Popis projektu

Cieľom predkladaného projektu je výskum a vývoj inteligentného riadiaceho systému robotizovaného zváracieho pracoviska. Návrh tohto systému zohľadňuje moderný koncept priemyselnej výroby – Priemysel 4.0. Súčasťou projektu je teda vytvorenie digitálnej databázy údajov pre zváranie, inteligentného rozhrania HMI, využitie autonómnych robotov schopných adaptívne sa prispôsobovať  na zmeny vo výrobe a k tomu prislúchajúce rozhranie HRI umožňujúce operátorovi výroby vykonávať svoju činnosť efektívnejšie. Vzniknuté inovácie, ktoré vytvoria inteligentný systém robotizovaného zvárania, budú integrované do plánovaného prototypu pracoviska využívaného pre zváranie maloobjemovej a vysoko rozmanitej výroby. Tieto inovácie budú využiteľné aj ako samostatné produkty pre integráciu do komplexnejších výrobných pracovísk. Plánovaný je aj vývoj softvérového modulu pre digitalizáciu výroby a údržby zváracieho robotizovaného pracoviska s využitím IKT vrátane webových nástrojov. Z pohľadu moderného konceptu Industry 4.0 sa teda vývoj pracoviska bude zaoberať týmito elementami: autonómne roboty, big data a analýza, virtuálna simulácia a systémová integrácia. Predkladaný projektový zámer obsahuje výskumnú, inovačnú aktivitu a aktivitu ochrany práv duševného vlastníctva. V rámci výskumnej aktivity je plánované partnerstvo žiadateľa VUEZ,a.s. s partnerom FEI STU v Bratislava, s Ústavom robotiky a kybernetiky. Cieľom partnerstva je dosiahnutie efektívnej spolupráce v oblasti skúmania vplyvu robotického polohovania a parametrov robotického zvárania na výslednú kvalitu zvarov a v oblasti priemyselného výskumu zameraného na návrh, implementáciu a verifikáciu algoritmov strojového učenia do priemyselnej výroby. V rámci inovačnej aktivity je plánovaný vznik nových produktov – prototypu inteligentného riadiaceho systému a softvéru pre digitalizáciu výroby a údržby pracoviska robotizovaného zvárania a polohovania. Miestom realizácie aktivít projektu sú priestory firmy VUEZ,a.s. situované v Tlmačoch.

Viac
Subjekt
VÚEZ, a.s.
Partneri
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Miesta realizácie
Levice, Rybník
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.01.2022 - 01.12.2023
Celková suma
738,159 €
Vlastné zdroje
179,011 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Priemyselný výskum
Typ
Podpora výskumných,…
Plánovaný začiatok
01.01.2022
Skutočný začiatok
01.01.2022
Plánovaný koniec
01.11.2023
Skutočný koniec
30.11.2023
Názov
Ochrana práv duševného vlastníctva
Typ
Podpora aktivít zam…
Plánovaný začiatok
01.06.2023
Skutočný začiatok
01.06.2023
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
31.12.2023
Názov
Realizácia inovačných opatrení
Typ
Podpora výskumných,…
Plánovaný začiatok
01.01.2022
Skutočný začiatok
01.01.2022
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
31.12.2023
Názov
Priemyselný výskum
Typ
Podpora výskumných,…
Plánovaný začiatok
01.01.2022
Skutočný začiatok
01.01.2022
Plánovaný koniec
01.11.2023
Skutočný koniec
30.11.2023
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.01.2022
Skutočný začiatok
01.01.2022
Plánovaný koniec
01.11.2023
Skutočný koniec
30.11.2023
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.01.2022
Skutočný začiatok
01.01.2022
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
31.12.2023
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet nových výskumných pracovníkov v podporovaných subjektoch/podnikoch
Hodnota
0,0 (FTE)
Cieľ
2,26 (FTE)
Naposledy aktualizované
26.10.2023
Riziko
-
Názov
Nárast zamestnanosti v podporovaných podnikoch
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (FTE)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet podnikov spolupracujúcich s výskumnými inštitúciami
Hodnota
1,0 (podniky)
Cieľ
1,0 (podniky)
Naposledy aktualizované
26.10.2023
Riziko
-
Názov
Počet podnikov, ktoré dostávajú granty
Hodnota
1,0 (podniky)
Cieľ
1,0 (podniky)
Naposledy aktualizované
26.10.2023
Riziko
-
Názov
Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu s cieľom predstaviť výrobky, ktoré sú pre firmu nové
Hodnota
1,0 (podniky)
Cieľ
1,0 (podniky)
Naposledy aktualizované
26.10.2023
Riziko
-
Názov
Počet prihlášok registrácie práv duševného vlastníctva
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
26.10.2023
Riziko
-
Názov
Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu s cieľom predstaviť výrobky, ktoré sú pre trh nové
Hodnota
1,0 (podniky)
Cieľ
1,0 (podniky)
Naposledy aktualizované
26.10.2023
Riziko
Áno
Názov
Počet produktov, ktoré sú pre firmu nové
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
2,0 (počet)
Naposledy aktualizované
26.10.2023
Riziko
-
Názov
Počet produktov, ktoré sú pre trh nové
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
2,0 (počet)
Naposledy aktualizované
26.10.2023
Riziko
Áno
Názov
Počet podporených výskumných inštitúcií
Hodnota
2,0 (počet)
Cieľ
2,0 (počet)
Naposledy aktualizované
26.10.2023
Riziko
-
Názov
Počet podporených výskumných inštitúcií spolupracujúcich s podnikmi
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
26.10.2023
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Mzdy_05_ASX4_2022_refundácia_HA 1.2

Zaúčtovanie mzdy FEI 05/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
7,322 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2022
Názov

Mzdy_U413_05-2022 H1

Zaúčtovanie mzdy FEI 05/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
3,009 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2022
Názov

Mzdy_U413_05-2022 H2

Zaúčtovanie mzdy FEI 05/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
945 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2022
Názov

BWX3_FEI STU_05_2022

Zaúčtovanie mzdy FEI 05/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
5,997 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2022
Názov

Výskumní/vývojoví pracovníci

Zaúčtovanie mzdy FEI 05/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
2,447 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2022
Názov

Garanti-vedúci projektu

Zaúčtovanie mzdy FEI 05/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
664 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2022
Názov

Riadenie aktivity

Zaúčtovanie mzdy FEI 05/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
161 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2022
Názov

ATR9_Mzdy-záloha_05_2022_flexibilita

Zaúčtovanie mzdy FEI 05/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,201 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2022
Názov

ASS8_Mzdy_05-2022 H2

Zaúčtovanie mzdy FEI 05/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
5,489 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2022
Názov

ASS8_Mzdy_05-2022 H1

Zaúčtovanie mzdy FEI 05/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
6,722 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2022
Názov

Mzdy_05_W479_2022_refundácia

Zaúčtovanie mzdy FEI 05/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
14,229 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2022
Názov

ATR9_Mzdy_refundácia_05-2022_OÚ

Zaúčtovanie mzdy FEI 05/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
3,535 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2022
Názov

ATR9_Mzdy_refundácia_05-2022_flexibilita

Zaúčtovanie mzdy FEI 05/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
15,130 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2022
Názov

Mzdy_05_ASY8_2022_refundacia_HA 1.1

Zaúčtovanie mzdy FEI 05/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
14,101 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2022
Názov

Mzdy_05_ASY8_2022_refundacia_HA 1.2

Zaúčtovanie mzdy FEI 05/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
11,168 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2022
Názov

Mzdy_05_ASY8_2022_zúčtovanie_HA 1.2

Zaúčtovanie mzdy FEI 05/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
11,796 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2022
Názov

Mzdy_05_ASY8_2022_zuctovanie_HA 1.1

Zaúčtovanie mzdy FEI 05/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
12,058 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2022
Názov

Mzdy_05_ASX4_2022_zúčtovanie_HA 1.1

Zaúčtovanie mzdy FEI 05/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
7,868 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2022
Názov

Mzdy_05_ASX4_2022_zúčtovanie_HA 1.2

Zaúčtovanie mzdy FEI 05/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
7,233 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2022
Názov

RP 59/AsPM_DJ_05/2022

Zaúčtovanie mzdy FEI 05/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,065 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2022
Názov

RP 37/VP2_OH_05/2022

Zaúčtovanie mzdy FEI 05/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,081 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2022
Názov

RP 38/VP3_EK_05/2022

Zaúčtovanie mzdy FEI 05/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,298 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2022
Názov

RP 5/VP1_RV_05/2022

Zaúčtovanie mzdy FEI 05/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
892 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2022
Názov

RP 36/VP1_AK_05/2022

Zaúčtovanie mzdy FEI 05/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,321 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2022
Názov

RP 7/VP3_MO_05/2022

Zaúčtovanie mzdy FEI 05/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,105 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2022
Názov

RP 37/VP2_DR_05/2022

Zaúčtovanie mzdy FEI 05/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,333 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2022
Názov

Mzdy FEI 05/2022

Zaúčtovanie mzdy FEI 05/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
38,218 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2022
Názov

