Rozšírenie kapacít MŠ Azovská - MČ Košice Nad jazerom stavebno-technickými úpravami nevyužitých priestorov

Mesto Košice

Popis projektu

je zlepšenie zručností a vytvorenie podmienok pre kvalitné vzdelávanie  prostred.  rozširovania kapacít MŠ Azovská 1, Košice – Nad jazerom, zlepšenie kvality života a zabezpečenie ľahšieho prístupu k efektívnym a kvalitnejším verejným službám. : 1. Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí MŠ a dostupnosti predprimárneho vzdelávania, 2. Zabezpečenie kvalitného predprimárneho vzdelávania prostred. rozvoja vzdelávacej infraštruktúry. V rámci projektu plánujeme rozšíriť kapacity v MŠ Azovská 1, MČ Košice – Nad jazerom, a to rekonštrukciou existujúceho objektu - stavebno-technickými úpravami, vrátane zmeny dispozície. Súčasný stav obsadenosti predškolského zariadenia je 115 detí. MŠ patrí medzi zariadenia s vysokým počtom nevybavených žiadostí o umiestnenie detí. Vhodnou zmenou dispozície na II. NP budú vytvorené priestory pre 1 skupinu 22 detí, v jednej veľkoplošnej miestnosti a vytvoria sa aj pridružené miestnosti. : - rozširovanie kapacít existujúcich objektov materských škôl prístavbou, nadstavbou, rekonštrukciou, zmenou dispozície objektov; - obstaranie materiálno-technického vybavenia materských škôl. Aktivitami projektu dosiahneme naplnenie merateľných ukazovateľov projektu. Projekt je v súlade s IÚS URM FO mesta Košice, ktorá je súčasťou RIUS.

Viac
Subjekt
Mesto Košice
Miesta realizácie
Košice - mestská časť Nad jazerom
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.01.2018 - 01.11.2018
Celková suma
122,588 €
Vlastné zdroje
6,129 €
Vyčerpané z projektu
118,216 €
Nezrovnalosti
55 €
Druh projektu
RIUS
Operačný program
Integrovaný regionálny operačný program

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Zabezpečenie interiérového vybavenia
Typ
E. UMR_Obstaranie m…
Plánovaný začiatok
01.03.2018
Skutočný začiatok
13.04.2018
Plánovaný koniec
01.11.2018
Skutočný koniec
16.11.2018
Názov
Zvýšenie kapacít existujúceho objektu m…
Typ
B. UMR_Rozširovanie…
Plánovaný začiatok
01.01.2018
Skutočný začiatok
24.01.2018
Plánovaný koniec
01.11.2018
Skutočný koniec
11.07.2018
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.08.2017
Skutočný začiatok
01.01.2018
Plánovaný koniec
01.11.2018
Skutočný koniec
16.11.2018
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Kapacita podporenej školskej infraštruktúry materských škôl
Hodnota
136,0 (osoby)
Cieľ
137,0 (osoby)
Naposledy aktualizované
11.06.2021
Riziko
-
Názov
Počet podporených materských škôl
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
11.06.2021
Riziko
-
Názov
Počet renovovaných verejných budov
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
11.06.2021
Riziko
-
Názov
Podlahová plocha renovovaných verejných budov
Hodnota
908,8 (m2)
Cieľ
908,8 (m2)
Naposledy aktualizované
11.06.2021
Riziko
-
Názov
Nové alebo renovované verejné alebo obchodné budovy na území mestského rozvoja / Nové alebo renovované verejné alebo komerčné budovy na území mestského rozvoja
Hodnota
908,8 (m2)
Cieľ
908,8 (m2)
Naposledy aktualizované
11.06.2021
Riziko
-
Názov
Počet podporených materských škôl materiálno-technickým vybavením
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
11.06.2021
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Stavebné práce

Faktúra za stavebné práce 1 časť

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
20,848 €
Schválené na preplatenie
20,848 €
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Faktúra za stavebné práce 1 časť

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
20,848 €
Schválené na preplatenie
20,848 €
Realizácia
09.05.2018
Názov

DPH za stavebné práce 032018

DPH za 03/2018 k FA 062018

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,170 €
Schválené na preplatenie
4,170 €
Realizácia
25.04.2018
Názov

Stavebné práce za 042018

Faktúra za stavebné práce 042018

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
25,798 €
Schválené na preplatenie
25,798 €
Realizácia
05.06.2018
Názov

Stavebné práce za 042018

Faktúra za stavebné práce 042018

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
25,798 €
Schválené na preplatenie
25,798 €
Realizácia
-
Názov

DPH stavebné práce za 042018

DPH za 04/2018 k FA 092018

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,160 €
Schválené na preplatenie
5,160 €
Realizácia
25.05.2018
Názov

Faktúra za stavebné práce za 05/2018

Stavebné práce za 05/2018

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
18,605 €
Schválené na preplatenie
18,605 €
Realizácia
-
Názov

Faktúra za stavebné práce za 05/2018

Stavebné práce za 05/2018

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
18,605 €
Schválené na preplatenie
18,605 €
Realizácia
13.07.2018
Názov

DPH za 05/2018 za stavebné práce

DPH za 05/2018 k Fa 112018

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,721 €
Schválené na preplatenie
3,721 €
Realizácia
25.06.2018
Názov

Stavebné práce za 062018

Stavebné práce za 062018

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
19,958 €
Schválené na preplatenie
19,958 €
Realizácia
30.08.2018
Názov

Stavebné práce za 062018

Stavebné práce za 062018

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
19,958 €
Schválené na preplatenie
19,958 €
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce za 072018

stavebné práce za 072018

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,496 €
Schválené na preplatenie
6,496 €
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce za 072018

stavebné práce za 072018

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,496 €
Schválené na preplatenie
6,496 €
Realizácia
07.09.2018
Názov

DPH k stavebným prácam za 06/2018

DPH k stavebným prácam za 06/2018

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,992 €
Schválené na preplatenie
3,992 €
Realizácia
25.07.2018
Názov

DPH k stavebným prácam za 072018

DPH za stavebné práce 07/2018

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,299 €
Schválené na preplatenie
1,299 €
Realizácia
27.08.2018
Názov

Súbor interiérového vybavenia pre MŠ Azovská

Interiérové vybavenie pre MŠ Azovská

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,205 €
Schválené na preplatenie
6,205 €
Realizácia
09.10.2018
Názov

Súbor IKT vybavenia pre MŠ Azovská

IKT vybavanie pre MŠ Azovská

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,967 €
Schválené na preplatenie
1,967 €
Realizácia
07.12.2018
Subjekt Suma celkom Vrátená suma Suma na vymáhanie Typ Stav
Subjekt

Mesto Košice

Suma celkom
55 €
Vrátená suma
55 €
Suma na vymáhanie
55 €
Typ
Produkt, druh, proj… Kontrola, audit, pr…
Stav
Vysporiadaná
Názov IČO
Názov
Ing. Miroslav Vančo MIVASOFT
IČO
30346461
Názov
NOMIland s.r.o.
IČO
36174319
Názov
STAVA-KE, s.r.o
IČO
36183911
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.