Popis projektu

Projekt je zameraný na rozšírenie kapacity existujúcej materskej školy na Hrebendovej ulici v Košiciach-MČ LUNÍK IX,s vysokou koncentráciou prítomnosti MRK. Hlavnou aktivitou projektu je Rekonštrukcia budovy materskej školy/elokovaného pracoviska za účelom rozšírenia jej kapacity prístavbou, nadstavbou, rekonštrukciou, zmenou dispozície objektov. Projekt rieši prístavbu nového jednopodlažného pavilónu pre dve triedy(44 žiakov).Súčasťou projektu je prestavba existujúcej spojovacej chodby a stavebné úpravy - zateplenia strešnej konštrukcie. Celkovo predstavujú stavebné úpravy existujúcich budov 26% obalovej konštrukcie,čo znamená,že sa jedná o významnú obnovu z hľadiska minimálnych požiadaviek na energetickú hospodárnosť budov.Súčasťou stavebných úprav a prístavby sú stavebné práce pre zabezpečenie dodávok energií, vody ako aj riešenia odpadov, nové oplotenie.Realizovaním aktivít zabezpečíme nárast kapacity v existujúcej materskej škole viac ako o 30% súčasnej kapacity. Projekt je previazaný na plánované neinvestičné aktivity v rámci prioritnej osi 5, pretože sa mesto Košice plánuje zapojiť do NP Take away. Projekt je v súlade so Špecifickým cieľom 6.1.2 Zlepšiť prístup ku kvalitnému vzdelávaniu vrátane vzdelávania a starostlivosti v rannom detstve v rámci OP ĽZ a prispeje k zosúladeniu pracovného a rodinného života u žien.

Viac
Subjekt
Mesto Košice
Miesta realizácie
Košice - mestská časť Luník IX
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.02.2016 - 01.12.2019
Celková suma
552,400 €
Vlastné zdroje
27,620 €
Vyčerpané z projektu
212,849 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Ľudské zdroje

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Rekonštrukcia budovy materskej školy/el…
Typ
Podpora rekonštrukc…
Plánovaný začiatok
01.02.2016
Skutočný začiatok
17.02.2016
Plánovaný koniec
01.12.2019
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.11.2016
Skutočný začiatok
19.01.2017
Plánovaný koniec
01.12.2019
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet detí z MRK, ktoré navštevujú podporenú školskú infraštruktúru materských škôl
Hodnota
0,0 (osoby)
Cieľ
155,0 (osoby)
Naposledy aktualizované
31.12.2021
Riziko
-
Názov
Počet renovovaných predškolských zariadení v obciach s prítomnosťou MRK
Hodnota
0,0 (materská škola)
Cieľ
1,0 (materská škola)
Naposledy aktualizované
31.12.2021
Riziko
-
Názov
Kapacita podporenej školskej infraštruktúry materských škôl
Hodnota
0,0 (osoby)
Cieľ
155,0 (osoby)
Naposledy aktualizované
31.12.2021
Riziko
-
Názov
Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov pri renovovaných budovách
Hodnota
0,0 (tony CO2 eq)
Cieľ
75,121 (tony CO2 eq)
Naposledy aktualizované
31.12.2021
Riziko
-
Názov
Zníženie ročnej spotreby primárnej energie v renovovaných verejných budovách
Hodnota
0,0 (kWh/rok)
Cieľ
245351,4 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
31.12.2021
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Stavebné práce

Faktúra za stavebné práce 09/2017

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
92,458 €
Schválené na preplatenie
92,458 €
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Faktúra za stavebné práce 09/2017

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
92,458 €
Schválené na preplatenie
92,458 €
Realizácia
23.11.2017
Názov

DPH za 09/2017 - stavebné práce

DPH 09/2017 - faktúra č. 2017024

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
18,492 €
Schválené na preplatenie
18,492 €
Realizácia
25.10.2017
Názov

Stavebné práce

Faktúra za stavebné práce 03/2018

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
72,224 €
Schválené na preplatenie
72,224 €
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Faktúra za stavebné práce 03/2018

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
72,224 €
Schválené na preplatenie
72,224 €
Realizácia
08.06.2018
Názov

DPH 03/2018 - stavebné práce FA č. 2018019

DPH 03/2018 - stavebné práce FA č. 2018019

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
14,445 €
Schválené na preplatenie
14,445 €
Realizácia
25.04.2018
Názov

Faktúra za stavebné práce

Faktúra za 10/2018 - stavebné práce

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
15,230 €
Schválené na preplatenie
15,230 €
Realizácia
28.12.2018
Subjekt Suma celkom Vrátená suma Suma na vymáhanie Typ Stav
Subjekt

Mesto Košice

Suma celkom
3,366 €
Vrátená suma
-
Suma na vymáhanie
-
Typ
Porušenie predpisov…
Stav
Bez finančného dopa…
Názov IČO
Názov
HESTON s.r.o.
IČO
46751378
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.