Popis projektu

Hlavným cieľom predkladaného projektu spoločnosti CEIT, a.s. j

Výstupom výskumno-vývojovej časti, ktorú bude realizovať žiadateľ spolu s dvoma partnermi – spoločnosťou GA Drilling, a.s. a Žilinskou univerzitou v Žiline bude univerzálny senzorický systém, ktorý bude zahŕňať kontrolér, sadu senzorov pre implementáciu princípov Industry 4.0/Smart Factory pre existujúce výrobné a logistické systémy, vrátane senzorického aparátu pre špeciálne fyzikálne podmienky a tiež riadiaci a vyhodnocovací systém.

V rámci inovačnej časti žiadateľ s použitím existujúcej výrobnej infraštruktúry zavedie univerzálny senzorický systém do produkčnej praxe, vďaka čomu získa produkt s takými funkcionalitami, ktoré nemajú konkurenciou na európskom trhu.

Predkladaný projekt je v súlade a bude realizovaný v mestách Žilina a Trnava.

Naplnenie cieľov predkladaného projektu bude sledované prostredníctvom kľúčových merateľných ukazovateľov:

  • Počet podnikov, ktoré dostávajú granty: 2
  • Počet produktov, ktoré sú pre firmu a trh nové: 1
  • Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu s cieľom predstaviť výrobky, ktoré sú pre firmu a trh nové: 2
  • Počet podporených výskumných inštitúcii: 3
  • Počet podporených podnikov spolupracujúcich s výskumnými inštitúciami: 2
  • Počet prihlášok práv duševného vlastníctva: 4
  • Počet podporených výskumných inštitúcií spolupracujúcich s podnikmi: 3

Viac
Subjekt
Asseco CEIT, a.s.
Partneri
Žilinská univerzita v Žiline, GA Drilling, a.s.
Miesta realizácie
Trnava, Žilina
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.06.2020 - 01.08.2023
Celková suma
1,344,705 €
Vlastné zdroje
405,132 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Realizácia inovačných opatrení
Typ
Podpora výskumných,…
Plánovaný začiatok
01.08.2023
Skutočný začiatok
01.08.2023
Plánovaný koniec
01.08.2023
Skutočný koniec
31.08.2023
Názov
Priemyselný výskum
Typ
Podpora výskumných,…
Plánovaný začiatok
01.06.2020
Skutočný začiatok
01.06.2020
Plánovaný koniec
01.07.2023
Skutočný koniec
31.07.2023
Názov
Priemyselný výskum
Typ
Podpora výskumných,…
Plánovaný začiatok
01.06.2020
Skutočný začiatok
01.06.2020
Plánovaný koniec
01.07.2023
Skutočný koniec
31.07.2023
Názov
Priemyselný výskum
Typ
Podpora výskumných,…
Plánovaný začiatok
01.06.2020
Skutočný začiatok
01.06.2020
Plánovaný koniec
01.07.2023
Skutočný koniec
31.07.2023
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.06.2020
Skutočný začiatok
01.06.2020
Plánovaný koniec
01.08.2023
Skutočný koniec
31.08.2023
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.06.2020
Skutočný začiatok
01.06.2020
Plánovaný koniec
01.08.2023
Skutočný koniec
31.08.2023
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.06.2020
Skutočný začiatok
01.06.2020
Plánovaný koniec
01.08.2023
Skutočný koniec
31.08.2023
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet produktov, ktoré sú pre trh nové
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
02.10.2023
Riziko
Áno
Názov
Nárast zamestnanosti v podporovaných podnikoch
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (FTE)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet podnikov spolupracujúcich s výskumnými inštitúciami
Hodnota
2,0 (podniky)
Cieľ
2,0 (podniky)
Naposledy aktualizované
02.10.2023
Riziko
-
Názov
Počet podnikov, ktoré dostávajú granty
Hodnota
2,0 (podniky)
Cieľ
2,0 (podniky)
Naposledy aktualizované
02.10.2023
Riziko
-
Názov
Počet prihlášok registrácie práv duševného vlastníctva
Hodnota
4,0 (počet)
Cieľ
4,0 (počet)
Naposledy aktualizované
02.10.2023
Riziko
-
Názov
Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu s cieľom predstaviť výrobky, ktoré sú pre firmu nové
Hodnota
2,0 (podniky)
Cieľ
2,0 (podniky)
Naposledy aktualizované
02.10.2023
Riziko
-
Názov
Počet produktov, ktoré sú pre firmu nové
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
02.10.2023
Riziko
-
Názov
Počet podporených výskumných inštitúcií spolupracujúcich s podnikmi
Hodnota
3,0 (počet)
Cieľ
3,0 (počet)
Naposledy aktualizované
02.10.2023
Riziko
-
Názov
Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu s cieľom predstaviť výrobky, ktoré sú pre trh nové
Hodnota
2,0 (podniky)
Cieľ
2,0 (podniky)
Naposledy aktualizované
02.10.2023
Riziko
Áno
Názov
Počet podporených výskumných inštitúcií
Hodnota
3,0 (počet)
Cieľ
3,0 (počet)
Naposledy aktualizované
02.10.2023
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Q952 Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou - október 2021

Technický doklad 10/2021

Vlastník dokladu
GA Drilling, a.s.
Dodávateľ
GA Drilling, a.s.
Žiadaná suma
634 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Q952 Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou - november 2021

Technický doklad 11/2021

Vlastník dokladu
GA Drilling, a.s.
Dodávateľ
GA Drilling, a.s.
Žiadaná suma
615 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou

Paušálna sadzba 10/21 Q952

Vlastník dokladu
Asseco CEIT, a.s.
Dodávateľ
Asseco CEIT, a.s.
Žiadaná suma
3,478 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou

Paušálna sadzba 11/21 Q952

Vlastník dokladu
Asseco CEIT, a.s.
Dodávateľ
Asseco CEIT, a.s.
Žiadaná suma
3,184 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Predpis miezd 10/2021

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
759 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2021
Názov

Riadenie aktivity

Predpis miezd 10/2021

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
98 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2021
Názov

Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou

Paušálna sadzba 10/21 Q952

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
129 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou

Paušálne výdavky 11/21 Q952

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
682 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Q952 Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou - december 2021

Technický doklad 12/2021

Vlastník dokladu
GA Drilling, a.s.
Dodávateľ
GA Drilling, a.s.
Žiadaná suma
580 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Q952 Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou - január 2022

Technický doklad 1/2022

Vlastník dokladu
GA Drilling, a.s.
Dodávateľ
GA Drilling, a.s.
Žiadaná suma
576 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou

Paušálna sadzba 12/21 Q952

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
637 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou

Paušálna sadzba 1/22 Q952

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
605 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou

Paušálna sadzba 12/21 Q952

Vlastník dokladu
Asseco CEIT, a.s.
Dodávateľ
Asseco CEIT, a.s.
Žiadaná suma
3,318 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou

Paušálna sadzba 01/22 Q952

Vlastník dokladu
Asseco CEIT, a.s.
Dodávateľ
Asseco CEIT, a.s.
Žiadaná suma
3,609 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Q952 Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou - apríl 2022

Technický doklad 4/2022

Vlastník dokladu
GA Drilling, a.s.
Dodávateľ
GA Drilling, a.s.
Žiadaná suma
703 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Q952 Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou - máj 2022

Technický doklad 5/2022

Vlastník dokladu
GA Drilling, a.s.
Dodávateľ
GA Drilling, a.s.
Žiadaná suma
667 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Q952 Riadenie aktivity - apríl 2022

Mzdy 4/2022

Vlastník dokladu
GA Drilling, a.s.
Dodávateľ
GA Drilling, a.s.
Žiadaná suma
438 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2022
Názov

Q952 Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť - apríl 2022

Mzdy 4/2022

Vlastník dokladu
GA Drilling, a.s.
Dodávateľ
GA Drilling, a.s.
Žiadaná suma
2,336 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2022
Názov

Q952 Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť - apríl 2022

Mzdy 4/2022

Vlastník dokladu
GA Drilling, a.s.
Dodávateľ
GA Drilling, a.s.
Žiadaná suma
1,915 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2022
Názov

N944 Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť - apríl 2022

Mzdy 4/2022

Vlastník dokladu
GA Drilling, a.s.
Dodávateľ
GA Drilling, a.s.
Žiadaná suma
20,103 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2022
Názov

N944 Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť - apríl 2022

Mzdy 4/2022

Vlastník dokladu
GA Drilling, a.s.
Dodávateľ
GA Drilling, a.s.
Žiadaná suma
3,100 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2022
Názov

N944 Technický pracovník - odborná činnosť - apríl 2022

Mzdy 4/2022

Vlastník dokladu
GA Drilling, a.s.
Dodávateľ
GA Drilling, a.s.
Žiadaná suma
9,475 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2022
Názov

Q952 Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť - máj 2022

Mzdy 5/2022

Vlastník dokladu
GA Drilling, a.s.
Dodávateľ
GA Drilling, a.s.
Žiadaná suma
1,916 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.06.2022
Názov

Q952 Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť - máj 2022

Mzdy 5/2022

Vlastník dokladu
GA Drilling, a.s.
Dodávateľ
GA Drilling, a.s.
Žiadaná suma
2,124 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.06.2022
Názov

Q952 Riadenie aktivity - máj 2022

Mzdy 5/2022

Vlastník dokladu
GA Drilling, a.s.
Dodávateľ
GA Drilling, a.s.
Žiadaná suma
410 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.06.2022
Názov

N944 Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť - máj 2022

Mzdy 5/2022

Vlastník dokladu
GA Drilling, a.s.
Dodávateľ
GA Drilling, a.s.
Žiadaná suma
2,950 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.06.2022
Názov

N944 Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť - máj 2022

Mzdy 5/2022

Vlastník dokladu
GA Drilling, a.s.
Dodávateľ
GA Drilling, a.s.
Žiadaná suma
18,566 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.06.2022
Názov

N944 Technický pracovník - odborná činnosť - máj 2022

Mzdy 5/2022

Vlastník dokladu
GA Drilling, a.s.
Dodávateľ
GA Drilling, a.s.
Žiadaná suma
7,720 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.06.2022
Názov

Q952 Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou - jún 2020 - odvody

Technický doklad 6/2020 - odvody

Vlastník dokladu
GA Drilling, a.s.
Dodávateľ
GA Drilling, a.s.
Žiadaná suma
155 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou

Paušálna sadzba 5/22 Q952

Vlastník dokladu
Asseco CEIT, a.s.
Dodávateľ
Asseco CEIT, a.s.
Žiadaná suma
3,862 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou

Paušálna sadzba 4/22 Q952

Vlastník dokladu
Asseco CEIT, a.s.
Dodávateľ
Asseco CEIT, a.s.
Žiadaná suma
3,721 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

mzdy a odvody 5/22

Interný doklad_mzdy_052022

Vlastník dokladu
Asseco CEIT, a.s.
Dodávateľ
Asseco CEIT, a.s.
Žiadaná suma
16,832 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.06.2022
Názov

Riadenie aktivity

Interný doklad_mzdy_052022

Vlastník dokladu
Asseco CEIT, a.s.
Dodávateľ
Asseco CEIT, a.s.
Žiadaná suma
1,117 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.06.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Interný doklad_mzdy_052022

Vlastník dokladu
Asseco CEIT, a.s.
Dodávateľ
Asseco CEIT, a.s.
Žiadaná suma
29,537 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.06.2022
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť

Interný doklad_mzdy_052022

Vlastník dokladu
Asseco CEIT, a.s.
Dodávateľ
Asseco CEIT, a.s.
Žiadaná suma
4,960 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.06.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Interný doklad_mzdy_052022

Vlastník dokladu
Asseco CEIT, a.s.
Dodávateľ
Asseco CEIT, a.s.
Žiadaná suma
18,636 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.06.2022
Názov

Riadenie aktivity

Interný doklad_mzdy_052022

Vlastník dokladu
Asseco CEIT, a.s.
Dodávateľ
Asseco CEIT, a.s.
Žiadaná suma
1,221 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.06.2022
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Interný doklad_mzdy_052022

Vlastník dokladu
Asseco CEIT, a.s.
Dodávateľ
Asseco CEIT, a.s.
Žiadaná suma
5,891 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.06.2022
Názov

Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou

Paušálna sadzba 04/2022 Q952

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
430 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou

Paušálna sadzba 05/2022 Q952

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
563 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou

Paušálna sadzba_Jún_2022 Q952

Vlastník dokladu
Asseco CEIT, a.s.
Dodávateľ
Asseco CEIT, a.s.
Žiadaná suma
3,828 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou

Paušálna sadzba_Júl_2022 Q952

Vlastník dokladu
Asseco CEIT, a.s.
Dodávateľ
Asseco CEIT, a.s.
Žiadaná suma
3,876 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

mzdy a odvody 6/22

Interný doklad_mzdy_062022

Vlastník dokladu
Asseco CEIT, a.s.
Dodávateľ
Asseco CEIT, a.s.
Žiadaná suma
16,976 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.07.2022
Názov

Riadenie aktivity

Interný doklad_mzdy_062022

Vlastník dokladu
Asseco CEIT, a.s.
Dodávateľ
Asseco CEIT, a.s.
Žiadaná suma
1,758 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.07.2022
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť

Interný doklad_mzdy_062022

Vlastník dokladu
Asseco CEIT, a.s.
Dodávateľ
Asseco CEIT, a.s.
Žiadaná suma
1,584 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.07.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Interný doklad_mzdy_062022

Vlastník dokladu
Asseco CEIT, a.s.
Dodávateľ
Asseco CEIT, a.s.
Žiadaná suma
15,414 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.07.2022
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť

Interný doklad_mzdy_062022

Vlastník dokladu
Asseco CEIT, a.s.
Dodávateľ
Asseco CEIT, a.s.
Žiadaná suma
3,064 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.07.2022
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Interný doklad_mzdy_062022

Vlastník dokladu
Asseco CEIT, a.s.
Dodávateľ
Asseco CEIT, a.s.
Žiadaná suma
2,484 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.07.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Interný doklad_mzdy_062022

