Popis projektu

je zníženie energetickej náročnosti blokov BA, BB, BC Žilinskej univerzity v Žiline, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina, ktoré slúžia hlavne na zabezpečenie vyučovacieho procesu vysokoškolského štúdia. Všetky bloky vzájomne vytvárajú jeden stavebný objekt SO01. Členenie na  BA, BB, BC zodpovedá povahe dilatačných celkov, ktoré objekt delia na jednotlivé bloky.

Jestvujúci objekt bol realizovaný cca v r. 1969 ako štvor až päť podlažná stavba s konštrukčným systémom zo železobetónového skeletu prefabrikovaných stropných panelov s predsadenými obvodovými tehlopanelmi s plochou strechou a atikou o zastavanej ploche cca 2 329,50 m2.

Objekt je napojený na všetky inžinierske siete. Využívaný je na výučbové a výskumné aktivity pre študentov spolu so zázemím pre učiteľov a výskumníkov. Objekt je v súčasnosti zateplený 6 cm polystyrénom, strecha je po generálnej oprave krytiny, ktorá v súčasnosti nevyhovuje teplo-technickej norme a je potrebné zrealizovať doteplenie z interiéru. Na každom poschodí sú WC a zázemie pre upratovačky.

predstavujú zateplenie obvodových stien riešenej časti budovy vrátane výplní otvorov, doteplenie strechy z interiéru, rekonštrukciu vykurovacieho systému a  výmenu svietidiel spolu s vybudovaním fotovoltaiky na streche objektu. 

Viac
Subjekt
Žilinská univerzita v Žiline
Miesta realizácie
Žilina
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.09.2020 - 01.08.2021
Celková suma
2,031,070 €
Vlastné zdroje
101,553 €
Vyčerpané z projektu
389,629 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Kvalita životného prostredia

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Zníženie energetickej náročnosti verejn…
Typ
A.Zníženie energeti…
Plánovaný začiatok
01.09.2020
Skutočný začiatok
23.09.2020
Plánovaný koniec
01.08.2021
Skutočný koniec
26.08.2021
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.09.2020
Skutočný začiatok
22.09.2020
Plánovaný koniec
01.10.2021
Skutočný koniec
26.10.2021
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet opatrení na zníženie spotreby energie realizovaných vo verejnej budove
Hodnota
3,0 (počet)
Cieľ
3,0 (počet)
Naposledy aktualizované
24.11.2021
Riziko
-
Názov
Počet verejných budov na úrovni nízkoenergetickej alebo ultranízkoenergetickej alebo s takmer nulovou potrebou energie
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
24.11.2021
Riziko
-
Názov
Podlahová plocha budov obnovených nad rámec minimálnych požiadaviek
Hodnota
9638,16 (m2)
Cieľ
9489,1 (m2)
Naposledy aktualizované
24.11.2021
Riziko
-
Názov
Spotreba energie v budove po realizácii opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
0,0 (MWh/rok)
Cieľ
440,7816 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
24.11.2021
Riziko
Áno
Názov
Spotreba energie v budove pred realizáciou opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
1351,42 (MWh/rok)
Cieľ
1351,42 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
24.11.2021
Riziko
Áno
Názov
Zvýšená kapacita výroby tepla z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWt)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Množstvo tepelnej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
0,0833 (MW)
Cieľ
0,0694 (MW)
Naposledy aktualizované
24.11.2021
Riziko
-
Názov
Zvýšená kapacita výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
0,0833 (MWe)
Cieľ
0,0694 (MWe)
Naposledy aktualizované
24.11.2021
Riziko
-
Názov
Množstvo elektrickej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
0,0 (MWh/rok)
Cieľ
69,36 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
24.11.2021
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií PM10
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
0,0 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
31.12.2019
Riziko
Áno
Názov
Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov
Hodnota
0,0 (t ekviv. CO2)
Cieľ
238,374 (t ekviv. CO2)
Naposledy aktualizované
24.11.2021
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií SO2
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
616,0 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
24.11.2021
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií NOx
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
733,0 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
24.11.2021
Riziko
Áno
Názov
Zníženie konečnej spotreby energie vo verejných budovách
Hodnota
0,0 (kWh/rok)
Cieľ
910638,4337 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
24.11.2021
Riziko
Áno
Názov
Zníženie potreby energie vo verejných budovách
Hodnota
737250,7744 (kWh/rok)
Cieľ
742996,53 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
24.11.2021
Riziko
Áno
Názov
Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách
Hodnota
0,0 (kWh/rok)
Cieľ
1607208,371 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
24.11.2021
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Faktúra č. 202001300_BA,BB,BC

Faktúra č. 202001300_BA,BB,BC

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
51,547 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.02.2021
Názov

Faktúra č. 202001300_BA,BB,BC

Faktúra č. 202001300_BA,BB,BC

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
51,547 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra č. 202001300_zádržné 10%_BA,BB,BC

