Popis projektu

Cieľ projektu je K naplneniu hlavného cieľa projektu prispejú aj stanovené špecifické ciele a to: 1. Zvýšiť podiel nemotorovej dopravy v meste Košice, dobudovaním uceleného úseku cyklistickej komunikácie 2. Zvýšiť povedomie a informovanosť obyvateľov v oblasti cyklodopravy 3. Podpora ochrany životného prostredia a zdravého životného štýlu obyvateľov. 4. Zvýšiť bezpečnosť zraniteľných účastníkov cestnej premávky a odľahčiť motorovú dopravu, prostredníctvom aktívnejšieho využívania cyklodopravy.Hlavnými aktivitami projektu sú: 1. Aktivita č. 1 Prepojenie cyklistických komunikácii- Eurovelo 11 2. Aktivita č. 2 Osveta a propagácia cyklistickej dopravy v meste Košice.Realizovaním projektu prispejeme k vybudovaniu a kompaktnosti sietí bezpečných cyklotrás v meste Košice a tým vytvoríme lepšie podmienky pre intenzívnejšie využívanie nemotorovej cyklodopravy, ako bezpečnej a ekologickej formy prepravy za prácou a k občianskej infraštruktúre. Projektom prepojíme Projekt „Cyklotrasa Košice Eurovelo 11, časť B.2 – ústie Myslavského potoka do Hornádu“ je v súlade so stratégiou IROP, PO 1 Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch, Investičnou prioritou č. 1.2. Realizáciou aktivít dosiahneme naplnenie plánovaných merateľných ukazovateľov: P0043 Dĺžkanových úsekov cyklistických komunikácií, P0770 Počet zavedených propagačných aktivít.Projekt sa bude realizovať v meste Košice, MČ Košice - Krásna a MČ Košice - Nad jazerom.

Viac
Subjekt
Mesto Košice
Miesta realizácie
Košice - mestská časť Nad jazerom, Košice - mestská časť Krásna
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.10.2018 - 01.06.2019
Celková suma
127,882 €
Vlastné zdroje
6,394 €
Vyčerpané z projektu
127,882 €

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Osveta a propagácia cyklistickejdopravy…
Typ
B. UMR_Propagácia a…
Plánovaný začiatok
01.10.2018
Skutočný začiatok
14.11.2018
Plánovaný koniec
01.03.2019
Skutočný koniec
29.03.2019
Názov
Prepojenie cyklistických komunikácii - …
Typ
A. UMR_Rekonštrukci…
Plánovaný začiatok
01.10.2018
Skutočný začiatok
19.10.2018
Plánovaný koniec
01.06.2019
Skutočný koniec
28.06.2019
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.08.2018
Skutočný začiatok
06.08.2018
Plánovaný koniec
01.07.2019
Skutočný koniec
31.07.2019
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet vytvorených prvkov doplnkovej cyklistickej infraštruktúry
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet vybudovaných prvkov upokojovania dopravy
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Dĺžka nových úsekov cyklistických komunikácií
Hodnota
0,3747 (km)
Cieľ
0,3747 (km)
Naposledy aktualizované
20.11.2020
Riziko
-
Názov
Počet zavedených propagačných aktivít
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
20.11.2020
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Stavebné práce

Faktúra č. 189 019 0119

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
37,887 €
Schválené na preplatenie
37,887 €
Realizácia
15.03.2019
Názov

Stavebné práce

Faktúra č. 189 019 0119

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
37,887 €
Schválené na preplatenie
37,887 €
Realizácia
-
Názov

Vypracovanie a dodanie mapy cyklodopravných trás mesta Košice

Faktúra č. 1930020

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,800 €
Schválené na preplatenie
8,800 €
Realizácia
29.05.2019
Názov

Vypracovanie a dodanie mapy cyklodopravných trás mesta Košice

Faktúra č. 1930020

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,800 €
Schválené na preplatenie
8,800 €
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Faktúra č. 199 019 0019

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
56,544 €
Schválené na preplatenie
56,544 €
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Faktúra č. 199 019 0019

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
56,544 €
Schválené na preplatenie
56,544 €
Realizácia
31.07.2019
Názov

Stavebné práce

Faktúra č. 199 019 0031

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,338 €
Schválené na preplatenie
3,338 €
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Faktúra č. 199 019 0031

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,338 €
Schválené na preplatenie
3,338 €
Realizácia
18.09.2019
Názov

DPH za 12/2018

DPH za 12/2018 k FA č. 189 019 0119

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,577 €
Schválené na preplatenie
7,577 €
Realizácia
-
Názov

DPH za 03/2019

DPH za 03/2019 k FA č. 1930020

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,760 €
Schválené na preplatenie
1,760 €
Realizácia
-
Názov

DPH za 05/2019

DPH za 05/2019 k FA č. 199 019 0019

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
11,309 €
Schválené na preplatenie
11,309 €
Realizácia
-
Názov

DPH za 06/2019

DPH za 06/2019 k FA č. 199 019 0031

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
668 €
Schválené na preplatenie
668 €
Realizácia
-
Názov IČO
Názov
Združenie "Ovčiarsko"
IČO
17317282
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.