Popis projektu

Cieľom predkladaného projektu obce Pohronský Ruskov je rozvoj energetických služieb realizovaných na miestnej úrovni. Hlavnou aktivitou projektu je aktivita C a v rámci nej sa bude realizovať jedna podaktivita: Predkladaný projekt je v súlade so Špecifickým cieľom 4.4.1 .

Obec Pohronský Ruskov v predloženom projekte rieši vypracovanie účelového energetického auditu pre budovy, ktoré má vo svojom vlastníctve:

1/ Budova obecného úradu – súpisné č. 92, celková podlahová plocha 215 m2

2/ Budova Kultúrneho domu – súpisné číslo 215, celková podlahová plocha 740 m2

3/ Zdravotné stredisko – budova č. 1 – súpisné č. 80, celková podlahová plocha 265 m2

4/ Zdravotné stredisko – budova č. 2 – súpisné č. 82, celková podlahová plocha 79 m2

5/ Budova lekárne a zubnej ambulancie – súpisné č. 202, celková podlahová plocha 265 m2

6/ Budova bývalého Domu služieb – súpisné č. 198, celková podlahová plocha 731 m2

Realizáciou projektu bude naplnený jeden merateľný ukazovateľ:

Obyvatelia obce Pohronský Ruskov - 1231

Viac
Subjekt
Obec Pohronský Ruskov
Miesta realizácie
Pohronský Ruskov
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.12.2021 - 01.12.2021
Celková suma
6,480 €
Vlastné zdroje
324 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Kvalita životného prostredia
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Účelový energetický audit
Typ
C.Rozvoj energetick…
Plánovaný začiatok
01.12.2021
Skutočný začiatok
01.12.2021
Plánovaný koniec
01.12.2021
Skutočný koniec
09.12.2021
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet pripravených projektov realizovaných prostredníctvom poskytnutia energetickej služby
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet energetických auditov
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
21.11.2022
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Faktúra účelový energetický audit

Faktúra účelový energetický audit

Vlastník dokladu
Obec Pohronský Ruskov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,400 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.10.2022
Názov

Paušálne výdavky

Paušálne výdavky

Vlastník dokladu
Obec Pohronský Ruskov
Dodávateľ
Obec Pohronský Ruskov
Žiadaná suma
1,080 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov IČO
Názov
Obec Pohronský Ruskov
IČO
00307394
Názov
MGU s. r. o.
IČO
44473214
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.