Vlastník dokladu
Asseco CEIT, a.s.
Dodávateľ
Asseco CEIT, a.s.
Žiadaná suma
12,479 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.07.2022
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Interný doklad_mzdy_062022

Vlastník dokladu
Asseco CEIT, a.s.
Dodávateľ
Asseco CEIT, a.s.
Žiadaná suma
5,910 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.07.2022
Názov

Riadenie aktivity

Interný doklad_mzdy_062022

Vlastník dokladu
Asseco CEIT, a.s.
Dodávateľ
Asseco CEIT, a.s.
Žiadaná suma
1,224 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.07.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Interný doklad_mzdy_062022

Vlastník dokladu
Asseco CEIT, a.s.
Dodávateľ
Asseco CEIT, a.s.
Žiadaná suma
18,384 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.07.2022
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Interný doklad_mzdy_072022

Vlastník dokladu
Asseco CEIT, a.s.
Dodávateľ
Asseco CEIT, a.s.
Žiadaná suma
6,640 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.08.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Interný doklad_mzdy_072022

Vlastník dokladu
Asseco CEIT, a.s.
Dodávateľ
Asseco CEIT, a.s.
Žiadaná suma
17,826 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.08.2022
Názov

Riadenie aktivity

Interný doklad_mzdy_072022

Vlastník dokladu
Asseco CEIT, a.s.
Dodávateľ
Asseco CEIT, a.s.
Žiadaná suma
1,375 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.08.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Interný doklad_mzdy_072022

Vlastník dokladu
Asseco CEIT, a.s.
Dodávateľ
Asseco CEIT, a.s.
Žiadaná suma
13,390 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.08.2022
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť

Interný doklad_mzdy_072022

Vlastník dokladu
Asseco CEIT, a.s.
Dodávateľ
Asseco CEIT, a.s.
Žiadaná suma
2,772 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.08.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Interný doklad_mzdy_072022

Vlastník dokladu
Asseco CEIT, a.s.
Dodávateľ
Asseco CEIT, a.s.
Žiadaná suma
18,314 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.08.2022
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Interný doklad_mzdy_072022

Vlastník dokladu
Asseco CEIT, a.s.
Dodávateľ
Asseco CEIT, a.s.
Žiadaná suma
2,356 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.08.2022
Názov

Riadenie aktivity

Interný doklad_mzdy_072022

Vlastník dokladu
Asseco CEIT, a.s.
Dodávateľ
Asseco CEIT, a.s.
Žiadaná suma
1,660 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.08.2022
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť

Interný doklad_mzdy_072022

Vlastník dokladu
Asseco CEIT, a.s.
Dodávateľ
Asseco CEIT, a.s.
Žiadaná suma
306 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.08.2022
Názov

Mzdy a odvody 07/22

Interný doklad_mzdy_072022

Vlastník dokladu
Asseco CEIT, a.s.
Dodávateľ
Asseco CEIT, a.s.
Žiadaná suma
17,309 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.08.2022
Názov

Q952 Riadenie aktivity - júl 2022

Mzdy 7/2022

Vlastník dokladu
GA Drilling, a.s.
Dodávateľ
GA Drilling, a.s.
Žiadaná suma
761 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.08.2022
Názov

Q952 Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť - júl 2022

Mzdy 7/2022

Vlastník dokladu
GA Drilling, a.s.
Dodávateľ
GA Drilling, a.s.
Žiadaná suma
2,066 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.08.2022
Názov

Q952 Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť - júl 2022

Mzdy 7/2022

Vlastník dokladu
GA Drilling, a.s.
Dodávateľ
GA Drilling, a.s.
Žiadaná suma
1,985 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.08.2022
Názov

N944 Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť - júl 2022

Mzdy 7/2022

Vlastník dokladu
GA Drilling, a.s.
Dodávateľ
GA Drilling, a.s.
Žiadaná suma
15,621 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.08.2022
Názov

N944 Technický pracovník - odborná činnosť - júl 2022

Mzdy 7/2022

Vlastník dokladu
GA Drilling, a.s.
Dodávateľ
GA Drilling, a.s.
Žiadaná suma
6,798 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.08.2022
Názov

N944 Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť - júl 2022

Mzdy 7/2022

Vlastník dokladu
GA Drilling, a.s.
Dodávateľ
GA Drilling, a.s.
Žiadaná suma
2,825 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.08.2022
Názov

Q952 Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť - jún 2022

Mzdy 6/2022

Vlastník dokladu
GA Drilling, a.s.
Dodávateľ
GA Drilling, a.s.
Žiadaná suma
1,915 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.07.2022
Názov

Q952 Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť - jún 2022

Mzdy 6/2022

Vlastník dokladu
GA Drilling, a.s.
Dodávateľ
GA Drilling, a.s.
Žiadaná suma
2,157 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.07.2022
Názov

N944 Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť - jún 2022

Mzdy 6/2022

Vlastník dokladu
GA Drilling, a.s.
Dodávateľ
GA Drilling, a.s.
Žiadaná suma
3,042 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.07.2022
Názov

N944 Technický pracovník - odborná činnosť - jún 2022

Mzdy 6/2022

Vlastník dokladu
GA Drilling, a.s.
Dodávateľ
GA Drilling, a.s.
Žiadaná suma
9,160 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.07.2022
Názov

N944 Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť - jún 2022

Mzdy 6/2022

Vlastník dokladu
GA Drilling, a.s.
Dodávateľ
GA Drilling, a.s.
Žiadaná suma
19,119 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.07.2022
Názov

Q952 Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou - jún 2022

Technický doklad 6/2022

Vlastník dokladu
GA Drilling, a.s.
Dodávateľ
GA Drilling, a.s.
Žiadaná suma
611 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Q952 Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou - júl 2022

Technický doklad 7/2022

Vlastník dokladu
GA Drilling, a.s.
Dodávateľ
GA Drilling, a.s.
Žiadaná suma
722 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou

Paušálna sadzba 7/2022 Q952

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
430 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou

Paušálna sadzba 6/2022 Q952

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
810 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou

Paušálna sadzba_September_2022 Q952

Vlastník dokladu
Asseco CEIT, a.s.
Dodávateľ
Asseco CEIT, a.s.
Žiadaná suma
3,189 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou

Paušálna sadzba_August_2022 Q952

Vlastník dokladu
Asseco CEIT, a.s.
Dodávateľ
Asseco CEIT, a.s.
Žiadaná suma
2,744 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

mzdy 07/2020

Zúčtovanie miezd 07/2020

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
4,716 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.08.2020
Názov

mzdy 07/2020

Zúčtovanie miezd 07/2020

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
34,660 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.08.2020
Názov

mzdy 07/2020

Zúčtovanie miezd 07/2020

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
16,409 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.08.2020
Názov

mzdy 07/2020

Zúčtovanie miezd 07/2020

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
5,028 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.08.2020
Názov

mzdy 07/2020

Zúčtovanie miezd 07/2020

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
3,646 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.08.2020
Názov

mzdy 07/2020

Zúčtovanie miezd 07/2020

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
16,609 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.08.2020
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojove jčinnosti 07/2020

Zúčtovanie miezd 07/2020

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
492 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.08.2020
Názov

Výskumný/vývojový pracovník 07/2020

Zúčtovanie miezd 07/2020

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
9,199 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.08.2020
Názov

Mzdy 07/2020_N714

Zúčtovanie miezd 07/2020

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
373 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.08.2020
Názov

Mzdy_dohodári 07/2020_N714

Zúčtovanie miezd 07/2020

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,334 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.08.2020
Názov

mzdy 07/2020

Zúčtovanie miezd 07/2020

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
3,321 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.08.2020
Názov

Mzdové výdavky 07/2020 - Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Zúčtovanie miezd 07/2020

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
984 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.08.2020
Názov

Mzdové výdavky 07/2020 - Riadenie aktivity

Zúčtovanie miezd 07/2020

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
115 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.08.2020
Názov

Mzdové výdavky 07/2020 - Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Zúčtovanie miezd 07/2020

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
144 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.08.2020
Názov

mzdy 07/2020

Zúčtovanie miezd 07/2020

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
16,024 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.08.2020
Názov

mzdy 07/2020 H1

Zúčtovanie miezd 07/2020

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
2,137 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.08.2020
Názov

mzdy 07/2020 H2

Zúčtovanie miezd 07/2020

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
9,645 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.08.2020
Názov

Výskumný/vývojový pracovník 07/2020

Zúčtovanie miezd 07/2020

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,170 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.08.2020
Názov

Výskumný/vývojový pracovník 07/2020

Zúčtovanie miezd 07/2020

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,106 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.08.2020
Názov

Výskumný/vývojový pracovník 07/2020

Zúčtovanie miezd 07/2020

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
933 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.08.2020
Názov

Výskumný/vývojový pracovník 07/2020

Zúčtovanie miezd 07/2020

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
852 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.08.2020
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti 07/2020

Zúčtovanie miezd 07/2020

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,171 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.08.2020
Názov

Výskumný/vývojový pracovník 07/2020

Zúčtovanie miezd 07/2020

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
862 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.08.2020
Názov

0H2P10_Finančný manažér_Kudelová_07/2020

Zúčtovanie miezd 07/2020

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
77 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.08.2020
Názov

0H3P2-Zahraničný výskumný pracovník 1_Khormali_07/2020

Zúčtovanie miezd 07/2020

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
506 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.08.2020
Názov

0H3P1-Kľúčový vedecko-výskumný pracovník 1_Kováčiková_07/2020

Zúčtovanie miezd 07/2020

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,287 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.08.2020
Názov

0H3P5-Zahraničný výskumný pracovník 4_Georgouli_07/2020

Zúčtovanie miezd 07/2020

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
676 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.08.2020
Názov

0H3P11-Manažér monitorovania_Hrudkayová_07/2020

Zúčtovanie miezd 07/2020

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
105 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.08.2020
Názov

0H2P8-Vedecko-výskumný pracovník 2_Hudák_07/2020

Zúčtovanie miezd 07/2020

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
280 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.08.2020
Názov

0H3P3-Zahraničný výskumný pracovník 2_Pourhashem_07/2020

Zúčtovanie miezd 07/2020

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,147 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.08.2020
Názov

0H3P4-Zahraničný výskumný pracovník 3_Cornet_07/2020

Zúčtovanie miezd 07/2020

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
882 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.08.2020
Názov

0H3P10-Finančný manažér_Kudelová_07/2020

Zúčtovanie miezd 07/2020

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
99 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.08.2020
Názov

0H2P11-Manažér monitorovania_Hrudkayová_07/2020

Zúčtovanie miezd 07/2020

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
105 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.08.2020
Názov

0H1P8-Manažér monitorovania_Hrudkayová_07/2020

Zúčtovanie miezd 07/2020

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
105 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.08.2020
Názov

0H1P5-Vedecko-výskumný pracovník 1_Zábovský_07/2020

Zúčtovanie miezd 07/2020

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
498 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.08.2020
Názov

0H1P7_Finančný manažér_Kudelová_07/2020

Zúčtovanie miezd 07/2020

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
66 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.08.2020
Názov

Mzdové výdavky 07/2020 - Riadenie aktivity

Zúčtovanie miezd 07/2020

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
170 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.08.2020
Názov

Mzdové výdavky 07/2020 - Garant - odborná činnosť

Zúčtovanie miezd 07/2020

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
724 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.08.2020
Názov

Mzdové výdavky 07/2020 - Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Zúčtovanie miezd 07/2020

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
3,125 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.08.2020
Názov

mzdy 07/2020

Zúčtovanie miezd 07/2020

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
2,404 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.08.2020
Názov

Výskumný/vývojový pracovník 07/2020

Zúčtovanie miezd 07/2020

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,640 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.08.2020
Názov

Paušálna sadzba na nepriame výdavky 07/2020

Paušálna sadzba na nepriame výdavky za 07/2020 (Q952)

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
603 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušálna sadzba na nepriame výdavky za 06/2020

Paušálna sadzba na nepriame výdavky za 06/2020 (Q952))

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
683 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky 06/2020 - Garant - odborná činnosť

Účtovný doklad - MZDY_06_2020 (N944)

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
821 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2020
Názov

Mzdové výdavky 06/2020 - Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Účtovný doklad - MZDY_06_2020 (N944)

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
3,582 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2020
Názov

Mzdové výdavky 06/2020 - Riadenie aktivity

Účtovný doklad - MZDY_06_2020 (N944)

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
150 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2020
Názov

Paušálna sadzba na nepriame výdavky 07/2020

Podklad pre UD_Paušálna sadzba_Júl 2020 (Q952)

Vlastník dokladu
Asseco CEIT, a.s.
Dodávateľ
Asseco CEIT, a.s.
Žiadaná suma
3,534 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky 07/2020 - Technický pracovník - odborná činnosť

Účtovný doklad miezd a odvodov za 07/2020

Vlastník dokladu
Asseco CEIT, a.s.
Dodávateľ
Asseco CEIT, a.s.
Žiadaná suma
5,421 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.08.2020
Názov

Mzdové výdavky 07/2020 - Riadenie aktivity

Účtovný doklad miezd a odvodov za 07/2020

Vlastník dokladu
Asseco CEIT, a.s.
Dodávateľ
Asseco CEIT, a.s.
Žiadaná suma
1,921 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.08.2020
Názov

Mzdové výdavky 07/2020 - Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Účtovný doklad miezd a odvodov za 07/2020

Vlastník dokladu
Asseco CEIT, a.s.
Dodávateľ
Asseco CEIT, a.s.
Žiadaná suma
2,097 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.08.2020
Názov

Mzdové výdavky 07/2020 - Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Účtovný doklad miezd a odvodov za 07/2020

Vlastník dokladu
Asseco CEIT, a.s.
Dodávateľ
Asseco CEIT, a.s.
Žiadaná suma
30,178 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.08.2020
Názov

Mzdové výdavky 07/2020 Garant - odborná činnosť

Účtovný doklad miezd a odvodov za 07/2020

Vlastník dokladu
Asseco CEIT, a.s.
Dodávateľ
Asseco CEIT, a.s.
Žiadaná suma
6,414 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.08.2020
Názov

Mzdové výdavky 07/2020 Riadenie aktivity

Účtovný doklad miezd a odvodov za 07/2020

Vlastník dokladu
Asseco CEIT, a.s.
Dodávateľ
Asseco CEIT, a.s.
Žiadaná suma
1,199 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.08.2020
Názov

