Popis projektu

Predmetom projektu je zníženie energetickej náročnosti budovy ubytovacieho zariadenia (ďalej v texte aj UZ) Žilinskej univerzity v Žiline – Blok A,B, ktorá slúži na ubytovanie študentov počas školského semestra. V rámci bloku sa nachádzajú dvoj a trojlôžkové izby s celkovou kapacitou spolu 420 lôžok.

Budova UZ Blok A,B je situovaná na par.č. 5118/2, s.č. 1763.

Projekt komplexného zateplenia rieši nedostatky v oblasti tepelno-technickej, energetickej a hygienickej. Konkrétne opatrenia sa budú týkať zateplenia strešného a obvodového plášťa, výmeny otvorových konštrukcií, modernizácie elektroinštalácie, osvetlenia a prípravy teplej vody. Realizáciou navrhovaných úprav sa popri energetických úsporách podstatne prispeje k zlepšeniu tepelnej pohody a celkovej mikroklímy v interiéri a dosiahne sa vhodnejší architektonický výraz.

Hlavným cieľom projektu je zníženie energetickej náročnosti Internátu SO 01 Blok A,B  Žilinskej univerzity v Žiline. Realizovaná zmena zníži celkovú energetickú náročnosť budovy, vďaka čomu sa budova presunie , dosiahne sa zníženie potreby energie na úrovni , čo sa v prípade emisií skleníkových plynov prejaví na znížení o . Po realizácií projektu bude budova klasifikovaná ako

Viac
Subjekt
Žilinská univerzita v Žiline
Miesta realizácie
Žilina
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.12.2018 - 01.11.2020
Celková suma
1,670,251 €
Vlastné zdroje
83,513 €
Vyčerpané z projektu
841,360 €
Nezrovnalosti
14,705 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Kvalita životného prostredia

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Zníženie energetickej náročnosti budovy…
Typ
A.Zníženie energeti…
Plánovaný začiatok
01.12.2018
Skutočný začiatok
08.12.2018
Plánovaný koniec
01.11.2020
Skutočný koniec
30.11.2020
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.12.2018
Skutočný začiatok
08.12.2018
Plánovaný koniec
01.11.2020
Skutočný koniec
30.11.2020
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Zvýšená kapacita výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWe)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Množstvo elektrickej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Zníženie potreby energie vo verejných budovách
Hodnota
802428,295 (kWh/rok)
Cieľ
828840,99 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
30.11.2020
Riziko
Áno
Názov
Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách
Hodnota
0,0 (kWh/rok)
Cieľ
1779219,0201 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
30.11.2020
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií NOx
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
930,0 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
30.11.2020
Riziko
Áno
Názov
Počet opatrení na zníženie spotreby energie realizovaných vo verejnej budove
Hodnota
3,0 (počet)
Cieľ
3,0 (počet)
Naposledy aktualizované
30.11.2020
Riziko
-
Názov
Počet verejných budov na úrovni nízkoenergetickej alebo ultranízkoenergetickej alebo s takmer nulovou potrebou energie
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
30.11.2020
Riziko
-
Názov
Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
0,0296 (MW)
Cieľ
0,0296 (MW)
Naposledy aktualizované
30.11.2020
Riziko
-
Názov
Zvýšená kapacita výroby tepla z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
0,0296 (MWt)
Cieľ
0,0296 (MWt)
Naposledy aktualizované
30.11.2020
Riziko
-
Názov
Spotreba energie v budove pred realizáciou opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
1211,6067 (MWh/rok)
Cieľ
1211,6067 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
30.11.2020
Riziko
Áno
Názov
Zníženie konečnej spotreby energie vo verejných budovách
Hodnota
0,0 (kWh/rok)
Cieľ
1017491,5232 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
30.11.2020
Riziko
Áno
Názov
Spotreba energie v budove po realizácii opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
0,0 (MWh/rok)
Cieľ
194,1151 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
30.11.2020
Riziko
Áno
Názov
Množstvo tepelnej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
0,0 (MWh/rok)
Cieľ
29,61 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
30.11.2020
Riziko
Áno
Názov
Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov
Hodnota
324,299 (t ekviv. CO2)
Cieľ
328,81 (t ekviv. CO2)
Naposledy aktualizované
30.11.2020
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií PM10
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
70,0 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
30.11.2020
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií SO2
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
780,0 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
30.11.2020
Riziko
Áno
Názov
Podlahová plocha budov obnovených nad rámec minimálnych požiadaviek
Hodnota
6628,5 (m2)
Cieľ
6488,5 (m2)
Naposledy aktualizované
30.11.2020
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Faktúra č.201901210_zádržné 10%

