Popis projektu

2.2.1 - Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí materských škôl

V rámci projektu plánujeme rozšíriť kapacity v MŠ Oštepová 1, Košice, ktorá sa nachádza v mestskej časti Juh, a to stavebno-technickými úpravami nevyužitých priestorov existujúceho objektu MŠ Oštepová 1, Košice s prvkami inkluzívneho vzdelávania. Súčasný stav obsadenosti predškolského zariadenia je a projektom plánujeme rozšírenie kapacít o , t.j. 2 triedy. 

1. Zvýšenie kapacity MŠ stavebno-technickými úpravami

2. Zvýšenie energetickej hospodárnosti MŠ

3. Zabezpečenie materiálno-technického vybavenia MŠ

sú v súlade s definovanými typmi aktivít a v súlade s Podmienkami oprávnenosti aktivít, a to:

  • rozširovanie kapacít existujúcich objektov materských škôl prístavbou, nadstavbou, rekonštrukciou, zmenou dispozície objektov,
  • obstaranie materiálno-technického vybavenia materských škôl,
  • zvyšovanie energetickej hospodárnosti budov materských škôl.

  •   

Projekt je v súlade so strategickými dokumentmi mesta Košice, ako aj v súlade s Integrovanou územnou stratégiou udržateľného rozvoja mestskej funkčnej oblasti mesta Košice 2015-2023(2028), ktorá je súčasťou RIUS.

Viac
Subjekt
Mesto Košice
Miesta realizácie
Košice - mestská časť Juh
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.10.2022 - 01.08.2023
Celková suma
678,868 €
Vlastné zdroje
33,943 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
RIUS
Operačný program
Integrovaný regionálny operačný program
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Zabezpečenie materiálno-technického vyb…
Typ
E. UMR_Obstaranie m…
Plánovaný začiatok
01.03.2023
Skutočný začiatok
10.03.2023
Plánovaný koniec
01.08.2023
Skutočný koniec
31.08.2023
Názov
Zvýšenie energetickej hospodárnosti MŠ
Typ
F. UMR_Zvyšovanie e…
Plánovaný začiatok
01.10.2022
Skutočný začiatok
18.10.2022
Plánovaný koniec
01.08.2023
Skutočný koniec
31.08.2023
Názov
Zvýšenie kapacity MŠ stavebno-technický…
Typ
B. UMR_Rozširovanie…
Plánovaný začiatok
01.10.2022
Skutočný začiatok
18.10.2022
Plánovaný koniec
01.08.2023
Skutočný koniec
31.08.2023
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.10.2022
Skutočný začiatok
18.10.2022
Plánovaný koniec
01.08.2023
Skutočný koniec
31.08.2023
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet podporených materských škôl materiálno-technickým vybavením
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
14.11.2023
Riziko
-
Názov
Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov
Hodnota
168,1 (t ekviv. CO2)
Cieľ
168,1 (t ekviv. CO2)
Naposledy aktualizované
14.11.2023
Riziko
Áno
Názov
Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách
Hodnota
202235,32 (kWh/rok)
Cieľ
202235,32 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
14.11.2023
Riziko
Áno
Názov
Počet podporených materských škôl
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
14.11.2023
Riziko
-
Názov
Nové alebo renovované verejné alebo obchodné budovy na území mestského rozvoja / Nové alebo renovované verejné alebo komerčné budovy na území mestského rozvoja
Hodnota
1996,4 (m2)
Cieľ
1996,4 (m2)
Naposledy aktualizované
14.11.2023
Riziko
-
Názov
Kapacita podporenej školskej infraštruktúry materských škôl
Hodnota
124,0 (osoby)
Cieľ
124,0 (osoby)
Naposledy aktualizované
14.11.2023
Riziko
-
Názov
Podlahová plocha renovovaných verejných budov
Hodnota
1996,4 (m2)
Cieľ
1996,4 (m2)
Naposledy aktualizované
14.11.2023
Riziko
-
Názov
Počet renovovaných verejných budov
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
14.11.2023
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

DPH 12/2022 k FA 2022086 HA 1

DPH 12/2022 k faktúre č. 2022086

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
Mesto Košice
Žiadaná suma
2,004 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.01.2023
Názov