Mzdové výdavky 07/2020 Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Účtovný doklad miezd a odvodov za 07/2020

Vlastník dokladu
Asseco CEIT, a.s.
Dodávateľ
Asseco CEIT, a.s.
Žiadaná suma
15,949 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.08.2020
Názov

Mzdové výdavky 07/2020

Účtovný doklad miezd a odvodov za 07/2020

Vlastník dokladu
Asseco CEIT, a.s.
Dodávateľ
Asseco CEIT, a.s.
Žiadaná suma
12,814 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.08.2020
Názov

Paušálna sadzba na nepriame výdavky 06/2020

Podklad pre UD_Paušálna sadzba_Jún 2020 (Q952)

Vlastník dokladu
Asseco CEIT, a.s.
Dodávateľ
Asseco CEIT, a.s.
Žiadaná suma
3,491 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou - 7/2020 - Q952

Mzdy 7/2020

Vlastník dokladu
GA Drilling, a.s.
Dodávateľ
GA Drilling, a.s.
Žiadaná suma
739 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť - 7/2020 - Q952

Mzdy 7/2020

Vlastník dokladu
GA Drilling, a.s.
Dodávateľ
GA Drilling, a.s.
Žiadaná suma
3,754 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť - 7/2020 - Q952

Mzdy 7/2020

Vlastník dokladu
GA Drilling, a.s.
Dodávateľ
GA Drilling, a.s.
Žiadaná suma
1,170 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

N944 Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou - júl 2020

Mzdy 7/2020

Vlastník dokladu
GA Drilling, a.s.
Dodávateľ
GA Drilling, a.s.
Žiadaná suma
5,438 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

N944 Riadenie aktivity - júl 2020

Mzdy 7/2020

Vlastník dokladu
GA Drilling, a.s.
Dodávateľ
GA Drilling, a.s.
Žiadaná suma
1,905 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.08.2020
Názov

N944 Technický pracovník - odborná činnosť - júl 2020

Mzdy 7/2020

Vlastník dokladu
GA Drilling, a.s.
Dodávateľ
GA Drilling, a.s.
Žiadaná suma
1,985 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.08.2020
Názov

N944 Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť - júl 2020

Mzdy 7/2020

Vlastník dokladu
GA Drilling, a.s.
Dodávateľ
GA Drilling, a.s.
Žiadaná suma
29,758 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.08.2020
Názov

N944 Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť - júl 2020

Mzdy 7/2020

Vlastník dokladu
GA Drilling, a.s.
Dodávateľ
GA Drilling, a.s.
Žiadaná suma
2,606 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.08.2020
Názov

N944 Technický pracovník - odborná činnosť - júl 2020 odložené odvody

Mzdy 7/2020

Vlastník dokladu
GA Drilling, a.s.
Dodávateľ
GA Drilling, a.s.
Žiadaná suma
455 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.08.2020
Názov

N944 Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť - júl 2020 odložené odvody

Mzdy 7/2020

Vlastník dokladu
GA Drilling, a.s.
Dodávateľ
GA Drilling, a.s.
Žiadaná suma
6,817 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.08.2020
Názov

N944 Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť - júl 2020 odložené odvody

Mzdy 7/2020

Vlastník dokladu
GA Drilling, a.s.
Dodávateľ
GA Drilling, a.s.
Žiadaná suma
597 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.08.2020
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť - 7/2020 - Q952

Mzdy 7/2020

Vlastník dokladu
GA Drilling, a.s.
Dodávateľ
GA Drilling, a.s.
Žiadaná suma
179 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.09.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť - 7/2020 - Q952

Mzdy 7/2020

Vlastník dokladu
GA Drilling, a.s.
Dodávateľ
GA Drilling, a.s.
Žiadaná suma
860 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.09.2022
Názov

Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou - 7/2020 - Q952

Mzdy 7/2020

Vlastník dokladu
GA Drilling, a.s.
Dodávateľ
GA Drilling, a.s.
Žiadaná suma
156 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky 06/2020 - Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Mzdy 6/2020

Vlastník dokladu
GA Drilling, a.s.
Dodávateľ
GA Drilling, a.s.
Žiadaná suma
3,888 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky 06/2020 - Garant - odborná činnosť

Mzdy 6/2020

Vlastník dokladu
GA Drilling, a.s.
Dodávateľ
GA Drilling, a.s.
Žiadaná suma
1,156 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušálna sadzba na nepriame výdavky za 06/2020

Mzdy 6/2020

Vlastník dokladu
GA Drilling, a.s.
Dodávateľ
GA Drilling, a.s.
Žiadaná suma
757 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

N944 Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť - jún 2020

Mzdy 6/2020

Vlastník dokladu
GA Drilling, a.s.
Dodávateľ
GA Drilling, a.s.
Žiadaná suma
29,653 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.07.2020
Názov

N944 Riadenie aktivity - jún 2020

Mzdy 6/2020

Vlastník dokladu
GA Drilling, a.s.
Dodávateľ
GA Drilling, a.s.
Žiadaná suma
1,801 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.07.2020
Názov

N944 Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť - jún 2020

Mzdy 6/2020

Vlastník dokladu
GA Drilling, a.s.
Dodávateľ
GA Drilling, a.s.
Žiadaná suma
2,493 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.07.2020
Názov

N944 Technický pracovník - odborná činnosť - jún 2020

Mzdy 6/2020

Vlastník dokladu
GA Drilling, a.s.
Dodávateľ
GA Drilling, a.s.
Žiadaná suma
1,953 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.07.2020
Názov

N944 Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou - jún 2020

Mzdy 6/2020

Vlastník dokladu
GA Drilling, a.s.
Dodávateľ
GA Drilling, a.s.
Žiadaná suma
5,385 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

N944 Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť - jún 2020 odložené odvody

Mzdy 6/2020

Vlastník dokladu
GA Drilling, a.s.
Dodávateľ
GA Drilling, a.s.
Žiadaná suma
571 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.07.2020
Názov

N944 Technický pracovník - odborná činnosť - jún 2020 odložené odvody

Mzdy 6/2020

Vlastník dokladu
GA Drilling, a.s.
Dodávateľ
GA Drilling, a.s.
Žiadaná suma
447 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.07.2020
Názov

N944 Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť - jún 2020 odložené odvody

Mzdy 6/2020

Vlastník dokladu
GA Drilling, a.s.
Dodávateľ
GA Drilling, a.s.
Žiadaná suma
6,793 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.07.2020
Názov

Q952 - Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť – 6/2020 - odvody

Mzdy 6/2020

Vlastník dokladu
GA Drilling, a.s.
Dodávateľ
GA Drilling, a.s.
Žiadaná suma
143 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.06.2022
Názov

Q952 - Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť – 6/2020 - odvody

Mzdy 6/2020

Vlastník dokladu
GA Drilling, a.s.
Dodávateľ
GA Drilling, a.s.
Žiadaná suma
891 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.06.2022
Názov

Mzdy a odvody 09/2020 - Riadenie aktivity

Účtovný doklad miezd a odvodov 09/2020

Vlastník dokladu
Asseco CEIT, a.s.
Dodávateľ
Asseco CEIT, a.s.
Žiadaná suma
1,930 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdy a odvody 09/2020 - Technický pracovník - odborná činnosť

Účtovný doklad miezd a odvodov 09/2020

Vlastník dokladu
Asseco CEIT, a.s.
Dodávateľ
Asseco CEIT, a.s.
Žiadaná suma
4,877 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdy a odvody 09/2020 - Garant - odborná činnosť

Účtovný doklad miezd a odvodov 09/2020

Vlastník dokladu
Asseco CEIT, a.s.
Dodávateľ
Asseco CEIT, a.s.
Žiadaná suma
1,745 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdy a odvody 09/2020 - Výskumný / výskumný pracovník - odborná činnosť

Účtovný doklad miezd a odvodov 09/2020

Vlastník dokladu
Asseco CEIT, a.s.
Dodávateľ
Asseco CEIT, a.s.
Žiadaná suma
26,802 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky 09/2020

Účtovný doklad miezd a odvodov 09/2020

Vlastník dokladu
Asseco CEIT, a.s.
Dodávateľ
Asseco CEIT, a.s.
Žiadaná suma
17,460 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.10.2020
Názov

Mzdy a odvody 09/2020 - Riadenie aktivity

Účtovný doklad miezd a odvodov 09/2020

Vlastník dokladu
Asseco CEIT, a.s.
Dodávateľ
Asseco CEIT, a.s.
Žiadaná suma
1,320 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdy a odvody 09/2020 - Vedecký/výskumný pracovník - odborná činnosť

Účtovný doklad miezd a odvodov 09/2020

Vlastník dokladu
Asseco CEIT, a.s.
Dodávateľ
Asseco CEIT, a.s.
Žiadaná suma
17,491 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdy a odvody 09/2020 - Garant - odborná činnosť

Účtovný doklad miezd a odvodov 09/2020

Vlastník dokladu
Asseco CEIT, a.s.
Dodávateľ
Asseco CEIT, a.s.
Žiadaná suma
5,458 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušálna sadzba na nepriame výdavky 09/2020

Podklad pre UD_Paušálna sadzba_September 2020 Q952

Vlastník dokladu
Asseco CEIT, a.s.
Dodávateľ
Asseco CEIT, a.s.
Žiadaná suma
3,640 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušálna sadzba na nepriame výdavky 08/2020

Podklad pre UD_Paušálna sadzba_August 2020 (Q952)

Vlastník dokladu
Asseco CEIT, a.s.
Dodávateľ
Asseco CEIT, a.s.
Žiadaná suma
3,399 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušálna sadzba na nepriame výdavky 08/2020

Účtovný doklad pre paušálnu sadzbu 08 (Q952)

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
565 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušálna sadzba na nepriame výdavky 09/2020

Účtovný doklad pre paušálnu sadzbu 09 (Q952)

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
550 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušálna sadzba na nepriame výdavky - september 2020

Mzdy 9/2020

Vlastník dokladu
GA Drilling, a.s.
Dodávateľ
GA Drilling, a.s.
Žiadaná suma
565 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdy a odvody - Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť - september 2020

Mzdy 9/2020

Vlastník dokladu
GA Drilling, a.s.
Dodávateľ
GA Drilling, a.s.
Žiadaná suma
3,076 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdy a odvody - Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť -september 2020

Mzdy 9/2020

Vlastník dokladu
GA Drilling, a.s.
Dodávateľ
GA Drilling, a.s.
Žiadaná suma
691 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

N944 Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou - september 2020

Mzdy 9/2020

Vlastník dokladu
GA Drilling, a.s.
Dodávateľ
GA Drilling, a.s.
Žiadaná suma
6,424 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

N944 Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť - september 2020

Mzdy 9/2020

Vlastník dokladu
GA Drilling, a.s.
Dodávateľ
GA Drilling, a.s.
Žiadaná suma
33,758 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.10.2020
Názov

N944 Riadenie aktivity - september 2020

Mzdy 9/2020

Vlastník dokladu
GA Drilling, a.s.
Dodávateľ
GA Drilling, a.s.
Žiadaná suma
2,549 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.10.2020
Názov

N944 Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť - september 2020

Mzdy 9/2020

Vlastník dokladu
GA Drilling, a.s.
Dodávateľ
GA Drilling, a.s.
Žiadaná suma
3,136 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.10.2020
Názov

N944 Technický pracovník - odborná činnosť - september 2020

Mzdy 9/2020

Vlastník dokladu
GA Drilling, a.s.
Dodávateľ
GA Drilling, a.s.
Žiadaná suma
3,386 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.10.2020
Názov

Paušálna sadzba na nepriame výdavky - august 2020

Mzdy 8/2020

Vlastník dokladu
GA Drilling, a.s.
Dodávateľ
GA Drilling, a.s.
Žiadaná suma
554 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdy a odvody - Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť - august 2020

Mzdy 8/2020

Vlastník dokladu
GA Drilling, a.s.
Dodávateľ
GA Drilling, a.s.
Žiadaná suma
2,992 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdy a odvody - Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť - august 2020

Mzdy 8/2020

Vlastník dokladu
GA Drilling, a.s.
Dodávateľ
GA Drilling, a.s.
Žiadaná suma
702 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

N944 Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou - august 2020

Mzdy 8/2020

Vlastník dokladu
GA Drilling, a.s.
Dodávateľ
GA Drilling, a.s.
Žiadaná suma
6,656 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

N944 Riadenie aktivity - august 2020

Mzdy 8/2020

Vlastník dokladu
GA Drilling, a.s.
Dodávateľ
GA Drilling, a.s.
Žiadaná suma
2,363 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.09.2020
Názov

N944 Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť - august 2020

Mzdy 8/2020

Vlastník dokladu
GA Drilling, a.s.
Dodávateľ
GA Drilling, a.s.
Žiadaná suma
2,943 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.09.2020
Názov

N944 Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť - august 2020

Mzdy 8/2020

Vlastník dokladu
GA Drilling, a.s.
Dodávateľ
GA Drilling, a.s.
Žiadaná suma
35,680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.09.2020
Názov

N944 Technický pracovník - odborná činnosť - august 2020

Mzdy 8/2020

Vlastník dokladu
GA Drilling, a.s.
Dodávateľ
GA Drilling, a.s.
Žiadaná suma
3,386 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.09.2020
Názov

Paušálna sadzba na nepriame výdavky 11/2020

Podklad pre paušálnu sadzbu 11 (Q952)

Vlastník dokladu
Asseco CEIT, a.s.
Dodávateľ
Asseco CEIT, a.s.
Žiadaná suma
3,423 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušálna sadzba na nepriame výdavky 10/2020

Podklad pre paušálnu sadzbu 10 (Q952)

Vlastník dokladu
Asseco CEIT, a.s.
Dodávateľ
Asseco CEIT, a.s.
Žiadaná suma
3,500 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Q952 Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou - november 2020

Mzdy 11/2020

Vlastník dokladu
GA Drilling, a.s.
Dodávateľ
GA Drilling, a.s.
Žiadaná suma
600 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Q952 Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť - november 2020

