Popis projektu

Predkladaný projekt je komplementárny k projektu H 2020  MEACTOS, ktorý  bol schválený v rámci výzvy EURATOM Fission 2016-2017 v oblasti NFRP-1: TOPIC : Continually improving safety and reliability of Generation II and III reactors.  (Type of action: Research and Innovation action (RIA)) na dobu 48 mesiacov (2017-2021). Číslo projektu: 755151.

Cieľom projektu MEACTOS (Mitigating Environmentally-Assisted Cracking Through Optimisation of Surface Condition) sú nasledovné úlohy

  1. Vyvinúť a optimalizovať proces úpravy povrchov pre jadrové technológie, ktoré by spĺňali náročné požiadavky najmä v oblasti odolnosti voči koróznemu praskaniu v nepriaznivých prostrediach.
  2. Aplikovať pokročilé testovanie a analýzy povrchov vybraných konštrukčných materiálov s cieľom zvýšiť bezpečnosť a prevádzkovateľnosť ľahkovodných jadrových reaktorov.

Aktivita 1 bude rozdelená do 2 podaktivít. 15 % rozsahu výskumných činností  aktivít projektu sa bude realizovať v Bratislave v rámci osobitnej podkapitoly 1 a 85% rozsahu výskumných aktivít na Detašovanom pracovisku UJFI v Jaslovských Bohuniciach v rámci podkapitoly 2.

  • Merania koróznej vrstvy materiálov pomocou Mössbauerovej spektroskopie ako aj defektov vakančného typu pomocou techník Pozitrónovej anihilačnej spektroskopie v laboratóriách UJFI FEI STU.

  • Analýzy povrchov materiálov pomocou Nanoindentácie a  Scanning electron microscopy na Detašovanom pracovisku UJFI FEI STU v Jaslovských Bohuniciach.
  • Merania mikro a nanotvrdosti povrchov pomocou nanoindentora na Detašovanom pracovisku UJFI FEI STU v Jaslovských Bohuniciach.

Viac
Subjekt
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Miesta realizácie
Jaslovské Bohunice
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.03.2019 - 01.03.2023
Celková suma
206,092 €
Vlastné zdroje
10,305 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Integrovaná infraštruktúra
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Povrchová a podpovrchová analýza vybran…
Typ
Synergické a komple…
Plánovaný začiatok
01.03.2019
Skutočný začiatok
01.03.2019
Plánovaný koniec
01.03.2023
Skutočný koniec
31.03.2023
Názov
Povrchová a podpovrchová analýza vybran…
Typ
Synergické a komple…
Plánovaný začiatok
01.03.2019
Skutočný začiatok
01.03.2019
Plánovaný koniec
01.03.2023
Skutočný koniec
31.03.2023
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.03.2019
Skutočný začiatok
01.03.2019
Plánovaný koniec
01.03.2023
Skutočný koniec
31.03.2023
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Finančná podpora poskytnutá na podporu a registráciu práv duševného vlastníctva
Hodnota
-
Cieľ
0 €
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Finančná podpora v rámci komplementárneho financovania schválených projektov Horizontu 2020 so slovenskou účasťou z OP VaI
Hodnota
32,572 €
Cieľ
34,875 €
Naposledy aktualizované
11.05.2023
Riziko
-
Názov
Počet podporených výskumných inštitúcií
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
11.05.2023
Riziko
-
Názov
Počet publikácií vytvorených v rámci projektu
Hodnota
3,08 (počet)
Cieľ
3,0 (počet)
Naposledy aktualizované
11.05.2023
Riziko
-
Názov
Počet existujúcich výskumných pracovníkov pracujúcich na VaV aktivitách projektu
Hodnota
9,6108 (FTE)
Cieľ
1,9 (FTE)
Naposledy aktualizované
11.05.2023
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Mzdy_07_ASX4_2022_refundacia_HA 1.2

Zaúčtovanie mzdy FEI 07/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
4,484 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.08.2022
Názov

Mzdy_U413_07-2022 H1

Zaúčtovanie mzdy FEI 07/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,450 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.08.2022
Názov

Mzdy_U413_07-2022 H2

Zaúčtovanie mzdy FEI 07/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
671 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.08.2022
Názov

BWX3_FEI STU_07_2022

Zaúčtovanie mzdy FEI 07/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
3,469 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.08.2022
Názov

Mzdy FEI 07/2022

Zaúčtovanie mzdy FEI 07/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
25,483 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.08.2022
Názov

BUH7_Mzdy_07/2022_0H4_FEI

Zaúčtovanie mzdy FEI 07/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
7,705 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.08.2022
Názov

BUH7_Mzdy_07/2022_0H5_FEI

Zaúčtovanie mzdy FEI 07/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
4,722 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.08.2022
Názov

ASS8_Mzdy_07-2022 H2

Zaúčtovanie mzdy FEI 07/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
4,380 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.08.2022
Názov

ASS8_Mzdy_07-2022 H1

Zaúčtovanie mzdy FEI 07/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
6,265 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.08.2022
Názov

Mzdy_07_ASY8_2022_refundacia_HA 1.1

Zaúčtovanie mzdy FEI 07/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
10,950 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.08.2022
Názov

Mzdy_07_ASY8_2022_refundacia_HA 1.2

Zaúčtovanie mzdy FEI 07/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
9,185 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.08.2022
Názov

Mzdy_07_ASY8_2022_zuctovanie_HA 1.2

Zaúčtovanie mzdy FEI 07/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
10,099 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.08.2022
Názov

Mzdy_07_ASY8_2022_zuctovanie_HA 1.1

Zaúčtovanie mzdy FEI 07/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
12,742 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.08.2022
Názov

Riadenie aktivity

Zaúčtovanie mzdy FEI 07/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
139 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.08.2022
Názov