Faktúra č.201901210_ Internáty A,B

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
653 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.09.2020
Názov

Faktúra č.201901210

Faktúra č.201901210_ Internáty A,B

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,874 €
Schválené na preplatenie
5,874 €
Realizácia
-
Názov

Faktúra č.201901210

Faktúra č.201901210_ Internáty A,B

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,874 €
Schválené na preplatenie
5,874 €
Realizácia
10.09.2019
Názov

Faktúra č.201901239_zádržné 10%

Faktúra č. 201901239_ Internáty A,B

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,035 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.09.2020
Názov

faktúra č.201901239

Faktúra č. 201901239_ Internáty A,B

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
27,317 €
Schválené na preplatenie
27,317 €
Realizácia
02.10.2019
Názov

faktúra č.201901239

Faktúra č. 201901239_ Internáty A,B

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
27,317 €
Schválené na preplatenie
27,317 €
Realizácia
-
Názov

Faktúra č.201901280_zádržné 10%

Faktúra č.201901280_Internát A,B

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,695 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.09.2020
Názov

Faktúra č.201901280

Faktúra č.201901280_Internát A,B

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
24,258 €
Schválené na preplatenie
24,258 €
Realizácia
30.10.2019
Názov

Faktúra č.201901280

Faktúra č.201901280_Internát A,B

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
24,258 €
Schválené na preplatenie
24,258 €
Realizácia
-
Názov

Faktúra č.201901325_zádržné 10%

Faktúra č.201901325_Internát A,B

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
11,284 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.09.2020
Názov

Faktúra č.201901325_internát A,B

Faktúra č.201901325_Internát A,B

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
101,551 €
Schválené na preplatenie
101,551 €
Realizácia
02.12.2019
Názov

Faktúra č.201901325_internát A,B

Faktúra č.201901325_Internát A,B

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
101,551 €
Schválené na preplatenie
101,551 €
Realizácia
-
Názov

Faktúra č. 201901365_zádržné 10%

Faktúra č. 201901365 internát A,B

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
15,975 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.09.2020
Názov

Faktúra č. 201901365

Faktúra č. 201901365 internát A,B

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
143,773 €
Schválené na preplatenie
143,773 €
Realizácia
27.01.2020
Názov

Faktúra č. 201901365

Faktúra č. 201901365 internát A,B

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
143,773 €
Schválené na preplatenie
143,773 €
Realizácia
-
Názov

Faktúra č. 201901406_zádržné 10%

Faktúra č. 201901406_blok A,B

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
14,471 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.09.2020
Názov

Faktúra č. 201901406_blok A,B

Faktúra č. 201901406_blok A,B

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
130,236 €
Schválené na preplatenie
130,236 €
Realizácia
16.03.2020
Názov

Faktúra č. 201901406_blok A,B

Faktúra č. 201901406_blok A,B

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
130,236 €
Schválené na preplatenie
130,236 €
Realizácia
-
Názov

Faktúra č. 202001016_zádržné 10%

Faktúra č. 202001016_blok A,B

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
19,567 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.09.2020
Názov

Faktúra č.202001016_blok A,B

Faktúra č. 202001016_blok A,B

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
176,102 €
Schválené na preplatenie
176,102 €
Realizácia
30.03.2020
Názov

Faktúra č.202001016_blok A,B

Faktúra č. 202001016_blok A,B

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
176,102 €
Schválené na preplatenie
176,102 €
Realizácia
-
Názov