Mzdy 11/2020

Vlastník dokladu
GA Drilling, a.s.
Dodávateľ
GA Drilling, a.s.
Žiadaná suma
3,230 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.12.2020
Názov

Q952 Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť - november 2020

Mzdy 11/2020

Vlastník dokladu
GA Drilling, a.s.
Dodávateľ
GA Drilling, a.s.
Žiadaná suma
772 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.12.2020
Názov

N944 Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou - november 2020

Mzdy 11/2020

Vlastník dokladu
GA Drilling, a.s.
Dodávateľ
GA Drilling, a.s.
Žiadaná suma
6,746 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

N944 Technický pracovník - odborná činnosť - november 2020

Mzdy 11/2020

Vlastník dokladu
GA Drilling, a.s.
Dodávateľ
GA Drilling, a.s.
Žiadaná suma
1,648 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.12.2020
Názov

N944 Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť - november 2020

Mzdy 11/2020

Vlastník dokladu
GA Drilling, a.s.
Dodávateľ
GA Drilling, a.s.
Žiadaná suma
2,954 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.12.2020
Názov

N944 Riadenie aktivity - november 2020

Mzdy 11/2020

Vlastník dokladu
GA Drilling, a.s.
Dodávateľ
GA Drilling, a.s.
Žiadaná suma
2,735 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.12.2020
Názov

N944 Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť - november 2020

Mzdy 11/2020

Vlastník dokladu
GA Drilling, a.s.
Dodávateľ
GA Drilling, a.s.
Žiadaná suma
37,638 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.12.2020
Názov

Q952 Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou - október 2020

Mzdy 10/2020

Vlastník dokladu
GA Drilling, a.s.
Dodávateľ
GA Drilling, a.s.
Žiadaná suma
582 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Q952 Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť - október 2020

Mzdy 10/2020

Vlastník dokladu
GA Drilling, a.s.
Dodávateľ
GA Drilling, a.s.
Žiadaná suma
3,082 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.11.2020
Názov

Q952 Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť - október 2020

Mzdy 10/2020

Vlastník dokladu
GA Drilling, a.s.
Dodávateľ
GA Drilling, a.s.
Žiadaná suma
796 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.11.2020
Názov

N944 Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť - október 2020

Mzdy 10/2020

Vlastník dokladu
GA Drilling, a.s.
Dodávateľ
GA Drilling, a.s.
Žiadaná suma
3,042 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.11.2020
Názov

N944 Riadenie aktivity - október 2020

Mzdy 10/2020

Vlastník dokladu
GA Drilling, a.s.
Dodávateľ
GA Drilling, a.s.
Žiadaná suma
2,854 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.11.2020
Názov

N944 Technický pracovník - odborná činnosť - október 2020

Mzdy 10/2020

Vlastník dokladu
GA Drilling, a.s.
Dodávateľ
GA Drilling, a.s.
Žiadaná suma
3,386 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.11.2020
Názov

N944 Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou - október 2020

Mzdy 10/2020

Vlastník dokladu
GA Drilling, a.s.
Dodávateľ
GA Drilling, a.s.
Žiadaná suma
6,275 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

N944 Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť - október 2020

Mzdy 10/2020

Vlastník dokladu
GA Drilling, a.s.
Dodávateľ
GA Drilling, a.s.
Žiadaná suma
32,548 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.11.2020
Názov

Paušálna sadzba na nepriame výdavky 11/2020

UD pre paušálnu sadzbu 11/2020 (Q952)

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
591 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušálna sadzba na nepriame výdavky 10/2020

UD pre paušálnu sadzbu 10/2020 (Q952)

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
596 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Riadenie aktivity

Interný doklad mzdy_012021

Vlastník dokladu
Asseco CEIT, a.s.
Dodávateľ
Asseco CEIT, a.s.
Žiadaná suma
461 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.02.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Interný doklad mzdy_012021

Vlastník dokladu
Asseco CEIT, a.s.
Dodávateľ
Asseco CEIT, a.s.
Žiadaná suma
18,357 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.02.2021
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Interný doklad mzdy_012021

Vlastník dokladu
Asseco CEIT, a.s.
Dodávateľ
Asseco CEIT, a.s.
Žiadaná suma
4,713 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.02.2021
Názov

Výskumný / vývojový pracovník - odborná činnosť

Interný doklad mzdy_012021

Vlastník dokladu
Asseco CEIT, a.s.
Dodávateľ
Asseco CEIT, a.s.
Žiadaná suma
26,783 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.02.2021
Názov

Garant / Vedúci výskumnej / vývojovej činnosti - odborná činnosť

Interný doklad mzdy_012021

Vlastník dokladu
Asseco CEIT, a.s.
Dodávateľ
Asseco CEIT, a.s.
Žiadaná suma
1,497 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.02.2021
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť

Interný doklad mzdy_012021

Vlastník dokladu
Asseco CEIT, a.s.
Dodávateľ
Asseco CEIT, a.s.
Žiadaná suma
5,024 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.02.2021
Názov

Riadenie aktivity

Interný doklad mzdy_012021

Vlastník dokladu
Asseco CEIT, a.s.
Dodávateľ
Asseco CEIT, a.s.
Žiadaná suma
1,311 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.02.2021
Názov

Mzdy 01/2021

Interný doklad mzdy_012021

Vlastník dokladu
Asseco CEIT, a.s.
Dodávateľ
Asseco CEIT, a.s.
Žiadaná suma
16,282 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.02.2021
Názov

Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou

podklad pre UD_Paušálna sadzba_December 2020 Q952

Vlastník dokladu
Asseco CEIT, a.s.
Dodávateľ
Asseco CEIT, a.s.
Žiadaná suma
3,384 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou

podklad pre UD_Paušálna sadzba_Január 2021 Q952

Vlastník dokladu
Asseco CEIT, a.s.
Dodávateľ
Asseco CEIT, a.s.
Žiadaná suma
3,530 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Mzdy 1/2021

Vlastník dokladu
GA Drilling, a.s.
Dodávateľ
GA Drilling, a.s.
Žiadaná suma
2,925 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.02.2021
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Mzdy 1/2021

Vlastník dokladu
GA Drilling, a.s.
Dodávateľ
GA Drilling, a.s.
Žiadaná suma
756 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.02.2021
Názov

Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou

Mzdy 1/2021

Vlastník dokladu
GA Drilling, a.s.
Dodávateľ
GA Drilling, a.s.
Žiadaná suma
552 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

N944 Technický pracovník - odborná činnosť - január 2021

Mzdy 1/2021

Vlastník dokladu
GA Drilling, a.s.
Dodávateľ
GA Drilling, a.s.
Žiadaná suma
1,730 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.02.2021
Názov

N944 Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť - január 2021

Mzdy 1/2021

Vlastník dokladu
GA Drilling, a.s.
Dodávateľ
GA Drilling, a.s.
Žiadaná suma
4,056 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.02.2021
Názov

N944 Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť - január 2021

Mzdy 1/2021

Vlastník dokladu
GA Drilling, a.s.
Dodávateľ
GA Drilling, a.s.
Žiadaná suma
38,548 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.02.2021
Názov

Q952 Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť - december 2020

Mzdy 12/2020

Vlastník dokladu
GA Drilling, a.s.
Dodávateľ
GA Drilling, a.s.
Žiadaná suma
168 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.12.2022
Názov

Q952 Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť - december 2020

Mzdy 12/2020

Vlastník dokladu
GA Drilling, a.s.
Dodávateľ
GA Drilling, a.s.
Žiadaná suma
613 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.12.2022
Názov

Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou

Mzdy 12/2020

Vlastník dokladu
GA Drilling, a.s.
Dodávateľ
GA Drilling, a.s.
Žiadaná suma
512 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Mzdy 12/2020

Vlastník dokladu
GA Drilling, a.s.
Dodávateľ
GA Drilling, a.s.
Žiadaná suma
734 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.01.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Mzdy 12/2020

Vlastník dokladu
GA Drilling, a.s.
Dodávateľ
GA Drilling, a.s.
Žiadaná suma
2,677 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.01.2021
Názov

N944 Technický pracovník - odborná činnosť - december 2020

Mzdy 12/2020

Vlastník dokladu
GA Drilling, a.s.
Dodávateľ
GA Drilling, a.s.
Žiadaná suma
1,730 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.01.2021
Názov

N944 Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť - december 2020

Mzdy 12/2020

Vlastník dokladu
GA Drilling, a.s.
Dodávateľ
GA Drilling, a.s.
Žiadaná suma
3,042 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.01.2021
Názov

N944 Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť - december 2020

Mzdy 12/2020

Vlastník dokladu
GA Drilling, a.s.
Dodávateľ
GA Drilling, a.s.
Žiadaná suma
37,270 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.01.2021
Názov

Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou

podklad pre UD_Paušálna sadzba_Január 2021 (Q952)

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
933 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou

podklad pre UD_Paušálna sadzba_December 2020 (Q952)

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
581 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdy 03/2021

Interný doklad_mzdy_03201

Vlastník dokladu
Asseco CEIT, a.s.
Dodávateľ
Asseco CEIT, a.s.
Žiadaná suma
17,387 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.04.2021
Názov

Riadenie aktivity

Interný doklad_mzdy_03201

Vlastník dokladu
Asseco CEIT, a.s.
Dodávateľ
Asseco CEIT, a.s.
Žiadaná suma
996 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.04.2021
Názov

Garant/Vedúci výskumne/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Interný doklad_mzdy_03201

Vlastník dokladu
Asseco CEIT, a.s.
Dodávateľ
Asseco CEIT, a.s.
Žiadaná suma
3,981 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.04.2021
Názov

Vedecký / vývojový pracovník - odborná činnosť

Interný doklad_mzdy_03201

Vlastník dokladu
Asseco CEIT, a.s.
Dodávateľ
Asseco CEIT, a.s.
Žiadaná suma
16,079 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.04.2021
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Interný doklad_mzdy_03201

Vlastník dokladu
Asseco CEIT, a.s.
Dodávateľ
Asseco CEIT, a.s.
Žiadaná suma
1,774 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.04.2021
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť

Interný doklad_mzdy_03201

Vlastník dokladu
Asseco CEIT, a.s.
Dodávateľ
Asseco CEIT, a.s.
Žiadaná suma
5,804 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.04.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Interný doklad_mzdy_03201

Vlastník dokladu
Asseco CEIT, a.s.
Dodávateľ
Asseco CEIT, a.s.
Žiadaná suma
27,840 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.04.2021
Názov

Riadenie aktivity

Interný doklad_mzdy_03201

Vlastník dokladu
Asseco CEIT, a.s.
Dodávateľ
Asseco CEIT, a.s.
Žiadaná suma
1,602 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.04.2021
Názov

Riadenie aktivity

Interný doklad mzdy_022021

Vlastník dokladu
Asseco CEIT, a.s.
Dodávateľ
Asseco CEIT, a.s.
Žiadaná suma
1,534 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.03.2021
Názov

Výskumný / vývojový pracovník - odborná činnosť

Interný doklad mzdy_022021

Vlastník dokladu
Asseco CEIT, a.s.
Dodávateľ
Asseco CEIT, a.s.
Žiadaná suma
27,215 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.03.2021
Názov

Garant / Vedúci výskumnej / vývojovej činnosti - odborná činnosť

Interný doklad mzdy_022021

Vlastník dokladu
Asseco CEIT, a.s.
Dodávateľ
Asseco CEIT, a.s.
Žiadaná suma
2,124 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.03.2021
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť

Interný doklad mzdy_022021

Vlastník dokladu
Asseco CEIT, a.s.
Dodávateľ
Asseco CEIT, a.s.
Žiadaná suma
5,719 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.03.2021
Názov

Mzdy 02/2021

Interný doklad mzdy_022021

Vlastník dokladu
Asseco CEIT, a.s.
Dodávateľ
Asseco CEIT, a.s.
Žiadaná suma
17,366 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.03.2021
Názov

Riadenie aktivity

Interný doklad mzdy_022021

Vlastník dokladu
Asseco CEIT, a.s.
Dodávateľ
Asseco CEIT, a.s.
Žiadaná suma
1,044 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.03.2021
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Interný doklad mzdy_022021

Vlastník dokladu
Asseco CEIT, a.s.
Dodávateľ
Asseco CEIT, a.s.
Žiadaná suma
4,887 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.03.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Interný doklad mzdy_022021

Vlastník dokladu
Asseco CEIT, a.s.
Dodávateľ
Asseco CEIT, a.s.
Žiadaná suma
18,229 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.03.2021
Názov

Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou

podklad pre UD_Paušálna sadzba_Marec 2021 Q952

Vlastník dokladu
Asseco CEIT, a.s.
Dodávateľ
Asseco CEIT, a.s.
Žiadaná suma
3,158 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou

podklad pre UD_Paušálna sadzba_Február 2021 Q952

Vlastník dokladu
Asseco CEIT, a.s.
Dodávateľ
Asseco CEIT, a.s.
Žiadaná suma
3,624 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Q952 Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť - marec 2021

Mzdy 3/2021

Vlastník dokladu
GA Drilling, a.s.
Dodávateľ
GA Drilling, a.s.
Žiadaná suma
5,346 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.04.2021
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Mzdy 3/2021

Vlastník dokladu
GA Drilling, a.s.
Dodávateľ
GA Drilling, a.s.
Žiadaná suma
1,076 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.04.2021
Názov

Riadenie aktivity

Mzdy 3/2021

Vlastník dokladu
GA Drilling, a.s.
Dodávateľ
GA Drilling, a.s.
Žiadaná suma
354 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.04.2021
Názov

Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou

Mzdy 3/2021

Vlastník dokladu
GA Drilling, a.s.
Dodávateľ
GA Drilling, a.s.
Žiadaná suma
1,016 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Q952 Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť - marec 2021

Mzdy 3/2021

Vlastník dokladu
GA Drilling, a.s.
Dodávateľ
GA Drilling, a.s.
Žiadaná suma
1,195 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.05.2023
Názov

Q952 Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť - marec 2021

Mzdy 3/2021

Vlastník dokladu
GA Drilling, a.s.
Dodávateľ
GA Drilling, a.s.
Žiadaná suma
247 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.05.2023
Názov

