Popis projektu

Hlavným cieľom projektu je K naplneniu  hlavného cieľa smerujú aj stanovené špecifické ciele projektu:

- Obnoviť mestský vnútroblokový priestor sídliska Kuzmányho a zvýšiť jeho funkčnú, hygienickú, estetickú, ekostabilizačnú a enviromentálnu hodnotu.

- Posilniť ekosystémové služby, zlepšiť mikroklimatické pomery zároveň prispieť k zníženiu hlučnosti a prašností a celkovému zlepšeniu životného prostredia,

- Zatraktívniť lokalitu mestského vnútrobloku osadením nových mestských prvkov drobnej architektúry, čím zlepšime kvalitu života obyvateľov .

Naplnenie cieľa povedie k dosiahnutiu cieľov a výsledkov podpory IROP. Zámerom projektu je obnova a zvýšenie atraktivity mestského vnútroblokového priestoru sídliska Kuzmányho opravou kompozície zelene, zvýšením podielu zelenej infraštruktúry,  znížením výmery nepriepustných plôch a zvyšovaním retenčnej schopnosti krajiny. Realizáciou hlavnej aktivity projektu dosiahneme vznik environmentálne hodnotného verejného priestoru zelene, rozšíreného o funkčné priestory, ktorý bude atraktívny pre obyvateľov vnútrobloku sídliska. Plánované výstupy projektu prispejú k zlepšeniu kvality ovzdušia, posilneniu ekologickej stability a zlepšeniu sídelného prostredia vnútrobloku.

je mesto Košice, Mestská časť Košice – Staré mesto, sídlisko Kuzmányho.

Projektom  dosiahneme naplnenie merateľného ukazovateľa:

Viac
Subjekt
Mesto Košice
Miesta realizácie
Košice - mestská časť Staré Mesto
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.03.2018 - 01.03.2019
Celková suma
121,159 €
Vlastné zdroje
6,058 €
Vyčerpané z projektu
119,224 €

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
1.Regenerácia vnútrobloku sídliska Kuzm…
Typ
J. UMR_Regenerácia …
Plánovaný začiatok
01.03.2018
Skutočný začiatok
28.03.2018
Plánovaný koniec
01.03.2019
Skutočný koniec
29.10.2018
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.03.2018
Skutočný začiatok
28.03.2018
Plánovaný koniec
01.04.2019
Skutočný koniec
29.11.2018
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Revitalizované otvorené priestranstvá vnútroblokov mimo UMR
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (m2)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Vytvorené alebo obnovené otvorené priestranstvá v mestských oblastiach
Hodnota
17822,0 (m2)
Cieľ
17822,0 (m2)
Naposledy aktualizované
30.07.2021
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Stavebné práce

Faktúra č. : 18007002

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
27,542 €
Schválené na preplatenie
27,542 €
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Faktúra č. : 18007002

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
27,542 €
Schválené na preplatenie
27,542 €
Realizácia
30.08.2018
Názov

Stavebné práce

Faktúra č.18008003

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
37,356 €
Schválené na preplatenie
37,356 €
Realizácia
17.10.2018
Názov

Stavebné práce

Faktúra č.18008003

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
37,356 €
Schválené na preplatenie
37,356 €
Realizácia
-
Názov

DPH za 07/2018 za stavebné práce

DPH za 07/2018 k FA č. 18007002

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,508 €
Schválené na preplatenie
5,508 €
Realizácia
27.08.2018
Názov

DPH za 07/2018 za stavebné práce

DPH za 07/2018 k FA č. 18008003

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,471 €
Schválené na preplatenie
7,471 €
Realizácia
27.08.2018
Názov

Stavebné práce

Faktúra č. 18009003

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
22,546 €
Schválené na preplatenie
22,546 €
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Faktúra č. 18009003

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
22,546 €
Schválené na preplatenie
22,546 €
Realizácia
12.11.2018
Názov

Stavebný dozor

Faktúra č. OF18110016

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,280 €
Schválené na preplatenie
2,280 €
Realizácia
30.11.2018
Názov

Stavebný dozor

Faktúra č. OF18110016

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,280 €
Schválené na preplatenie
2,280 €
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Faktúra č. 18010003

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,015 €
Schválené na preplatenie
10,015 €
Realizácia
30.11.2018
Názov

Stavebné práce

Faktúra č. 18010003

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,015 €
Schválené na preplatenie
10,015 €
Realizácia
-
Názov

DPH 10/2018 za stavebné práce

DPH za 10/2018 k FA č.18010003

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,996 €
Schválené na preplatenie
1,996 €
Realizácia
-
Názov

DPH 09/2018 za stavebné práce

DPH za 09/2018 k FA č.18009003

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,509 €
Schválené na preplatenie
4,509 €
Realizácia
-
Subjekt Suma celkom Vrátená suma Suma na vymáhanie Typ Stav
Subjekt

Mesto Košice

Suma celkom
38 €
Vrátená suma
-
Suma na vymáhanie
38 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Nehospodárne vymáha…
Názov IČO
Názov
ProGarden s.r.o.
IČO
50237918
Názov
REKOM - Košice s.r.o.
IČO
31685226
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.