Popis projektu

je zníženie energetickej náročnosti školskej budovy blok B,C na letisku v Dolnom Hričove, ktoré sú definované ako budovy pre školstvo na vzdelávanie a výskum. 

Oba bloky sú primárne využívané na zabezpečenie vyučovacieho procesu vysokoškolského štúdia, konkrétne na fakulte prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov – katedra leteckej dopravy.

Stavebné objekty sa skladajú z dilatačných celkov s dvomi nadzemnými podlažiami, s priamym napojením na miestnu komunikáciu.

Tvar a charakteristika objektov ostane nezmenená. Dôjde k zatepleniu obvodového plášťa, soklíka, k stavebným úpravám okolia /spevnené plochy, zamurovaniu niektorých okien, výmene okenných a fasádnych otvorov, výmene oplechovania.

Súčasťou predkladaného projektu je aj výmena vykurovacích telies a rozvodov ústredného vykurovania, výmena jestvujúceho osvetlenia za LED svietidlá, inštalácia solárnych panelov na fasáde bloku C.

Jestvujúce bloky boli naposledy rekonštruované v priebehu  rokov 2010-2015, kedy okrem iného došlo aj k vostavbe v rámci bloku B. Oba bloky súhrnne disponujú zastavanou plochou s rozlohou  1 162,65 m2, konkrétne:

  • blok B: 593,23 m2
  • blok C: 569,42 m2

Oba bloky sú napojené na všetky inžinierske siete. Využívané sú na výučbové a výskumné aktivity pre študentov spolu so zázemím pre učiteľov a výskumníkov.

predstavujú zateplenie obvodových stien, vrátane výplní otvorov, zateplenie strešnej konštrukcie, výmenu svietidiel, reguláciu vykurovacieho systému a inštaláciu solárnych panelov na fasáde bloku C. .

Viac
Subjekt
Žilinská univerzita v Žiline
Miesta realizácie
Dolný Hričov
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.05.2019 - 01.01.2020
Celková suma
777,006 €
Vlastné zdroje
38,850 €
Vyčerpané z projektu
550,775 €
Nezrovnalosti
2,181 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Kvalita životného prostredia

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Zníženie energetickej náročnosti verejn…
Typ
A.Zníženie energeti…
Plánovaný začiatok
01.05.2019
Skutočný začiatok
30.05.2019
Plánovaný koniec
01.01.2020
Skutočný koniec
24.01.2020
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.05.2019
Skutočný začiatok
30.05.2019
Plánovaný koniec
01.03.2020
Skutočný koniec
31.03.2020
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet opatrení na zníženie spotreby energie realizovaných vo verejnej budove
Hodnota
3,0 (počet)
Cieľ
3,0 (počet)
Naposledy aktualizované
23.10.2021
Riziko
-
Názov
Počet verejných budov na úrovni nízkoenergetickej alebo ultranízkoenergetickej alebo s takmer nulovou potrebou energie
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
23.10.2021
Riziko
-
Názov
Podlahová plocha budov obnovených nad rámec minimálnych požiadaviek
Hodnota
2608,8 (m2)
Cieľ
2608,8 (m2)
Naposledy aktualizované
23.10.2021
Riziko
-
Názov
Spotreba energie v budove po realizácii opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
96,6171 (MWh/rok)
Cieľ
127,9848 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
23.10.2021
Riziko
Áno
Názov
Spotreba energie v budove pred realizáciou opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
333,5153 (MWh/rok)
Cieľ
333,5153 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
23.10.2021
Riziko
Áno
Názov
Zníženie konečnej spotreby energie vo verejných budovách
Hodnota
236898,2331 (kWh/rok)
Cieľ
205530,5398 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
23.10.2021
Riziko
Áno
Názov
Zníženie potreby energie vo verejných budovách
Hodnota
366275,52 (kWh/rok)
Cieľ
312534,24 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
23.10.2021
Riziko
Áno
Názov
Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách
Hodnota
352044,9275 (kWh/rok)
Cieľ
297252,8373 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
23.10.2021
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií PM10
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
0,0 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
31.03.2020
Riziko
Áno
Názov
Zvýšená kapacita výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWe)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Množstvo elektrickej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
0,005 (MW)
Cieľ
0,005 (MW)
Naposledy aktualizované
23.10.2021
Riziko
-
Názov
Zvýšená kapacita výroby tepla z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
0,005 (MWt)
Cieľ
0,005 (MWt)
Naposledy aktualizované
23.10.2021
Riziko
-
Názov
Množstvo tepelnej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
4,956 (MWh/rok)
Cieľ
4,956 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
23.10.2021
Riziko
Áno
Názov
Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov
Hodnota
49,7215 (t ekviv. CO2)
Cieľ
52,857 (t ekviv. CO2)
Naposledy aktualizované
23.10.2021
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií SO2
Hodnota
26,2814 (Kg/rok)
Cieľ
23,0 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
23.10.2021
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií NOx
Hodnota
61,7967 (Kg/rok)
Cieľ
61,0 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
23.10.2021
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Faktúra č. 201901205_zádržné 10%_letisko

