Popis projektu

je zrealizovať a obnoviť areál Žilinskej univerzity v Žiline prvkami zelenej infraštruktúry v časti medzi budovami BC - BE a tým vytvoriť jednotnú koncepciu verejného priestoru so zámerom zlepšenia funkčno-prevádzkovej, estetickej a ekologickej kvality prostredia. Riešené územie je navrhované tak, aby sa zachovala prevažná väčšina už jestvujúcich plôch, nakoľko je územie rozdelené terénnymi úpravami do dvoch úrovní terás. Daným riešením sa dosiahne úplná funkčnosť zelene v priestore, a to najmä ochranná, pobytová a estetická funkcia. Realizácia hlavnej aktivity "Budovanie prvkov zelenej infraštruktúry v areáli Žilinskej univerzity v Žiline - átrium BC-BE" je v súlade so špecifickým cieľom 7.3 Zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach a aktivitou c) mestské prvky, napr. prvky drobnej infraštruktúry urbánneho dizajnu, zelené parky, zelené steny a zelené strechy.

Merateľné ukazovatele:

P0491 Počet vybudovaných prvkov zelenej infraštruktúry: 1

P0679 Vytvorené alebo obnovené priestranstvá v mestských oblastiach: 2 198 m2

Viac
Subjekt
Žilinská univerzita v Žiline
Miesta realizácie
Žilina
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.06.2023 - 01.12.2023
Celková suma
350,157 €
Vlastné zdroje
17,508 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
RIUS
Operačný program
Integrovaný regionálny operačný program
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Budovanie prvkov zelenej infraštruktúry…
Typ
C. UMR_Mestské prvky
Plánovaný začiatok
01.06.2023
Skutočný začiatok
08.06.2023
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
05.12.2023
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.01.2022
Skutočný začiatok
12.01.2023
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
31.12.2023
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet vybudovaných prvkov zelenej infraštruktúry
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
12.01.2024
Riziko
-
Názov
Vytvorené alebo obnovené otvorené priestranstvá v mestských oblastiach
Hodnota
2198,0 (m2)
Cieľ
2198,0 (m2)
Naposledy aktualizované
12.01.2024
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Faktúra č. 23SVF0473_BXU5

Faktúra č. 23SVF0473_BXU5

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
DOSA Slovakia, s.r.o.
Žiadaná suma
43,640 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.12.2023
Názov

Faktúra č. 23SVF0473_10% zádržné_BXU5

Faktúra č. 23SVF0473_BXU5

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
DOSA Slovakia, s.r.o.
Žiadaná suma
4,849 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.12.2023
Názov

Prenesenie daňovej povinnosti k faktúre č.23SVF0226_BXU5

Prenesenie daňovej povinnosti k faktúre č.23SVF0226_BXU5

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
7,569 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.07.2023
Názov

Prenesenie daňovej povinnosti k faktúre č.23SVF0473_BXU5

Prenesenie daňovej povinnosti k faktúre č.23SVF0473_BXU5

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
9,698 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.12.2023
Názov

Prenesenie daňovej povinnosti k faktúre č.23SVF0352_BXU5

Prenesenie daňovej povinnosti k faktúre č.23SVF0352_BXU5

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
12,936 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.09.2023
Názov

Prenesenie daňovej povinnosti k faktúre č.23SVF0402_BXU5

Prenesenie daňovej povinnosti k faktúre č.23SVF0402_BXU5

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
8,611 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.10.2023
Názov

Prenesenie daňovej povinnosti k faktúre č.23SVF0422_BXU5

Prenesenie daňovej povinnosti k faktúre č.23SVF0422_BXU5

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
17,874 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.11.2023
Názov

Mzdové výdavky - Projektový manažér

Mzdové výdavky - Projektový manažér

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
7,644 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2023
Názov

Mzdové výdavky - Manažér / expert prípravy projektu

Mzdové výdavky - Manažér / expert prípravy projektu

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
655 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2022
Názov

Faktúra č. 23SVF0226_BXU5

Faktúra č. 23SVF0226_BXU5

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
DOSA Slovakia, s.r.o.
Žiadaná suma
33,810 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.09.2023
Názov

Faktúra č. 23SVF0226_BXU5

Faktúra č. 23SVF0226_BXU5

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
DOSA Slovakia, s.r.o.
Žiadaná suma
33,810 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra č. 23SVF0226_10% zádržné_BXU5

Faktúra č. 23SVF0226_BXU5

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
DOSA Slovakia, s.r.o.
Žiadaná suma
4,034 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.09.2023
Názov

Faktúra č. 23SVF0352_BXU5

Faktúra č. 23SVF0352_BXU5

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
DOSA Slovakia, s.r.o.
Žiadaná suma
58,211 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra č. 23SVF0352_BXU5

Faktúra č. 23SVF0352_BXU5

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
DOSA Slovakia, s.r.o.
Žiadaná suma
58,211 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.10.2023
Názov

Faktúra č. 23SVF0352_10% zádržné_BXU5

Faktúra č. 23SVF0352_BXU5

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
DOSA Slovakia, s.r.o.
Žiadaná suma
6,468 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.10.2023
Názov

Faktúra č. 23SVF0402

Faktúra č. 23SVF0402_BXU5

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
DOSA Slovakia, s.r.o.
Žiadaná suma
38,749 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra č. 23SVF0402

Faktúra č. 23SVF0402_BXU5

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
DOSA Slovakia, s.r.o.
Žiadaná suma
38,749 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.11.2023
Názov

Faktúra č. 23SVF0402_10% zádržné_BXU5

Faktúra č. 23SVF0402_BXU5

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
DOSA Slovakia, s.r.o.
Žiadaná suma
4,305 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.11.2023
Názov

Faktúra č. 23SVF0422_BXU5

Faktúra č.23SVF0422_BXU5

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
DOSA Slovakia, s.r.o.
Žiadaná suma
80,432 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra č. 23SVF0422_BXU5

Faktúra č.23SVF0422_BXU5

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
DOSA Slovakia, s.r.o.
Žiadaná suma
80,432 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.11.2023
Názov

Faktúra č. 23SVF0422_10% zádržné_BXU5

Faktúra č.23SVF0422_BXU5

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
DOSA Slovakia, s.r.o.
Žiadaná suma
8,937 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.11.2023
Názov IČO
Názov
Žilinská univerzita v Žiline
IČO
00397563
Názov
DOSA Slovakia, s.r.o.
IČO
36412678
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.