Popis projektu

Predkladaný projekt: je zameraný na rozšírenie a vytvorenie kvalitnejšieho zázemia pre každodenný odpočinok miestnych obyvateľov a detí, zvýšením estetickej, architektonickej a aj hygienickej hodnoty riešených plôch zlepšením environmentálnych aspektov v urbanizovanej krajine mesta.

je zrealizovanie ozdravných opatrení, prostredníctvom zazelenenia a zatraktívnenia nevyužívaných plôch medzi obytnými domami na ulici Branisková a Kuzmányho v mestskej časti Košice - Staré Mesto. V rámci predkladaného projektu plánujeme v daných lokalitách vybudovať chodníčky, detské ihriská, ihriská pre vykonávanie športových aktivít, venčoviská, dažďové záhrady, osadiť prvky drobnej architektúry a plochy komplexne zazeleniť, čím vytvoríme atraktívny verejný priestor pre športové či oddychové aktivity obyvateľov mesta. Realizáciou projektu dôjde k vytvoreniu kvalitného prostredia pre príjemné trávenie voľného času, k zlepšeniu ekologickej stability a celkového obrazu sídelného prostredia pre každodenný odpočinok miestnych obyvateľov.

Projekt zrealizujeme prostredníctvom konkrétne:

1. Revitalizácia parku na ulici Branisková/ Tatranská/ Čsl. armády.

2. Revitalizácia parku na ulici Kuzmányho/ Kpt. Nálepku/ Čsl. armády.

Hlavné aktivity projektu sú v súlade s typom aktivity c.) mestské prvky napr. prvky drobnej infraštruktúry urbánneho dizajnu, zelené parky, zelené steny a zelené strechy;

„Zlepšiť environmentálne aspekty v meste Košice revitalizáciou parkov v mestskej obytnej zóne na zelené parky prostredníctvom prvkov zelene a drobnej infraštruktúry urbánneho dizajnu“.

Hlavný cieľ projektu je v súlade so špecifickým cieľom operačného programu (Integrovaný regionálny operačný program) 7.3. - Zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach.

1. Zlepšiť ekologickú stabilitu a celkový obraz prostredia v meste.

2. Zmierniť dôsledky dopadov krízy pandémie Covid - 19, prostredníctvom obnovy zeleného hospodárstva.

3. Vytvoriť kvalitné prostredie pre príjemné trávenie voľného času obyvateľmi mesta, resp. mestskej časti Košice - Staré Mesto.

4. Zabezpečiť vhodný priestor pre zmysluplné trávenie voľného času a zábavy pre deti všetkých vekových kategórií.

5. Vytvoriť atraktívne a bezpečné miesto pre rozvoj pohybových aktivít obyvateľov mesta a mestskej časti Košice - Staré Mesto.

6. Prispieť k utužovaniu medziľudský vzťahov v meste.

Primárnou cieľovou skupinou sú obyvatelia mestskej časti Košice - Staré Mesto v celkovom počte 20 165 obyvateľov, predovšetkým deti a mládež do 15 rokov (2 696 obyvateľov).

Sekundárnou cieľovou skupinou sú ostatní obyvatelia mesta, okolitých menších obcí, návštevníci mesta a turisti.

Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu: 07/2022

Koniec realizácie hlavných aktivít projektu: 06/2023

Celkové trvanie hlavných aktivít projektu je stanovené na 12 mesiacov.

 je Košický kraj, okres Košice I, mesto Košice, mestská časť Košice - Staré Mesto, katastrálne územie Huštáky.

- P0491 Počet vybudovaných prvkov zelenej infraštruktúry – počet 2

Merateľný ukazovateľ pozostáva z MU v rámci hlavných aktivít projektu:

1. Revitalizácia parku na ulici Branisková/ Tatranská/ Čsl. Armády – počet 1

2. Revitalizácia parku na ulici Kuzmányho/ Kpt. Nálepku/ Čsl. armády. – počet 1

- P0679 Vytvorené alebo obnovené otvorené priestranstvá v mestských oblastiach: 19 303 m2

Merateľný ukazovateľ pozostáva z MU v rámci hlavných aktivít projektu:

