Vypracovanie účelového energetického auditu pre budovy s cieľom zhodnotenia využitia ich potenciálu pre zavedenie energetických služieb v obci Valaliky

Obec Valaliky

Popis projektu

Hlavným cieľom projektu s názvom „“ je zvýšenie počtu miestnych plánov a opatrení súvisiacich s nízkouhlíkovou stratégiou, prostredníctvom vypracovania účelového energetického auditu troch budov vo vlastníctve obce Valaliky. Súčasťou energetického auditu bude zhodnotenie aktuálneho stavu budov za účelom zhodnotenia ich potenciálu využitia na zavedenie energetických služieb v obci a zároveň za účelom identifikácie a návrhu opatrení na zvýšenie energetickej efektívnosti realizovateľných formou Garantovanej energetickej služby (GES). Prípravou účelového energetického auditu bude môcť obec Valaliky v budúcnosti realizovať také energetické opatrenia na predmetných budovách, ktoré budú pre tieto budovy vhodné  a efektívne z environmentálneho aj ekonomického hľadiska. Tým sa zabezpečí zníženie energetickej náročnosti týchto budov, zlepšenie kvality ovzdušia znížením emisií CO2 a skvalitnenie života občanov celej obce. 

Miestom realizácie projektu je obec Valaliky. 

Predmetom projektu je vypracovanie energetického auditu, ktorý bude navrhovať energetické opatrenia pre tri budovy vo vlastníctve obce a každé navrhované opatrenie bude obsahovať vyjadrenie k jeho realizovateľnosti formou GES.  Merateľným ukazovateľom  projektu sú:

P0160 – Počet energetických auditov:1

P0368 – Počet pripravených projektov realizovaných prostredníctvom poskytnutia energetickej služby: 0

Viac
Subjekt
Obec Valaliky
Miesta realizácie
Valaliky
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.09.2021 - 01.07.2022
Celková suma
18,720 €
Vlastné zdroje
936 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Kvalita životného prostredia
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Rozvoj energetických služieb na regioná…
Typ
C.Rozvoj energetick…
Plánovaný začiatok
01.09.2021
Skutočný začiatok
28.09.2021
Plánovaný koniec
01.07.2022
Skutočný koniec
26.07.2022
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet pripravených projektov realizovaných prostredníctvom poskytnutia energetickej služby
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet energetických auditov
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
07.09.2022
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Energetický audit

Faktúra č. 220006 - Ing. Šalamon

Vlastník dokladu
Obec Valaliky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
15,600 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.08.2022
Názov

GES paušálne výdavky

Priame výdavky na zamestnancov deklarované na základe PS

Vlastník dokladu
Obec Valaliky
Dodávateľ
Obec Valaliky
Žiadaná suma
3,120 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov IČO
Názov
Obec Valaliky
IČO
00324850
Názov
Ing. Radoslav Šalamon
IČO
46672885
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.