Výskumní/vývojoví pracovníci

Zaúčtovanie mzdy FEI 07/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,106 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.08.2022
Názov

Garanti-vedúci projektu

Zaúčtovanie mzdy FEI 07/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
654 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.08.2022
Názov

Mzdy_07_ASX4_2022_zuctovanie_HA 1.1

Zaúčtovanie mzdy FEI 07/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
9,664 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.08.2022
Názov

Mzdy_07_ASX4_2022_zuctovanie_HA 1.2

Zaúčtovanie mzdy FEI 07/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
6,481 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.08.2022
Názov

RP 5/VP1_RV_07/2022

Zaúčtovanie mzdy FEI 07/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
701 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.08.2022
Názov

RP 50/VP2_DR_07/2022

Zaúčtovanie mzdy FEI 07/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
843 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.08.2022
Názov

RP 49/VP1_AK_07/2022

Zaúčtovanie mzdy FEI 07/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
920 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.08.2022
Názov

RP 37/VP2_OH_07/2022

Zaúčtovanie mzdy FEI 07/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,396 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.08.2022
Názov

RP 59/AsPM_DJ_07/2022

Zaúčtovanie mzdy FEI 07/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,079 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.08.2022
Názov

RP 38/VP3_EK_07/2022

Zaúčtovanie mzdy FEI 07/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,183 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.08.2022
Názov

Mzdy_W479_07_2022_refundácia

Zaúčtovanie mzdy FEI 07/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
12,837 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.08.2022
Názov

ATR9_Mzdy-záloha_07/2022-flexibilita

Zaúčtovanie mzdy FEI 07/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
12,778 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.08.2022
Názov

ATR9_Mzdy-záloha_07/2022-OÚ

Zaúčtovanie mzdy FEI 07/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
2,915 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.08.2022
Názov

ATR9_Mzdy-refundácia_07/2022-flexibilita-FEI

Zaúčtovanie mzdy FEI 07/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
5,655 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.08.2022
Názov

ATR9_Mzdy-refundácia_07/2022-OÚ-FEI

Zaúčtovanie mzdy FEI 07/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,570 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.08.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť - 07-2022

Zaúčtovanie mzdy FEI 07/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
4,992 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.08.2022
Názov

Paušálna sadzba za nepriame výdavky - U413/10

Paušálna sadzba na nepriame výdavky - U413/10

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,638 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

U413_Mzdy_10-2022 H2

Zaúčtovanie mzdy FEI 10/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,123 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.11.2022
Názov

U413_Mzdy_10-2022 H1

Zaúčtovanie mzdy FEI 10/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
3,295 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.11.2022
Názov

W479_mzdy_10/2022_záloha

Zaúčtovanie mzdy FEI 10/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
8,119 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.11.2022
Názov

RP 25/VP2_DR_10/2022

Zaúčtovanie mzdy FEI 10/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,190 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.11.2022
Názov

RP 24/VP1_AK_10/2022

Zaúčtovanie mzdy FEI 10/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,615 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.11.2022
Názov

RP 5/VP1_RV_10/2022

Zaúčtovanie mzdy FEI 10/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
765 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.11.2022
Názov

RP 7/VP3_MO_10/2022

Zaúčtovanie mzdy FEI 10/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,870 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.11.2022
Názov

RP 58/PM_LJ_10/2022

Zaúčtovanie mzdy FEI 10/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,030 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.11.2022
Názov

RP 38/VP3_EK_10/2022

Zaúčtovanie mzdy FEI 10/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,368 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.11.2022
Názov

RP 59/AsPM_DJ_10/2022

Zaúčtovanie mzdy FEI 10/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
852 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.11.2022
Názov

RP 37/VP2_OH_10/2022

Zaúčtovanie mzdy FEI 10/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,201 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.11.2022
Názov

Mzdy_10_ASY8_2022_refundacia_HA 1.2

Zaúčtovanie mzdy FEI 10/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
9,374 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.11.2022
Názov

Mzdy_10_ASY8_2022_refundacia_HA 1.1

Zaúčtovanie mzdy FEI 10/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
19,786 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.11.2022
Názov

Mzdy_W479_10_2022_refundácia

Zaúčtovanie mzdy FEI 10/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
4,206 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.11.2022
Názov

ASS8_Mzdy_10-2022 H1

Zaúčtovanie mzdy FEI 10/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
8,462 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.11.2022
Názov

ASS8_Mzdy_10-2022 H2

Zaúčtovanie mzdy FEI 10/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
5,982 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.11.2022
Názov

BUH7_Mzdy_10/2022_0H4_FEI

Zaúčtovanie mzdy FEI 10/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
8,927 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.11.2022
Názov

BUH7_Mzdy_10/2022_0H5_FEI

Zaúčtovanie mzdy FEI 10/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
6,382 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.11.2022
Názov

ATR9_Mzdy-refundácia_10/2022-flexibilita-FEI

Zaúčtovanie mzdy FEI 10/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
7,295 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.11.2022
Názov

ATR9_Mzdy-refundácia_10/2022-OÚ-FEI

Zaúčtovanie mzdy FEI 10/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,472 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.11.2022
Názov

Mzdy_10_ASX4_2022_zúčtovanie_HA 1.1

Zaúčtovanie mzdy FEI 10/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
3,116 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.11.2022
Názov

Mzdy_10_ASX4_2022_zúčtovanie_HA 1.2

Zaúčtovanie mzdy FEI 10/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
7,560 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.11.2022
Názov

Výskumní/vývojoví pracovníci

Zaúčtovanie mzdy FEI 10/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
2,048 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.11.2022
Názov

Riadenie aktivity

Zaúčtovanie mzdy FEI 10/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
169 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.11.2022
Názov

Garanti-vedúci projektu

Zaúčtovanie mzdy FEI 10/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
696 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.11.2022
Názov

