Implementácia decentralizovaných úloh v rámci IROP v krajskom meste Košice na obdobie 02/2016 - 12/2017

Mesto Košice

Popis projektu

Projekt je zameraný na vytvorenie optimálnej podpory pre efektívnu implementáciu IROP prostredníctvom erudovaných administratívnych kapacít sprostredkovateľského orgánu a odborných hodnotiteľov, ktorí prácu vykonávajú na základe uzatvorenej dohody o výkone práce. Výkon činností SO má dopad na celé územie krajského mesta Košice (ďalej len "KM"). Dosahovanie cieľa projektu je vyjadrené v hodnotách merateľných ukazovateľov. KM plánuje prostredníctvom tohto projektu refundovať priemerný počet administratívnych kapacít 3 zamestnancov ročne (interný zamestnanec) a 4 zamestnancov ročne na dohodu o vykonaní práce (externý zamestnanec).

Viac
Subjekt
Mesto Košice
Miesta realizácie
Košice - mestská časť Západ
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.02.2016 - 01.12.2017
Celková suma
60,619 €
Vlastné zdroje
3,031 €
Vyčerpané z projektu
60,394 €
Druh projektu
Technická asistencia
Operačný program
Integrovaný regionálny operačný program

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Personálne zabezpečenie - dohody mimo p…
Typ
Podpora administrat…
Plánovaný začiatok
01.03.2017
Skutočný začiatok
27.07.2017
Plánovaný koniec
01.12.2017
Skutočný koniec
15.12.2017
Názov
Personálne zabezpečenie - zamestnanci O…
Typ
Podpora administrat…
Plánovaný začiatok
01.02.2016
Skutočný začiatok
01.02.2016
Plánovaný koniec
01.03.2017
Skutočný koniec
22.03.2017
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet zrealizovaných vzdelávacích aktivít
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Priemerný počet refundovaných AK
Hodnota
3,4251 (FTE)
Cieľ
3,2286 (FTE)
Naposledy aktualizované
24.01.2018
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

MZDY 02/2016 - 02/2017

SH MZDY_sumár

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
Mesto Košice
Žiadaná suma
58,394 €
Schválené na preplatenie
58,394 €
Realizácia
22.03.2017
Názov

DoVP 07/2017

SH DOHODY_sumár

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
Mesto Košice
Žiadaná suma
663 €
Schválené na preplatenie
663 €
Realizácia
22.08.2017
Názov

Dohody

SH_dohody_sumar

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
Mesto Košice
Žiadaná suma
1,337 €
Schválené na preplatenie
1,337 €
Realizácia
-
Názov IČO
Názov
Mesto Košice
IČO
00691135
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.