Popis projektu

Slovenská softvérová spoločnosť Brainware s.r.o. je progresívne sa rozvíjajúca firma, ktorá ťaží primárne zo svojich kvalitných ľudských zdrojov. Jej veľkosť, nastavené vnútorné procesy a personálne zloženie je vhodné pre rozvoj kľúčovej aplikácie YesElf v dynamicky sa rozvíjajúcom odvetví user onboardingu. Ide o oblasť zlepšovania užívateľského zážitku, sprevádzania používateľa vo webovej aplikácii s cieľom zlepšenia užívateľského komfortu, využitia všetkých dostupných služieb a funkcií webovej aplikácie a odstránenia chybovosti pri používaní.

Cieľom projektu je podpora kreativity a inovácií v spoločnosti Brainware s.r.o., ktorá pôsobí v oblasti kreatívneho priemyslu v Bratislave. 

Čiastkovým cieľom projektu je prostredníctvom naplánovaných činností v hlavnej aktivite projektu inovácia softvérového produktu YesElf, ktorá bude dosiahnutá inovačným spojením analytického modulu s prediktívnym a samoučiacim sa algoritmom  a naprogramovaných softvérových modulov za účelom pridania nových funkcionalít plánovaných v oblasti user onboardingu. Toto inovačné spojenie dostane softvérový produkt YesElf na novú technologickú úroveň, ktorá jej pomôže presadiť sa na globálnom trhu IKT služieb.

Uplatnenie aplikácie na globálnom trhu  bude podporené doplnkovými činnosťami zahŕňajúcimi  globálne marketingové aktivity, zavádzanie nástrojov elektronického podnikania a zvyšovaním zručností a kompetencií zamestnancov spoločnosti  Brainware s.r.o. v oblasti kreatívneho priemyslu a user onboardingu. 

Viac
Subjekt
Brainware s. r. o.
Miesta realizácie
Bratislava - mestská časť Ružinov
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.05.2018 - 01.04.2019
Celková suma
206,170 €
Vlastné zdroje
103,085 €
Vyčerpané z projektu
168,276 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Integrovaná infraštruktúra

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Rozvoj MSP v kreatívnom priemysle
Typ
Podpora kreatívneho…
Plánovaný začiatok
01.05.2018
Skutočný začiatok
25.05.2018
Plánovaný koniec
01.04.2019
Skutočný koniec
30.04.2019
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
25.05.2018
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
30.04.2019
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet podporených MSP prevádzkovaných osobami zo znevýhodnených sociálnych skupín
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet podporených nových podnikov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (podniky)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet inovovaných procesov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet novovytvorených pracovných miest obsadených osobami zo znevýhodnených sociálnych skupín
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (FTE)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Nárast zamestnanosti v podporovaných podnikoch
Hodnota
2,0 (FTE)
Cieľ
2,0 (FTE)
Naposledy aktualizované
16.12.2021
Riziko
-
Názov
Počet podnikov, ktoré dostávajú granty
Hodnota
1,0 (podniky)
Cieľ
1,0 (podniky)
Naposledy aktualizované
16.12.2021
Riziko
-
Názov
Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu s cieľom predstaviť výrobky, ktoré sú pre firmu nové
Hodnota
1,0 (podniky)
Cieľ
1,0 (podniky)
Naposledy aktualizované
16.12.2021
Riziko
-
Názov
Počet produktov, ktoré sú pre firmu nové
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
16.12.2021
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Propagačné predmety pre podporu softvérového produktu YesElf

FA_Marketinger_2018395

Vlastník dokladu
Brainware s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,417 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.09.2018
Názov

Príprava internetového blogu a písanie príspevkov - aktívny marketingový nástroj pre oblasť softwarových riešení

FA_Marketinger_2018395

Vlastník dokladu
Brainware s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
672 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.09.2018
Názov

Reklamný rozpočet pre reklamu na sociálnych sieťach

FA_Marketinger_2018395

Vlastník dokladu
Brainware s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
379 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.09.2018
Názov

Správa marketingových kampaní na sociálnych sieťach

FA_Marketinger_2018395

Vlastník dokladu
Brainware s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
862 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.09.2018
Názov