Mzdy_10_ASX4_2022_ refundácia_HA 1.2

Zaúčtovanie mzdy FEI 10/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
7,082 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.11.2022
Názov

Mzdy_10_ASY8_2022_zuctovanie_HA 1.1

Zaúčtovanie mzdy FEI 10/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
13,229 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.11.2022
Názov

Mzdy_10_ASY8_2022_zúčtovanie_HA 1.2

Zaúčtovanie mzdy FEI 10/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
7,940 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.11.2022
Názov

Zaúčtovanie mzdy FEI 10/2022

Zaúčtovanie mzdy FEI 10/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
26,282 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.11.2022
Názov

BWX3_FEI STU_10_2022_refundácia

Zaúčtovanie mzdy FEI 10/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
6,339 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.11.2022
Názov

ATR9_Mzdy-záloha_10/2022-flexibilita

Zaúčtovanie mzdy FEI 10/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
11,790 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.11.2022
Názov

ATR9_Mzdy-záloha_10/2022-OÚ

Zaúčtovanie mzdy FEI 10/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
2,529 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.11.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť - 10-2022

Zaúčtovanie mzdy FEI 10/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
4,992 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.11.2022
Názov

Paušálna sadzba za nepriame výdavky - U413/11

Paušálna sadzba na nepriame výdavky - U413/11

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,420 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

paušálna sadzba 15% 12/2019

902 Paušálna sadzba na nepriame výdavky - U413

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
141 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

paušálna sadzba 15% 03/2020

902 Paušálna sadzba na nepriame výdavky - U413

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
661 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

paušálna sadzba 15% 01/2020

902 Paušálna sadzba na nepriame výdavky - U413

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
786 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

paušálna sadzba 15% 02/2020

902 Paušálna sadzba na nepriame výdavky - U413

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
642 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

06/2020_OH2

Zaúčtovanie miezd FEI STU 01 - 06/2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
3,090 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2020
Názov

04/2020_OH2

Zaúčtovanie miezd FEI STU 01 - 06/2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
2,250 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2020
Názov

04/2020_OH1

Zaúčtovanie miezd FEI STU 01 - 06/2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
609 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2020
Názov

05/2020_OH2

Zaúčtovanie miezd FEI STU 01 - 06/2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
3,090 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2020
Názov

Mzdy FEI - 05/2020

Zaúčtovanie miezd FEI STU 01 - 06/2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
31,284 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.05.2020
Názov

Mzdy FEI - 04/2020

Zaúčtovanie miezd FEI STU 01 - 06/2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
24,602 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.04.2020
Názov

Mzdy FEI - 03/2020

Zaúčtovanie miezd FEI STU 01 - 06/2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
16,036 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.03.2020
Názov

Mzdy FEI - 02/2020

Zaúčtovanie miezd FEI STU 01 - 06/2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
10,608 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.02.2020
Názov

Mzdy FEI - 01/2020

Zaúčtovanie miezd FEI STU 01 - 06/2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
9,363 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.01.2020
Názov

Paušálna sadzba - U413_ZOP_02

902 Paušálna sadzba na nepriame výdavky - U413

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
91 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.08.2020
Názov

12/2019_FEI_U413

Zaúčtovanie miezd 12/2019 - FEI STU

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
938 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.01.2020
Názov

Paušálna sadzba - U413_ZOP_03

902 Paušálna sadzba na nepriame výdavky - U413

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,787 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.12.2020
Názov

10/2020_0H1

Zaúčtovanie miezd 10/2020 - FEI STU

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
4,293 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.11.2020
Názov

09/2020_0H1

Zaúčtovanie miezd 09/2020 - FEI STU

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
4,703 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.10.2020
Názov

Mzdy_01_2021_U413

Zaúčtovanie mzdy FEI 01/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
2,498 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.02.2021
Názov

Mzdy_01_W479_2021

Zaúčtovanie mzdy FEI 01/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
4,822 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2021
Názov

Paušálna sadzba - U413_ZOP_04

902 Paušálna sadzba na nepriame výdavky - U413/04

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,231 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.02.2021
Názov

Mzdy_11_U413_2020

Zaúčtovanie mzdy FEI 01-12/2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
4,721 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.12.2020
Názov

Mzdy_12_U413_2020

Zaúčtovanie mzdy FEI 01-12/2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
986 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.01.2021
Názov

Mzdy_10_ATR9_2020

Zaúčtovanie mzdy FEI 01-12/2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,702 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.11.2020
Názov

Mzdy_11_ATR9_2020

Zaúčtovanie mzdy FEI 01-12/2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,771 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2020
Názov

Mzdy_09_ATR_2020

Zaúčtovanie mzdy FEI 01-12/2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,702 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.10.2020
Názov

Mzdy_02_2020_BXZ1_A1_FEI

Zaúčtovanie mzdy FEI 01-12/2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
63,538 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.03.2020
Názov

Mzdy_01_2020_BXZ1_A1_FEI

Zaúčtovanie mzdy FEI 01-12/2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
59,867 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.02.2020
Názov

Zaúčtovanie miezd 10/2020 - FEI STU

Zaúčtovanie mzdy FEI 01-12/2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
43,451 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.10.2020
Názov

Zaúčtovanie miezd 09/2020-FEI STU

Zaúčtovanie mzdy FEI 01-12/2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
30,017 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.09.2020
Názov

Zaúčtovanie miezd 12/2020 - FEI STU

Zaúčtovanie mzdy FEI 01-12/2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
29,740 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.12.2020
Názov

Zaúčtovanie miezd 11/2020 - FEI STU

Zaúčtovanie mzdy FEI 01-12/2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
39,188 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.11.2020
Názov

Mzdy_09_W479_2020

Zaúčtovanie mzdy FEI 01-12/2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
12,506 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.10.2020
Názov

