Vypracovanie účelového energetickeho auditu pre budovy s cieľom zhodnotenia využitia ich potenciálu pre zavedenie energetických služieb v obci Spišský Hrušov

Obec Spišský Hrušov

Popis projektu

Hlavným cieľom projektu „“ je zvýšenie počtu miestnych plánov a opatrení súvisiacich s nízkouhlíkovou stratégiou, prostredníctvom vypracovania energetického auditu 4 budov vo vlastníctve obce Spišský Hrušov. Súčasťou energetického auditu bude zhodnotenie aktuálneho stavu za účelom identifikácie a návrhu opatrení na zvýšenie energetickej efektívnosti realizovateľných formou Garantovanej energetickej služby (GES). Prípravou energetického auditu bude môcť obec Spišský Hrušov v budúcnosti realizovať také energetické opatrenia na predmetných budovách, ktoré budú pre tieto budovy vhodné  a efektívne z environmentálneho aj ekonomického hľadiska. Tým sa zabezpečí zníženie energetickej náročnosti týchto budov, zlepšenie kvality ovzdušia znížením emisií CO2 a skvalitnenie života občanov celej obce.  

Miestom realizácie projektu je obec Spišský Hrušov.  

Predmetom projektu je vypracovanie energetického auditu, ktorý bude navrhovať energetické opatrenia pre 4 budovy vo vlastníctve obce a každé navrhované opatrenie bude obsahovať vyjadrenie k jeho realizovateľnosti formou GES.  

Merateľným ukazovateľom  projektu sú:

P0160 – Počet energetických auditov:1

P0368 – Počet pripravených projektov realizovaných prostredníctvom poskytnutia energetickej služby: 0

Viac
Subjekt
Obec Spišský Hrušov
Miesta realizácie
Spišský Hrušov
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.07.2021 - 01.07.2022
Celková suma
9,621 €
Vlastné zdroje
481 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Kvalita životného prostredia
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Rozvoj energetických služieb na regioná…
Typ
C.Rozvoj energetick…
Plánovaný začiatok
01.07.2021
Skutočný začiatok
16.07.2021
Plánovaný koniec
01.07.2022
Skutočný koniec
15.07.2022
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet energetických auditov
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
03.08.2022
Riziko
-
Názov
Počet pripravených projektov realizovaných prostredníctvom poskytnutia energetickej služby
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Účelový energetický audit

FA_GES_2022032

Vlastník dokladu
Obec Spišský Hrušov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,017 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.09.2022
Názov

Účelový energetický audit

FA_GES_2022032

Vlastník dokladu
Obec Spišský Hrušov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,017 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušálne výdavky

GES Paušálne výdavky

Vlastník dokladu
Obec Spišský Hrušov
Dodávateľ
Obec Spišský Hrušov
Žiadaná suma
1,603 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.09.2022
Názov

Paušálne výdavky

GES Paušálne výdavky

Vlastník dokladu
Obec Spišský Hrušov
Dodávateľ
Obec Spišský Hrušov
Žiadaná suma
1,603 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov IČO
Názov
Obec Spišský Hrušov
IČO
00329606
Názov
TERA green s.r.o.
IČO
46879544
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.