Popis projektu

Projekt „Výskum aplikácie prostriedkov umelej inteligencie pri analýzach a klasifikácií dát  hyperspektrálneho snímkovania“ v rámci efektívnej spolupráce spája aktivity nezávislého výskumu a vývoja zabezpečované Technickou univerzitou vo Zvolene a Ústavom informatiky Slovenskej akadémie vied, s priemyselným výskumom zabezpečovaným spoločnosťou  VUJE, a.s. V rámci projektu budú vykonané inžinierske, výskumné a vývojové práce, vrátane realizácie opakovaného leteckého snímkovania vybraných úsekov elektrického vedenia, s využitím špičkovej technológie jednotlivých partnerov. Excelentnosť výskumu je podporená nielen špičkovým tímom, ktorý zahŕňa 4 garantov z rôznych oblastí, ale aj zameraním projektu na súčasné výskumné trendy, ktoré spája pre potreby aplikácie na oblasť energetiky SR. Cieľom projektu je využitie metód umelej inteligencie pre vytvorenie modelov na detekciu a klasifikáciu druhov drevín, pomocou hyperspektrálnych snímok a údajov získaných technológiou LiDAR v rámci leteckého snímkovania energetických líniových stavieb. Najdôležitejším výstupom projektu bude  validovaný model s podporou cloudovej infraštruktúry na detekciu a klasifikáciu objektov záujmu na úrovni TRL 5, ktorý môže byť výnimočný aj vo svetovom meradle. Výstupmi projektu budú aj geodatabáza referenčných stromových charakteristík, knižnica spektrálnych kriviek, databáza simulácie rastu drevín, ale aj cloudová infraštruktúra na podporu vývoja klasifikačných modelov a ukladanie dát. Výsledky projektu budú mať dopad na spôsob realizácie leteckého skenovania líniových stavieb a ich aplikácia prinesie vyššiu kvalitu realizácie tejto služby v praxi. Vysoká kvalita výstupov sa prejaví aj v rámci diseminácie výsledkov, ako aj v rámci publikačnej činnosti. Realizácia projektu prispeje aj k zvýšeniu počtu registrovaných práv duševného vlastníctva vplyvom realizácie výskumných aktivít v SR.   

Viac
Subjekt
Technická univerzita vo Zvolene
Partneri
Ústav informatiky Slovenskej akadémie vied, VUJE, a. s.
Miesta realizácie
Trnava, Križovany nad Dudváhom, Košice - mestská časť Staré Mesto, Dolný Hričov, Banská Bystrica, Zvolen
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.02.2022 - 01.12.2023
Celková suma
1,793,315 €
Vlastné zdroje
350,361 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Integrovaná infraštruktúra
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
(2H4) Priemyselný výskum zlepšenia výk…
Typ
Podpora návratu špi…
Plánovaný začiatok
01.02.2022
Skutočný začiatok
07.02.2022
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
31.12.2023
Názov
(1H3) Nezávislý výskum a vývoj metód um…
Typ
Podpora návratu špi…
Plánovaný začiatok
01.02.2022
Skutočný začiatok
07.02.2022
Plánovaný koniec
01.11.2023
Skutočný koniec
30.11.2023
Názov
(1H2) Nezávislý výskum a vývoj metód u…
Typ
Podpora návratu špi…
Plánovaný začiatok
01.02.2022
Skutočný začiatok
07.02.2022
Plánovaný koniec
01.11.2023
Skutočný koniec
30.11.2023
Názov
(0H1) ) Nezávislý výskum aplikácie výs…
Typ
Podpora návratu špi…
Plánovaný začiatok
01.02.2022
Skutočný začiatok
07.02.2022
Plánovaný koniec
01.11.2023
Skutočný koniec
30.11.2023
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
07.02.2022
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
30.11.2023
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
07.02.2022
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
31.12.2023
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
07.02.2022
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
30.11.2023
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet publikácií vytvorených v rámci projektu
Hodnota
9,05 (počet)
Cieľ
8,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.12.2023
Riziko
-
Názov
Počet prihlášok registrácie práv duševného vlastníctva
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.12.2023
Riziko
Áno
Názov
Počet subjektov, ktoré podali žiadosť v rámci programov EÚ
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.12.2023
Riziko
-
Názov
Počet študentov/výskumných pracovníkov mladších ako 35 rokov veku zapojených do výskumných aktivít projektu
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.12.2023
Riziko
Áno
Názov
Počet navrátivších slovenských výskumníkov zo zahraničia
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.12.2023
Riziko
Áno
Názov
Počet podporených účastí zahraničných výskumníkov v projektových aktivitách slovenskej inštitúcie VaV
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.12.2023
Riziko
Áno
Názov
Počet podporených výskumných inštitúcií
Hodnota
3,0 (počet)
Cieľ
3,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.12.2023
Riziko
-
Názov
Počet nových výskumných pracovníkov v podporovaných subjektoch/podnikoch
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (FTE)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Paušalne vydavky 3-9_2022 1H3

