Popis projektu

Cieľ projektu je K naplneniu hlavného cieľa projektu prispejú aj stanovené špecifické ciele a to: 1. Zvýšiť podiel nemotorovej dopravy v meste Košice, dobudovaním uceleného úseku cyklistickej komunikácie 2. Zvýšiť povedomie a informovanosť obyvateľov v oblasti cyklodopravy 3. Podpora ochrany životného prostredia a zdravého životného štýlu obyvateľov. 4. Zvýšiť bezpečnosť zraniteľných účastníkov cestnej premávky a odľahčiť motorovú dopravu, prostredníctvom aktívnejšieho využívania cyklodopravy.Hlavnými aktivitami projektu sú: 1. Aktivita č. 1 Prepojenie cyklistických komunikácii- Eurovelo 11 2. Aktivita č. 2 Osveta a propagácia cyklistickej dopravy v meste Košice.Realizovaním projektu prispejeme k vybudovaniu a kompaktnosti sietí bezpečných cyklotrás v meste Košice a tým vytvoríme lepšie podmienky pre intenzívnejšie využívanie nemotorovej cyklodopravy, ako bezpečnej a ekologickej formy prepravy za prácou a k občianskej infraštruktúre. Projektom prepojíme Projekt „Cyklotrasa Košice Eurovelo 11, časť B.2 – ústie Myslavského potoka do Hornádu“ je v súlade so stratégiou IROP, PO 1 Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch, Investičnou prioritou č. 1.2. Realizáciou aktivít dosiahneme naplnenie plánovaných merateľných ukazovateľov: P0043 Dĺžkanových úsekov cyklistických komunikácií, P0770 Počet zavedených propagačných aktivít.Projekt sa bude realizovať v meste Košice, MČ Košice - Krásna a MČ Košice - Nad jazerom.

Viac
Subjekt
Mesto Košice
Miesta realizácie
Košice - mestská časť Nad jazerom, Košice - mestská časť Krásna
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.10.2018 - 01.06.2019
Celková suma
127,922 €
Vlastné zdroje
6,396 €
Vyčerpané z projektu
103,231 €

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Osveta a propagácia cyklistickejdopravy…
Typ
B. UMR_Propagácia a…
Plánovaný začiatok
01.10.2018
Skutočný začiatok
14.11.2018
Plánovaný koniec
01.03.2019
Skutočný koniec
29.03.2019
Názov
Prepojenie cyklistických komunikácii - …
Typ
A. UMR_Rekonštrukci…
Plánovaný začiatok
01.10.2018
Skutočný začiatok
19.10.2018
Plánovaný koniec
01.06.2019
Skutočný koniec
28.06.2019
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.08.2018
Skutočný začiatok
06.08.2018
Plánovaný koniec
01.07.2019
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet vytvorených prvkov doplnkovej cyklistickej infraštruktúry
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet vybudovaných prvkov upokojovania dopravy
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Dĺžka nových úsekov cyklistických komunikácií
Hodnota
0,0 (km)
Cieľ
0,3747 (km)
Naposledy aktualizované
26.06.2019
Riziko
-
Názov
Počet zavedených propagačných aktivít
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
26.06.2019
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Stavebné práce

Faktúra č. 189 019 0119

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
37,887 €
Schválené na preplatenie
37,887 €
Realizácia
15.03.2019
Názov

Stavebné práce

Faktúra č. 189 019 0119

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
37,887 €
Schválené na preplatenie
37,887 €
Realizácia
-
Názov

Vypracovanie a dodanie mapy cyklodopravných trás mesta Košice

Faktúra č. 1930020

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,800 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.05.2019
Názov

Vypracovanie a dodanie mapy cyklodopravných trás mesta Košice

Faktúra č. 1930020

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,800 €
Schválené na preplatenie
8,800 €
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Faktúra č. 199 019 0019

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
56,544 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.07.2019
Názov

Stavebné práce

Faktúra č. 199 019 0019

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
56,544 €
Schválené na preplatenie
56,544 €
Realizácia
-
Názov IČO
Názov
Združenie "Ovčiarsko"
IČO
17317282
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.