Popis projektu

je zníženie energetickej náročnosti bloku BI Žilinskej univerzity v Žiline, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina, ktorý slúži hlavne na zabezpečenie vyučovacieho procesu vysokoškolského štúdia.

Jestvujúci objekt bol realizovaný cca v r. 1969 ako ako jedno až dvojpodlažná stavba so suterénom v malej časti budovy, s konštrukčným systémom zo železobetónového a oceľového skeletu s výplňovým murivom, s plochou strechou ukončenou atikou a rímsou o zastavanej ploche cca. 3 216,17 m2.

Objekt je napojený na všetky inžinierske siete. Využívaný je na výučbové a výskumné aktivity pre študentov spolu so zázemím pre učiteľov a výskumníkov. Objekt je v súčasnosti zateplený 6 cm polystyrénom, strecha nad halami je po generálnej oprave krytiny, ktorá v súčasnosti vyhovuje teplotechnickej norme a na strechy nad chodbami  je potrebné zrealizovať doteplenie z exteriéru spolu s povlakovou krytinou z PVC hr.1,5mm (SIKA, FATRAFOL...).

predstavujú zateplenie obvodových stien riešenej časti budovy vrátane výplní otvorov, zateplenie strešnej konštrukcie nad spojovacími chodbami, výmenu svietidiel a reguláciu vykurovacieho systému. 

Viac
Subjekt
Žilinská univerzita v Žiline
Miesta realizácie
Žilina
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.09.2020 - 01.08.2021
Celková suma
1,267,236 €
Vlastné zdroje
63,362 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Kvalita životného prostredia
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Zníženie energetickej náročnosti verejn…
Typ
A.Zníženie energeti…
Plánovaný začiatok
01.09.2020
Skutočný začiatok
23.09.2020
Plánovaný koniec
01.08.2021
Skutočný koniec
27.08.2021
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.09.2020
Skutočný začiatok
23.09.2020
Plánovaný koniec
01.10.2021
Skutočný koniec
27.10.2021
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Zníženie konečnej spotreby energie vo verejných budovách
Hodnota
0,0 (kWh/rok)
Cieľ
406508,6274 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
26.11.2021
Riziko
Áno
Názov
Zníženie potreby energie vo verejných budovách
Hodnota
299199,101 (kWh/rok)
Cieľ
306445,085 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
26.11.2021
Riziko
Áno
Názov
Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách
Hodnota
0,0 (kWh/rok)
Cieľ
692245,4339 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
26.11.2021
Riziko
Áno
Názov
Množstvo elektrickej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
0,0 (MWh/rok)
Cieľ
0,0 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
27.10.2021
Riziko
Áno
Názov
Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov
Hodnota
0,0 (t ekviv. CO2)
Cieľ
120,974 (t ekviv. CO2)
Naposledy aktualizované
26.11.2021
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií SO2
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
296,0 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
26.11.2021
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií NOx
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
356,0 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
26.11.2021
Riziko
Áno
Názov
Počet opatrení na zníženie spotreby energie realizovaných vo verejnej budove
Hodnota
2,0 (počet)
Cieľ
2,0 (počet)
Naposledy aktualizované
26.11.2021
Riziko
-
Názov
Počet verejných budov na úrovni nízkoenergetickej alebo ultranízkoenergetickej alebo s takmer nulovou potrebou energie
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
26.11.2021
Riziko
-
Názov
Podlahová plocha budov obnovených nad rámec minimálnych požiadaviek
Hodnota
3785,47 (m2)
Cieľ
3627,58 (m2)
Naposledy aktualizované
26.11.2021
Riziko
-
Názov
Spotreba energie v budove po realizácii opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
0,0 (MWh/rok)
Cieľ
186,228 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
26.11.2021
Riziko
Áno
Názov
Spotreba energie v budove pred realizáciou opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
592,7367 (MWh/rok)
Cieľ
592,7367 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
26.11.2021
Riziko
Áno
Názov
Zvýšená kapacita výroby tepla z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWt)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Množstvo tepelnej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií PM10
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
0,0 (MW)
Cieľ
0,0 (MW)
Naposledy aktualizované
27.10.2021
Riziko
-
Názov
Zvýšená kapacita výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
0,0 (MWe)
Cieľ
0,0 (MWe)
Naposledy aktualizované
27.10.2021
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Faktúra č.202001266 (BI)

