Popis projektu

Hlavným cieľom predkladaného projektu je vypracovanie energetického auditu pre budovy vo vlastníctve obce Veľký Kýr. Realizáciou projektu obec získa výstupy o aktuálnom stave a charakteristike spotreby energie v jednotlivých auditovaných budovách a navrhnú sa nákladovo efektívne riešenia úspor energie pre budúcu správa a údržbu uvedených budov. Všetky navrhované aktivity sú v súlade s oprávnenými aktivitami v OP KŽP definovanými vo výzve a so špecifickým cieľom 4.4.1 Zvyšovanie počtu miestnych plánov a opatrení súvisiacich s nízkouhlíkovou stratégiou pre všetky typy území.

Viac
Subjekt
Obec Veľký Kýr
Miesta realizácie
Veľký Kýr
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.05.2021 - 01.02.2022
Celková suma
23,520 €
Vlastné zdroje
1,176 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Kvalita životného prostredia
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Vypracovanie účelových energetických au…
Typ
C.Rozvoj energetick…
Plánovaný začiatok
01.05.2021
Skutočný začiatok
03.05.2021
Plánovaný koniec
01.02.2022
Skutočný koniec
01.02.2022
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet pripravených projektov realizovaných prostredníctvom poskytnutia energetickej služby
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet energetických auditov
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
06.06.2022
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

FA GES

FA GES

Vlastník dokladu
Obec Veľký Kýr
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
23,520 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.06.2022
Názov IČO
Názov
ENAU s. r. o.
IČO
50444026
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.