Mzdy_12_W479_2020

Zaúčtovanie mzdy FEI 01-12/2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
10,325 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.01.2021
Názov

Mzdy_04_W479_2020

Zaúčtovanie mzdy FEI 01-12/2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
11,764 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2020
Názov

Mzdy_02_W479_2020

Zaúčtovanie mzdy FEI 01-12/2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
12,191 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.03.2020
Názov

Mzdy_01_W479_2020

Zaúčtovanie mzdy FEI 01-12/2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
12,985 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.02.2020
Názov

Mzdy_05_W479_2020

Zaúčtovanie mzdy FEI 01-12/2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
12,980 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2020
Názov

Mzdy_08_W479_2020

Zaúčtovanie mzdy FEI 01-12/2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
9,480 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2020
Názov

Mzdy_10_W479_2020

Zaúčtovanie mzdy FEI 01-12/2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
13,200 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.11.2020
Názov

Mzdy_07_W479_2020

Zaúčtovanie mzdy FEI 01-12/2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
10,833 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.08.2020
Názov

Mzdy_11_W479_2020

Zaúčtovanie mzdy FEI 01-12/2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
13,892 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2020
Názov

Mzdy_06_W479_2020

Zaúčtovanie mzdy FEI 01-12/2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
10,320 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2020
Názov

Mzdy_03_W479_2020

Zaúčtovanie mzdy FEI 01-12/2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
12,611 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2020
Názov

Mzdy_06_BXZ1_2020_A1

Zaúčtovanie mzdy FEI 01-12/2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
29,824 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2020
Názov

Mzdy_07_BXZ1_2020_A1

Zaúčtovanie mzdy FEI 01-12/2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
17,343 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.08.2020
Názov

Mzdy_05_BXZ1_2020_A1

Zaúčtovanie mzdy FEI 01-12/2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
31,985 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2020
Názov

Mzdy_04_BXZ1_2020_A1

Zaúčtovanie mzdy FEI 01-12/2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
51,943 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2020
Názov

Mzdy_03_BXZ1_2020_A1

Zaúčtovanie mzdy FEI 01-12/2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
65,496 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2020
Názov

Mzdy_12_BXZ1_2020_A1

Zaúčtovanie mzdy FEI 01-12/2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
11,041 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.01.2020
Názov

Mzdy_11_BXZ1_2020_A1

Zaúčtovanie mzdy FEI 01-12/2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
32,989 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2020
Názov

Mzdy_10_BXZ1_2020_A1

Zaúčtovanie mzdy FEI 01-12/2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
38,307 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.11.2020
Názov

Mzdy_09_BXZ1_2020_A1

Zaúčtovanie mzdy FEI 01-12/2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
32,244 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.10.2020
Názov

Mzdy_08_BXZ1_2020_A1

Zaúčtovanie mzdy FEI 01-12/2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
11,373 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2020
Názov

Mzdy_03_W479_2021

Zaúčtovanie mzdy FEI 03/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
4,796 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2021
Názov

Mzdy_03_U413_2021

Zaúčtovanie mzdy FEI 03/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
4,603 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2021
Názov

Mzdy_03_ASY8_2021_HA 1.1

Zaúčtovanie mzdy FEI 03/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
2,242 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2021
Názov

Mzdy_03_ASY8_2021_HA 1.2

Zaúčtovanie mzdy FEI 03/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
3,182 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2021
Názov

Mzdy_02_W479_2021

Zaúčtovanie mzdy FEI 02/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
4,725 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2021
Názov

Mzdy_02_U413_2021

Zaúčtovanie mzdy FEI 02/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
3,340 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2021
Názov

Mzdy_02_ASY8_2021_HA 1.1

Zaúčtovanie mzdy FEI 02/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,950 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2021
Názov

Mzdy_02_ASY8_2021_HA 1.2

Zaúčtovanie mzdy FEI 02/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
3,182 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2021
Názov

Paušálna sadzba - U413_ZOP_05

Paušálna sadzba - U413_ZOP_05

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,794 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdy_04_ASX4_2021_A1.1

Zaúčtovanie mzdy FEI 04/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,333 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2021
Názov

Mzdy_04_ASX4_2021_A1.2

Zaúčtovanie mzdy FEI 04/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
4,255 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2021
Názov

Mzdy_04_ATR9_2021_mimo BA

Zaúčtovanie mzdy FEI 04/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
498 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2021
Názov

Mzdy_04_ATR9_2021_BA

Zaúčtovanie mzdy FEI 04/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,702 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2021
Názov

FEI_Mzdy_04_ATR9_2021_mimo BA

Zaúčtovanie mzdy FEI 04/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
498 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2021
Názov

FEI_Mzdy_04_ATR9_2021_BA

Zaúčtovanie mzdy FEI 04/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
2,606 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2021
Názov

Mzdy_04_W479_2021

Zaúčtovanie mzdy FEI 04/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
7,560 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2021
Názov

MZD/0301/0004/21

Zaúčtovanie mzdy FEI 04/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
58,940 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2021
Názov

Mzdy_04_U413_2021

Zaúčtovanie mzdy FEI 04/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
4,020 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2021
Názov

Mzdy_04_ASY8_2021_HA 1.1

Zaúčtovanie mzdy FEI 04/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
2,145 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2021
Názov

Mzdy_04_ASY8_2021_HA 1.2

Zaúčtovanie mzdy FEI 04/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
2,893 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2021
Názov

FEI_Mzdy_04_ASS8_2021

Zaúčtovanie mzdy FEI 04/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
7,094 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2021
Názov

Mzdy_04_ASY8_2021

Zaúčtovanie mzdy FEI 04/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
943 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2021
Názov

Paušálna sadzba za nepriame výdavky - U413/06

Paušálna sadzba na nepriame výdavky - U413/06

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,890 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušálna sadzba za nepriame výdavky - U413/07

