53. VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O POSKYTNUTIE NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU zameraná na rozvoj energetických služieb na regionálnej a miestnej úrovni

Slovenská inovačná a energetická agentúra

Dátum vyhlásenia
02.08.2019
Stav
Vyhlásená
Typ
OTVORENA
Zdroje EÚ
5,000,000 €
Prijaté žiadosti
165
Suma schválených žiadostí
4,910,630 €
Projekt Stav Nezrovnalosti Vyčerpané z projektu Celková suma Vlastné zdroje
Projekt

Energetické audity obecných objektov - Brehy

Obec Brehy

Stav
Projekt mimoriadne ukončený -…
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
8,500 €
Vlastné zdroje
425 €
Projekt Stav Nezrovnalosti Vyčerpané z projektu Celková suma Vlastné zdroje
Projekt

Vypracovanie účelového energetického auditu budov…

Mesto Banská Bystrica

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
170,640 €
Vlastné zdroje
8,532 €
Projekt

Vypracovanie energetického auditu pre budovy vo v…

Prešovský samosprávny kraj

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
93,852 €
Vlastné zdroje
4,693 €
Projekt

Rozvoj energetických služieb na TUKE

Technická univerzita v Košici…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
86,016 €
Vlastné zdroje
4,301 €
Projekt

Vypracovanie účelového energetického auditu verej…

Mesto Trnava

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
84,228 €
Vlastné zdroje
4,211 €
Projekt

Energetický audit vybraných budov Žilinského samo…

Žilinský samosprávny kraj

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
77,457 €
Vlastné zdroje
3,873 €
Projekt

Rozvoj energetických služieb pre mesto Tvrdošín -…

Mesto Tvrdošín

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
70,978 €
Vlastné zdroje
3,549 €
Projekt

Vypracovanie účelového energetického auditu pre m…

Mesto Prievidza

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
66,672 €
Vlastné zdroje
3,334 €
Projekt

Vypracovanie účelových energetických auditov

Obec Horné Saliby

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
58,440 €
Vlastné zdroje
2,922 €
Projekt

Vypracovanie účelového energetického auditu pre m…

Mesto Vranov nad Topľou

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
58,320 €
Vlastné zdroje
2,916 €
Projekt

Vypracovanie účelových energetických auditov za ú…

Mesto Topoľčany

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
56,360 €
Vlastné zdroje
2,818 €
Projekt

Vypracovanie účelového energetického auditu pre b…

Mesto Moldava nad Bodvou

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
53,424 €
Vlastné zdroje
2,671 €
Projekt

Vypracovanie účelových energetických auditov

Obec Pavlovce nad Uhom

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
47,267 €
Vlastné zdroje
2,363 €
Projekt

Vypracovanie energetických účelových auditov a pr…

Mesto Martin

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
41,760 €
Vlastné zdroje
2,088 €
Projekt

Rozvoj energetických služieb v meste Turany

Mesto Turany

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
37,715 €
Vlastné zdroje
1,886 €
Projekt

Vypracovanie účelového energetického auditu pre b…

Mesto Strážske

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
37,152 €
Vlastné zdroje
1,858 €
Projekt

Vypracovanie účelových energetických auditov

Obec Mojmírovce

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
36,240 €
Vlastné zdroje
1,812 €
Projekt

Rozvoj energetických služieb v obci Tvrdošovce

Obec Tvrdošovce

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
35,952 €
Vlastné zdroje
1,798 €
Projekt

Rozvoj energetických služieb v meste Zlaté Moravce

Mesto Zlaté Moravce

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
35,520 €
Vlastné zdroje
1,776 €
Projekt

Vypracovanie účelových energetických auditov

Obec Šintava

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
34,733 €
Vlastné zdroje
1,737 €
Projekt

Podpora rozvoja energetických služieb v meste Veľ…

Mesto Veľký Meder

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
33,546 €
Vlastné zdroje
1,677 €
Projekt

