiadaná suma
2,193 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.12.2019
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť

Sumarizačný hárok 10/2019 P922

Vlastník dokladu
J.R.G. s.r.o.
Dodávateľ
J.R.G. s.r.o.
Žiadaná suma
1,294 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.11.2019
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Sumarizačný hárok 10/2019 P922

Vlastník dokladu
J.R.G. s.r.o.
Dodávateľ
J.R.G. s.r.o.
Žiadaná suma
2,424 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.11.2019
Názov

Paušálna sadzba 08-12/2019

05 JRG/2019 P922 Paušálna sadzba 08-12/2019

Vlastník dokladu
J.R.G. s.r.o.
Dodávateľ
J.R.G. s.r.o.
Žiadaná suma
2,415 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť

Sumarizačný hárok 09/2019 P922

Vlastník dokladu
J.R.G. s.r.o.
Dodávateľ
J.R.G. s.r.o.
Žiadaná suma
1,294 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.10.2019
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Sumarizačný hárok 09/2019 P922

Vlastník dokladu
J.R.G. s.r.o.
Dodávateľ
J.R.G. s.r.o.
Žiadaná suma
2,251 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.10.2019
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť

Sumarizačný hárok 12/2019 P922

Vlastník dokladu
J.R.G. s.r.o.
Dodávateľ
J.R.G. s.r.o.
Žiadaná suma
882 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.01.2020
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Sumarizačný hárok 12/2019 P922

Vlastník dokladu
J.R.G. s.r.o.
Dodávateľ
J.R.G. s.r.o.
Žiadaná suma
1,653 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.01.2020
Názov

Výskumný/vývojový pracovník – odborná činnosť

Sumarizačný hárok 01_2020

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
2,609 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.02.2020
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti – odborná činnosť

Sumarizačný hárok 01_2020

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,029 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.02.2020
Názov

Riadenie aktivity

Sumarizačný hárok 01_2020

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
110 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.02.2020
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť

Sumarizačný hárok 01_2020

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,393 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.02.2020
Názov

902 Paušálna sadzba na nepriame výdavky

902 Paušálna sadzba na nepriame výdavky

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
771 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Riadenie aktivity

Sumarizačný hárok 012/2019 P922

Vlastník dokladu
TATRAVAGÓNKA a.s.
Dodávateľ
TATRAVAGÓNKA a.s.
Žiadaná suma
2,842 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2020
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Sumarizačný hárok 012/2019 P922

Vlastník dokladu
TATRAVAGÓNKA a.s.
Dodávateľ
TATRAVAGÓNKA a.s.
Žiadaná suma
19,465 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2020
Názov

Vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Sumarizačný hárok 012/2019 P922

Vlastník dokladu
TATRAVAGÓNKA a.s.
Dodávateľ
TATRAVAGÓNKA a.s.
Žiadaná suma
2,068 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2020
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť

Sumarizačný hárok 012/2019 P922

Vlastník dokladu
TATRAVAGÓNKA a.s.
Dodávateľ
TATRAVAGÓNKA a.s.
Žiadaná suma
4,009 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2020
Názov

Paušálna sadzba na nepriame výdavky 12/2019

ID P922 paušálna sadzba 12/2019

Vlastník dokladu
TATRAVAGÓNKA a.s.
Dodávateľ
TATRAVAGÓNKA a.s.
Žiadaná suma
4,258 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Riadenie aktivity

ID 0000004817 062022 P922

Vlastník dokladu
TATRAVAGÓNKA a.s.
Dodávateľ
TATRAVAGÓNKA a.s.
Žiadaná suma
3,740 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.07.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

ID 0000004817 062022 P922

Vlastník dokladu
TATRAVAGÓNKA a.s.
Dodávateľ
TATRAVAGÓNKA a.s.
Žiadaná suma
28,555 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.07.2022
Názov

Paušálna sadzba na nepriame výdavky

ID P922 paušálna sadzba 05-08/2022

Vlastník dokladu
TATRAVAGÓNKA a.s.
Dodávateľ
TATRAVAGÓNKA a.s.
Žiadaná suma
18,348 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

ID 0000004840 082022 P922

Vlastník dokladu
TATRAVAGÓNKA a.s.
Dodávateľ
TATRAVAGÓNKA a.s.
Žiadaná suma
21,153 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.09.2022
Názov

Riadenie aktivity

ID 0000004840 082022 P922

Vlastník dokladu
TATRAVAGÓNKA a.s.
Dodávateľ
TATRAVAGÓNKA a.s.
Žiadaná suma
2,719 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.09.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

ID 0000004832 072022 P922

Vlastník dokladu
TATRAVAGÓNKA a.s.
Dodávateľ
TATRAVAGÓNKA a.s.
Žiadaná suma
22,641 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.08.2022
Názov

Riadenie aktivity

ID 0000004832 072022 P922

Vlastník dokladu
TATRAVAGÓNKA a.s.
Dodávateľ
TATRAVAGÓNKA a.s.
Žiadaná suma
3,105 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.08.2022
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

ID 0000004796 052022 P922

Vlastník dokladu
TATRAVAGÓNKA a.s.
Dodávateľ
TATRAVAGÓNKA a.s.
Žiadaná suma
3,102 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

ID 0000004796 052022 P922

Vlastník dokladu
TATRAVAGÓNKA a.s.
Dodávateľ
TATRAVAGÓNKA a.s.
Žiadaná suma
28,316 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2022
Názov

Technický pracovník – odborná činnosť

ID 0000004796 052022 P922

Vlastník dokladu
TATRAVAGÓNKA a.s.
Dodávateľ
TATRAVAGÓNKA a.s.
Žiadaná suma
4,936 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2022
Názov

Riadenie aktivity

ID 0000004796 052022 P922

Vlastník dokladu
TATRAVAGÓNKA a.s.
Dodávateľ
TATRAVAGÓNKA a.s.
Žiadaná suma
4,051 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2022
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť

Sumarizačný hárok 02_2020

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,393 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2020
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti – odborná činnosť

Sumarizačný hárok 02_2020

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,228 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2020
Názov

Výskumný/vývojový pracovník – odborná činnosť

Sumarizačný hárok 02_2020

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
3,145 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2020
Názov

Riadenie aktivity

Sumarizačný hárok 02_2020

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
247 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2020
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť

Sumarizačný hárok 03_2020

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,393 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2020
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti – odborná činnosť

Sumarizačný hárok 03_2020

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
780 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2020
Názov

Výskumný/vývojový pracovník – odborná činnosť

Sumarizačný hárok 03_2020

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,841 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2020
Názov

Riadenie aktivity

Sumarizačný hárok 03_2020

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
187 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2020
Názov

902 Paušálna sadzba na nepriame výdavky

902 Paušálna sadzba na nepriame výdavky

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,532 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť

