Popis projektu

V rámci projektu sa bude realizovať nezávislý výskum a vývoj v oblasti vytvárania komplexných systémov pre dopravné prostriedky pre 21. storočie zvyšujúcich komfort a bezpečnosť použitím informačno-komunikačných technológií (ďalej len IKT) s cieľom rozšíriť poznatky v tejto oblasti a lepšie porozumieť daným témam. V definovanej produktovej línii „IKT produkty pre komunikáciu v rámci inteligentných dopravných systémov (napríklad sw aplikácie zvyšujúce komfort a komunikáciu užívateľa automobilu, navigačné systémy a pod.).“ sa realizuje nezávislý výskum a vývoj v oblasti:

  • komunikačných sietí novej generácie (4.5 G) a ich využitia pre inteligentné systémy a prostredia priamo súvisiace s dopravou, dopravnými prostriedkami a bezpečnosťou,

  • spracovania a analýzy rozsiahlych dát získavaných z dopravného systému so zameraním sa na spracovanie v reálnom čase, optimalizáciu a bezpečnosť,

  • vývojom algoritmov a softvérových riešení pre zlepšenie výmeny informácií medzi automobilom a ostatnými prvkami dopravného systému s cieľom zvýšenia celkového komfortu a bezpečnosti,

  • vývoja prototypových riešení pre inteligentné dopravné systémy v rámci konceptu IoT (Internet-of-Things),

výskumu umelej inteligencie a strojového učenia pre potreby použitia v inteligentných dopravných systémoch a automatizovaných vozidlách

Viac
Subjekt
Žilinská univerzita v Žiline
Miesta realizácie
Žilina
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.01.2018 - 01.12.2019
Celková suma
1,421,809 €
Vlastné zdroje
71,090 €
Vyčerpané z projektu
651,973 €

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Nezávislý výskum a vývoj v oblasti Smar…
Typ
Podpora návratu špi…
Plánovaný začiatok
01.01.2018
Skutočný začiatok
01.01.2018
Plánovaný koniec
01.12.2019
Skutočný koniec
31.12.2019
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.01.2018
Skutočný začiatok
01.01.2018
Plánovaný koniec
01.12.2019
Skutočný koniec
31.12.2019
Názov
Podporné aktivity mimo oprávneného územ…
Typ
Podporná aktivita m…
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
01.01.2018
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
31.12.2019
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet publikácií vytvorených v rámci projektu
Hodnota
45,0 (počet)
Cieľ
20,0 (počet)
Naposledy aktualizované
14.12.2021
Riziko
-
Názov
Počet existujúcich výskumných pracovníkov pracujúcich na VaV aktivitách projektu
Hodnota
30,11 (FTE)
Cieľ
19,6 (FTE)
Naposledy aktualizované
14.12.2021
Riziko
-
Názov
Finančná podpora poskytnutá na podporu a registráciu práv duševného vlastníctva
Hodnota
-
Cieľ
0 €
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Počet navrátivších slovenských výskumníkov zo zahraničia
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Počet podaných patentových prihlášok
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Počet prihlášok registrácie práv duševného vlastníctva
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Počet podporených účastí zahraničných výskumníkov v projektových aktivitách slovenskej inštitúcie VaV
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
14.12.2021
Riziko
Áno
Názov
Počet podporených výskumných inštitúcií
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
14.12.2021
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

mzdy 01/2018

Zúčtovanie miezd 01/2018

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
46,392 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.02.2018
Názov

mzdy 01/2018

Zúčtovanie miezd 01/2018

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
69,354 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.02.2018
Názov

mzdy 01/2018

Zúčtovanie miezd 01/2018

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
18,892 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.02.2018
Názov

mzdy 01/2018

Zúčtovanie miezd 01/2018

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
62,733 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.02.2018
Názov

mzdy 01/2018

Zúčtovanie miezd 01/2018

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,891 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.02.2018
Názov

mzdy 01/2018

Zúčtovanie miezd 01/2018

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
59,291 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.02.2018
Názov

3.1.5. Projektový manažér, Zábovský 01/2018

Zúčtovanie miezd 01/2018

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
493 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.02.2018
Názov

3.1.3. Finančný manažér, Kudelová 01/2018

Zúčtovanie miezd 01/2018

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
874 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.02.2018
Názov

3.1.7. Asistent projektového manažéra, Hrudkayová 01/2018

Zúčtovanie miezd 01/2018

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
486 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.02.2018
Názov

2.F.1.26. Odborný pracovník 61, Hrudkay 01/2018

Zúčtovanie miezd 01/2018

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,898 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.02.2018
Názov

2.I.1.8. Odborný pracovník 38, Barabáš 01/2018

Zúčtovanie miezd 01/2018

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
803 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.02.2018
Názov

2.F.1.13. Odborný pracovník 17, Beňadik 01/2018

Zúčtovanie miezd 01/2018

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,533 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.02.2018
Názov

2.I.1.7. Odborný pracovník 37, Bučko 01/2018

Zúčtovanie miezd 01/2018

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,949 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.02.2018
Názov

2.B.1.3. Odborný pracovník 4, Bukovan 01/2018

Zúčtovanie miezd 01/2018

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
764 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.02.2018
Názov

2.H.1.8. Odborný pracovník 31, Bukovan 01/2018

Zúčtovanie miezd 01/2018

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
796 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.02.2018
Názov

2.F.1.24. Odborný pracovník 59, Čuboň 01/2018

Zúčtovanie miezd 01/2018

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,570 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.02.2018
Názov

2.G.1.4. Odborný pracovník 25, Fandáková 01/2018

Zúčtovanie miezd 01/2018

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,985 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.02.2018
Názov

3.1.8. Asistent finančného manažéra, Hrudkayová 01/2018

Zúčtovanie miezd 01/2018

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
88 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.02.2018
Názov

2.F.1.16. Odborný pracovník 20, Hrudkayová 01/2018

Zúčtovanie miezd 01/2018

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
951 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.02.2018
Názov