Paušálne výdavky za 3-92022

Vlastník dokladu
Ústav informatiky Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav informatiky Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
27,853 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.11.2022
Názov

Paušalne vydavky 3-9_2022 1H2

Paušálne výdavky za 3-92022

Vlastník dokladu
Ústav informatiky Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav informatiky Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
32,148 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.11.2022
Názov

Zaúčtovanie miezd 05/2022

Zaúčtovanie miezd 05/2022

Vlastník dokladu
VUJE, a. s.
Dodávateľ
VUJE, a. s.
Žiadaná suma
16,539 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.06.2022
Názov

Personálne výdavky 05/2022 Aktivita 2H4

Zaúčtovanie miezd 05/2022

Vlastník dokladu
VUJE, a. s.
Dodávateľ
VUJE, a. s.
Žiadaná suma
15,063 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.06.2022
Názov

Zaúčtovanie miezd 03/2022

Zaúčtovanie miezd 03/2022

Vlastník dokladu
VUJE, a. s.
Dodávateľ
VUJE, a. s.
Žiadaná suma
12,960 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.04.2022
Názov

Personálne výdavky 03/2022 Aktivita 2H4

Zaúčtovanie miezd 03/2022

Vlastník dokladu
VUJE, a. s.
Dodávateľ
VUJE, a. s.
Žiadaná suma
19,309 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.04.2022
Názov

Zaúčtovanie miezd 04/2022

Zaúčtovanie miezd 04/2022

Vlastník dokladu
VUJE, a. s.
Dodávateľ
VUJE, a. s.
Žiadaná suma
18,402 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2022
Názov

Personálne výdavky 04/2022 Aktivita 2H4

Zaúčtovanie miezd 04/2022

Vlastník dokladu
VUJE, a. s.
Dodávateľ
VUJE, a. s.
Žiadaná suma
13,546 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2022
Názov

Zaúčtovanie miezd 06/2022

Zaúčtovanie miezd 06/2022

Vlastník dokladu
VUJE, a. s.
Dodávateľ
VUJE, a. s.
Žiadaná suma
16,601 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.07.2022
Názov

Personálne výdavky 06/2022 Aktivita 2H4

Zaúčtovanie miezd 06/2022

Vlastník dokladu
VUJE, a. s.
Dodávateľ
VUJE, a. s.
Žiadaná suma
13,795 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.07.2022
Názov

Zaúčtovanie miezd 07/2022

Zaúčtovanie miezd 07/2022

Vlastník dokladu
VUJE, a. s.
Dodávateľ
VUJE, a. s.
Žiadaná suma
8,596 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.08.2022
Názov

Personálne výdavky 07/2022 Aktivita 2H4

Zaúčtovanie miezd 07/2022

Vlastník dokladu
VUJE, a. s.
Dodávateľ
VUJE, a. s.
Žiadaná suma
15,105 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.08.2022
Názov

Zaúčtovanie miezd 08/2022

Zaúčtovanie miezd 08/2022

Vlastník dokladu
VUJE, a. s.
Dodávateľ
VUJE, a. s.
Žiadaná suma
15,641 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.09.2022
Názov

Personálne výdavky 08/2022 Aktivita 2H4

Zaúčtovanie miezd 08/2022

Vlastník dokladu
VUJE, a. s.
Dodávateľ
VUJE, a. s.
Žiadaná suma
17,476 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.09.2022
Názov

Zaúčtovanie miezd 09/2022

Zaúčtovanie miezd 09/2022

Vlastník dokladu
VUJE, a. s.
Dodávateľ
VUJE, a. s.
Žiadaná suma
3,712 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.10.2022
Názov

Zaúčtovanie miezd 09/2022

Zaúčtovanie miezd 09/2022

Vlastník dokladu
VUJE, a. s.
Dodávateľ
VUJE, a. s.
Žiadaná suma
16,952 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.10.2022
Názov

Personálne výdavky 09/2022 Aktivita 2H4

Zaúčtovanie miezd 09/2022

Vlastník dokladu
VUJE, a. s.
Dodávateľ
VUJE, a. s.
Žiadaná suma
22,345 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.10.2022
Názov

Nepriame výdavky - paušálna sadzba

Paušálna sadzba na nepriame výdavky

Vlastník dokladu
VUJE, a. s.
Dodávateľ
VUJE, a. s.
Žiadaná suma
50,669 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.09.2022
Názov

Zaúčtovanie miezd 02/2022

Zaúčtovanie miezd 02/2022

Vlastník dokladu
VUJE, a. s.
Dodávateľ
VUJE, a. s.
Žiadaná suma
8,897 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.03.2022
Názov

Personálne výdavky 02/2022 Aktivita 2H4

Zaúčtovanie miezd 02/2022

Vlastník dokladu
VUJE, a. s.
Dodávateľ
VUJE, a. s.
Žiadaná suma
10,032 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.03.2022
Názov

Mzdové výdavky 3/2022 na aktivite 1H2

Rekapitulácia miezd 03/2022 UI SAV, v.v.i.