Marketingové služby

FA_Marketinger_2018395

Vlastník dokladu
Brainware s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,608 €
Schválené na preplatenie
3,608 €
Realizácia
25.09.2018
Názov

MS 2 1800 Elektricky výškovo nastaviteľný stôl

FA_zalohova_TopOffice

Vlastník dokladu
Brainware s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,202 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2018
Názov

Produktový mentoring a koucing

FA_Deal Factory_18VF0082

Vlastník dokladu
Brainware s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,160 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.10.2018
Názov

Produktový mentoring a koucing

FA_Deal Factory_18VF0082

Vlastník dokladu
Brainware s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,800 €
Schválené na preplatenie
1,800 €
Realizácia
12.10.2018
Názov

2 x VIP účasť na konf. Marketing that Sells 2018

FA_Inform_20180395

Vlastník dokladu
Brainware s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
720 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.11.2018
Názov

2 x VIP účasť na konf. Marketing that Sells 2018

FA_Inform_20180395

Vlastník dokladu
Brainware s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
600 €
Schválené na preplatenie
600 €
Realizácia
12.11.2018
Názov

2x VIP účasť na konferencii New Visions in HR 2018

FA_Inform_20180249

Vlastník dokladu
Brainware s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
720 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.10.2018
Názov

2x VIP účasť na konferencii New Visions in HR 2018

FA_Inform_20180249

Vlastník dokladu
Brainware s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
600 €
Schválené na preplatenie
600 €
Realizácia
23.10.2018
Názov

Produktový mentoring a koucing

FA_Deal Factory_18VF0083

Vlastník dokladu
Brainware s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,160 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.10.2018
Názov

Produktový mentoring a koucing

FA_Deal Factory_18VF0083

Vlastník dokladu
Brainware s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,800 €
Schválené na preplatenie
1,800 €
Realizácia
26.10.2018
Názov

finalizácia návrhu metód za účelom špecifikácie stavov používateľ, tvorba modelov a overenie navrhnutých metód, začiatok overovania metód na vzorovej aplikácií a zapracovanie zmien za obdobie 22.10.-21.11.2018

FA_STU_0701024318

Vlastník dokladu
Brainware s. r. o.
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
4,800 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.12.2018
Názov

finalizácia návrhu metód za účelom špecifikácie stavov používateľ, tvorba modelov a overenie navrhnutých metód, začiatok overovania metód na vzorovej aplikácií a zapracovanie zmien za obdobie 22.10.-21.11.2018

FA_STU_0701024318

Vlastník dokladu
Brainware s. r. o.
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
4,000 €
Schválené na preplatenie
4,000 €
Realizácia
12.12.2018
Názov

Programátorske služby - softvérový modul pre reporting a získavania štatistických dát

FA_PuzzleCRM_201812002

Vlastník dokladu
Brainware s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
20,880 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Programátorske služby - softvérový modul pre reporting a získavania štatistických dát

FA_PuzzleCRM_201812002

Vlastník dokladu
Brainware s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
17,400 €
Schválené na preplatenie
17,400 €
Realizácia
28.12.2018
Názov

Produktový mentoring a koucing

FA_DealFactory_18VF0070

Vlastník dokladu
Brainware s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,160 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.09.2018
Názov

Produktový mentoring a koucing

FA_DealFactory_18VF0070

Vlastník dokladu
Brainware s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,800 €
Schválené na preplatenie
1,800 €
Realizácia
25.09.2018
Názov

Príprava internetového blogu a písanie príspevkov - aktívny marketingový nástroj pre oblasť softwarových riešení

FA_Marketinger_2018541

Vlastník dokladu
Brainware s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,170 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.01.2019
Názov

Reklamný rozpočet pre reklamu na sociálnych sieťach

FA_Marketinger_2018541

Vlastník dokladu
Brainware s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
126 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.01.2019
Názov

Správa marketingových kampaní na sociálnych sieťach

FA_Marketinger_2018541

Vlastník dokladu
Brainware s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
812 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.01.2019
Názov

Marketingové služby

FA_Marketinger_2018541

Vlastník dokladu
Brainware s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,757 €
Schválené na preplatenie
1,757 €
Realizácia
08.01.2019
Názov