Q952 Riadenie aktivity - marec 2021

Mzdy 3/2021

Vlastník dokladu
GA Drilling, a.s.
Dodávateľ
GA Drilling, a.s.
Žiadaná suma
81 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.05.2023
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Mzdy 2/2021

Vlastník dokladu
GA Drilling, a.s.
Dodávateľ
GA Drilling, a.s.
Žiadaná suma
1,301 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.03.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Mzdy 2/2021

Vlastník dokladu
GA Drilling, a.s.
Dodávateľ
GA Drilling, a.s.
Žiadaná suma
4,247 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.03.2021
Názov

Riadenie aktivity

Mzdy 2/2021

Vlastník dokladu
GA Drilling, a.s.
Dodávateľ
GA Drilling, a.s.
Žiadaná suma
371 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.03.2021
Názov

Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou

Mzdy 2/2021

Vlastník dokladu
GA Drilling, a.s.
Dodávateľ
GA Drilling, a.s.
Žiadaná suma
888 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou

podklad pre UD_Paušálna sadzba_Marec_2021 (Q952)

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
993 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou

podklad pre UD_Paušálna sadzba_Február_2021 (Q952)

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,002 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Q952 Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť - máj 2021

Mzdy 5/2021

Vlastník dokladu
GA Drilling, a.s.
Dodávateľ
GA Drilling, a.s.
Žiadaná suma
1,062 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Q952 Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť - máj 2021

Mzdy 5/2021

Vlastník dokladu
GA Drilling, a.s.
Dodávateľ
GA Drilling, a.s.
Žiadaná suma
3,727 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Q952 Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou - máj 2021

Mzdy 5/2021

Vlastník dokladu
GA Drilling, a.s.
Dodávateľ
GA Drilling, a.s.
Žiadaná suma
718 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Interný doklad mzdy_052021

Vlastník dokladu
Asseco CEIT, a.s.
Dodávateľ
Asseco CEIT, a.s.
Žiadaná suma
18,305 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.06.2021
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Interný doklad mzdy_052021

Vlastník dokladu
Asseco CEIT, a.s.
Dodávateľ
Asseco CEIT, a.s.
Žiadaná suma
5,544 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.06.2021
Názov

Riadenie aktivity

Interný doklad mzdy_052021

Vlastník dokladu
Asseco CEIT, a.s.
Dodávateľ
Asseco CEIT, a.s.
Žiadaná suma
1,279 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.06.2021
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť

Interný doklad mzdy_052021

Vlastník dokladu
Asseco CEIT, a.s.
Dodávateľ
Asseco CEIT, a.s.
Žiadaná suma
5,390 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.06.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Interný doklad mzdy_052021

Vlastník dokladu
Asseco CEIT, a.s.
Dodávateľ
Asseco CEIT, a.s.
Žiadaná suma
25,104 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.06.2021
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Interný doklad mzdy_052021

Vlastník dokladu
Asseco CEIT, a.s.
Dodávateľ
Asseco CEIT, a.s.
Žiadaná suma
1,188 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.06.2021
Názov

Riadenie aktivity

Interný doklad mzdy_052021

Vlastník dokladu
Asseco CEIT, a.s.
Dodávateľ
Asseco CEIT, a.s.
Žiadaná suma
1,746 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.06.2021
Názov

Mzdy a odvody 5/2021

Interný doklad mzdy_052021

Vlastník dokladu
Asseco CEIT, a.s.
Dodávateľ
Asseco CEIT, a.s.
Žiadaná suma
18,502 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.06.2021
Názov

Q952 Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť - apríl 2021

Mzdy 4/2021

Vlastník dokladu
GA Drilling, a.s.
Dodávateľ
GA Drilling, a.s.
Žiadaná suma
1,294 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Q952 Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť - apríl 2021

Mzdy 4/2021

Vlastník dokladu
GA Drilling, a.s.
Dodávateľ
GA Drilling, a.s.
Žiadaná suma
4,445 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Q952 Riadenie aktivity - apríl 2021

Mzdy 4/2021

Vlastník dokladu
GA Drilling, a.s.
Dodávateľ
GA Drilling, a.s.
Žiadaná suma
554 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Q952 Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou - apríl 2021

Mzdy 4/2021

Vlastník dokladu
GA Drilling, a.s.
Dodávateľ
GA Drilling, a.s.
Žiadaná suma
944 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou

podklad pre UD_Paušálna sadzba_Máj 2021 Q952

Vlastník dokladu
Asseco CEIT, a.s.
Dodávateľ
Asseco CEIT, a.s.
Žiadaná suma
3,769 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou

podklad pre UD_Paušálna sadzba_Apríl 2021 Q952

Vlastník dokladu
Asseco CEIT, a.s.
Dodávateľ
Asseco CEIT, a.s.
Žiadaná suma
3,811 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou

podklad pre UD_Paušálna sadzba_Apríl_2021 (Q952)

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
563 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou

podklad pre UD_Paušálna sadzba_Máj_2021 (Q952)

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
779 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou

podklad pre UD_Paušálna sadzba_Jún_2021 (Q952)

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
416 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou

podklad pre UD_Paušálna sadzba_Júl_2021 (Q952)

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
820 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou

podklad pre UD_Paušálna sadzba_Júl 2021 Q952

Vlastník dokladu
Asseco CEIT, a.s.
Dodávateľ
Asseco CEIT, a.s.
Žiadaná suma
3,634 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Q952 Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť - jún 2021

Mzdy 6/2021

Vlastník dokladu
GA Drilling, a.s.
Dodávateľ
GA Drilling, a.s.
Žiadaná suma
2,210 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.07.2021
Názov

Q952 Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť - jún 2021

Mzdy 6/2021

Vlastník dokladu
GA Drilling, a.s.
Dodávateľ
GA Drilling, a.s.
Žiadaná suma
4,477 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.07.2021
Názov

Q952 Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou - jún 2021

Mzdy 6/2021

Vlastník dokladu
GA Drilling, a.s.
Dodávateľ
GA Drilling, a.s.
Žiadaná suma
1,003 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Interný doklad mzdy 06 2021

Vlastník dokladu
Asseco CEIT, a.s.
Dodávateľ
Asseco CEIT, a.s.
Žiadaná suma
18,227 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.07.2021
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Interný doklad mzdy 06 2021

Vlastník dokladu
Asseco CEIT, a.s.
Dodávateľ
Asseco CEIT, a.s.
Žiadaná suma
5,010 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.07.2021
Názov

Riadenie aktivity

Interný doklad mzdy 06 2021

Vlastník dokladu
Asseco CEIT, a.s.
Dodávateľ
Asseco CEIT, a.s.
Žiadaná suma
1,020 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.07.2021
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Interný doklad mzdy 06 2021

Vlastník dokladu
Asseco CEIT, a.s.
Dodávateľ
Asseco CEIT, a.s.
Žiadaná suma
2,133 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.07.2021
Názov

Riadenie aktivity

Interný doklad mzdy 06 2021

Vlastník dokladu
Asseco CEIT, a.s.
Dodávateľ
Asseco CEIT, a.s.
Žiadaná suma
1,650 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.07.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Interný doklad mzdy 06 2021

Vlastník dokladu
Asseco CEIT, a.s.
Dodávateľ
Asseco CEIT, a.s.
Žiadaná suma
23,022 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.07.2021
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť

Interný doklad mzdy 06 2021

Vlastník dokladu
Asseco CEIT, a.s.
Dodávateľ
Asseco CEIT, a.s.
Žiadaná suma
5,688 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.07.2021
Názov

Mzdy a odvody 6/2021

Interný doklad mzdy 06 2021

Vlastník dokladu
Asseco CEIT, a.s.
Dodávateľ
Asseco CEIT, a.s.
Žiadaná suma
15,801 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.07.2021
Názov

Riadenie aktivity

Interný doklad_mzdy_072021

Vlastník dokladu
Asseco CEIT, a.s.
Dodávateľ
Asseco CEIT, a.s.
Žiadaná suma
1,159 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.08.2021
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Interný doklad_mzdy_072021

Vlastník dokladu
Asseco CEIT, a.s.
Dodávateľ
Asseco CEIT, a.s.
Žiadaná suma
6,025 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.08.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Interný doklad_mzdy_072021

Vlastník dokladu
Asseco CEIT, a.s.
Dodávateľ
Asseco CEIT, a.s.
Žiadaná suma
17,045 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.08.2021
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť

Interný doklad_mzdy_072021

Vlastník dokladu
Asseco CEIT, a.s.
Dodávateľ
Asseco CEIT, a.s.
Žiadaná suma
5,411 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.08.2021
Názov

Riadenie aktivity

Interný doklad_mzdy_072021

Vlastník dokladu
Asseco CEIT, a.s.
Dodávateľ
Asseco CEIT, a.s.
Žiadaná suma
1,593 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.08.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Interný doklad_mzdy_072021

Vlastník dokladu
Asseco CEIT, a.s.
Dodávateľ
Asseco CEIT, a.s.
Žiadaná suma
21,136 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.08.2021
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Interný doklad_mzdy_072021

Vlastník dokladu
Asseco CEIT, a.s.
Dodávateľ
Asseco CEIT, a.s.
Žiadaná suma
1,713 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.08.2021
Názov

Mzdy a odvody 7/2021

Interný doklad_mzdy_072021

Vlastník dokladu
Asseco CEIT, a.s.
Dodávateľ
Asseco CEIT, a.s.
Žiadaná suma
15,302 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.08.2021
Názov

Q952 Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť - júl 2021

Mzdy 7/2021

Vlastník dokladu
GA Drilling, a.s.
Dodávateľ
GA Drilling, a.s.
Žiadaná suma
2,156 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.08.2021
Názov

Q952 Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou - júl 2021

Mzdy 7/2021

Vlastník dokladu
GA Drilling, a.s.
Dodávateľ
GA Drilling, a.s.
Žiadaná suma
1,204 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Q952 Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť - júl 2021

Mzdy 7/2021

Vlastník dokladu
GA Drilling, a.s.
Dodávateľ
GA Drilling, a.s.
Žiadaná suma
4,445 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.08.2021
Názov

Q952 Riadenie aktivity - júl 2021

Mzdy 7/2021

Vlastník dokladu
GA Drilling, a.s.
Dodávateľ
GA Drilling, a.s.
Žiadaná suma
1,425 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.08.2021
Názov

Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou

podklad pre UD_Paušálna sadzba_Jún 2021 Q952

Vlastník dokladu
Asseco CEIT, a.s.
Dodávateľ
Asseco CEIT, a.s.
Žiadaná suma
3,639 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou

podklad pre UD_Paušálna sadzba_August_2021 (Q952)

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,016 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou

podklad pre UD_Paušálna sadzba_September_2021 (Q952)

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
662 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou

Podklad pre UD_Paušálna sadzba_September 2021 Q952

Vlastník dokladu
Asseco CEIT, a.s.
Dodávateľ
Asseco CEIT, a.s.
Žiadaná suma
3,170 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou

podklad pre UD_Paušálna sadzba_August 2021 Q952

Vlastník dokladu
Asseco CEIT, a.s.
Dodávateľ
Asseco CEIT, a.s.
Žiadaná suma
3,445 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Interný doklad_mzdy_092021

Vlastník dokladu
Asseco CEIT, a.s.
Dodávateľ
Asseco CEIT, a.s.
Žiadaná suma
2,993 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.10.2021
Názov

Riadenie aktivity

Interný doklad_mzdy_092021

Vlastník dokladu
Asseco CEIT, a.s.
Dodávateľ
Asseco CEIT, a.s.
Žiadaná suma
1,074 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.10.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Interný doklad_mzdy_092021

Vlastník dokladu
Asseco CEIT, a.s.
Dodávateľ
Asseco CEIT, a.s.
Žiadaná suma
17,064 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.10.2021
Názov

Mzdy a odvody 9/2021

Interný doklad_mzdy_092021

Vlastník dokladu
Asseco CEIT, a.s.
Dodávateľ
Asseco CEIT, a.s.
Žiadaná suma
17,635 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.10.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Interný doklad_mzdy_092021

Vlastník dokladu
Asseco CEIT, a.s.
Dodávateľ
Asseco CEIT, a.s.
Žiadaná suma
20,948 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.10.2021
Názov

Riadenie aktivity

Interný doklad_mzdy_092021

Vlastník dokladu
Asseco CEIT, a.s.
Dodávateľ
Asseco CEIT, a.s.
Žiadaná suma
1,799 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.10.2021
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť

Interný doklad_mzdy_092021

Vlastník dokladu
Asseco CEIT, a.s.
Dodávateľ
Asseco CEIT, a.s.
Žiadaná suma
5,126 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.10.2021
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Interný doklad_mzdy_092021

Vlastník dokladu
Asseco CEIT, a.s.
Dodávateľ
Asseco CEIT, a.s.
Žiadaná suma
1,800 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.10.2021
Názov

Q952 Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou - september 2021

Mzdy 9/2021

Vlastník dokladu
GA Drilling, a.s.
Dodávateľ
GA Drilling, a.s.
Žiadaná suma
822 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Q952 Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť - september 2021

Mzdy 9/2021

Vlastník dokladu
GA Drilling, a.s.
Dodávateľ
GA Drilling, a.s.
Žiadaná suma
2,156 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.10.2021
Názov

Q952 Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť - september 2021

Mzdy 9/2021

Vlastník dokladu
GA Drilling, a.s.
Dodávateľ
GA Drilling, a.s.
Žiadaná suma
2,937 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.10.2021
Názov

Q952 Riadenie aktivity - september 2021

Mzdy 9/2021

Vlastník dokladu
GA Drilling, a.s.
Dodávateľ
GA Drilling, a.s.
Žiadaná suma
385 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.10.2021
Názov

N944 Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť - september 2021

Mzdy 9/2021

Vlastník dokladu
GA Drilling, a.s.
Dodávateľ
GA Drilling, a.s.
Žiadaná suma
20,218 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.10.2021
Názov

N944 Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť - september 2021

Mzdy 9/2021

Vlastník dokladu
GA Drilling, a.s.
Dodávateľ
GA Drilling, a.s.
Žiadaná suma
2,738 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.10.2021
Názov