Vlastník dokladu
Ústav informatiky Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav informatiky Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
13,421 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.04.2022
Názov

Mzdové výdavky 3/2022 na aktivite 1H3

Rekapitulácia miezd 03/2022 UI SAV, v.v.i.

Vlastník dokladu
Ústav informatiky Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav informatiky Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
11,856 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.04.2022
Názov

Mzdové výdavky 4/2022 na aktivite 1H2

Rekapitulácia miezd 04/2022 UI SAV, v.v.i.

Vlastník dokladu
Ústav informatiky Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav informatiky Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
14,476 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.05.2022
Názov

Mzdové výdavky 4/2022 na aktivite 1H3

Rekapitulácia miezd 04/2022 UI SAV, v.v.i.

Vlastník dokladu
Ústav informatiky Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav informatiky Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
13,801 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.05.2022
Názov

Mzdové výdavky 5/2022 na aktivite 1H3

Rekapitulácia miezd 05/2022 UI SAV, v.v.i.

Vlastník dokladu
Ústav informatiky Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav informatiky Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
13,386 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.06.2022
Názov

Mzdové výdavky 5/2022 na aktivite 1H2

Rekapitulácia miezd 05/2022 UI SAV, v.v.i.

Vlastník dokladu
Ústav informatiky Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav informatiky Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
16,015 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.06.2022
Názov

Mzdové výdavky 6/2022 na aktivite 1H3

Rekapitulácia miezd 06/2022 UI SAV, v.v.i.

Vlastník dokladu
Ústav informatiky Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav informatiky Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
10,657 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.07.2022
Názov

Mzdové výdavky 6/2022 na aktivite 1H2

Rekapitulácia miezd 06/2022 UI SAV, v.v.i.

Vlastník dokladu
Ústav informatiky Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav informatiky Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
16,294 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.07.2022
Názov

Mzdové výdavky 7/2022 na aktivite 1H3

Rekapitulácia miezd 07/2022 UI SAV, v.v.i.

Vlastník dokladu
Ústav informatiky Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav informatiky Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
5,690 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.08.2022
Názov

Mzdové výdavky 7/2022 na aktivite 1H2

Rekapitulácia miezd 07/2022 UI SAV, v.v.i.

Vlastník dokladu
Ústav informatiky Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav informatiky Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
5,545 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.08.2022
Názov

Mzdové výdavky 8/2022 na aktivite 1H3

Rekapitulácia miezd 08/2022 UI SAV, v.v.i.

Vlastník dokladu
Ústav informatiky Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav informatiky Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
3,975 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.09.2022
Názov

Mzdové výdavky 8/2022 na aktivite 1H2

Rekapitulácia miezd 08/2022 UI SAV, v.v.i.

Vlastník dokladu
Ústav informatiky Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav informatiky Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
3,484 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.09.2022
Názov

Mzdové výdavky 9/2022 na aktivite 1H2

Rekapitulácia miezd 09/2022 UI SAV, v.v.i.

Vlastník dokladu
Ústav informatiky Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav informatiky Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
11,135 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.10.2022
Názov

Mzdové výdavky 9/2022 na aktivite 1H3

Rekapitulácia miezd 09/2022 UI SAV, v.v.i.

Vlastník dokladu
Ústav informatiky Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav informatiky Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
10,268 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.10.2022
Názov

Zaúčtovanie miezd 10/2022

Zaúčtovanie miezd za zamestnancov 10/2022

Vlastník dokladu
VUJE, a. s.
Dodávateľ
VUJE, a. s.
Žiadaná suma
22,362 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.11.2022
Názov

Zaúčtovanie miezd 10/2022

Zaúčtovanie miezd za zamestnancov 10/2022

Vlastník dokladu
VUJE, a. s.
Dodávateľ
VUJE, a. s.
Žiadaná suma
20,281 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.11.2022
Názov

Zaúčtovanie miezd 10/2022

Zaúčtovanie miezd za zamestnancov 10/2022

Vlastník dokladu
VUJE, a. s.
Dodávateľ
VUJE, a. s.
Žiadaná suma
8,557 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.11.2022
Názov

