Popis projektu

V rámci projektového zámeru bude realizovaný nezávislý výskum a vývoj v oblasti plánovania a riadenia procesov so zameraním na dopravné systémy s cieľom rozšíriť poznatky v tejto oblasti a prehĺbiť znalosti v problematike interakcie dopravných prostriedkov s entitami v dopravnom systéme. Súčasťou výskumu bude .

Výskum a vývoj v rámci projektu je zameraný na produktovú znalostnú oblasť „“. V rámci tejto znalostnej oblasti bude realizovaný výskum a vývoj zameraný na :

  • optimalizácia podnikových procesov (napríklad výrobných, logistických procesov, auditovanie procesov a pod.),
  • simulácia, modelovanie priemyselných, dopravných a iných systémov,
  • riadenie technologických a logistických procesov,
  • výskum a vývoj komunikujúcich a autonómnych dopravných systémov.

V uvedenej produktovej línii sa realizácia výskumu a vývoja bude členiť do nasledujúcich konkrétnych tém, ktoré tvoria :

  • Automatizácia technologických procesov v dopravných systémoch v osobnej doprave.
  • Modelovanie a riadenie logistických dopravných a iných systémov.
  • Interakcia dopravných prostriedkov s dopravnou infraštruktúrou.

Viac
Subjekt
Žilinská univerzita v Žiline
Miesta realizácie
Žilina
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.01.2016 - 01.12.2019
Celková suma
1,234,751 €
Vlastné zdroje
61,738 €
Vyčerpané z projektu
800,403 €

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Plánovanie a automatizácia procesov so …
Typ
Podpora návratu špi…
Plánovaný začiatok
01.01.2016
Skutočný začiatok
01.01.2016
Plánovaný koniec
01.12.2019
Skutočný koniec
31.12.2019
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.01.2016
Skutočný začiatok
01.01.2016
Plánovaný koniec
01.12.2019
Skutočný koniec
31.12.2019
Názov
Podporné aktivity mimo oprávneného územ…
Typ
Podporná aktivita m…
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
01.01.2016
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
31.12.2019
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet podporených účastí zahraničných výskumníkov v projektových aktivitách slovenskej inštitúcie VaV
Hodnota
2,0 (počet)
Cieľ
2,0 (počet)
Naposledy aktualizované
19.10.2021
Riziko
Áno
Názov
Počet podporených výskumných inštitúcií
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
19.10.2021
Riziko
-
Názov
Počet publikácií vytvorených v rámci projektu
Hodnota
124,0 (počet)
Cieľ
20,0 (počet)
Naposledy aktualizované
19.10.2021
Riziko
-
Názov
Počet existujúcich výskumných pracovníkov pracujúcich na VaV aktivitách projektu
Hodnota
20,8762 (FTE)
Cieľ
17,03 (FTE)
Naposledy aktualizované
19.10.2021
Riziko
-
Názov
Finančná podpora poskytnutá na podporu a registráciu práv duševného vlastníctva
Hodnota
-
Cieľ
0 €
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Počet navrátivších slovenských výskumníkov zo zahraničia
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Počet podaných patentových prihlášok
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Počet prihlášok registrácie práv duševného vlastníctva
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

mzdy 03/2016

Zúčtovanie miezd 03/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
66,723 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.04.2016
Názov

mzdy 03/2016

Zúčtovanie miezd 03/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
35,442 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.04.2016
Názov

mzdy 03/2016

Zúčtovanie miezd 03/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
13,688 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.04.2016
Názov

2.G.1.15 Odborný pracovník 115 Jozef Matušov, Ing. PhD. 03/2016

Zúčtovanie miezd 03/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,044 €
Schválené na preplatenie
1,044 €
Realizácia
11.04.2016
Názov

mzdy 03/2016

Zúčtovanie miezd 03/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
2,737 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.04.2016
Názov

2.G.1.15 Odborný pracovník 115 Zuzana Kolková, Ing. PhD. 03/2016

Zúčtovanie miezd 03/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,044 €
Schválené na preplatenie
1,044 €
Realizácia
11.04.2016
Názov

3.1.5 Projektový manažér Štefan Šedivý, Ing. PhD. 03/2016

Zúčtovanie miezd 03/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
120 €
Schválené na preplatenie
120 €
Realizácia
11.04.2016
Názov

3.1.13 Personalista Lenka Buchová, Mgr. 03/2016

Zúčtovanie miezd 03/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
834 €
Schválené na preplatenie
834 €
Realizácia
11.04.2016
Názov

2.F.1.25. Odborný pracovník 60, Šustek 03/2016

Zúčtovanie miezd 03/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
878 €
Schválené na preplatenie
878 €
Realizácia
11.04.2016
Názov

2.F.1.18. Odborný pracovník 22, Piovarčiová 03/2016

Zúčtovanie miezd 03/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,459 €
Schválené na preplatenie
1,374 €
Realizácia
11.04.2016
Názov

2.G.1.9. Odborný pracovník 66, Gregor 03/2016

Zúčtovanie miezd 03/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
744 €
Schválené na preplatenie
744 €
Realizácia
11.04.2016
Názov

2.G.1.8. Odborný pracovník 65, Biela 03/2016

Zúčtovanie miezd 03/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
940 €
Schválené na preplatenie
940 €
Realizácia
11.04.2016
Názov

2.B.1.2. Odborný pracovník 2, Čorejová 03/2016

Zúčtovanie miezd 03/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,893 €
Schválené na preplatenie
1,893 €
Realizácia
11.04.2016
Názov

2.I.1.7. Odborný pracovník 37, Branický 03/2016

Zúčtovanie miezd 03/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,911 €
Schválené na preplatenie
1,911 €
Realizácia
11.04.2016
Názov

2.I.1.7. Odborný pracovník 37, Bučko 03/2016

Zúčtovanie miezd 03/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,873 €
Schválené na preplatenie
1,873 €
Realizácia
11.04.2016
Názov

2.B.1.3. Odborný pracovník 4, Bukovan 03/2016

Zúčtovanie miezd 03/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,501 €
Schválené na preplatenie
1,501 €
Realizácia
11.04.2016
Názov

2.G.1.5. Odborný pracovník 62, Čerňava 03/2016

Zúčtovanie miezd 03/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,438 €
Schválené na preplatenie
1,438 €
Realizácia
11.04.2016
Názov

2.H.1.8. Odborný pracovník 31, Čuboň 03/2016

Zúčtovanie miezd 03/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,487 €
Schválené na preplatenie
1,487 €
Realizácia
11.04.2016
Názov

2.G.1.5. Odborný pracovník 62, Guzel 03/2016

Zúčtovanie miezd 03/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,725 €
Schválené na preplatenie
1,725 €
Realizácia
11.04.2016
Názov

3.1.9. Účtovník, Halasová 03/2016

Zúčtovanie miezd 03/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
354 €
Schválené na preplatenie
310 €
Realizácia
11.04.2016
Názov

3.1.8. Asistent finančného manažéra, Hrudkayová 03/2016

Zúčtovanie miezd 03/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,490 €
Schválené na preplatenie
1,490 €
Realizácia
11.04.2016
Názov

2.I.1.7. Odborný pracovník 37, Hanušniak 03/2016

Zúčtovanie miezd 03/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,873 €
Schválené na preplatenie
1,873 €
Realizácia
11.04.2016
Názov

2.I.1.7. Odborný pracovník 37, Hodás 03/2016

Zúčtovanie miezd 03/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,526 €
Schválené na preplatenie
1,526 €
Realizácia
11.04.2016
Názov

2.F.1.7. Odborný pracovník 11, Hrudkay 03/2016

Zúčtovanie miezd 03/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,599 €
Schválené na preplatenie
1,599 €
Realizácia
11.04.2016
Názov

2.B.1.3. Odborný pracovník 4, Jaroš 03/2016

Zúčtovanie miezd 03/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,569 €
Schválené na preplatenie
1,569 €
Realizácia
11.04.2016
Názov

2.B.1.3. Odborný pracovník 4, Jarošová 03/2016

Zúčtovanie miezd 03/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,526 €
Schválené na preplatenie
1,526 €
Realizácia
11.04.2016
Názov

2.I.1.8. Odborný pracovník 38, Medvecká 03/2016

Zúčtovanie miezd 03/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,725 €
Schválené na preplatenie
1,725 €
Realizácia
11.04.2016
Názov

2.I.1.9. Odborný pracovník 39, Vangelová 03/2016

Zúčtovanie miezd 03/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,506 €
Schválené na preplatenie
1,506 €
Realizácia
11.04.2016
Názov

3.1.5. Projektový manažér, Zábovský 03/2016

Zúčtovanie miezd 03/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
2,558 €
Schválené na preplatenie
2,558 €
Realizácia
11.04.2016
Názov

2.B.1.3. Odborný pracovník 4, Junová 03/2016

Zúčtovanie miezd 03/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
949 €
Schválené na preplatenie
949 €
Realizácia
11.04.2016
Názov

2.G.1.8. Odborný pracovník 65, Klačanská 03/2016

Zúčtovanie miezd 03/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,526 €
Schválené na preplatenie
1,526 €
Realizácia
11.04.2016
Názov

2.G.1.4. Odborný pracovník 25, Fandáková 03/2016

Zúčtovanie miezd 03/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,893 €
Schválené na preplatenie
1,893 €
Realizácia
11.04.2016
Názov

2.H.1.7. Odborný pracovník 30, Gajdáč 03/2016

Zúčtovanie miezd 03/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,700 €
Schválené na preplatenie
1,700 €
Realizácia
11.04.2016
Názov

2.I.1.7. Odborný pracovník 37, Joštiak 03/2016

Zúčtovanie miezd 03/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,119 €
Schválené na preplatenie
1,119 €
Realizácia
11.04.2016
Názov

2.I.1.2. Odborný pracovník 17, Juchová Jurošková 03/2016

Zúčtovanie miezd 03/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,893 €
Schválené na preplatenie
1,887 €
Realizácia
11.04.2016
Názov

2.I.1.7. Odborný pracovník 37, Kotus 03/2016

Zúčtovanie miezd 03/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,829 €
Schválené na preplatenie
1,829 €
Realizácia
11.04.2016
Názov

2.G.1.4. Odborný pracovník 25, Kudela 03/2016

Zúčtovanie miezd 03/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
2,070 €
Schválené na preplatenie
2,070 €
Realizácia
11.04.2016
Názov

3.1.3. Finančný manažér, Kudelová 03/2016

Zúčtovanie miezd 03/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,716 €
Schválené na preplatenie
1,711 €
Realizácia
11.04.2016
Názov

2.I.1.2. Odborný pracovník 17, Kudelová 03/2016

Zúčtovanie miezd 03/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
78 €
Schválené na preplatenie
78 €
Realizácia
11.04.2016
Názov

2.H.1.8. Odborný pracovník 31, Luhová 03/2016

Zúčtovanie miezd 03/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,537 €
Schválené na preplatenie
1,537 €
Realizácia
11.04.2016
Názov

2.I.1.7. Odborný pracovník 37, Mäsiar 03/2016

Zúčtovanie miezd 03/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,873 €
Schválené na preplatenie
1,873 €
Realizácia
11.04.2016
Názov

2.H.1.8. Odborný pracovník 31, Mruzek 03/2016

Zúčtovanie miezd 03/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,739 €
Schválené na preplatenie
1,739 €
Realizácia
11.04.2016
Názov

3.1.7. Asistent projektového manažéra, Pijaková 03/2016

Zúčtovanie miezd 03/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
729 €
Schválené na preplatenie
729 €
Realizácia
11.04.2016
Názov

3.1.10. Personalista, Pijaková 03/2016

Zúčtovanie miezd 03/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
729 €
Schválené na preplatenie
729 €
Realizácia
11.04.2016
Názov

2.F.1.13. Odborný pracovník 17, Riska 03/2016

Zúčtovanie miezd 03/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,320 €
Schválené na preplatenie
1,320 €
Realizácia
11.04.2016
Názov

2.I.1.8. Odborný pracovník 38, Sičová 03/2016

Zúčtovanie miezd 03/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,459 €
Schválené na preplatenie
1,374 €
Realizácia
11.04.2016
Názov

3.1.7. Asistent projektového manažéra, Ševecová 03/2016

Zúčtovanie miezd 03/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
238 €
Schválené na preplatenie
238 €
Realizácia
11.04.2016
Názov

2.F.1.18. Odborný pracovník 22, Škultéty 03/2016

Zúčtovanie miezd 03/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
676 €
Schválené na preplatenie
676 €
Realizácia
11.04.2016
Názov

2.B.1.3. Odborný pracovník 4, Šramová 03/2016

Zúčtovanie miezd 03/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,526 €
Schválené na preplatenie
1,526 €
Realizácia
11.04.2016
Názov

2.F.1.24. Odborný pracovník 59, Takáč 03/2016

Zúčtovanie miezd 03/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,487 €
Schválené na preplatenie
1,487 €
Realizácia
11.04.2016
Názov

2.B.1.3. Odborný pracovník 4, Tomková 03/2016

Zúčtovanie miezd 03/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,526 €
Schválené na preplatenie
1,526 €
Realizácia
11.04.2016
Názov

2.I.1.9. Odborný pracovník 39, Tothová 03/2016

Zúčtovanie miezd 03/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,506 €
Schválené na preplatenie
1,506 €
Realizácia
11.04.2016
Názov

2.C.1.4. Odborný pracovník 49, Turská 03/2016

Zúčtovanie miezd 03/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
352 €
Schválené na preplatenie
352 €
Realizácia
11.04.2016
Názov

2.I.1.9. Odborný pracovník 39, Plevková 03/2016

Zúčtovanie miezd 03/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,526 €
Schválené na preplatenie
1,526 €
Realizácia
11.04.2016
Názov

2.G.1.15 Odborný pracovník 115 Martin Skovajsa, Ing. 03/2016

Zúčtovanie miezd 03/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
671 €
Schválené na preplatenie
671 €
Realizácia
11.04.2016
Názov

2.G.1.3 Odborný pracovník 103 Ivan Sládek, Ing. 03/2016

Zúčtovanie miezd 03/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
771 €
Schválené na preplatenie
771 €
Realizácia
11.04.2016
Názov

2.G.1.3 Odborný pracovník 103 Juraj Ďuďák, Ing. PhD. 03/2016

Zúčtovanie miezd 03/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,115 €
Schválené na preplatenie
1,115 €
Realizácia
11.04.2016
Názov

2.G.1.3 Odborný pracovník 103 Marek Roch, doc. Ing. PhD. 03/2016

Zúčtovanie miezd 03/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
817 €
Schválené na preplatenie
817 €
Realizácia
11.04.2016
Názov

2.G.1.3 Odborný pracovník 103 Michal Gottwald, Ing. 03/2016

Zúčtovanie miezd 03/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
575 €
Schválené na preplatenie
575 €
Realizácia
11.04.2016
Názov

2.F.1.2 Odborný pracovník 74 Peter Koteš, doc. Ing. PhD. 03/2016

Zúčtovanie miezd 03/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
929 €
Schválené na preplatenie
929 €
Realizácia
11.04.2016
Názov

2.F.1.1 Odborný pracovník 73 Ružica Nikolič, Mgr. Ph.D. 03/2016

Zúčtovanie miezd 03/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
921 €
Schválené na preplatenie
921 €
Realizácia
11.04.2016
Názov

3.1.6 Asistent projektového manažéra Monika Peknušová, Bc. 03/2016

Zúčtovanie miezd 03/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
199 €
Schválené na preplatenie
199 €
Realizácia
11.04.2016
Názov

3.1.3 Finančný manažér Monika Peknušová, Bc. 03/2016

Zúčtovanie miezd 03/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
299 €
Schválené na preplatenie
299 €
Realizácia
11.04.2016
Názov

2.G.1.15 Odborný pracovník 115 Lucia Kováčová, Ing. 03/2016

Zúčtovanie miezd 03/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
531 €
Schválené na preplatenie
531 €
Realizácia
11.04.2016
Názov