BUH7_Mzdy_05/2022_0H4_FEI

Zaúčtovanie mzdy FEI 05/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
9,977 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2022
Názov

BUH7_Mzdy_05/2022_0H5_FEI

Zaúčtovanie mzdy FEI 05/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
5,701 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť - 05-2022

Zaúčtovanie mzdy FEI 05/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
4,992 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2022
Názov

Mzdy_06_ASX4_2022_refundacia_HA 1.2

Zaúčtovanie mzdy FEI 06/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
5,520 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2022
Názov

Mzdy_U413_06-2022 H1

Zaúčtovanie mzdy FEI 06/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
3,770 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2022
Názov

Mzdy_U413_06-2022 H2

Zaúčtovanie mzdy FEI 06/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,077 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2022
Názov

BWX3_FEI STU_06_2022

Zaúčtovanie mzdy FEI 06/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
3,772 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2022
Názov

Výskumní/vývojoví pracovníci

Zaúčtovanie mzdy FEI 06/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,800 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2022
Názov

Riadenie aktivity

Zaúčtovanie mzdy FEI 06/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
194 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2022
Názov

Garanti-vedúci projektu

Zaúčtovanie mzdy FEI 06/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
221 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2022
Názov

BUH7_Mzdy_06/2022_0H5_FEI

Zaúčtovanie mzdy FEI 06/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
5,126 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2022
Názov

ASS8_Mzdy_06-2022 H2

Zaúčtovanie mzdy FEI 06/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
5,579 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2022
Názov

ASS8_Mzdy_06-2022 H1

Zaúčtovanie mzdy FEI 06/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
6,969 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2022
Názov

Mzdy_06_W479_2022_refundácia

Zaúčtovanie mzdy FEI 06/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
14,859 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2022
Názov

ATR9_Mzdy_refundácia_06-2022_OÚ

Zaúčtovanie mzdy FEI 06/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
9,301 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2022
Názov

ATR9_Mzdy_refundácia_06-2022_flexibilita

Zaúčtovanie mzdy FEI 06/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
15,849 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2022
Názov

Mzdy_06_ASY8_2022_refundacia_HA 1.1

Zaúčtovanie mzdy FEI 06/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
14,548 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2022
Názov

Mzdy_06_ASY8_2022_refundacia_HA 1.2

Zaúčtovanie mzdy FEI 06/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
11,217 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2022
Názov

Mzdy_06_ASY8_2022_zuctovanie_HA 1.1

Zaúčtovanie mzdy FEI 06/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
11,337 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2022
Názov

Mzdy_06_ASY8_2022_zuctovanie_HA 1.2

Zaúčtovanie mzdy FEI 06/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
11,836 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2022
Názov

Mzdy_06_ASX4_2022_zuctovanie_HA 1.1

Zaúčtovanie mzdy FEI 06/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
9,094 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2022
Názov

Mzdy_06_ASX4_2022_zuctovanie_HA 1.2

Zaúčtovanie mzdy FEI 06/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
6,584 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2022
Názov

RP 38/VP3_EK_06/2022

Zaúčtovanie mzdy FEI 06/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,191 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2022
Názov

RP 5/VP1_RV_06/2022

Zaúčtovanie mzdy FEI 06/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
255 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2022
Názov

RP 24/VP1_AK_06/2022

Zaúčtovanie mzdy FEI 06/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,477 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2022
Názov

RP 7/VP3_MO_06/2022

Zaúčtovanie mzdy FEI 06/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
2,057 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2022
Názov

RP 59/AsPM_DJ_06/2022

Zaúčtovanie mzdy FEI 06/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,065 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2022
Názov

RP 37/VP2_OH_06/2022

Zaúčtovanie mzdy FEI 06/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,169 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2022
Názov

RP 25/VP2_DR_06/2022

Zaúčtovanie mzdy FEI 06/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,333 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2022
Názov

Mzdy FEI 06/2022

Zaúčtovanie mzdy FEI 06/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
31,684 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2022
Názov

BUH7_Mzdy_06/2022_0H4_FEI

Zaúčtovanie mzdy FEI 06/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
7,027 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť - 06-2022

Zaúčtovanie mzdy FEI 06/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
4,992 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2022
Názov

521 Mzdové výdavky - Riadenie aktivity za 03/2022

účtovný doklad k mzdovým výdavkom za 03/2022

Vlastník dokladu
VÚEZ, a.s.
Dodávateľ
VÚEZ, a.s.
Žiadaná suma
839 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2022
Názov

521 Mzdové výdavky - Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti za 03/2022

účtovný doklad k mzdovým výdavkom za 03/2022

Vlastník dokladu
VÚEZ, a.s.
Dodávateľ
VÚEZ, a.s.
Žiadaná suma
2,228 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2022
Názov

521 Mzdové výdavky - Technický pracovník za 03/2022

účtovný doklad k mzdovým výdavkom za 03/2022

Vlastník dokladu
VÚEZ, a.s.
Dodávateľ
VÚEZ, a.s.
Žiadaná suma
4,274 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2022
Názov

521 Mzdové výdavky - Výskumný/vývojový pracovník za 03/2022

účtovný doklad k mzdovým výdavkom za 03/2022

Vlastník dokladu
VÚEZ, a.s.
Dodávateľ
VÚEZ, a.s.
Žiadaná suma
13,059 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2022
Názov

902 Paušálna sadzba za nepriame výdavky - Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou za 02/2022

výpočet paušálnej sadzby na nepriame výdavky za 03/2022

Vlastník dokladu
VÚEZ, a.s.
Dodávateľ
VÚEZ, a.s.
Žiadaná suma
3,060 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2022
Názov

521 Mzdové výdavky - Výskumný/vývojový pracovník za 04/2022

účtovný doklad k mzdovým výdavkom za 04/2022

Vlastník dokladu
VÚEZ, a.s.
Dodávateľ
VÚEZ, a.s.
Žiadaná suma
9,454 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2022
Názov

521 Mzdové výdavky - Riadenie aktivity za 04/2022

účtovný doklad k mzdovým výdavkom za 04/2022

Vlastník dokladu
VÚEZ, a.s.
Dodávateľ
VÚEZ, a.s.
Žiadaná suma
1,224 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2022
Názov

521 Mzdové výdavky - Technický pracovník za 04/2022

účtovný doklad k mzdovým výdavkom za 04/2022

Vlastník dokladu
VÚEZ, a.s.
Dodávateľ
VÚEZ, a.s.
Žiadaná suma
4,093 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2022
Názov

521 Mzdové výdavky - Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti za 04/2022

účtovný doklad k mzdovým výdavkom za 04/2022

Vlastník dokladu
VÚEZ, a.s.
Dodávateľ
VÚEZ, a.s.
Žiadaná suma
2,385 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2022
Názov

902 Paušálna sadzba za nepriame výdavky - Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou za 04/2022

výpočet paušálnej sadzby za nepriame výdavky za 04/2022

Vlastník dokladu
VÚEZ, a.s.
Dodávateľ
VÚEZ, a.s.
Žiadaná suma
2,574 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2022
Názov

Paušálna sadzba 15% 04/2022

Paušálna sadzba 15% 04-06/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
447 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.07.2022
Názov

Paušálna sadzba 15% 05/2022

Paušálna sadzba 15% 04-06/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
491 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.07.2022
Názov

Paušálna sadzba 15% 06/2022

Paušálna sadzba 15% 04-06/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
332 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.07.2022
Názov

521 Mzdové výdavky - Výskumný/vývojový pracovník za 01/2022

účtovný doklad k mzdám za 01/2022

Vlastník dokladu
VÚEZ, a.s.
Dodávateľ
VÚEZ, a.s.
Žiadaná suma
2,464 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2022
Názov

521 Mzdové výdavky - Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti za 01/2022

účtovný doklad k mzdám za 01/2022

Vlastník dokladu
VÚEZ, a.s.
Dodávateľ
VÚEZ, a.s.
Žiadaná suma
1,336 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2022
Názov

521 Mzdové výdavky - Riadenie aktivity za 01/2022

účtovný doklad k mzdám za 01/2022

Vlastník dokladu
VÚEZ, a.s.
Dodávateľ
VÚEZ, a.s.
Žiadaná suma
389 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2022
Názov

521 Mzdové výdavky - Riadenie aktivity za 02/2022

účtovný doklad k mzdám za 02/2022

Vlastník dokladu
VÚEZ, a.s.
Dodávateľ
VÚEZ, a.s.
Žiadaná suma
1,741 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2022
Názov

521 Mzdové výdavky - Technický pracovník za 02/2022

účtovný doklad k mzdám za 02/2022

Vlastník dokladu
VÚEZ, a.s.
Dodávateľ
VÚEZ, a.s.
Žiadaná suma
4,248 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2022
Názov

521 Mzdové výdavky - Výskumný/vývojový pracovník za 02/2022

účtovný doklad k mzdám za 02/2022

Vlastník dokladu
VÚEZ, a.s.
Dodávateľ
VÚEZ, a.s.
Žiadaná suma
6,730 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2022
Názov