Sumarizačný hárok 01/2020 P922

Vlastník dokladu
TATRAVAGÓNKA a.s.
Dodávateľ
TATRAVAGÓNKA a.s.
Žiadaná suma
4,623 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.02.2020
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Sumarizačný hárok 01/2020 P922

Vlastník dokladu
TATRAVAGÓNKA a.s.
Dodávateľ
TATRAVAGÓNKA a.s.
Žiadaná suma
23,279 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.02.2020
Názov

Riadenie aktivity

Sumarizačný hárok 01/2020 P922

Vlastník dokladu
TATRAVAGÓNKA a.s.
Dodávateľ
TATRAVAGÓNKA a.s.
Žiadaná suma
3,150 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.02.2020
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Sumarizačný hárok 01/2020 P922

Vlastník dokladu
TATRAVAGÓNKA a.s.
Dodávateľ
TATRAVAGÓNKA a.s.
Žiadaná suma
2,685 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.02.2020
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť

Sumarizačný hárok 02/2020 P922

Vlastník dokladu
TATRAVAGÓNKA a.s.
Dodávateľ
TATRAVAGÓNKA a.s.
Žiadaná suma
5,720 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2020
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Sumarizačný hárok 02/2020 P922

Vlastník dokladu
TATRAVAGÓNKA a.s.
Dodávateľ
TATRAVAGÓNKA a.s.
Žiadaná suma
3,250 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2020
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Sumarizačný hárok 02/2020 P922

Vlastník dokladu
TATRAVAGÓNKA a.s.
Dodávateľ
TATRAVAGÓNKA a.s.
Žiadaná suma
28,521 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2020
Názov

Riadenie aktivity

Sumarizačný hárok 02/2020 P922

Vlastník dokladu
TATRAVAGÓNKA a.s.
Dodávateľ
TATRAVAGÓNKA a.s.
Žiadaná suma
4,169 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2020
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť

Sumarizačný hárok 03/2020 P922

Vlastník dokladu
TATRAVAGÓNKA a.s.
Dodávateľ
TATRAVAGÓNKA a.s.
Žiadaná suma
5,325 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2020
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Sumarizačný hárok 03/2020 P922

Vlastník dokladu
TATRAVAGÓNKA a.s.
Dodávateľ
TATRAVAGÓNKA a.s.
Žiadaná suma
3,250 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2020
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Sumarizačný hárok 03/2020 P922

Vlastník dokladu
TATRAVAGÓNKA a.s.
Dodávateľ
TATRAVAGÓNKA a.s.
Žiadaná suma
27,740 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2020
Názov

Riadenie aktivity

Sumarizačný hárok 03/2020 P922

Vlastník dokladu
TATRAVAGÓNKA a.s.
Dodávateľ
TATRAVAGÓNKA a.s.
Žiadaná suma
3,933 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2020
Názov

Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou

ID P922 paušálna sadzba 01-03/2020

Vlastník dokladu
TATRAVAGÓNKA a.s.
Dodávateľ
TATRAVAGÓNKA a.s.
Žiadaná suma
17,347 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou

902 Paušálna sadzba na nepriame výdavky

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,411 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 4/2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
4,805 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2020
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 4/2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,466 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2020
Názov

Riadenie aktivity

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 4/2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
242 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2020
Názov

Riadenie aktivity

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 5/2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
253 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.06.2020
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 5/2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
6,040 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.06.2020
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 5/2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
2,732 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.06.2020
Názov

902 Paušálna sadzba na nepriame výdavky

Paušálna sadza na nepriame výdavky 002

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
2,331 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Sumarizačný hárok 01/2020 P922

Vlastník dokladu
J.R.G. s.r.o.
Dodávateľ
J.R.G. s.r.o.
Žiadaná suma
1,999 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.02.2020
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť

Sumarizačný hárok 01/2020 P922

Vlastník dokladu
J.R.G. s.r.o.
Dodávateľ
J.R.G. s.r.o.
Žiadaná suma
1,069 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.02.2020
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť

Sumarizačný hárok 02/2020 P922

Vlastník dokladu
J.R.G. s.r.o.
Dodávateľ
J.R.G. s.r.o.
Žiadaná suma
1,197 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.03.2020
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Sumarizačný hárok 02/2020 P922

Vlastník dokladu
J.R.G. s.r.o.
Dodávateľ
J.R.G. s.r.o.
Žiadaná suma
2,704 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.03.2020
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Sumarizačný hárok 03/2020 P922

Vlastník dokladu
J.R.G. s.r.o.
Dodávateľ
J.R.G. s.r.o.
Žiadaná suma
2,335 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2020
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť

Sumarizačný hárok 03/2020 P922

Vlastník dokladu
J.R.G. s.r.o.
Dodávateľ
J.R.G. s.r.o.
Žiadaná suma
1,294 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2020
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť

Sumarizačný hárok 04/2020 P922

Vlastník dokladu
J.R.G. s.r.o.
Dodávateľ
J.R.G. s.r.o.
Žiadaná suma
1,176 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.05.2020
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Sumarizačný hárok 04/2020 P922

Vlastník dokladu
J.R.G. s.r.o.
Dodávateľ
J.R.G. s.r.o.
Žiadaná suma
2,212 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.05.2020
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť

Sumarizačný hárok 05/2020 P922

Vlastník dokladu
J.R.G. s.r.o.
Dodávateľ
J.R.G. s.r.o.
Žiadaná suma
1,171 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2020
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Sumarizačný hárok 05/2020 P922

Vlastník dokladu
J.R.G. s.r.o.
Dodávateľ
J.R.G. s.r.o.
Žiadaná suma
2,446 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2020
Názov

P922 Paušálna sadzba 01-05/2020

01 JRG/2020 P922 Paušálna sadzba 01-05/2020

Vlastník dokladu
J.R.G. s.r.o.
Dodávateľ
J.R.G. s.r.o.
Žiadaná suma
2,641 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 03/2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
2,668 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.04.2020
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 03/2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
6,560 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.04.2020
Názov

Riadenie aktivity

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 03/2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
253 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.04.2020
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 2/2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
3,595 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.03.2020
Názov

Riadenie aktivity

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 2/2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
402 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.03.2020
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 2/2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
7,663 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.03.2020
Názov

902 Paušálna sadzba na nepriame výdavky

Paušálna sadzba na nepriame výdavky 002

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
4,779 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Sumarizačný hárok 06_2020

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
3,164 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2020
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť

Sumarizačný hárok 06_2020

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,393 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2020
Názov

Riadenie aktivity

Sumarizačný hárok 06_2020

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
235 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2020
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti – odborná činnosť

Sumarizačný hárok 06_2020

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,146 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2020
Názov

Riadenie aktivity

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 1/2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
272 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2020
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 1/2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
2,772 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2020
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 1/2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
7,673 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2020
Názov