Energetický audit - zvýšenie kvality životného pr…

Obec Valaská Belá

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
32,832 €
Vlastné zdroje
1,642 €
Projekt

Rozvoj energetických služieb v obci Čierny Balog

Obec Čierny Balog

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
31,752 €
Vlastné zdroje
1,588 €
Projekt

Rozvoj energetických služieb pre vybrané objekty …

Mestská časť Košice-Staré Mes…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
31,639 €
Vlastné zdroje
1,582 €
Projekt

Rozvoj energetických služieb v meste Trstená

Mesto Trstená

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
30,816 €
Vlastné zdroje
1,541 €
Projekt

Nováky - rozvoj energetických služieb

Mesto Nováky

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
30,024 €
Vlastné zdroje
1,501 €
Projekt

Rozvoj energetických služieb v meste Kolárovo

Mesto Kolárovo

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
29,016 €
Vlastné zdroje
1,451 €
Projekt

Rozvoj energetických služieb na území mesta Košice

Mesto Košice

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
28,797 €
Vlastné zdroje
1,440 €
Projekt

Rozvoj energetických služieb – verejné osvetlenie…

Mesto Trenčín

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
26,676 €
Vlastné zdroje
1,334 €
Projekt

Rozvoj energetických služieb v meste Nitra

Mesto Nitra

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
25,080 €
Vlastné zdroje
1,254 €
Projekt

Rozvoj energetických služieb v obci Nemecká

Obec Nemecká

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
24,444 €
Vlastné zdroje
1,222 €
Projekt

Rozvoj energetických služieb – zníženie energetic…

Mesto Trenčín

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
24,300 €
Vlastné zdroje
1,215 €
Projekt

Účelové energetické audity pre budovy vo vlastníc…

Mesto Partizánske

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
23,789 €
Vlastné zdroje
1,189 €
Projekt

Energetickým auditom k zvýšeniu kvality životného…

Obec Chynorany

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
23,760 €
Vlastné zdroje
1,188 €
Projekt

Vypracovanie účelového energetického auditu pre b…

Mesto Spišské Podhradie

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
23,616 €
Vlastné zdroje
1,181 €
Projekt

Vypracovanie účelových energetických auditov

Obec Veľký Kýr

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
23,520 €
Vlastné zdroje
1,176 €
Projekt

Podpora energetickej efektívnosti budov v meste M…

Mesto Michalovce

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
23,507 €
Vlastné zdroje
1,175 €
Projekt

Energetický audit verejných budov v meste Bánovce…

Mesto Bánovce nad Bebravou

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
22,296 €
Vlastné zdroje
1,115 €
Projekt

Rozvoj energetických služieb v meste Svit

Mesto Svit

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
22,265 €
Vlastné zdroje
1,113 €
Projekt

Rozvoj energetických služieb v obci Horná Súča

Obec Horná Súča

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
21,385 €
Vlastné zdroje
1,069 €
Projekt

Vypracovanie účelových energetických auditov

Obec Trenčianske Jastrabie

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
20,040 €
Vlastné zdroje
1,002 €
Projekt

Rozvoj energetických služieb na území mesta Košic…

Mesto Košice

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
19,512 €
Vlastné zdroje
976 €
Projekt

Rozvoj energetických služieb v Obci Jasenie

Obec Jasenie

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
19,008 €
Vlastné zdroje
950 €
Projekt

Podpora rozvoja energetických služieb v obci Halič

Obec Halič

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
18,834 €
Vlastné zdroje
942 €
Projekt

Účelový energetický audit vybraných budov mesta T…

Mesto Turčianske Teplice

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
17,916 €
Vlastné zdroje
896 €
Projekt

Rozvoj energetických služieb v obci Vinica

Obec Vinica

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
16,528 €
Vlastné zdroje
826 €
Projekt

Rozvoj energetických služieb v obci Melčice - Lie…

Obec Melčice - Lieskové

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
15,600 €
Vlastné zdroje
780 €
Projekt