2.G.1.3 Odborný pracovník 103 Pavol Podhora, Ing. 03/2016

Zúčtovanie miezd 03/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
914 €
Schválené na preplatenie
914 €
Realizácia
11.04.2016
Názov

2.G.1.3 Odborný pracovník 103 Andrej Kapjor, doc. Ing. PhD. 03/2016

Zúčtovanie miezd 03/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
564 €
Schválené na preplatenie
564 €
Realizácia
11.04.2016
Názov

2.E.1.3 Odborný pracovník 34 Juraj Mužík, Ing. PhD. 03/2016

Zúčtovanie miezd 03/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,035 €
Schválené na preplatenie
1,035 €
Realizácia
11.04.2016
Názov

2.E.1.1 Odborný pracovník 32 Ružica Nikolič, Mgr. Ph.D. 03/2016

Zúčtovanie miezd 03/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
471 €
Schválené na preplatenie
471 €
Realizácia
11.04.2016
Názov

2.E.1.1 Odborný pracovník 32 Ján Benčat, prof. Ing. CSc. 03/2016

Zúčtovanie miezd 03/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
510 €
Schválené na preplatenie
510 €
Realizácia
11.04.2016
Názov

2.E.1.3 Odborný pracovník 34 Martin Decký, prof. Ing. Dr. 03/2016

Zúčtovanie miezd 03/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
701 €
Schválené na preplatenie
701 €
Realizácia
11.04.2016
Názov

2.H.1.2 Odborný pracovník 144 Slávka Pitoňáková, PhDr. PhD. 03/2016

Zúčtovanie miezd 03/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
308 €
Schválené na preplatenie
308 €
Realizácia
11.04.2016
Názov

2.F.1.7 Odborný pracovník 79 Dagmar Faktorová, doc. Ing. PhD. 03/2016

Zúčtovanie miezd 03/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,235 €
Schválené na preplatenie
1,235 €
Realizácia
11.04.2016
Názov

2.F.1.2 Odborný pracovník 74 František Nový, Ing. PhD. 03/2016

Zúčtovanie miezd 03/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,197 €
Schválené na preplatenie
1,197 €
Realizácia
11.04.2016
Názov

2.F.1.21. Odborný pracovník 56, Kvet 03/2016

Zúčtovanie miezd 03/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
784 €
Schválené na preplatenie
784 €
Realizácia
11.04.2016
Názov

2.G.1.9. Odborný pracovník 66, Jančušová 03/2016

Zúčtovanie miezd 03/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,487 €
Schválené na preplatenie
1,483 €
Realizácia
11.04.2016
Názov

3.1.1. Manažér publicity, Ait Zaoucheová 03/2016

Zúčtovanie miezd 03/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,478 €
Schválené na preplatenie
1,478 €
Realizácia
11.04.2016
Názov

2.I.1.8. Odborný pracovník 38, Barabáš 03/2016

Zúčtovanie miezd 03/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,555 €
Schválené na preplatenie
1,555 €
Realizácia
11.04.2016
Názov

2.F.1.13. Odborný pracovník 17, Beňadik 03/2016

Zúčtovanie miezd 03/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,478 €
Schválené na preplatenie
1,478 €
Realizácia
11.04.2016
Názov

2.H.1.8. Odborný pracovník 31, Vavrúš 03/2016

Zúčtovanie miezd 03/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,487 €
Schválené na preplatenie
1,487 €
Realizácia
11.04.2016
Názov

2.G.1.4. Odborný pracovník 25, Zábovská 03/2016

Zúčtovanie miezd 03/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
2,070 €
Schválené na preplatenie
2,070 €
Realizácia
11.04.2016
Názov

2.G.1.3 Odborný pracovník 103 Peter Braciník, doc. Ing. PhD. 03/2016

Zúčtovanie miezd 03/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
835 €
Schválené na preplatenie
835 €
Realizácia
11.04.2016
Názov

2.F.1.7 Odborný pracovník 79 Katarína Kapjorová, Mgr. 03/2016

Zúčtovanie miezd 03/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
720 €
Schválené na preplatenie
720 €
Realizácia
11.04.2016
Názov

2.F.1.7 Odborný pracovník 79 Martina Neslušan Jacková, Ing. 03/2016

Zúčtovanie miezd 03/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,380 €
Schválené na preplatenie
1,380 €
Realizácia
11.04.2016
Názov

2.F.1.2 Odborný pracovník 74 Sylvia Dundeková, Ing. PhD. 03/2016

Zúčtovanie miezd 03/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,139 €
Schválené na preplatenie
1,139 €
Realizácia
11.04.2016
Názov

2.E.1.5 Odborný pracovník 36 Martin Slabej, Ing. PhD. 03/2016

Zúčtovanie miezd 03/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
654 €
Schválené na preplatenie
654 €
Realizácia
11.04.2016
Názov

2.E.1.5 Odborný pracovník 36 Marián Mokrý, Ing. 03/2016

Zúčtovanie miezd 03/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,262 €
Schválené na preplatenie
1,262 €
Realizácia
11.04.2016
Názov

2.E.1.5 Odborný pracovník 36 Róbert Gabarík, Ing. 03/2016

Zúčtovanie miezd 03/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
777 €
Schválené na preplatenie
777 €
Realizácia
11.04.2016
Názov

2.E.1.3 Odborný pracovník 34 Štefan Šedivý, Ing. PhD. 03/2016

Zúčtovanie miezd 03/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
915 €
Schválené na preplatenie
915 €
Realizácia
11.04.2016
Názov

2.E.1.3 Odborný pracovník 34 Ľubomír Pepucha, Ing. PhD. 03/2016

Zúčtovanie miezd 03/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
720 €
Schválené na preplatenie
720 €
Realizácia
11.04.2016
Názov

2.D.1.2 Odborný pracovník 24 Veronika Mešková, Ing. 03/2016

Zúčtovanie miezd 03/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,378 €
Schválené na preplatenie
1,378 €
Realizácia
11.04.2016
Názov

2.C.1.1 Odborný pracovník 17 Ľubomír Pepucha, Ing. PhD. 03/2016

Zúčtovanie miezd 03/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
558 €
Schválené na preplatenie
558 €
Realizácia
11.04.2016
Názov

mzdy 03/2016

Zúčtovanie miezd 03/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
8,790 €
Schválené na preplatenie
8,790 €
Realizácia
11.04.2016
Názov

mzdy 03/2016

Zúčtovanie miezd 03/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
21,985 €
Schválené na preplatenie
21,957 €
Realizácia
11.04.2016
Názov

mzdy 03/2016

Zúčtovanie miezd 03/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
9,325 €
Schválené na preplatenie
9,325 €
Realizácia
11.04.2016
Názov

mzdy 03/2016

Zúčtovanie miezd 03/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
34,351 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.04.2016
Názov

2.I.1.1. Odborný pracovník 7, Zábovský 03/2016

Zúčtovanie miezd 03/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
260 €
Schválené na preplatenie
260 €
Realizácia
11.04.2016
Názov

2.F.1.18. Odborný pracovník 22, Dávidíková 03/2016

Zúčtovanie miezd 03/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,555 €
Schválené na preplatenie
1,555 €
Realizácia
11.04.2016
Názov

2.F.1.26. Odborný pracovník 61, Janovčík 03/2016

Zúčtovanie miezd 03/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,623 €
Schválené na preplatenie
1,623 €
Realizácia
11.04.2016
Názov

2.I.1.2. Odborný pracovník 17, Smataník 03/2016

Zúčtovanie miezd 03/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
2,070 €
Schválené na preplatenie
2,070 €
Realizácia
11.04.2016
Názov

3.1.11. Manažér monitoringu, Ševecová 03/2016

Zúčtovanie miezd 03/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
236 €
Schválené na preplatenie
236 €
Realizácia
11.04.2016
Názov

3.1.7. Asistent projektového manažéra, Štípalová 03/2016

Zúčtovanie miezd 03/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,506 €
Schválené na preplatenie
1,506 €
Realizácia
11.04.2016
Názov

mzdy 04/2016

Zúčtovanie miezd 04/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
70,555 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2016
Názov

mzdy 04/2016

Zúčtovanie miezd 04/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
40,618 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2016
Názov

mzdy 04/2016

Zúčtovanie miezd 04/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
11,590 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2016
Názov

2.F.1.13. Odborný pracovník 17, Beňadik 04/2016

Zúčtovanie miezd 04/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,478 €
Schválené na preplatenie
1,478 €
Realizácia
10.05.2016
Názov

mzdy 04/2016

Zúčtovanie miezd 04/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
2,670 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2016
Názov

3.1.10. Personalista, Buchová 04/2016

Zúčtovanie miezd 04/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
204 €
Schválené na preplatenie
204 €
Realizácia
10.05.2016
Názov

2.G.1.8. Odborný pracovník 65, Biela 04/2016

Zúčtovanie miezd 04/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,082 €
Schválené na preplatenie
1,082 €
Realizácia
10.05.2016
Názov

2.I.1.7. Odborný pracovník 37, Bučko 04/2016

Zúčtovanie miezd 04/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,780 €
Schválené na preplatenie
1,780 €
Realizácia
10.05.2016
Názov

2.G.1.9. Odborný pracovník 66, Gregor 04/2016

Zúčtovanie miezd 04/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
744 €
Schválené na preplatenie
744 €
Realizácia
10.05.2016
Názov

2.G.1.5. Odborný pracovník 62, Guzel 04/2016

Zúčtovanie miezd 04/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,397 €
Schválené na preplatenie
1,397 €
Realizácia
10.05.2016
Názov

2.G.1.9. Odborný pracovník 66, Jančušová 04/2016

Zúčtovanie miezd 04/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,487 €
Schválené na preplatenie
1,487 €
Realizácia
10.05.2016
Názov

2.F.1.26. Odborný pracovník 61, Janovčík 04/2016

Zúčtovanie miezd 04/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,623 €
Schválené na preplatenie
1,623 €
Realizácia
10.05.2016
Názov

2.B.1.3. Odborný pracovník 4, Jarošová 04/2016

Zúčtovanie miezd 04/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,526 €
Schválené na preplatenie
1,526 €
Realizácia
10.05.2016
Názov

2.I.1.7. Odborný pracovník 37, Joštiak 04/2016

Zúčtovanie miezd 04/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
593 €
Schválené na preplatenie
593 €
Realizácia
10.05.2016
Názov

2.B.1.3. Odborný pracovník 4, Junová 04/2016

Zúčtovanie miezd 04/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,560 €
Schválené na preplatenie
1,560 €
Realizácia
10.05.2016
Názov

2.G.1.8. Odborný pracovník 65, Klačanská 04/2016

Zúčtovanie miezd 04/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,162 €
Schválené na preplatenie
1,162 €
Realizácia
10.05.2016
Názov

2.G.1.4. Odborný pracovník 25, Kudela 04/2016

Zúčtovanie miezd 04/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,890 €
Schválené na preplatenie
1,890 €
Realizácia
10.05.2016
Názov

2.F.1.21. Odborný pracovník 56, Kvet 04/2016

Zúčtovanie miezd 04/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
784 €
Schválené na preplatenie
784 €
Realizácia
10.05.2016
Názov

2.I.1.7. Odborný pracovník 37, Mäsiar 04/2016

Zúčtovanie miezd 04/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,780 €
Schválené na preplatenie
1,780 €
Realizácia
10.05.2016
Názov

2.H.1.8. Odborný pracovník 31, Vavrúš 04/2016

Zúčtovanie miezd 04/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,487 €
Schválené na preplatenie
1,487 €
Realizácia
10.05.2016
Názov

3.1.8. Asistent finančného manažéra, Hrudkayová 04/2016

Zúčtovanie miezd 04/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,490 €
Schválené na preplatenie
1,490 €
Realizácia
10.05.2016
Názov

2.B.1.3. Odborný pracovník 4, Jaroš 04/2016

Zúčtovanie miezd 04/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,569 €
Schválené na preplatenie
1,569 €
Realizácia
10.05.2016
Názov

2.F.1.25. Odborný pracovník 60, Šustek 04/2016

Zúčtovanie miezd 04/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
827 €
Schválené na preplatenie
827 €
Realizácia
10.05.2016
Názov

2.B.1.3. Odborný pracovník 4, Tomková 04/2016

Zúčtovanie miezd 04/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,622 €
Schválené na preplatenie
1,612 €
Realizácia
10.05.2016
Názov

2.I.1.2. Odborný pracovník 17, Smataník 04/2016

Zúčtovanie miezd 04/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,890 €
Schválené na preplatenie
1,890 €
Realizácia
10.05.2016
Názov

3.1.11. Manažér monitoringu, Ševecová 04/2016

Zúčtovanie miezd 04/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
236 €
Schválené na preplatenie
236 €
Realizácia
10.05.2016
Názov

3.1.7. Asistent projektového manažéra, Ševecová 04/2016

Zúčtovanie miezd 04/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
238 €
Schválené na preplatenie
238 €
Realizácia
10.05.2016
Názov

2.F.1.18. Odborný pracovník 22, Škultéty 04/2016

Zúčtovanie miezd 04/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
604 €
Schválené na preplatenie
604 €
Realizácia
10.05.2016
Názov

3.1.7. Asistent projektového manažéra, Štípalová 04/2016

Zúčtovanie miezd 04/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,418 €
Schválené na preplatenie
1,418 €
Realizácia
10.05.2016
Názov

2.I.1.9. Odborný pracovník 39, Tothová 04/2016

Zúčtovanie miezd 04/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,506 €
Schválené na preplatenie
1,506 €
Realizácia
10.05.2016
Názov

2.C.1.4. Odborný pracovník 49, Turská 04/2016

Zúčtovanie miezd 04/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
352 €
Schválené na preplatenie
352 €
Realizácia
10.05.2016
Názov

2.I.1.9. Odborný pracovník 39, Vangelová 04/2016

Zúčtovanie miezd 04/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,506 €
Schválené na preplatenie
1,506 €
Realizácia
10.05.2016
Názov

2.G.1.4. Odborný pracovník 25, Zábovská 04/2016

Zúčtovanie miezd 04/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,890 €
Schválené na preplatenie
1,890 €
Realizácia
10.05.2016
Názov

2.I.1.1. Odborný pracovník 7, Zábovský 04/2016

Zúčtovanie miezd 04/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
390 €
Schválené na preplatenie
390 €
Realizácia
10.05.2016
Názov

2.G.1.5. Odborný pracovník 62, Čerňava 04/2016

Zúčtovanie miezd 04/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,438 €
Schválené na preplatenie
1,438 €
Realizácia
10.05.2016
Názov

2.B.1.2. Odborný pracovník 2, Čorejová 04/2016

Zúčtovanie miezd 04/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,890 €
Schválené na preplatenie
1,890 €
Realizácia
10.05.2016
Názov

2.F.1.18. Odborný pracovník 22, Dávidíková 04/2016

Zúčtovanie miezd 04/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,555 €
Schválené na preplatenie
1,555 €
Realizácia
10.05.2016
Názov

2.G.1.4. Odborný pracovník 25, Fandáková 04/2016

Zúčtovanie miezd 04/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,440 €
Schválené na preplatenie
1,440 €
Realizácia
10.05.2016
Názov

2.H.1.7. Odborný pracovník 30, Gajdáč 04/2016

Zúčtovanie miezd 04/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,700 €
Schválené na preplatenie
1,700 €
Realizácia
10.05.2016
Názov

2.I.1.7. Odborný pracovník 37, Hanušniak 04/2016

Zúčtovanie miezd 04/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,780 €
Schválené na preplatenie
1,780 €
Realizácia
10.05.2016
Názov

2.F.1.7. Odborný pracovník 11, Hrudkay 04/2016

Zúčtovanie miezd 04/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,890 €
Schválené na preplatenie
1,890 €
Realizácia
10.05.2016
Názov