521 Mzdové výdavky - Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti za 02/2022

účtovný doklad k mzdám za 02/2022

Vlastník dokladu
VÚEZ, a.s.
Dodávateľ
VÚEZ, a.s.
Žiadaná suma
2,063 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2022
Názov

521 Mzdové výdavky - Výskumný/vývojový pracovník za 05/2022

účtovný doklad k mzdovým výdavkom za 05/2022

Vlastník dokladu
VÚEZ, a.s.
Dodávateľ
VÚEZ, a.s.
Žiadaná suma
12,263 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2022
Názov

521 Mzdové výdavky - Technický pracovník za 05/2022

účtovný doklad k mzdovým výdavkom za 05/2022

Vlastník dokladu
VÚEZ, a.s.
Dodávateľ
VÚEZ, a.s.
Žiadaná suma
3,775 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2022
Názov

521 Mzdové výdavky - Riadenie aktivity za 05/2022

účtovný doklad k mzdovým výdavkom za 05/2022

Vlastník dokladu
VÚEZ, a.s.
Dodávateľ
VÚEZ, a.s.
Žiadaná suma
1,155 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2022
Názov

521 Mzdové výdavky - Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti za 05/2022

účtovný doklad k mzdovým výdavkom za 05/2022

Vlastník dokladu
VÚEZ, a.s.
Dodávateľ
VÚEZ, a.s.
Žiadaná suma
2,223 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2022
Názov

902 Paušálna sadzba za nepriame výdavky - Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou za 05/2022

výpočet paušálnej sadzby za nepriame výdavky za 05/2022

Vlastník dokladu
VÚEZ, a.s.
Dodávateľ
VÚEZ, a.s.
Žiadaná suma
2,912 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2022
Názov

521 Mzdové výdavky - Výskumný/vývojový pracovník za 06/2022

účtovný doklad k mzdovým výdavkom za 06/2022

Vlastník dokladu
VÚEZ, a.s.
Dodávateľ
VÚEZ, a.s.
Žiadaná suma
14,143 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2022
Názov

521 Mzdové výdavky - Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti za 06/2022

účtovný doklad k mzdovým výdavkom za 06/2022

Vlastník dokladu
VÚEZ, a.s.
Dodávateľ
VÚEZ, a.s.
Žiadaná suma
3,700 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2022
Názov

521 Mzdové výdavky - Technický pracovník za 06/2022

účtovný doklad k mzdovým výdavkom za 06/2022

Vlastník dokladu
VÚEZ, a.s.
Dodávateľ
VÚEZ, a.s.
Žiadaná suma
5,311 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2022
Názov

521 Mzdové výdavky - Riadenie aktivity za 06/2022

účtovný doklad k mzdovým výdavkom za 06/2022

Vlastník dokladu
VÚEZ, a.s.
Dodávateľ
VÚEZ, a.s.
Žiadaná suma
1,456 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2022
Názov

902 Paušálna sadzba za nepriame výdavky - Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou za 06/2022

výpočet paušálnej sadzby za nepriame výdavky za 06/2022

Vlastník dokladu
VÚEZ, a.s.
Dodávateľ
VÚEZ, a.s.
Žiadaná suma
3,691 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2022
Názov

Paušálna sadzba 15% 08/2022

Paušálna sadzba 15% 07-09/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
205 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.10.2022
Názov

Paušálna sadzba 15% 07/2022

Paušálna sadzba 15% 07-09/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
285 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.10.2022
Názov

Paušálna sadzba 15% 09/2022

Paušálna sadzba 15% 07-09/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
406 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.10.2022
Názov

Paušálna sadzba 15% 02/2022

Paušálna sadzba 15% 01-03/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
482 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2022
Názov

Paušálna sadzba 15% 03/2022

Paušálna sadzba 15% 01-03/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
399 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2022
Názov

Paušálna sadzba 15% 01/2022

Paušálna sadzba 15% 01-03/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
92 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2022
Názov

902 Paušálna sadzba za nepriame výdavky - Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou za 01/2022

výpočet paušálnej sadzby za nepriame výdavky za 01/2022

Vlastník dokladu
VÚEZ, a.s.
Dodávateľ
VÚEZ, a.s.
Žiadaná suma
628 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2022
Názov

902 Paušálna sadzba za nepriame výdavky - Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou za 02/2022

výpočet paušálnej sadzby za nepriame výdavky za 02/2022

Vlastník dokladu
VÚEZ, a.s.
Dodávateľ
VÚEZ, a.s.
Žiadaná suma
2,217 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2022
Názov

902 Paušálna sadzba za nepriame výdavky - Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou za 08/2022

výpočet paušálnej sadzby za nepriame výdavky za 08/2022

Vlastník dokladu
VÚEZ, a.s.
Dodávateľ
VÚEZ, a.s.
Žiadaná suma
3,792 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2022
Názov

W479_mzdy_11/2022_záloha

Zaúčtovanie mzdy FEI 11/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
8,811 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2022
Názov

Mzdy_11_ASY8_2022_refundacia_HA 1.1

Zaúčtovanie mzdy FEI 11/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
19,219 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2022
Názov

Mzdy_W479_11_2022_refundácia

Zaúčtovanie mzdy FEI 11/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
4,845 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2022
Názov

ASS8_Mzdy_11-2022 H1

Zaúčtovanie mzdy FEI 11/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
8,038 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2022
Názov

ASS8_Mzdy_11-2022 H2

Zaúčtovanie mzdy FEI 11/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
4,912 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2022
Názov

BUH7_Mzdy_11/2022_0H4_FEI

Zaúčtovanie mzdy FEI 11/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
8,880 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2022
Názov

BUH7_Mzdy_11/2022_0H5_FEI

Zaúčtovanie mzdy FEI 11/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
5,885 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2022
Názov

ATR9_Mzdy-refundácia_11/2022-OÚ-FEI

Zaúčtovanie mzdy FEI 11/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,522 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2022
Názov

ATR9_Mzdy-refundácia_11/2022-flexibilita-FEI

Zaúčtovanie mzdy FEI 11/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
7,660 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2022
Názov

Mzdy_11_ASX4_2022_zúčtovanie_HA 1.2

Zaúčtovanie mzdy FEI 11/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
7,052 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2022
Názov

Mzdy_11_ASX4_2022_zúčtovanie_HA 1.1

Zaúčtovanie mzdy FEI 11/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
3,224 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2022
Názov

Riadenie aktivity

Zaúčtovanie mzdy FEI 11/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
121 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2022
Názov

Výskumní/vývojoví pracovníci

Zaúčtovanie mzdy FEI 11/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
2,561 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2022
Názov

Garanti-vedúci projektu

Zaúčtovanie mzdy FEI 11/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
993 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2022
Názov

Mzdy_11_ASX4_2022_ refundácia_HA 1.2

Zaúčtovanie mzdy FEI 11/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
7,518 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2022
Názov

Mzdy_11_ASY8_2022_zuctovanie_HA 1.1

Zaúčtovanie mzdy FEI 11/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
14,560 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2022
Názov

Mzdy_11_ASY8_2022_zúčtovanie_HA 1.2

Zaúčtovanie mzdy FEI 11/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
8,171 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2022
Názov

U413_Mzdy_11-2022 H2

Zaúčtovanie mzdy FEI 11/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
351 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2022
Názov

U413_Mzdy_11-2022 H1

Zaúčtovanie mzdy FEI 11/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
4,129 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2022
Názov

BWX3_FEI STU_11_2022_zálohovka

Zaúčtovanie mzdy FEI 11/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,582 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2022
Názov

Mzdy_11_ASY8_2022_refundacia_HA 1.2

Zaúčtovanie mzdy FEI 11/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
8,410 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2022
Názov

Zaúčtovanie mzdy FEI 11/2022

Zaúčtovanie mzdy FEI 11/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
31,483 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2022
Názov

BWX3_FEI STU_11_2022_refundácia

Zaúčtovanie mzdy FEI 11/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
5,393 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2022
Názov

ATR9_Mzdy-záloha_11/2022-flexibilita

Zaúčtovanie mzdy FEI 11/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
11,604 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2022
Názov

ATR9_Mzdy-záloha_11/2022-OÚ

Zaúčtovanie mzdy FEI 11/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
7,013 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2022
Názov

RP 8/VP3_MO_11/2022

Zaúčtovanie mzdy FEI 11/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,114 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2022
Názov

RP 64/PM_LJ_11/2022

Zaúčtovanie mzdy FEI 11/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
934 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2022
Názov

RP 65/AsPM_DJ_11/2022

Zaúčtovanie mzdy FEI 11/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,309 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2022
Názov

RP 42/VP2_OH_11/2022

Zaúčtovanie mzdy FEI 11/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
346 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2022
Názov

RP 43/VP3_EK_11/2022

Zaúčtovanie mzdy FEI 11/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
765 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2022
Názov

RP 27/VP1_AK_11/2022

Zaúčtovanie mzdy FEI 11/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,510 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2022
Názov

RP 28/VP2_DR_11/2022

Zaúčtovanie mzdy FEI 11/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,522 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2022
Názov

RP 7_VP1_RV_11/2022

Zaúčtovanie mzdy FEI 11/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
701 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť - 11-2022