Vypracovanie účelových energetických auditov pre …

Obec Holice

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
15,182 €
Vlastné zdroje
759 €
Projekt

Rozvoj energetických služieb v meste Vrútky

Mesto Vrútky

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
15,060 €
Vlastné zdroje
753 €
Projekt

Rozvoj energetických služieb v obci Detvianska Hu…

Obec Detvianska Huta

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
14,688 €
Vlastné zdroje
734 €
Projekt

Energetickým auditom k zvýšeniu kvality životného…

Obec Staré Hory

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
14,616 €
Vlastné zdroje
731 €
Projekt

Energetické audity obecných objektov Bzovík

Obec Bzovík

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
14,280 €
Vlastné zdroje
714 €
Projekt

Vypracovanie účelových energetických auditov pre …

Mesto Levice

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
13,995 €
Vlastné zdroje
700 €
Projekt

Energetický audit verejných budov v obci Batizovce

Obec Batizovce

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
13,680 €
Vlastné zdroje
684 €
Projekt

Vypracovanie energetického auditu na verejné osve…

Mesto Trebišov

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
13,620 €
Vlastné zdroje
681 €
Projekt

Rozvoj energetických služieb v meste Tisovec

Mesto Tisovec

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
13,500 €
Vlastné zdroje
675 €
Projekt

Rozvoj energetických služieb v obci Strekov

Obec Strekov

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
13,363 €
Vlastné zdroje
668 €
Projekt

Spracovanie energetických auditov

Obec Bošáca

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
13,270 €
Vlastné zdroje
664 €
Projekt

Energetický audit - Rozvoj energetických služieb …

Obec Liptovská Osada

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
12,216 €
Vlastné zdroje
611 €
Projekt

Energetický audit budov

Mesto Kežmarok

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
12,200 €
Vlastné zdroje
610 €
Projekt

Rozvoj energetických služieb v obci Oslany

Obec Oslany

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
11,898 €
Vlastné zdroje
595 €
Projekt

Vypracovanie energetického auditu obecných budov

Obec Moča

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
10,800 €
Vlastné zdroje
540 €
Projekt

Vypracovanie účelového energetického auditu pre b…

Obec Vyhne

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
10,800 €
Vlastné zdroje
540 €
Projekt

Energetické audity verejných budov v meste Senica

Mesto Senica

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
10,584 €
Vlastné zdroje
529 €
Projekt

Rozvoj energetických služieb na regionálnej a mie…

Správa mestskej zelene v Koši…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
10,560 €
Vlastné zdroje
528 €
Projekt

Identifikácia opatrení na zvýšenie energetickej e…

Obec Zbehy

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
10,500 €
Vlastné zdroje
525 €
Projekt

Rozvoj energetických služieb v obci Malachov

Obec Malachov

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
10,296 €
Vlastné zdroje
515 €
Projekt

Energetický audit pre budovy ZŠ v obci Radošovce

Obec Radošovce

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
10,000 €
Vlastné zdroje
500 €
Projekt

Vypracovanie účelového energetickeho auditu pre b…

Obec Spišský Hrušov

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
9,621 €
Vlastné zdroje
481 €
Projekt

Rozvoj energetických služieb v obci Hrachovo

Obec Hrachovo

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
9,464 €
Vlastné zdroje
473 €
Projekt

Podpora rozvoja energetických služieb v obci Buzi…

Obec Buzica

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
9,432 €
Vlastné zdroje
472 €
Projekt

Vypracovanie účelových energetických auditov pre …

Mesto Sabinov

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
9,240 €
Vlastné zdroje
462 €
Projekt

Rozvoj energetických služieb v obci Nitrica

Obec Nitrica

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
8,868 €
Vlastné zdroje
443 €
Projekt

Účelové energetické audity kultúrnych domov mesta…

Mesto Liptovský Mikuláš

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
8,820 €
Vlastné zdroje
441 €
Projekt

Rozvoj energetických služieb na regionálnej a mie…

Mesto Ilava

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
8,451 €
Vlastné zdroje
423 €
Projekt