Zaúčtovanie miezd 11/2022

Zaúčtovanie miezd za zamestnancov 11/2022

Vlastník dokladu
VUJE, a. s.
Dodávateľ
VUJE, a. s.
Žiadaná suma
22,765 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.12.2022
Názov

Zaúčtovanie miezd 11/2022

Zaúčtovanie miezd za zamestnancov 11/2022

Vlastník dokladu
VUJE, a. s.
Dodávateľ
VUJE, a. s.
Žiadaná suma
15,925 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.12.2022
Názov

Zaúčtovanie miezd 11/2022

Zaúčtovanie miezd za zamestnancov 11/2022

Vlastník dokladu
VUJE, a. s.
Dodávateľ
VUJE, a. s.
Žiadaná suma
8,726 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.12.2022
Názov

Zaúčtovanie miezd 12/2022

Zaúčtovanie miezd za zamestnancov 12/2022

Vlastník dokladu
VUJE, a. s.
Dodávateľ
VUJE, a. s.
Žiadaná suma
12,563 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.01.2023
Názov

Zaúčtovanie miezd 12/2022

Zaúčtovanie miezd za zamestnancov 12/2022

Vlastník dokladu
VUJE, a. s.
Dodávateľ
VUJE, a. s.
Žiadaná suma
6,659 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.01.2023
Názov

Zaúčtovanie miezd 12/2022

Zaúčtovanie miezd za zamestnancov 12/2022

Vlastník dokladu
VUJE, a. s.
Dodávateľ
VUJE, a. s.
Žiadaná suma
16,671 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.01.2023
Názov

BWC9_mzdy_122022_doplnenie

BWC9_mzdy_122022_doplnenie

Vlastník dokladu
Technická univerzita vo Zvolene
Dodávateľ
Technická univerzita vo Zvolene
Žiadaná suma
17,367 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.01.2023
Názov

BWC9_mzdy_112022_doplnenie

BWC9_mzdy_112022_doplnenie

Vlastník dokladu
Technická univerzita vo Zvolene
Dodávateľ
Technická univerzita vo Zvolene
Žiadaná suma
18,730 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.12.2022
Názov

BWC9_paušál_10_12_2022_doplnenie

BWC9_TUZVO_Paušál_10_122022_doplnenie

Vlastník dokladu
Technická univerzita vo Zvolene
Dodávateľ
Technická univerzita vo Zvolene
Žiadaná suma
21,021 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

BWC9_mzdy_102022_doplnenie

BWC9_mzdy_102022_doplnenie

Vlastník dokladu
Technická univerzita vo Zvolene
Dodávateľ
Technická univerzita vo Zvolene
Žiadaná suma
16,455 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.11.2022
Názov

Mzdové výdavky 10/2022 na aktivite 1H3

Rekapitulácia miezd 10/2022 UI SAV, v.v.i.

Vlastník dokladu
Ústav informatiky Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav informatiky Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
11,607 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.11.2022
Názov

Mzdové výdavky 10/2022 na aktivite 1H2

Rekapitulácia miezd 10/2022 UI SAV, v.v.i.

Vlastník dokladu
Ústav informatiky Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav informatiky Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
11,071 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.11.2022
Názov

Mzdové výdavky 11/2022 na aktivite 1H3

Rekapitulácia miezd 11/2022 UI SAV, v.v.i.

Vlastník dokladu
Ústav informatiky Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav informatiky Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
10,278 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.12.2022
Názov

Mzdové výdavky 11/2022 na aktivite 1H2

Rekapitulácia miezd 11/2022 UI SAV, v.v.i.

Vlastník dokladu
Ústav informatiky Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav informatiky Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
9,827 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.12.2022
Názov

Mzdové výdavky 12/2022 na aktivite 1H3

Rekapitulácia miezd 12/2022 UI SAV, v.v.i.

Vlastník dokladu
Ústav informatiky Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav informatiky Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
5,192 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.01.2023
Názov

Mzdové výdavky 12/2022 na aktivite 1H2

Rekapitulácia miezd 12/2022 UI SAV, v.v.i.

Vlastník dokladu
Ústav informatiky Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav informatiky Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
4,914 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.01.2023
Názov

Nepriame výdavky 10-12/2022 na aktivitu 1H3

Nepriame výdavky 10-12/2022

Vlastník dokladu
Ústav informatiky Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav informatiky Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
10,831 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.01.2023
Názov

Nepriame výdavky 10-12/2022 na aktivitu 1H2

Nepriame výdavky 10-12/2022

Vlastník dokladu
Ústav informatiky Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav informatiky Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
10,325 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.01.2023
Názov

Zaúčtovanie paušálnych výdavkov 10-12/2022

Paušálna sadzba na nepriame výdavky

Vlastník dokladu
VUJE, a. s.
Dodávateľ
VUJE, a. s.
Žiadaná suma
23,076 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky 10/2023 na aktivite 1H3

Rekapitulácia miezd 10/2023 UI SAV, v.v.i.