2.G.1.9. Odborný pracovník 66, Jančušová 01/2018

Zúčtovanie miezd 01/2018

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,544 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.02.2018
Názov

2.G.1.8. Odborný pracovník 65, Klačanská 01/2018

Zúčtovanie miezd 01/2018

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,152 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.02.2018
Názov

2.G.1.4. Odborný pracovník 25, Kudela 01/2018

Zúčtovanie miezd 01/2018

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,981 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.02.2018
Názov

2.I.1.2. Odborný pracovník 17, Kudelová 01/2018

Zúčtovanie miezd 01/2018

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
801 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.02.2018
Názov

2.H.1.8. Odborný pracovník 31, Luhová 01/2018

Zúčtovanie miezd 01/2018

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,584 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.02.2018
Názov

2.F.1.13. Odborný pracovník 17, Palčák 01/2018

Zúčtovanie miezd 01/2018

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,533 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.02.2018
Názov

3.1.7. Asistent projektového manažéra, Pijaková 01/2018

Zúčtovanie miezd 01/2018

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,517 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.02.2018
Názov

2.F.1.18. Odborný pracovník 22, Piovarčiová 01/2018

Zúčtovanie miezd 01/2018

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,517 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.02.2018
Názov

2.I.1.8. Odborný pracovník 38, Sičová 01/2018

Zúčtovanie miezd 01/2018

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,517 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.02.2018
Názov

2.I.1.2. Odborný pracovník 17, Straka 01/2018

Zúčtovanie miezd 01/2018

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
489 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.02.2018
Názov

2.I.1.9. Odborný pracovník 39, Tothová 01/2018

Zúčtovanie miezd 01/2018

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,583 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.02.2018
Názov

2.G.1.4. Odborný pracovník 25, Zábovská 01/2018

Zúčtovanie miezd 01/2018

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
2,070 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.02.2018
Názov

2.I.1.1. Odborný pracovník 7, Zábovský 01/2018

Zúčtovanie miezd 01/2018

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,609 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.02.2018
Názov

2.G.1.8. Odborný pracovník 65, Zábovský 01/2018

Zúčtovanie miezd 01/2018

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
198 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.02.2018
Názov

mzdy 01/2018

Zúčtovanie miezd 01/2018

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
17,308 €
Schválené na preplatenie
17,308 €
Realizácia
09.02.2018
Názov

mzdy 01/2018

Zúčtovanie miezd 01/2018

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
19,579 €
Schválené na preplatenie
19,579 €
Realizácia
09.02.2018
Názov

mzdy 01/2018

Zúčtovanie miezd 01/2018

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
6,858 €
Schválené na preplatenie
6,858 €
Realizácia
09.02.2018
Názov

mzdy 02/2018

Zúčtovanie miezd 02/2018

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
41,768 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2018
Názov

2.I.1.8. Odborný pracovník 38, Barabáš 02/2018

Zúčtovanie miezd 02/2018

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
750 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2018
Názov

2.F.1.13. Odborný pracovník 17, Beňadik 02/2018

Zúčtovanie miezd 02/2018

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,533 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2018
Názov

2.I.1.7. Odborný pracovník 37, Bučko 02/2018

Zúčtovanie miezd 02/2018

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,695 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2018
Názov

2.B.1.3. Odborný pracovník 4, Bukovan 02/2018

Zúčtovanie miezd 02/2018

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
618 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2018
Názov

2.H.1.8. Odborný pracovník 31, Bukovan 02/2018

Zúčtovanie miezd 02/2018

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
936 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2018
Názov

2.B.1.2. Odborný pracovník 2, Čorejová 02/2018

Zúčtovanie miezd 02/2018

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
648 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2018
Názov

2.F.1.24. Odborný pracovník 59, Čuboň 02/2018

Zúčtovanie miezd 02/2018

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,570 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2018
Názov

2.G.1.4. Odborný pracovník 25, Fandáková 02/2018

Zúčtovanie miezd 02/2018

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,242 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2018
Názov

2.H.1.8. Odborný pracovník 31, Fandáková 02/2018

Zúčtovanie miezd 02/2018

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
488 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2018
Názov

2.F.1.26. Odborný pracovník 61, Hrudkay 02/2018

Zúčtovanie miezd 02/2018

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,238 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2018
Názov

3.1.8. Asistent finančného manažéra, Hrudkayová 02/2018

Zúčtovanie miezd 02/2018

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
95 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2018
Názov

3.1.7. Asistent projektového manažéra, Hrudkayová 02/2018

Zúčtovanie miezd 02/2018

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
495 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2018
Názov

2.F.1.16. Odborný pracovník 20, Hrudkayová 02/2018

Zúčtovanie miezd 02/2018

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
850 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2018
Názov

2.G.1.9. Odborný pracovník 66, Jančušová 02/2018

Zúčtovanie miezd 02/2018

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
772 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2018
Názov

2.G.1.8. Odborný pracovník 65, Klačanská 02/2018

Zúčtovanie miezd 02/2018

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,080 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2018
Názov

2.G.1.4. Odborný pracovník 25, Kudela 02/2018

Zúčtovanie miezd 02/2018

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
900 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2018
Názov

2.H.1.8. Odborný pracovník 31, Kudela 02/2018

Zúčtovanie miezd 02/2018

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
788 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2018
Názov

3.1.3. Finančný manažér, Kudelová 02/2018

Zúčtovanie miezd 02/2018

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
957 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2018
Názov

2.I.1.2. Odborný pracovník 17, Kudelová 02/2018

Zúčtovanie miezd 02/2018

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
647 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2018
Názov

2.H.1.8. Odborný pracovník 31, Luhová 02/2018

Zúčtovanie miezd 02/2018

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
945 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2018
Názov

2.F.1.13. Odborný pracovník 17, Palčák 02/2018

Zúčtovanie miezd 02/2018

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,533 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2018
Názov