Faktúra č. 202001038_zádržné 10%

Faktúra č. 202001038_blok A,B

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
25,805 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.09.2020
Názov

Faktúra č. 202001038_blok A,B

Faktúra č. 202001038_blok A,B

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
232,248 €
Schválené na preplatenie
232,248 €
Realizácia
30.03.2020
Názov

Faktúra č. 202001038_blok A,B

Faktúra č. 202001038_blok A,B

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
232,248 €
Schválené na preplatenie
232,248 €
Realizácia
-
Názov

Prenesenie daňovej povinnosti k faktúre č.201901210_zádržné10%_internát A,B

Prenesenie daňovej povinnosti k faktúre č.201901210 (internát A,B)

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
131 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.08.2019
Názov

Prenesenie daňovej povinnosti k faktúre č.201901210 (internát A,B)

Prenesenie daňovej povinnosti k faktúre č.201901210 (internát A,B)

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,175 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.08.2019
Názov

Prenesenie daňovej povinnosti k faktúre č.201901239_10% zádržné_internát A,B

Prenesenie daňovej povinnosti k faktúre č.201901239 (internát A,B)

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
607 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.09.2019
Názov

Prenesenie daňovej povinnosti k faktúre č.201901239 (internát A,B)

Prenesenie daňovej povinnosti k faktúre č.201901239 (internát A,B)

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
5,463 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.09.2019
Názov

Prenesenie daňovej povinnosti k faktúre č.201901280_10% zádržné_internát A,B

Prenesenie daňovej povinnosti k faktúre č.201901280 (internát A,B)

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
539 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.10.2019
Názov

Prenesenie daňovej povinnosti k faktúre č.201901280 (internát A,B)

Prenesenie daňovej povinnosti k faktúre č.201901280 (internát A,B)

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
4,852 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.10.2019
Názov

Prenesenie daňovej povinnosti k faktúre č.201901325_10% zádržné_internát A,B

Prenesenie daňovej povinnosti k faktúre č.201901325 (internát A,B)

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
2,257 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.11.2019
Názov

Prenesenie daňovej povinnosti k faktúre č.201901325 (internát A,B)

Prenesenie daňovej povinnosti k faktúre č.201901325 (internát A,B)

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
20,310 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.11.2019
Názov

Prenesenie daňovej povinnosti k faktúre č.201901365_10% zádržné_internát A,B

Prenesenie daňovej povinnosti k faktúre č.201901365 (internát A,B)

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
3,195 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.12.2019
Názov

Prenesenie daňovej povinnosti k faktúre č.201901365 (internát A,B)

Prenesenie daňovej povinnosti k faktúre č.201901365 (internát A,B)

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
28,755 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.12.2019
Názov

Prenesenie daňovej povinnosti k faktúre č.201901406_10% zádržné_internát A,B

Prenesenie daňovej povinnosti k faktúre č.201901406 (internát A,B)

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
2,894 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.01.2020
Názov

Prenesenie daňovej povinnosti k faktúre č.201901406 (internát A,B)

Prenesenie daňovej povinnosti k faktúre č.201901406 (internát A,B)

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
26,047 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.01.2020
Názov

Faktúra č.202001070_zádržné 10%

Faktúra č.202001070 (internát A,B)

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,393 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.09.2020
Názov

Faktúra č.202001070 (internát A,B)

Faktúra č.202001070 (internát A,B)

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
84,536 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra č.202001070 (internát A,B)

Faktúra č.202001070 (internát A,B)

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
84,536 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2020
Názov

Faktúra č.202001088_zádržné 10%

Faktúra č.202001088 (internát A,B)

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,983 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.09.2020
Názov

Faktúra č.202001088 (internát A,B)

Faktúra č.202001088 (internát A,B)

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
35,848 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra č.202001088 (internát A,B)

Faktúra č.202001088 (internát A,B)

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
35,848 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2020
Názov

Prenesenie daňovej povinnosti k faktúre č.202001016_10% zádržné_internát A,B

Prenesenie daňovej povinnosti k faktúre č.202001016 (internát A,B)

