Popis projektu

Projekt je zameraný na Rozvoj energetických služieb na regionálnej a miestnej úrovni v obci Strečno. Predkladaný projekt v zmysle Operačného programu Kvalita životného prostredia, výzvy číslo OPKZP-PO4-SC441-2019-53, sa v celom rozsahu zameriava na investície súvisiace s hlavnou aktivitou projektu: C. Rozvoj energetických služieb na regionálnej a miestnej úrovni. Cieľom projektu je vypracovanie účelového energetického auditu s cieľom návrhu opatrení energetickej efektívnosti, ktoré môžu prispieť k významným energetickým i finančným úsporám pri prevádzke verejných budov v obci Strečno.

Realizáciou aktivít projektu dôjde k vypracovaniu účelového energetického auditu odborne spôsobilou osobou za účelom identifikácie a návrhu opatrení energetickej efektívnosti verejných budov v obci Strečno.

Viac
Subjekt
Obec Strečno
Miesta realizácie
Strečno
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.06.2021 - 01.08.2021
Celková suma
6,446 €
Vlastné zdroje
322 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Kvalita životného prostredia
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Príprava energetických auditov
Typ
C.Rozvoj energetick…
Plánovaný začiatok
01.06.2021
Skutočný začiatok
24.06.2021
Plánovaný koniec
01.08.2021
Skutočný koniec
31.08.2021
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet energetických auditov
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.08.2021
Riziko
-
Názov
Počet pripravených projektov realizovaných prostredníctvom poskytnutia energetickej služby
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Faktúra

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Strečno
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,446 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.09.2021
Názov IČO
Názov
Ing. Vladimír Zubričaňák - služby
IČO
30353807
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.