3.1.3. Finančný manažér, Kudelová 04/2016

Zúčtovanie miezd 04/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,404 €
Schválené na preplatenie
1,401 €
Realizácia
10.05.2016
Názov

2.I.1.2. Odborný pracovník 17, Kudelová 04/2016

Zúčtovanie miezd 04/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
257 €
Schválené na preplatenie
257 €
Realizácia
10.05.2016
Názov

2.H.1.8. Odborný pracovník 31, Luhová 04/2016

Zúčtovanie miezd 04/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,537 €
Schválené na preplatenie
1,537 €
Realizácia
10.05.2016
Názov

2.H.1.8. Odborný pracovník 31, Mruzek 04/2016

Zúčtovanie miezd 04/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,654 €
Schválené na preplatenie
1,654 €
Realizácia
10.05.2016
Názov

2.F.1.13. Odborný pracovník 17, Palčák 04/2016

Zúčtovanie miezd 04/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
774 €
Schválené na preplatenie
774 €
Realizácia
10.05.2016
Názov

3.1.7. Asistent projektového manažéra, Pijaková 04/2016

Zúčtovanie miezd 04/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,418 €
Schválené na preplatenie
1,418 €
Realizácia
10.05.2016
Názov

2.F.1.18. Odborný pracovník 22, Piovarčiová 04/2016

Zúčtovanie miezd 04/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,459 €
Schválené na preplatenie
1,366 €
Realizácia
10.05.2016
Názov

2.I.1.9. Odborný pracovník 39, Plevková 04/2016

Zúčtovanie miezd 04/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,526 €
Schválené na preplatenie
1,526 €
Realizácia
10.05.2016
Názov

2.B.1.3. Odborný pracovník 4, Bukovan 04/2016

Zúčtovanie miezd 04/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,501 €
Schválené na preplatenie
1,501 €
Realizácia
10.05.2016
Názov

2.I.1.7. Odborný pracovník 37, Hodás 04/2016

Zúčtovanie miezd 04/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,526 €
Schválené na preplatenie
1,526 €
Realizácia
10.05.2016
Názov

2.I.1.7. Odborný pracovník 37, Kotus 04/2016

Zúčtovanie miezd 04/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,780 €
Schválené na preplatenie
1,780 €
Realizácia
10.05.2016
Názov

2.B.1.3. Odborný pracovník 4, Šramová 04/2016

Zúčtovanie miezd 04/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,526 €
Schválené na preplatenie
1,521 €
Realizácia
10.05.2016
Názov

2.I.1.8. Odborný pracovník 38, Sičová 04/2016

Zúčtovanie miezd 04/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,459 €
Schválené na preplatenie
1,440 €
Realizácia
10.05.2016
Názov

2.I.1.8. Odborný pracovník 38, Medvecká 04/2016

Zúčtovanie miezd 04/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,478 €
Schválené na preplatenie
1,478 €
Realizácia
10.05.2016
Názov

2.I.1.2. Odborný pracovník 17, Juchová Jurošková 04/2016

Zúčtovanie miezd 04/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,890 €
Schválené na preplatenie
1,890 €
Realizácia
10.05.2016
Názov

3.1.9. Účtovník, Halasová 04/2016

Zúčtovanie miezd 04/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
354 €
Schválené na preplatenie
224 €
Realizácia
10.05.2016
Názov

2.H.1.8. Odborný pracovník 31, Čuboň 04/2016

Zúčtovanie miezd 04/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,023 €
Schválené na preplatenie
1,023 €
Realizácia
10.05.2016
Názov

2.I.1.7. Odborný pracovník 37, Branický 04/2016

Zúčtovanie miezd 04/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,780 €
Schválené na preplatenie
1,780 €
Realizácia
10.05.2016
Názov

3.1.1. Manažér publicity, Ait Zaoucheová 04/2016

Zúčtovanie miezd 04/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,478 €
Schválené na preplatenie
1,478 €
Realizácia
10.05.2016
Názov

2.I.1.8. Odborný pracovník 38, Barabáš 04/2016

Zúčtovanie miezd 04/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,555 €
Schválené na preplatenie
1,555 €
Realizácia
10.05.2016
Názov

mzdy 04/2016

Zúčtovanie miezd 04/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
9,736 €
Schválené na preplatenie
9,736 €
Realizácia
10.05.2016
Názov

mzdy 04/2016

Zúčtovanie miezd 04/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
10,168 €
Schválené na preplatenie
10,168 €
Realizácia
10.05.2016
Názov

mzdy 04/2016

Zúčtovanie miezd 04/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
37,640 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2016
Názov

2.E.1.5 Odborný pracovník 36 Martin Slabej, Ing. PhD. 04/2016

Zúčtovanie miezd 04/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
630 €
Schválené na preplatenie
630 €
Realizácia
10.05.2016
Názov

2.D.1.2 Odborný pracovník 24 Veronika Mešková, Ing. 04/2016

Zúčtovanie miezd 04/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,243 €
Schválené na preplatenie
1,243 €
Realizácia
10.05.2016
Názov

2.G.1.3 Odborný pracovník 103 Pavol Podhora, Ing. 04/2016

Zúčtovanie miezd 04/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,113 €
Schválené na preplatenie
1,113 €
Realizácia
10.05.2016
Názov

2.E.1.3 Odborný pracovník 34 Štefan Šedivý, Ing. PhD. 04/2016

Zúčtovanie miezd 04/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
825 €
Schválené na preplatenie
825 €
Realizácia
10.05.2016
Názov

2.E.1.1 Odborný pracovník 32 Ružica Nikolič, Mgr. Ph.D. 04/2016

Zúčtovanie miezd 04/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
595 €
Schválené na preplatenie
595 €
Realizácia
10.05.2016
Názov

2.E.1.1 Odborný pracovník 32 Ján Benčat, prof. Ing. CSc. 04/2016

Zúčtovanie miezd 04/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
510 €
Schválené na preplatenie
510 €
Realizácia
10.05.2016
Názov

2.F.1.7 Odborný pracovník 79 Dagmar Faktorová, doc. Ing. PhD. 04/2016

Zúčtovanie miezd 04/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,352 €
Schválené na preplatenie
1,352 €
Realizácia
10.05.2016
Názov

2.F.1.2 Odborný pracovník 74 Libor Trško, Ing. PhD. 04/2016

Zúčtovanie miezd 04/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
900 €
Schválené na preplatenie
900 €
Realizácia
10.05.2016
Názov

2.F.1.2 Odborný pracovník 74 František Nový, Ing. PhD. 04/2016

Zúčtovanie miezd 04/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
450 €
Schválené na preplatenie
450 €
Realizácia
10.05.2016
Názov

2.F.1.2 Odborný pracovník 74 Peter Koteš, doc. Ing. PhD. 04/2016

Zúčtovanie miezd 04/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
943 €
Schválené na preplatenie
943 €
Realizácia
10.05.2016
Názov

2.F.1.2 Odborný pracovník 74 Peter Fabo, RNDr. PhD. 04/2016

Zúčtovanie miezd 04/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,134 €
Schválené na preplatenie
1,134 €
Realizácia
10.05.2016
Názov

2.F.1.2 Odborný pracovník 74 Sylvia Dundeková, Ing. PhD. 04/2016

Zúčtovanie miezd 04/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,134 €
Schválené na preplatenie
1,134 €
Realizácia
10.05.2016
Názov

2.G.1.15 Odborný pracovník 115 Jozef Matušov, Ing. PhD. 04/2016

Zúčtovanie miezd 04/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
900 €
Schválené na preplatenie
900 €
Realizácia
10.05.2016
Názov

2.G.1.15 Odborný pracovník 115 Lucia Kováčová, Ing. 04/2016

Zúčtovanie miezd 04/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
752 €
Schválené na preplatenie
752 €
Realizácia
10.05.2016
Názov

2.G.1.15 Odborný pracovník 115 Martin Skovajsa, Ing. 04/2016

Zúčtovanie miezd 04/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
630 €
Schválené na preplatenie
630 €
Realizácia
10.05.2016
Názov

2.H.1.2 Odborný pracovník 144 Slávka Pitoňáková, PhDr. PhD. 04/2016

Zúčtovanie miezd 04/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
333 €
Schválené na preplatenie
333 €
Realizácia
10.05.2016
Názov

3.1.3 Finančný manažér Monika Peknušová, Bc. 04/2016

Zúčtovanie miezd 04/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
182 €
Schválené na preplatenie
182 €
Realizácia
10.05.2016
Názov

3.1.6 Asistent projektového manažéra Monika Peknušová, Bc. 04/2016

Zúčtovanie miezd 04/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
255 €
Schválené na preplatenie
255 €
Realizácia
10.05.2016
Názov

3.1.13 Personalista Lenka Buchová, Mgr. 04/2016

Zúčtovanie miezd 04/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
415 €
Schválené na preplatenie
415 €
Realizácia
10.05.2016
Názov

2.E.1.3 Odborný pracovník 34 Martin Decký, prof. Ing. Dr. 04/2016

Zúčtovanie miezd 04/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
780 €
Schválené na preplatenie
780 €
Realizácia
10.05.2016
Názov

2.E.1.3 Odborný pracovník 34 Juraj Mužík, Ing. PhD. 04/2016

Zúčtovanie miezd 04/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
945 €
Schválené na preplatenie
945 €
Realizácia
10.05.2016
Názov

2.E.1.3 Odborný pracovník 34 Ľubomír Pepucha, Ing. PhD. 04/2016

Zúčtovanie miezd 04/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,134 €
Schválené na preplatenie
1,134 €
Realizácia
10.05.2016
Názov

3.1.5 Projektový manažér Štefan Šedivý, Ing. PhD. 04/2016

Zúčtovanie miezd 04/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
120 €
Schválené na preplatenie
120 €
Realizácia
10.05.2016
Názov

2.E.1.5 Odborný pracovník 36 Lukáš Ďuriš, Ing. 04/2016

Zúčtovanie miezd 04/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,108 €
Schválené na preplatenie
1,108 €
Realizácia
10.05.2016
Názov

2.E.1.5 Odborný pracovník 36 Róbert Gabarík, Ing. 04/2016

Zúčtovanie miezd 04/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
800 €
Schválené na preplatenie
800 €
Realizácia
10.05.2016
Názov

2.E.1.5 Odborný pracovník 36 Marián Mokrý, Ing. 04/2016

Zúčtovanie miezd 04/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,200 €
Schválené na preplatenie
1,200 €
Realizácia
10.05.2016
Názov

2.F.1.7 Odborný pracovník 79 Martina Neslušan Jacková, Ing. 04/2016

Zúčtovanie miezd 04/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,260 €
Schválené na preplatenie
1,260 €
Realizácia
10.05.2016
Názov

2.F.1.7 Odborný pracovník 79 Katarína Kapjorová, Mgr. 04/2016

Zúčtovanie miezd 04/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
840 €
Schválené na preplatenie
840 €
Realizácia
10.05.2016
Názov

2.F.1.7 Odborný pracovník 79 Filip Pastorek, Ing. PhD. 04/2016

Zúčtovanie miezd 04/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,120 €
Schválené na preplatenie
1,120 €
Realizácia
10.05.2016
Názov

2.G.1.3 Odborný pracovník 103 Peter Braciník, doc. Ing. PhD. 04/2016

Zúčtovanie miezd 04/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
895 €
Schválené na preplatenie
895 €
Realizácia
10.05.2016
Názov

2.G.1.3 Odborný pracovník 103 Juraj Ďuďák, Ing. PhD. 04/2016

Zúčtovanie miezd 04/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,115 €
Schválené na preplatenie
1,115 €
Realizácia
10.05.2016
Názov

2.G.1.3 Odborný pracovník 103 Michal Gottwald, Ing. 04/2016

Zúčtovanie miezd 04/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
575 €
Schválené na preplatenie
575 €
Realizácia
10.05.2016
Názov

2.G.1.3 Odborný pracovník 103 Andrej Kapjor, doc. Ing. PhD. 04/2016

Zúčtovanie miezd 04/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
657 €
Schválené na preplatenie
657 €
Realizácia
10.05.2016
Názov

2.G.1.3 Odborný pracovník 103 Marek Roch, doc. Ing. PhD. 04/2016

Zúčtovanie miezd 04/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,012 €
Schválené na preplatenie
1,012 €
Realizácia
10.05.2016
Názov

2.G.1.3 Odborný pracovník 103 Ivan Sládek, Ing. 04/2016

Zúčtovanie miezd 04/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
756 €
Schválené na preplatenie
756 €
Realizácia
10.05.2016
Názov

2.G.1.15 Odborný pracovník 115 Ľuboš Kojdjak, Ing. 04/2016

Zúčtovanie miezd 04/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,216 €
Schválené na preplatenie
1,216 €
Realizácia
10.05.2016
Názov

2.G.1.15 Odborný pracovník 115 Zuzana Kolková, Ing. PhD. 04/2016

Zúčtovanie miezd 04/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
900 €
Schválené na preplatenie
900 €
Realizácia
10.05.2016
Názov

2.F.1.1 Odborný pracovník 73 Ružica Nikolič, Mgr. Ph.D. 04/2016

Zúčtovanie miezd 04/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,012 €
Schválené na preplatenie
1,012 €
Realizácia
10.05.2016
Názov

mzdy 04/2016

Zúčtovanie miezd 04/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
24,954 €
Schválené na preplatenie
24,905 €
Realizácia
10.05.2016
Názov

3.1.5. Projektový manažér, Zábovský 04/2016

Zúčtovanie miezd 04/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
2,168 €
Schválené na preplatenie
2,159 €
Realizácia
10.05.2016
Názov

mzdy 02/2016

Zúčtovanie miezd 02/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
84,569 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2016
Názov

mzdy 02/2016

Zúčtovanie miezd 02/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
42,087 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2016
Názov

mzdy 02/2016

Zúčtovanie miezd 02/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
22,036 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2016
Názov

mzdy 02/2016

Zúčtovanie miezd 02/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
2,400 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2016
Názov

2.F.1.2 Odborný pracovník 74 František Nový, Ing. PhD. 02/2016

Zúčtovanie miezd 02/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,538 €
Schválené na preplatenie
1,538 €
Realizácia
10.03.2016
Názov

2.F.1.1 Odborný pracovník 73 Ružica Nikolič, Mgr. Ph.D. 02/2016

Zúčtovanie miezd 02/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
877 €
Schválené na preplatenie
877 €
Realizácia
10.03.2016
Názov

2.H.1.8. Odborný pracovník 31, Mruzek 02/2016

Zúčtovanie miezd 02/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,654 €
Schválené na preplatenie
1,654 €
Realizácia
10.03.2016
Názov

2.I.1.8. Odborný pracovník 38, Medvecká 02/2016

Zúčtovanie miezd 02/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,575 €
Schválené na preplatenie
1,575 €
Realizácia
10.03.2016
Názov

3.1.6 Asistent projektového manažéra Monika Peknušová, Bc. 02/2016

Zúčtovanie miezd 02/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
240 €
Schválené na preplatenie
240 €
Realizácia
10.03.2016
Názov

2.F.1.18. Odborný pracovník 22, Dávidíková 02/2016

Zúčtovanie miezd 02/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,555 €
Schválené na preplatenie
1,555 €
Realizácia
10.03.2016
Názov

2.H.1.8. Odborný pracovník 31, Čuboň 02/2016

Zúčtovanie miezd 02/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,250 €
Schválené na preplatenie
1,250 €
Realizácia
10.03.2016
Názov

2.I.1.7. Odborný pracovník 37, Branický 02/2016

Zúčtovanie miezd 02/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,780 €
Schválené na preplatenie
1,780 €
Realizácia
10.03.2016
Názov

2.I.1.9. Odborný pracovník 39, Vangelová 02/2016

Zúčtovanie miezd 02/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,506 €
Schválené na preplatenie
1,506 €
Realizácia
10.03.2016
Názov