"Pay per click " kontextová reklama a youtube reklama – reklamý rozpočet

FA_Marketinger_2018310

Vlastník dokladu
Brainware s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
480 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.08.2018
Názov

Propagačné predmety pre podporu softvérového produktu YesElf

FA_Marketinger_2018310

Vlastník dokladu
Brainware s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,080 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.08.2018
Názov

Príprava internetového blogu a písanie príspevkov - aktívny marketingový nástroj pre oblasť softwarových riešení

FA_Marketinger_2018310

Vlastník dokladu
Brainware s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
240 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.08.2018
Názov

Správa marketingových kampaní na sociálnych sieťach

FA_Marketinger_2018310

Vlastník dokladu
Brainware s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
240 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.08.2018
Názov

Tvorba propagačného videa s prvkami inštruktáže

FA_Marketinger_2018310

Vlastník dokladu
Brainware s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,017 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.08.2018
Názov

Marketingové služby

FA_Marketinger_2018310

Vlastník dokladu
Brainware s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,628 €
Schválené na preplatenie
6,628 €
Realizácia
15.08.2018
Názov

Reklama a sponzorované články v internetových médiách

FA_Marketinger_2018434

Vlastník dokladu
Brainware s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,400 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.10.2018
Názov

Príprava internetového blogu a písanie príspevkov - aktívny marketingový nástroj pre oblasť softwarových riešení

FA_Marketinger_2018434

Vlastník dokladu
Brainware s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
642 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.10.2018
Názov

Reklamný rozpočet pre reklamu na sociálnych sieťach

FA_Marketinger_2018434

Vlastník dokladu
Brainware s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
624 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.10.2018
Názov

Správa marketingových kampaní na sociálnych sieťach

FA_Marketinger_2018434

Vlastník dokladu
Brainware s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
857 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.10.2018
Názov

Marketingové služby

FA_Marketinger_2018434

Vlastník dokladu
Brainware s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,769 €
Schválené na preplatenie
3,769 €
Realizácia
26.10.2018
Názov

produktový mentoring a koucing

FA_Deal Factory_18VF0061

Vlastník dokladu
Brainware s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,160 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.08.2018
Názov

produktový mentoring a koucing

FA_Deal Factory_18VF0061

Vlastník dokladu
Brainware s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,800 €
Schválené na preplatenie
1,800 €
Realizácia
21.08.2018
Názov

Produktový mentoring a koucing

FA_Deal Factory_18VF0091

Vlastník dokladu
Brainware s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,160 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.01.2019
Názov

Produktový mentoring a koucing

FA_Deal Factory_18VF0091

Vlastník dokladu
Brainware s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,800 €
Schválené na preplatenie
1,800 €
Realizácia
30.01.2019
Názov

3 ks Kancelárska stolička 1700 SYN RENÉ NET BLACK bez príslušenstva "BN" BONDAI AR 08 nastaviteľné v 3 smeroch

FA_zalohova_Lemimax

Vlastník dokladu
Brainware s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
438 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.05.2018
Názov

Dokončenie overovania metód na vzorovej aplikácii a zapracovanie zmien, zber údajov za obdobie 22.11.-21.12.2018

FA_STU_0701026718

Vlastník dokladu
Brainware s. r. o.
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
5,400 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.01.2019
Názov

Dokončenie overovania metód na vzorovej aplikácii a zapracovanie zmien, zber údajov za obdobie 22.11.-21.12.2018

FA_STU_0701026718

Vlastník dokladu
Brainware s. r. o.
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
4,500 €
Schválené na preplatenie
4,500 €
Realizácia
22.01.2019
Názov

Reklama a sponzorované články v internetových médiách

FA_Marketinger_2019004

Vlastník dokladu
Brainware s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,200 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.01.2019
Názov

Reklama a sponzorované články v internetových médiách

FA_Marketinger_2019004

Vlastník dokladu
Brainware s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,874 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.01.2019
Názov

Reklama a sponzorované články v internetových médiách

FA_Marketinger_2019004

Vlastník dokladu
Brainware s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
780 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.01.2019
Názov

Reklama a sponzorované články v internetových médiách

FA_Marketinger_2019004

Vlastník dokladu
Brainware s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,320 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.01.2019
Názov