Vlastník dokladu
Ústav informatiky Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav informatiky Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
3,713 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.11.2023
Názov

Mzdové výdavky 10/2023 na aktivite 1H2

Rekapitulácia miezd 10/2023 UI SAV, v.v.i.

Vlastník dokladu
Ústav informatiky Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav informatiky Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
2,881 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.11.2023
Názov

Mzdové výdavky 11/2023 na aktivite 1H3

Rekapitulácia miezd 11/2023 UI SAV, v.v.i.

Vlastník dokladu
Ústav informatiky Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav informatiky Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
990 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2023
Názov

Mzdové výdavky 11/2023 na aktivite 1H2

Rekapitulácia miezd 11/2023 UI SAV, v.v.i.

Vlastník dokladu
Ústav informatiky Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav informatiky Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
901 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2023
Názov

Paušalne vydavky 10-11_2023 1H3

Paušálne výdavky za 10-11-2023 ÚI SAV, v.v.i.

Vlastník dokladu
Ústav informatiky Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav informatiky Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
1,881 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.12.2023
Názov

Paušalne vydavky 10-11_2023 1H2

Paušálne výdavky za 10-11-2023 ÚI SAV, v.v.i.

Vlastník dokladu
Ústav informatiky Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav informatiky Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
1,513 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.12.2023
Názov

Mzdy 10/2023 HYDROGEN

zaúčtovanie miezd 10/2023

Vlastník dokladu
VUJE, a. s.
Dodávateľ
VUJE, a. s.
Žiadaná suma
15,086 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.11.2023
Názov

Mzdy 10/2023 HYDROGEN

zaúčtovanie miezd 10/2023

Vlastník dokladu
VUJE, a. s.
Dodávateľ
VUJE, a. s.
Žiadaná suma
2,772 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.11.2023
Názov

Mzdy 10/2023 HYSPED

zaúčtovanie miezd 10/2023

Vlastník dokladu
VUJE, a. s.
Dodávateľ
VUJE, a. s.
Žiadaná suma
40,234 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.11.2023
Názov

Mzdy 11/2023 HYDROGEN

Zaúčtovanie miezd 11/2023

Vlastník dokladu
VUJE, a. s.
Dodávateľ
VUJE, a. s.
Žiadaná suma
3,118 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.12.2023
Názov

Mzdy 11/2023 HYDROGEN

Zaúčtovanie miezd 11/2023

Vlastník dokladu
VUJE, a. s.
Dodávateľ
VUJE, a. s.
Žiadaná suma
586 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.12.2023
Názov

Mzdy 11/2023 HYSPED

Zaúčtovanie miezd 11/2023

Vlastník dokladu
VUJE, a. s.
Dodávateľ
VUJE, a. s.
Žiadaná suma
37,345 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.12.2023
Názov

Paušálna sadzba 10-11/2023 HYSPED

Paušálna sadzba 10-11/2023 HYSPED

Vlastník dokladu
VUJE, a. s.
Dodávateľ
VUJE, a. s.
Žiadaná suma
31,032 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.11.2023
Názov

BWC9_TUZVO_mzdy_102023

BWC9_TUZVO_Mzdy_102023

Vlastník dokladu
Technická univerzita vo Zvolene
Dodávateľ
Technická univerzita vo Zvolene
Žiadaná suma
8,934 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2023
Názov

BWC9_TUZVO_Paušál_10_11_2023

BWC9_TUZVO_Paušál_10_11_2023

Vlastník dokladu
Technická univerzita vo Zvolene
Dodávateľ
Technická univerzita vo Zvolene
Žiadaná suma
7,023 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

BWC9_TUZVO_mzdy_112023

BWC9_TUZVO_mzdy_112023

Vlastník dokladu
Technická univerzita vo Zvolene
Dodávateľ
Technická univerzita vo Zvolene
Žiadaná suma
8,624 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.12.2023
Názov

BWC9_paušál_03-09-2022_doplnenie3

BWC9_paušál_03-09-2022_doplnenie3

Vlastník dokladu
Technická univerzita vo Zvolene
Dodávateľ
Technická univerzita vo Zvolene
Žiadaná suma
16,595 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

BWC9_Mzdy_032022_doplnenie

BWC9_Mzdy_032022_doplnenie

Vlastník dokladu
Technická univerzita vo Zvolene
Dodávateľ
Technická univerzita vo Zvolene
Žiadaná suma
5,176 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.04.2022
Názov

