Popis projektu

je zvýšiť ekologickú stabilitu riešeného územia a zlepšiť kvalitu života obyvateľov.

Prostredníctvom tvorby prirodzených krajinných prvkov zelene, znižovaním výmery nepriepustných  plôch a celkovým zatraktívnením lokality novými mestskými prvkami sa plánuje zvýšiť funkčná, technická, hygienická, ekostabilizačná, estetická a environmentálna hodnota riešeného priestoru.

Hlavný cieľ:

Naplnenie cieľa povedie k dosiahnutiu cieľov a výsledkov podpory IROP. To bude dosiahnuté sadovými úpravami, obnovou trávnatých plôch, transformáciou plôch na trávnaté plochy, obnovou oddychových zón, revitalizáciou športových plôch, osadením exteriérových prvkov a mobiliaru.

Hlavnou aktivitou je

je mesto Košice, MČ Košice – Juh, sídlisko Železníky.

Vytvorené alebo obnovené otvorené priestranstvá v mestských oblastiach – 16 135 m²

Viac
Subjekt
Mesto Košice
Miesta realizácie
Košice - mestská časť Juh
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.03.2018 - 01.04.2019
Celková suma
51,154 €
Vlastné zdroje
2,558 €
Vyčerpané z projektu
46,765 €

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Regenerácia vnútrobloku sídliska Žele...
Typ
J. UMR_Regeneráci...
Plánovaný začiatok
01.03.2018
Skutočný začiatok
20.06.2018
Plánovaný koniec
01.04.2019
Skutočný koniec
29.10.2018
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.03.2018
Skutočný začiatok
28.03.2018
Plánovaný koniec
01.04.2019
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Revitalizované otvorené priestranstvá vnútroblokov mimo UMR
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (m2)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Vytvorené alebo obnovené otvorené priestranstvá v mestských oblastiach
Hodnota
16135,0 (m2)
Cieľ
16135,0 (m2)
Naposledy aktualizované
19.11.2018
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

FAKTÚRA č. 18007001

FAKTÚRA č. 18007001

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,867 €
Schválené na preplatenie
9,867 €
Realizácia
-
Názov

FAKTÚRA č. 18007001

FAKTÚRA č. 18007001

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,867 €
Schválené na preplatenie
9,867 €
Realizácia
24.09.2018
Názov

Stavebné práce

FAKTÚRA č. :18008002

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,016 €
Schválené na preplatenie
10,016 €
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

FAKTÚRA č. :18008002

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,016 €
Schválené na preplatenie
10,016 €
Realizácia
03.10.2018
Názov

DPH za 07/2018 za stavebné práce k fa č.18007001

DPH za 07/2018 k FA č. 18007001

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,973 €
Schválené na preplatenie
1,973 €
Realizácia
27.08.2018
Názov

DPH za 07/2018 za stavebné práce k fa. č. 18008002

DPH za 07/2018 k FA č. 18008002

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,003 €
Schválené na preplatenie
2,003 €
Realizácia
27.08.2018
Názov

Stavebný dozor

Faktúra č. OF18110015 Stavebný dozor

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
960 €
Schválené na preplatenie
960 €
Realizácia
-
Názov

Stavebný dozor

Faktúra č. OF18110015 Stavebný dozor

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
960 €
Schválené na preplatenie
960 €
Realizácia
06.12.2018
Názov

Stavebné práce

Faktúra č. 18010004 Stavebné práce

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
21,944 €
Schválené na preplatenie
21,944 €
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Faktúra č. 18010004 Stavebné práce

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
21,944 €
Schválené na preplatenie
21,944 €
Realizácia
06.12.2018
Názov IČO
Názov
ER-STAVING s.r.o.
IČO
36714941
Názov
ProGarden s.r.o.
IČO
50237918
Názov
REKOM - Košice s.r.o.
IČO
31685226
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.