Popis projektu

Predmetom projektu je

- spevnená plocha

- prvky drobnej architektúry

- verejné osvetlenie

- sadové úpravy

Pri realizácií vnútroblokov budú uplatňované ekologické princípy tvorby a ochrany zelene, kedy okrem výsadby a obnovy zelene, ktorá tvorí samostatnú zložku v rámci prípravy projektovej dokumentácie budú parkovacie plochy vybududované zo  zatrávňovacích tvárnic a tieto budú slúžiť nielen na parkovanie, ale aj na rozvoj zelene a zadržiavanie vody v krajine. V mieste priechodu pre chodcov budú obrubníky osadené v úrovni nivelety, z dôvodu bezbariérového priechodu.

Viac
Subjekt
Mesto Považská Bystrica
Miesta realizácie
Považská Bystrica
Stav
Projekt mimoriadne ukončený - neprispel k cieľom OP (K)
Realizácia
01.05.2020 - 01.04.2022
Celková suma
538,920 €
Vlastné zdroje
26,946 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Regenerácia vnútroblokov Dukelská
Typ
J. RIUS_bez UMR_Reg…
Plánovaný začiatok
01.05.2020
Skutočný začiatok
28.05.2021
Plánovaný koniec
01.04.2022
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.05.2020
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.04.2022
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Revitalizované otvorené priestranstvá vnútroblokov mimo UMR
Hodnota
-
Cieľ
9528,98 (m2)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Vytvorené alebo obnovené otvorené priestranstvá v mestských oblastiach
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (m2)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.