Garant /vedúci výskumnej/vývojovej činnosti – odborná činnosť

Sumarizačný hárok 05/2020 P922

Vlastník dokladu
TATRAVAGÓNKA a.s.
Dodávateľ
TATRAVAGÓNKA a.s.
Žiadaná suma
2,940 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2020
Názov

Technický pracovník -odborná činnosť

Sumarizačný hárok 05/2020 P922

Vlastník dokladu
TATRAVAGÓNKA a.s.
Dodávateľ
TATRAVAGÓNKA a.s.
Žiadaná suma
5,187 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2020
Názov

Výskumný/vývojový pracovník – odborná činnosť

Sumarizačný hárok 05/2020 P922

Vlastník dokladu
TATRAVAGÓNKA a.s.
Dodávateľ
TATRAVAGÓNKA a.s.
Žiadaná suma
25,377 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2020
Názov

Riadenie aktivity

Sumarizačný hárok 05/2020 P922

Vlastník dokladu
TATRAVAGÓNKA a.s.
Dodávateľ
TATRAVAGÓNKA a.s.
Žiadaná suma
3,772 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2020
Názov

902 Paušálna sadzba na nepriame výdavky

902 Paušálna sadzba na nepriame výdavky

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,775 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť

Sumarizačný hárok 07_2020

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,353 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.08.2020
Názov

Výskumný/vývojový pracovník – odborná činnosť

Sumarizačný hárok 07_2020

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
3,160 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.08.2020
Názov

Riadenie aktivity

Sumarizačný hárok 07_2020

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
235 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.08.2020
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti – odborná činnosť

Sumarizačný hárok 07_2020

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,150 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.08.2020
Názov

902 Paušálna sadzba na nepriame výdavky

Paušálna sadza na nepriame výdavky 002

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
2,472 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 7/2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
3,374 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.08.2020
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 7/2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
3,004 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.08.2020
Názov

Riadenie aktivity

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 7/2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
350 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.08.2020
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 6/2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
3,007 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2020
Názov

Riadenie aktivity

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 6/2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
365 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2020
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 6/2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
6,380 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2020
Názov

Technický pracovník -odborná činnosť

Sumarizačný hárok 04/2020 P922

Vlastník dokladu
TATRAVAGÓNKA a.s.
Dodávateľ
TATRAVAGÓNKA a.s.
Žiadaná suma
4,850 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.05.2020
Názov

Garant /vedúci výskumnej/vývojovej činnosti – odborná činnosť

Sumarizačný hárok 04/2020 P922

Vlastník dokladu
TATRAVAGÓNKA a.s.
Dodávateľ
TATRAVAGÓNKA a.s.
Žiadaná suma
2,955 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.05.2020
Názov

Výskumný/vývojový pracovník – odborná činnosť

Sumarizačný hárok 04/2020 P922

Vlastník dokladu
TATRAVAGÓNKA a.s.
Dodávateľ
TATRAVAGÓNKA a.s.
Žiadaná suma
25,120 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.05.2020
Názov

Riadenie aktivity

Sumarizačný hárok 04/2020 P922

Vlastník dokladu
TATRAVAGÓNKA a.s.
Dodávateľ
TATRAVAGÓNKA a.s.
Žiadaná suma
3,718 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.05.2020
Názov

Riadenie aktivity

Sumarizačný hárok 06/2020 P922

Vlastník dokladu
TATRAVAGÓNKA a.s.
Dodávateľ
TATRAVAGÓNKA a.s.
Žiadaná suma
3,695 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2020
Názov

Technický pracovník -odborná činnosť

Sumarizačný hárok 06/2020 P922

Vlastník dokladu
TATRAVAGÓNKA a.s.
Dodávateľ
TATRAVAGÓNKA a.s.
Žiadaná suma
5,549 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2020
Názov

Garant /vedúci výskumnej/vývojovej činnosti – odborná činnosť

Sumarizačný hárok 06/2020 P922

Vlastník dokladu
TATRAVAGÓNKA a.s.
Dodávateľ
TATRAVAGÓNKA a.s.
Žiadaná suma
3,250 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2020
Názov

Výskumný/vývojový pracovník – odborná činnosť

Sumarizačný hárok 06/2020 P922

Vlastník dokladu
TATRAVAGÓNKA a.s.
Dodávateľ
TATRAVAGÓNKA a.s.
Žiadaná suma
27,359 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2020
Názov

Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou

ID P922 paušálna sadzba 04-06/2020

Vlastník dokladu
TATRAVAGÓNKA a.s.
Dodávateľ
TATRAVAGÓNKA a.s.
Žiadaná suma
17,066 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Riadenie aktivity

Sumarizačný hárok 07/2020 P922

Vlastník dokladu
TATRAVAGÓNKA a.s.
Dodávateľ
TATRAVAGÓNKA a.s.
Žiadaná suma
2,847 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.08.2020
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Sumarizačný hárok 07/2020 P922

Vlastník dokladu
TATRAVAGÓNKA a.s.
Dodávateľ
TATRAVAGÓNKA a.s.
Žiadaná suma
25,196 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.08.2020
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Sumarizačný hárok 07/2020 P922

Vlastník dokladu
TATRAVAGÓNKA a.s.
Dodávateľ
TATRAVAGÓNKA a.s.
Žiadaná suma
3,109 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.08.2020
Názov

Technický pracovník – odborná činnosť

Sumarizačný hárok 07/2020 P922

Vlastník dokladu
TATRAVAGÓNKA a.s.
Dodávateľ
TATRAVAGÓNKA a.s.
Žiadaná suma
5,292 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.08.2020
Názov

Riadenie aktivity

Sumarizačný hárok 08/2020 P922

Vlastník dokladu
TATRAVAGÓNKA a.s.
Dodávateľ
TATRAVAGÓNKA a.s.
Žiadaná suma
3,212 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2020
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Sumarizačný hárok 08/2020 P922

Vlastník dokladu
TATRAVAGÓNKA a.s.
Dodávateľ
TATRAVAGÓNKA a.s.
Žiadaná suma
21,846 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2020
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Sumarizačný hárok 08/2020 P922

Vlastník dokladu
TATRAVAGÓNKA a.s.
Dodávateľ
TATRAVAGÓNKA a.s.
Žiadaná suma
2,940 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2020
Názov

Technický pracovník – odborná činnosť

Sumarizačný hárok 08/2020 P922

Vlastník dokladu
TATRAVAGÓNKA a.s.
Dodávateľ
TATRAVAGÓNKA a.s.
Žiadaná suma
4,327 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2020
Názov

Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou

ID P922 paušálna sadzba 07-08/2020

Vlastník dokladu
TATRAVAGÓNKA a.s.
Dodávateľ
TATRAVAGÓNKA a.s.
Žiadaná suma
10,315 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

902 Paušálna sadzba na nepriame výdavky

902 Paušálna sadzba na nepriame výdavky

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,902 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Výskumný/vývojový pracovník – odborná činnosť

Sumarizačný hárok 09_2020

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
3,903 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.10.2020
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti – odborná činnosť

