Popis projektu

Projekt je zameraný na vypracovanie účelového energetického auditu pre objekt Školského internátu, ktorý  využíva Stredná športová škola Trenčín, s cieľom návrhu opatrení energetickej efektívnosti splácaných z úspor nákladov na energiu. Cieľom projektu je prostredníctvom vypracovaného energetického auditu a ním navrhnutých riešení na zlepšenie energetickej hospodárnosti objektu zvýšiť kvalitu životného prostredia systematickým  znižovaním  emisií  skleníkových  plynov.
V rámci projektu bude žiadateľ realizovať oprávnený typ aktivity C. Rozvoj energetických služieb na regionálnej a miestnej úrovni, C1 Vypracovanie účelových energetických auditov. Projekt bude pozostávať z jednej hlavnej aktivity. Merateľný ukazovateľ tohto projektu je: Počet energetických auditov  - cieľová hodnota 1.
 

Viac
Subjekt
Trenčiansky samosprávny kraj
Miesta realizácie
Trenčín
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.08.2021 - 01.10.2021
Celková suma
3,960 €
Vlastné zdroje
198 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Kvalita životného prostredia
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
vypracovanie energetického auditu
Typ
C.Rozvoj energetick…
Plánovaný začiatok
01.08.2021
Skutočný začiatok
03.08.2021
Plánovaný koniec
01.10.2021
Skutočný koniec
04.10.2021
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
03.08.2021
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
04.10.2021
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet pripravených projektov realizovaných prostredníctvom poskytnutia energetickej služby
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet energetických auditov
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
10.02.2022
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Energetický audit SŠŠ Trenčín

Faktúra Energetický audit SSS Trenčín

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,960 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.11.2021
Názov IČO
Názov
EkoEnergy-Group s.r.o.
IČO
36797766
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.