Popis projektu

na zvýšenie ekologickej stability riešeného územia čo povedie k zvýšeniu kvality života obyvateľov žijúcich na území regenerovaného vnútroblokového priestoru.

Jeho e „Zlepšiť environmentálne prostredie mesta Košice, posilniť ekologickú stabilitu územia, zvýšiť kvalitu života obyvateľov prostredníctvom regenerácie mestského vnútroblokového verejne prístupného priestoru na sídlisku Dargovských hrdinov, uplatnením ekologických princípov pri tvorbe zelene.“

je Regenerácia vnútrobloku sídliska Dargovských hrdinov s uplatnením ekologických princípov tvorby a ochrany zelene.

Naplnenie stanoveného cieľa prostredníctvom realizácie hlavnej aktivity projektu povedie k dosiahnutiu cieľov a výsledkov podpory IROP, nakoľko obsahom hlavnej aktivity sú sadové úpravy v podobe výsadby stromov a krov a stavebné úpravy, ktorými dôjde ku konverzii spevnených plôch na trávnaté plochy, obnove odpočinkových zón, chodníkov, rekonštrukcie ihrísk, osadeniu herných prvkov a mobiliáru.

je MČ Košice – Dargovských hrdinov. : Vytvorené alebo obnovené otvorené priestranstvá v mestských oblastiach – 33 935 m².

Viac
Subjekt
Mesto Košice
Miesta realizácie
Košice - mestská časť Dargovských hrdinov
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.09.2018 - 01.02.2019
Celková suma
50,823 €
Vlastné zdroje
2,541 €
Vyčerpané z projektu
50,823 €

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Regenerácia vnútrobloku sídliska Dargov…
Typ
J. UMR_Regenerácia …
Plánovaný začiatok
01.09.2018
Skutočný začiatok
17.09.2018
Plánovaný koniec
01.02.2019
Skutočný koniec
13.11.2018
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.07.2018
Skutočný začiatok
23.07.2018
Plánovaný koniec
01.03.2019
Skutočný koniec
13.02.2019
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Vytvorené alebo obnovené otvorené priestranstvá v mestských oblastiach
Hodnota
33935,0 (m2)
Cieľ
33935,0 (m2)
Naposledy aktualizované
30.07.2021
Riziko
-
Názov
Revitalizované otvorené priestranstvá vnútroblokov mimo UMR
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (m2)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Stavebné práce

Faktúra č. 18010002

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
23,653 €
Schválené na preplatenie
23,653 €
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Faktúra č. 18010002

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
23,653 €
Schválené na preplatenie
23,653 €
Realizácia
04.12.2018
Názov

Stavebný dozor

Faktúra č. OF18110019

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
960 €
Schválené na preplatenie
960 €
Realizácia
04.12.2018
Názov

Stavebný dozor

Faktúra č. OF18110019

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
960 €
Schválené na preplatenie
960 €
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Faktúra č. 18011001

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
17,900 €
Schválené na preplatenie
17,900 €
Realizácia
04.12.2018
Názov

Stavebné práce

Faktúra č. 18011001

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
17,900 €
Schválené na preplatenie
17,900 €
Realizácia
-
Názov

DPH 10/2018 za stavebné práce

DPH za 10/2018 k FA č.18010002

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,731 €
Schválené na preplatenie
4,731 €
Realizácia
26.11.2018
Názov

DPH 11/2018 za stavebné práce

DPH za 11/2018 k FA č. 18011001

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,580 €
Schválené na preplatenie
3,580 €
Realizácia
21.12.2018
Názov IČO
Názov
ProGarden s.r.o.
IČO
50237918
Názov
REKOM - Košice s.r.o.
IČO
31685226
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.