Popis projektu

Hlavným cieľom projektu je vypracovanie účelového energetického auditu pre verejné budovy vo vlastníctve mesta Sečovce. Vypracovanie účelových energetických auditov pre budovy (v rámci jediného auditu) s návrhom opatrení v rámci energetickej efektívnosti realizovaných formou garantovanej energetickej služby (GES) žiada mesto Sečovce pre 7 budov.

Projekt je spracovaný v rámci operačného programu v rámci prioritnej osi č. v súlade so špecifickým cieľom č. .

Hlavnou aktivitou  je aktivita , v rámci ktorej sa  realizuje podaktivita:

Realizáciou projektu bude naplnený jeden merateľný ukazovateľ: .

Výsledná správa z energetického auditu bude minimálne počas celkovej doby udržateľnosti (5 rokov) dostupná na webovom sídle žiadateľa: https://secovce.sk

  1. Administratívna budova, LV č. 2724, súpisné číslo 142, k. ú. Sečovce, parcela č. 3336, celková podlahová plocha 1386 m2
  2. Administratívna budova – Stará pošta, LV č. 2724, súpisné číslo 142, k. ú. Sečovce, parcela č. 3337, celková podlahová plocha 500 m2
  3. Centrum voľného času, LV č. 2724, súpisné číslo 144, k. ú. Sečovce, parcela č. 3338, celková podlahová plocha 424 m2
  4. Zdravotné stredisko, LV č. 2724, súpisné číslo 137, k. ú. Sečovce, parcela č. 3317/4, celková podlahová plocha 2 401 m2
  5. Materská škola, ul. Jarná, LV č. 2724, súpisné číslo 1601,k. ú. Sečovce, parcela č. 3394, celková podlahová plocha 879 m2
  6. Dom služieb,  LV č. 2724, súpisné číslo 164, k. ú. Sečovce, parcela č. 3, celková podlahová plocha 1385 m2
  7. Materská škola, ul. Kochanovskej, LV č. 2724, súpisné číslo 360, k. ú. Sečovce, parcela č. 1038/2, celková podlahová plocha 626 m2

Viac
Subjekt
Mesto Sečovce
Miesta realizácie
Sečovce
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.10.2021 - 01.04.2023
Celková suma
28,475 €
Vlastné zdroje
1,424 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Kvalita životného prostredia
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Účelový energetický audit
Typ
C.Rozvoj energetick…
Plánovaný začiatok
01.10.2021
Skutočný začiatok
21.10.2021
Plánovaný koniec
01.04.2023
Skutočný koniec
17.04.2023
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet pripravených projektov realizovaných prostredníctvom poskytnutia energetickej služby
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet energetických auditov
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
21.06.2023
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Faktúra za vypracovanie EA

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
23,729 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra za vypracovanie EA

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
23,729 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.06.2023
Názov

Paušálna sadzba na mzdy zamestnancov

Paušálna sadzba na mzdy zamestnancov

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
Mesto Sečovce
Žiadaná suma
4,746 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov IČO
Názov
Mesto Sečovce
IČO
00331899
Názov
ENAU s. r. o.
IČO
50444026
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.