Zaúčtovanie mzdy FEI 11/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
4,086 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2022
Názov

Mzdy_12_ASY8_2022_refundacia_HA 1.2

Zaúčtovanie mzdy FEI 12/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
3,496 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.01.2023
Názov

Mzdy_12_ASY8_2022_refundacia_HA 1.1

Zaúčtovanie mzdy FEI 12/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
11,892 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.01.2023
Názov

ASS8_Mzdy_12-2022 H1

Zaúčtovanie mzdy FEI 12/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
6,296 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.01.2023
Názov

ASS8_Mzdy_12-2022 H2

Zaúčtovanie mzdy FEI 12/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
4,124 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.01.2023
Názov

BUH7_Mzdy_12/2022_0H4_FEI

Zaúčtovanie mzdy FEI 12/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
5,932 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.01.2023
Názov

BUH7_Mzdy_12/2022_0H5_FEI

Zaúčtovanie mzdy FEI 12/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,359 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.01.2023
Názov

ATR9_Mzdy-refundácia_12/2022-flexibilita-FEI

Zaúčtovanie mzdy FEI 12/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
3,413 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.01.2023
Názov

ATR9_Mzdy-refundácia_12/2022-OÚ-FEI

Zaúčtovanie mzdy FEI 12/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,280 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.01.2023
Názov

Mzdy_12_ASX4_2022_zúčtovanie_HA 1.2

Zaúčtovanie mzdy FEI 12/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
6,511 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.01.2023
Názov

Mzdy_12_ASX4_2022_zúčtovanie_HA 1.1

Zaúčtovanie mzdy FEI 12/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
2,926 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.01.2023
Názov

W479_mzdy_12_2022_Záloha

Zaúčtovanie mzdy FEI 12/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
8,833 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.01.2023
Názov

Riadenie aktivity

Zaúčtovanie mzdy FEI 12/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
121 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.01.2023
Názov

Výskumní/vývojoví pracovníci

Zaúčtovanie mzdy FEI 12/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
451 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.01.2023
Názov

Garanti-vedúci projektu

Zaúčtovanie mzdy FEI 12/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
431 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.01.2023
Názov

Mzdy_12_ASX4_2022_ refundácia_HA 1.2

Zaúčtovanie mzdy FEI 12/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
3,404 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.01.2023
Názov

Mzdy_12_ASY8_2022_zuctovanie_HA 1.1

Zaúčtovanie mzdy FEI 12/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
14,261 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.01.2023
Názov

Mzdy_12_ASY8_2022_zúčtovanie_HA 1.2

Zaúčtovanie mzdy FEI 12/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
7,481 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.01.2023
Názov

U413_Mzdy_12-2022 H2

Zaúčtovanie mzdy FEI 12/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
330 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.01.2023
Názov

U413_Mzdy_12-2022 H1

Zaúčtovanie mzdy FEI 12/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
2,318 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.01.2023
Názov

BWX3_FEI STU_12_2022_zálohovka

Zaúčtovanie mzdy FEI 12/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
2,109 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.01.2023
Názov

Zaúčtovanie mzdy FEI 12/2022

Zaúčtovanie mzdy FEI 12/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
16,868 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.01.2023
Názov

BWX3_FEI STU_12_2022_refundácia

Zaúčtovanie mzdy FEI 12/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
3,985 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.01.2023
Názov

ATR9_Mzdy-záloha_12/2022-OÚ

Zaúčtovanie mzdy FEI 12/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
6,340 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.01.2023
Názov

ATR9_Mzdy-záloha_12/2022-flexibilita

Zaúčtovanie mzdy FEI 12/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
10,839 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.01.2023
Názov

RP 64/PM_LJ_12/2022

Zaúčtovanie mzdy FEI 12/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
619 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.01.2023
Názov

RP 65/AsPM_DJ_12/2022

Zaúčtovanie mzdy FEI 12/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
761 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.01.2023
Názov

RP 42/VP2_OH_12/2022

Zaúčtovanie mzdy FEI 12/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
354 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.01.2023
Názov

RP 28/VP2_DR_12/2022

Zaúčtovanie mzdy FEI 12/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
930 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.01.2023
Názov

RP 8/VP3_MO_12/2022

Zaúčtovanie mzdy FEI 12/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,674 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.01.2023
Názov

RP 27/VP1_AK_12/2022

Zaúčtovanie mzdy FEI 12/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,007 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.01.2023
Názov

RP 7/VP1_RV_12/2022

Zaúčtovanie mzdy FEI 12/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
268 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.01.2023
Názov

RP 43/VP3_EK_12/2022

Zaúčtovanie mzdy FEI 12/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
420 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.01.2023
Názov

W479_Mzdy_12_2022_Refundácia

Zaúčtovanie mzdy FEI 12/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
2,528 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.01.2023
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť - 12-2022

Zaúčtovanie mzdy FEI 12/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
3,279 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.01.2023
Názov

Paušálna sadzba 15% 10/2022

Paušálna sadzba 15% 10-12/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
437 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.01.2023
Názov

Paušálna sadzba 15% 11/2022

Paušálna sadzba 15% 10-12/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
551 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.01.2023
Názov

Paušálna sadzba 15% 12/2022

Paušálna sadzba 15% 10-12/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
150 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.01.2023
Názov

521 Mzdové výdavky - Výskumný/vývojový pracovník za 09/2022

účtovný doklad k mzdovým výdavkom za 09/2022

Vlastník dokladu
VÚEZ, a.s.
Dodávateľ
VÚEZ, a.s.
Žiadaná suma
16,087 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.10.2022
Názov

521 Mzdové vývavky - Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti za 09/2022

účtovný doklad k mzdovým výdavkom za 09/2022

Vlastník dokladu
VÚEZ, a.s.
Dodávateľ
VÚEZ, a.s.
Žiadaná suma
3,523 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.10.2022
Názov

521 Mzdové výdavky - Technický pracovník za 09/2022

účtovný doklad k mzdovým výdavkom za 09/2022

Vlastník dokladu
VÚEZ, a.s.
Dodávateľ
VÚEZ, a.s.
Žiadaná suma
6,405 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.10.2022
Názov

521 Mzdové výdavky - Riadenie aktivity za 09/2022

účtovný doklad k mzdovým výdavkom za 09/2022

Vlastník dokladu
VÚEZ, a.s.
Dodávateľ
VÚEZ, a.s.
Žiadaná suma
955 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.10.2022
Názov

902 Paušálna sadzba za nepriame výdavky - Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou za 09/2022

výpočet paušálnej sadzby za nepriame výdavky za 09/2022

Vlastník dokladu
VÚEZ, a.s.
Dodávateľ
VÚEZ, a.s.
Žiadaná suma
4,046 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.10.2022
Názov

521 Mzdové výdavky - Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti za 10/2022

účtovný doklad k mzdovým výdavkom za 10/2022

Vlastník dokladu
VÚEZ, a.s.
Dodávateľ
VÚEZ, a.s.
Žiadaná suma
3,691 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2022
Názov

521 Mzdové výdavky - Výskumný/vývojový pracovník za 10/2022

účtovný doklad k mzdovým výdavkom za 10/2022

Vlastník dokladu
VÚEZ, a.s.
Dodávateľ
VÚEZ, a.s.
Žiadaná suma
16,296 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2022
Názov

521 Mzdové výdavky - Technický pracovník za 10/2022

účtovný doklad k mzdovým výdavkom za 10/2022

Vlastník dokladu
VÚEZ, a.s.
Dodávateľ
VÚEZ, a.s.
Žiadaná suma
6,676 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2022
Názov

521 Mzdové výdavky - Riadenie aktivity za 10/2022

účtovný doklad k mzdovým výdavkom za 10/2022

Vlastník dokladu
VÚEZ, a.s.
Dodávateľ
VÚEZ, a.s.
Žiadaná suma
960 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2022
Názov

902 Paušálna sadzba za nepriame výdavky - Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou za 10/2022

výpočet paušálnej sadzby za nepriame výdavky za 10/2022

Vlastník dokladu
VÚEZ, a.s.
Dodávateľ
VÚEZ, a.s.
Žiadaná suma
4,143 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2022
Názov

521 Mzdové výdavky - Riadenie aktivity za 08/2023

účtovný doklad k mzdovým výdavkom za 08/2023

Vlastník dokladu
VÚEZ, a.s.
Dodávateľ
VÚEZ, a.s.
Žiadaná suma
1,509 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.09.2023
Názov

521 Mzdové výdavky - Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti za 08/2023

účtovný doklad k mzdovým výdavkom za 08/2023

Vlastník dokladu
VÚEZ, a.s.
Dodávateľ
VÚEZ, a.s.
Žiadaná suma
2,359 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.09.2023
Názov

521 Mzdové výdavky - Výskumný/vývojový pracovník za 08/2023

účtovný doklad k mzdovým výdavkom za 08/2023

Vlastník dokladu
VÚEZ, a.s.
Dodávateľ
VÚEZ, a.s.
Žiadaná suma
11,948 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.09.2023
Názov