Reklamný rozpočet pre reklamu na sociálnych sieťach

FA_Marketinger_2019004

Vlastník dokladu
Brainware s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
34 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.01.2019
Názov

Správa marketingových kampaní na sociálnych sieťach

FA_Marketinger_2019004

Vlastník dokladu
Brainware s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
144 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.01.2019
Názov

Marketingové služby

FA_Marketinger_2019004

Vlastník dokladu
Brainware s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,460 €
Schválené na preplatenie
4,460 €
Realizácia
31.01.2019
Názov

produktový mentoring a koucing

FA_Deal Factory_18VF0069

Vlastník dokladu
Brainware s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,160 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.09.2018
Názov

produktový mentoring a koucing

FA_Deal Factory_18VF0069

Vlastník dokladu
Brainware s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,800 €
Schválené na preplatenie
1,800 €
Realizácia
25.09.2018
Názov

2 x VIP účasť na konf. Daily Web 2018

FA_Inform_20180491

Vlastník dokladu
Brainware s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
720 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.12.2018
Názov

2 x VIP účasť na konf. Daily Web 2018

FA_Inform_20180491

Vlastník dokladu
Brainware s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
600 €
Schválené na preplatenie
600 €
Realizácia
12.12.2018
Názov

Príprava internetového blogu a písanie príspevkov - aktívny marketingový nástroj pre oblasť softwarových riešení

FA_Marketinger_2018498

Vlastník dokladu
Brainware s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,962 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.11.2018
Názov

Reklamný rozpočet pre reklamu na sociálnych sieťach

FA_Marketinger_2018498

Vlastník dokladu
Brainware s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
74 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.11.2018
Názov

Správa marketingových kampaní na sociálnych sieťach

FA_Marketinger_2018498

Vlastník dokladu
Brainware s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
877 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.11.2018
Názov

Marketingové služby

FA_Marketinger_2018498

Vlastník dokladu
Brainware s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,267 €
Schválené na preplatenie
1,267 €
Realizácia
28.11.2018
Názov

Produktový mentoring a koucing

FA_Deal Factory_18VF0093

Vlastník dokladu
Brainware s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,440 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.11.2018
Názov

Produktový mentoring a koucing

FA_Deal Factory_18VF0093

Vlastník dokladu
Brainware s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,200 €
Schválené na preplatenie
1,200 €
Realizácia
23.11.2018
Názov

technický návrh a implementácia zberu dát, návrh metód za účelom identifikácie stavov používateľa za obdobie 21.09.-19.10.2018

FA_STU_0701022418

Vlastník dokladu
Brainware s. r. o.
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
4,200 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.11.2018
Názov

technický návrh a implementácia zberu dát, návrh metód za účelom identifikácie stavov používateľa za obdobie 21.09.-19.10.2018

FA_STU_0701022418

Vlastník dokladu
Brainware s. r. o.
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
3,500 €
Schválené na preplatenie
3,500 €
Realizácia
03.11.2018
Názov

2x VIP účasť na konferencii Marketing Live 2018

FA_Inform_20180150

Vlastník dokladu
Brainware s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
720 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.04.2018
Názov

2x VIP účasť na konferencii Marketing Live 2018

FA_Inform_20180150

Vlastník dokladu
Brainware s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
600 €
Schválené na preplatenie
600 €
Realizácia
25.04.2018
Názov

Programátorské služby - ostatné podporné softvérové funkcionality pre emial formuláre, administrácia šablón, kontextový help a notifikácie

FA_PuzzleCRM_201904002

Vlastník dokladu
Brainware s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
18,270 €
Schválené na preplatenie
18,270 €
Realizácia
09.05.2019
Názov

Programátorské sluižby - softvér pre administráciu sprievodcov

FA_PuzzleCRM_201903001

Vlastník dokladu
Brainware s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13,800 €
Schválené na preplatenie
13,800 €
Realizácia
17.04.2019
Názov

Programátorské služby - softvér pre správu používateľov, používateľský profil, zabezpečenie

FA_PuzzleCRM_201902001

Vlastník dokladu
Brainware s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
18,250 €
Schválené na preplatenie
18,250 €
Realizácia
01.04.2019
Názov

Programátorske služby - UX redesign, použiteľnosť aplikácie, používateľské testovanie a implementácia zmien