Sumarizačný hárok 09_2020

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,448 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.10.2020
Názov

Riadenie aktivity

Sumarizačný hárok 09_2020

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
327 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.10.2020
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť

Sumarizačný hárok 09_2020

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,393 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.10.2020
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti – odborná činnosť

Sumarizačný hárok 08_2020

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,310 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.09.2020
Názov

Riadenie aktivity

Sumarizačný hárok 08_2020

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
260 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.09.2020
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť

Sumarizačný hárok 08_2020

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,393 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.09.2020
Názov

Výskumný/vývojový pracovník – odborná činnosť

Sumarizačný hárok 08_2020

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
2,643 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.09.2020
Názov

902 Paušálna sadzba na nepriame výdavky

Paušálna sadza na nepriame výdavky 002

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,300 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Riadenie aktivity

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 8/2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
479 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2020
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 8/2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
721 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2020
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 8/2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,660 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2020
Názov

Riadenie aktivity

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 9/2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
274 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.10.2020
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 9/2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
3,542 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.10.2020
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 9/2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,988 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.10.2020
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti – odborná činnosť

Sumarizačný hárok 05_2020

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,010 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2020
Názov

Výskumný/vývojový pracovník – odborná činnosť

Sumarizačný hárok 05_2020

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
3,654 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2020
Názov

Riadenie aktivity

Sumarizačný hárok 05_2020

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
140 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2020
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti – odborná činnosť

Sumarizačný hárok 04_2020

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,054 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.05.2020
Názov

Výskumný/vývojový pracovník – odborná činnosť

Sumarizačný hárok 04_2020

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
3,389 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.05.2020
Názov

Riadenie aktivity

Sumarizačný hárok 04_2020

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
160 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.05.2020
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Sumarizačný hárok 06/2020 P922

Vlastník dokladu
J.R.G. s.r.o.
Dodávateľ
J.R.G. s.r.o.
Žiadaná suma
1,967 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.07.2020
Názov

Technický pracovník – odborná činnosť

Sumarizačný hárok 06/2020 P922

Vlastník dokladu
J.R.G. s.r.o.
Dodávateľ
J.R.G. s.r.o.
Žiadaná suma
1,294 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.07.2020
Názov

Technický pracovník – odborná činnosť

Sumarizačný hárok 07/2020 P922

Vlastník dokladu
J.R.G. s.r.o.
Dodávateľ
J.R.G. s.r.o.
Žiadaná suma
1,238 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.08.2020
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Sumarizačný hárok 07/2020 P922

Vlastník dokladu
J.R.G. s.r.o.
Dodávateľ
J.R.G. s.r.o.
Žiadaná suma
2,057 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.08.2020
Názov

Technický pracovník – odborná činnosť

Sumarizačný hárok 08/2020 P922

Vlastník dokladu
J.R.G. s.r.o.
Dodávateľ
J.R.G. s.r.o.
Žiadaná suma
709 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.09.2020
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Sumarizačný hárok 08/2020 P922

Vlastník dokladu
J.R.G. s.r.o.
Dodávateľ
J.R.G. s.r.o.
Žiadaná suma
2,446 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.09.2020
Názov

Technický pracovník – odborná činnosť

Sumarizačný hárok 09/2020 P922

Vlastník dokladu
J.R.G. s.r.o.
Dodávateľ
J.R.G. s.r.o.
Žiadaná suma
1,118 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.10.2020
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Sumarizačný hárok 09/2020 P922

Vlastník dokladu
J.R.G. s.r.o.
Dodávateľ
J.R.G. s.r.o.
Žiadaná suma
2,089 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.10.2020
Názov

Paušálna sadzaba na nepriame výdavky 001

02 JRG/2020 P922 paušálna sadzba 06-09/2020

Vlastník dokladu
J.R.G. s.r.o.
Dodávateľ
J.R.G. s.r.o.
Žiadaná suma
1,938 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

902 Paušálna sadzba na nepriame výdavky

Paušálna sadza na nepriame výdavky 002

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
580 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 10/2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
634 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.11.2020
Názov

Riadenie aktivity

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 10/2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
365 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.11.2020
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 10/2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
2,866 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.11.2020
Názov

Technický pracovník – odborná činnosť

Sumarizačný hárok 09/2020 P922

Vlastník dokladu
TATRAVAGÓNKA a.s.
Dodávateľ
TATRAVAGÓNKA a.s.
Žiadaná suma
4,899 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.10.2020
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Sumarizačný hárok 09/2020 P922

Vlastník dokladu
TATRAVAGÓNKA a.s.
Dodávateľ
TATRAVAGÓNKA a.s.
Žiadaná suma
2,364 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.10.2020
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Sumarizačný hárok 09/2020 P922

Vlastník dokladu
TATRAVAGÓNKA a.s.
Dodávateľ
TATRAVAGÓNKA a.s.
Žiadaná suma
24,343 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.10.2020
Názov

Riadenie aktivity

Sumarizačný hárok 09/2020 P922

Vlastník dokladu
TATRAVAGÓNKA a.s.
Dodávateľ
TATRAVAGÓNKA a.s.
Žiadaná suma
2,982 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.10.2020
Názov

Technický pracovník – odborná činnosť

Sumarizačný hárok 10/2020 P922

Vlastník dokladu
TATRAVAGÓNKA a.s.
Dodávateľ
TATRAVAGÓNKA a.s.
Žiadaná suma
5,576 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.11.2020
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Sumarizačný hárok 10/2020 P922

Vlastník dokladu
TATRAVAGÓNKA a.s.
Dodávateľ
TATRAVAGÓNKA a.s.
Žiadaná suma
3,250 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.11.2020
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Sumarizačný hárok 10/2020 P922

Vlastník dokladu
TATRAVAGÓNKA a.s.
Dodávateľ
TATRAVAGÓNKA a.s.
Žiadaná suma
28,190 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.11.2020
Názov

Riadenie aktivity

Sumarizačný hárok 10/2020 P922

Vlastník dokladu
TATRAVAGÓNKA a.s.
Dodávateľ
TATRAVAGÓNKA a.s.
Žiadaná suma
4,110 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.11.2020
Názov

Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou

ID P922 paušálna sadzba 09-10/2020

Vlastník dokladu
TATRAVAGÓNKA a.s.
Dodávateľ
TATRAVAGÓNKA a.s.
Žiadaná suma
11,357 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

902 Paušálna sadzba na nepriame výdavky

902 Paušálna sadzba na nepriame výdavky

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
2,240 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti – odborná činnosť

Sumarizačný hárok 11_2020

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,487 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2020
Názov

Výskumný/vývojový pracovník – odborná činnosť

Sumarizačný hárok 11_2020

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
4,512 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2020
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť

Sumarizačný hárok 11_2020

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,393 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2020
Názov