Paušálna sadzba na nepriame výdavky - U413/07

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,607 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdy_10_W479_2021_refundácia

Zaúčtovanie mzdy FEI 10/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
6,047 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.11.2021
Názov

Mzdy_10_U413_2021

Zaúčtovanie mzdy FEI 10/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
3,648 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.11.2021
Názov

Mzdy_10_ASY8_2021_refundacia_HA 1.1

Zaúčtovanie mzdy FEI 10/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
2,048 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.11.2021
Názov

Mzdy_10_ASY8_2021_refundacia_HA 1.2

Zaúčtovanie mzdy FEI 10/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
6,238 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.11.2021
Názov

Mzdy_10_ASY8_2021_zúčtovanie_HA 1.1

Zaúčtovanie mzdy FEI 10/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
6,989 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.11.2021
Názov

Mzdy_10_W479_2021_zúčtovanie

Zaúčtovanie mzdy FEI 10/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
8,957 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.11.2021
Názov

Mzdy_10_ASX4_2021_ A1.1

Zaúčtovanie mzdy FEI 10/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
3,788 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.11.2021
Názov

Mzdy_10_ASX4_2021_ A1.2

Zaúčtovanie mzdy FEI 10/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
4,725 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.11.2021
Názov

Zaúčtovanie mzdy FEI 10/2021

Zaúčtovanie mzdy FEI 10/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
48,100 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.11.2021
Názov

Mzdy_ATR9_10_2021_flexibilita 15%

Zaúčtovanie mzdy FEI 10/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
2,176 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.11.2021
Názov

Mzdy_10_W479_2021_zúčtovanie

Zaúčtovanie mzdy FEI 10/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
8,957 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.11.2021
Názov

Mzdy_10_ASS8_2021 H2

Zaúčtovanie mzdy FEI 10/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
4,181 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.11.2021
Názov

Mzdy_10_ASS8_2021 H1

Zaúčtovanie mzdy FEI 10/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
11,666 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.11.2021
Názov

Mzdy_ATR9_10_2021_záloha_OÚ

Zaúčtovanie mzdy FEI 10/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,181 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.11.2021
Názov

Mzdy_ATR9_10_2021_záloha_flexibilita

Zaúčtovanie mzdy FEI 10/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
6,332 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.11.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť - 10-2021

Zaúčtovanie mzdy FEI 10/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
4,328 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.11.2021
Názov

Mzdy_01_W479_2022_refundácia

Zaúčtovanie mzdy FEI 01/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
6,875 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2022
Názov

Mzdy_01_ASS8_2022 H1

Zaúčtovanie mzdy FEI 01/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
2,972 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2022
Názov

Mzdy_01_ASS8_2022 H2

Zaúčtovanie mzdy FEI 01/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
973 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2022
Názov

Mzdy_01_U413_2022

Zaúčtovanie mzdy FEI 01/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
6,470 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2022
Názov

Mzdy_01_ASY8_2022_ refundacia_HA 1.1

Zaúčtovanie mzdy FEI 01/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
2,048 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2022
Názov

Mzdy_01_ASY8_2022_ refundacia_HA 1.2

Zaúčtovanie mzdy FEI 01/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
8,023 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2022
Názov

Mzdy_01_W479_2022_zúčtovanie

Zaúčtovanie mzdy FEI 01/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
7,639 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2022
Názov

Mzdy_ATR9_01_2022_flexibilita 15%

Zaúčtovanie mzdy FEI 01/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
3,165 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2022
Názov

Mzdy_01_W479_2022_zúčtovanie

Zaúčtovanie mzdy FEI 01/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
7,639 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2022
Názov

Mzdy_01_ASY8_2022_ zuctovanie_HA 1.1

Zaúčtovanie mzdy FEI 01/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
6,328 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2022
Názov

Mzdy_01_ASX4_2022_ A1.2

Zaúčtovanie mzdy FEI 01/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
6,415 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2022
Názov

Mzdy_01_ASX4_2022_ A1.1

Zaúčtovanie mzdy FEI 01/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
3,386 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2022
Názov

Mzdy FEI - 01/2022

Zaúčtovanie mzdy FEI 01/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
36,006 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2022
Názov

Výskumní/vývojoví pracovníci

Zaúčtovanie mzdy FEI 01/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
446 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2022
Názov

Riadenie aktivity

Zaúčtovanie mzdy FEI 01/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
169 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2022
Názov

Mzdy_ATR9_01_2022_záloha_flexibilita

Zaúčtovanie mzdy FEI 01/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
12,051 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť - 01-2022

Zaúčtovanie mzdy FEI 01/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
4,974 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2022
Názov

0H1P9_Nákup spotrebného materiálu U413/08

Nákup spotrebného materiálu - U413/08

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,315 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.10.2021
Názov

Paušálna sadzba za nepriame výdavky - U413/08

Paušálna sadzba na nepriame výdavky - U413/08

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
2,236 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

BWX3_FEI STU_04_2022

Zaúčtovanie mzdy FEI 04/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
5,575 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.05.2022
Názov

Mzdy_04_U413_2022 H1

Zaúčtovanie mzdy FEI 04/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
3,200 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.05.2022
Názov

Mzdy_04_U413_2022 H2

Zaúčtovanie mzdy FEI 04/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,260 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.05.2022
Názov

Riadenie aktivity

Zaúčtovanie mzdy FEI 04/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
161 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.05.2022
Názov

Garanti-vedúci projektu

Zaúčtovanie mzdy FEI 04/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
736 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.05.2022
Názov

Výskumní/vývojoví pracovníci

Zaúčtovanie mzdy FEI 04/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
2,086 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.05.2022
Názov

DV8_ProjRiad_AsPM_DJ_04/2022

Zaúčtovanie mzdy FEI 04/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
624 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.05.2022
Názov

