Popis projektu

Cieľom projektu je zníženie prašnosti, hlučnosti, zlepšenie funkcionality priľahlých zelených plôch a komunikácií tak, aby esteticky, prevádzkovo a funkčne spĺňali nároky na moderný exteriér s dominantnou funkciou krátkodobej rekreácie a zároveň rešpektovali environmentálne aspekty územia. Uvedený cieľ projektu prispieva k naplneniu prioritnej osi č.4 , Investičnej priority č.4.3 a Špecifického cieľa 4.3.1. Stanovený cieľ sa budeme snažiť dosiahnuť realizáciou hlavnej aktivity ktorou je revitalizácia priestorov medzi obytnou zástavbou s využitím prvkov zelenej infraštruktúry, ktorá spadá pod oprávnenú aktivitu v rámci špecifického cieľ 4.3.1 IROP a to Regenerácia vnútroblokov sídlisk s uplatnením ekol. princípov tvorby a ochrany zelene. Riešené územie projektu sa nachádza v Seredi, na ul. D.Štúra v blízkosti rušnej komunikácie. Územie je ohraničené bytovými domami na Pažitnej ul., parkoviskom, polyfunkciou a komunikáciou. Je tu zastúpená aj funkcia občianskej vybavenosti. Dosiahnutie stanoveného cieľa budeme sledovať pomocou merateľného ukazovateľa s názvom Revitalizované otvorené priestranstvá vnútroblokov mimo UMR.

Viac
Subjekt
Mesto Sereď
Miesta realizácie
Sereď
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.09.2019 - 01.05.2022
Celková suma
195,729 €
Vlastné zdroje
9,786 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Revitalizácia priestorov medzi obytnou …
Typ
J. RIUS_bez UMR_Reg…
Plánovaný začiatok
01.09.2019
Skutočný začiatok
02.09.2019
Plánovaný koniec
01.05.2022
Skutočný koniec
13.05.2022
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.09.2019
Skutočný začiatok
02.09.2019
Plánovaný koniec
01.05.2022
Skutočný koniec
13.05.2022
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Vytvorené alebo obnovené otvorené priestranstvá v mestských oblastiach
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (m2)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Revitalizované otvorené priestranstvá vnútroblokov mimo UMR
Hodnota
8648,0 (m2)
Cieľ
8648,0 (m2)
Naposledy aktualizované
03.08.2022
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Faktura c.22/0013 SO401 Inex Hausgarden s.r.o.

Faktura c.220013 SO401 Inex Hausgarden s.r.o.

Vlastník dokladu
Mesto Sereď
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
21,854 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2022
Názov

Faktura c.220039_SO401 Prvky urb.designu_Inex Hausgarden s.r.o..

Faktura c.220039_SO401 Prvky urb.designu_Inex Hausgarden s.r.o.

Vlastník dokladu
Mesto Sereď
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,487 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2022
Názov

Faktura c.20220009 Rugos s.r.o. SO 101 - Prestavba porastov drevín

Faktura c.20220009 Rugos s.r.o. SO 101 - Prestavba porastov drevín

Vlastník dokladu
Mesto Sereď
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,685 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.06.2022
Názov

Faktura c.20220010 Rugos s.r.o. SO 201 Závlahy trávnatých plôch

Faktúra č.20220010 Rugos s.r.o. SO 201 Závlahy trávnatých plôch

Vlastník dokladu
Mesto Sereď
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13,502 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.06.2022
Názov

Faktúra č.20220011 SO 101 Prestavba porastov drevín

Faktúra č.20220011 Rugos s.r.o. SO 101 Prestavba porastov drevín

Vlastník dokladu
Mesto Sereď
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,990 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.06.2022
Názov

Faktúra č.20220012 Rugos s.r.o. SO 201 Závlahy trávnatých plôch

Faktúra č.20220012 Rugos s.r.o. SO 201 Závlahy trávnatých plôch

Vlastník dokladu
Mesto Sereď
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,393 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.06.2022
Názov

Faktúra c.01326110 Swietelsky-Slovakia spol. s r.o. SO 301 SÚKS

Faktúra c.01326110 Swietelsky-Slovakia spol. s r.o. SO 301 SÚKS

Vlastník dokladu
Mesto Sereď
Dodávateľ
Swietelsky-Slovakia spol. s r.o.
Žiadaná suma
70,914 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.05.2022
Názov

Faktúra č.01336014 Swietelsky-Slovakia spol. s r.o. SO 301 SÚKS

Faktúra č.01336014 Swietelsky-Slovakia spol. s r.o. SO 301 SÚKS

Vlastník dokladu
Mesto Sereď
Dodávateľ
Swietelsky-Slovakia spol. s r.o.
Žiadaná suma
3,884 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.06.2022
Názov

Faktura c.21121302 Venimex Slovakia s.r.o.

Faktura c.21121302 Venimex Slovakia s.r.o.

Vlastník dokladu
Mesto Sereď
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,760 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.02.2022
Názov

Faktura c.21121502 Venimex Slovakia s.r.o.

Faktura c.21121502 Venimex Slovakia s.r.o.

Vlastník dokladu
Mesto Sereď
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
480 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.02.2022
Názov

Faktura c.20210058_SO 101 Rugos s.r.o.

Faktura c.20210058_SO 101 Prestavba porastov drevín

Vlastník dokladu
Mesto Sereď
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
34,489 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.02.2021
Názov

Faktura c.20210060_SO 201 Rugos s.r.o.

Faktura c.20210060_SO 201 Závlahy trávnatých plôch

Vlastník dokladu
Mesto Sereď
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
11,688 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.02.2022
Názov

Faktura c.210136_SO 401 Inex Hausgarden s.r.o.

Faktura c.210136_SO 401_Inex Hausgarden s.r.o.

Vlastník dokladu
Mesto Sereď
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
20,604 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.02.2021
Názov IČO
Názov
Swietelsky-Slovakia spol. s r.o.
IČO
00896225
Názov
INEX - Hausgarden s. r. o.
IČO
44223722
Názov
RUGOS, s.r.o.
IČO
46270221
Názov
Venimex Slovakia s.r.o.
IČO
46115498
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.