Popis projektu

Predmetom projektu je revitalizácia verejných medziblokových priestorov sídliska Veča v meste Šaľa s uplatnením ekologických princípov tvorby a ochrany zelene s cieľom zlepšenia environmentálnych aspektov týchto verejných priestorov. Riešenou lokalitou je územie zastavané prevažne bytovými domami panelového charakteru s vybudovanou dopravnou infraštruktúrou, plochami zelene a účelovými plochami pre aktivity obyvateľov, ktoré sú v nevyhovujúcom technickom stave s nedostatočnou vybavenosťou zodpovedajúcou súčasným požiadavkám. Kombináciou vysokej zastavanosti územia činžiakovej zástavby sídliska s ďalšími nepriepustnými povrchmi komunikácií či parkovísk, vybavenosti, uvoľňovaním tepla z blízkeho priemyslu a dopravy (na priľahlej ceste I/75 prejde denne od 15-20 tis. vozidiel), tu dochádza k vzniku tzv. teplotného ostrova, čo je pre obytné priestory dôvodom k znižovaniu kvality života. Revitalizáciou a regeneráciou dotknutého vnútrobloku s dominantnou funkciou bývania prispejeme k zlepšeniu kvality života obyvateľov vytvorením vhodnej mikroklímy. Prioritou sú vodozádržné-ochladzujúce  a ekostabilizačné opatrenia. V mestskej časti Veča žije viac ako 7000 obyvateľov, ktorí privítajú pozitívnu zmenu vo svojom prostredí. Nakoľko hustejšia sídlisková zástavba mestskej časti Veča generuje vyššie nároky na kvalitu obmedzenej plochy zelene,  cieľom je vytvoriť jednotnú kompozíciu pre obyvateľov vnútrobloku, ktorá im bude poskytovať dostatok plnohodnotných verejných priestorov s prvkami zelenej infraštruktúry. Adaptáciu urbanizovaného prostredia sídliska vo Veči na zmenu klímy s prvkami systémových opatrení znižovania znečistenia ovzdušia a hluku sa pre obyvateľov zabezpečí aj vhodná sadovnícka úprava. V celom riešenom území bude zabezpečená obnova zelene formou rekultivácie zatrávnených plôch, zakladaním nových trávnikov na plochách dotknutých výstavbou navrhovaných prvkov v prostredí, výsadbou novej stromovej zelene, okrasných živých plotov, kríkov a tráv.

Viac
Subjekt
Mesto Šaľa
Miesta realizácie
Šaľa
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.03.2017 - 01.06.2019
Celková suma
461,501 €
Vlastné zdroje
23,075 €
Vyčerpané z projektu
461,501 €

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Revitalizácia verejných medziblokových …
Typ
J. RIUS_bez UMR_Reg…
Plánovaný začiatok
01.03.2017
Skutočný začiatok
08.03.2017
Plánovaný koniec
01.06.2019
Skutočný koniec
28.06.2019
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.06.2018
Skutočný začiatok
04.06.2018
Plánovaný koniec
01.10.2018
Skutočný koniec
28.06.2019
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Vytvorené alebo obnovené otvorené priestranstvá v mestských oblastiach
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (m2)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Revitalizované otvorené priestranstvá vnútroblokov mimo UMR
Hodnota
5185,0 (m2)
Cieľ
5185,0 (m2)
Naposledy aktualizované
11.11.2021
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

stavebné práce

faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Šaľa
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
73,533 €
Schválené na preplatenie
73,533 €
Realizácia
-
Názov

stavebné práce

faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Šaľa
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
73,533 €
Schválené na preplatenie
73,533 €
Realizácia
17.06.2019
Názov

revitalizácia verejných medziblokových priestorov-fitness prvky

faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Šaľa
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
43,621 €
Schválené na preplatenie
43,621 €
Realizácia
-
Názov

revitalizácia verejných medziblokových priestorov-fitness prvky

faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Šaľa
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
43,621 €
Schválené na preplatenie
43,621 €
Realizácia
27.08.2019
Názov

revitalizácia verejných medziblokových priestorov- stavebné práce

faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Šaľa
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
137,980 €
Schválené na preplatenie
137,980 €
Realizácia
-
Názov

revitalizácia verejných medziblokových priestorov- stavebné práce

faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Šaľa
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
137,980 €
Schválené na preplatenie
137,980 €
Realizácia
27.08.2019
Názov

Revitalizácia verejných medziblokových priestorov-revitalizácia zelene

faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Šaľa
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
51,267 €
Schválené na preplatenie
51,267 €
Realizácia
-
Názov

Revitalizácia verejných medziblokových priestorov-revitalizácia zelene

faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Šaľa
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
51,267 €
Schválené na preplatenie
51,267 €
Realizácia
27.08.2019
Názov

Revitalizácia verejných medziblokových priestorov-prvky detského ihriska

faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Šaľa
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
109,117 €
Schválené na preplatenie
109,117 €
Realizácia
-
Názov

Revitalizácia verejných medziblokových priestorov-prvky detského ihriska

faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Šaľa
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
109,117 €
Schválené na preplatenie
109,117 €
Realizácia
27.08.2019
Názov

Faktúra - PD

Faktúra - PD

Vlastník dokladu
Mesto Šaľa
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12,000 €
Schválené na preplatenie
12,000 €
Realizácia
11.07.2017
Názov

Faktúra - štúdia

Faktúra- štúdia

Vlastník dokladu
Mesto Šaľa
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,000 €
Schválené na preplatenie
3,000 €
Realizácia
18.05.2017
Názov

Faktúra-plagát

Faktúra- plagát

Vlastník dokladu
Mesto Šaľa
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
20 €
Schválené na preplatenie
20 €
Realizácia
14.11.2018
Názov

Faktúra- stavebný dozor 2

Faktúra - stavebný dozor 2

Vlastník dokladu
Mesto Šaľa
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,800 €
Schválené na preplatenie
1,800 €
Realizácia
10.09.2019
Názov

Faktúra - stavebný dozor 1

Faktúra- stavebný dozor 1

Vlastník dokladu
Mesto Šaľa
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
600 €
Schválené na preplatenie
600 €
Realizácia
17.06.2019
Názov

Faktúra- zeleň

Faktúra - zeleň

Vlastník dokladu
Mesto Šaľa
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,698 €
Schválené na preplatenie
2,698 €
Realizácia
24.09.2019
Názov

Faktúra - stavebné práce

Faktúra- stavebné práce

Vlastník dokladu
Mesto Šaľa
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
25,864 €
Schválené na preplatenie
25,864 €
Realizácia
24.09.2019
Názov IČO
Názov
Swietelsky-Slovakia spol. s r.o.
IČO
00896225
Názov
HOLLSTAV, s. r. o.
IČO
43823734
Názov
REALEXPO, s.r.o.
IČO
36539350
Názov
M PRO, s.r.o.
IČO
45911606
Názov
KOODIS spol. s r.o.
IČO
31414885
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.