3.1.7. Asistent projektového manažéra, Pijaková 02/2018

Zúčtovanie miezd 02/2018

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,350 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2018
Názov

2.F.1.18. Odborný pracovník 22, Piovarčiová 02/2018

Zúčtovanie miezd 02/2018

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,517 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2018
Názov

2.I.1.8. Odborný pracovník 38, Sičová 02/2018

Zúčtovanie miezd 02/2018

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,500 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2018
Názov

2.I.1.2. Odborný pracovník 17, Straka 02/2018

Zúčtovanie miezd 02/2018

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
456 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2018
Názov

2.I.1.9. Odborný pracovník 39, Tothová 02/2018

Zúčtovanie miezd 02/2018

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,500 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2018
Názov

2.G.1.4. Odborný pracovník 25, Zábovská 02/2018

Zúčtovanie miezd 02/2018

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,800 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2018
Názov

3.1.5. Projektový manažér, Zábovský 02/2018

Zúčtovanie miezd 02/2018

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
102 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2018
Názov

2.I.1.1. Odborný pracovník 7, Zábovský 02/2018

Zúčtovanie miezd 02/2018

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,430 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2018
Názov

2.G.1.8. Odborný pracovník 65, Zábovský 02/2018

Zúčtovanie miezd 02/2018

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
340 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2018
Názov

mzdy 02/2018

Zúčtovanie miezd 02/2018

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
77,347 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2018
Názov

mzdy 02/2018

Zúčtovanie miezd 02/2018

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
23,361 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2018
Názov

mzdy 02/2018

Zúčtovanie miezd 02/2018

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
64,334 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2018
Názov

mzdy 02/2018

Zúčtovanie miezd 02/2018

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,520 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2018
Názov

mzdy 02/2018

Zúčtovanie miezd 02/2018

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
71,363 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2018
Názov

mzdy 02/2018

Zúčtovanie miezd 02/2018

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
17,775 €
Schválené na preplatenie
17,775 €
Realizácia
09.03.2018
Názov

mzdy 02/2018

Zúčtovanie miezd 02/2018

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
17,300 €
Schválené na preplatenie
17,300 €
Realizácia
09.03.2018
Názov

mzdy 02/2018

Zúčtovanie miezd 02/2018

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
6,786 €
Schválené na preplatenie
6,786 €
Realizácia
09.03.2018
Názov

mzdy 03/2018

Zúčtovanie miezd 03/2018

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
35,403 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.04.2018
Názov

2.I.1.8. Odborný pracovník 38, Barabáš 03/2018

Zúčtovanie miezd 03/2018

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
195 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.04.2018
Názov

2.F.1.13. Odborný pracovník 17, Beňadik 03/2018

Zúčtovanie miezd 03/2018

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,533 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.04.2018
Názov

2.I.1.7. Odborný pracovník 37, Bučko 03/2018

Zúčtovanie miezd 03/2018

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,017 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.04.2018
Názov

2.B.1.3. Odborný pracovník 4, Bukovan 03/2018

Zúčtovanie miezd 03/2018

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
709 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.04.2018
Názov

2.H.1.8. Odborný pracovník 31, Bukovan 03/2018

Zúčtovanie miezd 03/2018

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
851 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.04.2018
Názov

2.F.1.24. Odborný pracovník 59, Čuboň 03/2018

Zúčtovanie miezd 03/2018

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
809 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.04.2018
Názov

2.G.1.4. Odborný pracovník 25, Fandáková 03/2018

Zúčtovanie miezd 03/2018

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,350 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.04.2018
Názov

2.H.1.8. Odborný pracovník 31, Fandáková 03/2018

Zúčtovanie miezd 03/2018

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
551 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.04.2018
Názov

2.F.1.26. Odborný pracovník 61, Hrudkay 03/2018

Zúčtovanie miezd 03/2018

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,815 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.04.2018
Názov

3.1.8. Asistent finančného manažéra, Hrudkayová 03/2018

Zúčtovanie miezd 03/2018

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
46 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.04.2018
Názov

3.1.7. Asistent projektového manažéra, Hrudkayová 03/2018

Zúčtovanie miezd 03/2018

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
270 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.04.2018
Názov

2.F.1.16. Odborný pracovník 20, Hrudkayová 03/2018

Zúčtovanie miezd 03/2018

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
462 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.04.2018
Názov

2.G.1.9. Odborný pracovník 66, Jančušová 03/2018

Zúčtovanie miezd 03/2018

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
762 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.04.2018
Názov

2.G.1.8. Odborný pracovník 65, Klačanská 03/2018

Zúčtovanie miezd 03/2018

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
192 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.04.2018
Názov

2.G.1.4. Odborný pracovník 25, Kudela 03/2018

Zúčtovanie miezd 03/2018

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
506 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.04.2018
Názov

2.H.1.8. Odborný pracovník 31, Kudela 03/2018

Zúčtovanie miezd 03/2018

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
72 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.04.2018
Názov

3.1.3. Finančný manažér, Kudelová 03/2018

Zúčtovanie miezd 03/2018

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
135 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.04.2018
Názov

2.I.1.2. Odborný pracovník 17, Kudelová 03/2018

Zúčtovanie miezd 03/2018

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
725 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.04.2018
Názov

2.F.1.18. Odborný pracovník 22, Palčák 03/2018

Zúčtovanie miezd 03/2018

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,533 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.04.2018
Názov

3.1.7. Asistent projektového manažéra, Pijaková 03/2018

Zúčtovanie miezd 03/2018

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,461 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.04.2018
Názov

2.F.1.18. Odborný pracovník 22, Piovarčiová 03/2018

Zúčtovanie miezd 03/2018

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,517 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.04.2018
Názov

2.I.1.8. Odborný pracovník 38, Sičová 03/2018

Zúčtovanie miezd 03/2018

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
211 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.04.2018
Názov

