Popis projektu

Cieľom projektu je podpora rozvoja energetických služieb na území mesta Košice. Hlavná aktivita projektu je  C.

Zámerom projektu je príprava a realizácia súboru opatrení smerujúce k zvýšeniu energetickej efektívnosti. Smerovanie rozvoja energetických služieb pre mesto Košice, nie je možné bez zrealizovania a zmapovania existujúceho stavu, vykonaním analýzy stavu objektov - energetický audit. Hlavná aktivita projektu je v súlade s  typom aktivity a podaktivitou v rámci výzvy: C. Rozvoj energetických služieb  na regionálnej a miestnej úrovni, podaktivita “.

Po realizácii projektu  získame prehľad o stave objektov, návrh opatrení  vrátane opatrení  energetickej efektívnosti splácaných z úspor  nákladov na energie (t.j. využitím GES).

Miestom realizácie projektu sú objekty: Cottbuská 13, Americká Trieda 17, Čárskeho 7, Krčméryho 2-4, Obrancov mieru  1, Obrancov mieru  2, Ťahanovské riadky 91, MŠ Ovručská 14, MŠ Boženy Nemcovej 4, MŠ Čordákova 17, MŠ Dénešova 53 a MŠ Obrancov mieru 16. Merateľný ukazovateľ projektu je počet vypracovaných energetických auditov v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov, minimálne však v rozsahu prílohy č. 6 smernice 2012/27/EÚ o energetickej efektívnosti.

Viac
Subjekt
Mesto Košice
Miesta realizácie
Košice - mestská časť Sever, Košice - mestská časť Sídlisko KVP, Košice - mestská časť Dargovských hrdinov, Košice - mestská časť Luník IX, Košice - mestská časť Sídlisko Ťahanovce
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.01.2021 - 01.07.2021
Celková suma
28,797 €
Vlastné zdroje
1,440 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Kvalita životného prostredia
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
C. Rozvoj energetických služieb na regi…
Typ
C.Rozvoj energetick…
Plánovaný začiatok
01.01.2021
Skutočný začiatok
04.01.2021
Plánovaný koniec
01.07.2021
Skutočný koniec
01.07.2021
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.02.2020
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.12.2020
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet pripravených projektov realizovaných prostredníctvom poskytnutia energetickej služby
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet energetických auditov
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
20.09.2021
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Účelový energetický audit pre súbor objektov

Účelový energetický audit pre súbor objektov

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
23,998 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Účelový energetický audit pre súbor objektov

Účelový energetický audit pre súbor objektov

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
23,998 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.10.2021
Názov

Priame výdavky na zamestnancov deklarované na základe paušálnej sadzby

Paušálna sadzba na výdavky na zamestnancov

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
Mesto Košice
Žiadaná suma
4,800 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov IČO
Názov
Mesto Košice
IČO
00691135
Názov
NOVACO s. r. o.
IČO
50689801
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.