N944 Technický pracovník - odborná činnosť - september 2021

Mzdy 9/2021

Vlastník dokladu
GA Drilling, a.s.
Dodávateľ
GA Drilling, a.s.
Žiadaná suma
5,975 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.10.2021
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Interný doklad_mzdy_082021

Vlastník dokladu
Asseco CEIT, a.s.
Dodávateľ
Asseco CEIT, a.s.
Žiadaná suma
1,593 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.10.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Interný doklad_mzdy_082021

Vlastník dokladu
Asseco CEIT, a.s.
Dodávateľ
Asseco CEIT, a.s.
Žiadaná suma
24,627 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.10.2021
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť

Interný doklad_mzdy_082021

Vlastník dokladu
Asseco CEIT, a.s.
Dodávateľ
Asseco CEIT, a.s.
Žiadaná suma
5,076 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.10.2021
Názov

Riadenie aktivity

Interný doklad_mzdy_082021

Vlastník dokladu
Asseco CEIT, a.s.
Dodávateľ
Asseco CEIT, a.s.
Žiadaná suma
1,615 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.10.2021
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Interný doklad_mzdy_082021

Vlastník dokladu
Asseco CEIT, a.s.
Dodávateľ
Asseco CEIT, a.s.
Žiadaná suma
5,318 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.09.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Interný doklad_mzdy_082021

Vlastník dokladu
Asseco CEIT, a.s.
Dodávateľ
Asseco CEIT, a.s.
Žiadaná suma
16,645 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.09.2021
Názov

Riadenie aktivity

Interný doklad_mzdy_082021

Vlastník dokladu
Asseco CEIT, a.s.
Dodávateľ
Asseco CEIT, a.s.
Žiadaná suma
1,001 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.09.2021
Názov

Mzdy a odvody 8/2021

Interný doklad_mzdy_082021

Vlastník dokladu
Asseco CEIT, a.s.
Dodávateľ
Asseco CEIT, a.s.
Žiadaná suma
17,874 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.10.2021
Názov

4.1.55 Riešiteľ č. 55_Müller 11/2021

Zúčtovanie miezd 11/2021

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
529 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2021
Názov

3.1.4 Administratívny pracovník_Chlebíková 11/2021

Zúčtovanie miezd 11/2021

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
354 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2021
Názov

4.1.61 Riešiteľ č. 61_Vyletelová 11/2021

Zúčtovanie miezd 11/2021

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
100 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2021
Názov

4.1.34 Riešiteľ č. 34_Kaisová 11/2021

Zúčtovanie miezd 11/2021

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
438 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2021
Názov

3.1.3 Finančný manažér_Krupková 11/2021

Zúčtovanie miezd 11/2021

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
390 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2021
Názov

4.1.57 Riešiteľ č. 57_Môcová 11/2021

Zúčtovanie miezd 11/2021

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
356 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2021
Názov

4.1.1 Riešiteľ č. 1_Konečný 11/2021

Zúčtovanie miezd 11/2021

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,400 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2021
Názov

4.1.46 Riešiteľ č. 46_Kršák 11/2021

Zúčtovanie miezd 11/2021

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,450 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2021
Názov

4.1.37 Riešiteľ č. 37_Trojanová 11/2021

Zúčtovanie miezd 11/2021

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
110 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2021
Názov

4.1.53 Riešiteľ č. 53_Hampl 11/2021

Zúčtovanie miezd 11/2021

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
393 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2021
Názov

4.1.56 Riešiteľ č. 56_Hrebeňárová 11/2021

Zúčtovanie miezd 11/2021

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
267 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2021
Názov

4.1.20 Riešiteľ č. 20_Novák Sedláčková 11/2021

Zúčtovanie miezd 11/2021

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
429 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2021
Názov

4.1.32 Riešiteľ č. 32_Kúdelčíková 11/2021

Zúčtovanie miezd 11/2021

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
144 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2021
Názov

4.1.62 Riešiteľ č. 62_Dvořáková 11/2021

Zúčtovanie miezd 11/2021

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
41 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2021
Názov

4.1.54 Riešiteľ č. 54_Záborský 11/2021

Zúčtovanie miezd 11/2021

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
441 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2021
Názov

4.1.52 Riešiteľ č. 52_Formánek 11/2021

Zúčtovanie miezd 11/2021

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
627 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2021
Názov

4.1.58 Riešiteľ č. 58_Malchová 11/2021

Zúčtovanie miezd 11/2021

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
219 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2021
Názov

mzdy 11/2021

Zúčtovanie miezd 11/2021

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
48,167 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2021
Názov

mzdy 11/2021

Zúčtovanie miezd 11/2021

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
10,659 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2021
Názov

mzdy 11/2021

Zúčtovanie miezd 11/2021

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
61,306 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2021
Názov

mzdy 11/2021

Zúčtovanie miezd 11/2021

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
12,915 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2021
Názov

Mzdy 11/2021_AUX5

Zúčtovanie miezd 11/2021

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
45,078 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2021
Názov

mzdy 11/2021

Zúčtovanie miezd 11/2021

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
14,841 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2021
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť

Zúčtovanie miezd 11/2021

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,388 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2021
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Zúčtovanie miezd 11/2021

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
413 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Zúčtovanie miezd 11/2021

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
4,443 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2021
Názov

Riadenie aktivity

Zúčtovanie miezd 11/2021

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
67 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2021
Názov

mzdy 11/2021

Zúčtovanie miezd 11/2021

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
33,082 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2021
Názov

Riadenie aktivity

Zúčtovanie miezd 11/2021

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
103 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Zúčtovanie miezd 11/2021

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
2,980 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2021
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Zúčtovanie miezd 11/2021

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,464 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2021
Názov

mzdy 11/2021

Zúčtovanie miezd 11/2021

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
44,311 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2021
Názov

mzdy 11/2021

Zúčtovanie miezd 11/2021

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
11,582 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2021
Názov

mzdy 11/2021

Zúčtovanie miezd 11/2021

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
30,230 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník Partnera 2

Zúčtovanie miezd 11/2021

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,168 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2021
Názov

Mzdy 11/2021_ATR9

Zúčtovanie miezd 11/2021

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
23,333 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2021
Názov

0H2P3_Zahraničný výskumný pracovník 2_Pourhashem_11/2021

Zúčtovanie miezd 11/2021

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,400 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2021
Názov

0H3P6_Zahraničný výskumný pracovník 5_Hundarenko_11/2021

Zúčtovanie miezd 11/2021

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
416 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2021
Názov

0H3P11_Manažér monitorovania_Hudecová_11/2021

Zúčtovanie miezd 11/2021

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
65 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2021
Názov

0H2P9_Vedecko-výskumný pracovník 3_Petrov_11/2021

Zúčtovanie miezd 11/2021

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
221 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2021
Názov

0H3P1_Kľúčový vedecko-výskumný pracovník 1_Kováčiková_11/2021

Zúčtovanie miezd 11/2021

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,812 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2021
Názov

0H3P4_Zahraničný výskumný pracovník 3_Cornet_11/2021

Zúčtovanie miezd 11/2021

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,014 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2021
Názov

0H3P10_Finančný manažér_Hrudkayová_11/2021

Zúčtovanie miezd 11/2021

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
77 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2021
Názov

0H2P10_Finančný manažér_Hrudkayová_11/2021

Zúčtovanie miezd 11/2021

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
77 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2021
Názov

0H1P8_Manažér monitorovania_Hudecová_11/2021

Zúčtovanie miezd 11/2021

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
55 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2021
Názov

0H2P11_Manažér monitorovania_Hudecová_11/2021

Zúčtovanie miezd 11/2021

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
65 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2021
Názov

0H1P2_Zahraničný výskumný pracovník 1_Khormali_11/2021

Zúčtovanie miezd 11/2021

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
737 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2021
Názov

0H1P7_Finančný manažér_Hrudkayová_11/2021

Zúčtovanie miezd 11/2021

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
66 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2021
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Zúčtovanie miezd 11/2021

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,230 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Zúčtovanie miezd 11/2021

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
4,610 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2021
Názov

Riadenie aktivity

Zúčtovanie miezd 11/2021

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
363 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2021
Názov

mzdy 11/2021

Zúčtovanie miezd 11/2021

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
16,856 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2021
Názov

mzdy 11/2021

Zúčtovanie miezd 11/2021

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
9,463 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2021
Názov

mzdy 11/2021

Zúčtovanie miezd 11/2021

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
55,567 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2021
Názov

mzdy 11/2021

Zúčtovanie miezd 11/2021

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
69,752 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2021
Názov

Mzdy_dohodári 11/2021_N714

Zúčtovanie miezd 11/2021

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
3,325 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2021
Názov

3.1.1 Augustínová mzdy 11/2021

Zúčtovanie miezd 11/2021

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
431 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2021
Názov

4.1.11 Sugustínová mzdy 11/2021

Zúčtovanie miezd 11/2021

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
416 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2021
Názov

4.1.12 Pitoňáková mzdy 11/2021

Zúčtovanie miezd 11/2021

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
467 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2021
Názov

4.1.13 Formanek mzdy 11/2021

Zúčtovanie miezd 11/2021

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
191 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2021
Názov

3.1.3 Gabrielová mzdy 11/2021

Zúčtovanie miezd 11/2021

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
581 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2021
Názov

3.1.4 AP 1 Ondrúšková mzdy 11/2021

Zúčtovanie miezd 11/2021

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
309 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2021
Názov

4.1.5 Daněk Kyzek mzdy 11/2021

Zúčtovanie miezd 11/2021

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
270 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2021
Názov

4.1.9 Diechová mzdy 11/2021

Zúčtovanie miezd 11/2021

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
183 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2021
Názov

4.1.6 Dzuriaková mzdy 11/2021

Zúčtovanie miezd 11/2021

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
258 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2021
Názov

4.1.7 Filip mzdy 11/2021

Zúčtovanie miezd 11/2021

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
276 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2021
Názov

4.1.8 Hampl mzdy 11/2021

Zúčtovanie miezd 11/2021

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
197 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2021
Názov

4.1.3 Hundarenko mzdy 11/2021

Zúčtovanie miezd 11/2021

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
396 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2021
Názov

4.1.4 Lacková mzdy 11/2021

Zúčtovanie miezd 11/2021

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
276 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2021
Názov

4.1.2 Leláková mzdy 11/2021

Zúčtovanie miezd 11/2021

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
507 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2021
Názov

4.1.1 Metruk mzdy 11/2021

Zúčtovanie miezd 11/2021

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
384 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2021
Názov

4.1.14 Murgašová mzdy 11/2021

Zúčtovanie miezd 11/2021

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
123 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2021
Názov

3.1.4 Vanáková AP2 mzdy 11/2021

Zúčtovanie miezd 11/2021

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
192 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2021
Názov

4.1.15 Vanáková mzdy 11/2021

Zúčtovanie miezd 11/2021

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
149 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2021
Názov

4.1.10 Záborský mzdy 11/2021

Zúčtovanie miezd 11/2021

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
331 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2021
Názov

0H9P12 mzdy 11/2021

Zúčtovanie miezd 11/2021

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,522 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2021
Názov

Q952 Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť - november 2021

Mzdy 11/2021

Vlastník dokladu
GA Drilling, a.s.
Dodávateľ
GA Drilling, a.s.
Žiadaná suma
1,754 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.12.2021
Názov

Q952 Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť - november 2021

Mzdy 11/2021

Vlastník dokladu
GA Drilling, a.s.
Dodávateľ
GA Drilling, a.s.
Žiadaná suma
2,345 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.12.2021
Názov

N944 Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť - november 2021

Mzdy 11/2021

Vlastník dokladu
GA Drilling, a.s.
Dodávateľ
GA Drilling, a.s.
Žiadaná suma
2,228 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.12.2021
Názov

N944 Technický pracovník - odborná činnosť - november 2021

Mzdy 11/2021

Vlastník dokladu
GA Drilling, a.s.
Dodávateľ
GA Drilling, a.s.
Žiadaná suma
4,248 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.12.2021
Názov

N944 Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť - november 2021

Mzdy 11/2021

Vlastník dokladu
GA Drilling, a.s.
Dodávateľ
GA Drilling, a.s.
Žiadaná suma
17,474 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.12.2021
Názov

Q952 Riadenie aktivity - október 2021

Mzdy 10/2021

Vlastník dokladu
GA Drilling, a.s.
Dodávateľ
GA Drilling, a.s.
Žiadaná suma
255 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.11.2021
Názov

Q952 Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť - október 2021

Mzdy 10/2021

Vlastník dokladu
GA Drilling, a.s.
Dodávateľ
GA Drilling, a.s.
Žiadaná suma
1,754 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.11.2021
Názov

Q952 Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť - október 2021

Mzdy 10/2021

Vlastník dokladu
GA Drilling, a.s.
Dodávateľ
GA Drilling, a.s.
Žiadaná suma
2,216 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.11.2021
Názov

N944 Technický pracovník - odborná činnosť - október 2021

Mzdy 10/2021

Vlastník dokladu
GA Drilling, a.s.
Dodávateľ
GA Drilling, a.s.
Žiadaná suma
3,486 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.11.2021
Názov

N944 Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť - október 2021

Mzdy 10/2021

Vlastník dokladu
GA Drilling, a.s.
Dodávateľ
GA Drilling, a.s.
Žiadaná suma
16,773 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.11.2021
Názov

N944 Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť - október 2021

Mzdy 10/2021

Vlastník dokladu
GA Drilling, a.s.
Dodávateľ
GA Drilling, a.s.
Žiadaná suma
2,223 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.11.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Interný doklad_mzdy_102021

Vlastník dokladu
Asseco CEIT, a.s.
Dodávateľ
Asseco CEIT, a.s.
Žiadaná suma
16,368 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.11.2021
Názov

Riadenie aktivity

Interný doklad_mzdy_102021

Vlastník dokladu
Asseco CEIT, a.s.
Dodávateľ
Asseco CEIT, a.s.
Žiadaná suma
1,220 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.11.2021
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Interný doklad_mzdy_102021