521 Mzdové výdavky - Technický pracovník za 08/2023

účtovný doklad k mzdovým výdavkom za 08/2023

Vlastník dokladu
VÚEZ, a.s.
Dodávateľ
VÚEZ, a.s.
Žiadaná suma
6,702 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.09.2023
Názov

902 Paušálna sadzba za nepriame výdavky - Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou za 07/2023

výpočet paušálnej sadzby za nepriame výdavky za 07/2023

Vlastník dokladu
VÚEZ, a.s.
Dodávateľ
VÚEZ, a.s.
Žiadaná suma
3,155 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.08.2023
Názov

902 Paušálna sadzba za nepriame výdavky - Nepriame výdavky delarované paušálnou sadzbou za 08/2023

výpočet paušálnej sadzby za nepriame výdavky za 08/2023

Vlastník dokladu
VÚEZ, a.s.
Dodávateľ
VÚEZ, a.s.
Žiadaná suma
3,378 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.09.2023
Názov

521 Mzdové výdavky - Garant/vedúci výskumnej /vývojovej činnosti za 07/2023

účtovný doklad k mzdovým výdavkom za 07/2023

Vlastník dokladu
VÚEZ, a.s.
Dodávateľ
VÚEZ, a.s.
Žiadaná suma
2,584 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.08.2023
Názov

521 Mzdové výdavky - Technický pracovník

účtovný doklad k mzdovým výdavkom za 07/2023

Vlastník dokladu
VÚEZ, a.s.
Dodávateľ
VÚEZ, a.s.
Žiadaná suma
5,542 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.08.2023
Názov

521 Mzdové výdavky - Výskumný/vývojový pracovník za 07/2023

účtovný doklad k mzdovým výdavkom za 07/2023

Vlastník dokladu
VÚEZ, a.s.
Dodávateľ
VÚEZ, a.s.
Žiadaná suma
12,128 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.08.2023
Názov

521 Mzdové výdavky - Riadenie aktivity

účtovný doklad k mzdovým výdavkom za 07/2023

Vlastník dokladu
VÚEZ, a.s.
Dodávateľ
VÚEZ, a.s.
Žiadaná suma
778 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.08.2023
Názov

Zmluvný výskum - Návrh optimalizácie a predikcie stavov výroby, organizácie výroby a údržby

Faktúra za službu - zmluvný výskum II.etapa

Vlastník dokladu
VÚEZ, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12,215 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.12.2022
Názov

Zmluvný výskum - Návrh optimalizácie a predikcie stavov výroby, organizácie výroby a údržby

Faktúra za službu - zmluvný výskum I.etapa

Vlastník dokladu
VÚEZ, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12,215 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.08.2022
Názov

Zariadenia pre defektoskopiu

Sumár za žiadosť o platbu - odpisy

Vlastník dokladu
VÚEZ, a.s.
Dodávateľ
VÚEZ, a.s.
Žiadaná suma
2,874 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.12.2022
Názov

Počítačová zostava na prevádzkovanie softvérových modulov

Faktúra počítačová zostava na prev soft modulov

Vlastník dokladu
VÚEZ, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
23,192 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.04.2022
Názov

Počítačová zostava na prevádzkovanie softvérových modulov

Faktúra počítačová zostava na prev soft modulov

Vlastník dokladu
VÚEZ, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
234 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.05.2022
Názov

521 Mzdové výdavky - Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti za 07/2022

účtovný doklad k mzdovým výdavkom zamestnancov za 07/2022

Vlastník dokladu
VÚEZ, a.s.
Dodávateľ
VÚEZ, a.s.
Žiadaná suma
3,137 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.08.2022
Názov

521 Mzdové výdavky - Výskumný/vývojový pracovník za 07/2022

účtovný doklad k mzdovým výdavkom zamestnancov za 07/2022

Vlastník dokladu
VÚEZ, a.s.
Dodávateľ
VÚEZ, a.s.
Žiadaná suma
12,662 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.08.2022
Názov

521 Mzdové výdavky - Technický pracovník za 07/2022

účtovný doklad k mzdovým výdavkom zamestnancov za 07/2022

Vlastník dokladu
VÚEZ, a.s.
Dodávateľ
VÚEZ, a.s.
Žiadaná suma
5,577 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.08.2022
Názov

521 Mzdové výdavky - Riadenie aktivity za 07/2022

účtovný doklad k mzdovým výdavkom zamestnancov za 07/2022

Vlastník dokladu
VÚEZ, a.s.
Dodávateľ
VÚEZ, a.s.
Žiadaná suma
737 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.08.2022
Názov

902 Paušálna sadzba za nepriame výdavky - Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou za 07/2022

výpočet paušálnej sadzby za nepriame výdavky za 07/2022

Vlastník dokladu
VÚEZ, a.s.
Dodávateľ
VÚEZ, a.s.
Žiadaná suma
3,317 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.08.2022
Názov

521 Mzdové výdavky - Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti za 08/2022

účtovný doklad k mzdovým výdavkom zamestnancov za 08/2022

Vlastník dokladu
VÚEZ, a.s.
Dodávateľ
VÚEZ, a.s.
Žiadaná suma
2,696 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2022
Názov

521 Mzdové výdavky - Riadenie aktivity za 08/2022

účtovný doklad k mzdovým výdavkom zamestnancov za 08/2022

Vlastník dokladu
VÚEZ, a.s.
Dodávateľ
VÚEZ, a.s.
Žiadaná suma
1,158 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2022
Názov

521 Mzdové výdavky - Výskumný/vývojový pracovník za 08/2022

účtovný doklad k mzdovým výdavkom zamestnancov za 08/2022

Vlastník dokladu
VÚEZ, a.s.
Dodávateľ
VÚEZ, a.s.
Žiadaná suma
15,588 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2022
Názov

521 Mzdové výdavky - Technický pracovník za 08/2022

účtovný doklad k mzdovým výdavkom zamestnancov za 08/2022

Vlastník dokladu
VÚEZ, a.s.
Dodávateľ
VÚEZ, a.s.
Žiadaná suma
5,836 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2022
Názov

521 Mzdové výdavky - Výskumný/vývojový pracovník za 11/2022

účtovný doklad k mzdovým výdavkom za 11/2022

Vlastník dokladu
VÚEZ, a.s.
Dodávateľ
VÚEZ, a.s.
Žiadaná suma
16,291 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2022
Názov

521 Mzdové výdavky - Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti za 11/2022

účtovný doklad k mzdovým výdavkom za 11/2022

Vlastník dokladu
VÚEZ, a.s.
Dodávateľ
VÚEZ, a.s.
Žiadaná suma
3,347 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2022
Názov

521 Mzdové výdavky - Riadenie aktivity za 11/2022

účtovný doklad k mzdovým výdavkom za 11/2022

Vlastník dokladu
VÚEZ, a.s.
Dodávateľ
VÚEZ, a.s.
Žiadaná suma
702 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2022
Názov

521 Mzdové výdavky - Technický pracovník za 11/2022

účtovný doklad k mzdovým výdavkom za 11/2022

Vlastník dokladu
VÚEZ, a.s.
Dodávateľ
VÚEZ, a.s.
Žiadaná suma
6,456 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2022
Názov

902 Paušálna sadzba za nepriame výdavky - Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou za 11/2022

výpočet paušálnej sadzby za nepriame výdavky za 11/2022

Vlastník dokladu
VÚEZ, a.s.
Dodávateľ
VÚEZ, a.s.
Žiadaná suma
4,019 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2022
Názov

521 Mzdové výdavky - Technický pracovník za 12/2022

účtovný doklad k mzdovým výdavkom za 12/2022

Vlastník dokladu
VÚEZ, a.s.
Dodávateľ
VÚEZ, a.s.
Žiadaná suma
4,010 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2023
Názov

521 Mzdové výdavky - Výskumný/vývojový pracovník za 12/2022

účtovný doklad k mzdovým výdavkom za 12/2022

Vlastník dokladu
VÚEZ, a.s.
Dodávateľ
VÚEZ, a.s.
Žiadaná suma
13,572 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2023
Názov

521 Mzdové výdavky - Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti za 12/2022

účtovný doklad k mzdovým výdavkom za 12/2022

Vlastník dokladu
VÚEZ, a.s.
Dodávateľ
VÚEZ, a.s.
Žiadaná suma
2,338 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2023
Názov

521 Mzdové výdavky - Riadenie aktivity za 12/2022

účtovný doklad k mzdovým výdavkom za 12/2022

Vlastník dokladu
VÚEZ, a.s.
Dodávateľ
VÚEZ, a.s.
Žiadaná suma
1,242 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2023
Názov

902 Paušálna sadzba za nepriame výdavky - Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou za 12/2022

výpočet paušálnej sadzby za nepriame výdavky za 12/2022

Vlastník dokladu
VÚEZ, a.s.
Dodávateľ
VÚEZ, a.s.
Žiadaná suma
3,174 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2023
Názov

902 Paušálna sadzba za nepriame výdavky - Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou za 10/2023

výpočet paušálnej sadzby za nepriame výdavky za 10/2023

Vlastník dokladu
VÚEZ, a.s.
Dodávateľ
VÚEZ, a.s.
Žiadaná suma
3,264 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2023
Názov