Faktúra č.202001266 (BI)

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
36,100 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra č.202001266_zádržné 10%_BI

Faktúra č.202001266 (BI)

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,011 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2020
Názov

Faktúra č.202001266 (BI)

Faktúra č.202001266 (BI)

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
36,100 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2020
Názov

Faktúra č.202001298 (BI)

Faktúra č.202001298 (BI)

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
63,672 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.02.2021
Názov

Faktúra č.202001298 (BI)

Faktúra č.202001298 (BI)

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
63,672 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra č.202001298_zádržné 10%_BI

Faktúra č.202001298 (BI)

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,075 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.02.2021
Názov

Faktúra č. 202001317 (BI)

Faktúra č. 202001317 (BI)

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
58,575 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.02.2021
Názov

Faktúra č. 202001317_zádržné 10%_BI

Faktúra č. 202001317 (BI)

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,508 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.02.2021
Názov

Faktúra č. 202001317 (BI)

Faktúra č. 202001317 (BI)

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
58,575 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra č. 202101031_zádržné 10%_BI

Faktúra č. 202101031 (BI)

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
45,036 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.05.2021
Názov

Faktúra č. 202101031 (BI)

Faktúra č. 202101031 (BI)

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
405,328 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.05.2021
Názov

Faktúra č. 202101031 (BI)

Faktúra č. 202101031 (BI)

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
405,328 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra č.202101045_zádržné 10%_BI

Faktúra č.202101045 (BI)

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
39,627 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.07.2021
Názov

Faktúra č.202101045 (BI)

Faktúra č.202101045 (BI)

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
356,645 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra č.202101045 (BI)

Faktúra č.202101045 (BI)

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
356,645 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.07.2021
Názov

Prenesenie daňovej povinnosti k faktúre č.202001266_zádržné 10%_BI

Prenesenie daňovej povinnosti k faktúre č.202001266 (BI)

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
802 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.11.2020
Názov

Prenesenie daňovej povinnosti k faktúre č.202001266 (BI)

Prenesenie daňovej povinnosti k faktúre č.202001266 (BI)

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
7,220 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.11.2020
Názov

Prenesenie daňovej povinnosti k faktúre č.202001298_zádržné 10%_BI

Prenesenie daňovej povinnosti k faktúre č.202001298 (BI)

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,415 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.12.2020
Názov

Prenesenie daňovej povinnosti k faktúre č.202001298 (BI)

Prenesenie daňovej povinnosti k faktúre č.202001298 (BI)

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
12,734 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.12.2020
Názov

Prenesenie daňovej povinnosti k faktúre č.202001317_zádržné 10%_BI

Prenesenie daňovej povinnosti k faktúre č.202001317 (BI)

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,302 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.01.2021
Názov

Prenesenie daňovej povinnosti k faktúre č.202001317 (BI)

Prenesenie daňovej povinnosti k faktúre č.202001317 (BI)

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
11,715 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.01.2021
Názov

Prenesenie daňovej povinnosti k faktúre č.202101031_zádržné 10%_BI

Prenesenie daňovej povinnosti k faktúre č.202101031 (BI)

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
9,007 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.03.2021
Názov

Prenesenie daňovej povinnosti k faktúre č.202101031 (BI)

Prenesenie daňovej povinnosti k faktúre č.202101031 (BI)

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
81,066 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.03.2021
Názov

Prenesenie daňovej povinnosti k faktúre č.202101045_zádržné 10%_BI

Prenesenie daňovej povinnosti k faktúre č.202101045 (BI)

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
7,925 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.04.2021
Názov

Prenesenie daňovej povinnosti k faktúre č.202101045 (BI)

Prenesenie daňovej povinnosti k faktúre č.202101045 (BI)

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
71,329 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.04.2021
Názov

Mzdové výdavky 11/2020 - 10/2021_BI

Mzdové výdavky 11/2020 - 10/2021_BI

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
7,006 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2021
Názov IČO
Názov
Žilinská univerzita v Žiline
IČO
00397563
Názov
HASTRA s.r.o.
IČO
31606296
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.