2.I.1.9. Odborný pracovník 39, Tothová 02/2016

Zúčtovanie miezd 02/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,506 €
Schválené na preplatenie
1,506 €
Realizácia
10.03.2016
Názov

2.G.1.5. Odborný pracovník 62, Čerňava 02/2016

Zúčtovanie miezd 02/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,438 €
Schválené na preplatenie
1,438 €
Realizácia
10.03.2016
Názov

2.F.1.18. Odborný pracovník 22, Piovarčiová 02/2016

Zúčtovanie miezd 02/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,459 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2016
Názov

3.1.9. Účtovník, Halasová 02/2016

Zúčtovanie miezd 02/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
354 €
Schválené na preplatenie
354 €
Realizácia
10.03.2016
Názov

3.1.7. Asistent projektového manažéra, Pijaková 02/2016

Zúčtovanie miezd 02/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
709 €
Schválené na preplatenie
709 €
Realizácia
10.03.2016
Názov

2.I.1.7. Odborný pracovník 37, Mäsiar 02/2016

Zúčtovanie miezd 02/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,780 €
Schválené na preplatenie
1,780 €
Realizácia
10.03.2016
Názov

2.F.1.21. Odborný pracovník 56, Kvet 02/2016

Zúčtovanie miezd 02/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
784 €
Schválené na preplatenie
784 €
Realizácia
10.03.2016
Názov

3.1.3. Finančný manažér, Kudelová 02/2016

Zúčtovanie miezd 02/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,638 €
Schválené na preplatenie
1,622 €
Realizácia
10.03.2016
Názov

2.B.1.3. Odborný pracovník 4, Jaroš 02/2016

Zúčtovanie miezd 02/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,569 €
Schválené na preplatenie
1,569 €
Realizácia
10.03.2016
Názov

3.1.7. Asistent projektového manažéra, Hudecová 02/2016

Zúčtovanie miezd 02/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
472 €
Schválené na preplatenie
472 €
Realizácia
10.03.2016
Názov

3.1.8. Asistent finančného manažéra, Hrudkayová 02/2016

Zúčtovanie miezd 02/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,490 €
Schválené na preplatenie
1,490 €
Realizácia
10.03.2016
Názov

2.F.1.7. Odborný pracovník 11, Hrudkay 02/2016

Zúčtovanie miezd 02/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,890 €
Schválené na preplatenie
1,890 €
Realizácia
10.03.2016
Názov

2.I.1.7. Odborný pracovník 37, Hodás 02/2016

Zúčtovanie miezd 02/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,526 €
Schválené na preplatenie
1,526 €
Realizácia
10.03.2016
Názov

2.I.1.7. Odborný pracovník 37, Hanušniak 02/2016

Zúčtovanie miezd 02/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,780 €
Schválené na preplatenie
1,780 €
Realizácia
10.03.2016
Názov

2.B.1.3. Odborný pracovník 4, Bukovan 02/2016

Zúčtovanie miezd 02/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,501 €
Schválené na preplatenie
1,501 €
Realizácia
10.03.2016
Názov

2.I.1.7. Odborný pracovník 37, Bučko 02/2016

Zúčtovanie miezd 02/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,780 €
Schválené na preplatenie
1,780 €
Realizácia
10.03.2016
Názov

2.G.1.8. Odborný pracovník 65, Biela 02/2016

Zúčtovanie miezd 02/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,082 €
Schválené na preplatenie
1,082 €
Realizácia
10.03.2016
Názov

3.1.1. Manažér publicity, Ait Zaoucheová 02/2016

Zúčtovanie miezd 02/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,478 €
Schválené na preplatenie
1,478 €
Realizácia
10.03.2016
Názov

2.G.1.8. Odborný pracovník 65, Klačanská 02/2016

Zúčtovanie miezd 02/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,501 €
Schválené na preplatenie
1,501 €
Realizácia
10.03.2016
Názov

2.F.1.13. Odborný pracovník 17, Riska 02/2016

Zúčtovanie miezd 02/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,459 €
Schválené na preplatenie
1,459 €
Realizácia
10.03.2016
Názov

2.G.1.4. Odborný pracovník 25, Zábovská 02/2016

Zúčtovanie miezd 02/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,890 €
Schválené na preplatenie
1,890 €
Realizácia
10.03.2016
Názov

2.G.1.3 Odborný pracovník 103 Michal Gottwald, Ing. 02/2016

Zúčtovanie miezd 02/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
754 €
Schválené na preplatenie
754 €
Realizácia
10.03.2016
Názov

2.G.1.3 Odborný pracovník 103 Juraj Ďuďák, Ing. PhD. 02/2016

Zúčtovanie miezd 02/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,115 €
Schválené na preplatenie
1,115 €
Realizácia
10.03.2016
Názov

2.G.1.3 Odborný pracovník 103 Marek Roch, doc. Ing. PhD. 02/2016

Zúčtovanie miezd 02/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,189 €
Schválené na preplatenie
1,189 €
Realizácia
10.03.2016
Názov

2.E.1.1 Odborný pracovník 32 Ján Benčat, prof. Ing. CSc. 02/2016

Zúčtovanie miezd 02/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
638 €
Schválené na preplatenie
638 €
Realizácia
10.03.2016
Názov

2.D.1.2 Odborný pracovník 24 Veronika Mešková, Ing. 02/2016

Zúčtovanie miezd 02/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,243 €
Schválené na preplatenie
1,243 €
Realizácia
10.03.2016
Názov

2.B.1.3. Odborný pracovník 4, Tomková 02/2016

Zúčtovanie miezd 02/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,622 €
Schválené na preplatenie
1,622 €
Realizácia
10.03.2016
Názov

2.F.1.24. Odborný pracovník 59, Takáč 02/2016

Zúčtovanie miezd 02/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,487 €
Schválené na preplatenie
1,487 €
Realizácia
10.03.2016
Názov

2.F.1.25. Odborný pracovník 60, Šustek 02/2016

Zúčtovanie miezd 02/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
827 €
Schválené na preplatenie
827 €
Realizácia
10.03.2016
Názov

3.1.7. Asistent projektového manažéra, Štípalová 02/2016

Zúčtovanie miezd 02/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,418 €
Schválené na preplatenie
1,418 €
Realizácia
10.03.2016
Názov

3.1.7. Asistent projektového manažéra, Ševecová 02/2016

Zúčtovanie miezd 02/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
238 €
Schválené na preplatenie
238 €
Realizácia
10.03.2016
Názov

3.1.11. Manažér monitoringu, Ševecová 02/2016

Zúčtovanie miezd 02/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
236 €
Schválené na preplatenie
236 €
Realizácia
10.03.2016
Názov

2.I.1.8. Odborný pracovník 38, Sičová 02/2016

Zúčtovanie miezd 02/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,459 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2016
Názov

2.I.1.9. Odborný pracovník 39, Plevková 02/2016

Zúčtovanie miezd 02/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,575 €
Schválené na preplatenie
1,575 €
Realizácia
10.03.2016
Názov

3.1.3 Finančný manažér Monika Peknušová, Bc. 02/2016

Zúčtovanie miezd 02/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
255 €
Schválené na preplatenie
255 €
Realizácia
10.03.2016
Názov

2.G.1.15 Odborný pracovník 115 Lucia Kováčová, Ing. 02/2016

Zúčtovanie miezd 02/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
716 €
Schválené na preplatenie
716 €
Realizácia
10.03.2016
Názov

2.G.1.3 Odborný pracovník 103 Ivan Sládek, Ing. 02/2016

Zúčtovanie miezd 02/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
756 €
Schválené na preplatenie
756 €
Realizácia
10.03.2016
Názov

2.G.1.3 Odborný pracovník 103 Andrej Kapjor, doc. Ing. PhD. 02/2016

Zúčtovanie miezd 02/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,027 €
Schválené na preplatenie
1,027 €
Realizácia
10.03.2016
Názov

3.1.10. Personalista, Pijaková 02/2016

Zúčtovanie miezd 02/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
729 €
Schválené na preplatenie
729 €
Realizácia
10.03.2016
Názov

2.F.1.13. Odborný pracovník 17, Lalinská 02/2016

Zúčtovanie miezd 02/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
688 €
Schválené na preplatenie
688 €
Realizácia
10.03.2016
Názov

2.G.1.4. Odborný pracovník 25, Kudela 02/2016

Zúčtovanie miezd 02/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,890 €
Schválené na preplatenie
1,890 €
Realizácia
10.03.2016
Názov

2.I.1.7. Odborný pracovník 37, Kotus 02/2016

Zúčtovanie miezd 02/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,780 €
Schválené na preplatenie
1,780 €
Realizácia
10.03.2016
Názov

2.B.1.3. Odborný pracovník 4, Junová 02/2016

Zúčtovanie miezd 02/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,560 €
Schválené na preplatenie
1,560 €
Realizácia
10.03.2016
Názov

2.I.1.2. Odborný pracovník 17, Juchová Jurošková 02/2016

Zúčtovanie miezd 02/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,890 €
Schválené na preplatenie
1,890 €
Realizácia
10.03.2016
Názov

2.I.1.7. Odborný pracovník 37, Joštiak 02/2016

Zúčtovanie miezd 02/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,780 €
Schválené na preplatenie
1,780 €
Realizácia
10.03.2016
Názov

2.G.1.5. Odborný pracovník 62, Guzel 02/2016

Zúčtovanie miezd 02/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,575 €
Schválené na preplatenie
1,575 €
Realizácia
10.03.2016
Názov

2.G.1.9. Odborný pracovník 66, Gregor 02/2016

Zúčtovanie miezd 02/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
744 €
Schválené na preplatenie
744 €
Realizácia
10.03.2016
Názov

2.G.1.4. Odborný pracovník 25, Fandáková 02/2016

Zúčtovanie miezd 02/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,890 €
Schválené na preplatenie
1,890 €
Realizácia
10.03.2016
Názov

2.G.1.3 Odborný pracovník 103 Peter Braciník, doc. Ing. PhD. 02/2016

Zúčtovanie miezd 02/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
982 €
Schválené na preplatenie
982 €
Realizácia
10.03.2016
Názov

2.F.1.2 Odborný pracovník 74 Sylvia Dundeková, Ing. PhD. 02/2016

Zúčtovanie miezd 02/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,134 €
Schválené na preplatenie
1,134 €
Realizácia
10.03.2016
Názov

2.E.1.3 Odborný pracovník 34 Juraj Mužík, Ing. PhD. 02/2016

Zúčtovanie miezd 02/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
945 €
Schválené na preplatenie
945 €
Realizácia
10.03.2016
Názov

2.E.1.3 Odborný pracovník 34 Martin Decký, prof. Ing. Dr. 02/2016

Zúčtovanie miezd 02/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,140 €
Schválené na preplatenie
1,140 €
Realizácia
10.03.2016
Názov

2.E.1.1 Odborný pracovník 32 Ružica Nikolič, Mgr. Ph.D. 02/2016

Zúčtovanie miezd 02/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
516 €
Schválené na preplatenie
516 €
Realizácia
10.03.2016
Názov

2.C.1.1 Odborný pracovník 17 Ľubomír Pepucha, Ing. PhD. 02/2016

Zúčtovanie miezd 02/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
518 €
Schválené na preplatenie
518 €
Realizácia
10.03.2016
Názov

3.1.5 Projektový manažér Štefan Šedivý, Ing. PhD. 02/2016

Zúčtovanie miezd 02/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
120 €
Schválené na preplatenie
120 €
Realizácia
10.03.2016
Názov

2.E.1.5 Odborný pracovník 36 Martin Slabej, Ing. PhD. 02/2016

Zúčtovanie miezd 02/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
945 €
Schválené na preplatenie
945 €
Realizácia
10.03.2016
Názov

3.1.13 Personalista Lenka Buchová, Mgr. 02/2016

Zúčtovanie miezd 02/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
982 €
Schválené na preplatenie
982 €
Realizácia
10.03.2016
Názov

2.G.1.15 Odborný pracovník 115 Zuzana Kolková, Ing. PhD. 02/2016

Zúčtovanie miezd 02/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
975 €
Schválené na preplatenie
975 €
Realizácia
10.03.2016
Názov

2.G.1.15 Odborný pracovník 115 Martin Skovajsa, Ing. 02/2016

Zúčtovanie miezd 02/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
630 €
Schválené na preplatenie
630 €
Realizácia
10.03.2016
Názov

2.B.1.3. Odborný pracovník 4, Šramová 02/2016

Zúčtovanie miezd 02/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,622 €
Schválené na preplatenie
1,622 €
Realizácia
10.03.2016
Názov

2.F.1.24. Odborný pracovník 59, Škultéty 02/2016

Zúčtovanie miezd 02/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
676 €
Schválené na preplatenie
676 €
Realizácia
10.03.2016
Názov

2.F.1.13. Odborný pracovník 17, Beňadik 02/2016

Zúčtovanie miezd 02/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,478 €
Schválené na preplatenie
1,478 €
Realizácia
10.03.2016
Názov

2.H.1.2 Odborný pracovník 144 Slávka Pitoňáková, PhDr. PhD. 02/2016

Zúčtovanie miezd 02/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
200 €
Schválené na preplatenie
200 €
Realizácia
10.03.2016
Názov

2.G.1.15 Odborný pracovník 115 Jozef Matušov, Ing. PhD. 02/2016

Zúčtovanie miezd 02/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
975 €
Schválené na preplatenie
975 €
Realizácia
10.03.2016
Názov

2.G.1.3 Odborný pracovník 103 Pavol Podhora, Ing. 02/2016

Zúčtovanie miezd 02/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,001 €
Schválené na preplatenie
1,001 €
Realizácia
10.03.2016
Názov

2.F.1.7 Odborný pracovník 79 Katarína Kapjorová, Mgr. 02/2016

Zúčtovanie miezd 02/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
883 €
Schválené na preplatenie
883 €
Realizácia
10.03.2016
Názov

2.F.1.7 Odborný pracovník 79 Martina Neslušan Jacková, Ing. 02/2016

Zúčtovanie miezd 02/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,260 €
Schválené na preplatenie
1,260 €
Realizácia
10.03.2016
Názov

2.F.1.7 Odborný pracovník 79 Dagmar Faktorová, doc. Ing. PhD. 02/2016

Zúčtovanie miezd 02/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
700 €
Schválené na preplatenie
700 €
Realizácia
10.03.2016
Názov

2.F.1.2 Odborný pracovník 74 Peter Koteš, doc. Ing. PhD. 02/2016

Zúčtovanie miezd 02/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,093 €
Schválené na preplatenie
1,093 €
Realizácia
10.03.2016
Názov

2.F.1.2 Odborný pracovník 74 Peter Fabo, RNDr. PhD. 02/2016

Zúčtovanie miezd 02/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,134 €
Schválené na preplatenie
1,134 €
Realizácia
10.03.2016
Názov

2.E.1.5 Odborný pracovník 36 Marián Mokrý, Ing. 02/2016

Zúčtovanie miezd 02/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,262 €
Schválené na preplatenie
1,262 €
Realizácia
10.03.2016
Názov

2.E.1.5 Odborný pracovník 36 Róbert Gabarík, Ing. 02/2016

Zúčtovanie miezd 02/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
800 €
Schválené na preplatenie
800 €
Realizácia
10.03.2016
Názov

2.E.1.3 Odborný pracovník 34 Štefan Šedivý, Ing. PhD. 02/2016

Zúčtovanie miezd 02/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
825 €
Schválené na preplatenie
825 €
Realizácia
10.03.2016
Názov

2.E.1.3 Odborný pracovník 34 Ľubomír Pepucha, Ing. PhD.02/2016

Zúčtovanie miezd 02/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
720 €
Schválené na preplatenie
666 €
Realizácia
10.03.2016
Názov

mzdy 02/2016

Zúčtovanie miezd 02/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
9,158 €
Schválené na preplatenie
9,069 €
Realizácia
10.03.2016
Názov

mzdy 02/2016

Zúčtovanie miezd 02/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
30,982 €
Schválené na preplatenie
30,973 €
Realizácia
10.03.2016
Názov

mzdy 02/2016

Zúčtovanie miezd 02/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
11,884 €
Schválené na preplatenie
11,884 €
Realizácia
10.03.2016
Názov

mzdy 02/2016

Zúčtovanie miezd 02/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
40,739 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2016
Názov