BWC9_Mzdy_042022_doplnenie

BWC9_Mzdy_042022_doplnenie

Vlastník dokladu
Technická univerzita vo Zvolene
Dodávateľ
Technická univerzita vo Zvolene
Žiadaná suma
4,257 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2022
Názov

BWC9_Mzdy_082022_doplnenie

BWC9_Mzdy_082022_doplnenie

Vlastník dokladu
Technická univerzita vo Zvolene
Dodávateľ
Technická univerzita vo Zvolene
Žiadaná suma
4,554 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.09.2022
Názov

BWC9_mzdy_052022_doplnenie

BWC9_Mzdy_052022_doplnenie

Vlastník dokladu
Technická univerzita vo Zvolene
Dodávateľ
Technická univerzita vo Zvolene
Žiadaná suma
4,345 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2022
Názov

BWC9_Mzdy_062022_doplnenie

BWC9_mzdy_062022_doplnenie

Vlastník dokladu
Technická univerzita vo Zvolene
Dodávateľ
Technická univerzita vo Zvolene
Žiadaná suma
6,058 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.07.2022
Názov

BWC9_mzdy_072022_doplnenie

BWC9_Mzdy_072022_doplnenie

Vlastník dokladu
Technická univerzita vo Zvolene
Dodávateľ
Technická univerzita vo Zvolene
Žiadaná suma
6,642 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.08.2022
Názov

BWC9_Mzdy_092022_doplnenie

BWC9_Mzdy_092022_doplnenie

Vlastník dokladu
Technická univerzita vo Zvolene
Dodávateľ
Technická univerzita vo Zvolene
Žiadaná suma
10,455 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.10.2022
Názov

BWC9_TUZVO_paušál_01_03_2023

BWC9_TUZVO_paušál_01-03-2023

Vlastník dokladu
Technická univerzita vo Zvolene
Dodávateľ
Technická univerzita vo Zvolene
Žiadaná suma
22,764 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

BWC9_TUZVO_mzdy_012023

BWC9_TUZVO_mzdy_012023

Vlastník dokladu
Technická univerzita vo Zvolene
Dodávateľ
Technická univerzita vo Zvolene
Žiadaná suma
18,934 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2023
Názov

BWC9_TUZVO_mzdy_022023

BWC9_TUZVO_mzdy_022023

Vlastník dokladu
Technická univerzita vo Zvolene
Dodávateľ
Technická univerzita vo Zvolene
Žiadaná suma
18,853 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2023
Názov

BWC9_TUZVO_mzdy_032023

BWC9_TUZVO_mzdy_032023

Vlastník dokladu
Technická univerzita vo Zvolene
Dodávateľ
Technická univerzita vo Zvolene
Žiadaná suma
19,122 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.04.2023
Názov

2902422/BWC9/PS03

HYSPED_Paušálna sadzba 1-3/2023

Vlastník dokladu
VUJE, a. s.
Dodávateľ
VUJE, a. s.
Žiadaná suma
46,647 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.03.2023
Názov

BWC9_TUZVO_paušál_05-06-2023

BWC9_TUZVO_paušál_05-062023

Vlastník dokladu
Technická univerzita vo Zvolene
Dodávateľ
Technická univerzita vo Zvolene
Žiadaná suma
17,930 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

BWC9_TUZVO_mzdy_052023

BWC9_TUZVO_mzdy_052023

Vlastník dokladu
Technická univerzita vo Zvolene
Dodávateľ
Technická univerzita vo Zvolene
Žiadaná suma
21,860 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.06.2023
Názov

BWC9_TUZVO_mzdy_062023

BWC9_TUZVO_mzdy_062023

Vlastník dokladu
Technická univerzita vo Zvolene
Dodávateľ
Technická univerzita vo Zvolene
Žiadaná suma
22,966 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.07.2023
Názov

BWC9_TUZVO_mzdy_042023

BWC9_TUZVO_mzdy 04/2023

Vlastník dokladu
Technická univerzita vo Zvolene
Dodávateľ
Technická univerzita vo Zvolene
Žiadaná suma
21,771 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2023
Názov

BWC9_TUZVO_paušál_04-2023

BWC9_TUZVO_paušál_04-2023

Vlastník dokladu
Technická univerzita vo Zvolene
Dodávateľ
Technická univerzita vo Zvolene
Žiadaná suma
8,709 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky 5/2023 na aktivite 1H3

Rekapitulácia miezd 5/2023 UI SAV, v.v.i.

Vlastník dokladu
Ústav informatiky Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav informatiky Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
14,155 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.06.2023
Názov

Mzdové výdavky 5/2023 na aktivite 1H2

Rekapitulácia miezd 5/2023 UI SAV, v.v.i.