DV7_PredMod_VP3_MO_04/2022

Zaúčtovanie mzdy FEI 04/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
971 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.05.2022
Názov

DV6_PredMod_VP1_RV_04/2022

Zaúčtovanie mzdy FEI 04/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
850 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.05.2022
Názov

Mzdy_04_ASY8_2022_ refundacia_HA 1.1

Zaúčtovanie mzdy FEI 04/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
27,565 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.05.2022
Názov

Mzdy_04_ASY8_2022_ refundacia_HA 1.2

Zaúčtovanie mzdy FEI 04/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
18,244 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.05.2022
Názov

Mzdy_04_ASX4_2022_ A1.1_refundacia

Zaúčtovanie mzdy FEI 04/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
6,297 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.05.2022
Názov

Mzdy_04_ASX4_2022_ A1.2_refundacia

Zaúčtovanie mzdy FEI 04/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
11,986 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.05.2022
Názov

ATR9_Mzdy-záloha_04_2022_flexibilita

Zaúčtovanie mzdy FEI 04/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
12,139 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.05.2022
Názov

ATR9_Mzdy-záloha_04_2022_OÚ

Zaúčtovanie mzdy FEI 04/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
2,048 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.05.2022
Názov

ASS8_Mzdy_04-2022 H1

Zaúčtovanie mzdy FEI 04/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
6,374 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.05.2022
Názov

ASS8_Mzdy_04-2022 H2

Zaúčtovanie mzdy FEI 04/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
5,460 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.05.2022
Názov

Mzdy_04_W479_2022_refundácia

Zaúčtovanie mzdy FEI 04/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
12,221 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.05.2022
Názov

ATR9_Mzdy_refundácia_04-2022_flexibilita

Zaúčtovanie mzdy FEI 04/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
4,095 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.05.2022
Názov

ATR9_Mzdy_refundácia_04-2022_OÚ

Zaúčtovanie mzdy FEI 04/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,332 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.05.2022
Názov

Mzdy_04_ASY8_2022_ zuctovanie_HA 1.2

Zaúčtovanie mzdy FEI 04/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,234 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.05.2022
Názov

Mzdy FEI 04/2022

Zaúčtovanie mzdy FEI 04/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
35,634 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.05.2022
Názov

BUH7_Mzdy_04/2022_0H4_FEI

Zaúčtovanie mzdy FEI 04/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
9,039 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.05.2022
Názov

BUH7_Mzdy_04/2022_0H5_FEI

Zaúčtovanie mzdy FEI 04/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
5,694 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.05.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť - 04-2022

Zaúčtovanie mzdy FEI 04/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
4,992 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.05.2022
Názov

Paušálna sadzba za nepriame výdavky - U413/09

Paušálna sadzba na nepriame výdavky - U413/09

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,825 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

W479_mzdy_11/2022_záloha

Zaúčtovanie mzdy FEI 11/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
8,811 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2022
Názov

Mzdy_11_ASY8_2022_refundacia_HA 1.1

Zaúčtovanie mzdy FEI 11/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
19,219 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2022
Názov

Mzdy_W479_11_2022_refundácia

Zaúčtovanie mzdy FEI 11/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
4,845 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2022
Názov

ASS8_Mzdy_11-2022 H1

Zaúčtovanie mzdy FEI 11/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
8,038 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2022
Názov

ASS8_Mzdy_11-2022 H2

Zaúčtovanie mzdy FEI 11/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
4,912 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2022
Názov

BUH7_Mzdy_11/2022_0H4_FEI

Zaúčtovanie mzdy FEI 11/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
8,880 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2022
Názov

BUH7_Mzdy_11/2022_0H5_FEI

Zaúčtovanie mzdy FEI 11/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
5,885 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2022
Názov

ATR9_Mzdy-refundácia_11/2022-OÚ-FEI

Zaúčtovanie mzdy FEI 11/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,522 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2022
Názov

ATR9_Mzdy-refundácia_11/2022-flexibilita-FEI

Zaúčtovanie mzdy FEI 11/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
7,660 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2022
Názov

Mzdy_11_ASX4_2022_zúčtovanie_HA 1.2

Zaúčtovanie mzdy FEI 11/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
7,052 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2022
Názov

Mzdy_11_ASX4_2022_zúčtovanie_HA 1.1

Zaúčtovanie mzdy FEI 11/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
3,224 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2022
Názov

Riadenie aktivity

Zaúčtovanie mzdy FEI 11/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
121 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2022
Názov

Výskumní/vývojoví pracovníci

Zaúčtovanie mzdy FEI 11/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
2,561 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2022
Názov

Garanti-vedúci projektu

Zaúčtovanie mzdy FEI 11/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
993 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2022
Názov

Mzdy_11_ASX4_2022_ refundácia_HA 1.2

Zaúčtovanie mzdy FEI 11/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
7,518 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2022
Názov

Mzdy_11_ASY8_2022_zuctovanie_HA 1.1

Zaúčtovanie mzdy FEI 11/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
14,560 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2022
Názov

Mzdy_11_ASY8_2022_zúčtovanie_HA 1.2

Zaúčtovanie mzdy FEI 11/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
8,171 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2022
Názov

U413_Mzdy_11-2022 H2

Zaúčtovanie mzdy FEI 11/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
351 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2022
Názov

U413_Mzdy_11-2022 H1

Zaúčtovanie mzdy FEI 11/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
4,129 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2022
Názov

BWX3_FEI STU_11_2022_zálohovka

Zaúčtovanie mzdy FEI 11/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,582 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2022
Názov

Mzdy_11_ASY8_2022_refundacia_HA 1.2

Zaúčtovanie mzdy FEI 11/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
8,410 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2022
Názov

Zaúčtovanie mzdy FEI 11/2022

Zaúčtovanie mzdy FEI 11/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
31,483 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2022
Názov

