Popis projektu

Zlepšenie kvality života obyvateľov sídliska Rozvoj v Levoči  prostredníctvom regenerácie vnútrobloku.

Špecifické ciele projektu:

Špecifický cieľ 1: Kvantitatívny a kvalitatívny rozvoj územia vnútrobloku sídliska Rozvoj v Levoči prostredníctvom opravy, úpravy, prestavby a modernizácie verejných plôch a mobiliáru v danej lokalite.

Špecifický cieľ 2: Tvorba a ochrana zelene  a zlepšenie mikroklímy prostredia prostredníctvom umiestnenia prirodzených krajinných prvkov, mestských prvkov drobnej architektúry a nakladaním s dažďovými vodami.

Regenerácia vnútroblokov sídlisk s uplatnením ekologických princípov tvorby a ochrany zelene.

široká verejnosť

k.ú. mesta Levoča, parcela č. 1608/1

P0620 Revitalizované otvorené priestranstvá vnútroblokov mimo UMR 5011 m2

Viac
Subjekt
Mesto Levoča
Miesta realizácie
Levoča
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.08.2019 - 01.07.2020
Celková suma
275,705 €
Vlastné zdroje
13,785 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Regenerácia vnútroblokov sídlisk s upla…
Typ
J. RIUS_bez UMR_Reg…
Plánovaný začiatok
01.08.2019
Skutočný začiatok
05.09.2019
Plánovaný koniec
01.07.2020
Skutočný koniec
30.06.2020
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.08.2019
Skutočný začiatok
05.09.2019
Plánovaný koniec
01.07.2020
Skutočný koniec
30.06.2020
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Revitalizované otvorené priestranstvá vnútroblokov mimo UMR
Hodnota
5011,0 (m2)
Cieľ
5011,0 (m2)
Naposledy aktualizované
02.02.2021
Riziko
-
Názov
Vytvorené alebo obnovené otvorené priestranstvá v mestských oblastiach
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (m2)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Faktúra č. 05032020, Krycí list č. 382/2020

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Levoča
Dodávateľ
MIGI, spol. s r.o.
Žiadaná suma
156,646 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.04.2020
Názov

Faktúra č.20200003

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Levoča
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,800 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.07.2020
Názov

faktúra č.07052020

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Levoča
Dodávateľ
MIGI, spol. s r.o.
Žiadaná suma
83,439 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.07.2020
Názov

Faktúra č. 05062020

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Levoča
Dodávateľ
MIGI, spol. s r.o.
Žiadaná suma
21,224 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.07.2020
Názov

Faktúra č. 05032020, Krycí list č. 382/2020

Faktúra a Krycí list

Vlastník dokladu
Mesto Levoča
Dodávateľ
MIGI, spol. s r.o.
Žiadaná suma
6,399 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.04.2020
Názov

Faktúra č. 07052020, Krycí list 789/2020

Faktúra a Krycí list

Vlastník dokladu
Mesto Levoča
Dodávateľ
MIGI, spol. s r.o.
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.07.2020
Názov

Faktúra č. 05062020, krycí list č. 790/2020

Faktúra a Krycí list

Vlastník dokladu
Mesto Levoča
Dodávateľ
MIGI, spol. s r.o.
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.07.2020
Názov

Faktúra č. 2020003, Krycí list č. 791/2020

Faktúra a Krycí list

Vlastník dokladu
Mesto Levoča
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.07.2020
Názov IČO
Názov
MIGI, spol. s r.o.
IČO
36187232
Názov
Peter Novotný
IČO
41316371
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.