Riadenie aktivity

Sumarizačný hárok 11_2020

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
284 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2020
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti – odborná činnosť

Sumarizačný hárok 10_2020

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,368 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2020
Názov

Riadenie aktivity

Sumarizačný hárok 10_2020

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
360 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2020
Názov

Výskumný/vývojový pracovník – odborná činnosť

Sumarizačný hárok 10_2020

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
4,138 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2020
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť

Sumarizačný hárok 10_2020

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,393 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2020
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Sumarizačný hárok 10/2020 P922

Vlastník dokladu
J.R.G. s.r.o.
Dodávateľ
J.R.G. s.r.o.
Žiadaná suma
2,704 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2020
Názov

Technický pracovník – odborná činnosť

Sumarizačný hárok 10/2020 P922

Vlastník dokladu
J.R.G. s.r.o.
Dodávateľ
J.R.G. s.r.o.
Žiadaná suma
1,294 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2020
Názov

Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou

03 JRG/2020 P922 paušálna sadzba 10/2020

Vlastník dokladu
J.R.G. s.r.o.
Dodávateľ
J.R.G. s.r.o.
Žiadaná suma
481 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

902 Paušálna sadzba na nepriame výdavky

Paušálna sadza na nepriame výdavky 002

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,172 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 12/2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
2,262 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.01.2021
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 12/2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,212 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.01.2021
Názov

Riadenie aktivity

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 12/2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
262 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.01.2021
Názov

Riadenie aktivity

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 11/2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
287 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.12.2020
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 11/2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,091 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.12.2020
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 11/2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
2,702 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.12.2020
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti – odborná činnosť

Sumarizačný hárok 12_2020

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,232 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.01.2021
Názov

Riadenie aktivity

Sumarizačný hárok 12_2020

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
324 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.01.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník – odborná činnosť

Sumarizačný hárok 12_2020

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
3,523 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.01.2021
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť

Sumarizačný hárok 12_2020

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,373 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.01.2021
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Sumarizačný hárok 11/2020 P922

Vlastník dokladu
TATRAVAGÓNKA a.s.
Dodávateľ
TATRAVAGÓNKA a.s.
Žiadaná suma
2,786 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2020
Názov

Technický pracovník – odborná činnosť

Sumarizačný hárok 11/2020 P922

Vlastník dokladu
TATRAVAGÓNKA a.s.
Dodávateľ
TATRAVAGÓNKA a.s.
Žiadaná suma
5,365 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2020
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Sumarizačný hárok 11/2020 P922

Vlastník dokladu
TATRAVAGÓNKA a.s.
Dodávateľ
TATRAVAGÓNKA a.s.
Žiadaná suma
26,202 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2020
Názov

Riadenie aktivity

Sumarizačný hárok 11/2020 P922

Vlastník dokladu
TATRAVAGÓNKA a.s.
Dodávateľ
TATRAVAGÓNKA a.s.
Žiadaná suma
3,847 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2020
Názov

Riadenie aktivity

Sumarizačný hárok 12/2020 P922

Vlastník dokladu
TATRAVAGÓNKA a.s.
Dodávateľ
TATRAVAGÓNKA a.s.
Žiadaná suma
2,844 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.01.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Sumarizačný hárok 12/2020 P922

Vlastník dokladu
TATRAVAGÓNKA a.s.
Dodávateľ
TATRAVAGÓNKA a.s.
Žiadaná suma
18,730 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.01.2021
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Sumarizačný hárok 12/2020 P922

Vlastník dokladu
TATRAVAGÓNKA a.s.
Dodávateľ
TATRAVAGÓNKA a.s.
Žiadaná suma
2,261 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.01.2021
Názov

Technický pracovník – odborná činnosť

Sumarizačný hárok 12/2020 P922

Vlastník dokladu
TATRAVAGÓNKA a.s.
Dodávateľ
TATRAVAGÓNKA a.s.
Žiadaná suma
4,056 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.01.2021
Názov

Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou

ID P922 paušálna sadzba 11-12/2020

Vlastník dokladu
TATRAVAGÓNKA a.s.
Dodávateľ
TATRAVAGÓNKA a.s.
Žiadaná suma
9,914 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

902 Paušálna sadzba na nepriame výdavky

Paušálna sadza na nepriame výdavky 002

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
411 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Riadenie aktivity

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 1/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
338 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.02.2021
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 1/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
586 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.02.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 1/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,816 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.02.2021
Názov

Technický pracovník – odborná činnosť

Sumarizačný hárok 11/2020 P922

Vlastník dokladu
J.R.G. s.r.o.
Dodávateľ
J.R.G. s.r.o.
Žiadaná suma
1,232 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2020
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Sumarizačný hárok 11/2020 P922

Vlastník dokladu
J.R.G. s.r.o.
Dodávateľ
J.R.G. s.r.o.
Žiadaná suma
2,353 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2020
Názov

Technický pracovník – odborná činnosť

Sumarizačný hárok 12/2020 P922

Vlastník dokladu
J.R.G. s.r.o.
Dodávateľ
J.R.G. s.r.o.
Žiadaná suma
900 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.01.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Sumarizačný hárok 12/2020 P922

Vlastník dokladu
J.R.G. s.r.o.
Dodávateľ
J.R.G. s.r.o.
Žiadaná suma
1,763 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.01.2021
Názov

Paušálna sadzba na nepriame výdavky

01 JRG/2021 P922 paušálna sadzba

Vlastník dokladu
J.R.G. s.r.o.
Dodávateľ
J.R.G. s.r.o.
Žiadaná suma
1,423 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Technický pracovník – odborná činnosť

Sumarizačný hárok 01/2021 P922

Vlastník dokladu
J.R.G. s.r.o.
Dodávateľ
J.R.G. s.r.o.
Žiadaná suma
1,048 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.02.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Sumarizačný hárok 01/2021 P922

Vlastník dokladu
J.R.G. s.r.o.
Dodávateľ
J.R.G. s.r.o.
Žiadaná suma
2,189 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.02.2021
Názov

902 Paušálna sadzba na nepriame výdavky

Paušálna sadza na nepriame výdavky 002

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
954 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Riadenie aktivity

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 3/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
231 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2021
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 3/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,070 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 3/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
2,180 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2021
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 2/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
820 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 2/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,704 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2021
Názov

Riadenie aktivity

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 2/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
355 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Sumarizačný hárok 01/2021 P922

Vlastník dokladu
TATRAVAGÓNKA a.s.
Dodávateľ
TATRAVAGÓNKA a.s.
Žiadaná suma
23,173 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2021
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Sumarizačný hárok 01/2021 P922

Vlastník dokladu
TATRAVAGÓNKA a.s.
Dodávateľ
TATRAVAGÓNKA a.s.
Žiadaná suma
2,631 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2021
Názov

Technický pracovník – odborná činnosť

Sumarizačný hárok 01/2021 P922

Vlastník dokladu
TATRAVAGÓNKA a.s.
Dodávateľ
TATRAVAGÓNKA a.s.
Žiadaná suma
4,615 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2021
Názov