Rozvoj energetických služieb v obci Plášťovce

Obec Plášťovce

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
7,459 €
Vlastné zdroje
373 €
Projekt

Energetický audit Slovenskej poľnohospodárskej un…

Slovenská poľnohospodárska un…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
7,200 €
Vlastné zdroje
360 €
Projekt

Vypracovanie energetického auditu pre Školský int…

Trenčiansky samosprávny kraj

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
7,140 €
Vlastné zdroje
357 €
Projekt

Vypracovanie energetického auditu pre Centrum soc…

Trenčiansky samosprávny kraj

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
7,080 €
Vlastné zdroje
354 €
Projekt

Rozvoj energetických služieb v obci Selce

Obec Selce

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
6,960 €
Vlastné zdroje
348 €
Projekt

Rozvoj energetických služieb v obci Lúka

Obec Lúka

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
6,756 €
Vlastné zdroje
338 €
Projekt

Rozvoj energetických služieb v obci Mýto Pod Ďumb…

Obec Mýto pod Ďumbierom

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
6,646 €
Vlastné zdroje
332 €
Projekt

Rozvoj energetických služieb v obci Pohronský Rus…

Obec Pohronský Ruskov

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
6,480 €
Vlastné zdroje
324 €
Projekt

Rozvoj energetických služieb na regionálnej a mie…

Obec Košeca

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
6,419 €
Vlastné zdroje
321 €
Projekt

Podpora rozvoja energetických služieb v Gelnici

Mesto Gelnica

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
6,000 €
Vlastné zdroje
300 €
Projekt

Vypracovanie účelových energetických auditov pre …

Obec Farná

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
5,820 €
Vlastné zdroje
291 €
Projekt

Rozvoj energetických služieb v meste Tvrdošín - v…

Mesto Tvrdošín

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
5,492 €
Vlastné zdroje
275 €
Projekt

Rozvoj energetických služieb v obci Trenčianska T…

obec Trenčianska Turná

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
5,400 €
Vlastné zdroje
270 €
Projekt

Vypracovanie energetického auditu pre Školský int…

Trenčiansky samosprávny kraj

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
3,960 €
Vlastné zdroje
198 €
Projekt

Vypracovanie energetického auditu pre Školský int…

Trenčiansky samosprávny kraj

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
3,120 €
Vlastné zdroje
156 €
Projekt

Vypracovanie energetického auditu pre Školský int…

Trenčiansky samosprávny kraj

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
2,592 €
Vlastné zdroje
130 €
Projekt Stav Nezrovnalosti Vyčerpané z projektu Celková suma Vlastné zdroje
Projekt

Rozvoj energetických služieb Mesto Považská Bystr…

Mesto Považská Bystrica

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
78,033 €
Vlastné zdroje
3,902 €
Projekt

Rozvoj energetických služieb v meste Dunajská Str…

Mesto Dunajská Streda

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
64,440 €
Vlastné zdroje
3,222 €
Projekt

Energetický audit a príprava energeticky úspornýc…

Žilinský samosprávny kraj

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
61,991 €
Vlastné zdroje
3,100 €
Projekt

Vypracovanie účelových energetických auditov

Obec Oščadnica

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
58,740 €
Vlastné zdroje
2,937 €
Projekt

Rozvoj energetických služieb na regionálnej a mie…

Banskobystrický samosprávny k…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
58,358 €
Vlastné zdroje
2,918 €
Projekt

Energetický audit a príprava energeticky úspornýc…

Žilinský samosprávny kraj

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
50,333 €
Vlastné zdroje
2,517 €
Projekt

Rozvoj energetických služieb na regionálnej a mie…

Banskobystrický samosprávny k…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
48,278 €
Vlastné zdroje
2,414 €
Projekt

Energetický audit a príprava energeticky úspornýc…

Žilinský samosprávny kraj

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
47,517 €
Vlastné zdroje
2,376 €
Projekt