2.C.1.4. Odborný pracovník 49, Turská 02/2016

Zúčtovanie miezd 02/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
356 €
Schválené na preplatenie
356 €
Realizácia
10.03.2016
Názov

2.I.1.2. Odborný pracovník 17, Smataník 02/2016

Zúčtovanie miezd 02/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,890 €
Schválené na preplatenie
1,890 €
Realizácia
10.03.2016
Názov

2.H.1.8. Odborný pracovník 31, Luhová 02/2016

Zúčtovanie miezd 02/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,501 €
Schválené na preplatenie
1,501 €
Realizácia
10.03.2016
Názov

2.G.1.9. Odborný pracovník 66, Jančušová 02/2016

Zúčtovanie miezd 02/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,487 €
Schválené na preplatenie
1,487 €
Realizácia
10.03.2016
Názov

2.H.1.7. Odborný pracovník 30, Gajdáč 02/2016

Zúčtovanie miezd 02/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,700 €
Schválené na preplatenie
1,700 €
Realizácia
10.03.2016
Názov

2.B.1.2. Odborný pracovník 2, Čorejová 02/2016

Zúčtovanie miezd 02/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,890 €
Schválené na preplatenie
1,890 €
Realizácia
10.03.2016
Názov

2.B.1.3. Odborný pracovník 4, Jarošová 02/2016

Zúčtovanie miezd 02/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,526 €
Schválené na preplatenie
1,516 €
Realizácia
10.03.2016
Názov

2.F.1.26. Odborný pracovník 61, Janovčík 02/2016

Zúčtovanie miezd 02/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,623 €
Schválené na preplatenie
1,613 €
Realizácia
10.03.2016
Názov

3.1.5. Projektový manažér, Zábovský 02/2016

Zúčtovanie miezd 02/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
2,678 €
Schválené na preplatenie
2,678 €
Realizácia
10.03.2016
Názov

2.H.1.8. Odborný pracovník 31, Vavrúš 02/2016

Zúčtovanie miezd 02/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,487 €
Schválené na preplatenie
1,487 €
Realizácia
10.03.2016
Názov

3.1.7. Asistent projektového manažéra, Pijaková 07/2016

Zúčtovanie miezd 07/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,418 €
Schválené na preplatenie
1,418 €
Realizácia
10.08.2016
Názov

2.G.1.8. Odborný pracovník 65, Biela 07/2016

Zúčtovanie miezd 07/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,082 €
Schválené na preplatenie
1,082 €
Realizácia
10.08.2016
Názov

3.1.3. Finančný manažér, Kudelová 07/2016

Zúčtovanie miezd 07/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,014 €
Schválené na preplatenie
1,014 €
Realizácia
10.08.2016
Názov

Mzdy 07/2016

Zúčtovanie miezd 07/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
32,807 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.08.2016
Názov

2.G.1.15 Odborný pracovník 115 Martin Skovajsa, Ing. 07/2016

Zúčtovanie miezd 07/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
630 €
Schválené na preplatenie
630 €
Realizácia
10.08.2016
Názov

2.H.1.2 Odborný pracovník 144 Michal Janovčík, Ing. PhD. 07/2016

Zúčtovanie miezd 07/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,623 €
Schválené na preplatenie
1,623 €
Realizácia
10.08.2016
Názov

2.E.1.3 Odborný pracovník 34 Ľubomír Pepucha, Ing. PhD. 07/2016

Zúčtovanie miezd 07/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,890 €
Schválené na preplatenie
1,890 €
Realizácia
10.08.2016
Názov

2.G.1.15 Odborný pracovník 115 Jozef Matušov, Ing. PhD. 07/2016

Zúčtovanie miezd 07/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
900 €
Schválené na preplatenie
900 €
Realizácia
10.08.2016
Názov

2.G.1.3 Odborný pracovník 103 Pavol Podhora, Ing. 07/2016

Zúčtovanie miezd 07/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
636 €
Schválené na preplatenie
636 €
Realizácia
10.08.2016
Názov

2.E.1.3 Odborný pracovník 34 Štefan Šedivý, Ing. PhD. 07/2016

Zúčtovanie miezd 07/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
825 €
Schválené na preplatenie
825 €
Realizácia
10.08.2016
Názov

3.1.5 Projektový manažér Štefan Šedivý, Ing. PhD. 07/2016

Zúčtovanie miezd 07/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
120 €
Schválené na preplatenie
120 €
Realizácia
10.08.2016
Názov

2.E.1.5 Odborný pracovník 36 Lukáš Ďuriš, Ing. 07/2016

Zúčtovanie miezd 07/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,120 €
Schválené na preplatenie
1,120 €
Realizácia
10.08.2016
Názov

2.E.1.1 Odborný pracovník 32 Ružica Nikolič, Mgr. Ph.D. 07/2016

Zúčtovanie miezd 07/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
589 €
Schválené na preplatenie
589 €
Realizácia
10.08.2016
Názov

2.E.1.1 Odborný pracovník 32 Ján Benčat, prof. Ing. CSc. 07/2016

Zúčtovanie miezd 07/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
510 €
Schválené na preplatenie
510 €
Realizácia
10.08.2016
Názov

Mzdy 07/2016

Zúčtovanie miezd 07/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
27,830 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.08.2016
Názov

2.G.1.3 Odborný pracovník 103 Andrej Kapjor, doc. Ing. PhD. 07/2016

Zúčtovanie miezd 07/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
944 €
Schválené na preplatenie
944 €
Realizácia
10.08.2016
Názov

2.G.1.3 Odborný pracovník 103 Marek Roch, doc. Ing. PhD. 07/2016

Zúčtovanie miezd 07/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
791 €
Schválené na preplatenie
791 €
Realizácia
10.08.2016
Názov

Mzdy 07/2016

Zúčtovanie miezd 07/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
6,839 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.08.2016
Názov

Mzdy 07/2016

Zúčtovanie miezd 07/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
2,830 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.08.2016
Názov

2.G.1.15 Odborný pracovník 115 Ľuboš Kojdjak, Ing. 07/2016

Zúčtovanie miezd 07/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
839 €
Schválené na preplatenie
839 €
Realizácia
10.08.2016
Názov

2.G.1.3 Odborný pracovník 103 Ivan Sládek, Ing. 07/2016

Zúčtovanie miezd 07/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
756 €
Schválené na preplatenie
756 €
Realizácia
10.08.2016
Názov

3.1.13 Personalista Lenka Buchová, Mgr. 07/2016

Zúčtovanie miezd 07/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
476 €
Schválené na preplatenie
476 €
Realizácia
10.08.2016
Názov

2.F.1.2 Odborný pracovník 74 Libor Trško, Ing. PhD. 07/2016

Zúčtovanie miezd 07/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
450 €
Schválené na preplatenie
450 €
Realizácia
10.08.2016
Názov

2.E.1.3 Odborný pracovník 34 Martin Decký, prof. Ing. Dr. 07/2016

Zúčtovanie miezd 07/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,077 €
Schválené na preplatenie
1,077 €
Realizácia
10.08.2016
Názov

2.F.1.2 Odborný pracovník 74 František Nový, Ing. PhD. 07/2016

Zúčtovanie miezd 07/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
270 €
Schválené na preplatenie
270 €
Realizácia
10.08.2016
Názov

2.G.1.15 Odborný pracovník 115 Zuzana Kolková, Ing. PhD. 07/2016

Zúčtovanie miezd 07/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
900 €
Schválené na preplatenie
900 €
Realizácia
10.08.2016
Názov

2.G.1.1 Odborný pracovník 101 Branislav Hadzima, doc. Ing. PhD. 07/2016

Zúčtovanie miezd 07/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
128 €
Schválené na preplatenie
120 €
Realizácia
10.08.2016
Názov

3.1.6 Asistent projektového manažéra Monika Peknušová, Bc. 07/2016

Zúčtovanie miezd 07/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
146 €
Schválené na preplatenie
146 €
Realizácia
10.08.2016
Názov

2.G.1.3 Odborný pracovník 103 Juraj Ďuďák, Ing. PhD. 07/2016

Zúčtovanie miezd 07/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,115 €
Schválené na preplatenie
1,115 €
Realizácia
10.08.2016
Názov

2.G.1.15 Odborný pracovník 115 Lucia Kováčová, Ing. 07/2016

Zúčtovanie miezd 07/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
627 €
Schválené na preplatenie
627 €
Realizácia
10.08.2016
Názov

2.H.1.2 Odborný pracovník 144 Slávka Pitoňáková, PhDr. PhD. 07/2016

Zúčtovanie miezd 07/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
392 €
Schválené na preplatenie
392 €
Realizácia
10.08.2016
Názov

3.1.1 Manažér publicity Monika Peknušová, Bc. 07/2016

Zúčtovanie miezd 07/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
109 €
Schválené na preplatenie
109 €
Realizácia
10.08.2016
Názov

3.1.3 Finančný manažér Monika Peknušová, Bc. 07/2016

Zúčtovanie miezd 07/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
182 €
Schválené na preplatenie
182 €
Realizácia
10.08.2016
Názov

2.G.1.3 Odborný pracovník 103 Michal Gottwald, Ing. 07/2016

Zúčtovanie miezd 07/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
590 €
Schválené na preplatenie
590 €
Realizácia
10.08.2016
Názov

2.E.1.5 Odborný pracovník 36 Róbert Gabarík, Ing. 07/2016

Zúčtovanie miezd 07/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
800 €
Schválené na preplatenie
800 €
Realizácia
10.08.2016
Názov

2.E.1.5 Odborný pracovník 36 Marián Mokrý, Ing. 07/2016

Zúčtovanie miezd 07/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,200 €
Schválené na preplatenie
1,200 €
Realizácia
10.08.2016
Názov

2.F.1.2 Odborný pracovník 74 Sylvia Dundeková, Ing. PhD. 07/2016

Zúčtovanie miezd 07/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
702 €
Schválené na preplatenie
702 €
Realizácia
10.08.2016
Názov

2.F.1.2 Odborný pracovník 74 Peter Fabo, RNDr. PhD. 07/2016

Zúčtovanie miezd 07/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,134 €
Schválené na preplatenie
1,134 €
Realizácia
10.08.2016
Názov

2.F.1.2 Odborný pracovník 74 Peter Koteš, doc. Ing. PhD. 07/2016

Zúčtovanie miezd 07/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
817 €
Schválené na preplatenie
817 €
Realizácia
10.08.2016
Názov

2.F.1.7 Odborný pracovník 79 Dagmar Faktorová, doc. Ing. PhD. 07/2016

Zúčtovanie miezd 07/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
295 €
Schválené na preplatenie
295 €
Realizácia
10.08.2016
Názov

2.F.1.7 Odborný pracovník 79 Martina Neslušan Jacková, Ing. 07/2016

Zúčtovanie miezd 07/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,260 €
Schválené na preplatenie
1,260 €
Realizácia
10.08.2016
Názov

2.E.1.3 Odborný pracovník 34 Juraj Mužík, Ing. PhD. 07/2016

Zúčtovanie miezd 07/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
945 €
Schválené na preplatenie
945 €
Realizácia
10.08.2016
Názov

2.F.1.1 Odborný pracovník 73 Ružica Nikolič, Mgr. Ph.D. 07/2016

Zúčtovanie miezd 07/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
803 €
Schválené na preplatenie
803 €
Realizácia
10.08.2016
Názov

2.D.1.2 Odborný pracovník 24 Anna Závodská, Ing. PhD. 07/2016

Zúčtovanie miezd 07/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
930 €
Schválené na preplatenie
930 €
Realizácia
10.08.2016
Názov

2.D.1.2 Odborný pracovník 24 Veronika Mešková, Ing. 07/2016

Zúčtovanie miezd 07/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,408 €
Schválené na preplatenie
1,408 €
Realizácia
10.08.2016
Názov

2.I.1.9. Odborný pracovník 39, Vangelová 07/2016

Zúčtovanie miezd 07/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,506 €
Schválené na preplatenie
1,506 €
Realizácia
10.08.2016
Názov

2.F.1.13. Odborný pracovník 17, Palčák 07/2016

Zúčtovanie miezd 07/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,478 €
Schválené na preplatenie
1,478 €
Realizácia
10.08.2016
Názov

2.G.1.8. Odborný pracovník 65, Klačanská 07/2016

Zúčtovanie miezd 07/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,526 €
Schválené na preplatenie
1,526 €
Realizácia
10.08.2016
Názov

2.I.1.7. Odborný pracovník 37, Hanušniak 07/2016

Zúčtovanie miezd 07/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,780 €
Schválené na preplatenie
1,780 €
Realizácia
10.08.2016
Názov

2.G.1.4. Odborný pracovník 25, Fandáková 07/2016

Zúčtovanie miezd 07/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,890 €
Schválené na preplatenie
1,890 €
Realizácia
10.08.2016
Názov

2.I.1.7. Odborný pracovník 37, Branický 07/2016

Zúčtovanie miezd 07/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,780 €
Schválené na preplatenie
1,780 €
Realizácia
10.08.2016
Názov

3.1.1. Manažér publicity, Zaoucheová 07/2016

Zúčtovanie miezd 07/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,314 €
Schválené na preplatenie
1,314 €
Realizácia
10.08.2016
Názov

2.I.1.1. Odborný pracovník 7, Zábovský 07/2016

Zúčtovanie miezd 07/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,040 €
Schválené na preplatenie
1,040 €
Realizácia
10.08.2016
Názov

3.1.5. Projektový manažér, Zábovský 07/2016

Zúčtovanie miezd 07/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,318 €
Schválené na preplatenie
1,318 €
Realizácia
10.08.2016
Názov

2.G.1.4. Odborný pracovník 25, Zábovská 07/2016

Zúčtovanie miezd 07/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,890 €
Schválené na preplatenie
1,890 €
Realizácia
10.08.2016
Názov

2.H.1.8. Odborný pracovník 31, Vavrúš 07/2016

Zúčtovanie miezd 07/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,487 €
Schválené na preplatenie
1,487 €
Realizácia
10.08.2016
Názov

2.C.1.4. Odborný pracovník 49, Turská 07/2016

Zúčtovanie miezd 07/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
356 €
Schválené na preplatenie
356 €
Realizácia
10.08.2016
Názov

2.I.1.9. Odborný pracovník 39, Tothová 07/2016

Zúčtovanie miezd 07/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,506 €
Schválené na preplatenie
1,506 €
Realizácia
10.08.2016
Názov

2.B.1.3. Odborný pracovník 4, Tomková 07/2016

Zúčtovanie miezd 07/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,526 €
Schválené na preplatenie
1,526 €
Realizácia
10.08.2016
Názov

2.F.1.25. Odborný pracovník 60, Šustek 07/2016

Zúčtovanie miezd 07/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
827 €
Schválené na preplatenie
827 €
Realizácia
10.08.2016
Názov

3.1.7. Asistent projektového manažéra, Štípalová 07/2016

Zúčtovanie miezd 07/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,418 €
Schválené na preplatenie
1,418 €
Realizácia
10.08.2016
Názov

2.B.1.3. Odborný pracovník 4, Šramová 07/2016

Zúčtovanie miezd 07/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,526 €
Schválené na preplatenie
1,526 €
Realizácia
10.08.2016
Názov

2.F.1.18. Odborný pracovník 22, Škultéty 07/2016

Zúčtovanie miezd 07/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
676 €
Schválené na preplatenie
676 €
Realizácia
10.08.2016
Názov

