Popis projektu

Obec Margecany sa nachádza na dôležitom dopravnom uzle z hľadiska verejnej železničnej dopravy a autobusovej dopravy. Projekt nadväzuje na predchádzajúce aktivity obce, v rámci ktorých obec zabezpečila v roku 2012 výstavbu deviatich obecných nájomných bytov v časti bývalej materskej školy, ktorej prevádzka bola v roku 2010 zlúčená so základnou školou a zároveň bola presunutá do inej budovy.  V roku 2015 bolo nastavbou ďalšej časti budovy postavených nových trinásť bytov vrátane príslušnej technickej vybavenosti, ktoré v roku 2016 obec odkúpila do výlučného vlastníctva pre ich prenajímanie pre účely sociálneho bývania. 

Vnútroblok bytového domu a polyfunkčej budovy zatiaľ nebol nijako upravovaný a prispôsobený pre účely jeho využívania obyvateľmi nájomných bytov, nachádza sa tu len nefunkčné detské ihrisko bývalej materskej školy. Pozemok nie je oplotený. Časť prízemia polyfunkčnej budovy s 13 nájomnými bytmi, ktorej výlučným vlastníkom je obec, je využívaná ako klubové priestory miestnej organizácie Jednoty dôchodcov Slovenska a druhá časť môže v budúcnosti slúžiť pre vytvorenie denného stacionára pre seniorov. Odstránené budú technické nedostatky komunikačných trás - chodníkov, vegetačnými úpravami sa zlepší kvalita a estetika obytného prostredia v obci. Všetky dotknuté pozemky sú vo vlastníctve obce. V rámci návrhu budú taktiež vytvorené vyvýšené záhony a úžitková záhrada, čím bude možné efektívne využívať zachytenú dažďovú vodu.

Regeneráciou verejne prístupného detského ihriska a športoviska pre mládež, dospelých aj seniorov, výstavbou dreveného altánku na komunitné účely, vybudovaním komunitnej záhrady, osadením cyklostojanov, verejného osvetlenia a obnovou a výsadbou zelene sa dosiahne zlepšenie kvality života obyvateľov sídliska Margecany.  

Merateľné ukazovatele projektu:

P0620 - Revitalizované otvorené priestranstvá vnútroblokov mimo UMR - 1 791 m2

Viac
Subjekt
Obec Margecany
Miesta realizácie
Margecany
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.03.2021 - 01.10.2021
Celková suma
179,916 €
Vlastné zdroje
8,996 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Regenerácia vnútrobloku Margecany
Typ
J. RIUS_bez UMR_Reg…
Plánovaný začiatok
01.03.2021
Skutočný začiatok
26.03.2021
Plánovaný koniec
01.10.2021
Skutočný koniec
14.10.2021
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.05.2018
Skutočný začiatok
01.06.2018
Plánovaný koniec
01.12.2021
Skutočný koniec
31.12.2021
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Vytvorené alebo obnovené otvorené priestranstvá v mestských oblastiach
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (m2)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Revitalizované otvorené priestranstvá vnútroblokov mimo UMR
Hodnota
1791,0 (m2)
Cieľ
1791,0 (m2)
Naposledy aktualizované
25.11.2021
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Margecany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
153,750 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Margecany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
153,750 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.09.2021
Názov

Stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Margecany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
26,165 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.10.2021
Názov IČO
Názov
SIMA plus Krompachy, s.r.o.
IČO
47426136
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.