Popis projektu

Hlavným cieľom projektu s názvom „“ je zvýšenie počtu miestnych plánov a opatrení súvisiacich s nízkouhlíkovou stratégiou, a to prostredníctvom vypracovania energetického auditu 10 budov vo vlastníctve mesta Rožňava, vypracovaného za účelom identifikácie a návrhu opatrení energetickej efektívnosti realizovateľných formou garantovanej energetickej služby. Prípravou energetického auditu bude môcť mesto Rožňava v budúcnosti realizovať také energetické opatrenia na predmetných budovách, ktoré budú pre tieto budovy vhodné  a efektívne z environmentálneho aj ekonomického hľadiska, čím sa zabezpečí zníženie energetickej náročnosti týchto budov a zlepšenie kvality ovzdušia znížením emisií. Týmito opatreniami sa tak skvalitní život obyvateľov celého mesta.  Miestom realizácie projektu je mesto Rožňava.  Predmetom projektu je vypracovanie energetického auditu, ktorý bude navrhovať energetické opatrenia pre 10 budov vo vlastníctve mesta a každé navrhované opatrenie bude obsahovať vyjadrenie k jeho realizovateľnosti formou GES.  Merateľným ukazovateľom  projektu je 1 energetický audit.

Viac
Subjekt
Mesto Rožňava
Miesta realizácie
Rožňava
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.05.2021 - 01.12.2021
Celková suma
20,372 €
Vlastné zdroje
1,019 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Kvalita životného prostredia
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Rozvoj energetických služieb na regioná…
Typ
C.Rozvoj energetick…
Plánovaný začiatok
01.05.2021
Skutočný začiatok
24.05.2021
Plánovaný koniec
01.12.2021
Skutočný koniec
20.12.2021
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet energetických auditov
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
12.01.2022
Riziko
-
Názov
Počet pripravených projektov realizovaných prostredníctvom poskytnutia energetickej služby
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Energetický audit pre vybrané budovy pre projekt: „Rozvoj energetických služieb na regionálnej a miestnej úrovni"

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Rožňava
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
17,560 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Energetický audit pre vybrané budovy pre projekt: „Rozvoj energetických služieb na regionálnej a miestnej úrovni"

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Rožňava
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
17,560 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.02.2022
Názov

Paušálna sadzba na výdavky na zamestnancov

Paušálna sadzba na výdavky na zamestnancov

Vlastník dokladu
Mesto Rožňava
Dodávateľ
Mesto Rožňava
Žiadaná suma
2,812 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov IČO
Názov
Mesto Rožňava
IČO
00328758
Názov
NeoEnergia s. r. o.
IČO
52756459
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.