521 Mzdové výdavky - Riadenie aktivity za 09/2023

účtovný doklad k mzdovým výdavkom za 09/2023

Vlastník dokladu
VÚEZ, a.s.
Dodávateľ
VÚEZ, a.s.
Žiadaná suma
2,193 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.10.2023
Názov

521 Mzdové výdavky - Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti za 09/2023

účtovný doklad k mzdovým výdavkom za 09/2023

Vlastník dokladu
VÚEZ, a.s.
Dodávateľ
VÚEZ, a.s.
Žiadaná suma
2,953 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.10.2023
Názov

521 Mzdové výdavky - Výskumný/vývojový pracovník za 09/2023

účtovný doklad k mzdovým výdavkom za 09/2023

Vlastník dokladu
VÚEZ, a.s.
Dodávateľ
VÚEZ, a.s.
Žiadaná suma
10,909 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.10.2023
Názov

521 Mzdové výdavky - Technický pracovník za 09/2023

účtovný doklad k mzdovým výdavkom za 09/2023

Vlastník dokladu
VÚEZ, a.s.
Dodávateľ
VÚEZ, a.s.
Žiadaná suma
5,784 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.10.2023
Názov

902 Paušálna sadzba za nepriame výdavky - Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou za 09/2023

výpočet paušálnej sadzby za nepriame výdavky za 09/2023

Vlastník dokladu
VÚEZ, a.s.
Dodávateľ
VÚEZ, a.s.
Žiadaná suma
3,276 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.10.2023
Názov

521 Mzdové výdavky - Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti za 10/2023

účtovný doklad k mzdovým výdavkom za 10/2023

Vlastník dokladu
VÚEZ, a.s.
Dodávateľ
VÚEZ, a.s.
Žiadaná suma
2,819 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2023
Názov

521 Mzdové výdavky - Výskumný/vývojový pracovník za 10/2023

účtovný doklad k mzdovým výdavkom za 10/2023

Vlastník dokladu
VÚEZ, a.s.
Dodávateľ
VÚEZ, a.s.
Žiadaná suma
10,442 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2023
Názov

521 Mzdové výdavky - Technický pracovník za 10/2023

účtovný doklad k mzdovým výdavkom za 10/2023

Vlastník dokladu
VÚEZ, a.s.
Dodávateľ
VÚEZ, a.s.
Žiadaná suma
5,648 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2023
Názov

521 Mzdové výdavky - Riadenie aktivity za 10/2023

účtovný doklad k mzdovým výdavkom za 10/2023

Vlastník dokladu
VÚEZ, a.s.
Dodávateľ
VÚEZ, a.s.
Žiadaná suma
2,696 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2023
Názov

521 Mzdové výdavky - Technický pracovník za 11/2023

účtovný doklad k mzdovým výdavkom za 11/2023

Vlastník dokladu
VÚEZ, a.s.
Dodávateľ
VÚEZ, a.s.
Žiadaná suma
2,899 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2023
Názov

521 Mzdové výdavky - Výskumný/vývojový pracovník za 11/2023

účtovný doklad k mzdovým výdavkom za 11/2023

Vlastník dokladu
VÚEZ, a.s.
Dodávateľ
VÚEZ, a.s.
Žiadaná suma
10,176 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2023
Názov

521 Mzdové výdavky - Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti za 11/2023

účtovný doklad k mzdovým výdavkom za 11/2023

Vlastník dokladu
VÚEZ, a.s.
Dodávateľ
VÚEZ, a.s.
Žiadaná suma
2,995 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2023
Názov

902 Paušálna sadzba za nepriame výdavky - Nepriame výdavky deklarované poušálnou sadzbou za 11/2023

výpočet paušálnej sadzby za nepriame výdavky za 11/2023

Vlastník dokladu
VÚEZ, a.s.
Dodávateľ
VÚEZ, a.s.
Žiadaná suma
2,140 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2023
Názov

Zmluvný výskum - návrh optimalizácie a predikcie stavov výroby, organizácie výroby a údržby - 4.etapa

Faktúra za služby - Zmluvný výskum IV.etapa

Vlastník dokladu
VÚEZ, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,174 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.12.2023
Názov

Zariadenia pre defektoskopiu

Odpisy DIROZ 2023

Vlastník dokladu
VÚEZ, a.s.
Dodávateľ
VÚEZ, a.s.
Žiadaná suma
10,540 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.11.2023
Názov

Paušálna sadzba 15% 10/2023

Paušálna sadzba 15% 10-11/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
822 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2023
Názov

Paušálna sadzba 15% 11/2023

Paušálna sadzba 15% 10-11/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
661 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2023
Názov

Garanti-vedúci projektu

Zaúčtovanie mzdy FEI 10/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,771 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.11.2023
Názov

Výskumní/vývojoví pracovníci

Zaúčtovanie mzdy FEI 10/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
3,530 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.11.2023
Názov

Riadenie aktivity

Zaúčtovanie mzdy FEI 10/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
116 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.11.2023
Názov

Výskumní/vývojoví pracovníci

Zaúčtovanie mzdy FEI 11/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
2,593 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.12.2023
Názov

Garanti-vedúci projektu

Zaúčtovanie mzdy FEI 11/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,879 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.12.2023
Názov

521 Mzdové výdavky - Technický pracovník za 01/2023

účtovný doklad k mzdovým výdavkom za 01/2023

Vlastník dokladu
VÚEZ, a.s.
Dodávateľ
VÚEZ, a.s.
Žiadaná suma
5,706 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.02.2023
Názov

521 Mzdové výdavky - Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti za 01/2023

účtovný doklad k mzdovým výdavkom za 01/2023

Vlastník dokladu
VÚEZ, a.s.
Dodávateľ
VÚEZ, a.s.
Žiadaná suma
2,819 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.02.2023
Názov

521 Mzdové výdavky - Riadenie aktivity za 01/2023

účtovný doklad k mzdovým výdavkom za 01/2023

Vlastník dokladu
VÚEZ, a.s.
Dodávateľ
VÚEZ, a.s.
Žiadaná suma
1,388 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.02.2023
Názov

521 Mzdové výdavky - Výskumný/vývojový pracovník za 01/2023

účtovný doklad k mzdovým výdavkom za 01/2023

Vlastník dokladu
VÚEZ, a.s.
Dodávateľ
VÚEZ, a.s.
Žiadaná suma
15,830 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.02.2023
Názov

902 Paušálna sadzba za nepriame výdavky - Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou za 01/2023

výpočet paušálnej sazby za nepriame výdavky 01/2023

Vlastník dokladu
VÚEZ, a.s.
Dodávateľ
VÚEZ, a.s.
Žiadaná suma
3,861 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.02.2023
Názov

521 Mzdové výdavky - Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti za 02/2023

účtovný doklad k mzdovým výdavkom za 02/2023

Vlastník dokladu
VÚEZ, a.s.
Dodávateľ
VÚEZ, a.s.
Žiadaná suma
3,876 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2023
Názov

521 Mzdové výdavky - Technický pracovník za 02/2023

účtovný doklad k mzdovým výdavkom za 02/2023

Vlastník dokladu
VÚEZ, a.s.
Dodávateľ
VÚEZ, a.s.
Žiadaná suma
6,798 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2023
Názov

521 Mzdové výdavky - Výskumný/vývojový pracovník za 02/2023

účtovný doklad k mzdovým výdavkom za 02/2023

Vlastník dokladu
VÚEZ, a.s.
Dodávateľ
VÚEZ, a.s.
Žiadaná suma
17,264 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2023
Názov

521 Mzdové výdavky - Riadenie aktivity za 02/2023

účtovný doklad k mzdovým výdavkom za 02/2023

Vlastník dokladu
VÚEZ, a.s.
Dodávateľ
VÚEZ, a.s.
Žiadaná suma
2,034 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2023
Názov

902 Paušálna sadzba za nepriame výdavky - Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou za 02/2023

výpočet paušálnej sadzby za nepriame výdavky za 02/2023

Vlastník dokladu
VÚEZ, a.s.
Dodávateľ
VÚEZ, a.s.
Žiadaná suma
4,496 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2023
Názov

521 Mzdové výdavky - Výskumný/vývojový pracovník za 03/2023

účtovný doklad k mzdovým výdavkom za 03/2023

Vlastník dokladu
VÚEZ, a.s.
Dodávateľ
VÚEZ, a.s.
Žiadaná suma
14,776 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.04.2023
Názov

521 Mzdové výdavky - Riadenie aktivity za 03/2023

účtovný doklad k mzdovým výdavkom za 03/2023

Vlastník dokladu
VÚEZ, a.s.
Dodávateľ
VÚEZ, a.s.
Žiadaná suma
924 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.04.2023
Názov

521 Mzdové výdavky - Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti za 03/2023

účtovný doklad k mzdovým výdavkom za 03/2023

Vlastník dokladu
VÚEZ, a.s.
Dodávateľ
VÚEZ, a.s.
Žiadaná suma
3,539 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.04.2023
Názov

