Popis projektu

budovy Žilinskej univerzity v Žiline, a to konkrétne . Uvedený  blok slúži hlavne na zabezpečenie vyučovacieho procesu vysokoškolského štúdia.

Jestvujúci objekt bol realizovaný cca v r. 1969 ako jedno až dvojpodlažná stavba so suterénom v malej časti budovy, s konštrukčným systémom zo železobetónového a oceľového skeletu s výplňovým murivom, s plochou strechou ukončenou atikou a rímsou o zastavanej ploche cca 3 114,96 m2.

Objekt je napojený na všetky inžinierske siete. Budova je využívaná na výučbové a výskumné aktivity pre študentov spolu so zázemím pre učiteľov a výskumníkov. Objekt je v súčasnosti zateplený 6 cm polystyrénom, strecha nad halami je po generálnej oprave krytiny, ktorá v súčasnosti vyhovuje teplotechnickej norme, no strechy nad chodbami nemajú dostatočnú izoláciu a preto je potrebné zrealizovať ich doteplenie z exteriéru spolu s povlakovou krytinou z PVC hr.1,5mm (SIKA, FATRAFOL...).

predstavujú zateplenie obvodových stien riešenej časti budovy vrátane výplní otvorov, zateplenie strešnej konštrukcie nad spojovacími chodbami, výmenu svietidiel a reguláciu vykurovacie systému. 

Viac
Subjekt
Žilinská univerzita v Žiline
Miesta realizácie
Žilina
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.09.2020 - 01.05.2021
Celková suma
1,011,268 €
Vlastné zdroje
50,563 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Nezrovnalosti
1,560 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Kvalita životného prostredia
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Zníženie energetickej náročnosti verejn…
Typ
A.Zníženie energeti…
Plánovaný začiatok
01.09.2020
Skutočný začiatok
24.09.2020
Plánovaný koniec
01.05.2021
Skutočný koniec
21.05.2021
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.09.2020
Skutočný začiatok
22.09.2020
Plánovaný koniec
01.07.2021
Skutočný koniec
21.07.2021
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet opatrení na zníženie spotreby energie realizovaných vo verejnej budove
Hodnota
2,0 (počet)
Cieľ
2,0 (počet)
Naposledy aktualizované
17.08.2021
Riziko
-
Názov
Počet verejných budov na úrovni nízkoenergetickej alebo ultranízkoenergetickej alebo s takmer nulovou potrebou energie
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
17.08.2021
Riziko
-
Názov
Podlahová plocha budov obnovených nad rámec minimálnych požiadaviek
Hodnota
4028,86 (m2)
Cieľ
4028,8 (m2)
Naposledy aktualizované
17.08.2021
Riziko
-
Názov
Spotreba energie v budove po realizácii opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
0,0 (MWh/rok)
Cieľ
477,3685 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
17.08.2021
Riziko
Áno
Názov
Spotreba energie v budove pred realizáciou opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
658,76 (MWh/rok)
Cieľ
658,76 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
17.08.2021
Riziko
Áno
Názov
Zníženie konečnej spotreby energie vo verejných budovách
Hodnota
0,0 (kWh/rok)
Cieľ
181391,4985 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
17.08.2021
Riziko
Áno
Názov
Zníženie potreby energie vo verejných budovách
Hodnota
85652,288 (kWh/rok)
Cieľ
85652,288 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
17.08.2021
Riziko
Áno
Názov
Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách
Hodnota
0,0 (kWh/rok)
Cieľ
308839,9705 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
17.08.2021
Riziko
Áno
Názov
Zvýšená kapacita výroby tepla z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWt)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Množstvo tepelnej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií PM10
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
0,0 (MW)
Cieľ
0,0 (MW)
Naposledy aktualizované
21.07.2021
Riziko
-
Názov
Zvýšená kapacita výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
0,0 (MWe)
Cieľ
0,0 (MWe)
Naposledy aktualizované
21.07.2021
Riziko
-
Názov
Množstvo elektrickej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
0,0 (MWh/rok)
Cieľ
0,0 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
21.07.2021
Riziko
Áno
Názov
Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov
Hodnota
0,0 (t ekviv. CO2)
Cieľ
53,95 (t ekviv. CO2)
Naposledy aktualizované
17.08.2021
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií SO2
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
140,0 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
17.08.2021
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií NOx
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
170,0 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
17.08.2021
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Faktúra č. 202001265_BJ

Faktúra č. 202001265_BJ

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
292,526 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.12.2020
Názov

Faktúra č. 202001265_BJ

Faktúra č. 202001265_BJ

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
292,526 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra č. 202001265_zádržné 10%_BJ

Faktúra č. 202001265_BJ

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
32,503 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2021
Názov

Faktúra č. 202001246_BJ

Faktúra č. 202001246_BJ

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
14,456 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.12.2020
Názov

Faktúra č. 202001246_BJ

Faktúra č. 202001246_BJ

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
14,456 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra č. 202001246_zádržné 10%_BJ

Faktúra č. 202001246_BJ

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,606 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2021
Názov

Faktúra č. 202001302_BJ

Faktúra č. 202001302_BJ

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
179,983 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra č. 202001302_BJ

Faktúra č. 202001302_BJ

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
179,983 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.02.2021
Názov

Faktúra č. 202001302_zádržné 10%_BJ

Faktúra č. 202001302_BJ

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
19,998 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2021
Názov

Faktúra č. 202001315_BJ

Faktúra č. 202001315_BJ

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
199,192 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra č. 202001315_BJ

Faktúra č. 202001315_BJ

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
199,192 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2021
Názov

Faktúra č. 202001315_zádržné 10%_BJ

Faktúra č. 202001315_BJ

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
22,132 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2021
Názov

Mzdové výdavky 10/2020 - 06/2021_BJ

Mzdové výdavky 10/2020 - 06/2021_BJ

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
4,045 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.07.2021
Názov

Prenesenie daňovej povinnosti k faktúre č. 202001315_BJ

Prenesenie daňovej povinnosti k faktúre č. 202001315_BJ

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
44,265 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.01.2021
Názov

Prenesenie daňovej povinnosti k faktúre č. 202001302_BJ

Prenesenie daňovej povinnosti k faktúre č. 202001302_BJ

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
39,996 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.12.2020
Názov

Prenesenie daňovej povinnosti k faktúre č. 202001265_BJ

Prenesenie daňovej povinnosti k faktúre č. 202001265_BJ

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
65,006 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.11.2020
Názov

Prenesenie daňovej povinnosti k faktúre č.202001246_BJ

Prenesenie daňovej povinnosti k faktúre č. 202001246_BJ

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
3,212 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.10.2020
Subjekt Suma celkom Vrátená suma Suma na vymáhanie Typ Stav
Subjekt

Žilinská univerzita v Žiline

Suma celkom
1,560 €
Vrátená suma
1,560 €
Suma na vymáhanie
1,560 €
Typ
Nesprávne doklady
Stav
Vysporiadaná
Názov IČO
Názov
Žilinská univerzita v Žiline
IČO
00397563
Názov
HASTRA s.r.o.
IČO
31606296
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.