Popis projektu

je zníženie energetickej náročnosti blokov BE, BD Žilinskej univerzity v Žiline, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina, ktoré slúžia hlavne na zabezpečenie vyučovacieho procesu vysokoškolského štúdia. Všetky bloky vzájomne vytvárajú jeden stavebný objekt SO02. Členenie na  BD a BE zodpovedá povahe dilatačných celkov, ktoré objekt delia na jednotlivé bloky.

Jestvujúci objekt bol realizovaný cca v r. 1969 ako troj až štvorpodlažná  podlažná stavba s konštrukčným systémom zo železobetónového skeletu prefabrikovaných stropných panelov s predsadenými obvodovými tehlopanelmi s plochou strechou  a atikou o zastavanej ploche cca 1 828,03 m2.

Objekt je napojený na všetky inžinierske siete. Využívaný je na výučbové a výskumné aktivity pre študentov spolu so zázemím pre učiteľov a výskumníkov. Objekt je v súčasnosti zateplený 6 cm polystyrénom, strecha je po generálnej oprave krytiny, ktorá v súčasnosti nevyhovuje teplo-technickej norme a je potrebné zrealizovať doteplenie z interiéru. Na každom poschodí sú WC a zázemie pre upratovačky.

predstavujú zateplenie obvodových stien riešenej časti budovy vrátane výplní otvorov, doteplenie strechy z interiéru, rekonštrukciu vykurovacieho systému a výmenu svietidiel spolu s vybudovaním fotovoltaiky na streche objektu. 

Viac
Subjekt
Žilinská univerzita v Žiline
Miesta realizácie
Žilina
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.03.2021 - 01.11.2021
Celková suma
1,654,518 €
Vlastné zdroje
82,726 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Kvalita životného prostredia
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Zníženie energetickej náročnosti verejn…
Typ
A.Zníženie energeti…
Plánovaný začiatok
01.03.2021
Skutočný začiatok
29.03.2021
Plánovaný koniec
01.11.2021
Skutočný koniec
26.11.2021
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.03.2021
Skutočný začiatok
01.03.2021
Plánovaný koniec
01.11.2021
Skutočný koniec
26.11.2021
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Spotreba energie v budove pred realizáciou opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
805,6667 (MWh/rok)
Cieľ
805,6667 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
18.02.2022
Riziko
Áno
Názov
Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
0,0697 (MW)
Cieľ
0,0697 (MW)
Naposledy aktualizované
18.02.2022
Riziko
-
Názov
Zvýšená kapacita výroby tepla z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWt)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Množstvo tepelnej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií PM10
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Zvýšená kapacita výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
0,0697 (MWe)
Cieľ
0,0697 (MWe)
Naposledy aktualizované
18.02.2022
Riziko
-
Názov
Množstvo elektrickej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
0,0 (MWh/rok)
Cieľ
69,7 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
18.02.2022
Riziko
Áno
Názov
Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov
Hodnota
0,0 (t ekviv. CO2)
Cieľ
136,15 (t ekviv. CO2)
Naposledy aktualizované
18.02.2022
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií SO2
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
360,0 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
18.02.2022
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií NOx
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
430,0 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
18.02.2022
Riziko
Áno
Názov
Počet opatrení na zníženie spotreby energie realizovaných vo verejnej budove
Hodnota
3,0 (počet)
Cieľ
3,0 (počet)
Naposledy aktualizované
18.02.2022
Riziko
-
Názov
Počet verejných budov na úrovni nízkoenergetickej alebo ultranízkoenergetickej alebo s takmer nulovou potrebou energie
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
18.02.2022
Riziko
-
Názov
Podlahová plocha budov obnovených nad rámec minimálnych požiadaviek
Hodnota
6307,1 (m2)
Cieľ
6125,5 (m2)
Naposledy aktualizované
18.02.2022
Riziko
-
Názov
Spotreba energie v budove po realizácii opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
0,0 (MWh/rok)
Cieľ
263,0561 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
18.02.2022
Riziko
Áno
Názov
Zníženie konečnej spotreby energie vo verejných budovách
Hodnota
0,0 (kWh/rok)
Cieľ
542610,5341 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
18.02.2022
Riziko
Áno
Názov
Zníženie potreby energie vo verejných budovách
Hodnota
450745,391 (kWh/rok)
Cieľ
460741,7335 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
18.02.2022
Riziko
Áno
Názov
Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách
Hodnota
0,0 (kWh/rok)
Cieľ
948812,5847 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
18.02.2022
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Faktúra č. 202101044_BD,BE

