Popis projektu

Obec Cinobaňa reflektuje na jeden zo súčasných problémov obce. Sídlisko v obci Cinobaňa je obytnou zónou s bytovými domami, postavenými v 70. rokoch minulého storočia. Obyvateľmi sídliska sú občania rôznych vekových kategórií, mladé rodiny s malými deťmi, stredná generácia a seniori. Medzi bytovými domami sa nachádza parcela v rozlohe 38 203 m2 , využívaná ako trávnatá plocha, ktorá však neplní funkciu oddychovej zóny z dôvodu neadekvátnej vybavenosti a zlého technického zázemia (zeleň, chodníky, osvetlenie, mobiliár). 

Zámerom obce je predovšetkým zlepšenie enviromentálných aspektov prostredníctvom budovania prvkov zelenej infraštruktúry, ktoré sa uskutoční realizáciou hlavnej aktivity projektu.  Hlavnou aktivitou projektu je revitalizácia verejných priestranstiev sídliska v Cinobani a konkrétne pôjde o výsadbu zelene (stromov a záhonov), asfaltovanie, budovanie chodníkov a verejného osvetlenia a osádzanie drevených lavičiek a odpadkových košov. Výstupom projektu budú revitalizované otvorené priestranstvá vnútroblokov mimo UMR v rozlohe 38 203 m2 . Hlavným cieľom realizácie projektu je zlepšenie kvality života obyvateľov obce Cinobaňa s dôrazom na životné prostredie, oživenia a revitalizácie prvkov zelenej infraštruktúry.

Viac
Subjekt
Obec Cinobaňa
Miesta realizácie
Cinobaňa
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.04.2017 - 01.04.2019
Celková suma
178,347 €
Vlastné zdroje
8,917 €
Vyčerpané z projektu
178,347 €
Nezrovnalosti
3,170 €

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Revitalizácia verejných priestranstiev …
Typ
J. RIUS_bez UMR_Reg…
Plánovaný začiatok
01.04.2017
Skutočný začiatok
25.04.2017
Plánovaný koniec
01.04.2019
Skutočný koniec
30.04.2019
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Vytvorené alebo obnovené otvorené priestranstvá v mestských oblastiach
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (m2)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Revitalizované otvorené priestranstvá vnútroblokov mimo UMR
Hodnota
38203,0 (m2)
Cieľ
38203,0 (m2)
Naposledy aktualizované
30.10.2020
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Cinobaňa
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
85,947 €
Schválené na preplatenie
82,777 €
Realizácia
28.02.2019
Názov

Stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Cinobaňa
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
85,947 €
Schválené na preplatenie
85,947 €
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Cinobaňa
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
69,054 €
Schválené na preplatenie
68,734 €
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Cinobaňa
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
68,734 €
Schválené na preplatenie
68,734 €
Realizácia
12.04.2019
Názov

SO 300 Verejné osvetlenie

Faktúra č. 2019007

Vlastník dokladu
Obec Cinobaňa
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12,837 €
Schválené na preplatenie
12,837 €
Realizácia
-
Názov

SO 300 Verejné osvetlenie

Faktúra č. 2019007

Vlastník dokladu
Obec Cinobaňa
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12,837 €
Schválené na preplatenie
12,837 €
Realizácia
19.06.2019
Názov

SO 500 Mobiliár

Faktúra č. 2019021

Vlastník dokladu
Obec Cinobaňa
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,829 €
Schválené na preplatenie
10,829 €
Realizácia
-
Názov

SO 500 Mobiliár

Faktúra č. 2019021

Vlastník dokladu
Obec Cinobaňa
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,829 €
Schválené na preplatenie
10,829 €
Realizácia
05.09.2019
Subjekt Suma celkom Vrátená suma Suma na vymáhanie Typ Stav
Subjekt

Obec Cinobaňa

Suma celkom
3,170 €
Vrátená suma
3,170 €
Suma na vymáhanie
3,170 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Názov IČO
Názov
GEART, s.r.o.
IČO
36814571
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.