Popis projektu

Cieľom projektu je modernizovať priestory Vlastivedného múzea v Krásne na Kysucou, ktoré je vysunutou expozíciou Kysuckého múzea. Zámerom je inovatívnym spôsobom sprístupniť vybrané zbierky prostredníctvom vybudovania otvoreného depozitára, čím dôjde k prepojeniu ochrannej a prezentačnej funkcie depozitára. Týmto spôsobom vznikne špeciálny priestor oddelený od neverejného ochranného depozitára, poskytujúci návštevníkovi náhľad do zákulisia múzejnej ochrany zbierkových predmetov. Obnovou a technickým zhodnotením prejdú aj dva depozitáre etnografie. Ďalšou projektovou aktivitou je inovácia stálej expozície Kysucká odysea, ktorú prostredníctvom zavedenia rozšírenej a virtuálnej reality vrátane 3D tlače posunieme do éry múzejníctva 21. storočia. Týmto spôsobom sa Kysucké múzeum ešte viac priblíži verejnosti a predostrie im modernou a atraktívnou formou kultúrne dedičstvo Kysúc. Modernizáciou prejde aj miesto prvého kontaktu - recepcia s pokladňou. Na zabezpečenie prístupnosti zdravotne znevýhodnených imobilných návštevníkov bude obstaraný schodolez, vďaka ktorému sa hendikepovaní dostanú do všetkých expozičných priestorov. Pre zvýšenie hygienickej bezpečnosti návštevníkov múzeum zakúpi bezdotykové dezinfekčné stojany a germicídne mobilné zariadenie.

Viac
Subjekt
Kysucké múzeum
Miesta realizácie
Krásno nad Kysucou
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.04.2022 - 01.12.2023
Celková suma
200,000 €
Vlastné zdroje
10,000 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Integrovaný regionálny operačný program
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Zlepšenie úrovne hygienických štandardo…
Typ
A. Investície do ob…
Plánovaný začiatok
01.04.2022
Skutočný začiatok
22.11.2022
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
28.11.2022
Názov
Zvýšenie kvality poskytovaných služieb …
Typ
A. Investície do ob…
Plánovaný začiatok
01.04.2022
Skutočný začiatok
10.01.2023
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
20.11.2023
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet podporených kultúrnych objektov
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
19.12.2023
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

televízor a držiak TV na stenu

televízor a držiak TV na stenu

Vlastník dokladu
Kysucké múzeum
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
853 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.04.2023
Názov

počítačové vybavenie k virtuálnej realite

počítačové vybavenie k virtuálnej realite

Vlastník dokladu
Kysucké múzeum
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,172 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.10.2023
Názov

nábytková zostava pokladňa-recepcia

nábytková zostava pokladňa-recepcia

Vlastník dokladu
Kysucké múzeum
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,400 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.05.2023
Názov

Automatický dávkovač dezinfekcie so stojanom

Automatický dávkovať dezinfekcie so stojanom

Vlastník dokladu
Kysucké múzeum
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
30 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.12.2022
Názov

Mobilné zariadenie na filtrovanie a dezinfekciu vzduchu

Mobilné zariadenie na filtrovanie a dezinfekciu vzduchu

Vlastník dokladu
Kysucké múzeum
Dodávateľ
GRIZZLY s.r.o.
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.12.2022
Názov

Pásový schodolez LG 2004/150

Pásový schodolez LG 2004/150

Vlastník dokladu
Kysucké múzeum
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,820 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

schodolez

Pásový schodolez LG 2004/150

Vlastník dokladu
Kysucké múzeum
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,820 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.03.2023
Názov

Spracovanie 3D scén pre tvorbu virtuálnej prehliadky expozície Kysuckého múzea

Spracovanie 3D scén pre tvorbu virtuálnej prehliadky expozície Kysuckého múzea

Vlastník dokladu
Kysucké múzeum
Dodávateľ
Asseco CEIT, a.s.
Žiadaná suma
36,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.10.2023
Názov

Spracovanie 3D scén pre tvorbu virtuálnej prehliadky expozície Kysuckého múzea

Spracovanie 3D scén pre tvorbu virtuálnej prehliadky expozície Kysuckého múzea

Vlastník dokladu
Kysucké múzeum
Dodávateľ
Asseco CEIT, a.s.
Žiadaná suma
36,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

regále do depozitárov

Regále do depozitárov

Vlastník dokladu
Kysucké múzeum
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
112,283 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

regále do depozitárov

Regále do depozitárov

Vlastník dokladu
Kysucké múzeum
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
112,283 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.12.2023
Názov

Zavedenie virtuálnej a rozšírenej reality do expozície Kysucká odysea

Zavedenie virtuálnej a rozšírenej reality do expozície Kysucká odysea

Vlastník dokladu
Kysucké múzeum
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
24,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Zavedenie virtuálnej a rozšírenej reality do expozície Kysucká odysea

Zavedenie virtuálnej a rozšírenej reality do expozície Kysucká odysea

Vlastník dokladu
Kysucké múzeum
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
24,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.12.2023
Názov

Zavedenie virtuálnej a rozšírenej reality do expozície Kysucká odysea

Zavedenie virtuálnej a rozšírenej reality do expozície Kysucká odysea

Vlastník dokladu
Kysucké múzeum
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
24,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov IČO
Názov
Žilinská univerzita v Žiline
IČO
00397563
Názov
Asseco CEIT, a.s.
IČO
44964676
Názov
GRIZZLY s.r.o.
IČO
46648241
Názov
NOVATECH, s.r.o.
IČO
36385719
Názov
Liftega s.r.o.
IČO
51668718
Názov
AGE Tech, s.r.o.
IČO
36441007
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.