Vlastník dokladu
Ústav informatiky Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav informatiky Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
5,967 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.06.2023
Názov

Mzdové výdavky 6/2023 na aktivite 1H3

Rekapitulácia miezd 6/2023 UI SAV, v.v.i.

Vlastník dokladu
Ústav informatiky Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav informatiky Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
12,979 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.07.2023
Názov

Mzdové výdavky 6/2023 na aktivite 1H2

Rekapitulácia miezd 6/2023 UI SAV, v.v.i.

Vlastník dokladu
Ústav informatiky Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav informatiky Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
5,897 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.07.2023
Názov

Mzdové výdavky 1/2023 na aktivite 1H3

Rekapitulácia miezd 1/2023 UI SAV, v.v.i.

Vlastník dokladu
Ústav informatiky Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav informatiky Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
7,138 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.02.2023
Názov

Mzdové výdavky 1/2023 na aktivite 1H2

Rekapitulácia miezd 1/2023 UI SAV, v.v.i.

Vlastník dokladu
Ústav informatiky Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav informatiky Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
8,289 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.02.2023
Názov

Mzdové výdavky 2/2023 na aktivite 1H3

Rekapitulácia miezd 2/2023 UI SAV, v.v.i.

Vlastník dokladu
Ústav informatiky Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav informatiky Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
7,416 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.03.2023
Názov

Mzdové výdavky 2/2023 na aktivite 1H2

Rekapitulácia miezd 2/2023 UI SAV, v.v.i.

Vlastník dokladu
Ústav informatiky Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav informatiky Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
8,304 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.03.2023
Názov

Mzdové výdavky 3/2023 na aktivite 1H2

Rekapitulácia miezd 3/2023 ÚI SAV, v.v.i.

Vlastník dokladu
Ústav informatiky Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav informatiky Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
10,299 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.04.2023
Názov

Mzdové výdavky 3/2023 na aktivite 1H3

Rekapitulácia miezd 3/2023 ÚI SAV, v.v.i.

Vlastník dokladu
Ústav informatiky Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav informatiky Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
8,233 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.04.2023
Názov

Paušalne vydavky 1-3_2023 1H3

Paušálne výdavky za 1-3-2023 ÚI SAV, v.v.i.

Vlastník dokladu
Ústav informatiky Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav informatiky Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
9,115 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.05.2023
Názov

Paušalne vydavky 1-3_2023 1H2

Paušálne výdavky za 1-3-2023 ÚI SAV, v.v.i.

Vlastník dokladu
Ústav informatiky Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav informatiky Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
10,757 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.05.2023
Názov

HYSPED mzdy 08/2023

Zaúčtovanie miezd 08/2023

Vlastník dokladu
VUJE, a. s.
Dodávateľ
VUJE, a. s.
Žiadaná suma
29,604 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.09.2023
Názov

HYDROGEN mzdy 08/2023

Zaúčtovanie miezd 08/2023

Vlastník dokladu
VUJE, a. s.
Dodávateľ
VUJE, a. s.
Žiadaná suma
8,501 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.09.2023
Názov

HYDROGEN mzdy 08/2023

Zaúčtovanie miezd 08/2023

Vlastník dokladu
VUJE, a. s.
Dodávateľ
VUJE, a. s.
Žiadaná suma
26,393 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.09.2023
Názov

HYSPED Mzdy 07/2023

Zaúčtovanie miezd 07/2023

Vlastník dokladu
VUJE, a. s.
Dodávateľ
VUJE, a. s.
Žiadaná suma
22,036 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.08.2023
Názov

HYDROGEN mzdy 07/2023

Zaúčtovanie miezd 07/2023

Vlastník dokladu
VUJE, a. s.
Dodávateľ
VUJE, a. s.
Žiadaná suma
22,686 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.08.2023
Názov

HYDROGEN mzdy 07/2023

Zaúčtovanie miezd 07/2023

Vlastník dokladu
VUJE, a. s.
Dodávateľ
VUJE, a. s.
Žiadaná suma
9,074 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.08.2023
Názov

HYSPED Mzdy 09/2023

Zaúčtovanie miezd 09/2023

Vlastník dokladu
VUJE, a. s.
Dodávateľ
VUJE, a. s.
Žiadaná suma
43,969 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.10.2023
Názov

HYDROGEN mzdy 09/2023

Zaúčtovanie miezd 09/2023

Vlastník dokladu
VUJE, a. s.
Dodávateľ
VUJE, a. s.
Žiadaná suma
20,720 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.10.2023
Názov

HYDROGEN mzdy 09/2023

Zaúčtovanie miezd 09/2023

Vlastník dokladu
VUJE, a. s.
Dodávateľ
VUJE, a. s.
Žiadaná suma
4,558 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.10.2023
Názov