Faktúra č. 202001300_BA,BB,BC

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,727 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.07.2021
Názov

Faktúra č. 202001314_BA,BB,BC

Faktúra č. 202001314_BA,BB,BC

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
237,833 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra č. 202001314_BA,BB,BC

Faktúra č. 202001314_BA,BB,BC

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
237,833 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2021
Názov

Faktúra č. 202001314_zádržné 10%_BA,BB,BC

Faktúra č. 202001314_BA,BB,BC

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
26,426 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.07.2021
Názov

Faktúra č. 202101029_BA,BB,BC

Faktúra č. 202101029_BA,BB,BC

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
799,644 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra č. 202101029_BA,BB,BC

Faktúra č. 202101029_BA,BB,BC

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
799,644 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.05.2021
Názov

Faktúra č. 202101029_zádržné 10%_BA,BB,BC

Faktúra č. 202101029_BA,BB,BC

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
88,849 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.07.2021
Názov

Prenesenie daňovej povinnosti k FA č. 202001314_BA,BB,BC

Prenesenie daňovej povinnosti k FA č. 202001314_BA,BB,BC

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
47,567 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.01.2021
Názov

Prenesenie daňovej povinnosti k faktúre č. 202001314_10% DPH zádržné_ BA,BB,BC

Prenesenie daňovej povinnosti k FA č. 202001314_BA,BB,BC

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
5,285 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.01.2021
Názov

Prenesenie daňovej povinnosti k FA č. 202001300_BA,BB,BC

Prenesenie daňovej povinnosti k FA č. 202001300_BA,BB,BC

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
10,309 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.12.2020
Názov

Prenesenie daňovej povinnosti k faktúre č. 202001300_10% DPH zádržné_BA,BB,BC

Prenesenie daňovej povinnosti k FA č. 202001300_BA,BB,BC

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,145 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.12.2020
Názov

Faktúra č. 202101047

Faktúra č. 202101047_BA,BB,BC

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
389,629 €
Schválené na preplatenie
389,629 €
Realizácia
-
Názov

Faktúra č. 202101047

Faktúra č. 202101047_BA,BB,BC

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
389,629 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.05.2021
Názov

Faktúra č. 202101047_zádržné 10%_BA, BB, BC

Faktúra č. 202101047_BA,BB,BC

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
43,292 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.07.2021
Názov

Faktúra č. 202101053_BA,BB,BC

Faktúra č. 202101053_BA,BB,BC

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
15,698 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.07.2021
Názov

Faktúra č. 202101053_BA,BB,BC

Faktúra č. 202101053_BA,BB,BC

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
36,967 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra č. 202101053_zádržné 10%_BA,BB,BC

Faktúra č. 202101053_BA,BB,BC

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,744 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.07.2021
Názov

Faktúra č. 202101057_BA,BB,BC

Faktúra č. 202101057_BA,BB,BC

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,486 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.04.2021
Názov

Faktúra č. 202101057_zádržné 10%_BA,BB,BC

Faktúra č. 202101057_BA,BB,BC

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
276 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.07.2021
Názov

Prenesenie daňovej povinnosti k faktúre č. 202101029_BA,BB,BC

Prenesenie daňovej povinnosti k faktúre č. 202101029_BA,BB,BC

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
159,929 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.03.2021
Názov

Prenesenie daňovej povinnosti k faktúre č. 202101029_10% DPH zádržné_BA,BB,BC

Prenesenie daňovej povinnosti k faktúre č. 202101029_BA,BB,BC

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
17,770 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.03.2021
Názov

Prenesenie daňovej povinnosti k faktúre č. 202101047_BA,BB,BC

Prenesenie daňovej povinnosti k faktúre č. 202101047_BA,BB,BC

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
77,926 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.04.2021
Názov

Prenesenie daňovej povinnosti k faktúre č. 202101047_10% DPH zádržné_BA,BB,BC

Prenesenie daňovej povinnosti k faktúre č. 202101047_BA,BB,BC

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
8,658 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.04.2021
Názov

Prenesenie daňovej povinnosti k faktúre č. 202101057_BA,BB,BC

Prenesenie daňovej povinnosti k faktúre č. 202101057_BA,BB,BC

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
552 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.04.2021
Názov

Prenesenie daňovej povinnosti k faktúre č. 202101053_BA,BB,BC

Prenesenie daňovej povinnosti k faktúre č. 202101053_BA,BB,BC

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
3,488 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.04.2021
Názov

Mzdové výdavky 09/2020 - 10/2021_BA, BB, BC

Mzdové výdavky 09/2020 - 10/2021_BA, BB, BC

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
5,606 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2021
Názov IČO
Názov
Žilinská univerzita v Žiline
IČO
00397563
Názov
HASTRA s.r.o.
IČO
31606296
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.