Popis projektu

Predkladaný projekt: je zameraný na rozšírenie a vytvorenie kvalitnejšieho zázemia pre každodenný odpočinok miestnych obyvateľov a detí, zvýšením estetickej, architektonickej a aj hygienickej hodnoty riešených plôch zlepšením environmentálnych aspektov v urbanizovanej krajine mesta.

je zrealizovanie ozdravných opatrení, prostredníctvom zazelenenia a zatraktívnenia nevyužívaných plôch medzi obytnými domami na ulici Branisková a Kuzmányho v mestskej časti Košice - Staré Mesto. V rámci predkladaného projektu plánujeme v daných lokalitách vybudovať chodníčky, detské ihriská, ihriská pre vykonávanie športových aktivít, venčoviská, dažďové záhrady, osadiť prvky drobnej architektúry a plochy komplexne zazeleniť, čím vytvoríme atraktívny verejný priestor pre športové či oddychové aktivity obyvateľov mesta. Realizáciou projektu dôjde k vytvoreniu kvalitného prostredia pre príjemné trávenie voľného času, k zlepšeniu ekologickej stability a celkového obrazu sídelného prostredia pre každodenný odpočinok miestnych obyvateľov.

Projekt zrealizujeme prostredníctvom konkrétne:

1. Revitalizácia parku na ulici Branisková/ Tatranská/ Čsl. armády.

2. Revitalizácia parku na ulici Kuzmányho/ Kpt. Nálepku/ Čsl. armády.

Hlavné aktivity projektu sú v súlade s typom aktivity c.) mestské prvky napr. prvky drobnej infraštruktúry urbánneho dizajnu, zelené parky, zelené steny a zelené strechy;

„Zlepšiť environmentálne aspekty v meste Košice revitalizáciou parkov v mestskej obytnej zóne na zelené parky prostredníctvom prvkov zelene a drobnej infraštruktúry urbánneho dizajnu“.

Hlavný cieľ projektu je v súlade so špecifickým cieľom operačného programu (Integrovaný regionálny operačný program) 7.3. - Zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach.

1. Zlepšiť ekologickú stabilitu a celkový obraz prostredia v meste.

2. Zmierniť dôsledky dopadov krízy pandémie Covid - 19, prostredníctvom obnovy zeleného hospodárstva.

3. Vytvoriť kvalitné prostredie pre príjemné trávenie voľného času obyvateľmi mesta, resp. mestskej časti Košice - Staré Mesto.

4. Zabezpečiť vhodný priestor pre zmysluplné trávenie voľného času a zábavy pre deti všetkých vekových kategórií.

5. Vytvoriť atraktívne a bezpečné miesto pre rozvoj pohybových aktivít obyvateľov mesta a mestskej časti Košice - Staré Mesto.

6. Prispieť k utužovaniu medziľudský vzťahov v meste.

Primárnou cieľovou skupinou sú obyvatelia mestskej časti Košice - Staré Mesto v celkovom počte 20 165 obyvateľov, predovšetkým deti a mládež do 15 rokov (2 696 obyvateľov).

Sekundárnou cieľovou skupinou sú ostatní obyvatelia mesta, okolitých menších obcí, návštevníci mesta a turisti.

Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu: 07/2022

Koniec realizácie hlavných aktivít projektu: 06/2023

Celkové trvanie hlavných aktivít projektu je stanovené na 12 mesiacov.

 je Košický kraj, okres Košice I, mesto Košice, mestská časť Košice - Staré Mesto, katastrálne územie Huštáky.

- P0491 Počet vybudovaných prvkov zelenej infraštruktúry – počet 2

Merateľný ukazovateľ pozostáva z MU v rámci hlavných aktivít projektu:

1. Revitalizácia parku na ulici Branisková/ Tatranská/ Čsl. Armády – počet 1

2. Revitalizácia parku na ulici Kuzmányho/ Kpt. Nálepku/ Čsl. armády. – počet 1

- P0679 Vytvorené alebo obnovené otvorené priestranstvá v mestských oblastiach: 19 303 m2

Merateľný ukazovateľ pozostáva z MU v rámci hlavných aktivít projektu:

1. Revitalizácia parku na ulici Branisková/ Tatranská/ Čsl. Armády – 8 770 m2

2. Revitalizácia parku na ulici Kuzmányho/ Kpt. Nálepku/ Čsl. armády. – 10 533 m2

Viac
Subjekt
Mesto Košice
Miesta realizácie
Košice - mestská časť Staré Mesto
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.06.2023 - 01.11.2023
Celková suma
586,953 €
Vlastné zdroje
29,348 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
RIUS
Operačný program
Integrovaný regionálny operačný program
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Revitalizácia parku na ulici Kuzmányho/…
Typ
C. UMR_Mestské prvky
Plánovaný začiatok
01.06.2023
Skutočný začiatok
19.06.2023
Plánovaný koniec
01.11.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Revitalizácia parku na ulici Branisková…
Typ
C. UMR_Mestské prvky
Plánovaný začiatok
01.06.2023
Skutočný začiatok
19.06.2023
Plánovaný koniec
01.11.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.06.2023
Skutočný začiatok
19.06.2023
Plánovaný koniec
01.11.2023
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Vytvorené alebo obnovené otvorené priestranstvá v mestských oblastiach
Hodnota
0,0 (m2)
Cieľ
19303,0 (m2)
Naposledy aktualizované
27.10.2023
Riziko
-
Názov
Počet vybudovaných prvkov zelenej infraštruktúry
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
2,0 (počet)
Naposledy aktualizované
27.10.2023
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Stavebné práce

FA Cesty Košice_Br. Kuz._3

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
39,487 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2023
Názov

Stavebné práce

FA Cesty Košice_Br. Kuz._3

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
57,431 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2023
Názov

Stavebné práce

FA Cesty Košice_Br. Kuz._3

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
57,431 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

FA Cesty Košice_Br. Kuz._3

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
39,487 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

FA Cesty Košice_Br. Kuz._4

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
157,878 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

FA Cesty Košice_Br. Kuz._4

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
115,035 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.