2.I.1.2. Odborný pracovník 17, Straka 03/2018

Zúčtovanie miezd 03/2018

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
489 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.04.2018
Názov

2.I.1.9. Odborný pracovník 39, Tothová 03/2018

Zúčtovanie miezd 03/2018

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
125 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.04.2018
Názov

2.G.1.4. Odborný pracovník 25, Zábovská 03/2018

Zúčtovanie miezd 03/2018

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,980 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.04.2018
Názov

3.1.5. Projektový manažér, Zábovský 03/2018

Zúčtovanie miezd 03/2018

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
102 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.04.2018
Názov

2.I.1.1. Odborný pracovník 7, Zábovský 03/2018

Zúčtovanie miezd 03/2018

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
715 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.04.2018
Názov

2.G.1.8. Odborný pracovník 65, Zábovský 03/2018

Zúčtovanie miezd 03/2018

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,040 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.04.2018
Názov

2.G.1.12. Odborný pracovník 95, Krška 03/2018

Zúčtovanie miezd 03/2018

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
2,601 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.04.2018
Názov

2.I.1.20. Odborný pracovník 97, Kacejová 03/2018

Zúčtovanie miezd 03/2018

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
614 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.04.2018
Názov

mzdy 03/2018

Zúčtovanie miezd 03/2018

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
57,972 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.04.2018
Názov

mzdy 03/2018

Zúčtovanie miezd 03/2018

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
21,654 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.04.2018
Názov

mzdy 03/2018

Zúčtovanie miezd 03/2018

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
60,334 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.04.2018
Názov

mzdy 03/2018

Zúčtovanie miezd 03/2018

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
2,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.04.2018
Názov

mzdy 03/2018

Zúčtovanie miezd 03/2018

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
70,318 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.04.2018
Názov

mzdy 03/2018

Zúčtovanie miezd 03/2018

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
17,949 €
Schválené na preplatenie
17,949 €
Realizácia
10.04.2018
Názov

mzdy 03/2018

Zúčtovanie miezd 03/2018

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
21,282 €
Schválené na preplatenie
21,282 €
Realizácia
10.04.2018
Názov

mzdy 03/2018

Zúčtovanie miezd 03/2018

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
6,773 €
Schválené na preplatenie
6,727 €
Realizácia
10.04.2018
Názov

mzdy 04/2018

Zúčtovanie miezd 04/2018

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
29,616 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.05.2018
Názov

2.I.1.8. Odborný pracovník 38, Barabáš 04/2018

Zúčtovanie miezd 04/2018

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
200 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.05.2018
Názov

2.F.1.13. Odborný pracovník 17, Beňadik 04/2018

Zúčtovanie miezd 04/2018

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,389 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.05.2018
Názov

2.I.1.7. Odborný pracovník 37, Bučko 04/2018

Zúčtovanie miezd 04/2018

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
924 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.05.2018
Názov

2.B.1.3. Odborný pracovník 4, Bukovan 04/2018

Zúčtovanie miezd 04/2018

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
677 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.05.2018
Názov

2.H.1.8. Odborný pracovník 31, Bukovan 04/2018

Zúčtovanie miezd 04/2018

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
124 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.05.2018
Názov

2.F.1.24. Odborný pracovník 59, Čuboň 04/2018

Zúčtovanie miezd 04/2018

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
797 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.05.2018
Názov

2.G.1.4. Odborný pracovník 25, Fandáková 04/2018

Zúčtovanie miezd 04/2018

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
945 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.05.2018
Názov

2.H.1.8. Odborný pracovník 31, Fandáková 04/2018

Zúčtovanie miezd 04/2018

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
827 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.05.2018
Názov

2.F.1.26. Odborný pracovník 61, Hrudkay 04/2018

Zúčtovanie miezd 04/2018

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
908 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.05.2018
Názov

3.1.8. Asistent finančného manažéra, Hrudkayová 04/2018

Zúčtovanie miezd 04/2018

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
57 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.05.2018
Názov

3.1.7. Asistent projektového manažéra, Hrudkayová 04/2018

Zúčtovanie miezd 04/2018

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
270 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.05.2018
Názov

2.F.1.16. Odborný pracovník 20, Hrudkayová 04/2018

Zúčtovanie miezd 04/2018

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
475 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.05.2018
Názov

2.G.1.9. Odborný pracovník 66, Jančušová 04/2018

Zúčtovanie miezd 04/2018

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
772 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.05.2018
Názov

2.G.1.8. Odborný pracovník 65, Klačanská 04/2018

Zúčtovanie miezd 04/2018

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
171 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.05.2018
Názov

2.G.1.4. Odborný pracovník 25, Kudela 04/2018

Zúčtovanie miezd 04/2018

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
945 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.05.2018
Názov

2.H.1.8. Odborný pracovník 31, Kudela 04/2018

Zúčtovanie miezd 04/2018

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
827 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.05.2018
Názov

3.1.3. Finančný manažér, Kudelová 04/2018

Zúčtovanie miezd 04/2018

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
103 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.05.2018
Názov

2.I.1.2. Odborný pracovník 17, Kudelová 04/2018

Zúčtovanie miezd 04/2018

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
47 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.05.2018
Názov

2.F.1.18. Odborný pracovník 22, Palčák 04/2018

Zúčtovanie miezd 04/2018

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,533 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.05.2018
Názov

3.1.7. Asistent projektového manažéra, Pijaková 04/2018

Zúčtovanie miezd 04/2018

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
630 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.05.2018
Názov

2.F.1.18. Odborný pracovník 22, Nemčeková 04/2018

Zúčtovanie miezd 04/2018

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,517 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.05.2018
Názov

2.I.1.8. Odborný pracovník 38, Sičová 04/2018

Zúčtovanie miezd 04/2018

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
199 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.05.2018
Názov

2.I.1.2. Odborný pracovník 17, Straka 04/2018

Zúčtovanie miezd 04/2018

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
48 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.05.2018
Názov