Technický pracovník – odborná činnosť

Sumarizačný hárok 02/2021 P922

Vlastník dokladu
TATRAVAGÓNKA a.s.
Dodávateľ
TATRAVAGÓNKA a.s.
Žiadaná suma
5,723 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2021
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Sumarizačný hárok 02/2021 P922

Vlastník dokladu
TATRAVAGÓNKA a.s.
Dodávateľ
TATRAVAGÓNKA a.s.
Žiadaná suma
3,250 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Sumarizačný hárok 02/2021 P922

Vlastník dokladu
TATRAVAGÓNKA a.s.
Dodávateľ
TATRAVAGÓNKA a.s.
Žiadaná suma
26,974 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2021
Názov

Paušálna sadzba na nepriame výdavky

ID P922 paušálna sadzba 01-02/2021

Vlastník dokladu
TATRAVAGÓNKA a.s.
Dodávateľ
TATRAVAGÓNKA a.s.
Žiadaná suma
9,955 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odbornáčinnosť

Sumarizačný hárok 02/2021 P922

Vlastník dokladu
J.R.G. s.r.o.
Dodávateľ
J.R.G. s.r.o.
Žiadaná suma
2,704 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2021
Názov

Technický pracovník – odborná činnosť

Sumarizačný hárok 02/2021 P922

Vlastník dokladu
J.R.G. s.r.o.
Dodávateľ
J.R.G. s.r.o.
Žiadaná suma
1,294 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Sumarizačný hárok 03/2021 P922

Vlastník dokladu
J.R.G. s.r.o.
Dodávateľ
J.R.G. s.r.o.
Žiadaná suma
2,586 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.04.2021
Názov

Technický pracovník – odborná činnosť

Sumarizačný hárok 03/2021 P922

Vlastník dokladu
J.R.G. s.r.o.
Dodávateľ
J.R.G. s.r.o.
Žiadaná suma
1,294 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.04.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Sumarizačný hárok 04/2021 P922

Vlastník dokladu
J.R.G. s.r.o.
Dodávateľ
J.R.G. s.r.o.
Žiadaná suma
2,335 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.05.2021
Názov

Technický pracovník – odborná činnosť

Sumarizačný hárok 04/2021 P922

Vlastník dokladu
J.R.G. s.r.o.
Dodávateľ
J.R.G. s.r.o.
Žiadaná suma
1,059 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.05.2021
Názov

Paušálna sadzba na nepriame výdavky 001

02 JRG/2021 P922 paušálna sadzba

Vlastník dokladu
J.R.G. s.r.o.
Dodávateľ
J.R.G. s.r.o.
Žiadaná suma
1,691 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

902 Paušálna sadzba na nepriame výdavky

902 Paušálna sadzba na nepriame výdavky

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,585 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti – odborná činnosť

Sumarizačný hárok 04_2021

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,532 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2021
Názov

Riadenie aktivity

Sumarizačný hárok 04_2021

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
342 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník – odborná činnosť

Sumarizačný hárok 04_2021

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
4,075 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník – odborná činnosť

Sumarizačný hárok 03_2021

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
2,605 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2021
Názov

Riadenie aktivity

Sumarizačný hárok 03_2021

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
204 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2021
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti – odborná činnosť

Sumarizačný hárok 03_2021

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,811 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2021
Názov

Technický pracovník – odborná činnosť

Sumarizačný hárok 03/2021 P922

Vlastník dokladu
TATRAVAGÓNKA a.s.
Dodávateľ
TATRAVAGÓNKA a.s.
Žiadaná suma
5,761 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.04.2021
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Sumarizačný hárok 03/2021 P922

Vlastník dokladu
TATRAVAGÓNKA a.s.
Dodávateľ
TATRAVAGÓNKA a.s.
Žiadaná suma
3,250 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.04.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Sumarizačný hárok 03/2021 P922

Vlastník dokladu
TATRAVAGÓNKA a.s.
Dodávateľ
TATRAVAGÓNKA a.s.
Žiadaná suma
27,525 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.04.2021
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Sumarizačný hárok 04/2021 P922

Vlastník dokladu
TATRAVAGÓNKA a.s.
Dodávateľ
TATRAVAGÓNKA a.s.
Žiadaná suma
2,659 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Sumarizačný hárok 04/2021 P922

Vlastník dokladu
TATRAVAGÓNKA a.s.
Dodávateľ
TATRAVAGÓNKA a.s.
Žiadaná suma
25,658 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2021
Názov

Technický pracovník – odborná činnosť

Sumarizačný hárok 04/2021 P922

Vlastník dokladu
TATRAVAGÓNKA a.s.
Dodávateľ
TATRAVAGÓNKA a.s.
Žiadaná suma
5,301 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2021
Názov

Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou

ID P922 paušálna sadzba 03-04/2021

Vlastník dokladu
TATRAVAGÓNKA a.s.
Dodávateľ
TATRAVAGÓNKA a.s.
Žiadaná suma
10,523 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

902 Paušálna sadzba na nepriame výdavky

Paušálna sadza na nepriame výdavky 002

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
938 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Riadenie aktivity

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 5/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
253 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 5/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,975 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2021
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 5/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
976 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 4/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,874 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2021
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 4/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
932 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2021
Názov

Riadenie aktivity

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 4/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
242 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2021
Názov

902 Paušálna sadzba na nepriame výdavky

902 Paušálna sadzba na nepriame výdavky

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,804 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Sumarizačný hárok 06_2021

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
4,301 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.07.2021
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti – odborná činnosť

Sumarizačný hárok 06_2021

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,440 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.07.2021
Názov

Riadenie aktivity

Sumarizačný hárok 06_2021

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
320 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.07.2021
Názov

Riadenie aktivity

Sumarizačný hárok 05_2021

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
287 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník – odborná činnosť

Sumarizačný hárok 05_2021

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
4,202 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2021
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti – odborná činnosť

Sumarizačný hárok 05_2021

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,478 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2021
Názov

Riadenie aktivity

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 7/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
274 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.08.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 7/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
2,967 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.08.2021
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 7/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,056 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.08.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 6/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
3,698 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2021
Názov

Riadenie aktivity

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 6/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
274 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2021
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 6/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,056 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2021
Názov

902 Paušálna sadzba na nepriame výdavky

Paušálna sadza na nepriame výdavky 002

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,399 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Sumarizačný hárok 07_2021

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
3,483 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.08.2021
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti – odborná činnosť

Sumarizačný hárok 07_2021

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,530 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.08.2021
Názov

Riadenie aktivity

Sumarizačný hárok 07_2021

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
279 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.08.2021
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti – odborná činnosť

Sumarizačný hárok 08_2021

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,286 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.09.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Sumarizačný hárok 08_2021

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
3,251 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.09.2021
Názov