521 Mzdové výdavky - Technický pracovník za 03/2023

účtovný doklad k mzdovým výdavkom za 03/2023

Vlastník dokladu
VÚEZ, a.s.
Dodávateľ
VÚEZ, a.s.
Žiadaná suma
6,704 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.04.2023
Názov

902 Paušálna sadzba za nepriame výdavky - Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou za 03/2023

výpočet paušálnej sadzby za nepriame výdavky za 03/2023

Vlastník dokladu
VÚEZ, a.s.
Dodávateľ
VÚEZ, a.s.
Žiadaná suma
3,891 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.04.2023
Názov

521 Mzdové výdavky - Riadenie aktivity za 04/2023

účtovný doklad k mzdovým výdavkom za 04/2023

Vlastník dokladu
VÚEZ, a.s.
Dodávateľ
VÚEZ, a.s.
Žiadaná suma
1,226 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2023
Názov

521 Mzdové výdavky - Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti za 04/2023

účtovný doklad k mzdovým výdavkom za 04/2023

Vlastník dokladu
VÚEZ, a.s.
Dodávateľ
VÚEZ, a.s.
Žiadaná suma
3,101 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2023
Názov

521 Mzdové výdavky - Výskumný/vývojový pracovník za 04/2023

účtovný doklad k mzdovým výdavkom za 04/2023

Vlastník dokladu
VÚEZ, a.s.
Dodávateľ
VÚEZ, a.s.
Žiadaná suma
14,651 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2023
Názov

521 Mzdové výdavky - Technický pracovník za 04/2023

účtovný doklad k mzdovým výdavkom za 04/2023

Vlastník dokladu
VÚEZ, a.s.
Dodávateľ
VÚEZ, a.s.
Žiadaná suma
7,341 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2023
Názov

902 Paušálna sadzba za nepriame výdavky - Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou za 04/2023

výpočet paušálnej sadzby za nepriame výdavky za 04/2023

Vlastník dokladu
VÚEZ, a.s.
Dodávateľ
VÚEZ, a.s.
Žiadaná suma
3,948 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2023
Názov

902 Paušálna sadzba za nepriame výdavky - Nepriame výdavky deklarované paušálnou saddzbou za 05/2023

výpočet paušálnej sadzby za nepriame výdavky za 05/2023

Vlastník dokladu
VÚEZ, a.s.
Dodávateľ
VÚEZ, a.s.
Žiadaná suma
3,778 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2023
Názov

521 Mzdové výdavky - Výskumný/vývojový pracovník za 05/2023

účtovný doklad k mzdovým výdavkom za 05/2023

Vlastník dokladu
VÚEZ, a.s.
Dodávateľ
VÚEZ, a.s.
Žiadaná suma
14,344 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2023
Názov

521 Mzdové výdavky - Garant/vedúci výskumnej /vývojovej činnosti za 05/2023

účtovný doklad k mzdovým výdavkom za 05/2023

Vlastník dokladu
VÚEZ, a.s.
Dodávateľ
VÚEZ, a.s.
Žiadaná suma
3,539 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2023
Názov

521 Mzdové výdavky - Riadenie aktivity za 05/2023

účtovný doklad k mzdovým výdavkom za 05/2023

Vlastník dokladu
VÚEZ, a.s.
Dodávateľ
VÚEZ, a.s.
Žiadaná suma
790 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2023
Názov

521 Mzdové výdavky - Technický pracovník za 05/2023

účtovný doklad k mzdovým výdavkom za 05/2023

Vlastník dokladu
VÚEZ, a.s.
Dodávateľ
VÚEZ, a.s.
Žiadaná suma
6,512 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2023
Názov

521 Mzdové výdavky - Výskumný/vývojový pracovník za 06/2023

účtovný doklad k mzdovým výdavkom za 06/2023

Vlastník dokladu
VÚEZ, a.s.
Dodávateľ
VÚEZ, a.s.
Žiadaná suma
13,782 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.07.2023
Názov

521 Mzdové výdavky - Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti za 06/2023

účtovný doklad k mzdovým výdavkom za 06/2023

Vlastník dokladu
VÚEZ, a.s.
Dodávateľ
VÚEZ, a.s.
Žiadaná suma
3,876 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.07.2023
Názov

521 Mzdové výdavky - Riadenie aktivity za 06/2023

účtovný doklad k mzdovým výdavkom za 06/2023

Vlastník dokladu
VÚEZ, a.s.
Dodávateľ
VÚEZ, a.s.
Žiadaná suma
743 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.07.2023
Názov

521 Mzdové výdavky - Technický pracovník za 06/2023

účtovný doklad k mzdovým výdavkom za 06/2023

Vlastník dokladu
VÚEZ, a.s.
Dodávateľ
VÚEZ, a.s.
Žiadaná suma
7,320 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.07.2023
Názov

Zmluvný výskum - Návrh optimalizácie a predikcie stavov výroby, organizácie výroby a údržby - 3.etapa

Faktúra za služby - Zmluvný výskum III.etapa

Vlastník dokladu
VÚEZ, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,162 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.05.2023
Názov

902 Paušálna sadzba za nepriame výdavky - Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou za 06/2023

výpočet paušálnej sadzby za nepriame výdavky za 06/2023

Vlastník dokladu
VÚEZ, a.s.
Dodávateľ
VÚEZ, a.s.
Žiadaná suma
3,858 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.07.2023
Názov

Paušálna sadzba 15% 04/2023

Paušálna sadzba 15% 01-09/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
270 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.10.2023
Názov

Paušálna sadzba 15% 02/2023

Paušálna sadzba 15% 01-09/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
182 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.10.2023
Názov

Paušálna sadzba 15% 01/2023

Paušálna sadzba 15% 01-09/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
162 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.10.2023
Názov

Paušálna sadzba 15% 06/2023

Paušálna sadzba 15% 01-09/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
394 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.10.2023
Názov

Paušálna sadzba 15% 08/2023

Paušálna sadzba 15% 01-09/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
714 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.10.2023
Názov

Paušálna sadzba 15% 05/2023

Paušálna sadzba 15% 01-09/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
401 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.10.2023
Názov

Paušálna sadzba 15% 03/2023

Paušálna sadzba 15% 01-09/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
251 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.10.2023
Názov

Paušálna sadzba 15% 09/2023

Paušálna sadzba 15% 01-09/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
953 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.10.2023
Názov

Paušálna sadzba 15% 07/2023

Paušálna sadzba 15% 01-09/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
628 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.10.2023
Názov

Garanti-vedúci projektu

Zaúčtovanie mzdy FEI 06/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
165 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.07.2023
Názov

Riadenie aktivity

Zaúčtovanie mzdy FEI 06/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
161 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.07.2023
Názov

Výskumní/vývojoví pracovníci

Zaúčtovanie mzdy FEI 06/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
2,298 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.07.2023
Názov

BUH7_Mzdy_07/2023_0H4_FEI_refundácia

Zaúčtovanie mzdy FEI 07/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
12,529 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.08.2023
Názov

BUH7_Mzdy_07/2023_0H5_FEI_refundácia

Zaúčtovanie mzdy FEI 07/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
2,900 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.08.2023
Názov

RP30_VP4_MO_07/2023

Zaúčtovanie mzdy FEI 07/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,105 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.08.2023
Názov

RP41_VP1_GR_07/2023

Zaúčtovanie mzdy FEI 07/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,530 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.08.2023
Názov

RP41_VP1_RH_07/2023

Zaúčtovanie mzdy FEI 07/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
2,379 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.08.2023
Názov

RP44_VP4_JL_07/2023

Zaúčtovanie mzdy FEI 07/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
209 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.08.2023
Názov

RP44_VP4_JK_07/2023

Zaúčtovanie mzdy FEI 07/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,459 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.08.2023
Názov

RP30_VP4_MD_07/2023

Zaúčtovanie mzdy FEI 07/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,224 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.08.2023
Názov

RP44_VP4_ŠT_07/2023

Zaúčtovanie mzdy FEI 07/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
208 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.08.2023
Názov

RP44_VP4_TP_07/2023

Zaúčtovanie mzdy FEI 07/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
847 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.08.2023
Názov

RP65_AsPM_DJ_07/2023

Zaúčtovanie mzdy FEI 07/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
864 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.08.2023
Názov

RP64_PM_LJ_07/2023

Zaúčtovanie mzdy FEI 07/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
488 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.08.2023
Názov

RP43_VP3_PP_07/2023

Zaúčtovanie mzdy FEI 07/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
578 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.08.2023
Názov

RP30_VP4_AK_07/2023

Zaúčtovanie mzdy FEI 07/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,105 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.08.2023
Názov

RP41_VP1_MR_07/2023

Zaúčtovanie mzdy FEI 07/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,122 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.08.2023
Názov

RP30_VP4_MČ_07/2023

Zaúčtovanie mzdy FEI 07/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
918 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.08.2023
Názov

RP41_VP1_MM_07/2023

Zaúčtovanie mzdy FEI 07/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
612 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.08.2023
Názov

RP30_VP4_RV_07/2023

Zaúčtovanie mzdy FEI 07/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,275 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.08.2023
Názov