2.I.1.9. Odborný pracovník 39, Tothová 04/2018

Zúčtovanie miezd 04/2018

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
115 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.05.2018
Názov

2.G.1.4. Odborný pracovník 25, Zábovská 04/2018

Zúčtovanie miezd 04/2018

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,890 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.05.2018
Názov

3.1.5. Projektový manažér, Zábovský 04/2018

Zúčtovanie miezd 04/2018

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
102 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.05.2018
Názov

2.I.1.1. Odborný pracovník 7, Zábovský 04/2018

Zúčtovanie miezd 04/2018

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
715 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.05.2018
Názov

2.G.1.8. Odborný pracovník 65, Zábovský 04/2018

Zúčtovanie miezd 04/2018

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
965 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.05.2018
Názov

mzdy 04/2018

Zúčtovanie miezd 04/2018

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
56,922 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.05.2018
Názov

mzdy 04/2018

Zúčtovanie miezd 04/2018

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
18,673 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.05.2018
Názov

mzdy 04/2018

Zúčtovanie miezd 04/2018

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
60,921 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.05.2018
Názov

mzdy 04/2018

Zúčtovanie miezd 04/2018

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,980 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.05.2018
Názov

mzdy 04/2018

Zúčtovanie miezd 04/2018

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
65,993 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.05.2018
Názov

mzdy 04/2018

Zúčtovanie miezd 04/2018

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
17,785 €
Schválené na preplatenie
17,785 €
Realizácia
11.05.2018
Názov

mzdy 04/2018

Zúčtovanie miezd 04/2018

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
16,360 €
Schválené na preplatenie
16,360 €
Realizácia
11.05.2018
Názov

mzdy 04/2018

Zúčtovanie miezd 04/2018

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
6,766 €
Schválené na preplatenie
6,749 €
Realizácia
11.05.2018
Názov

Paušálna sadzba 01-06/2018

Paušálna sadzba 01-06/2018

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
67,971 €
Schválené na preplatenie
67,971 €
Realizácia
-
Názov

mzdy 06/2018

Zúčtovanie miezd 06/2018

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
44,591 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.07.2018
Názov

mzdy 06/2018

Zúčtovanie miezd 06/2018

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
63,746 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.07.2018
Názov

mzdy 06/2018

Zúčtovanie miezd 06/2018

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
16,004 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.07.2018
Názov

mzdy 06/2018

Zúčtovanie miezd 06/2018

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
54,347 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.07.2018
Názov

mzdy 06/2018

Zúčtovanie miezd 06/2018

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
69,771 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.07.2018
Názov

mzdy 06/2018

Zúčtovanie miezd 06/2018

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
47,304 €
Schválené na preplatenie
47,304 €
Realizácia
10.07.2018
Názov

mzdy 06/2018

Zúčtovanie miezd 06/2018

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
21,241 €
Schválené na preplatenie
21,241 €
Realizácia
10.07.2018
Názov

mzdy 06/2018

Zúčtovanie miezd 06/2018

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
9,538 €
Schválené na preplatenie
9,538 €
Realizácia
10.07.2018
Názov

mzdy 05/2018

Zúčtovanie miezd 05/2018

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
34,841 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2018
Názov

mzdy 05/2018

Zúčtovanie miezd 05/2018

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
53,236 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2018
Názov

mzdy 05/2018

Zúčtovanie miezd 05/2018

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
16,797 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2018
Názov

mzdy 05/2018

Zúčtovanie miezd 05/2018

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
57,113 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2018
Názov

mzdy 05/2018

Zúčtovanie miezd 05/2018

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
828 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2018
Názov

mzdy 05/2018

Zúčtovanie miezd 05/2018

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
57,878 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2018
Názov

mzdy 05/2018

Zúčtovanie miezd 05/2018

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
51,805 €
Schválené na preplatenie
51,805 €
Realizácia
08.06.2018
Názov

mzdy 05/2018

Zúčtovanie miezd 05/2018

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
16,791 €
Schválené na preplatenie
16,791 €
Realizácia
08.06.2018
Názov

mzdy 05/2018

Zúčtovanie miezd 05/2018

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
8,002 €
Schválené na preplatenie
8,002 €
Realizácia
08.06.2018
Názov

mzdy 07/2018

Zúčtovanie miezd 07/2018

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
26,123 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.08.2018
Názov

mzdy 07/2018

Zúčtovanie miezd 07/2018

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
26,314 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.08.2018
Názov

mzdy 07/2018

Zúčtovanie miezd 07/2018

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
11,940 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.08.2018
Názov

mzdy 07/2018

Zúčtovanie miezd 07/2018

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
41,592 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.08.2018
Názov

mzdy 07/2018

Zúčtovanie miezd 07/2018

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
2,040 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.08.2018
Názov

mzdy 07/2018

Zúčtovanie miezd 07/2018

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
48,198 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.08.2018
Názov

mzdy 07/2018

Zúčtovanie miezd 07/2018

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
46,210 €
Schválené na preplatenie
46,210 €
Realizácia
09.08.2018
Názov

mzdy 07/2018

Zúčtovanie miezd 07/2018

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
17,592 €
Schválené na preplatenie
17,592 €
Realizácia
09.08.2018
Názov

mzdy 07/2018

Zúčtovanie miezd 07/2018

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
6,082 €
Schválené na preplatenie
6,082 €
Realizácia
09.08.2018
Názov

mzdy 12/2018

Zúčtovanie miezd 12/2018

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
4,697 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2019
Názov

mzdy 12/2018

Zúčtovanie miezd 12/2018

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
13,360 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2019
Názov

mzdy 12/2018

Zúčtovanie miezd 12/2018

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
12,393 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2019
Názov

mzdy 12/2018

Zúčtovanie miezd 12/2018

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
47,204 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2019
Názov

mzdy 12/2018

Zúčtovanie miezd 12/2018

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
774 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2019
Názov