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
3,913 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.02.2020
Názov

Prenesenie daňovej povinnosti k faktúre č.202001016 (internát A,B)

Prenesenie daňovej povinnosti k faktúre č.202001016 (internát A,B)

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
35,220 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.02.2020
Názov

Prenesenie daňovej povinnosti k faktúre č.202001088_10% zádržné_internát A,B

Prenesenie daňovej povinnosti k faktúre č.202001088 (internát A,B)

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
797 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.05.2020
Názov

Prenesenie daňovej povinnosti k faktúre č.202001088 (internát A,B)

Prenesenie daňovej povinnosti k faktúre č.202001088 (internát A,B)

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
7,170 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.05.2020
Názov

Prenesenie daňovej povinnosti k faktúre č.202001070_10% zádržné_internát A,B

Prenesenie daňovej povinnosti k faktúre č.202001070 (internát A,B)

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,879 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.04.2020
Názov

Prenesenie daňovej povinnosti k faktúre č.202001070 (internát A,B)

Prenesenie daňovej povinnosti k faktúre č.202001070 (internát A,B)

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
16,907 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.04.2020
Názov

Prenesenie daňovej povinnosti k faktúre č.202001038_10% zádržné_internát A,B

Prenesenie daňovej povinnosti k faktúre č.202001038 (internát A,B)

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
5,161 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.03.2020
Názov

Prenesenie daňovej povinnosti k faktúre č.202001038 (internát A,B)

Prenesenie daňovej povinnosti k faktúre č.202001038 (internát A,B)

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
46,450 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.03.2020
Názov

Faktúra č.202001144 (internát A,B)

Faktúra č.202001144 (internát A,B)

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
35,408 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra č.202001144_zádržné 10%

Faktúra č.202001144 (internát A,B)

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,934 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.09.2020
Názov

Faktúra č.202001144 (internát A,B)

Faktúra č.202001144 (internát A,B)

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
35,408 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.08.2020
Názov

Faktúra č.202001115 (internát A,B)

Faktúra č.202001115 (internát A,B)

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,469 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra č.202001115_zádržné 10%

Faktúra č.202001115 (internát A,B)

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
608 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.09.2020
Názov

Faktúra č.202001115 (internát A,B)

Faktúra č.202001115 (internát A,B)

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,469 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.08.2020
Názov

Faktúra č.202001202_zádržné 10%

Faktúra č.202001202 (Internát A,B)

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
26,414 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.09.2020
Názov

Faktúra č.202001202 (Internát A,B)

Faktúra č.202001202 (Internát A,B)

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
237,726 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra č.202001202 (Internát A,B)

Faktúra č.202001202 (Internát A,B)

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
237,726 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.09.2020
Názov

Mzdové výdavky 01/2019 - 10/2020 internát A,B

Mzdové výdavky 01/2019 - 10/2020 internát A,B

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
6,922 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2020
Názov

Prenesenie daňovej povinnosti k faktúre č.202001202_100%_internát A,B

Prenesenie daňovej povinnosti k faktúre č.202001202 (internát A,B)

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
52,828 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.08.2020
Názov

Prenesenie daňovej povinnosti k faktúre č.202001144_100%_internát A,B

Prenesenie daňovej povinnosti k faktúre č.202001144 (internát A,B)

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
7,868 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.07.2020
Názov

Prenesenie daňovej povinnosti k faktúre č.202001115_100%_internát A,B

Prenesenie daňovej povinnosti k faktúre č.202001115 (internát A,B)

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,215 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.06.2020
Subjekt Suma celkom Vrátená suma Suma na vymáhanie Typ Stav
Subjekt

Žilinská univerzita v Žiline

Suma celkom
14,705 €
Vrátená suma
14,705 €
Suma na vymáhanie
14,705 €
Typ
Nesprávne doklady
Stav
Vysporiadaná
Názov IČO
Názov
Žilinská univerzita v Žiline
IČO
00397563
Názov
HASTRA s.r.o.
IČO
31606296
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.