3.1.7. Asistent projektového manažéra, Ševecová 07/2016

Zúčtovanie miezd 07/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
238 €
Schválené na preplatenie
238 €
Realizácia
10.08.2016
Názov

3.1.11. Manažér monitoringu, Ševecová 07/2016

Zúčtovanie miezd 07/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
236 €
Schválené na preplatenie
236 €
Realizácia
10.08.2016
Názov

2.I.1.2. Odborný pracovník 17, Smataník 07/2016

Zúčtovanie miezd 07/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,890 €
Schválené na preplatenie
1,890 €
Realizácia
10.08.2016
Názov

2.I.1.8. Odborný pracovník 38, Sičová 07/2016

Zúčtovanie miezd 07/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,575 €
Schválené na preplatenie
1,575 €
Realizácia
10.08.2016
Názov

2.F.1.18. Odborný pracovník 22, Piovarčiová 07/2016

Zúčtovanie miezd 07/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,459 €
Schválené na preplatenie
1,459 €
Realizácia
10.08.2016
Názov

2.H.1.8. Odborný pracovník 31, Mruzek 07/2016

Zúčtovanie miezd 07/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,654 €
Schválené na preplatenie
1,654 €
Realizácia
10.08.2016
Názov

2.I.1.8. Odborný pracovník 38, Medvecká 07/2016

Zúčtovanie miezd 07/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
915 €
Schválené na preplatenie
915 €
Realizácia
10.08.2016
Názov

2.I.1.7. Odborný pracovník 37, Mäsiar 07/2016

Zúčtovanie miezd 07/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,780 €
Schválené na preplatenie
1,780 €
Realizácia
10.08.2016
Názov

2.H.1.8. Odborný pracovník 31, Luhová 07/2016

Zúčtovanie miezd 07/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,537 €
Schválené na preplatenie
1,537 €
Realizácia
10.08.2016
Názov

2.F.1.21. Odborný pracovník 56, Kvet 07/2016

Zúčtovanie miezd 07/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
784 €
Schválené na preplatenie
784 €
Realizácia
10.08.2016
Názov

2.I.1.2. Odborný pracovník 17, Kudelová 07/2016

Zúčtovanie miezd 07/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
720 €
Schválené na preplatenie
720 €
Realizácia
10.08.2016
Názov

2.G.1.4. Odborný pracovník 25, Kudela 07/2016

Zúčtovanie miezd 07/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,890 €
Schválené na preplatenie
1,890 €
Realizácia
10.08.2016
Názov

2.I.1.7. Odborný pracovník 37, Kotus 07/2016

Zúčtovanie miezd 07/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,780 €
Schválené na preplatenie
1,780 €
Realizácia
10.08.2016
Názov

2.B.1.3. Odborný pracovník 4, Junová 07/2016

Zúčtovanie miezd 07/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
74 €
Schválené na preplatenie
74 €
Realizácia
10.08.2016
Názov

2.I.1.2. Odborný pracovník 17, Juchová Jurošková 07/2016

Zúčtovanie miezd 07/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,890 €
Schválené na preplatenie
1,890 €
Realizácia
10.08.2016
Názov

2.I.1.7. Odborný pracovník 37, Joštiak 07/2016

Zúčtovanie miezd 07/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
250 €
Schválené na preplatenie
250 €
Realizácia
10.08.2016
Názov

2.B.1.3. Odborný pracovník 4, Jarošová 07/2016

Zúčtovanie miezd 07/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,526 €
Schválené na preplatenie
1,526 €
Realizácia
10.08.2016
Názov

2.B.1.3. Odborný pracovník 4, Jaroš 07/2016

Zúčtovanie miezd 07/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,569 €
Schválené na preplatenie
1,569 €
Realizácia
10.08.2016
Názov

2.G.1.9. Odborný pracovník 66, Jančušová 07/2016

Zúčtovanie miezd 07/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,487 €
Schválené na preplatenie
1,487 €
Realizácia
10.08.2016
Názov

3.1.8. Asistent finančného manažéra, Hrudkayová 07/2016

Zúčtovanie miezd 07/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,490 €
Schválené na preplatenie
1,490 €
Realizácia
10.08.2016
Názov

2.F.1.7. Odborný pracovník 11, Hrudkay 07/2016

Zúčtovanie miezd 07/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,890 €
Schválené na preplatenie
1,890 €
Realizácia
10.08.2016
Názov

2.I.1.7. Odborný pracovník 37, Hodás 07/2016

Zúčtovanie miezd 07/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,526 €
Schválené na preplatenie
1,526 €
Realizácia
10.08.2016
Názov

3.1.9. Účtovník, Halasová 07/2016

Zúčtovanie miezd 07/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
354 €
Schválené na preplatenie
354 €
Realizácia
10.08.2016
Názov

2.G.1.5. Odborný pracovník 62, Guzel 07/2016

Zúčtovanie miezd 07/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
865 €
Schválené na preplatenie
865 €
Realizácia
10.08.2016
Názov

2.G.1.9. Odborný pracovník 66, Gregor 07/2016

Zúčtovanie miezd 07/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
744 €
Schválené na preplatenie
744 €
Realizácia
10.08.2016
Názov

2.H.1.7. Odborný pracovník 30, Gajdáč 07/2016

Zúčtovanie miezd 07/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,700 €
Schválené na preplatenie
1,700 €
Realizácia
10.08.2016
Názov

2.F.1.18. Odborný pracovník 22, Dávidíková 07/2016

Zúčtovanie miezd 07/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,555 €
Schválené na preplatenie
1,555 €
Realizácia
10.08.2016
Názov

2.H.1.8. Odborný pracovník 31, Čuboň 07/2016

Zúčtovanie miezd 07/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,487 €
Schválené na preplatenie
1,487 €
Realizácia
10.08.2016
Názov

2.B.1.2. Odborný pracovník 2, Čorejová 07/2016

Zúčtovanie miezd 07/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,890 €
Schválené na preplatenie
1,890 €
Realizácia
10.08.2016
Názov

2.G.1.5. Odborný pracovník 62, Čerňava 07/2016

Zúčtovanie miezd 07/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,438 €
Schválené na preplatenie
1,438 €
Realizácia
10.08.2016
Názov

2.B.1.3. Odborný pracovník 4, Bukovan 07/2016

Zúčtovanie miezd 07/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,501 €
Schválené na preplatenie
1,501 €
Realizácia
10.08.2016
Názov

3.1.10. Personalista, Buchová 07/2016

Zúčtovanie miezd 07/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
204 €
Schválené na preplatenie
204 €
Realizácia
10.08.2016
Názov

2.I.1.7. Odborný pracovník 37, Bučko 07/2016

Zúčtovanie miezd 07/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,780 €
Schválené na preplatenie
1,780 €
Realizácia
10.08.2016
Názov

2.F.1.13. Odborný pracovník 17, Beňadik 07/2016

Zúčtovanie miezd 07/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,501 €
Schválené na preplatenie
1,501 €
Realizácia
10.08.2016
Názov

2.I.1.8. Odborný pracovník 38, Barabáš 07/2016

Zúčtovanie miezd 07/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,555 €
Schválené na preplatenie
1,555 €
Realizácia
10.08.2016
Názov

2.F.1.18. Odborný pracovník 22, Zaoucheová 07/2016

Zúčtovanie miezd 07/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
164 €
Schválené na preplatenie
164 €
Realizácia
10.08.2016
Názov

Mzdy 07/2016

Zúčtovanie miezd 07/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
9,508 €
Schválené na preplatenie
9,508 €
Realizácia
10.08.2016
Názov

Mzdy 07/2016

Zúčtovanie miezd 07/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
8,917 €
Schválené na preplatenie
8,917 €
Realizácia
10.08.2016
Názov

Mzdy 07/2016

Zúčtovanie miezd 07/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
27,744 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.08.2016
Názov

Mzdy 07/2016

Zúčtovanie miezd 07/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
17,518 €
Schválené na preplatenie
17,518 €
Realizácia
10.08.2016
Názov

2.G.1.9. Odborný pracovník 66, Gregor 06/2016

Zúčtovanie miezd 06/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
421 €
Schválené na preplatenie
421 €
Realizácia
08.07.2016
Názov

2.H.1.7. Odborný pracovník 30, Gajdáč 06/2016

Zúčtovanie miezd 06/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,548 €
Schválené na preplatenie
1,548 €
Realizácia
08.07.2016
Názov

2.G.1.4. Odborný pracovník 25, Fandáková 06/2016

Zúčtovanie miezd 06/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,980 €
Schválené na preplatenie
1,980 €
Realizácia
08.07.2016
Názov

2.F.1.18. Odborný pracovník 22, Dávidíková 06/2016

Zúčtovanie miezd 06/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,732 €
Schválené na preplatenie
1,732 €
Realizácia
08.07.2016
Názov

2.H.1.8. Odborný pracovník 31, Čuboň 06/2016

Zúčtovanie miezd 06/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,487 €
Schválené na preplatenie
1,487 €
Realizácia
08.07.2016
Názov

2.B.1.2. Odborný pracovník 2, Čorejová 06/2016

Zúčtovanie miezd 06/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,980 €
Schválené na preplatenie
1,980 €
Realizácia
08.07.2016
Názov

2.G.1.5. Odborný pracovník 62, Čerňava 06/2016

Zúčtovanie miezd 06/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,438 €
Schválené na preplatenie
1,438 €
Realizácia
08.07.2016
Názov

2.B.1.3. Odborný pracovník 4, Bukovan 06/2016

Zúčtovanie miezd 06/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,501 €
Schválené na preplatenie
1,501 €
Realizácia
08.07.2016
Názov

2.I.1.7. Odborný pracovník 37, Bučko 06/2016

Zúčtovanie miezd 06/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,864 €
Schválené na preplatenie
1,864 €
Realizácia
08.07.2016
Názov

2.F.1.21. Odborný pracovník 56, Kvet 06/2016

Zúčtovanie miezd 06/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
784 €
Schválené na preplatenie
784 €
Realizácia
08.07.2016
Názov

2.I.1.2. Odborný pracovník 17, Kudelová 06/2016

Zúčtovanie miezd 06/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
540 €
Schválené na preplatenie
540 €
Realizácia
08.07.2016
Názov

2.G.1.4. Odborný pracovník 25, Kudela 06/2016

Zúčtovanie miezd 06/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,980 €
Schválené na preplatenie
1,980 €
Realizácia
08.07.2016
Názov

2.H.1.8. Odborný pracovník 31, Mruzek 06/2016

Zúčtovanie miezd 06/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,732 €
Schválené na preplatenie
1,732 €
Realizácia
08.07.2016
Názov

2.F.1.26. Odborný pracovník 61, Janovčík 06/2016

Zúčtovanie miezd 06/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,623 €
Schválené na preplatenie
1,623 €
Realizácia
08.07.2016
Názov

mzdy 06/2016

Zúčtovanie miezd 06/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
74,301 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2016
Názov

mzdy 06/2016

Zúčtovanie miezd 06/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
40,290 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2016
Názov

mzdy 06/2016

Zúčtovanie miezd 06/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
12,480 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2016
Názov

mzdy 06/2016

Zúčtovanie miezd 06/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
2,582 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2016
Názov

2.F.1.25. Odborný pracovník 60, Šustek 06/2016

Zúčtovanie miezd 06/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
866 €
Schválené na preplatenie
866 €
Realizácia
08.07.2016
Názov

3.1.7. Asistent projektového manažéra, Pijaková 06/2016

Zúčtovanie miezd 06/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,459 €
Schválené na preplatenie
1,459 €
Realizácia
08.07.2016
Názov

2.I.1.7. Odborný pracovník 37, Kotus 06/2016

Zúčtovanie miezd 06/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,864 €
Schválené na preplatenie
1,864 €
Realizácia
08.07.2016
Názov

2.I.1.7. Odborný pracovník 37, Joštiak 06/2016

Zúčtovanie miezd 06/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,792 €
Schválené na preplatenie
1,792 €
Realizácia
08.07.2016
Názov

2.B.1.3. Odborný pracovník 4, Jarošová 06/2016

Zúčtovanie miezd 06/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,526 €
Schválené na preplatenie
1,526 €
Realizácia
08.07.2016
Názov

2.G.1.5. Odborný pracovník 62, Guzel 06/2016

Zúčtovanie miezd 06/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,397 €
Schválené na preplatenie
1,397 €
Realizácia
08.07.2016
Názov

3.1.10. Personalista, Buchová 06/2016

Zúčtovanie miezd 06/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
208 €
Schválené na preplatenie
208 €
Realizácia
08.07.2016
Názov

2.I.1.20. Odborný pracovník 97, Straka 06/2016

Zúčtovanie miezd 06/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
3,414 €
Schválené na preplatenie
3,414 €
Realizácia
08.07.2016
Názov

2.I.1.1. Odborný pracovník 7, Zábovský 06/2016

Zúčtovanie miezd 06/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
780 €
Schválené na preplatenie
780 €
Realizácia
08.07.2016
Názov

3.1.5. Projektový manažér, Zábovský 06/2016

Zúčtovanie miezd 06/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,785 €
Schválené na preplatenie
1,785 €
Realizácia
08.07.2016
Názov

2.G.1.4. Odborný pracovník 25, Zábovská 06/2016

Zúčtovanie miezd 06/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,980 €
Schválené na preplatenie
1,980 €
Realizácia
08.07.2016
Názov

2.H.1.8. Odborný pracovník 31, Vavrúš 06/2016

Zúčtovanie miezd 06/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,487 €
Schválené na preplatenie
1,487 €
Realizácia
08.07.2016
Názov

2.I.1.9. Odborný pracovník 39, Vangelová 06/2016

Zúčtovanie miezd 06/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,650 €
Schválené na preplatenie
1,650 €
Realizácia
08.07.2016
Názov

2.C.1.4. Odborný pracovník 49, Turská 06/2016

Zúčtovanie miezd 06/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
352 €
Schválené na preplatenie
352 €
Realizácia
08.07.2016
Názov

2.I.1.9. Odborný pracovník 39, Tothová 06/2016

Zúčtovanie miezd 06/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,650 €
Schválené na preplatenie
1,650 €
Realizácia
08.07.2016
Názov

2.B.1.3. Odborný pracovník 4, Tomková 06/2016

Zúčtovanie miezd 06/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,700 €
Schválené na preplatenie
1,700 €
Realizácia
08.07.2016
Názov

3.1.7. Asistent projektového manažéra, Štípalová 06/2016

Zúčtovanie miezd 06/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,398 €
Schválené na preplatenie
1,398 €
Realizácia
08.07.2016
Názov

2.B.1.3. Odborný pracovník 4, Šramová 06/2016

Zúčtovanie miezd 06/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,526 €
Schválené na preplatenie
1,526 €
Realizácia
08.07.2016
Názov

2.F.1.18. Odborný pracovník 22, Škultéty 06/2016

Zúčtovanie miezd 06/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
676 €
Schválené na preplatenie
676 €
Realizácia
08.07.2016
Názov

3.1.7. Asistent projektového manažéra, Ševecová 06/2016

Zúčtovanie miezd 06/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
238 €
Schválené na preplatenie
238 €
Realizácia
08.07.2016
Názov

3.1.11. Manažér monitoringu, Ševecová 06/2016

Zúčtovanie miezd 06/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
236 €
Schválené na preplatenie
236 €
Realizácia
08.07.2016
Názov

2.I.1.2. Odborný pracovník 17, Smataník 06/2016

Zúčtovanie miezd 06/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,980 €
Schválené na preplatenie
1,980 €
Realizácia
08.07.2016
Názov

2.I.1.8. Odborný pracovník 38, Sičová 06/2016

Zúčtovanie miezd 06/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,594 €
Schválené na preplatenie
1,594 €
Realizácia
08.07.2016
Názov

2.F.1.18. Odborný pracovník 22, Piovarčiová 06/2016

Zúčtovanie miezd 06/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,459 €
Schválené na preplatenie
1,459 €
Realizácia
08.07.2016
Názov