Faktúra č.201901205_letisko

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
17,070 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.02.2020
Názov

Faktúra č. 201901205_Letisko

Faktúra č.201901205_letisko

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
153,627 €
Schválené na preplatenie
153,627 €
Realizácia
-
Názov

Faktúra č. 201901205_Letisko

Faktúra č.201901205_letisko

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
153,627 €
Schválené na preplatenie
153,627 €
Realizácia
23.10.2019
Názov

Faktúra č. 201901269_zádržné 10%_letisko

Faktúra č. 201901269_letisko

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
16,792 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.02.2020
Názov

Faktúra č. 201901269_letisko

Faktúra č. 201901269_letisko

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
151,129 €
Schválené na preplatenie
151,129 €
Realizácia
23.10.2019
Názov

Faktúra č. 201901269_letisko

Faktúra č. 201901269_letisko

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
151,129 €
Schválené na preplatenie
151,129 €
Realizácia
-
Názov

Faktúra č. 201901301_zádržné 10%_letisko

Faktúra č. 201901301_letisko

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12,658 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.02.2020
Názov

Faktúra č. 201901301_letisko

Faktúra č. 201901301_letisko

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
113,919 €
Schválené na preplatenie
113,919 €
Realizácia
-
Názov

Faktúra č. 201901301_letisko

Faktúra č. 201901301_letisko

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
113,919 €
Schválené na preplatenie
113,919 €
Realizácia
19.11.2019
Názov

Faktúra č. 201901344_zádržné 10%_letisko

Faktúra č. 201901344_letisko

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,748 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.02.2020
Názov

Faktúra č. 201901344_letisko

Faktúra č. 201901344_letisko

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
87,734 €
Schválené na preplatenie
87,734 €
Realizácia
-
Názov

Faktúra č. 201901344_letisko

Faktúra č. 201901344_letisko

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
87,734 €
Schválené na preplatenie
87,734 €
Realizácia
05.12.2019
Názov

Faktúra č. 201901379_zádržné 10%_letisko

Faktúra č. 201901379_letisko

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,507 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.02.2020
Názov

Faktúra č. 201901379_letisko

Faktúra č. 201901379_letisko

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13,561 €
Schválené na preplatenie
13,561 €
Realizácia
-
Názov

Faktúra č. 201901379_letisko

Faktúra č. 201901379_letisko

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13,561 €
Schválené na preplatenie
13,561 €
Realizácia
28.01.2020
Názov

Faktúra č. 201901392

Faktúra č. 201901392_letisko

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
30,805 €
Schválené na preplatenie
30,805 €
Realizácia
30.01.2020
Názov

Faktúra č. 201901392_zádržne 10%_letisko

Faktúra č. 201901392_letisko

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,423 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2020
Názov

Mzdové výdavky 05/2019 - 03/2020_letisko

Mzdové výdavky 05/2019 - 03/2020_letisko

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
5,958 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2020
Názov

Prenesenie daňovej povinnosti k faktúre č. 201901392_letisko

Prenesenie daňovej povinnosti k faktúre č. 201901392_letisko

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
6,846 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.01.2020
Názov

Prenesenie daňovej povinnosti k faktúre č. 201901379_letisko

Prenesenie daňovej povinnosti k faktúre č. 201901379_letisko

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
3,014 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.12.2019
Názov

Prenesenie daňovej povinnosti k faktúre č. 201901344_letisko

Prenesenie daňovej povinnosti k faktúre č. 201901344_letisko

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
19,496 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.11.2019
Názov

Prenesenie daňovej povinnosti k faktúre č. 201901301_letisko

Prenesenie daňovej povinnosti k faktúre č. 201901301_letisko

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
25,315 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.10.2019
Názov

Prenesenie daňovej povinnosti k faktúre č. 201901269_letisko

Prenesenie daňovej povinnosti k faktúre č. 201901269_letisko

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
33,584 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.09.2019
Názov

Prenesenie daňovej povinnosti k faktúre č. 201901205_letisko

Prenesenie daňovej povinnosti k faktúre č. 201901205_letisko

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
34,139 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.08.2019
Subjekt Suma celkom Vrátená suma Suma na vymáhanie Typ Stav
Subjekt

Žilinská univerzita v Žiline

Suma celkom
2,181 €
Vrátená suma
2,181 €
Suma na vymáhanie
2,181 €
Typ
Ďalšie nezrovnalost…
Stav
Vysporiadaná
Názov IČO
Názov
Žilinská univerzita v Žiline
IČO
00397563
Názov
HASTRA s.r.o.
IČO
31606296
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.