RP41_VP1_IM_07/2023

Zaúčtovanie mzdy FEI 07/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
817 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.08.2023
Názov

RP30_VP4_SM_07/2023

Zaúčtovanie mzdy FEI 07/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,326 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.08.2023
Názov

RP30_VP4_DR_07/2023

Zaúčtovanie mzdy FEI 07/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,190 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.08.2023
Názov

RP41_VP1_RP_07/2023

Zaúčtovanie mzdy FEI 07/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
676 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.08.2023
Názov

Garanti-vedúci projektu

Zaúčtovanie mzdy FEI 07/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
822 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.08.2023
Názov

Výskumní/vývojoví pracovníci

Zaúčtovanie mzdy FEI 07/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
3,366 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.08.2023
Názov

BUH7_Mzdy_07/2023_0H4_FEI_záloha

Zaúčtovanie mzdy FEI 07/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
6,326 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.08.2023
Názov

BWX3_FEI STU_07_2023_refundácia

Zaúčtovanie mzdy FEI 07/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
10,658 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.08.2023
Názov

BWX3_FEI STU_07_2023_záloha

Zaúčtovanie mzdy FEI 07/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
14,196 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.08.2023
Názov

Výskumní/vývojoví pracovníci

Zaúčtovanie mzdy FEI 05/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
2,201 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2023
Názov

Riadenie aktivity

Zaúčtovanie mzdy FEI 05/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
154 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2023
Názov

Garanti-vedúci projektu

Zaúčtovanie mzdy FEI 05/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
315 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2023
Názov

BUH7_Mzdy_08/2023_0H5_FEI_refundácia

Zaúčtovanie mzdy FEI 08/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
2,934 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2023
Názov

BUH7_Mzdy_08/2023_0H4_FEI_refundácia

Zaúčtovanie mzdy FEI 08/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
14,093 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2023
Názov

RP30_VP4_AK_08/2023

Zaúčtovanie mzdy FEI 08/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
408 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2023
Názov

RP30_VP4_MO_08/2023

Zaúčtovanie mzdy FEI 08/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,224 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2023
Názov

RP41_VP1_RP_08/2023

Zaúčtovanie mzdy FEI 08/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
247 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2023
Názov

RP43_VP3_PP_08/2023

Zaúčtovanie mzdy FEI 08/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
507 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2023
Názov

RP41_VP1_MM_08/2023

Zaúčtovanie mzdy FEI 08/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
592 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2023
Názov

RP30_VP4_SM_08/2023

Zaúčtovanie mzdy FEI 08/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
398 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2023
Názov

RP64_PM_LJ_08/2023

Zaúčtovanie mzdy FEI 08/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
655 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2023
Názov

RP30_VP4_RV_08/2023

Zaúčtovanie mzdy FEI 08/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
816 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2023
Názov

RP44_VP4_JK_08/2023

Zaúčtovanie mzdy FEI 08/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
622 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2023
Názov

VP41_VP1_GR_08/2023

Zaúčtovanie mzdy FEI 08/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,836 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2023
Názov

RP44_VP4_TP_08/2023

Zaúčtovanie mzdy FEI 08/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,393 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2023
Názov

RP41_VP1_MR_08/2023

Zaúčtovanie mzdy FEI 08/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
408 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2023
Názov

RP41_VP1_RH_08/2023

Zaúčtovanie mzdy FEI 08/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
2,379 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2023
Názov

RP65_AsPM_DJ_08/2023

Zaúčtovanie mzdy FEI 08/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,440 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2023
Názov

RP58_VP4_MV_08/2023

Zaúčtovanie mzdy FEI 08/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
612 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2023
Názov

RP30_VP4_DR_08/2023

Zaúčtovanie mzdy FEI 08/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
714 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2023
Názov

RP30_VP4_MČ_08/2023

Zaúčtovanie mzdy FEI 08/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,082 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2023
Názov

Garanti-vedúci projektu

Zaúčtovanie mzdy FEI 08/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,351 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2023
Názov

Výskumní/vývojoví pracovníci

Zaúčtovanie mzdy FEI 08/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
3,200 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2023
Názov

Riadenie aktivity

Zaúčtovanie mzdy FEI 08/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
210 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2023
Názov

BUH7_Mzdy_08/2023_0H4_FEI_záloha

Zaúčtovanie mzdy FEI 08/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
5,458 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2023
Názov

BWX3_FEI STU_08_2023_refundácia

Zaúčtovanie mzdy FEI 08/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
13,749 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2023
Názov

BWX3_FEI STU_08_2023_záloha

Zaúčtovanie mzdy FEI 08/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
17,841 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2023
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť - 08-2023

Zaúčtovanie mzdy FEI 08/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
2,280 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2023
Názov

BUH7_Mzdy_09/2023_0H5_FEI_refundácia

Zaúčtovanie mzdy FEI 09/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
2,568 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.10.2023
Názov

BUH7_Mzdy_09/2023_0H4_FEI_refundácia

Zaúčtovanie mzdy FEI 09/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
18,291 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.10.2023
Názov

RP30_VP4_RV_09/2023

Zaúčtovanie mzdy FEI 09/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,326 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.10.2023
Názov

RP44_VP4_RH_09/2023

Zaúčtovanie mzdy FEI 09/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
752 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.10.2023
Názov

RP44_VP4_ŠT_09/2023

Zaúčtovanie mzdy FEI 09/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
455 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.10.2023
Názov

RP44_VP4_TP_09/2023

Zaúčtovanie mzdy FEI 09/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,291 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.10.2023
Názov

RP65_AsPM_DJ_09/2023

Zaúčtovanie mzdy FEI 09/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,440 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.10.2023
Názov

RP42_VP2_RH_09/2023

Zaúčtovanie mzdy FEI 09/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,741 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.10.2023
Názov

RP30_VP4_AK_09/2023

Zaúčtovanie mzdy FEI 09/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,836 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.10.2023
Názov

RP64_PM_LJ_09/2023

Zaúčtovanie mzdy FEI 09/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
735 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.10.2023
Názov

RP58_VP4_MiVo_09/2023

Zaúčtovanie mzdy FEI 09/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,530 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.10.2023
Názov

RP41_VP1_GR_09/2023

Zaúčtovanie mzdy FEI 09/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,071 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.10.2023
Názov

RP44_VP4_JK_09/2023

Zaúčtovanie mzdy FEI 09/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,649 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.10.2023
Názov

RP41_VP1_MM_09/2023

Zaúčtovanie mzdy FEI 09/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,530 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.10.2023
Názov

RP57_VP3_MD_09/2023

Zaúčtovanie mzdy FEI 09/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,326 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.10.2023
Názov

RP30_VP4_DR_09/2023

Zaúčtovanie mzdy FEI 09/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,938 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.10.2023
Názov

RP43_VP3_MJ_09/2023

Zaúčtovanie mzdy FEI 09/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
935 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.10.2023
Názov

RP41_VP1_RP_09/2023

Zaúčtovanie mzdy FEI 09/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,389 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.10.2023
Názov

RP30_VP4_MČ_09/2023

Zaúčtovanie mzdy FEI 09/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,428 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.10.2023
Názov

RP30_VP4_SM_09/2023

Zaúčtovanie mzdy FEI 09/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,632 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.10.2023
Názov

RP30_VP4_MO_09/2023

Zaúčtovanie mzdy FEI 09/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,938 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.10.2023
Názov

RP43_VP3_VN_09/2023

Zaúčtovanie mzdy FEI 09/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,445 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.10.2023
Názov

RP41_VP1_MR_09/2023

Zaúčtovanie mzdy FEI 09/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,530 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.10.2023
Názov

RP42_VP2_MaVa_09/2023

Zaúčtovanie mzdy FEI 09/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
964 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.10.2023
Názov

RP43_VP3_PP_09/2023

Zaúčtovanie mzdy FEI 09/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
638 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.10.2023
Názov

Výskumní/vývojoví pracovníci

Zaúčtovanie mzdy FEI 09/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
4,827 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.10.2023
Názov

Garanti-vedúci projektu

Zaúčtovanie mzdy FEI 09/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,272 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.10.2023
Názov

Riadenie aktivity

Zaúčtovanie mzdy FEI 09/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
254 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.10.2023
Názov

BUH7_Mzdy_09/2023_0H4_FEI_záloha

Zaúčtovanie mzdy FEI 09/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
2,857 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.10.2023
Názov

BWX3_FEI STU_09_2023_refundácia

Zaúčtovanie mzdy FEI 09/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
14,882 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.10.2023
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť - 09-2023

Zaúčtovanie mzdy FEI 09/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
2,242 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.10.2023
Názov

BWX3_FEI STU_09_2023_záloha

Zaúčtovanie mzdy FEI 09/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
19,639 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.10.2023
Názov IČO
Názov
Slovenská technická univerzita v Bratislave
IČO
00397687
Názov
VÚEZ, a.s.
IČO
36522457
Názov
ELVAC SK s. r. o.
IČO
36344575
Názov
Ing. Miroslav Rakyta-CONSULTING
IČO
37093177
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.