mzdy 12/2018

Zúčtovanie miezd 12/2018

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
47,469 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2019
Názov

mzdy 12/2018

Zúčtovanie miezd 12/2018

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
45,409 €
Schválené na preplatenie
45,409 €
Realizácia
10.01.2019
Názov

mzdy 12/2018

Zúčtovanie miezd 12/2018

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
20,987 €
Schválené na preplatenie
20,987 €
Realizácia
10.01.2019
Názov

mzdy 12/2018

Zúčtovanie miezd 12/2018

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,629 €
Schválené na preplatenie
1,629 €
Realizácia
10.01.2019
Názov

mzdy 08/2018

Zúčtovanie miezd 08/2018

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
17,994 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.09.2018
Názov

mzdy 08/2018

Zúčtovanie miezd 08/2018

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
21,027 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.09.2018
Názov

mzdy 08/2018

Zúčtovanie miezd 08/2018

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
8,981 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.09.2018
Názov

mzdy 08/2018

Zúčtovanie miezd 08/2018

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
46,510 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.09.2018
Názov

mzdy 08/2018

Zúčtovanie miezd 08/2018

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
2,088 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.09.2018
Názov

mzdy 08/2018

Zúčtovanie miezd 08/2018

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
37,654 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.09.2018
Názov

mzdy 08/2018

Zúčtovanie miezd 08/2018

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
47,249 €
Schválené na preplatenie
47,249 €
Realizácia
10.09.2018
Názov

mzdy 08/2018

Zúčtovanie miezd 08/2018

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
15,388 €
Schválené na preplatenie
15,388 €
Realizácia
10.09.2018
Názov

mzdy 08/2018

Zúčtovanie miezd 08/2018

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
5,951 €
Schválené na preplatenie
5,951 €
Realizácia
10.09.2018
Názov

mzdy 09/2018

Zúčtovanie miezd 09/2018

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
24,502 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.10.2018
Názov

mzdy 09/2018

Zúčtovanie miezd 09/2018

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
49,033 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.10.2018
Názov

mzdy 09/2018

Zúčtovanie miezd 09/2018

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
21,326 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.10.2018
Názov

mzdy 09/2018

Zúčtovanie miezd 09/2018

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
61,626 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.10.2018
Názov

mzdy 09/2018

Zúčtovanie miezd 09/2018

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,880 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.10.2018
Názov

mzdy 09/2018

Zúčtovanie miezd 09/2018

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
64,254 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.10.2018
Názov

mzdy 09/2018

Zúčtovanie miezd 09/2018

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
49,352 €
Schválené na preplatenie
49,352 €
Realizácia
10.10.2018
Názov

mzdy 09/2018

Zúčtovanie miezd 09/2018

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
29,304 €
Schválené na preplatenie
29,304 €
Realizácia
10.10.2018
Názov

mzdy 09/2018

Zúčtovanie miezd 09/2018

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
7,809 €
Schválené na preplatenie
7,809 €
Realizácia
10.10.2018
Názov

paušálna sadzba 07/2018-12/2018 T413

PS 07/2018-1/28 T413

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
118,307 €
Schválené na preplatenie
118,307 €
Realizácia
-
Názov

mzdy 10/2018

Zúčtovanie miezd 10/2018

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
24,263 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2018
Názov

mzdy 10/2018

Zúčtovanie miezd 10/2018

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
12,844 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2018
Názov

mzdy 10/2018

Zúčtovanie miezd 10/2018

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
22,083 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2018
Názov

mzdy 10/2018

Zúčtovanie miezd 10/2018

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
52,809 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2018
Názov

mzdy 10/2018

Zúčtovanie miezd 10/2018

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,300 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2018
Názov

mzdy 10/2018

Zúčtovanie miezd 10/2018

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
65,161 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2018
Názov

mzdy 10/2018

Zúčtovanie miezd 10/2018

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
58,977 €
Schválené na preplatenie
58,977 €
Realizácia
09.11.2018
Názov

mzdy 10/2018

Zúčtovanie miezd 10/2018

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
27,175 €
Schválené na preplatenie
27,175 €
Realizácia
09.11.2018
Názov

mzdy 10/2018

Zúčtovanie miezd 10/2018

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
7,416 €
Schválené na preplatenie
7,392 €
Realizácia
09.11.2018
Názov

mzdy 11/2018

Zúčtovanie miezd 11/2018

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
9,013 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.12.2018
Názov

mzdy 11/2018

Zúčtovanie miezd 11/2018

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
19,296 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.12.2018
Názov

mzdy 11/2018

Zúčtovanie miezd 11/2018

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
22,492 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.12.2018
Názov

mzdy 11/2018

Zúčtovanie miezd 11/2018

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
55,213 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.12.2018
Názov

mzdy 11/2018

Zúčtovanie miezd 11/2018

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
72,273 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.12.2018
Názov

mzdy 11/2018

Zúčtovanie miezd 11/2018

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
48,570 €
Schválené na preplatenie
48,570 €
Realizácia
10.12.2018
Názov

mzdy 11/2018

Zúčtovanie miezd 11/2018

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
25,639 €
Schválené na preplatenie
25,639 €
Realizácia
10.12.2018
Názov

mzdy 11/2018

Zúčtovanie miezd 11/2018

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
2,807 €
Schválené na preplatenie
2,795 €
Realizácia
10.12.2018
Názov

mzdy 09/2019

Zúčtovanie miezd 09/2019

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
63,072 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.10.2019
Názov

mzdy 09/2019

Zúčtovanie miezd 09/2019

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
51,152 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.10.2019
Názov

mzdy 09/2019

Zúčtovanie miezd 09/2019

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
36,674 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.10.2019
Názov

mzdy 09/2019

Zúčtovanie miezd 09/2019

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
84,808 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.10.2019
Názov

mzdy 09/2019

Zúčtovanie miezd 09/2019

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
39,003 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.10.2019
Názov