Faktúra č. 202101044_BD,BE

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
49,255 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.05.2021
Názov

Faktúra č. 202101044_BD,BE

Faktúra č. 202101044_BD,BE

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
49,255 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra č. 202101044_zádržné 10%_BD,BE

Faktúra č. 202101044_BD,BE

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,473 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.05.2021
Názov

Faktúra č. 202101079_BD,BE

Faktúra č. 202101079_BD,BE

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
221,271 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2021
Názov

Faktúra č. 202101079_BD,BE

Faktúra č. 202101079_BD,BE

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
221,271 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra č. 202101079_zádržné 10%_BD,BE

Faktúra č. 202101079_BD,BE

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
24,586 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2021
Názov

Faktúra č. 202101096_BD,BE

Faktúra č. 202101096_BD,BE

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
587,744 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra č. 202101096_BD,BE

Faktúra č. 202101096_BD,BE

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
587,744 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2021
Názov

Faktúra č. 202101096_zádržné 10%_BD,BE

Faktúra č. 202101096_BD,BE

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
65,305 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2021
Názov

Faktúra č. 202101123_BD,BE

Faktúra č. 202101123_BD,BE

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13,587 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.11.2021
Názov

Faktúra č. 202101123_BD,BE

Faktúra č. 202101123_BD,BE

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13,587 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra č. 202101123_zádržné 10%_BD,BE

Faktúra č. 202101123_BD,BE

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,510 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.11.2021
Názov

Faktúra č. 202101121_BD,BE

Faktúra č. 202101121_BD,BE

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
338,534 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.11.2021
Názov

Faktúra č. 202101121_BD,BE

Faktúra č. 202101121_BD,BE

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
340,535 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra č. 202101121_zádržné 10%_BD,BE

Faktúra č. 202101121_BD,BE

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
37,615 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.11.2021
Názov

Prenesenie daňovej povinnosti k faktúre č. 202101044_BD,BE

Prenesenie daňovej povinnosti k faktúre č. 202101044_BD,BE

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
10,946 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.04.2021
Názov

Prenesenie daňovej povinnosti k faktúre č. 202101079_BD,BE

Prenesenie daňovej povinnosti k faktúre č. 202101079_BD,BE

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
49,171 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.05.2021
Názov

Prenesenie daňovej povinnosti k faktúre č. 202101096_BD,BE

Prenesenie daňovej povinnosti k faktúre č. 202101096_BD,BE

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
130,610 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.06.2021
Názov

Prenesenie daňovej povinnosti k faktúre č. 202101121_BD,BE

Prenesenie daňovej povinnosti k faktúre č. 202101121_BD,BE

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
75,230 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.07.2021
Názov

Prenesenie daňovej povinnosti k faktúre č. 202101123_BD,BE

Prenesenie daňovej povinnosti k faktúre č. 202101123_BD,BE

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
3,019 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.07.2021
Názov

Mzdové výdavky 03/2021 - 11/2021_BD,BE

Mzdové výdavky 03/2021 - 11/2021_BD,BE

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
4,502 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.11.2021
Názov IČO
Názov
Žilinská univerzita v Žiline
IČO
00397563
Názov
HASTRA s.r.o.
IČO
31606296
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.