2.F.1.13. Odborný pracovník 17, Palčák 06/2016

Zúčtovanie miezd 06/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,478 €
Schválené na preplatenie
1,478 €
Realizácia
08.07.2016
Názov

2.I.1.8. Odborný pracovník 38, Medvecká 06/2016

Zúčtovanie miezd 06/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,478 €
Schválené na preplatenie
1,478 €
Realizácia
08.07.2016
Názov

2.I.1.7. Odborný pracovník 37, Mäsiar 06/2016

Zúčtovanie miezd 06/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,864 €
Schválené na preplatenie
1,864 €
Realizácia
08.07.2016
Názov

2.H.1.8. Odborný pracovník 31, Luhová 06/2016

Zúčtovanie miezd 06/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,537 €
Schválené na preplatenie
1,537 €
Realizácia
08.07.2016
Názov

2.G.1.8. Odborný pracovník 65, Klačanská 06/2016

Zúčtovanie miezd 06/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,650 €
Schválené na preplatenie
1,650 €
Realizácia
08.07.2016
Názov

2.B.1.3. Odborný pracovník 4, Junová 06/2016

Zúčtovanie miezd 06/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,560 €
Schválené na preplatenie
1,560 €
Realizácia
08.07.2016
Názov

2.I.1.2. Odborný pracovník 17, Juchová Jurošková 06/2016

Zúčtovanie miezd 06/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,893 €
Schválené na preplatenie
1,893 €
Realizácia
08.07.2016
Názov

2.B.1.3. Odborný pracovník 4, Jaroš 06/2016

Zúčtovanie miezd 06/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,569 €
Schválené na preplatenie
1,569 €
Realizácia
08.07.2016
Názov

2.G.1.9. Odborný pracovník 66, Jančušová 06/2016

Zúčtovanie miezd 06/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,487 €
Schválené na preplatenie
1,487 €
Realizácia
08.07.2016
Názov

3.1.8. Asistent finančného manažéra, Hrudkayová 06/2016

Zúčtovanie miezd 06/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,568 €
Schválené na preplatenie
1,568 €
Realizácia
08.07.2016
Názov

2.F.1.7. Odborný pracovník 11, Hrudkay 06/2016

Zúčtovanie miezd 06/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,906 €
Schválené na preplatenie
1,906 €
Realizácia
08.07.2016
Názov

2.I.1.7. Odborný pracovník 37, Hodás 06/2016

Zúčtovanie miezd 06/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,864 €
Schválené na preplatenie
1,864 €
Realizácia
08.07.2016
Názov

2.I.1.7. Odborný pracovník 37, Hanušniak 06/2016

Zúčtovanie miezd 06/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,864 €
Schválené na preplatenie
1,864 €
Realizácia
08.07.2016
Názov

3.1.9. Účtovník, Halasová 06/2016

Zúčtovanie miezd 06/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
354 €
Schválené na preplatenie
354 €
Realizácia
08.07.2016
Názov

2.I.1.7. Odborný pracovník 37, Branický 06/2016

Zúčtovanie miezd 06/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,864 €
Schválené na preplatenie
1,864 €
Realizácia
08.07.2016
Názov

3.1.1. Manažér publicity, Zaoucheová 06/2016

Zúčtovanie miezd 06/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
978 €
Schválené na preplatenie
978 €
Realizácia
08.07.2016
Názov

mzdy 06/2016

Zúčtovanie miezd 06/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
9,818 €
Schválené na preplatenie
9,818 €
Realizácia
08.07.2016
Názov

mzdy 06/2016

Zúčtovanie miezd 06/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
32,508 €
Schválené na preplatenie
32,435 €
Realizácia
08.07.2016
Názov

mzdy 06/2016

Zúčtovanie miezd 06/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
9,087 €
Schválené na preplatenie
9,087 €
Realizácia
08.07.2016
Názov

mzdy 06/2016

Zúčtovanie miezd 06/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
40,833 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2016
Názov

2.G.1.15 Odborný pracovník 115 Lucia Kováčová, Ing. 06/2016

Zúčtovanie miezd 06/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
726 €
Schválené na preplatenie
726 €
Realizácia
08.07.2016
Názov

2.G.1.15 Odborný pracovník 115 Jozef Matušov, Ing. PhD. 06/2016

Zúčtovanie miezd 06/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
975 €
Schválené na preplatenie
975 €
Realizácia
08.07.2016
Názov

2.G.1.15 Odborný pracovník 115 Zuzana Kolková, Ing. PhD. 06/2016

Zúčtovanie miezd 06/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
975 €
Schválené na preplatenie
975 €
Realizácia
08.07.2016
Názov

2.G.1.15 Odborný pracovník 115 Ľuboš Kojdjak, Ing. 06/2016

Zúčtovanie miezd 06/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,114 €
Schválené na preplatenie
1,114 €
Realizácia
08.07.2016
Názov

2.G.1.3 Odborný pracovník 103 Ivan Sládek, Ing. 06/2016

Zúčtovanie miezd 06/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
771 €
Schválené na preplatenie
771 €
Realizácia
08.07.2016
Názov

2.G.1.3 Odborný pracovník 103 Marek Roch, doc. Ing. PhD. 06/2016

Zúčtovanie miezd 06/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
739 €
Schválené na preplatenie
739 €
Realizácia
08.07.2016
Názov

2.G.1.3 Odborný pracovník 103 Pavol Podhora, Ing. 06/2016

Zúčtovanie miezd 06/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,192 €
Schválené na preplatenie
1,192 €
Realizácia
08.07.2016
Názov

2.G.1.3 Odborný pracovník 103 Andrej Kapjor, doc. Ing. PhD. 06/2016

Zúčtovanie miezd 06/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
840 €
Schválené na preplatenie
840 €
Realizácia
08.07.2016
Názov

2.G.1.3 Odborný pracovník 103 Michal Gottwald, Ing. 06/2016

Zúčtovanie miezd 06/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
590 €
Schválené na preplatenie
590 €
Realizácia
08.07.2016
Názov

2.G.1.3 Odborný pracovník 103 Juraj Ďuďák, Ing. PhD. 06/2016

Zúčtovanie miezd 06/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,115 €
Schválené na preplatenie
1,115 €
Realizácia
08.07.2016
Názov

2.G.1.3 Odborný pracovník 103 Peter Braciník, doc. Ing. PhD. 06/2016

Zúčtovanie miezd 06/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
658 €
Schválené na preplatenie
658 €
Realizácia
08.07.2016
Názov

2.F.1.7 Odborný pracovník 79 Katarína Kapjorová, Mgr. 06/2016

Zúčtovanie miezd 06/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
573 €
Schválené na preplatenie
573 €
Realizácia
08.07.2016
Názov

2.F.1.7 Odborný pracovník 79 Martina Neslušan Jacková, Ing. 06/2016

Zúčtovanie miezd 06/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,320 €
Schválené na preplatenie
1,320 €
Realizácia
08.07.2016
Názov

2.F.1.7 Odborný pracovník 79 Dagmar Faktorová, doc. Ing. PhD. 06/2016

Zúčtovanie miezd 06/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,382 €
Schválené na preplatenie
1,382 €
Realizácia
08.07.2016
Názov

2.F.1.2 Odborný pracovník 74 František Nový, Ing. PhD. 06/2016

Zúčtovanie miezd 06/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
180 €
Schválené na preplatenie
180 €
Realizácia
08.07.2016
Názov

2.F.1.2 Odborný pracovník 74 Peter Koteš, doc. Ing. PhD. 06/2016

Zúčtovanie miezd 06/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
657 €
Schválené na preplatenie
657 €
Realizácia
08.07.2016
Názov

2.F.1.2 Odborný pracovník 74 Sylvia Dundeková, Ing. PhD. 06/2016

Zúčtovanie miezd 06/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,188 €
Schválené na preplatenie
1,188 €
Realizácia
08.07.2016
Názov

2.E.1.5 Odborný pracovník 36 Marián Mokrý, Ing. 06/2016

Zúčtovanie miezd 06/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,262 €
Schválené na preplatenie
1,262 €
Realizácia
08.07.2016
Názov

2.E.1.5 Odborný pracovník 36 Róbert Gabarík, Ing. 06/2016

Zúčtovanie miezd 06/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
800 €
Schválené na preplatenie
800 €
Realizácia
08.07.2016
Názov

2.E.1.5 Odborný pracovník 36 Lukáš Ďuriš, Ing. 06/2016

Zúčtovanie miezd 06/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,108 €
Schválené na preplatenie
1,108 €
Realizácia
08.07.2016
Názov

3.1.5 Projektový manažér Štefan Šedivý, Ing. PhD. 06/2016

Zúčtovanie miezd 06/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
120 €
Schválené na preplatenie
120 €
Realizácia
08.07.2016
Názov

2.E.1.3 Odborný pracovník 34 Štefan Šedivý, Ing. PhD. 06/2016

Zúčtovanie miezd 06/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
870 €
Schválené na preplatenie
870 €
Realizácia
08.07.2016
Názov

2.E.1.3 Odborný pracovník 34 Juraj Mužík, Ing. PhD. 06/2016

Zúčtovanie miezd 06/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
990 €
Schválené na preplatenie
990 €
Realizácia
08.07.2016
Názov

2.E.1.3 Odborný pracovník 34 Martin Decký, prof. Ing. Dr. 06/2016

Zúčtovanie miezd 06/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,111 €
Schválené na preplatenie
1,111 €
Realizácia
08.07.2016
Názov

2.E.1.1 Odborný pracovník 32 Ružica Nikolič, Mgr. Ph.D. 06/2016

Zúčtovanie miezd 06/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
672 €
Schválené na preplatenie
672 €
Realizácia
08.07.2016
Názov

2.E.1.1 Odborný pracovník 32 Ján Benčat, prof. Ing. CSc. 06/2016

Zúčtovanie miezd 06/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
510 €
Schválené na preplatenie
510 €
Realizácia
08.07.2016
Názov

2.D.1.2 odborný pracovník 24 Veronika Mešková, Ing. 06/2016

Zúčtovanie miezd 06/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,233 €
Schválené na preplatenie
1,233 €
Realizácia
08.07.2016
Názov

3.1.1 Manažér publicity Monika Peknušová, Bc. 06/2016

Zúčtovanie miezd 06/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
139 €
Schválené na preplatenie
139 €
Realizácia
08.07.2016
Názov

2.C.1.4 Odborný pracovník 20 Anna Závodská, Ing. PhD. 06/2016

Zúčtovanie miezd 06/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
825 €
Schválené na preplatenie
825 €
Realizácia
08.07.2016
Názov

2.G.1.15 Odborný pracovník 115 Martin Skovajsa, Ing. 06/2016

Zúčtovanie miezd 06/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
660 €
Schválené na preplatenie
660 €
Realizácia
08.07.2016
Názov

2.H.1.2 Odborný pracovník 144 Slávka Pitoňáková, PhDr. PhD. 06/2016

Zúčtovanie miezd 06/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
759 €
Schválené na preplatenie
759 €
Realizácia
08.07.2016
Názov

3.1.3 Finančný manažér Monika Peknušová, Bc. 06/2016

Zúčtovanie miezd 06/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
174 €
Schválené na preplatenie
174 €
Realizácia
08.07.2016
Názov

3.1.6 Asistent projektového manažéra Monika Peknušová, Bc. 06/2016

Zúčtovanie miezd 06/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
139 €
Schválené na preplatenie
139 €
Realizácia
08.07.2016
Názov

3.1.13 Personalista Lenka Buchová, Mgr. 06/2016

Zúčtovanie miezd 06/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
455 €
Schválené na preplatenie
455 €
Realizácia
08.07.2016
Názov

2.E.1.5 Odborný pracovník 36 Martin Slabej, Ing. PhD. 06/2016

Zúčtovanie miezd 06/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
654 €
Schválené na preplatenie
647 €
Realizácia
08.07.2016
Názov

2.E.1.3 Odborný pracovník 34 Ľubomír Pepucha, Ing. PhD. 06/2016

Zúčtovanie miezd 06/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,188 €
Schválené na preplatenie
1,188 €
Realizácia
08.07.2016
Názov

2.F.1.1 Odborný pracovník 73 Ružica Nikolič, Mgr. Ph.D. 06/2016

Zúčtovanie miezd 06/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
991 €
Schválené na preplatenie
991 €
Realizácia
08.07.2016
Názov

2.F.1.29 Odborný pracovník 155 Stanislava Fintová, Ing. PhD. 06/2016

Zúčtovanie miezd 06/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
4,329 €
Schválené na preplatenie
4,329 €
Realizácia
08.07.2016
Názov

3.1.3. Finančný manažér, Kudelová 06/2016

Zúčtovanie miezd 06/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,248 €
Schválené na preplatenie
1,248 €
Realizácia
08.07.2016
Názov

2.G.1.8. Odborný pracovník 65, Biela 06/2016

Zúčtovanie miezd 06/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,082 €
Schválené na preplatenie
1,082 €
Realizácia
08.07.2016
Názov

2.F.1.13. Odborný pracovník 17, Beňadik 06/2016

Zúčtovanie miezd 06/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,501 €
Schválené na preplatenie
1,501 €
Realizácia
08.07.2016
Názov

2.I.1.8. Odborný pracovník 38, Barabáš 06/2016

Zúčtovanie miezd 06/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,555 €
Schválené na preplatenie
1,555 €
Realizácia
08.07.2016
Názov

2.F.1.18. Odborný pracovník 22, Zaoucheová 06/2016

Zúčtovanie miezd 06/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
636 €
Schválené na preplatenie
636 €
Realizácia
08.07.2016
Názov

2.F.1.18. Odborný pracovník 22, Piovarčiová 09/2016

Zúčtovanie miezd 09/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,459 €
Schválené na preplatenie
1,459 €
Realizácia
10.10.2016
Názov

2.I.1.8. Odborný pracovník 38, Barabáš 09/2016

Zúčtovanie miezd 09/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,555 €
Schválené na preplatenie
1,555 €
Realizácia
10.10.2016
Názov

2.B.1.3. Odborný pracovník 4, Tomková 09/2016

Zúčtovanie miezd 09/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,700 €
Schválené na preplatenie
1,700 €
Realizácia
10.10.2016
Názov

2.I.1.9. Odborný pracovník 39, Tothová 09/2016

Zúčtovanie miezd 09/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,506 €
Schválené na preplatenie
1,506 €
Realizácia
10.10.2016
Názov

3.1.5. Projektový manažér, Zábovský 09/2016

Zúčtovanie miezd 09/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
2,040 €
Schválené na preplatenie
2,040 €
Realizácia
10.10.2016
Názov

2.B.1.3. Odborný pracovník 4, Jaroš 09/2016

Zúčtovanie miezd 09/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,569 €
Schválené na preplatenie
1,569 €
Realizácia
10.10.2016
Názov

Mzdy 09/2016

Zúčtovanie miezd 09/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
69,827 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.10.2016
Názov

2.G.1.3 Odborný pracovník 103 Andrej Kapjor, doc. Ing. PhD. 09/2016

Zúčtovanie miezd 09/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
896 €
Schválené na preplatenie
896 €
Realizácia
10.10.2016
Názov

2.G.1.3 Odborný pracovník 103 Pavol Podhora, Ing. 09/2016

Zúčtovanie miezd 09/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
905 €
Schválené na preplatenie
905 €
Realizácia
10.10.2016
Názov

Mzdy 09/2016

Zúčtovanie miezd 09/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
47,196 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.10.2016
Názov

2.G.1.3 Odborný pracovník 103 Marek Roch, doc. Ing. PhD.09/2016

Zúčtovanie miezd 09/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,198 €
Schválené na preplatenie
1,198 €
Realizácia
10.10.2016
Názov

Mzdy 09/2016

Zúčtovanie miezd 09/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
14,544 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.10.2016
Názov