Mzdové výdavky 09/2019 - aktivita H9

Zúčtovanie miezd 09/2019

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
10,221 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.10.2019
Názov

Mzdové výdavky 09/2019 - aktivita H6

Zúčtovanie miezd 09/2019

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
7,733 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.10.2019
Názov

Mzdové výdavky 09/2019 - aktivita H4

Zúčtovanie miezd 09/2019

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,545 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.10.2019
Názov

mzdy 09/2019

Zúčtovanie miezd 09/2019

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
7,658 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.10.2019
Názov

mzdy 09/2019

Zúčtovanie miezd 09/2019

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
12,797 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.10.2019
Názov

mzdy 09/2019

Zúčtovanie miezd 09/2019

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
6,022 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.10.2019
Názov

Mzdy_dohodari 09/2019_N714

Zúčtovanie miezd 09/2019

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
5,329 €
Schválené na preplatenie
5,329 €
Realizácia
09.10.2019
Názov

Mzdy 09/2019_N714

Zúčtovanie miezd 09/2019

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
373 €
Schválené na preplatenie
373 €
Realizácia
09.10.2019
Názov

mzdy 08/2019

Zúčtovanie miezd 08/2019

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
59,008 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.09.2019
Názov

mzdy 08/2019

Zúčtovanie miezd 08/2019

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
46,216 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.09.2019
Názov

mzdy 08/2019

Zúčtovanie miezd 08/2019

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
12,909 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.09.2019
Názov

mzdy 08/2019

Zúčtovanie miezd 08/2019

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
40,703 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.09.2019
Názov

mzdy 08/2019

Zúčtovanie miezd 08/2019

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
16,970 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.09.2019
Názov

mzdy 08/2019

Zúčtovanie miezd 08/2019

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
2,302 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.09.2019
Názov

mzdy 08/2019

Zúčtovanie miezd 08/2019

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
9,997 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.09.2019
Názov

mzdy 08/2019

Zúčtovanie miezd 08/2019

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
3,329 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.09.2019
Názov

Mzdy 08/2019_N714

Zúčtovanie miezd 08/2019

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
373 €
Schválené na preplatenie
373 €
Realizácia
10.09.2019
Názov

Mzdy 11/2019_N714

Zúčtovanie miezd 11/2019

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
370 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.12.2019
Názov

mzdy 11/2019

Zúčtovanie miezd 11/2019

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
52,771 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.12.2019
Názov

mzdy 11/2019

Zúčtovanie miezd 11/2019

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
62,213 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.12.2019
Názov

mzdy 11/2019

Zúčtovanie miezd 11/2019

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
26,867 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.12.2019
Názov

mzdy 11/2019

Zúčtovanie miezd 11/2019

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
59,465 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.12.2019
Názov

mzdy 11/2019

Zúčtovanie miezd 11/2019

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
17,907 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.12.2019
Názov

Mzdové výdavky 11/2019 - aktivita H9

Zúčtovanie miezd 11/2019

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
11,667 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.12.2019
Názov

Mzdové výdavky 11/2019 - aktivita H4

Zúčtovanie miezd 11/2019

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
3,030 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.12.2019
Názov

Mzdové výdavky 11/2019 - aktivita H6

Zúčtovanie miezd 11/2019

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
8,672 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.12.2019
Názov

mzdy 11/2019

Zúčtovanie miezd 11/2019

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
12,539 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.12.2019
Názov

mzdy 11/2019

Zúčtovanie miezd 11/2019

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
5,412 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.12.2019
Názov

mzdy 11/2019

Zúčtovanie miezd 11/2019

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
18,615 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.12.2019
Názov

mzdy 07/2019

Zúčtovanie miezd 07/2019

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
47,108 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.08.2019
Názov

mzdy 07/2019

Zúčtovanie miezd 07/2019

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
45,667 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.08.2019
Názov

mzdy 07/2019

Zúčtovanie miezd 07/2019

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
17,334 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.08.2019
Názov

mzdy 07/2019

Zúčtovanie miezd 07/2019

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
54,589 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.08.2019
Názov

mzdy 07/2019

Zúčtovanie miezd 07/2019

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
21,093 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.08.2019
Názov

mzdy 07/2019

Zúčtovanie miezd 07/2019

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
2,650 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.08.2019
Názov

mzdy 07/2019

Zúčtovanie miezd 07/2019

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
12,824 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.08.2019
Názov

mzdy 07/2019

Zúčtovanie miezd 07/2019

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
4,120 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.08.2019
Názov

Mzdy 07/2019_N714

Zúčtovanie miezd 07/2019

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
374 €
Schválené na preplatenie
374 €
Realizácia
09.08.2019
Názov

Mzdy 10/2019_N714

Zúčtovanie miezd 10/2019

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
370 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.11.2019
Názov

mzdy 10/2019

Zúčtovanie miezd 10/2019

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
65,751 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.11.2019
Názov

mzdy 10/2019

Zúčtovanie miezd 10/2019

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
59,536 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.11.2019
Názov

mzdy 10/2019

Zúčtovanie miezd 10/2019

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
35,939 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.11.2019
Názov

mzdy 10/2019

Zúčtovanie miezd 10/2019

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
75,401 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.11.2019
Názov

mzdy 10/2019

Zúčtovanie miezd 10/2019

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
31,288 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.11.2019
Názov

Mzdové výdavky 10/2019 - aktivita H9

Zúčtovanie miezd 10/2019

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
10,083 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.11.2019
Názov

Mzdové výdavky 10/2019 - aktivita H6

Zúčtovanie miezd 10/2019

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
6,959 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.11.2019
Názov

