Popis projektu

Predmetom projektu je vypracovanie Hlukovej mapy pre Mesto Košice, ktorej úlohou je opísať hlukovú situáciu v okolí výrazných zdrojov hluku (doprava, priemysel) v zaťaženom obytnom území. Sledovaný bude súčasný stav, stav pre rok 2017 a predpokladaná hluková záťaž s predikciou pre rok 2025.

Realizácia hlavnej aktivity projektu naplní cieľ projektu, ktorým je „Zlepšiť sídelné prostredie obyvateľov Košíc prostredníctvom systémových prvkov na zníženie hluku v zaťaženom obytnom území.“

Špecifické ciele projektu:

1. Zmapovanie a stanovenie plošnej hlukovej záťaže v zaťaženom zastavanom obytnom  území mesta Košice z pôsobenia definovaných zdrojov zvuku pre stav v roku 2017 s výhľadom do roku 2025.

2. Návrh protihlukových opatrení so špecifickými vlastnosťami, ktoré okrem zlepšenia akustickej situácie v sledovaných územiach zlepšia aj iné environmentálne faktory životného prostredia v zaťažených obytných územiach mesta Košice.

Miestom realizácie projektu je 22 mestských častí mesta Košice

Merateľný ukazovateľ - 1 spracovanná Hluková mapa pre Mesto Košice

Viac
Subjekt
Mesto Košice
Miesta realizácie
Košice - mestská časť Ťahanovce, Košice - mestská časť Vyšné Opátske, Košice - mestská časť Šebastovce, Košice - mestská časť Nad jazerom, Košice - mestská časť Krásna, Košice - mestská časť Juh, Košice - mestská časť Barca, Košice - mestská časť Dargovských hrdinov, Košice - mestská časť Košická Nová Ves, Košice - mestská časť Západ, Košice - mestská časť Šaca, Košice - mestská časť Sídlisko KVP, Košice - mestská časť Poľov, Košice - mestská časť Pereš, Košice - mestská časť Myslava, Košice - mestská časť Lorinčík, Košice - mestská časť Luník IX, Košice - mestská časť Sídlisko Ťahanovce, Košice - mestská časť Staré Mesto, Košice - mestská časť Sever, Košice - mestská časť Kavečany, Košice - mestská časť Džungľa
Stav
Projekt mimoriadne ukončený - neprispel k cieľom OP (K)
Realizácia
01.02.2019 - 01.10.2019
Celková suma
410,000 €
Vlastné zdroje
20,500 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Vypracovanie hlukovej mapy
Typ
A. UMR_Opatrenia pr…
Plánovaný začiatok
01.02.2019
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.10.2019
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.02.2019
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.12.2019
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet zavedených opatrení na zníženie hluku
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet spracovaných dokumentov
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.12.2018
Riziko
-
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.