2.F.1.2 Odborný pracovník 74 Peter Koteš, doc. Ing. PhD. 09/2016

Zúčtovanie miezd 09/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,203 €
Schválené na preplatenie
1,203 €
Realizácia
10.10.2016
Názov

Mzdy 09/2016

Zúčtovanie miezd 09/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
2,501 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.10.2016
Názov

2.E.1.5 Odborný pracovník 36 Róbert Gabarík, Ing. 09/2016

Zúčtovanie miezd 09/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
800 €
Schválené na preplatenie
800 €
Realizácia
10.10.2016
Názov

3.1.5 Projektový manažér Štefan Šedivý, Ing. PhD. 09/2016

Zúčtovanie miezd 09/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
120 €
Schválené na preplatenie
120 €
Realizácia
10.10.2016
Názov

2.D.1.2 Odborný pracovník 24 Veronika Mešková, Ing. 09/2016

Zúčtovanie miezd 09/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,407 €
Schválené na preplatenie
1,407 €
Realizácia
10.10.2016
Názov

2.E.1.3 Odborný pracovník 34 Juraj Mužík, Ing. PhD. 09/2016

Zúčtovanie miezd 09/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
990 €
Schválené na preplatenie
990 €
Realizácia
10.10.2016
Názov

2.E.1.3 Odborný pracovník 34 Ľubomír Pepucha, Ing. PhD. 09/2016

Zúčtovanie miezd 09/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,980 €
Schválené na preplatenie
1,980 €
Realizácia
10.10.2016
Názov

2.G.1.15 Odborný pracovník 115 Ľuboš Kojdjak, Ing. 09/2016

Zúčtovanie miezd 09/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,128 €
Schválené na preplatenie
1,128 €
Realizácia
10.10.2016
Názov

2.G.1.15 Odborný pracovník 115 Jozef Matušov, Ing. PhD. 09/2016

Zúčtovanie miezd 09/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
900 €
Schválené na preplatenie
900 €
Realizácia
10.10.2016
Názov

2.E.1.1 Odborný pracovník 32 Ružica Nikolič Mgr. Ph.D. 09/2016

Zúčtovanie miezd 09/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
562 €
Schválené na preplatenie
562 €
Realizácia
10.10.2016
Názov

2.F.1.1 Odborný pracovník 73 Ružica Nikolič Mgr. Ph.D. 09/2016

Zúčtovanie miezd 09/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
830 €
Schválené na preplatenie
830 €
Realizácia
10.10.2016
Názov

2.G.1.15 Odborný pracovník 115 Zuzana Kolková, Ing. PhD. 09/2016

Zúčtovanie miezd 09/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
900 €
Schválené na preplatenie
880 €
Realizácia
10.10.2016
Názov

2.E.1.5 Odborný pracovník 36 Lukáš Ďuriš, Ing. 09/2016

Zúčtovanie miezd 09/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,108 €
Schválené na preplatenie
1,103 €
Realizácia
10.10.2016
Názov

2.G.1.3 Odborný pracovník 103 Juraj Ďuďák, Ing. PhD. 09/2016

Zúčtovanie miezd 09/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,115 €
Schválené na preplatenie
1,115 €
Realizácia
10.10.2016
Názov

2.E.1.47 Odborný pracovník 159 Maroš Ďuratný 09/2016

Zúčtovanie miezd 09/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
500 €
Schválené na preplatenie
500 €
Realizácia
10.10.2016
Názov

2.E.1.3 Odborný pracovník 34 Štefan Šedivý, Ing. PhD. 09/2016

Zúčtovanie miezd 09/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
870 €
Schválené na preplatenie
870 €
Realizácia
10.10.2016
Názov

2.G.1.3 Odborný pracovník 103 Michal Gottwald, Ing. 09/2016

Zúčtovanie miezd 09/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
590 €
Schválené na preplatenie
590 €
Realizácia
10.10.2016
Názov

2.G.1.3 Odborný pracovník 103 Ivan Sládek, Ing. 09/2016

Zúčtovanie miezd 09/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
771 €
Schválené na preplatenie
771 €
Realizácia
10.10.2016
Názov

2.G.1.15 Odborný pracovník 115 Martin Skovajsa, Ing. 09/2016

Zúčtovanie miezd 09/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
660 €
Schválené na preplatenie
660 €
Realizácia
10.10.2016
Názov

2.H.1.2 Odborný pracovník 144 Michal Janovčík, Ing. PhD. 09/2016

Zúčtovanie miezd 09/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,623 €
Schválené na preplatenie
1,623 €
Realizácia
10.10.2016
Názov

2.H.1.2 Odborný pracovník 144 Slávka Pitoňáková, PhDr. PhD. 09/2016

Zúčtovanie miezd 09/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
840 €
Schválené na preplatenie
840 €
Realizácia
10.10.2016
Názov

3.1.1 Manažér publicity Monika Peknušová, Bc. 09/2016

Zúčtovanie miezd 09/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
125 €
Schválené na preplatenie
125 €
Realizácia
10.10.2016
Názov

3.1.3 Finančný manažér Monika Peknušová, Bc. 09/2016

Zúčtovanie miezd 09/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
174 €
Schválené na preplatenie
174 €
Realizácia
10.10.2016
Názov

3.1.6 Asistent projektového manažéra Monika Peknušová, Bc. 09/2016

Zúčtovanie miezd 09/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
208 €
Schválené na preplatenie
208 €
Realizácia
10.10.2016
Názov

2.E.1.5 Odborný pracovník 36 Marián Mokrý, Ing. 09/2016

Zúčtovanie miezd 09/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,262 €
Schválené na preplatenie
1,262 €
Realizácia
10.10.2016
Názov

2.F.1.2 Odborný pracovník 74 Sylvia Dundeková, Ing. PhD. 09/2016

Zúčtovanie miezd 09/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,188 €
Schválené na preplatenie
1,188 €
Realizácia
10.10.2016
Názov

2.F.1.7 Odborný pracovník 79 Dagmar Faktorová, doc. Ing. PhD. 09/2016

Zúčtovanie miezd 09/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
878 €
Schválené na preplatenie
878 €
Realizácia
10.10.2016
Názov

2.F.1.7 Odborný pracovník 79 Zuzana Florková, Ing. PhD. 09/2016

Zúčtovanie miezd 09/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,348 €
Schválené na preplatenie
1,348 €
Realizácia
10.10.2016
Názov

2.F.1.7 Odborný pracovník 79 Martina Neslušan Jacková, Ing. 09/2016

Zúčtovanie miezd 09/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,320 €
Schválené na preplatenie
1,320 €
Realizácia
10.10.2016
Názov

2.G.1.1 Odborný pracovník 101 Branislav Hadzima, doc. Ing. PhD. 09/2016

Zúčtovanie miezd 09/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,780 €
Schválené na preplatenie
1,780 €
Realizácia
10.10.2016
Názov

2.E.1.5 Odborný pracovník 36 Ladislav Kais, Ing. 09/2016

Zúčtovanie miezd 09/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,348 €
Schválené na preplatenie
1,348 €
Realizácia
10.10.2016
Názov

2.D.1.2 Odborný pracovník 24 Anna Závodská, Ing. PhD. 09/2016

Zúčtovanie miezd 09/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
930 €
Schválené na preplatenie
930 €
Realizácia
10.10.2016
Názov

2.E.1.1 Odborný pracovník 32 Ján Benčat, prof. Ing. CSc. 09/2016

Zúčtovanie miezd 09/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
510 €
Schválené na preplatenie
510 €
Realizácia
10.10.2016
Názov

2.E.1.3 Odborný pracovník 34 Martin Decký, prof. Ing. Dr. 09/2016

Zúčtovanie miezd 09/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,116 €
Schválené na preplatenie
1,116 €
Realizácia
10.10.2016
Názov

3.1.7. Asistent projektového manažéra, Štípalová 09/2016

Zúčtovanie miezd 09/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,485 €
Schválené na preplatenie
1,485 €
Realizácia
10.10.2016
Názov

2.I.1.2. Odborný pracovník 17, Smataník 09/2016

Zúčtovanie miezd 09/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,980 €
Schválené na preplatenie
1,980 €
Realizácia
10.10.2016
Názov

2.I.1.2. Odborný pracovník 17, Kudelová 09/2016

Zúčtovanie miezd 09/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
906 €
Schválené na preplatenie
906 €
Realizácia
10.10.2016
Názov

3.1.8. Asistent finančného manažéra, Hrudkayová 09/2016

Zúčtovanie miezd 09/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,490 €
Schválené na preplatenie
1,490 €
Realizácia
10.10.2016
Názov

2.F.1.18. Odborný pracovník 22, Dávidíková 09/2016

Zúčtovanie miezd 09/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,420 €
Schválené na preplatenie
1,420 €
Realizácia
10.10.2016
Názov

2.B.1.3. Odborný pracovník 4, Bukovan 09/2016

Zúčtovanie miezd 09/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,501 €
Schválené na preplatenie
1,501 €
Realizácia
10.10.2016
Názov

2.F.1.18. Odborný pracovník 22, Zaoucheová 09/2016

Zúčtovanie miezd 09/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
636 €
Schválené na preplatenie
636 €
Realizácia
10.10.2016
Názov

3.1.1. Manažér publicity, Zaoucheová 09/2016

Zúčtovanie miezd 09/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
978 €
Schválené na preplatenie
978 €
Realizácia
10.10.2016
Názov

2.F.1.13. Odborný pracovník 17, Beňadik 09/2016

Zúčtovanie miezd 09/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,501 €
Schválené na preplatenie
1,501 €
Realizácia
10.10.2016
Názov

2.G.1.8. Odborný pracovník 65, Biela 09/2016

Zúčtovanie miezd 09/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,082 €
Schválené na preplatenie
1,082 €
Realizácia
10.10.2016
Názov

2.I.1.7. Odborný pracovník 37, Branický 09/2016

Zúčtovanie miezd 09/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,864 €
Schválené na preplatenie
1,864 €
Realizácia
10.10.2016
Názov

2.I.1.7. Odborný pracovník 37, Bučko 09/2016

Zúčtovanie miezd 09/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,864 €
Schválené na preplatenie
1,864 €
Realizácia
10.10.2016
Názov

3.1.10. Personalista, Buchová 09/2016

Zúčtovanie miezd 09/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
205 €
Schválené na preplatenie
205 €
Realizácia
10.10.2016
Názov

2.G.1.5. Odborný pracovník 62, Čerňava 09/2016

Zúčtovanie miezd 09/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,438 €
Schválené na preplatenie
1,438 €
Realizácia
10.10.2016
Názov

2.B.1.2. Odborný pracovník 2, Čorejová 09/2016

Zúčtovanie miezd 09/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,893 €
Schválené na preplatenie
1,893 €
Realizácia
10.10.2016
Názov

2.H.1.8. Odborný pracovník 31, Čuboň 09/2016

Zúčtovanie miezd 09/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,487 €
Schválené na preplatenie
1,487 €
Realizácia
10.10.2016
Názov

2.G.1.4. Odborný pracovník 25, Fandáková 09/2016

Zúčtovanie miezd 09/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,893 €
Schválené na preplatenie
1,893 €
Realizácia
10.10.2016
Názov

2.H.1.7. Odborný pracovník 30, Gajdáč 09/2016

Zúčtovanie miezd 09/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,700 €
Schválené na preplatenie
1,700 €
Realizácia
10.10.2016
Názov

2.G.1.9. Odborný pracovník 66, Gregor 09/2016

Zúčtovanie miezd 09/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
762 €
Schválené na preplatenie
762 €
Realizácia
10.10.2016
Názov

2.G.1.5. Odborný pracovník 62, Guzel 09/2016

Zúčtovanie miezd 09/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
889 €
Schválené na preplatenie
889 €
Realizácia
10.10.2016
Názov

3.1.9. Účtovník, Halasová 09/2016

Zúčtovanie miezd 09/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
354 €
Schválené na preplatenie
354 €
Realizácia
10.10.2016
Názov

2.I.1.7. Odborný pracovník 37, Hanušniak 09/2016

Zúčtovanie miezd 09/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,864 €
Schválené na preplatenie
1,864 €
Realizácia
10.10.2016
Názov

2.I.1.7. Odborný pracovník 37, Hodás 09/2016

Zúčtovanie miezd 09/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,526 €
Schválené na preplatenie
1,526 €
Realizácia
10.10.2016
Názov

2.F.1.7. Odborný pracovník 11, Hrudkay 09/2016

Zúčtovanie miezd 09/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,906 €
Schválené na preplatenie
1,906 €
Realizácia
10.10.2016
Názov

2.G.1.9. Odborný pracovník 66, Jančušová 09/2016

Zúčtovanie miezd 09/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,487 €
Schválené na preplatenie
1,487 €
Realizácia
10.10.2016
Názov

2.B.1.3. Odborný pracovník 4, Jarošová 09/2016

Zúčtovanie miezd 09/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,526 €
Schválené na preplatenie
1,526 €
Realizácia
10.10.2016
Názov

2.I.1.7. Odborný pracovník 37, Joštiak 09/2016

Zúčtovanie miezd 09/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,864 €
Schválené na preplatenie
1,864 €
Realizácia
10.10.2016
Názov

2.G.1.5. Odborný pracovník 62, Juchová Jurošková 09/2016

Zúčtovanie miezd 09/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,450 €
Schválené na preplatenie
1,450 €
Realizácia
10.10.2016
Názov

2.I.1.2. Odborný pracovník 17, Juchová Jurošková 09/2016

Zúčtovanie miezd 09/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
240 €
Schválené na preplatenie
240 €
Realizácia
10.10.2016
Názov

2.G.1.8. Odborný pracovník 65, Klačanská 09/2016

Zúčtovanie miezd 09/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,526 €
Schválené na preplatenie
1,526 €
Realizácia
10.10.2016
Názov

2.I.1.7. Odborný pracovník 37, Kotus 09/2016

Zúčtovanie miezd 09/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,829 €
Schválené na preplatenie
1,829 €
Realizácia
10.10.2016
Názov

2.G.1.4. Odborný pracovník 25, Kudela 09/2016

Zúčtovanie miezd 09/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,980 €
Schválené na preplatenie
1,980 €
Realizácia
10.10.2016
Názov

3.1.3. Finančný manažér, Kudelová 09/2016

Zúčtovanie miezd 09/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
863 €
Schválené na preplatenie
863 €
Realizácia
10.10.2016
Názov

2.F.1.21. Odborný pracovník 56, Kvet 09/2016

Zúčtovanie miezd 09/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
784 €
Schválené na preplatenie
784 €
Realizácia
10.10.2016
Názov

2.H.1.8. Odborný pracovník 31, Luhová 09/2016

Zúčtovanie miezd 09/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,537 €
Schválené na preplatenie
1,537 €
Realizácia
10.10.2016
Názov

2.I.1.7. Odborný pracovník 37, Mäsiar 09/2016

Zúčtovanie miezd 09/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,864 €
Schválené na preplatenie
1,864 €
Realizácia
10.10.2016
Názov

2.I.1.8. Odborný pracovník 38, Medvecká 09/2016

Zúčtovanie miezd 09/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,142 €
Schválené na preplatenie
1,142 €
Realizácia
10.10.2016
Názov

2.H.1.8. Odborný pracovník 31, Mruzek 09/2016

Zúčtovanie miezd 09/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,732 €
Schválené na preplatenie
1,732 €
Realizácia
10.10.2016
Názov

2.F.1.13. Odborný pracovník 17, Palčák 09/2016

Zúčtovanie miezd 09/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,478 €
Schválené na preplatenie
1,478 €
Realizácia
10.10.2016
Názov

3.1.7. Asistent projektového manažéra, Pijaková 09/2016

Zúčtovanie miezd 09/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,459 €
Schválené na preplatenie
1,459 €
Realizácia
10.10.2016
Názov

2.I.1.8. Odborný pracovník 38, Sičová 09/2016

Zúčtovanie miezd 09/2016

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,594 €
Schválené na preplatenie
1,594 €
Realizácia