1. Revitalizácia parku na ulici Branisková/ Tatranská/ Čsl. Armády – 8 770 m2

2. Revitalizácia parku na ulici Kuzmányho/ Kpt. Nálepku/ Čsl. armády. – 10 533 m2

Viac
Subjekt
Mesto Košice
Miesta realizácie
Košice - mestská časť Staré Mesto
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.06.2023 - 01.10.2023
Celková suma
586,929 €
Vlastné zdroje
29,346 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
RIUS
Operačný program
Integrovaný regionálny operačný program
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Revitalizácia parku na ulici Kuzmányho/…
Typ
C. UMR_Mestské prvky
Plánovaný začiatok
01.06.2023
Skutočný začiatok
19.06.2023
Plánovaný koniec
01.10.2023
Skutočný koniec
31.10.2023
Názov
Revitalizácia parku na ulici Branisková…
Typ
C. UMR_Mestské prvky
Plánovaný začiatok
01.06.2023
Skutočný začiatok
19.06.2023
Plánovaný koniec
01.10.2023
Skutočný koniec
31.10.2023
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.06.2023
Skutočný začiatok
19.06.2023
Plánovaný koniec
01.11.2023
Skutočný koniec
07.11.2023
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Vytvorené alebo obnovené otvorené priestranstvá v mestských oblastiach
Hodnota
0,0 (m2)
Cieľ
19303,0 (m2)
Naposledy aktualizované
23.11.2023
Riziko
-
Názov
Počet vybudovaných prvkov zelenej infraštruktúry
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
2,0 (počet)
Naposledy aktualizované
23.11.2023
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Dočasná tabuľa

20230301_C-press 1_Br.Kuz.

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
600 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stála tabuľa

20230452_C-press 2_Br.Kuz.

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
336 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.12.2023
Názov

DPH 10_2023

DPH 10 k FA 20230576_Cesty KE

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
Mesto Košice
Žiadaná suma
31,492 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.11.2023
Názov

DPH 10_2023

DPH 10 k FA 20230576_Cesty KE

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
Mesto Košice
Žiadaná suma
23,007 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.11.2023
Názov

DPH 09_2023

DPH 09 k FA 20230491_Cesty KE

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
Mesto Košice
Žiadaná suma
11,486 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.10.2023
Názov

DPH 09_2023

DPH 09 k FA 20230491_Cesty KE

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
Mesto Košice
Žiadaná suma
7,897 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.10.2023
Názov

DPH 08_2023

DPH 08 k FA 20230417_Cesty KE

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
Mesto Košice
Žiadaná suma
5,667 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.09.2023
Názov

DPH 08_2023

DPH 08 k FA 20230417_Cesty KE

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
Mesto Košice
Žiadaná suma
13,025 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.09.2023
Názov

DPH 07_2023

DPH 07 k FA20230355_Cesty KE

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
Mesto Košice
Žiadaná suma
539 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.08.2023
Názov

DPH 07_2023

DPH 07 k FA20230355_Cesty KE

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
Mesto Košice
Žiadaná suma
3,299 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.08.2023
Názov

Stavebné práce

FA Cesty Košice_Br. Kuz._3

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
39,487 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2023
Názov

Stavebné práce

FA Cesty Košice_Br. Kuz._3

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
57,431 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2023
Názov

Stavebné práce

FA Cesty Košice_Br. Kuz._3

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
57,431 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

FA Cesty Košice_Br. Kuz._3

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
39,487 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

FA Cesty Košice_Br. Kuz._4

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
115,035 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.12.2023
Názov

Stavebné práce

FA Cesty Košice_Br. Kuz._4

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
157,460 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.12.2023
Názov

Stavebné práce

FA Cesty Košice_Br. Kuz._4

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
115,035 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

FA Cesty Košice_Br. Kuz._4

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
157,460 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

FA Cesty Košice_Br. Kuz._1

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,695 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.10.2023
Názov

Stavebné práce

FA Cesty Košice_Br. Kuz._1

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
16,496 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.10.2023
Názov

Stavebné práce

FA Cesty Košice_Br. Kuz._2

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
65,126 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2023
Názov

Stavebné práce

FA Cesty Košice_Br. Kuz._2

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
28,337 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2023
Názov IČO
Názov
Mesto Košice
IČO
00691135
Názov
C-PRESS, s. r. o.
IČO
46333762
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.