Vlastník dokladu
Asseco CEIT, a.s.
Dodávateľ
Asseco CEIT, a.s.
Žiadaná suma
5,598 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.11.2021
Názov

mzdy 10/2021

Interný doklad_mzdy_102021

Vlastník dokladu
Asseco CEIT, a.s.
Dodávateľ
Asseco CEIT, a.s.
Žiadaná suma
15,835 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.11.2021
Názov

Riadenie aktivity

Interný doklad_mzdy_102021

Vlastník dokladu
Asseco CEIT, a.s.
Dodávateľ
Asseco CEIT, a.s.
Žiadaná suma
1,005 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.11.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Interný doklad_mzdy_102021

Vlastník dokladu
Asseco CEIT, a.s.
Dodávateľ
Asseco CEIT, a.s.
Žiadaná suma
24,369 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.11.2021
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť

Interný doklad_mzdy_102021

Vlastník dokladu
Asseco CEIT, a.s.
Dodávateľ
Asseco CEIT, a.s.
Žiadaná suma
3,247 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.11.2021
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Interný doklad_mzdy_102021

Vlastník dokladu
Asseco CEIT, a.s.
Dodávateľ
Asseco CEIT, a.s.
Žiadaná suma
2,143 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.11.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Interný doklad_mzdy_112021

Vlastník dokladu
Asseco CEIT, a.s.
Dodávateľ
Asseco CEIT, a.s.
Žiadaná suma
24,896 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.12.2021
Názov

Riadenie aktivity

Interný doklad_mzdy_112021

Vlastník dokladu
Asseco CEIT, a.s.
Dodávateľ
Asseco CEIT, a.s.
Žiadaná suma
1,001 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.12.2021
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť

Interný doklad_mzdy_112021

Vlastník dokladu
Asseco CEIT, a.s.
Dodávateľ
Asseco CEIT, a.s.
Žiadaná suma
3,272 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.12.2021
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Interný doklad_mzdy_112021

Vlastník dokladu
Asseco CEIT, a.s.
Dodávateľ
Asseco CEIT, a.s.
Žiadaná suma
1,004 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.12.2021
Názov

Riadenie aktivity

Interný doklad_mzdy_112021

Vlastník dokladu
Asseco CEIT, a.s.
Dodávateľ
Asseco CEIT, a.s.
Žiadaná suma
1,149 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.12.2021
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Interný doklad_mzdy_112021

Vlastník dokladu
Asseco CEIT, a.s.
Dodávateľ
Asseco CEIT, a.s.
Žiadaná suma
5,350 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.12.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Interný doklad_mzdy_112021

Vlastník dokladu
Asseco CEIT, a.s.
Dodávateľ
Asseco CEIT, a.s.
Žiadaná suma
14,730 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.12.2021
Názov

mzdy 11/2021

Interný doklad_mzdy_112021

Vlastník dokladu
Asseco CEIT, a.s.
Dodávateľ
Asseco CEIT, a.s.
Žiadaná suma
14,422 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.12.2021
Názov

mzdy 1/2022

Interný doklad_mzdy_012022

Vlastník dokladu
Asseco CEIT, a.s.
Dodávateľ
Asseco CEIT, a.s.
Žiadaná suma
15,818 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.02.2022
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Interný doklad_mzdy_012022

Vlastník dokladu
Asseco CEIT, a.s.
Dodávateľ
Asseco CEIT, a.s.
Žiadaná suma
4,662 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.02.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Interný doklad_mzdy_012022

Vlastník dokladu
Asseco CEIT, a.s.
Dodávateľ
Asseco CEIT, a.s.
Žiadaná suma
18,412 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.02.2022
Názov

Riadenie aktivity

Interný doklad_mzdy_012022

Vlastník dokladu
Asseco CEIT, a.s.
Dodávateľ
Asseco CEIT, a.s.
Žiadaná suma
986 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.02.2022
Názov

mzdy 01/2022

Zúčtovanie miezd 01/2022

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
11,257 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2022
Názov

mzdy 01/2022

Zúčtovanie miezd 01/2022

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
32,876 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2022
Názov

mzdy 01/2022

Zúčtovanie miezd 01/2022

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
7,965 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2022
Názov

mzdy 01/2022

Zúčtovanie miezd 01/2022

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
11,840 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2022
Názov

mzdy 01/2022

Zúčtovanie miezd 01/2022

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
49,885 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2022
Názov

mzdy 01/2022

Zúčtovanie miezd 01/2022

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
8,238 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2022
Názov

mzdy 01/2022

Zúčtovanie miezd 01/2022

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
61,629 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2022
Názov

Garant vedeckej činnosti Partnera

Zúčtovanie miezd 01/2022

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,323 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník Partnera 1

Zúčtovanie miezd 01/2022

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,704 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník Partnera 2

Zúčtovanie miezd 01/2022

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
723 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2022
Názov

Riadenie aktivity

Zúčtovanie miezd 01/2022

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
147 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Zúčtovanie miezd 01/2022

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
3,886 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Zúčtovanie miezd 01/2022

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
3,526 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2022
Názov

Riadenie aktivity

Zúčtovanie miezd 01/2022

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
332 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2022
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Zúčtovanie miezd 01/2022

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
983 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2022
Názov

mzdy 01/2022

Zúčtovanie miezd 01/2022

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
46,382 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2022
Názov

mzdy 01/2022

Zúčtovanie miezd 01/2022

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
62,072 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2022
Názov

mzdy 01/2022

Zúčtovanie miezd 01/2022

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
77,795 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2022
Názov

mzdy 01/2022

Zúčtovanie miezd 01/2022

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
9,727 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2022
Názov

mzdy 01/2022

Zúčtovanie miezd 01/2022

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
18,119 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2022
Názov

mzdy 01/2022

Zúčtovanie miezd 01/2022

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
34,737 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2022
Názov

Mzdy 01/2022_AUX5

Zúčtovanie miezd 01/2022

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
68,585 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2022
Názov

Mzdy 01/2022_ATR9

Zúčtovanie miezd 01/2022

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
27,668 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2022
Názov

Mzdy_dohodári 01/2022_N714

Zúčtovanie miezd 01/2022

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
682 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2022
Názov

Riadenie aktivity

Zúčtovanie miezd 01/2022

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
106 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Zúčtovanie miezd 01/2022

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
4,361 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2022
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť

Zúčtovanie miezd 01/2022

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,388 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2022
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Zúčtovanie miezd 01/2022

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
413 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2022
Názov

3.1.4 Administratívny pracovník_Chlebíková 01/2022

Zúčtovanie miezd 01/2022

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
436 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2022
Názov

4.1.58 Riešiteľ č. 58_Malchová 01/2022

Zúčtovanie miezd 01/2022

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
166 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2022
Názov

4.1.54 Riešiteľ č. 54_Záborský 01/2022

Zúčtovanie miezd 01/2022

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
179 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2022
Názov

4.1.20 Riešiteľ č. 20_Novák Sedláčková 01/2022

Zúčtovanie miezd 01/2022

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
828 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2022
Názov

4.1.6 Riešiteľ č. 6_Švarcová 01/2022

Zúčtovanie miezd 01/2022

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
526 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2022
Názov

4.1.62 Riešiteľ č. 62_Dvořáková 01/2022

Zúčtovanie miezd 01/2022

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
27 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2022
Názov

4.1.61 Riešiteľ č. 61_Vyletelová 01/2022

Zúčtovanie miezd 01/2022

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
100 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2022
Názov

4.1.60 Riešiteľ č. 60_Trabalíková 01/2022

Zúčtovanie miezd 01/2022

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
390 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2022
Názov

4.1.52 Riešiteľ č. 52_Formanek 01/2022

Zúčtovanie miezd 01/2022

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
329 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2022
Názov

4.1.46 Riešiteľ č. 46_Kršák 01/2022

Zúčtovanie miezd 01/2022

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,250 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2022
Názov

4.1.29 Riešiteľ č. 29_Brída 01/2022

Zúčtovanie miezd 01/2022

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
915 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2022
Názov

4.1.18 Riešiteľ č. 18_Novák 01/2022

Zúčtovanie miezd 01/2022

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
410 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2022
Názov

4.1.17 Riešiteľ č. 17_Bugaj 01/2022

Zúčtovanie miezd 01/2022

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
746 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2022
Názov

4.1.16 Riešiteľ č. 16_Gašparík 01/2022

Zúčtovanie miezd 01/2022

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,438 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2022
Názov

4.1.12 Riešiteľ č. 12_Fraňo 01/2022

Zúčtovanie miezd 01/2022

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,163 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2022
Názov

4.1.3 Riešiteľ č. 3_Vičan 01/2022

Zúčtovanie miezd 01/2022

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,625 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2022
Názov

4.1.2 Riešiteľ č. 2_Rafajdus 01/2022

Zúčtovanie miezd 01/2022

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,400 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2022
Názov

4.1.1 Riešiteľ č. 1_Konečný 01/2022

Zúčtovanie miezd 01/2022

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,575 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2022
Názov

3.1.3 Finančný manažér_Krupková 01/2022

Zúčtovanie miezd 01/2022

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
439 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2022
Názov

3.1.1. Projektový manažér_Švarcová 01/2022

Zúčtovanie miezd 01/2022

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
409 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2022
Názov

3.1.4 Vanáková - mzdy 01/2022

Zúčtovanie miezd 01/2022

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
165 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2022
Názov

3.1.5 Augustínová - mzdy 01/2022

Zúčtovanie miezd 01/2022

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
504 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2022
Názov

4.1.11 Augustínová - mzdy 01/2022

Zúčtovanie miezd 01/2022

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
648 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2022
Názov

4.1.9 Diechová - mzdy 01/2022

Zúčtovanie miezd 01/2022

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
108 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2022
Názov

3.1.3 Gabrielová - mzdy 01/2022

Zúčtovanie miezd 01/2022

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
528 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2022
Názov

4.1.1 Metruk - mzdy 01/2022

Zúčtovanie miezd 01/2022

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
137 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2022
Názov

4.1.14 Murgašová - mzdy 01/2022

Zúčtovanie miezd 01/2022

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
96 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2022
Názov

3.1.4 Ondrúšková - mzdy 01/2022

Zúčtovanie miezd 01/2022

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
316 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2022
Názov

4.1.12 Pitoňáková - mzdy 01/2022

Zúčtovanie miezd 01/2022

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
467 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2022
Názov

4.1.15 Vanáková - mzdy 01/2022

Zúčtovanie miezd 01/2022

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
60 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2022
Názov

4.1.10 Záborský - mzdy 01/2022

Zúčtovanie miezd 01/2022

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
291 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2022
Názov

4.1.4 Lacková - mzdy 01/2022

Zúčtovanie miezd 01/2022

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
127 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2022
Názov

4.1.6 Dzuriaková - mzdy 01/2022

Zúčtovanie miezd 01/2022

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
263 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2022
Názov

4.1.5 Daněk Kyzek - mzdy 01/2022

Zúčtovanie miezd 01/2022

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
194 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2022
Názov

3.1.1 Metruk - mzdy 01/2022

Zúčtovanie miezd 01/2022

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
602 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2022
Názov

4.1.8 Hampl - mzdy 01/2022

Zúčtovanie miezd 01/2022

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
254 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2022
Názov

4.1.2 Leláková - mzdy 01/2022

Zúčtovanie miezd 01/2022

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
317 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2022
Názov

4.1.3 Hundarenko - mzdy 01/2022

Zúčtovanie miezd 01/2022

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
382 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2022
Názov

4.1.7 Filip - mzdy 01/2022

Zúčtovanie miezd 01/2022

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
249 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2022
Názov

4.1.13 Formanek - mzdy 01/2022

Zúčtovanie miezd 01/2022

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
133 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2022
Názov

0H9P12 mzdy 01/2022

Zúčtovanie miezd 01/2022

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,522 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2022
Názov

Q952 Riadenie aktivity - december 2021

Mzdy 12/2021

Vlastník dokladu
GA Drilling, a.s.
Dodávateľ
GA Drilling, a.s.
Žiadaná suma
272 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.01.2022
Názov

Q952 Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť - december 2021

Mzdy 12/2021

Vlastník dokladu
GA Drilling, a.s.
Dodávateľ
GA Drilling, a.s.
Žiadaná suma
1,901 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.01.2022
Názov

Q952 Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť - december 2021

Mzdy 12/2021

Vlastník dokladu
GA Drilling, a.s.
Dodávateľ
GA Drilling, a.s.
Žiadaná suma
1,697 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.01.2022
Názov

N944 Technický pracovník - odborná činnosť - december 2021

Mzdy 12/2021

Vlastník dokladu
GA Drilling, a.s.
Dodávateľ
GA Drilling, a.s.
Žiadaná suma
4,894 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.01.2022
Názov

N944 Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť - december 2021

Mzdy 12/2021

Vlastník dokladu
GA Drilling, a.s.
Dodávateľ
GA Drilling, a.s.
Žiadaná suma
17,553 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.01.2022
Názov

N944 Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť - december 2021

Mzdy 12/2021

Vlastník dokladu
GA Drilling, a.s.
Dodávateľ
GA Drilling, a.s.
Žiadaná suma
2,294 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.01.2022
Názov

Q952 Riadenie aktivity - január 2022

Mzdy 1/2022

Vlastník dokladu
GA Drilling, a.s.
Dodávateľ
GA Drilling, a.s.
Žiadaná suma
433 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.02.2022
Názov

Q952 Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť - január 2022

Mzdy 1/2022

Vlastník dokladu
GA Drilling, a.s.
Dodávateľ
GA Drilling, a.s.
Žiadaná suma
1,655 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.02.2022
Názov

Q952 Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť - január 2022

Mzdy 1/2022

Vlastník dokladu
GA Drilling, a.s.
Dodávateľ
GA Drilling, a.s.
Žiadaná suma
1,754 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.02.2022
Názov

N944 Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť - január 2022

Mzdy 1/2022

Vlastník dokladu
GA Drilling, a.s.
Dodávateľ
GA Drilling, a.s.
Žiadaná suma
2,440 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.02.2022
Názov

N944 Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť - január 2022

Mzdy 1/2022

Vlastník dokladu
GA Drilling, a.s.
Dodávateľ
GA Drilling, a.s.
Žiadaná suma
14,971 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.02.2022
Názov

