Rozšírenie kapacít MŠ Muškátova - MČ Košice Západ stavebno-technickými úpravami nevyužitých priestorov

Mesto Košice

Popis projektu

je zlepšenie zručností a vytvorenie podmienok pre kvalitné vzdelávanie prostredníctvom rozširovania kapacít MŠ Muškátová 7, zvýšenie kvality života a zabezpečenie ľahšieho prístupu k efektívnym a kvalitnejším verejným službám.

: 1. Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí MŠ a dostupnosti predprimárneho vzdelávania, 2. Zabezpečenie kvalitného predprimárneho vzdelávania prostred. rozvoja vzdelávacej infraštruktúry. V rámci projektu plánujeme rozšíriť kapacity v MŠ Muškátová o 88 miest, rekonštrukciou existujúceho objektu a stavebno-technickými úpravami nevyužitých priestorov, vrátane zmeny dispozície. V súčasnosti je kapacita MŠ 80 detí. MŠ patrí medzi zariadenia s vysokým počtom nevybavených žiadostí a má k dispozícii nevyužívané priestorové kapacity. Realizáciou projektu navýšime potrebné kapacity pre užívateľov a zlepšíme podmienky pre zosúladenie súkromného a pracovného života rodičov.

1. Zvýšenie kapacity existujúceho objektu materskej školy, 2. Zabezpečenie interiérového vybavenia
Realizáciou projektu dosiahneme naplnenie stanovených merateľných ukazovateľov. Projekt je v súlade s IÚS URM FO mesta Košice 2015-2020 (2023), ktorá je súčasťou RIUS.

Viac
Subjekt
Mesto Košice
Miesta realizácie
Košice - mestská časť Západ
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.05.2018 - 01.05.2019
Celková suma
427,060 €
Vlastné zdroje
21,353 €
Vyčerpané z projektu
427,060 €
Druh projektu
RIUS
Operačný program
Integrovaný regionálny operačný program

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Zabezpečenie interiérového vybavenia
Typ
E. UMR_Obstaranie m…
Plánovaný začiatok
01.05.2018
Skutočný začiatok
21.08.2018
Plánovaný koniec
01.05.2019
Skutočný koniec
05.12.2018
Názov
Zvýšenie kapacít existujúceho objektu m…
Typ
B. UMR_Rozširovanie…
Plánovaný začiatok
01.05.2018
Skutočný začiatok
26.05.2018
Plánovaný koniec
01.05.2019
Skutočný koniec
09.05.2019
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.12.2017
Skutočný začiatok
01.01.2018
Plánovaný koniec
01.08.2019
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Kapacita podporenej školskej infraštruktúry materských škôl
Hodnota
168,0 (osoby)
Cieľ
168,0 (osoby)
Naposledy aktualizované
09.03.2021
Riziko
-
Názov
Počet podporených materských škôl
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
09.03.2021
Riziko
-
Názov
Počet renovovaných verejných budov
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
09.03.2021
Riziko
-
Názov
Podlahová plocha renovovaných verejných budov
Hodnota
3630,0 (m2)
Cieľ
3630,0 (m2)
Naposledy aktualizované
09.03.2021
Riziko
-
Názov
Nové alebo renovované verejné alebo obchodné budovy na území mestského rozvoja / Nové alebo renovované verejné alebo komerčné budovy na území mestského rozvoja
Hodnota
3630,0 (m2)
Cieľ
3630,0 (m2)
Naposledy aktualizované
09.03.2021
Riziko
-
Názov
Počet podporených materských škôl materiálno-technickým vybavením
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
09.03.2021
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Stavebné práce do 092018

stavebné práce do 092018

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
69,504 €
Schválené na preplatenie
69,504 €
Realizácia
14.11.2018
Názov

Stavebné práce do 092018

stavebné práce do 092018

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
69,504 €
Schválené na preplatenie
69,504 €
Realizácia
-
Názov

DPH za stavebné práce do 092018

DPH za stavebné práce 092018

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13,901 €
Schválené na preplatenie
13,901 €
Realizácia
25.10.2018
Názov

Súbor interiérového vybavenia pre MŠ Muškátová

Súbor interiérového vybavenia pre MŠ Muškátová

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
31,635 €
Schválené na preplatenie
31,635 €
Realizácia
-
Názov

Súbor interiérového vybavenia pre MŠ Muškátová

Súbor interiérového vybavenia pre MŠ Muškátová

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
31,635 €
Schválené na preplatenie
31,635 €
Realizácia
15.04.2019
Názov

Stavebné práce do 012019

FA za stavebné práce do 012019

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
81,853 €
Schválené na preplatenie
81,853 €
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce do 012019

FA za stavebné práce do 012019

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
81,853 €
Schválené na preplatenie
81,853 €
Realizácia
03.04.2019
Názov

Stavebné práce 03/2019

Faktúra č. 11910009

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
50,202 €
Schválené na preplatenie
50,202 €
Realizácia
09.05.2019
Názov

Stavebné práce 03/2019

Faktúra č. 11910009

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
50,202 €
Schválené na preplatenie
50,202 €
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Faktúra č. 11910020

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
119,303 €
Schválené na preplatenie
119,303 €
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Faktúra č. 11910020

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
119,303 €
Schválené na preplatenie
119,303 €
Realizácia
28.06.2019
Názov

Interné riadenie projektu

Sumarizačný hárok IROP

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
Mesto Košice
Žiadaná suma
2,524 €
Schválené na preplatenie
2,524 €
Realizácia
-
Názov

Súbor IKT pre MŠ Muškátová

Faktúra č. 2018043_Súbor IKT MŠ Muškátová

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,867 €
Schválené na preplatenie
7,867 €
Realizácia
07.12.2018
Názov

DPH za 01/2019 stavebné práce

DPH za 01/2019 z FA č. 11910002

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
16,371 €
Schválené na preplatenie
16,371 €
Realizácia
-
Názov

DPH za 03/2019 stavebné práce

DPH za 03/2019 z FA č. 11910009

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,040 €
Schválené na preplatenie
10,040 €
Realizácia
-
Názov

DPH za 04/2019 stavebné práce

DPH za 04/2019 k FA č. 11910020

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
23,861 €
Schválené na preplatenie
23,861 €
Realizácia
-
Názov IČO
Názov
Mesto Košice
IČO
00691135
Názov
Ing. Miroslav Vančo MIVASOFT
IČO
30346461
Názov
NOMIland s.r.o.
IČO
36174319
Názov
EKOSTAV a.s.
IČO
00681245
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.