Riadenie aktivity

Sumarizačný hárok 08_2021

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
315 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.09.2021
Názov

902 Paušálna sadzba na nepriame výdavky

902 Paušálna sadzba na nepriame výdavky

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,522 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Technický pracovník – odborná činnosť

Sumarizačný hárok 06/2021 P922

Vlastník dokladu
TATRAVAGÓNKA a.s.
Dodávateľ
TATRAVAGÓNKA a.s.
Žiadaná suma
4,879 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.07.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Sumarizačný hárok 06/2021 P922

Vlastník dokladu
TATRAVAGÓNKA a.s.
Dodávateľ
TATRAVAGÓNKA a.s.
Žiadaná suma
27,131 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.07.2021
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Sumarizačný hárok 06/2021 P922

Vlastník dokladu
TATRAVAGÓNKA a.s.
Dodávateľ
TATRAVAGÓNKA a.s.
Žiadaná suma
3,102 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.07.2021
Názov

Paušálna sadzba na nepriame výdavky

ID P922 paušálna sadzba 05-06/2021

Vlastník dokladu
TATRAVAGÓNKA a.s.
Dodávateľ
TATRAVAGÓNKA a.s.
Žiadaná suma
10,702 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Technický pracovník – odborná činnosť

Sumarizačný hárok 05/2021 P922

Vlastník dokladu
TATRAVAGÓNKA a.s.
Dodávateľ
TATRAVAGÓNKA a.s.
Žiadaná suma
5,677 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2021
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Sumarizačný hárok 05/2021 P922

Vlastník dokladu
TATRAVAGÓNKA a.s.
Dodávateľ
TATRAVAGÓNKA a.s.
Žiadaná suma
2,786 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Sumarizačný hárok 05/2021 P922

Vlastník dokladu
TATRAVAGÓNKA a.s.
Dodávateľ
TATRAVAGÓNKA a.s.
Žiadaná suma
27,772 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2021
Názov

902 Paušálna sadzba na nepriame výdavky

902 Paušálna sadzba na nepriame výdavky

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
418 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

902 Paušálna sadzba na nepriame výdavky

902 Paušálna sadzba na nepriame výdavky

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,951 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť

Sumarizačný hárok 05b_2020

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,393 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2020
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť

Sumarizačný hárok 04b_2020

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,393 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.05.2020
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti – odborná činnosť

Sumarizačný hárok 02_2021

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,636 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2021
Názov

Riadenie aktivity

Sumarizačný hárok 02_2021

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
411 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník – odborná činnosť

Sumarizačný hárok 02_2021

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
4,264 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2021
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti – odborná činnosť

Sumarizačný hárok 01_2021

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
889 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník – odborná činnosť

Sumarizačný hárok 01_2021

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
3,979 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2021
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť

Sumarizačný hárok 01_2021

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,393 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2021
Názov

Riadenie aktivity

Sumarizačný hárok 01_2021

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
436 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2021
Názov

902 Paušálna sadzba na nepriame výdavky

902 Paušálna sadzba na nepriame výdavky

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
968 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 9/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,056 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.10.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 9/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
2,492 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.10.2021
Názov

902 Paušálna sadzba na nepriame výdavky

Paušálna sadza na nepriame výdavky 002

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,065 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Riadenie aktivity

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 8/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
274 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2021
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 8/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,056 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 8/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
2,222 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Sumarizačný hárok 08/2021 P922

Vlastník dokladu
TATRAVAGÓNKA a.s.
Dodávateľ
TATRAVAGÓNKA a.s.
Žiadaná suma
22,509 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2021
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Sumarizačný hárok 08/2021 P922

Vlastník dokladu
TATRAVAGÓNKA a.s.
Dodávateľ
TATRAVAGÓNKA a.s.
Žiadaná suma
3,176 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2021
Názov

Technický pracovník – odborná činnosť

Sumarizačný hárok 08/2021 P922

Vlastník dokladu
TATRAVAGÓNKA a.s.
Dodávateľ
TATRAVAGÓNKA a.s.
Žiadaná suma
4,650 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2021
Názov

Paušálna sadzba na nepriame výdavky

ID P922 paušálna sadzba 07-08/2021

Vlastník dokladu
TATRAVAGÓNKA a.s.
Dodávateľ
TATRAVAGÓNKA a.s.
Žiadaná suma
8,789 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Technický pracovník – odborná činnosť

Sumarizačný hárok 07/2021 P922

Vlastník dokladu
TATRAVAGÓNKA a.s.
Dodávateľ
TATRAVAGÓNKA a.s.
Žiadaná suma
4,381 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.08.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Sumarizačný hárok 07/2021 P922

Vlastník dokladu
TATRAVAGÓNKA a.s.
Dodávateľ
TATRAVAGÓNKA a.s.
Žiadaná suma
21,659 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.08.2021
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Sumarizačný hárok 07/2021 P922

Vlastník dokladu
TATRAVAGÓNKA a.s.
Dodávateľ
TATRAVAGÓNKA a.s.
Žiadaná suma
2,216 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.08.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

ID 0000004696 10/2021 P922

Vlastník dokladu
TATRAVAGÓNKA a.s.
Dodávateľ
TATRAVAGÓNKA a.s.
Žiadaná suma
26,067 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2021
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

ID 0000004696 10/2021 P922

Vlastník dokladu
TATRAVAGÓNKA a.s.
Dodávateľ
TATRAVAGÓNKA a.s.
Žiadaná suma
3,250 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2021
Názov

Riadenie aktivity

ID 0000004696 10/2021 P922

Vlastník dokladu
TATRAVAGÓNKA a.s.
Dodávateľ
TATRAVAGÓNKA a.s.
Žiadaná suma
4,045 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2021
Názov

Technický pracovník – odborná činnosť

ID 0000004696 10/2021 P922

Vlastník dokladu
TATRAVAGÓNKA a.s.
Dodávateľ
TATRAVAGÓNKA a.s.
Žiadaná suma
5,331 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2021
Názov

Paušálna sadzba na nepriame výdavky

ID P922 paušálna sadzba 09-10/2021

Vlastník dokladu
TATRAVAGÓNKA a.s.
Dodávateľ
TATRAVAGÓNKA a.s.
Žiadaná suma
11,075 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

ID 0000004672 09/2021 P922

Vlastník dokladu
TATRAVAGÓNKA a.s.
Dodávateľ
TATRAVAGÓNKA a.s.
Žiadaná suma
2,364 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.10.2021
Názov

Technický pracovník – odborná činnosť

ID 0000004672 09/2021 P922

Vlastník dokladu
TATRAVAGÓNKA a.s.
Dodávateľ
TATRAVAGÓNKA a.s.
Žiadaná suma
5,165 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.10.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

ID 0000004672 09/2021 P922

Vlastník dokladu
TATRAVAGÓNKA a.s.
Dodávateľ
TATRAVAGÓNKA a.s.
Žiadaná suma
23,936 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.10.2021
Názov

