Popis projektu

2.2.1 - Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí materských škôl

V rámci projektu plánujeme rozšíriť kapacity v MŠ Oštepová 1, Košice, ktorá sa nachádza v mestskej časti Juh, a to stavebno-technickými úpravami nevyužitých priestorov existujúceho objektu MŠ Oštepová 1, Košice s prvkami inkluzívneho vzdelávania. Súčasný stav obsadenosti predškolského zariadenia je a projektom plánujeme rozšírenie kapacít o , t.j. 2 triedy. 

1. Zvýšenie kapacity MŠ stavebno-technickými úpravami

2. Zvýšenie energetickej hospodárnosti MŠ

3. Zabezpečenie materiálno-technického vybavenia MŠ

sú v súlade s definovanými typmi aktivít a v súlade s Podmienkami oprávnenosti aktivít, a to:

  • rozširovanie kapacít existujúcich objektov materských škôl prístavbou, nadstavbou, rekonštrukciou, zmenou dispozície objektov,
  • obstaranie materiálno-technického vybavenia materských škôl,
  • zvyšovanie energetickej hospodárnosti budov materských škôl.

  •   

Projekt je v súlade so strategickými dokumentmi mesta Košice, ako aj v súlade s Integrovanou územnou stratégiou udržateľného rozvoja mestskej funkčnej oblasti mesta Košice 2015-2023(2028), ktorá je súčasťou RIUS.

Viac
Subjekt
Mesto Košice
Miesta realizácie
Košice - mestská časť Juh
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.10.2022 - 01.08.2023
Celková suma
678,868 €
Vlastné zdroje
33,943 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
RIUS
Operačný program
Integrovaný regionálny operačný program
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Zabezpečenie materiálno-technického vyb…
Typ
E. UMR_Obstaranie m…
Plánovaný začiatok
01.10.2022
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.08.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Zvýšenie energetickej hospodárnosti MŠ
Typ
F. UMR_Zvyšovanie e…
Plánovaný začiatok
01.10.2022
Skutočný začiatok
18.10.2022
Plánovaný koniec
01.08.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Zvýšenie kapacity MŠ stavebno-technický…
Typ
B. UMR_Rozširovanie…
Plánovaný začiatok
01.10.2022
Skutočný začiatok
18.10.2022
Plánovaný koniec
01.08.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.10.2022
Skutočný začiatok
18.10.2022
Plánovaný koniec
01.08.2023
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet podporených materských škôl materiálno-technickým vybavením
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
17.04.2023
Riziko
-
Názov
Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov
Hodnota
0,0 (t ekviv. CO2)
Cieľ
168,1 (t ekviv. CO2)
Naposledy aktualizované
17.04.2023
Riziko
Áno
Názov
Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách
Hodnota
0,0 (kWh/rok)
Cieľ
202235,32 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
17.04.2023
Riziko
Áno
Názov
Počet podporených materských škôl
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
17.04.2023
Riziko
-
Názov
Nové alebo renovované verejné alebo obchodné budovy na území mestského rozvoja / Nové alebo renovované verejné alebo komerčné budovy na území mestského rozvoja
Hodnota
0,0 (m2)
Cieľ
1996,4 (m2)
Naposledy aktualizované
17.04.2023
Riziko
-
Názov
Kapacita podporenej školskej infraštruktúry materských škôl
Hodnota
0,0 (osoby)
Cieľ
124,0 (osoby)
Naposledy aktualizované
17.04.2023
Riziko
-
Názov
Podlahová plocha renovovaných verejných budov
Hodnota
0,0 (m2)
Cieľ
1996,4 (m2)
Naposledy aktualizované
17.04.2023
Riziko
-
Názov
Počet renovovaných verejných budov
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
17.04.2023
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

DPH 12/2022 k FA 2022086 HA1

DPH 12/2022 k faktúre č. 2022086

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
Mesto Košice
Žiadaná suma
5,546 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.01.2023
Názov

DPH 12/2022 k FA 2022086 HA2

DPH 12/2022 k faktúre č. 2022086

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
Mesto Košice
Žiadaná suma
17,616 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.01.2023
Názov

stavebné práce HA2

MŠ Oštepová FA2022079

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,434 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.12.2022
Názov

Stavebné práce HA1

MŠ Oštepová FA2022079

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
20,152 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.12.2022
Názov

Stavebné práce HA2

Faktúra 2022086 - MŠ Oštepová

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
88,082 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.12.2022
Názov

Stavebné práce HA1

Faktúra 2022086 - MŠ Oštepová

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
27,732 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.12.2022
Názov

DPH 11/2022 k FA 2022079 HA2

DPH 11/2022 k FA 2022079

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
Mesto Košice
Žiadaná suma
687 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.12.2022
Názov

DPH 11/2022 k FA 2022079 HA1

DPH 11/2022 k FA 2022079

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
Mesto Košice
Žiadaná suma
4,030 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.12.2022
Názov IČO
Názov
Mesto Košice
IČO
00691135
Názov
C-COMMERCE, s. r. o.
IČO
46246436
Názov
STAV RD s.r.o.
IČO
46320610
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.