BWX3_FEI STU_11_2022_refundácia

Zaúčtovanie mzdy FEI 11/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
5,393 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2022
Názov

ATR9_Mzdy-záloha_11/2022-flexibilita

Zaúčtovanie mzdy FEI 11/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
11,604 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2022
Názov

ATR9_Mzdy-záloha_11/2022-OÚ

Zaúčtovanie mzdy FEI 11/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
7,013 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2022
Názov

RP 8/VP3_MO_11/2022

Zaúčtovanie mzdy FEI 11/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,114 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2022
Názov

RP 64/PM_LJ_11/2022

Zaúčtovanie mzdy FEI 11/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
934 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2022
Názov

RP 65/AsPM_DJ_11/2022

Zaúčtovanie mzdy FEI 11/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,309 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2022
Názov

RP 42/VP2_OH_11/2022

Zaúčtovanie mzdy FEI 11/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
346 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2022
Názov

RP 43/VP3_EK_11/2022

Zaúčtovanie mzdy FEI 11/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
765 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2022
Názov

RP 27/VP1_AK_11/2022

Zaúčtovanie mzdy FEI 11/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,510 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2022
Názov

RP 28/VP2_DR_11/2022

Zaúčtovanie mzdy FEI 11/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,522 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2022
Názov

RP 7_VP1_RV_11/2022

Zaúčtovanie mzdy FEI 11/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
701 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť - 11-2022

Zaúčtovanie mzdy FEI 11/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
4,086 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2022
Názov

Mzdy_12_ASY8_2022_refundacia_HA 1.2

Zaúčtovanie mzdy FEI 12/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
3,496 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.01.2023
Názov

Mzdy_12_ASY8_2022_refundacia_HA 1.1

Zaúčtovanie mzdy FEI 12/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
11,892 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.01.2023
Názov

ASS8_Mzdy_12-2022 H1

Zaúčtovanie mzdy FEI 12/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
6,296 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.01.2023
Názov

ASS8_Mzdy_12-2022 H2

Zaúčtovanie mzdy FEI 12/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
4,124 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.01.2023
Názov

BUH7_Mzdy_12/2022_0H4_FEI

Zaúčtovanie mzdy FEI 12/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
5,932 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.01.2023
Názov

BUH7_Mzdy_12/2022_0H5_FEI

Zaúčtovanie mzdy FEI 12/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,359 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.01.2023
Názov

ATR9_Mzdy-refundácia_12/2022-flexibilita-FEI

Zaúčtovanie mzdy FEI 12/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
3,413 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.01.2023
Názov

ATR9_Mzdy-refundácia_12/2022-OÚ-FEI

Zaúčtovanie mzdy FEI 12/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,280 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.01.2023
Názov

Mzdy_12_ASX4_2022_zúčtovanie_HA 1.2

Zaúčtovanie mzdy FEI 12/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
6,511 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.01.2023
Názov

Mzdy_12_ASX4_2022_zúčtovanie_HA 1.1

Zaúčtovanie mzdy FEI 12/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
2,926 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.01.2023
Názov

W479_mzdy_12_2022_Záloha

Zaúčtovanie mzdy FEI 12/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
8,833 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.01.2023
Názov

Riadenie aktivity

Zaúčtovanie mzdy FEI 12/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
121 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.01.2023
Názov

Výskumní/vývojoví pracovníci

Zaúčtovanie mzdy FEI 12/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
451 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.01.2023
Názov

Garanti-vedúci projektu

Zaúčtovanie mzdy FEI 12/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
431 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.01.2023
Názov

Mzdy_12_ASX4_2022_ refundácia_HA 1.2

Zaúčtovanie mzdy FEI 12/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
3,404 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.01.2023
Názov

Mzdy_12_ASY8_2022_zuctovanie_HA 1.1

Zaúčtovanie mzdy FEI 12/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
14,261 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.01.2023
Názov

Mzdy_12_ASY8_2022_zúčtovanie_HA 1.2

Zaúčtovanie mzdy FEI 12/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
7,481 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.01.2023
Názov

U413_Mzdy_12-2022 H2

Zaúčtovanie mzdy FEI 12/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
330 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.01.2023
Názov

U413_Mzdy_12-2022 H1

Zaúčtovanie mzdy FEI 12/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
2,318 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.01.2023
Názov

BWX3_FEI STU_12_2022_zálohovka

Zaúčtovanie mzdy FEI 12/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
2,109 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.01.2023
Názov

Zaúčtovanie mzdy FEI 12/2022

Zaúčtovanie mzdy FEI 12/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
16,868 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.01.2023
Názov

BWX3_FEI STU_12_2022_refundácia

Zaúčtovanie mzdy FEI 12/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
3,985 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.01.2023
Názov

ATR9_Mzdy-záloha_12/2022-OÚ

Zaúčtovanie mzdy FEI 12/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
6,340 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.01.2023
Názov

ATR9_Mzdy-záloha_12/2022-flexibilita

Zaúčtovanie mzdy FEI 12/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
10,839 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.01.2023
Názov

RP 64/PM_LJ_12/2022

Zaúčtovanie mzdy FEI 12/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
619 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.01.2023
Názov

RP 65/AsPM_DJ_12/2022

Zaúčtovanie mzdy FEI 12/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
761 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.01.2023
Názov

RP 42/VP2_OH_12/2022

Zaúčtovanie mzdy FEI 12/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
354 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.01.2023
Názov

RP 28/VP2_DR_12/2022

Zaúčtovanie mzdy FEI 12/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
930 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.01.2023
Názov

RP 8/VP3_MO_12/2022

Zaúčtovanie mzdy FEI 12/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,674 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.01.2023
Názov

RP 27/VP1_AK_12/2022

Zaúčtovanie mzdy FEI 12/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,007 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.01.2023
Názov