Riadenie aktivity

ID 0000004672 09/2021 P922

Vlastník dokladu
TATRAVAGÓNKA a.s.
Dodávateľ
TATRAVAGÓNKA a.s.
Žiadaná suma
3,672 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.10.2021
Názov

902 Paušálna sadzba na nepriame výdavky

902 Paušálna sadzba na nepriame výdavky

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,868 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

902 Paušálna sadzba na nepriame výdavky

902 Paušálna sadzba na nepriame výdavky

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,618 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

902 Paušálna sadzba na nepriame výdavky

Paušálna sadza na nepriame výdavky 002

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,116 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

902 Paušálna sadzba na nepriame výdavky

902 Paušálna sadzba na nepriame výdavky

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
726 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušálna sadzba na nepriame výdavky

ID P922 paušálna sadzba 11-12/2021

Vlastník dokladu
TATRAVAGÓNKA a.s.
Dodávateľ
TATRAVAGÓNKA a.s.
Žiadaná suma
9,464 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Riadenie aktivity

ID 0000004722 12/2021 P922

Vlastník dokladu
TATRAVAGÓNKA a.s.
Dodávateľ
TATRAVAGÓNKA a.s.
Žiadaná suma
2,876 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.01.2022
Názov

Technický pracovník – odborná činnosť

ID 0000004722 12/2021 P922

Vlastník dokladu
TATRAVAGÓNKA a.s.
Dodávateľ
TATRAVAGÓNKA a.s.
Žiadaná suma
4,056 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.01.2022
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

ID 0000004722 12/2021 P922

Vlastník dokladu
TATRAVAGÓNKA a.s.
Dodávateľ
TATRAVAGÓNKA a.s.
Žiadaná suma
1,696 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.01.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

ID 0000004722 12/2021 P922

Vlastník dokladu
TATRAVAGÓNKA a.s.
Dodávateľ
TATRAVAGÓNKA a.s.
Žiadaná suma
18,765 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.01.2022
Názov

Riadenie aktivity

ID 0000004712 11/2021 P922

Vlastník dokladu
TATRAVAGÓNKA a.s.
Dodávateľ
TATRAVAGÓNKA a.s.
Žiadaná suma
3,754 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

ID 0000004712 11/2021 P922

Vlastník dokladu
TATRAVAGÓNKA a.s.
Dodávateľ
TATRAVAGÓNKA a.s.
Žiadaná suma
24,055 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2021
Názov

Technický pracovník – odborná činnosť

ID 0000004712 11/2021 P922

Vlastník dokladu
TATRAVAGÓNKA a.s.
Dodávateľ
TATRAVAGÓNKA a.s.
Žiadaná suma
5,233 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2021
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

ID 0000004712 11/2021 P922

Vlastník dokladu
TATRAVAGÓNKA a.s.
Dodávateľ
TATRAVAGÓNKA a.s.
Žiadaná suma
2,659 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2021
Názov

902 Paušálna sadzba na nepriame výdavky

Paušálna sadza na nepriame výdavky 002

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,186 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušálna sadzba na nepriame výdavky

ID P922 paušálna sadzba 09/2022

Vlastník dokladu
TATRAVAGÓNKA a.s.
Dodávateľ
TATRAVAGÓNKA a.s.
Žiadaná suma
3,981 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

ID 0000004890 092022 P922

Vlastník dokladu
TATRAVAGÓNKA a.s.
Dodávateľ
TATRAVAGÓNKA a.s.
Žiadaná suma
23,201 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Riadenie aktivity

ID 0000004890 092022 P922

Vlastník dokladu
TATRAVAGÓNKA a.s.
Dodávateľ
TATRAVAGÓNKA a.s.
Žiadaná suma
3,339 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Vykonanie skúšok 4 typov nákladných železničných vozňov

Faktúra za skúšky VUKV

Vlastník dokladu
TATRAVAGÓNKA a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
269,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.12.2023
Názov

Vykonanie skúšok 4 typov nákladných železničných vozňov

Faktúra za skúšky VUKV

Vlastník dokladu
TATRAVAGÓNKA a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
404,300 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.12.2023
Názov

Riadenie aktivity

ID 0000004905 102022 P922

Vlastník dokladu
TATRAVAGÓNKA a.s.
Dodávateľ
TATRAVAGÓNKA a.s.
Žiadaná suma
4,045 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

ID 0000004905 102022 P922

Vlastník dokladu
TATRAVAGÓNKA a.s.
Dodávateľ
TATRAVAGÓNKA a.s.
Žiadaná suma
28,002 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2022
Názov

Riadenie aktivity

ID 0000004932 122022 P922

Vlastník dokladu
TATRAVAGÓNKA a.s.
Dodávateľ
TATRAVAGÓNKA a.s.
Žiadaná suma
3,104 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2023
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

ID 0000004932 122022 P922

Vlastník dokladu
TATRAVAGÓNKA a.s.
Dodávateľ
TATRAVAGÓNKA a.s.
Žiadaná suma
19,853 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2023
Názov

Paušálna sadzba na nepriame výdavky

ID P922 paušálna sadzba 10-12/2022

Vlastník dokladu
TATRAVAGÓNKA a.s.
Dodávateľ
TATRAVAGÓNKA a.s.
Žiadaná suma
12,581 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Riadenie aktivity

ID 0000004913 112022 P92

Vlastník dokladu
TATRAVAGÓNKA a.s.
Dodávateľ
TATRAVAGÓNKA a.s.
Žiadaná suma
3,600 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

ID 0000004913 112022 P92

Vlastník dokladu
TATRAVAGÓNKA a.s.
Dodávateľ
TATRAVAGÓNKA a.s.
Žiadaná suma
25,266 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2022
Názov

902 Paušálna sadzba na nepriame výdavky

Paušálna sadza na nepriame výdavky 002

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
342 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Subjekt Suma celkom Vrátená suma Suma na vymáhanie Typ Stav
Subjekt

TATRAVAGÓNKA a.s.

Suma celkom
18,089 €
Vrátená suma
18,089 €
Suma na vymáhanie
18,089 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt

TATRAVAGÓNKA a.s.

Suma celkom
4,254,503 €
Vrátená suma
-
Suma na vymáhanie
1,926,239 €
Typ
Ďalšie nezrovnalost…
Stav
Počiatočné preverov…
Subjekt
-
Suma celkom
32,327 €
Vrátená suma
-
Suma na vymáhanie
32,327 €
Typ
Ďalšie nezrovnalost…
Stav
Zistenie nezrovnalo…
Názov IČO
Názov
Žilinská univerzita v Žiline
IČO
00397563
Názov
Slovenská technická univerzita v Bratislave
IČO
00397687
Názov
TATRAVAGÓNKA a.s.
IČO
31699847
Názov
J.R.G. s.r.o.
IČO
43838651
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.