FA_PuzzleCRM_201901002

Vlastník dokladu
Brainware s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
16,500 €
Schválené na preplatenie
16,500 €
Realizácia
18.02.2019
Názov

Elektrický výškovo nastaviteľný stôl

FA_TopOffice

Vlastník dokladu
Brainware s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,897 €
Schválené na preplatenie
1,897 €
Realizácia
08.06.2018
Názov

Marketingové služby

FA_Marketinger_2019068

Vlastník dokladu
Brainware s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,135 €
Schválené na preplatenie
2,135 €
Realizácia
20.03.2019
Názov

Marketingové služby

FA_Marketinger_2019159

Vlastník dokladu
Brainware s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,575 €
Schválené na preplatenie
1,575 €
Realizácia
14.05.2019
Názov

Marketingové služby

FA_Marketinger_2019101

Vlastník dokladu
Brainware s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,078 €
Schválené na preplatenie
2,078 €
Realizácia
09.04.2019
Názov

Ukončenie zberu výstupov, spracovanie dát za obdobie 31.12.2018 - 21.01.2019

FA_STU_0701000919

Vlastník dokladu
Brainware s. r. o.
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
4,500 €
Schválené na preplatenie
4,500 €
Realizácia
18.02.2019
Názov

Kancelárska stolička - 3ks

FA_Lemimax

Vlastník dokladu
Brainware s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
340 €
Schválené na preplatenie
340 €
Realizácia
25.06.2018
Názov

Marketingové služby

FA_Marketinger_2019160

Vlastník dokladu
Brainware s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,495 €
Schválené na preplatenie
1,495 €
Realizácia
11.07.2019
Názov

Výsledné spracovanie dát a ukončenie projektu za obdobie 22.01.2019 - 15.02.2019

FA_STU_0701003119

Vlastník dokladu
Brainware s. r. o.
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
4,500 €
Schválené na preplatenie
4,500 €
Realizácia
26.03.2019
Názov

Early Stage Startup (Happy Bird)

FA_Startup Events UG_782428189

Vlastník dokladu
Brainware s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
399 €
Schválené na preplatenie
399 €
Realizácia
20.06.2018
Názov

Prenájom 2ks MS Azure serverov podľa špecifikácie za obdobie 04/2019

FA_PuzzleCRM_201904004

Vlastník dokladu
Brainware s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,810 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2019
Názov

Implementácia internetovej platobnej brány

FA_Marketinger_2019161

Vlastník dokladu
Brainware s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,650 €
Schválené na preplatenie
6,650 €
Realizácia
23.07.2019
Názov

Startup Exhibitor for People Matters TechHR 2019

FA_People Matters_PM/BR/012019/1070

Vlastník dokladu
Brainware s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,294 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.01.2019
Názov

Prenájom 2ks MS Azure serverov podľa špecifikácie za obdobie 01/2019 - 03/2019

FA_PuzzleCRM_201904003

Vlastník dokladu
Brainware s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,429 €
Schválené na preplatenie
8,429 €
Realizácia
10.06.2019
Názov

User onboarding školenie

FA_Bizbuilders_422019

Vlastník dokladu
Brainware s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,992 €
Schválené na preplatenie
1,992 €
Realizácia
11.07.2019
Názov

Alpha Exhibitor Package

FA_Connected Intelligence_0012459

Vlastník dokladu
Brainware s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
995 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.06.2018
Názov

Cestovný príkaz

CP_012019_London

Vlastník dokladu
Brainware s. r. o.
Dodávateľ
Brainware s. r. o.
Žiadaná suma
177 €
Schválené na preplatenie
177 €
Realizácia
14.02.2019
Názov IČO
Názov
Slovenská technická univerzita v Bratislave
IČO
00397687
Názov
Brainware s. r. o.
IČO
47229616
Názov
lemiMAX s.r.o.
IČO
45549711
Názov
Puzzle CRM s.r.o.
IČO
51060990
Názov
Marketinger s. r. o.
IČO
48013145
Názov
Deal Factory s. r. o.
IČO
51231417
Názov
TOP OFFICE s.r.o.
IČO
36355160
Názov
In Form Slovakia, s.r.o.
IČO
36695793
Názov
BizBuilders s.r.o.
IČO
47663758
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.