DPH 12/2022 k FA 2022086 HA1

DPH 12/2022 k faktúre č. 2022086

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
Mesto Košice
Žiadaná suma
5,546 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.01.2023
Názov

DPH 12/2022 k FA 2022086 HA2

DPH 12/2022 k faktúre č. 2022086

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
Mesto Košice
Žiadaná suma
17,616 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.01.2023
Názov

DPH 12/2022 k FA 2022086 HA 1

DPH 12/2022 k faktúre č. 2022086

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
Mesto Košice
Žiadaná suma
437 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.01.2023
Názov

Stavebné práce HA1

MŠ Oštepová FA2022079

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
16,637 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.12.2022
Názov

stavebné práce HA2

MŠ Oštepová FA2022079

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,434 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.12.2022
Názov

Stavebné práce HA1

MŠ Oštepová FA2022079

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
20,152 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.12.2022
Názov

Stavebné práce HA1 - 302BGF900001 - Zvýšenie kapacity MŠ stavebno-technickými úpravami (19.10.2022-30.11.2022)

MŠ Oštepová FA2022079

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,951 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.12.2022
Názov

Stavebné práce HA1

Faktúra 2022086 - MŠ Oštepová

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,019 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.12.2022
Názov

Stavebné práce HA2

Faktúra 2022086 - MŠ Oštepová

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
88,082 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.12.2022
Názov

Stavebné práce HA1

Faktúra 2022086 - MŠ Oštepová

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
27,732 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.12.2022
Názov

Stavebné práce HA1 - 302BGF900001 - Zvýšenie kapacity MŠ stavebno-technickými úpravami (1.12.2022-28.12.2022)

Faktúra 2022086 - MŠ Oštepová

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,184 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.12.2022
Názov

DPH 11/2022 k FA 2022079 HA1

DPH 11/2022 k FA 2022079

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
Mesto Košice
Žiadaná suma
3,327 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.12.2022
Názov

DPH 11/2022 k FA 2022079 HA2

DPH 11/2022 k FA 2022079

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
Mesto Košice
Žiadaná suma
687 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.12.2022
Názov

DPH 11/2022 k FA 2022079 HA1

DPH 11/2022 k FA 2022079

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
Mesto Košice
Žiadaná suma
4,030 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.12.2022
Názov

DPH 11/2022 k FA 2022079 HA1

DPH 11/2022 k FA 2022079

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
Mesto Košice
Žiadaná suma
390 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.12.2022
Názov

Dočasný pútač

Faktúra č. 20230037 - MŠ Oštepová_publicita

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
C-COMMERCE, s. r. o.
Žiadaná suma
600 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.02.2023
Názov

Stavebné práce HA1

Faktúra č. 2023016

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
48,075 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2023
Názov

Stavebné práce HA2

Faktúra č. 2023016

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
50,154 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2023
Názov

Stavebné práce HA1 - 302BGF900001 - Zvýšenie kapacity MŠ stavebno-technickými úpravami (1.4.2023-12.5.2023)

Faktúra č. 2023016

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,635 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2023
Názov

Stavebné práce HA1

Faktúra 2023006 - MŠ Oštepová

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
14,010 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2023
Názov

Stavebné práce HA 2

Faktúra 2023006 - MŠ Oštepová

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
27,076 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2023
Názov

Stavebné práce HA1 - 302BGF900001 - Zvýšenie kapacity MŠ stavebno-technickými úpravami (1.1.2023-31.3.2023)

Faktúra 2023006 - MŠ Oštepová

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,303 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2023
Názov

DPH 03/2023 k FA 2023006 HA1

DPH 03/2023 k faktúre č. 2023006

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
Mesto Košice
Žiadaná suma
2,802 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.04.2023
Názov

DPH 03/2023 k FA 2023006 HA2

DPH 03/2023 k faktúre č. 2023006

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
Mesto Košice
Žiadaná suma
5,415 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.04.2023
Názov

DPH 03/2023 k FA 2023006 HA1

DPH 03/2023 k faktúre č. 2023006

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
Mesto Košice
Žiadaná suma
661 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.04.2023
Názov

DPH 05/2023 k FA 2023016 HA2

DPH 05/2023 k faktúre č. 2023016

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
Mesto Košice
Žiadaná suma
10,031 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.06.2023
Názov