N944 Technický pracovník - odborná činnosť - január 2022

Mzdy 1/2022

Vlastník dokladu
GA Drilling, a.s.
Dodávateľ
GA Drilling, a.s.
Žiadaná suma
6,720 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.02.2022
Názov

Q952 Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť - august 2021

Mzdy 8/2021

Vlastník dokladu
GA Drilling, a.s.
Dodávateľ
GA Drilling, a.s.
Žiadaná suma
2,716 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.09.2021
Názov

Q952 Riadenie aktivity - august 2021

Mzdy 8/2021

Vlastník dokladu
GA Drilling, a.s.
Dodávateľ
GA Drilling, a.s.
Žiadaná suma
616 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.09.2021
Názov

Q952 Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou - august 2021

Mzdy 8/2021

Vlastník dokladu
GA Drilling, a.s.
Dodávateľ
GA Drilling, a.s.
Žiadaná suma
834 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Q952 Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť - august 2021

Mzdy 8/2021

Vlastník dokladu
GA Drilling, a.s.
Dodávateľ
GA Drilling, a.s.
Žiadaná suma
2,227 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.09.2021
Názov

N944 Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť - august 2021

Mzdy 8/2021

Vlastník dokladu
GA Drilling, a.s.
Dodávateľ
GA Drilling, a.s.
Žiadaná suma
3,026 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.09.2021
Názov

Q952 Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou - február 2022

Mzdy 2/2022

Vlastník dokladu
GA Drilling, a.s.
Dodávateľ
GA Drilling, a.s.
Žiadaná suma
616 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Q952 Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť - február 2022

Mzdy 2/2022

Vlastník dokladu
GA Drilling, a.s.
Dodávateľ
GA Drilling, a.s.
Žiadaná suma
1,766 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.03.2022
Názov

Q952 Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť - február 2022

Mzdy 2/2022

Vlastník dokladu
GA Drilling, a.s.
Dodávateľ
GA Drilling, a.s.
Žiadaná suma
1,871 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.03.2022
Názov

Q952 Riadenie aktivity - február 2022

Mzdy 2/2022

Vlastník dokladu
GA Drilling, a.s.
Dodávateľ
GA Drilling, a.s.
Žiadaná suma
472 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.03.2022
Názov

N944 Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť - február 2022

Mzdy 2/2022

Vlastník dokladu
GA Drilling, a.s.
Dodávateľ
GA Drilling, a.s.
Žiadaná suma
15,037 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.03.2022
Názov

N944 Technický pracovník - odborná činnosť - február 2022

Mzdy 2/2022

Vlastník dokladu
GA Drilling, a.s.
Dodávateľ
GA Drilling, a.s.
Žiadaná suma
6,706 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.03.2022
Názov

N944 Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť - február 2022

Mzdy 2/2022

Vlastník dokladu
GA Drilling, a.s.
Dodávateľ
GA Drilling, a.s.
Žiadaná suma
2,640 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.03.2022
Názov

Q952 Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť - marec 2022

Mzdy 3/2022

Vlastník dokladu
GA Drilling, a.s.
Dodávateľ
GA Drilling, a.s.
Žiadaná suma
2,020 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.04.2022
Názov

Q952 Riadenie aktivity - marec 2022

Mzdy 3/2022

Vlastník dokladu
GA Drilling, a.s.
Dodávateľ
GA Drilling, a.s.
Žiadaná suma
248 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.04.2022
Názov

Q952 Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou - marec 2022

Mzdy 3/2022

Vlastník dokladu
GA Drilling, a.s.
Dodávateľ
GA Drilling, a.s.
Žiadaná suma
657 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Q952 Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť - marec 2022

Mzdy 3/2022

Vlastník dokladu
GA Drilling, a.s.
Dodávateľ
GA Drilling, a.s.
Žiadaná suma
2,109 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.04.2022
Názov

N944 Technický pracovník - odborná činnosť - marec 2022

Mzdy 3/2022

Vlastník dokladu
GA Drilling, a.s.
Dodávateľ
GA Drilling, a.s.
Žiadaná suma
9,286 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.04.2022
Názov

N944 Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť - marec 2022

Mzdy 3/2022

Vlastník dokladu
GA Drilling, a.s.
Dodávateľ
GA Drilling, a.s.
Žiadaná suma
2,844 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.04.2022
Názov

N944 Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť - marec 2022

Mzdy 3/2022

Vlastník dokladu
GA Drilling, a.s.
Dodávateľ
GA Drilling, a.s.
Žiadaná suma
17,861 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.04.2022
Názov

Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou

Podklad pre UD_Paušálna sadzba_Február 2022 Q952

Vlastník dokladu
Asseco CEIT, a.s.
Dodávateľ
Asseco CEIT, a.s.
Žiadaná suma
3,682 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou

Podklad pre UD_Paušálna sadzba_Marec 2022 Q952

Vlastník dokladu
Asseco CEIT, a.s.
Dodávateľ
Asseco CEIT, a.s.
Žiadaná suma
4,155 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou

podklad pre UD_Paušálna sadzba_Február_2022 (Q952)

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
435 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou

podklad pre UD_Paušálna sadzba_Marec_2022 (Q952)

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
561 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdy 11/2022_BWN6

Zúčtovanie miezd 11/2022

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
26,267 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2022
Názov

Mzdy 11/2022_BWN6

Zúčtovanie miezd 11/2022

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
30,310 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2022
Názov

mzdy 11/2022

Zúčtovanie miezd 11/2022

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
16,644 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2022
Názov

4.1.61 Riešiteľ č. 61_Vyletelová_11/2022

Zúčtovanie miezd 11/2022

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
100 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2022
Názov

4.1.19 Riešiteľ č. 19_Macurová_11/2022

Zúčtovanie miezd 11/2022

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
269 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2022
Názov

3.1.4. Administratívny pracovník_Chlebíková_11/2022

Zúčtovanie miezd 11/2022

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
194 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2022
Názov

3.1.3. Finančný manažér_Krupková_11/2022

Zúčtovanie miezd 11/2022

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
195 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2022
Názov

3.1.1. Projektový manažér_Švarcová_11/2022

Zúčtovanie miezd 11/2022

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
409 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2022
Názov

4.1.56 Riešiteľ č. 56_Hrebeňárová_11/2022

Zúčtovanie miezd 11/2022

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
267 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2022
Názov

4.1.25 Riešiteľ č. 25_Moravec_11/2022

Zúčtovanie miezd 11/2022

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
708 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2022
Názov

4.1.26 Riešiteľ č. 26_Grznár_11/2022

Zúčtovanie miezd 11/2022

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
528 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2022
Názov

4.1.31 Riešiteľ č. 31_Litvaj_11/2022

Zúčtovanie miezd 11/2022

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
452 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2022
Názov

4.1.6 Riešiteľ č. 6_Švarcová_11/2022

Zúčtovanie miezd 11/2022

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
234 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2022
Názov

4.1.48 Riešiteľ č. 48_Koháni_11/2022

Zúčtovanie miezd 11/2022

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
758 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2022
Názov

4.1.51 Riešiteľ č. 51_Jankal_11/2022

Zúčtovanie miezd 11/2022

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
876 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2022
Názov

4.1.57 Riešiteľ č. 57_Môcová_11/2022

Zúčtovanie miezd 11/2022

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
162 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2022
Názov

4.1.59 Riešiteľ č. 59_Chalupianská_11/2022

Zúčtovanie miezd 11/2022

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
229 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2022
Názov

4.1.60 Riešiteľ č. 60_Trabalíková_11/2022

Zúčtovanie miezd 11/2022

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
488 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2022
Názov

mzdy 11/2022

Zúčtovanie miezd 11/2022

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
2,974 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2022
Názov

mzdy 11/2022

Zúčtovanie miezd 11/2022

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
26,882 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2022
Názov

mzdy 11/2022

Zúčtovanie miezd 11/2022

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
20,685 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník Partnera 4

Zúčtovanie miezd 11/2022

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
111 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2022
Názov

Garant vedeckej činnosti Partnera

Zúčtovanie miezd 11/2022

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
931 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník Partnera 1

Zúčtovanie miezd 11/2022

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,754 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník Partnera 2

Zúčtovanie miezd 11/2022

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,256 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník Partnera 3

Zúčtovanie miezd 11/2022

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,254 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2022
Názov

mzdy 11/2022

Zúčtovanie miezd 11/2022

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
10,452 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2022
Názov

mzdy 11/2022

Zúčtovanie miezd 11/2022

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
62,951 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2022
Názov

mzdy 11/2022

Zúčtovanie miezd 11/2022

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
71,521 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2022
Názov

mzdy 11/2022

Zúčtovanie miezd 11/2022

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
11,892 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2022
Názov

Mzdy 11/2022_AUX5

Zúčtovanie miezd 11/2022

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
36,708 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2022
Názov

mzdy 11/2022

Zúčtovanie miezd 11/2022

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
5,189 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2022
Názov

mzdy 11/2022

Zúčtovanie miezd 11/2022

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
62,530 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2022
Názov

mzdy 11/2022

Zúčtovanie miezd 11/2022

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
19,361 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2022
Názov

mzdy 11/2022

Zúčtovanie miezd 11/2022

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
66,719 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2022
Názov

mzdy 11/2022

Zúčtovanie miezd 11/2022

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
78,543 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2022
Názov

mzdy 11/2022

Zúčtovanie miezd 11/2022

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
18,144 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2022
Názov

mzdy 11/2022

Zúčtovanie miezd 11/2022

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
18,254 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2022
Názov

mzdy 11/2022

Zúčtovanie miezd 11/2022

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
22,132 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2022
Názov

Mzdy 11/2022_ATR9

Zúčtovanie miezd 11/2022

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
43,742 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2022
Názov

Riadenie aktivity

Zúčtovanie miezd 11/2022

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
141 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Zúčtovanie miezd 11/2022

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
617 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Zúčtovanie miezd 11/2022

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
2,296 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2022
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Zúčtovanie miezd 11/2022

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
78 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2022
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť

Zúčtovanie miezd 11/2022

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
2,081 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2022
Názov

Mzdy a odvody 10/22

Interný doklad_mzdy_102022

Vlastník dokladu
Asseco CEIT, a.s.
Dodávateľ
Asseco CEIT, a.s.
Žiadaná suma
16,307 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.11.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Interný doklad_mzdy_102022

Vlastník dokladu
Asseco CEIT, a.s.
Dodávateľ
Asseco CEIT, a.s.
Žiadaná suma
12,986 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.11.2022
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť

Interný doklad_mzdy_102022

Vlastník dokladu
Asseco CEIT, a.s.
Dodávateľ
Asseco CEIT, a.s.
Žiadaná suma
2,324 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.11.2022
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Interný doklad_mzdy_102022

Vlastník dokladu
Asseco CEIT, a.s.
Dodávateľ
Asseco CEIT, a.s.
Žiadaná suma
119 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.11.2022
Názov

Riadenie aktivity

Interný doklad_mzdy_102022

Vlastník dokladu
Asseco CEIT, a.s.
Dodávateľ
Asseco CEIT, a.s.
Žiadaná suma
1,334 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.11.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Interný doklad_mzdy_102022

Vlastník dokladu
Asseco CEIT, a.s.
Dodávateľ
Asseco CEIT, a.s.
Žiadaná suma
18,988 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.11.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Interný doklad_mzdy_102022

Vlastník dokladu
Asseco CEIT, a.s.
Dodávateľ
Asseco CEIT, a.s.
Žiadaná suma
16,437 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.11.2022
Názov

Riadenie aktivity

Interný doklad_mzdy_102022

Vlastník dokladu
Asseco CEIT, a.s.
Dodávateľ
Asseco CEIT, a.s.
Žiadaná suma
864 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.11.2022
Názov

Mzdy a odvody 11/22

Interný doklad_mzdy_112022

Vlastník dokladu
Asseco CEIT, a.s.
Dodávateľ
Asseco CEIT, a.s.
Žiadaná suma
17,002 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.12.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Interný doklad_mzdy_112022

Vlastník dokladu
Asseco CEIT, a.s.
Dodávateľ
Asseco CEIT, a.s.
Žiadaná suma
16,449 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.12.2022
Názov

Riadenie aktivity

Interný doklad_mzdy_112022

Vlastník dokladu
Asseco CEIT, a.s.
Dodávateľ
Asseco CEIT, a.s.
Žiadaná suma
807 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.12.2022
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Interný doklad_mzdy_112022

Vlastník dokladu
Asseco CEIT, a.s.
Dodávateľ
Asseco CEIT, a.s.
Žiadaná suma
5,953 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.12.2022
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť

Interný doklad_mzdy_112022

Vlastník dokladu
Asseco CEIT, a.s.
Dodávateľ
Asseco CEIT, a.s.
Žiadaná suma
1,735 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.12.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Interný doklad_mzdy_112022

Vlastník dokladu
Asseco CEIT, a.s.
Dodávateľ
Asseco CEIT, a.s.
Žiadaná suma
9,070 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.12.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Interný doklad_mzdy_112022

Vlastník dokladu
Asseco CEIT, a.s.
Dodávateľ
Asseco CEIT, a.s.
Žiadaná suma
11,675 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.12.2022
Názov

Riadenie aktivity

Interný doklad_mzdy_112022

Vlastník dokladu
Asseco CEIT, a.s.
Dodávateľ
Asseco CEIT, a.s.
Žiadaná suma
1,923 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.12.2022
Názov

Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou

Paušálna sadzba_Október_2022 Q952

Vlastník dokladu
Asseco CEIT, a.s.
Dodávateľ
Asseco CEIT, a.s.
Žiadaná suma
2,595 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou

Paušálna sadzba_November_2022 Q952

Vlastník dokladu
Asseco CEIT, a.s.
Dodávateľ
Asseco CEIT, a.s.
Žiadaná suma
3,481 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

N944 Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť - august 2022

Mzdy 8/2022

Vlastník dokladu
GA Drilling, a.s.
Dodávateľ
GA Drilling, a.s.
Žiadaná suma
3,042 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.09.2022
Názov

N944 Technický pracovník - odborná činnosť - august 2022

Mzdy 8/2022

Vlastník dokladu
GA Drilling, a.s.
Dodávateľ
GA Drilling, a.s.
Žiadaná suma
6,880 €