Popis projektu

je zvýšiť ekologickú stabilitu riešeného územia a zlepšiť kvalitu života obyvateľov.

Prostredníctvom tvorby prirodzených krajinných prvkov zelene, znižovaním výmery nepriepustných  plôch a celkovým zatraktívnením lokality novými mestskými prvkami sa plánuje zvýšiť funkčná, technická, hygienická, ekostabilizačná, estetická a environmentálna hodnota riešeného priestoru.

Hlavný cieľ:

Naplnenie cieľa povedie k dosiahnutiu cieľov a výsledkov podpory IROP. To bude dosiahnuté sadovými úpravami, obnovou trávnatých plôch, transformáciou plôch na trávnaté plochy, obnovou oddychových zón, revitalizáciou športových plôch, osadením exteriérových prvkov a mobiliaru.

Hlavnou aktivitou je

je mesto Košice, MČ Košice – Juh, sídlisko Železníky.

Vytvorené alebo obnovené otvorené priestranstvá v mestských oblastiach – 16 135 m²

Viac
Subjekt
Mesto Košice
Miesta realizácie
Košice - mestská časť Juh
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.03.2018 - 01.04.2019
Celková suma
51,154 €
Vlastné zdroje
2,558 €
Vyčerpané z projektu
51,154 €

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Regenerácia vnútrobloku sídliska Železn…
Typ
J. UMR_Regenerácia …
Plánovaný začiatok
01.03.2018
Skutočný začiatok
20.06.2018
Plánovaný koniec
01.04.2019
Skutočný koniec
29.10.2018
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.03.2018
Skutočný začiatok
28.03.2018
Plánovaný koniec
01.04.2019
Skutočný koniec
29.11.2018
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Revitalizované otvorené priestranstvá vnútroblokov mimo UMR
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (m2)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Vytvorené alebo obnovené otvorené priestranstvá v mestských oblastiach
Hodnota
16135,0 (m2)
Cieľ
16135,0 (m2)
Naposledy aktualizované
30.07.2021
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

FAKTÚRA č. 18007001

FAKTÚRA č. 18007001

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,867 €
Schválené na preplatenie
9,867 €
Realizácia
-
Názov

FAKTÚRA č. 18007001

FAKTÚRA č. 18007001

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,867 €
Schválené na preplatenie
9,867 €
Realizácia
24.09.2018
Názov

Stavebné práce

FAKTÚRA č. :18008002

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,016 €
Schválené na preplatenie
10,016 €
Realizácia
03.10.2018
Názov

Stavebné práce

FAKTÚRA č. :18008002

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,016 €
Schválené na preplatenie
10,016 €
Realizácia
-
Názov

DPH za 07/2018 za stavebné práce k fa č.18007001

DPH za 07/2018 k FA č. 18007001

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,973 €
Schválené na preplatenie
1,973 €
Realizácia
27.08.2018
Názov

DPH za 07/2018 za stavebné práce k fa. č. 18008002

DPH za 07/2018 k FA č. 18008002

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,003 €
Schválené na preplatenie
2,003 €
Realizácia
27.08.2018
Názov

Stavebný dozor

Faktúra č. OF18110015 Stavebný dozor

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
960 €
Schválené na preplatenie
960 €
Realizácia
-
Názov

Stavebný dozor

Faktúra č. OF18110015 Stavebný dozor

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
960 €
Schválené na preplatenie
960 €
Realizácia
06.12.2018
Názov

Stavebné práce

Faktúra č. 18010004 Stavebné práce

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
21,944 €
Schválené na preplatenie
21,944 €
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Faktúra č. 18010004 Stavebné práce

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
21,944 €
Schválené na preplatenie
21,944 €
Realizácia
06.12.2018
Názov

DPH za 10/2018 za stavebné práce k fa č.18010004

DPH za 10/2018 k fa18010004

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,389 €
Schválené na preplatenie
4,389 €
Realizácia
26.11.2018
Názov IČO
Názov
ProGarden s.r.o.
IČO
50237918
Názov
REKOM - Košice s.r.o.
IČO
31685226
Názov
ER-STAVING s.r.o.
IČO
36714941
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.