BWC9_TUZVO_Paušál_07-09/2023

BWC9_TUZVO_Paušál_07-09/2023

Vlastník dokladu
Technická univerzita vo Zvolene
Dodávateľ
Technická univerzita vo Zvolene
Žiadaná suma
22,328 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

BWC9_TUZVO_Mzdy_092023

BWC9_TUZVO_Mzdy_092023

Vlastník dokladu
Technická univerzita vo Zvolene
Dodávateľ
Technická univerzita vo Zvolene
Žiadaná suma
21,367 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.10.2023
Názov

BWC9_TUZVO_Mzdy_082023

BWC9_TUZVO_Mzdy_082023

Vlastník dokladu
Technická univerzita vo Zvolene
Dodávateľ
Technická univerzita vo Zvolene
Žiadaná suma
17,465 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.09.2023
Názov

BWC9_TUZVO_mzdy_072023

BWC9_TUZVO_Mzdy_072023

Vlastník dokladu
Technická univerzita vo Zvolene
Dodávateľ
Technická univerzita vo Zvolene
Žiadaná suma
16,988 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.08.2023
Názov

HYSPED Paušálna sadzba 7-9/2023

HYSPED Paušálna sadzba 7-9/2023

Vlastník dokladu
VUJE, a. s.
Dodávateľ
VUJE, a. s.
Žiadaná suma
38,244 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.09.2023
Názov

Mzdové výdavky 7/2023 na aktivite 1H3

Rekapitulácia miezd 7/2023 UI SAV, v.v.i.

Vlastník dokladu
Ústav informatiky Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav informatiky Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
3,219 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.08.2023
Názov

Mzdové výdavky 7/2023 na aktivite 1H2

Rekapitulácia miezd 7/2023 UI SAV, v.v.i.

Vlastník dokladu
Ústav informatiky Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav informatiky Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
4,074 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.08.2023
Názov

Mzdové výdavky 8/2023 na aktivite 1H3

Rekapitulácia miezd 8/2023 UI SAV, v.v.i.

Vlastník dokladu
Ústav informatiky Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav informatiky Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
2,163 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.09.2023
Názov

Mzdové výdavky 8/2023 na aktivite 1H2

Rekapitulácia miezd 8/2023 UI SAV, v.v.i.

Vlastník dokladu
Ústav informatiky Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav informatiky Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
3,633 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.09.2023
Názov

Mzdové výdavky 9/2023 na aktivite 1H2

Rekapitulácia miezd 9/2023 UI SAV, v.v.i.

Vlastník dokladu
Ústav informatiky Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav informatiky Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
3,013 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.10.2023
Názov

Mzdové výdavky 9/2023 na aktivite 1H3

Rekapitulácia miezd 9/2023 UI SAV, v.v.i.

Vlastník dokladu
Ústav informatiky Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav informatiky Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
11,161 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.10.2023
Názov

Paušalne vydavky 7-9_2023 1H2

Paušálne výdavky za 7-9-2023 ÚI SAV, v.v.i.

Vlastník dokladu
Ústav informatiky Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav informatiky Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
4,288 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.11.2023
Názov

Paušalne vydavky 7-9_2023 1H3

Paušálne výdavky za 7-9-2023 ÚI SAV, v.v.i.

Vlastník dokladu
Ústav informatiky Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav informatiky Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
6,617 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.11.2023
Názov

Paušálna sadzba 04-06/2023 HYSPED

Paušálna sadzba 04-06/2023 HYSPED

Vlastník dokladu
VUJE, a. s.
Dodávateľ
VUJE, a. s.
Žiadaná suma
42,298 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.06.2023
Názov

Mzdové výdavky 4/2023 na aktivite 1H3

Rekapitulácia miezd 4/2023 UI SAV, v.v.i._d.

Vlastník dokladu
Ústav informatiky Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav informatiky Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
11,255 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.05.2023
Názov

Mzdové výdavky 4/2023 na aktivite 1H2

Rekapitulácia miezd 4/2023 UI SAV, v.v.i._d.

Vlastník dokladu
Ústav informatiky Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav informatiky Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
5,709 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.05.2023
Názov

Paušalne vydavky 4-6_2023 1H3

Paušálne výdavky za 4-6-2023 ÚI SAV, v.v.i._d.

Vlastník dokladu
Ústav informatiky Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav informatiky Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
15,356 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.08.2023
Názov

Paušalne vydavky 4-6_2023 1H2

Paušálne výdavky za 4-6-2023 ÚI SAV, v.v.i._d.

Vlastník dokladu
Ústav informatiky Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav informatiky Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
7,029 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.08.2023
Názov IČO
Názov
Technická univerzita vo Zvolene
IČO
00397440
Názov
Ústav informatiky Slovenskej akadémie vied
IČO
17055555
Názov
VUJE, a. s.
IČO
31450474
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.