RP 7/VP1_RV_12/2022

Zaúčtovanie mzdy FEI 12/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
268 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.01.2023
Názov

RP 43/VP3_EK_12/2022

Zaúčtovanie mzdy FEI 12/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
420 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.01.2023
Názov

W479_Mzdy_12_2022_Refundácia

Zaúčtovanie mzdy FEI 12/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
2,528 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.01.2023
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť - 12-2022

Zaúčtovanie mzdy FEI 12/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
3,279 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.01.2023
Názov

Paušálna sadzba za nepriame výdavky - U413/12

Paušálna sadzba na nepriame výdavky - U413/12

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
967 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

ASX4_Mzdy_032023_ refundácia_HA 1.2

Zaúčtovanie mzdy FEI 03/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
6,410 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.04.2023
Názov

ASX4_Mzdy_032023_ refundácia_HA 1.1

Zaúčtovanie mzdy FEI 03/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
2,594 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.04.2023
Názov

Mzdy FEI 03/2023

Zaúčtovanie mzdy FEI 03/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
54,838 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.04.2023
Názov

ATR9_Mzdy-refundácia_03/2023-flexibilita

Zaúčtovanie mzdy FEI 03/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
10,704 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.04.2023
Názov

ATR9_Mzdy-refundácia_03/2023-OÚ

Zaúčtovanie mzdy FEI 03/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
2,426 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.04.2023
Názov

ASS8_Mzdy_03-2023 H2

Zaúčtovanie mzdy FEI 03/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
7,469 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.04.2023
Názov

ASS8_Mzdy_03-2023 H1

Zaúčtovanie mzdy FEI 03/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
10,887 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.04.2023
Názov

ATR9_Mzdy-záloha_03/2023-flexibilita_ZP 2023

Zaúčtovanie mzdy FEI 03/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,889 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.04.2023
Názov

Výskumní/vývojoví pracovníci

Zaúčtovanie mzdy FEI 03/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,297 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.04.2023
Názov

Garanti-vedúci projektu

Zaúčtovanie mzdy FEI 03/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
260 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.04.2023
Názov

Riadenie aktivity

Zaúčtovanie mzdy FEI 03/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
116 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.04.2023
Názov

ATR9_Mzdy-záloha_03/2023-OÚ

Zaúčtovanie mzdy FEI 03/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
8,181 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.04.2023
Názov

ATR9_Mzdy-záloha_03/2023-flexibilita

Zaúčtovanie mzdy FEI 03/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
26,072 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.04.2023
Názov

W479_mzdy_03_2023_Záloha

Zaúčtovanie mzdy FEI 03/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
18,474 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.04.2023
Názov

U413_Mzdy_03-2023 H2

Zaúčtovanie mzdy FEI 03/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,301 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.04.2023
Názov

U413_Mzdy_03-2023 H1

Zaúčtovanie mzdy FEI 03/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
7,302 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.04.2023
Názov

ASX4_Mzdy_032023_ zúčtovanie_HA 1.1.

Zaúčtovanie mzdy FEI 03/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
14,823 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.04.2023
Názov

ASX4_Mzdy_032023_ zúčtovanie_HA 1.2.

Zaúčtovanie mzdy FEI 03/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,889 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.04.2023
Názov

BWX3_FEI STU_03_2023_refundácia

Zaúčtovanie mzdy FEI 03/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
3,381 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.04.2023
Názov

BUH7_Mzdy_03/2023_0H4_FEI_záloha

Zaúčtovanie mzdy FEI 03/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
4,836 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.04.2023
Názov

RP 64/PM_LJ_03/2023

Zaúčtovanie mzdy FEI 03/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,716 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.04.2023
Názov

RP 65/AsPM_DJ_03/2023

Zaúčtovanie mzdy FEI 03/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,512 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.04.2023
Názov

RP 30/VP4_DR_03/2023

Zaúčtovanie mzdy FEI 03/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,955 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.04.2023
Názov

RP 27/VP1_AK_03/2023

Zaúčtovanie mzdy FEI 03/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,870 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.04.2023
Názov

RP 29/VP3_MO_03/2023

Zaúčtovanie mzdy FEI 03/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,955 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.04.2023
Názov

ASY8_Mzdy_032023_ refundacia_HA 1.2.

Zaúčtovanie mzdy FEI 03/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
17,790 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.04.2023
Názov

ASY8_Mzdy_032023_ refundacia_HA 1.1.

Zaúčtovanie mzdy FEI 03/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
32,009 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.04.2023
Názov

ASY8_Mzdy_032023_ zúčtovanie_HA 1.2.

Zaúčtovanie mzdy FEI 03/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
10,487 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.04.2023
Názov

ASY8_Mzdy_032023_ zúčtovanie_HA 1.1.

Zaúčtovanie mzdy FEI 03/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
23,380 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.04.2023
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť - 03-2023

Zaúčtovanie mzdy FEI 03/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,487 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.04.2023
Názov

BUH7_Mzdy_03/2023_0H4_FEI_refundácia

Zaúčtovanie mzdy FEI 03/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
3,571 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.04.2023
Názov

BUH7_Mzdy_03/2023_0H5_FEI_refundácia

Zaúčtovanie mzdy FEI 03/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
4,278 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.04.2023
Názov

BWX3_FEI STU_03_2023_záloha

Zaúčtovanie mzdy FEI 03/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
7,353 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.04.2023
Názov

W479_mzdy_03_2023_Refundácia

Zaúčtovanie mzdy FEI 03/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
6,294 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.04.2023
Názov

Paušálna sadzba za nepriame výdavky - U413/13

Paušálna sadzba na nepriame výdavky - U413/13

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
2,553 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov IČO
Názov
Slovenská technická univerzita v Bratislave
IČO
00397687
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.