Popis projektu

Cieľom projektu je podpora rozvoja energetických služieb na území mesta Košice. Hlavná aktivita projektu je  C.

Zámerom projektu je príprava a realizácia súboru opatrení smerujúce k zvýšeniu energetickej efektívnosti. Smerovanie rozvoja energetických služieb pre mesto Košice, nie je možné bez zrealizovania a zmapovania existujúceho stavu, vykonaním analýzy stavu objektov - energetický audit. Hlavná aktivita projektu je v súlade s  typom aktivity a podaktivitou v rámci výzvy: C. Rozvoj energetických služieb  na regionálnej a miestnej úrovni, podaktivita “.

Po realizácii projektu  získame prehľad o stave objektov, návrh opatrení  vrátane opatrení  energetickej efektívnosti splácaných z úspor  nákladov na energie (t.j. využitím GES).

Miestom realizácie projektu sú objekty: Lorinčík 15, Bauerova 1, Trieda KVP 1, Cottbuská 36, Námestie oceliarov 23, Južné nábrežie 13, Opatovská cesta 8, Trieda SNP 39, Trieda SNP 24 a Smetanova 4.

Merateľný ukazovateľ projektu je počet vypracovaných energetických auditov v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov, minimálne však v rozsahu prílohy č. 6 smernice 2012/27/EÚ o energetickej efektívnosti.

Viac
Subjekt
Mesto Košice
Miesta realizácie
Košice - mestská časť Juh, Košice - mestská časť Šaca, Košice - mestská časť Vyšné Opátske, Košice - mestská časť Západ, Košice - mestská časť Sídlisko KVP, Košice - mestská časť Lorinčík
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.07.2021 - 01.01.2022
Celková suma
19,512 €
Vlastné zdroje
976 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Kvalita životného prostredia
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
C. Rozvoj energetických služieb na regi…
Typ
C.Rozvoj energetick…
Plánovaný začiatok
01.07.2021
Skutočný začiatok
26.07.2021
Plánovaný koniec
01.01.2022
Skutočný koniec
12.01.2022
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet energetických auditov
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
30.05.2022
Riziko
-
Názov
Počet pripravených projektov realizovaných prostredníctvom poskytnutia energetickej služby
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Faktúra MGU

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
16,260 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra MGU

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
16,260 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.05.2022
Názov

Paušálna sadzba na výdavky na zamestnancov

Paušálna sadzba na výdavky na zamestnancov

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
Mesto Košice
Žiadaná suma
3,252 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov IČO
Názov
Mesto Košice
IČO
00691135
Názov
MGU s. r. o.
IČO
44473214
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.