Popis projektu

Hlavným cieľom projektu je K naplneniu  hlavného cieľa smerujú aj stanovené špecifické ciele projektu:

- Obnoviť mestský vnútroblokový priestor sídliska Kuzmányho a zvýšiť jeho funkčnú, hygienickú, estetickú, ekostabilizačnú a enviromentálnu hodnotu.

- Posilniť ekosystémové služby, zlepšiť mikroklimatické pomery zároveň prispieť k zníženiu hlučnosti a prašností a celkovému zlepšeniu životného prostredia,

- Zatraktívniť lokalitu mestského vnútrobloku osadením nových mestských prvkov drobnej architektúry, čím zlepšime kvalitu života obyvateľov .

Naplnenie cieľa povedie k dosiahnutiu cieľov a výsledkov podpory IROP. Zámerom projektu je obnova a zvýšenie atraktivity mestského vnútroblokového priestoru sídliska Kuzmányho opravou kompozície zelene, zvýšením podielu zelenej infraštruktúry,  znížením výmery nepriepustných plôch a zvyšovaním retenčnej schopnosti krajiny. Realizáciou hlavnej aktivity projektu dosiahneme vznik environmentálne hodnotného verejného priestoru zelene, rozšíreného o funkčné priestory, ktorý bude atraktívny pre obyvateľov vnútrobloku sídliska. Plánované výstupy projektu prispejú k zlepšeniu kvality ovzdušia, posilneniu ekologickej stability a zlepšeniu sídelného prostredia vnútrobloku.

je mesto Košice, Mestská časť Košice – Staré mesto, sídlisko Kuzmányho.

Projektom  dosiahneme naplnenie merateľného ukazovateľa:

Viac
Subjekt
Mesto Košice
Miesta realizácie
Košice - mestská časť Staré Mesto
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.03.2018 - 01.03.2019
Celková suma
121,159 €
Vlastné zdroje
6,058 €
Vyčerpané z projektu
112,719 €

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
1.Regenerácia vnútrobloku sídliska Ku...
Typ
J. UMR_Regeneráci...
Plánovaný začiatok
01.03.2018
Skutočný začiatok
28.03.2018
Plánovaný koniec
01.03.2019
Skutočný koniec
29.10.2018
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.03.2018
Skutočný začiatok
28.03.2018
Plánovaný koniec
01.04.2019
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Vytvorené alebo obnovené otvorené priestranstvá v mestských oblastiach
Hodnota
17822,0 (m2)
Cieľ
17822,0 (m2)
Naposledy aktualizované
19.11.2018
Riziko
-
Názov
Revitalizované otvorené priestranstvá vnútroblokov mimo UMR
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (m2)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Stavebné práce

Faktúra č. : 18007002

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
27,542 €
Schválené na preplatenie
27,542 €
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Faktúra č. : 18007002

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
27,542 €
Schválené na preplatenie
27,542 €
Realizácia
30.08.2018
Názov

Stavebné práce

Faktúra č.18008003

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
37,356 €
Schválené na preplatenie
37,356 €
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Faktúra č.18008003

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
37,356 €
Schválené na preplatenie
37,356 €
Realizácia
17.10.2018
Názov

DPH za 07/2018 za stavebné práce

DPH za 07/2018 k FA č. 18007002

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,508 €
Schválené na preplatenie
5,508 €
Realizácia
27.08.2018
Názov

DPH za 07/2018 za stavebné práce

DPH za 07/2018 k FA č. 18008003

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,471 €
Schválené na preplatenie
7,471 €
Realizácia
27.08.2018
Názov

Stavebné práce

Faktúra č. 18009003

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
22,546 €
Schválené na preplatenie
22,546 €
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Faktúra č. 18009003

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
22,546 €
Schválené na preplatenie
22,546 €
Realizácia
12.11.2018
Názov

Stavebný dozor

Faktúra č. OF18110016

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,280 €
Schválené na preplatenie
2,280 €
Realizácia
-
Názov

Stavebný dozor

Faktúra č. OF18110016

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,280 €
Schválené na preplatenie
2,280 €
Realizácia
30.11.2018
Názov

Stavebné práce

Faktúra č. 18010003

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,015 €
Schválené na preplatenie
10,015 €
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Faktúra č. 18010003

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,015 €
Schválené na preplatenie
10,015 €
Realizácia
30.11.2018
Názov

DPH 10/2018 za stavebné práce

DPH za 10/2018 k FA č.18010003

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,996 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

DPH 09/2018 za stavebné práce

DPH za 09/2018 k FA č.18009003

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,509 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov IČO
Názov
ProGarden s.r.o.
IČO
50237918
Názov
REKOM - Košice s.r.o.
IČO
31685226
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.