Energetický audit budov v správe majetku zdravotn…

Žilinský samosprávny kraj

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
44,326 €
Vlastné zdroje
2,216 €
Projekt

Energetické audity verejných budov v meste Krompa…

Mesto Krompachy

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
42,418 €
Vlastné zdroje
2,121 €
Projekt

Energetický audit a príprava energeticky úspornýc…

Žilinský samosprávny kraj

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
41,234 €
Vlastné zdroje
2,062 €
Projekt

Rozvoj energetických služieb v meste Veľký Šariš

Mesto Veľký Šariš

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
29,820 €
Vlastné zdroje
1,491 €
Projekt

Rozvoj energetických služieb v obci Horná Ves

Obec Horná Ves

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
28,584 €
Vlastné zdroje
1,429 €
Projekt

Podpora rozvoja energetických služieb v meste Seč…

Mesto Sečovce

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
28,475 €
Vlastné zdroje
1,424 €
Projekt

Vypracovanie energetického auditu pre budovy v ob…

Obec Ostrý Grúň

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
25,711 €
Vlastné zdroje
1,286 €
Projekt

Vypracovanie energetického auditu pre identifikác…

Obec Poniky

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
24,336 €
Vlastné zdroje
1,217 €
Projekt

Rozvoj energetických služieb na regionálnej a mie…

Mesto Rožňava

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
20,372 €
Vlastné zdroje
1,019 €
Projekt

Rozvoj energetických služieb v meste Trenčianske …

Mesto Trenčianske Teplice

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
19,440 €
Vlastné zdroje
972 €
Projekt

Vypracovanie účelového energetického auditu pre b…

Obec Valaliky

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
18,720 €
Vlastné zdroje
936 €
Projekt

Vypracovanie účelového energetického auditu verej…

Obec Streda nad Bodrogom

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
18,576 €
Vlastné zdroje
929 €
Projekt

Energetický audit - obec Podkonice

Obec Podkonice

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
14,904 €
Vlastné zdroje
745 €
Projekt

Rozvoj energetických služieb v obci Bzince pod Ja…

Obec Bzince pod Javorinou

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
13,769 €
Vlastné zdroje
688 €
Projekt

Rozvoj energetických služieb v obci Žabokreky

Obec Žabokreky

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
13,080 €
Vlastné zdroje
654 €
Projekt

Rozvoj energetických služieb v meste Hriňová

Mesto Hriňová

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
10,912 €
Vlastné zdroje
546 €
Projekt

Rozvoj energetických služieb v obci Krásnohorské …

Obec Krásnohorské Podhradie

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
10,788 €
Vlastné zdroje
539 €
Projekt

Podpora rozvoja energetických služieb v Pohronske…

Obec Pohronská Polhora

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
10,152 €
Vlastné zdroje
508 €
Projekt

Rozvoj energetických služieb v obci Lubina

Obec Lubina

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
7,932 €
Vlastné zdroje
397 €
Projekt

Rozvoj energetických služieb na regionálnej úrovni

Obec Hrochoť

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
7,848 €
Vlastné zdroje
392 €
Projekt

Rozvoj energetických služieb v obci Pažiť

Obec Pažiť

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
7,704 €
Vlastné zdroje
385 €
Projekt

Rozvoj energetických služieb v obci Strečno

Obec Strečno

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
6,446 €
Vlastné zdroje
322 €
Projekt

Rozvoj energetických služieb v obci Poriadie

Obec Poriadie

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
6,312 €
Vlastné zdroje
316 €
Projekt

Rozvoj energetických služieb Mesto Krásno nad Kys…

Mesto Krásno nad Kysucou

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
6,300 €
Vlastné zdroje
315 €
Projekt

Rozvoj energetických služieb - Čeláre-Kírť

Banskobystrický samosprávny k…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
5,778 €
Vlastné zdroje
289 €
Projekt

Vypracovanie energetického auditu pre Centrum soc…

Trenčiansky samosprávny kraj

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
2,640 €
Vlastné zdroje
132 €
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.