Mzdové výdavky 10/2019 - aktivita H4

Zúčtovanie miezd 10/2019

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
3,030 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.11.2019
Názov

mzdy 10/2019

Zúčtovanie miezd 10/2019

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
14,749 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.11.2019
Názov

mzdy 10/2019

Zúčtovanie miezd 10/2019

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
4,452 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.11.2019
Názov

mzdy 10/2019

Zúčtovanie miezd 10/2019

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
5,350 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.11.2019
Názov

mzdy 01/2019

Zúčtovanie miezd 01/2019

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
69,263 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.02.2019
Názov

mzdy 01/2019

Zúčtovanie miezd 01/2019

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
49,262 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.02.2019
Názov

mzdy 01/2019

Zúčtovanie miezd 01/2019

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
24,422 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.02.2019
Názov

mzdy 01/2019

Zúčtovanie miezd 01/2019

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
80,286 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.02.2019
Názov

mzdy 01/2019

Zúčtovanie miezd 01/2019

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
32,985 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.02.2019
Názov

mzdy 01/2019

Zúčtovanie miezd 01/2019

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
24,234 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.02.2019
Názov

mzdy 01/2019

Zúčtovanie miezd 01/2019

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
60,079 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.02.2019
Názov

mzdy 01/2019

Zúčtovanie miezd 01/2019

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
5,692 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.02.2019
Názov

mzdy 02/2019

Zúčtovanie miezd 02/2019

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
64,195 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.03.2019
Názov

mzdy 02/2019

Zúčtovanie miezd 02/2019

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
47,097 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.03.2019
Názov

mzdy 02/2019

Zúčtovanie miezd 02/2019

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
27,728 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.03.2019
Názov

mzdy 02/2019

Zúčtovanie miezd 02/2019

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
89,082 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.03.2019
Názov

mzdy 02/2019

Zúčtovanie miezd 02/2019

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
36,202 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.03.2019
Názov

mzdy 02/2019

Zúčtovanie miezd 02/2019

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
18,464 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.03.2019
Názov

mzdy 02/2019

Zúčtovanie miezd 02/2019

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
48,634 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.03.2019
Názov

mzdy 02/2019

Zúčtovanie miezd 02/2019

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
5,599 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.03.2019
Názov

mzdy 03/2019

Zúčtovanie miezd 03/2019

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
61,385 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2019
Názov

mzdy 03/2019

Zúčtovanie miezd 03/2019

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
47,941 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2019
Názov

mzdy 03/2019

Zúčtovanie miezd 03/2019

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
22,119 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2019
Názov

mzdy 03/2019

Zúčtovanie miezd 03/2019

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
80,893 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2019
Názov

mzdy 03/2019

Zúčtovanie miezd 03/2019

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
33,773 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2019
Názov

mzdy 03/2019

Zúčtovanie miezd 03/2019

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
11,596 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2019
Názov

mzdy 03/2019

Zúčtovanie miezd 03/2019

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
34,849 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2019
Názov

mzdy 03/2019

Zúčtovanie miezd 03/2019

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
5,224 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2019
Názov

mzdy 04/2019

Zúčtovanie miezd 04/2019

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
56,315 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2019
Názov

mzdy 04/2019

Zúčtovanie miezd 04/2019

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
47,447 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2019
Názov

mzdy 04/2019

Zúčtovanie miezd 04/2019

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
18,743 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2019
Názov

mzdy 04/2019

Zúčtovanie miezd 04/2019

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
75,846 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2019
Názov

mzdy 04/2019

Zúčtovanie miezd 04/2019

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
28,200 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2019
Názov

mzdy 04/2019

Zúčtovanie miezd 04/2019

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
10,441 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2019
Názov

mzdy 04/2019

Zúčtovanie miezd 04/2019

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
22,100 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2019
Názov

mzdy 04/2019

Zúčtovanie miezd 04/2019

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
4,438 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2019
Názov

mzdy 05/2019

Zúčtovanie miezd 05/2019

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
57,924 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.06.2019
Názov

mzdy 05/2019

Zúčtovanie miezd 05/2019

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
47,566 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.06.2019
Názov

mzdy 05/2019

Zúčtovanie miezd 05/2019

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
18,270 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.06.2019
Názov

mzdy 05/2019

Zúčtovanie miezd 05/2019

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
70,862 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.06.2019
Názov

mzdy 05/2019

Zúčtovanie miezd 05/2019

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
23,452 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.06.2019
Názov

mzdy 05/2019

Zúčtovanie miezd 05/2019

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
8,616 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.06.2019
Názov

mzdy 05/2019

Zúčtovanie miezd 05/2019

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
31,214 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.06.2019
Názov

mzdy 05/2019

Zúčtovanie miezd 05/2019

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
7,286 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.06.2019
Názov

mzdy 06/2019

Zúčtovanie miezd 06/2019

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
52,755 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.07.2019
Názov

mzdy 06/2019

Zúčtovanie miezd 06/2019

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
44,061 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.07.2019
Názov

mzdy 6/2019

Zúčtovanie miezd 06/2019

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
29,279 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.07.2019
Názov

mzdy 06/2019

Zúčtovanie miezd 06/2019

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
77,998 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.07.2019
Názov

mzdy 06/2019

Zúčtovanie miezd 06/2019

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
29,376 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.07.2019
Názov

mzdy 06/2019

Zúčtovanie miezd 06/2019

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
9,915 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.07.2019
Názov

mzdy 06/2019

Zúčtovanie miezd 06/2019

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
30,133 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.07.2019
Názov

mzdy 06/2019

Zúčtovanie miezd 06/2019

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
7,634 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.07.2019
Názov

mzdy 12/2019 1

Zúčtovanie miezd 12/2019 1

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
73,208 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.12.2019
Názov

mzdy 12/2019 1

Zúčtovanie miezd 12/2019 1

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,725 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.12.2019
Názov

mzdy 12/2019 1

Zúčtovanie miezd 12/2019 1

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
16,791 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.12.2019
Názov

Paušálna sadzba 01-12/2019

Paušálna sadzba 01-12/2019_T413

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
219,953 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov IČO
Názov
Žilinská univerzita v Žiline
IČO
00397563
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.