DPH 05/2023 k FA 2023016 HA1

DPH 05/2023 k faktúre č. 2023016

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
Mesto Košice
Žiadaná suma
9,615 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.06.2023
Názov

DPH 05/2023 k FA 2023016 HA1

DPH 05/2023 k faktúre č. 2023016

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
Mesto Košice
Žiadaná suma
1,927 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.06.2023
Názov

Nákup vybavenia výdajne stravy MŠ

Faktúra č. 5082654511

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,092 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.07.2023
Názov

DPH 07/2023 k FA 2023028 HA1

DPH 07/2023 k faktúre č. 2023028

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
Mesto Košice
Žiadaná suma
1,986 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.08.2023
Názov

DPH 07/2023 k FA 2023028 HA1

DPH 07/2023 k faktúre č. 2023028

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
Mesto Košice
Žiadaná suma
11,461 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.08.2023
Názov

DPH 07/2023 k FA 2023028 HA2

DPH 07/2023 k faktúre č. 2023028

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
Mesto Košice
Žiadaná suma
11,706 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.08.2023
Názov

Stavebné práce HA1 - 302BGF900001 - Zvýšenie kapacity MŠ stavebno-technickými úpravami (15.6.2023-27.7.2023)

Faktúra č. 2023028

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,931 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.08.2023
Názov

Stavebné práce - HA2

Faktúra č. 2023028

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
58,532 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.08.2023
Názov

Stavebné práce - HA1

Faktúra č. 2023028

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
57,305 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.08.2023
Názov

Stavebné práce HA1 - 302BGF900001 - Zvýšenie kapacity MŠ stavebno-technickými úpravami (15.5.2023-14.6.2023)

Faktúra č. 2023021

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,880 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.06.2023
Názov

Stavebné práce - HA1

Faktúra č. 2023021

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
19,115 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.06.2023
Názov

Stavebné práce - HA2

Faktúra č. 2023021

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
18,444 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.06.2023
Názov

Nákup výpočtovej techniky

Faktúra č. FA-2330540

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,564 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.08.2023
Názov

DPH 06/2023 k FA 2023021 HA1

DPH 06/2023 k faktúre č. 2023021

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
Mesto Košice
Žiadaná suma
976 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.07.2023
Názov

DPH 06/2023 k FA 2023021 HA1

DPH 06/2023 k faktúre č. 2023021

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
Mesto Košice
Žiadaná suma
3,823 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.07.2023
Názov

DPH 06/2023 k FA 2023021 HA2

DPH 06/2023 k faktúre č. 2023021

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
Mesto Košice
Žiadaná suma
3,689 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.07.2023
Názov

Nákup interiérového vybavenia MŠ

Faktúra č. 230010

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
37,777 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.09.2023
Názov

DPH 08/2023 k FA 2023042 HA2

DPH 08/2023 k faktúre č. 2023042

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
Mesto Košice
Žiadaná suma
5,750 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.09.2023
Názov

DPH 08/2023 k FA 2023042 HA1

DPH 08/2023 k faktúre č. 2023042

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
Mesto Košice
Žiadaná suma
7,936 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.09.2023
Názov

DPH 08/2023 k FA 2023042 HA1

DPH 08/2023 k faktúre č. 2023042

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
Mesto Košice
Žiadaná suma
2,299 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.09.2023
Názov

Stála tabuľa

Faktúra č. 20230356

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
C-COMMERCE, s. r. o.
Žiadaná suma
348 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.09.2023
Názov

Stavebné práce - HA2

Faktúra č. 2023042

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
28,748 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.09.2023
Názov

Stavebné práce - HA1

Faktúra č. 2023042

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
39,681 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.09.2023
Názov

Stavebné práce HA1 - 302BGF900001 - Zvýšenie kapacity MŠ stavebno-technickými úpravami (28.7.2023-31.8.2023)

Faktúra č. 2023042

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
11,494 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.09.2023
Názov IČO
Názov
Mesto Košice
IČO
00691135
Názov
C-COMMERCE, s. r. o.
IČO
46246436
Názov
Datacomp
IČO
36212466
Názov
HOBLO, spol. s r.o.
IČO
45630429
Názov
Internet Mall Slovakia s.r.o.
IČO
35950226
Názov
STAV RD s.r.o.
IČO
46320610
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.